Antikroppar mot hepatit C (anti-HCV)

Som svar på främmande partiklar i människokroppen, såsom virus producerar immunsystemet immunoglobuliner - skyddande antikroppar. Dessa antikroppar detekteras genom en särskild ELISA-screeningsstudie som används för att bestämma om en person är infekterad med hepatit C-viruset. För hepatit C innehåller alla antikroppar förkortningen anti-HCV, vilket betyder "mot hepatit C-virus".

Hepatit C antikroppar är av två klasser - G och M, som skrivs i analyserna eftersom IgG och IgM (Ig-immunglobulin (immunoglobulin) är det latinska namnet för antikroppar). Anti-HCV-total (anti-HCV, anti-hcv) - totala antikroppar (av IgG- och IgM-klasser) till hepatit C-antigener. Testet för att bestämma dessa markörer utförs för alla patienter när de vill kontrollera om de har hepatit C. Anti- HCV är närvarande både i akut (de kan detekteras redan från 4-6 veckor efter infektion) och i kronisk hepatit. Anti-HCV totalt finns också hos dem som har haft hepatit C och återhämtat sig på egen hand. Denna markör kan hittas hos sådana personer i 4-8 år eller mer efter återhämtning. Därför är ett positivt anti-HCV-test inte tillräckligt för att upprätta en diagnos. Mot bakgrund av kronisk infektion detekteras de totala antikropparna hela tiden och efter en lyckad behandling kvarstår de länge (främst på grund av anti-HCV-kärn-IgG, de skrivs nedan), medan deras titrar gradvis minskas. "

Det är viktigt att veta att antikroppar mot hepatit C inte skyddar mot utveckling av HCV-infektion och inte ger tillförlitlig immunitet mot reinfektion.

Anti-HCV-spektret (kärna, NS3, NS4, NS5) är specifika antikroppar mot enskilda strukturella och icke-strukturella proteiner av hepatit C-viruset. De är fast beslutna att bedöma virusbelastning, infektionsaktivitet, risk för kroniskhet, separation av akut och kronisk hepatit och grad av leverskada.. Detektion av antikroppar mot vart och ett av antigenen har oberoende diagnostiskt värde. Anti-HCV består av sina strukturella (kärn-) och icke-strukturella (NS3, NS4, NS5) proteiner (proteiner).

Anti-HCV-kärn-IgG-klass G-antikroppar mot kärn- (kärna) HCV-proteiner. Anti-HCV IgG framträder från 11-12 veckor efter infektion, så anti-HCV totalt, som visas tidigare, används för att diagnostisera möjliga "fria" infektioner. Anti-HCV IgG når en koncentration av koncentrationen 5-6 månader från infektionstillfället och detekteras i blodet för livslängd i kronisk grad av sjukdomen. Med överförd hepatit C minskar titern av IgG-klass antikroppar gradvis och kan nå odetekterbara värden flera år efter återhämtning.

Anti-HCV IgM-IgM antikroppar mot antigen av hepatit C-virus. Anti-HCV IgM kan detekteras i blodet så tidigt som 4-6 veckor efter infektion, och deras koncentration når snabbt högst. Efter avslutad akut process faller IgM-nivån och kan öka igen under infektionens reaktivering. Därför anses det att dessa antikroppar är ett tecken på en akut eller kronisk infektion med tecken på reaktivering. Vid akut hepatit C är långvarig detektion av klass M-antikroppar en faktor som förutsätter sjukdomsövergången till kronisk form. Det antas att detekteringen av anti-HCV IgM kan återspegla nivån av viremi och aktiviteten av hepatit C, men inte alltid med reaktivering av CVHC, detekteras anti-HCV IgM. Det finns också fall då anti-HCV IgM detekteras i kronisk hepatit C i frånvaro av reaktivering.

Icke-strukturella (NS3, NS4, NS5) proteiner.

NS3, NS4, NS5 är icke-strukturella (NS-icke-strukturella) proteiner. Faktum är att dessa proteiner är större - NS2, NS3, NS4a, NS4b, NS5a, NS5b, men i de flesta kliniska diagnostiska laboratorier detekteras antikroppar mot NS3, NS4 och NS5 proteiner.

Anti-NS3 detekteras i de tidigaste stadierna av serokonversion. Höga anti-NS3-titrar är karakteristiska för akut hepatit C och kan vara en oberoende diagnostisk markör för den akuta processen. I den akuta processen indikerar en hög koncentration av anti-NS3 vanligtvis en signifikant viral belastning, och deras långsiktiga bevarande i akutfasen är förknippad med en stor risk för kronisk infektion.

Anti-NS4 och anti-NS5 tenderar att framträda vid ett senare tillfälle. Med CVHG kan definitionen av anti-NS4 i höga titrar indikera varaktigheten av den smittsamma processen och, enligt vissa data, är relaterad till graden av leverskada. Detektion av anti-NS5 i höga titrar indikerar ofta närvaron av viralt RNA, och i det akuta scenet är det en prediktor för kronisk infektion. En minskning av titrarna NS4 och NS5 över tiden kan vara ett gynnsamt tecken som indikerar bildandet av klinisk och biokemisk remission. Anti-NS5-titrar kan återspegla effektiviteten hos PVT, och deras förhöjda värden är karakteristiska för de som inte svarar på terapi. Efter återvinning minskar anti-NS4 och anti-NS5 titrar med tiden. Resultaten av en studie visade att nästan hälften av patienterna 10 år efter framgångsrik behandling med interferoner, detekterades inte anti-NS4 och anti-NS5. Följande tabell visar de mest troliga behandlingsalternativen för kombinationen av hepatit C-markörer.

Hepatit C anti hcv total norm

Antikroppar mot hepatit C-virus (anti-HCV totalt) - ett sätt att diagnostisera hepatit C-infektion genom att samtidigt detektera antikroppar i IgG- och IgM-klassen (totalt specifika antikroppar producerade för hepatit C-virusproteiner genom ELISA). Normalt är antikroppar mot hepatit C-viruset frånvarande i blodet. De viktigaste indikationerna för användning är: Misstanke om viral hepatit, ökad aktivitet av leverenzym, personer i riskzonen - frekventa injektioner, blodtransfusioner, narkotikamissbruk, förberedelse för operation, graviditetsplanering.
Det orsakande medlet av hepatit C är ett RNA-innehållande virus. Denna typ av virus identifierades först 1988. Tidigare kallades det "Hepatit A eller B". Viruset överförs via blod och sexuellt. Inkubationsperioden är från 2 veckor till 6 månader. Kronisk variant av hepatit C-behandlingen (kronisk aktiv hepatit), observerad hos en betydande del av patienterna, når 50% och utvecklas ofta i levercirros.

Humant hepatit C-virus innehåller ett antal proteiner till vilka antikroppar bildas. Dessa är nukleokapsidprotein (kärna), kuvert El, proteiner - NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5B. Dessa proteiner bildar antikroppar som kan detekteras i serumet.

Utseendet av totala antikroppar mot hepatit C-viruset hos människor karakteriseras av variabilitet men i genomsnitt börjar produktionen av antikroppar från 3-6 veckor efter infektion. Först från sjukdomen 3-6 veckor börjar antikroppar av IgM-klassen att bildas. Efter 1,5-2 månader börjar en märkbar produktion av antikroppar av IgG-klassen uppnå en maximal koncentration av 3-6 månader av sjukdomen. Denna typ av antikropp kan detekteras i serum i flera år. Därför möjliggör detekteringen av totala antikroppar diagnos av hepatit C med utgångspunkt från 3-6 veckor eller mer efter infektion. Man bör komma ihåg att detekteringen av IgM- och IgG-klassantikroppar i denna formulering av metoden (ELISA) är screening och räcker inte för att diagnostisera viral hepatit C och kräver bekräftelse med en immunoblot-metod (Western-blot). Med tanke på känsligheten hos moderna testsystem (ELISA-metoden) rekommenderas det att genomföra en studie inte tidigare än 4-6 veckor efter en eventuell infektion.

Anti-HCV IgM-antikroppar mot hepatit C-viruset är en metod för att detektera infektion med hepatit C genom att detektera immunoglobuliner från IgM-klassen i blodet, specifika antikroppar som produceras för hepatit C-virusproteinerna. Normalt är denna typ av antikroppar frånvarande i blodet. Huvudanvisningarna för användning: Misstanke om risken för infektion med hepatit C, diagnos av viral hepatit, undersökning av riskgrupper, förberedelse för operation, graviditetsplanering.
Det orsakande medlet av hepatit C är ett RNA-innehållande virus. Denna typ av virus identifierades först 1988. Tidigare kallades det "Hepatit A eller B". Viruset överförs via blod och sexuellt. Inkubationsperioden är från 2 veckor till 6 månader. Kronisk variant av hepatit C-behandlingen (kronisk aktiv hepatit), observerad hos en betydande del av patienterna, når 50% och utvecklas ofta i levercirros.
Metoden för att bestämma IgM-antikroppar mot viral hepatit C gör det möjligt att identifiera den aktiva fasen av infektion, det vill säga de är karakteristiska för akut hepatit C. Under hepatit C kan tre faser särskiljas: akut, latent och reaktivering, olika i klinisk bild, leverenzymaktivitet och utseende av antikroppar IgG- och IgM-klasser. IgM antikroppar förekommer i blodet, vanligtvis 4-6 veckor efter infektion. Deras koncentration minskar vid sjätte månaden av sjukdomen och kan öka vid reinfektion. Övervägande av IgM över IgG antikroppar indikerar en hög aktivitet av sjukdomen. När du återhämtar, minskar detta förhållande. Man bör komma ihåg att antikroppar av IgM-klassen också kan detekteras vid kronisk hepatit C. En minskning av deras koncentration vid behandling av kronisk hepatit C indikerar effektiviteten av behandlingen. En ökning i titern av IgM-antikroppar observeras även i reaktiveringsfasen av viral hepatit C.

Virala sjukdomar i levern är farliga och kan orsaka allvarliga komplikationer. Hepatit C-virus naturen (HCV) finns i någon del av världen, och sjukdomshastigheten är mycket hög. För diagnos används studier om antikroppar och leverenzymer. ANTI CHV blodtest vad är det? Ett sådant medicinskt test är tilldelat för att söka efter antikroppar mot hepatit C-viruset i patientens serum. Analysen utförs under medicinska undersökningar eller i närvaro av specifika symptom på hepatit.

När analysen är tilldelad

Typen av C-virus i blodet spreder sig snabbt och smittar levercellerna. Efter infektion börjar celler aktivt dela, sprida och infektera vävnad. Kroppen reagerar på hotet och börjar producera antikroppar mot hepatit C. I de flesta fall är kroppens naturliga motstånd inte tillräckligt för att bekämpa sjukdomen och patienten behöver en allvarlig medicinering. Hepatit av något slag kan orsaka komplikationer och orsaka allvarlig skada på levern. Barn är särskilt mottagliga för sjukdomen.

Spridningen av viral hepatit uppträder snabbt, särskilt i varma och fuktiga klimat. Dålig sanitet ökar bara risken för infektion. Antikroppar mot HCV kan detekteras med ett blodprov flera veckor efter infektion. Därför kan efter kontakt med patienten kanske inte behöva en, men två eller tre blodprov.

I vissa fall är en undersökning obligatorisk, i vissa är det rekommenderat:

Om mamman är sjuk med hepatit C-virus kan barnet också ha denna sjukdom. Sannolikheten för infektion är 5-20%, beroende på närvaron av virus-RNA i blodet. Oskyddad sex med en infekterad person. Det finns ingen entydig åsikt om förhållandet mellan hepatit och sexuella relationer bland läkare, såväl som direkt bevis. Men enligt statistik har personer som är sexuellt aktiva en större chans att smittas med ett virus än dem som följer monogami. Hepatit C kan ofta hittas hos drogmissbrukare (infektion genom sprutor och blod). När du besöker en tandläkare är tatuering, piercing, manikyrinfektion möjlig, men sådana fall uppstår väldigt sällan. Blodgivare måste ta ett anti-HCV-test före proceduren. Före operation utförs ett blodprov för virus. Med ett ökat värde av leverprover enligt resultatet av biokemisk analys av blod utförs ytterligare test. Efter kontakt med patienten krävs en undersökning. Tilldelas flera test med en annan tidsperiod.

Ofta utförs screening och donation av blod till hepatit i stora mängder vid slumpmässig diagnostisk testning (screening) i ett specifikt geografiskt område. Sådana aktiviteter förhindrar utbrott av en virussjukdomspidemi. Patienten kan också söka medicinsk hjälp om han har funnit karaktäristiska tecken på hepatit.

Laboratorietester

Med leversjukdom finns hudljud, hög trötthet, illamående, illamående etc. Men bara ett blodprov kan bekräfta eller förneka misstanke om ett virus. Laboratoriet utför påverkan av laboratoriereagens på patientens blodprov. Som ett resultat av reaktionen kan närvaron eller frånvaron av antikroppar av typ G, M, anti-HCV NS-IgG och RNA-virus i patientens blodprov bestämmas.

Om läkaren föreskrev en studie för "ANTI HCV total" betyder det att ett test för totala antikroppar mot hepatit C-viruset genomförs.

För detaljerad forskning används en enzymimmunanalys (ELISA), radioimmunoassay (RIA) eller polymeraskedjereaktion (PCR).

Blodprovningar RIA, PCR och ELISA för hepatit C utförs under laboratorieförhållanden. För analys används blod från en ven. För att få ett tillförlitligt resultat ska biomaterialet tas på en tom mage. Några dagar före studien rekommenderas att sluta ta mediciner, liksom för att undvika tung fysisk och känslomässig stress. Laboratorier arbetar som regel mellan 7 och 10 på morgonen. Resultatet avkodas av den behandlande läkaren.

Typer av antikroppar

Beroende på vilka antikroppar detekteras kan doktorn avgöra om patientens hälsotillstånd är. Olika celler kan detekteras i ett biologiskt prov. Antikroppar är indelade i två huvudtyper. IgM förekommer i blodet 4-6 veckor efter det att viruset trätt in i kroppen. Deras närvaro indikerar aktiv reproduktion av virala celler och progressiv sjukdom. IgG kan detekteras som ett resultat av ett blodprov hos patienter med kronisk hepatit C. Detta inträffar vanligen 11-12 veckor efter infektion med ett virus.

Vissa laboratorier kan inte bara bestämma närvaron av antikroppar utan även enskilda proteiner från viruset, med hjälp av ett blodprov. Detta är ett komplicerat och dyrt förfarande, men det förenklar diagnosen och ger mest pålitliga resultat.

Studien av proteiner utses extremt sällan, eftersom diagnosen och behandlingsplaneringen i regel är tillräcklig för analys av antikroppar.

Laboratorieforskningsmetoder förbättras ständigt. Varje år finns det möjlighet att förbättra noggrannheten i de utförda testerna. När man väljer ett laboratorium är det bättre att föredra organisationer med den mest kvalificerade personalen och den senaste diagnostiska utrustningen.

Hur man förstår testresultatet

Testresultaten får inte ge entydig information. Ett positivt blodtestresultat indikerar närvaron av antikroppar mot hepatit C-viruset i patientens blod, men betyder inte att patienten är sjuk. Utökade studier ger maximal användbar information.

Det finns flera alternativ för ett positivt testresultat för IgM, IgG, anti-HCV NS-IgG och RNA (RNA):

Antikroppar av IgM-, IgG- och RNA-virusklassen detekterades i det biologiska materialet. Situationen för den akuta formen av sjukdomen. Vanligtvis åtföljd av svåra symptom på hepatit. Omedelbar behandling krävs eftersom detta tillstånd är mycket farligt för patienten. Om alla studerade parametrar finns närvarande i blodet, har patienten en förvärmning av den kroniska formen av sjukdomen. Förekomsten av IgG och anti-HCV NS-IgG i ett blodprov indikerar kronisk hepatit C. Det finns vanligen inget kliniskt symptom. IgG-testet är positivt, d.v.s. Det markeras i resultatformuläret som "+" och anti-HCV-indikatorn är märkt som "+/-" typisk för patienter som har haft akut hepatit C och återhämtat sig. Ibland motsvarar detta resultat den kroniska formen av sjukdomen.

I vissa fall finns antikroppar mot HCV-viruset i patientens blod, men det finns ingen sjukdom, och det var inte. Virus kan försvinna från kroppen, och inte ha börjat att aktivt agera och infektera vävnad.

Ett negativt testresultat garanterar inte att patienten är frisk.

I detta fall bekräftar testet att det inte finns antikroppar mot viruset i blodet. Det är möjligt att infektionen har hänt nyligen och kroppen har ännu inte börjat bekämpa patogena celler. För självförtroende utnämnas omprövning. Ett falskt negativt resultat inträffar i 5% av fallen.

Express Test

Analysen för antikroppar kan utföras oberoende hemma. På apotek finns det ett kommersiellt tillgängligt snabbtest för bestämning av antigencellerna för hepatit C-viruset. Denna metod är enkel och har en ganska hög grad av förtroende. Satsen består av en steril scarifier i förpackningen, ett reagensmedel, en antibakteriell trasa, en speciell blodpipett och en indikeringsskylt. Satsen innehåller också detaljerade anvisningar för användningen.

Om 2 linjer uppträdde i testzonen är analysresultatet positivt. I det här fallet bör du omedelbart rådfråga en läkare (infektionssjukdomspersonal eller terapeut), undersökas och skicka ett blodprov i laboratoriet. En linje mitt emot "C" -markeringen är ett negativt resultat, vilket innebär att det inte finns antikroppar mot hepatit C-viruset i blodet. Om ett resultat uppstod mittemot "T" -markeringen, är det snabba diagnospaketet ogiltigt.

Läkarna rekommenderar standard medicinska undersökningar, inklusive ett HCV-blodprov varje år. Om det finns risk för kontakt med patienter eller besöksländer som utsätts för hepatit C-utbrott, ska du rådfråga din läkare om hepatitvaccination, om det inte finns några kontraindikationer. Hepatit är en allvarlig sjukdom som orsakar cancer och levercirros.

Hepatit C Virusantikropp

Leversjukdom med typ C-virus är ett av de akuta problemen hos infektionssjukdomsspecialister och hepatologer. För den karaktäristiska långa inkubationsperioden, under vilken inga kliniska symptom föreligger. Vid denna tidpunkt är bäraren av HCV den farligaste eftersom den inte vet om sin sjukdom och kan infektera friska människor.

För första gången började viruset prata i slutet av 1900-talet, varefter dess fullskaliga forskning började. Idag är det känt om sina sex former och ett stort antal undertyper. Sådan variabilitet hos strukturen beror på patogenens förmåga att mutera.

Grunden för utvecklingen av smittsam inflammatorisk process i levern är förstörelsen av hepatocyter (dess celler). De förstöras under det direkta inflytandet av ett virus med en cytotoxisk effekt. Den enda chansen att identifiera det patogena medlet i det prekliniska skedet är laboratoriediagnos, vilket innebär att man söker antikroppar och virusets genetiska kit.

Vad är hepatit C antikroppar i blodet?

En person som är långt ifrån medicin, är svår att förstå resultaten av laboratoriestudier utan att veta om antikropparna. Faktum är att patogenens struktur består av ett komplex av proteinkomponenter. Efter att ha gått in i kroppen, orsakar de immunförsvaret att reagera, som om det irriterar det med sin närvaro. Således börjar produktionen av antikroppar mot hepatit C-antigener.

De kan vara av flera typer. På grund av bedömningen av deras kvalitativa sammansättning lyckas läkaren att misstänka infektionen hos en person samt upprätta sjukdomsfasen (inklusive återhämtning).

Den primära metoden för detektering av antikroppar mot hepatit C är en immunoanalys. Dess syfte är att söka efter specifikt Ig, som syntetiseras som svar på infektionens penetration i kroppen. Observera att ELISA tillåter att misstänka sjukdomen, varefter ytterligare polymeras kedjereaktion krävs.

Antikroppar, även efter en fullständig seger över viruset, förblir resten av sitt liv i humant blod och indikerar immunitetens tidigare kontakt med patogenen.

Sjukdomsfaser

Antikroppar mot hepatit C kan indikera scenen i den infektionsinflammatoriska processen, som hjälper specialisten att välja effektiva antivirala läkemedel och spåra förändringsdynamiken. Det finns två faser av sjukdomen:

 • latent. En person har inga kliniska symptom, trots att han redan är en virusbärare. Samtidigt kommer testet för antikroppar (IgG) till hepatit C att vara positivt. Nivån av RNA och IgG är liten.
 • akut - kännetecknas av en ökning av antikroppstiter, i synnerhet IgG och IgM, vilket indikerar en intensiv multiplikation av patogener och uttalad förstöring av hepatocyter. Deras destruktion bekräftas av tillväxten av leverenzymer (ALT, AST), vilket avslöjas av biokemi. Dessutom finns RNA-patogena medel i hög koncentration.

Positiv dynamik på behandlingsbakgrunden bekräftas av en minskning av virusbelastningen. Vid återhämtning detekteras inte orsaksmedlets RNA, endast G immunoglobuliner kvar, vilket indikerar en tidigare sjukdom.

Indikationer för ELISA

I de flesta fall kan immuniteten inte hantera patogen självständigt, eftersom den inte bildar ett kraftfullt svar mot det. Detta beror på en förändring i virusets struktur, vilket resulterar i att de producerade antikropparna är ineffektiva.

Vanligtvis är en ELISA ordinerad flera gånger, eftersom ett negativt resultat (i början av sjukdomen) eller en falsk positiv (hos gravida kvinnor, i autoimmuna patologier eller mot HIV-behandling) är möjlig.

För att bekräfta eller avvisa ELISA: s svar är det nödvändigt att genomföra det efter en månad, samt att donera blod för PCR och biokemi.

Antikroppar mot hepatit C-viruset undersöks:

 1. injicerande droganvändare
 2. hos personer med levercirros;
 3. om gravid är en virusbärare. I detta fall är både mor och barn föremål för undersökning. Risken för infektion varierar från 5% till 25%, beroende på virusbelastningen och sjukdomsaktiviteten;
 4. efter oskyddad sex. Sannolikheten för överföring av viruset överstiger inte 5%, men med skada på slimhinnorna hos könsorganen, homosexuella, liksom älskare av frekventa förändringar av partners är risken mycket högre.
 5. efter tatuering och kroppspiercing;
 6. efter att ha besökt en skönhetssalong med dåligt rykte, eftersom infektion kan ske genom förorenade instrument;
 7. innan du donerar blod om en person vill bli en givare
 8. i medsotrudnikaov;
 9. ombordstigning
 10. nyligen släppt från MLS;
 11. om en ökning av leverenzym (ALT, AST) detekteras för att utesluta virusskador på organet;
 12. i nära kontakt med virusbäraren;
 13. hos personer med hepatosplenomegali (en ökning i levervolymen och mjälten);
 14. hos HIV-infekterade;
 15. hos en person med yellowness i huden, hyperpigmentering av palmerna, kronisk trötthet och smärta i levern;
 16. före planerad operation
 17. när man planerar en graviditet
 18. hos personer med strukturella förändringar i levern, detekteras av ultraljud.

Enzymimmunanalysen används som en screening för massscreening av människor och sökandet efter virusbärare. Detta hjälper till att förhindra ett utbrott av en smittsam sjukdom. Behandlingen initierad vid initialt stadium av hepatit är mycket effektivare än behandling mot bakgrund av cirros.

Typer av antikroppar

För att korrekt tolka resultaten av laboratoriediagnostik måste du veta vilka antikroppar är och vad de kan betyda:

 1. anti-HCV IgG är den huvudsakliga typen av antigener som representeras av immunoglobuliner G. De kan detekteras vid den första undersökningen av en person, vilket gör det möjligt att misstänka sjukdomen. Om svaret är positivt är det värt att tänka på den tröga smittsamma processen eller kontakten med immunitet med virus i det förflutna. Patienten behöver ytterligare diagnos med PCR;
 2. anti-HCVcoreIgM. Denna typ av markör betyder "antikroppar mot kärnstrukturerna" av det patogena medlet. De förekommer strax efter infektion och indikerar en akut sjukdom. Ökningen i titer observeras med en minskning av styrkan i immunförsvaret och aktivering av virus i den kroniska sjukdomsförloppet. När remission är svagt positiv markör;
 3. anti-HCV totalt är det totala indexet av antikroppar mot patogenens strukturella proteinhaltiga föreningar. Ofta tillåter den honom att exakt diagnostisera scenen i patologin. Laboratorieforskningen blir informativ efter 1-1,5 månader från det ögonblick som HCV-penetration in i kroppen. Totala antikroppar mot hepatit C-viruset är en analys av immunoglobulin M och G. Deras tillväxt observeras i genomsnitt 8 veckor efter infektion. De fortsätter för livet och indikerar en tidigare sjukdom eller dess kroniska kurs;
 4. anti HCVNS. Indikatorn är en antikropp mot icke-strukturella proteiner av patogenen. Dessa inkluderar NS3, NS4 och NS5. Den första typen detekteras i början av sjukdomen och indikerar immunitetskontakt med HCV. Det är en indikator på infektion. Förlängd bevarande av dess höga nivå är ett indirekt tecken på kroniskheten hos den virala inflammatoriska processen i levern. Antikroppar mot de återstående två typerna av proteinstrukturer detekteras vid det sena stadium av hepatit. NS4 är en indikator på omfattningen av organs skada, och NS5 indikerar en kronisk kurs av sjukdomen. Att minska sina titrar kan betraktas som början på eftergift. Med tanke på den höga kostnaden för laboratorieforskning används den sällan i praktiken.

Det finns också en annan markör - det här är HCV-RNA, vilket innebär att man söker en genetisk uppsättning av patogenen i blodet. Beroende på virusbelastningen kan infektionsbäraren vara mer eller mindre smittsam. För studien används testsystem med hög känslighet, vilket gör det möjligt att detektera det patogena medlet i det prekliniska skedet. Dessutom kan användningen av PCR detektera infektionen vid ett stadium när antikropparna fortfarande saknas.

Tidpunkten för antikroppens utseende i blodet

Det är viktigt att förstå att antikroppar förekommer vid olika tidpunkter, vilket gör det möjligt att mer exakt bestämma scenen i den infektionsinflammatoriska processen, bedöma risken för komplikationer och misstänker också hepatit vid början av utvecklingen.

Totala immunoglobuliner börjar registrera sig i blodet under den andra infektionsmånaden. Under de första 6 veckorna ökar nivån av IgM snabbt. Detta indikerar en akut kurs av sjukdomen och virusets höga aktivitet. Efter toppen av koncentrationen observeras dess minskning, vilket indikerar början på nästa fas av sjukdomen.

Om antikroppar av klass G till hepatit C detekteras, är det nödvändigt att misstänka slutet av det akuta scenet och övergången av patologin till den kroniska. De detekteras efter tre månader från infektionsfasen i kroppen.

Ibland kan totala antikroppar isoleras så tidigt som den andra månaden av sjukdomen.

När det gäller anti-NS3 detekteras de i ett tidigt stadium av serokonversion och anti-NS4 och -NS5 - i ett senare skede.

Avkodning av forskning

För detektion av immunoglobuliner med användning av ELISA-metoden. Den är baserad på reaktionen av antigen-antikroppen, vilken fortskrider under verkan av speciella enzymer.

Normalt registreras inte summan i blodet. För kvantitativ bedömning av antikroppar användes positivitetskoefficienten "R". Den indikerar markörens densitet i det biologiska materialet. Referensvärdena varierar från noll till 0,8. Intervallet 0,8-1 indikerar ett tvivelaktigt diagnostiskt svar och kräver ytterligare undersökning av patienten. Ett positivt resultat beaktas när R-enheter överskrids.

Vad betyder ett positivt test för anti-HCV?

Om anti-HCV är positiv, vad kan det betyda? Ett sådant medicinskt test utförs när det är nödvändigt att detektera antikroppar mot hepatitviruset i blodet. Det ordineras för rutinmedicinska undersökningar eller för tecken på hepatit.

Det orsakssamband som orsakar infektion sprider sig snabbt genom kroppen och går in i levercellerna. Här är det aktivt replikerande. Immunsystemet frigör specifika antikroppar som svar på ett hot. I de flesta fall kan kroppens försvar inte innehålla virusets tillväxt, och patienten börjar behöva antiviral terapi. Hepatit av någon form kan ha farliga konsekvenser.

Indikationer för analys

Antikroppar i blodet kan detekteras flera månader efter infektion. Därför måste en person godkänna minst tre prov i följande fall:

 1. Efter oskyddad sex med en obekant partner.
 2. Bevis på att hepatit C kan överföras sexuellt hittas inte, men sjukdomen finns ofta hos patienter som leder ett promiskuöst intimt liv.
 3. Hepatit C diagnostiseras vid injektion av drogmissbrukare.
 4. Utseendet av antikroppar i blodet är möjligt efter tandkirurgi, tatuering eller efter ett besök hos en skönhetssalong, men sådana fall är sällsynta.

Innan blod ges donorer genomgår ett anti-HCV-test. Analyser görs före operation. Ytterligare diagnostiska förfaranden visas också med förhöjda nivåer av leverenzymer. Efter kontakt med en infekterad person utförs flera test med angivna intervaller.

Masstestning av befolkningen i infektionsfältet förhindrar epidemin. Patienten kan också kontakta en läkare om han har symtom på hepatit. Dessa inkluderar:

 • gulning av huden;
 • generell svaghet
 • illamående och kräkningar.

Endast genom att testa för antikroppar mot HCV kan du bekräfta virusets närvaro. Ofta krävs identifiering av totala antigener.

Hur testas anti-HCV?

För att detektera anti-HCV utförs följande:

 • enzymimmunanalys
 • radioimmunanalys;
 • PCR.

Ett blodprov för hepatit utförs i laboratoriet. För att få rätt resultat måste analysen tas på morgonen på tom mage. I en vecka borde du eliminera stress och tung fysisk ansträngning. Avkodning av resultaten som är inblandade i den behandlande läkaren.

Beroende på vilken typ av antikroppar som upptäckts utvärderas tillståndet för människors hälsa.

Olika markörer kan detekteras i det resulterande materialet. Anti-HCV är uppdelad i 2 typer. IgM börjar producera i kroppen 4-6 veckor efter infektion. Deras närvaro indikerar en aktiv replikation av viruset och progressiv hepatit. HCV-analys är positiv i den kroniska formen av sjukdomen. Vissa laboratorier i ett blodprov detekterar inte bara antikroppar, utan även RNA hos smittämnet. Detta är en dyr undersökningsmetod som förenklar diagnosen hepatit.

Avkodningsresultat

Testresultaten ger inget bestämt svar. Ett positivt resultat indikerar förekomsten av antikroppar i blodet, men det betyder inte att patienten lider av en akut infektionsform. Maximal mängd användbar information kan erhållas vid genomförande av en utökad studie. Det finns flera typer av positiva resultat.

I den akuta formen av sjukdomen i det studerade materialet detekteras:

Hepatit har uttalade tecken. Omedelbar behandling krävs, eftersom tillståndet är livshotande. En liknande situation kan observeras med förvärring av kronisk hepatit.

Närvaron av IgG och anti-HCV indikerar en trög form av sjukdomen. Inga tecken på detta förefaller. Närvaron av IgG-antikroppar i frånvaro av anti-HCV observeras när man går in i remission. I vissa fall får patienter med en kronisk form av sjukdomen ett liknande resultat.

I närvaro av anti-HCV i blodet kan sjukdomen vara frånvarande. Viruset utsöndras från kroppen utan att ha börjat aktiv aktivitet i cellerna. Anti HCV totalt negativ är ingen garanti för att patienten är helt frisk. Ett sådant testresultat kan erhållas av en person som nyligen har smittats. Immunsystemet har ännu inte börjat producera antikroppar, så i detta fall rekommenderas analysen att upprepas.

Självdiagnos

För närvarande kan en sådan studie utföras oberoende. Apotek säljer snabba tester som upptäcker antikroppar mot hepatitviruset. Denna metod är enkel och har en relativt hög grad av noggrannhet. Satsen innehåller:

 • scarifier;
 • reagens;
 • alkohol torka;
 • indikator;
 • pipett för bloduppsamling.

Ett positivt resultat beaktas om 2 stavar förekommer i testområdet. I det här fallet måste du kontakta vårdcentralen och göra en bekräftande analys i laboratoriet. En rad i kontrollområdet indikerar frånvaron av antikroppar mot hepatitviruset i blodet. Utseendet på 1 remsa i testområdet indikerar diagnosens invaliditet.

HCV blodprov rekommenderas att ta minst 1 gång per år. Om en person tvingas ständigt kontakta smittade eller lever i infektionsfokus, bör du tänka på vaccination. Hepatit är en farlig sjukdom som kan leda till cirros och levercancer.

Antikroppar mot hepatit C-virus, anti-HCV-mängder.

beskrivning

Antikroppar mot hepatit C-virus, total anti-HCV-analys av hepatit C-virusinfektion genom att identifiera totala specifika antikroppar av IgG- och IgM-klassen bildade till hepatit C-virusproteiner.

Hepatit C är den mest allvarliga formen av en virussjukdom som påverkar leverceller, liksom vissa blodkroppar (neutrofiler, monocyter, B-lymfocyter).

Huvudvägen för överföring av hepatit C-viruset är blod och eller andra kroppsvätskor från en infekterad person genom transplacentalväg, mindre ofta genom sexuella och parenterala vägar (från moder till barn). En av de största riskfaktorerna för infektion är att injicera läkemedelsanvändning. De mest utsatta för infektion med hepatit C-viruset är individer som utövar intravenöst drogmissbruk, promiskuösa kön, samt medicinska arbetare, patienter som behöver hemodialys eller blodtransfusioner, fångar.

Den kliniska bilden av hepatit C
De viktigaste kliniska manifestationerna av hepatit C är mycket nonspecifika: svaghet, trötthet, illamående, aptitlöshet, viktminskning, gulsot kan uppstå med levercirros. Mestadels hepatit C är asymptomatisk och i de flesta fall diagnostiseras av en slump. Hepatit C kan orsaka både akut och kronisk hepatitinfektion, vilket orsakar allvarlig livslång sjukdom. Ett särskilt svårt resultat av kronisk hepatit C är levercirros och hepatocellulärt karcinom.

Hepatit C har en mindre levande klinisk bild och vanligtvis förvandlas till kroniska former. Oftast leder kronisk hepatit C till utvecklingen av levercirros och, mycket sällan, till utvecklingen av hepatocellulärt karcinom. Autoimmuna komplikationer uppträder med stor frekvens.

Varaktigheten av inkubationsperioden från 5 dagar till 3 veckor. Vid slutet av inkubationsperioden observeras en ökning av nivån av levertransaminaser, en ökning i levern och mjälten är möjlig. För den akuta perioden av sjukdomen kännetecknas av generell svaghet och aptitlöshet. I 30% av fallen uppstår feber, artralgi och polymorf utslag. Dyspeptiska fenomen och polyneuropati är möjliga. Mycket sällan uppträder kolestas. Laboratorievärdena reflekterar cytolys. Med en hög nivå av transaminaser (mer än 5 normer) och tecken på hepatocellulär insufficiens, bör en blandad infektion misstänkas: HCV + HBV.

Efter infektion cirkulerar antikroppar i blodet i 8-10 år med en märkbar minskning av koncentrationsnivån eller kvarstår för liv i mycket låga titrar. De minskar sannolikheten för återinfektion och utvecklingen av sjukdomen.

Utseendet av totala antikroppar mot hepatit C-viruset hos människor karakteriseras av variabilitet, men i genomsnitt börjar produktionen av antikroppar 3-6 veckor efter infektion. Först, under den akuta perioden av sjukdomen, börjar antikroppar av klass M, ungefär 4-6 veckor efter infektion, når deras koncentration snabbt maximalt. Efter 5-6 månader minskar nivån av IgM-koncentration och stiger igen under nästa reaktivering av infektionen. Efter 1,5-2 månader efter infektion uppträder klass IgG antikroppar och når maximal koncentration med 3-6 månaders sjukdom. Denna typ av antikropp kan detekteras i serum i flera år. Sålunda bestäms diagnosen av den totala nivån av antikroppar mot hepatit C utgående från 3-6 veckor eller mer efter infektion. Det är viktigt att beakta att detektion av IgM- och IgG-antikroppar i denna formulering av metoden (ELISA) är screening och räcker inte för att diagnostisera viral hepatit C och kräver bekräftelse med en immunoblot-metod. Med hänsyn till känsligheten hos moderna testsystem (ELISA-metod) rekommenderas det att göra en studie inte tidigare än 4-6 veckor efter eventuell infektion.

vittnesbörd

 • misstänkt viral hepatit
 • ökade leverenzymer
 • individer i riskzonen - frekventa injektioner, blodtransfusioner, narkotikamissbruk, förberedelse för operation, graviditetsplanering.
utbildning
Blod rekommenderas att donera på morgonen, under perioden 8 till 12 timmar. Att ta blod görs på en tom mage efter 4-6 timmars fastande. Tillåtet att använda vatten utan gas och socker. På kvällen för studien bör undvikas mat överbelastning.

Tolkning av resultat
Svaret ges i ett kvalitativt format: "upptäckt", "ej detekterat".

Referensvärden: Normalt detekteras inte antikroppar mot hepatit C.

Vid detektering av anti-HCV-antikroppar upprepas testningen med en annan metod. Om resultatet är positivt igen är HCV-svaret "positivt", HCV (bekräftande) - "positivt".

I frånvaro av anti-HCV-antikroppar är svaret "negativt".

Positivt resultat:

 • hepatit C eller konvalescens efter hepatit C. Akut och kronisk hepatit kan inte särskiljas från hepatit och konvalescens.
Negativt resultat:
 • hepatit C har inte identifierats;
 • De första 4 till 6 veckorna av inkubationsperioden för hepatit C;
 • hepatit C, seronegativ alternativ.

Anti hcv mängder

Kroniska virala leversjukdomar är allestädes närvarande och utgör ett stort folkhälsoproblem över hela världen. Bland dem har hepatit C den största relevansen, på grund av särdragen hos biologin hos smittämnet, den låga tillgängligheten av effektiv behandling och den relativt höga frekvensen av sjukdomsutbredningen bland befolkningen. Analys av antikroppar mot hepatit C och bestämning av virusbelastningen är de mest tillförlitliga sätten att diagnostisera denna sjukdom.

Även om laboratorieforskningsmetoder för virala leversjukdomar är välutvecklade finns det några nyanser som måste beaktas före provningen.

Hepatit C - vad är det?

Hepatit C är en viral leversjukdom, som kännetecknas av en tendens till en lång och trög kurs, en lång asymptomatisk period och en hög risk för att utveckla farliga komplikationer. Det orsakssamband som orsakas av infektion är ett RNA-innehållande virus som multiplicerar i hepatocyter (de främsta levercellerna) och förmedlar deras förstörelse.

epidemiologi

Viral hepatit C anses vara smittsam eftersom den endast kan infekteras genom direkt och direkt kontakt med infekterat blod.

Detta händer när:

Injicera läkemedelsanvändning. Hyppiga blodtransfusioner och dess beredningar. Hemodialys. Oskyddad sex.

Extremt sällsynt infektion uppstår när du besöker tandläkare, liksom under manikyr, pedikyr, piercing och tatuering.

Det finns fortfarande en oupplöslig fråga om sannolikheten för sexuellt överförbara infektioner. För närvarande menas att risken för infektion med hepatit C under kön är signifikant lägre än för annan viral hepatit, även med konstanta och oskyddade kontakter. Å andra sidan noteras att ju mer en person har sexpartner, ju högre risk för infektion.

Med hepatit C finns risk för vertikal överföring av infektion, det vill säga från moder till foster. I övrigt är det ungefär 5-7% och ökar väsentligt om HCV RNA detekteras i kvinnans blod och når 20% när det kombineras med viral hepatit C och HIV.

Klinisk kurs

Hepatit C kännetecknas av en initialt kronisk kurs, även om vissa patienter kan utveckla en akut form av sjukdomen med gulsot och symtom på leversvikt.

De ledande symtomen på hepatit C är ospecificerade och inkluderar generell sjukdom, kronisk trötthet, tyngd och obehag i rätt hypokondrium, intolerans mot feta livsmedel, gulaktig färgning av hud och slemhinnor etc. tecken på en befintlig patologi.

komplikationer

På grund av sjukdomens art orsakar hepatit C signifikanta strukturella förändringar i levern, vilket skapar en bördig grund för ett antal komplikationer, såsom:

Levercirros. Portal hypertoni. Hepatocellulärt karcinom (levercancer).

Behandlingen av dessa komplikationer är inte mindre svår än kampen mot hepatit i sig, och i detta syfte är det ofta nödvändigt att tillgripa kirurgiska behandlingsmetoder, inklusive transplantation. Läs mer om tecken, kurs och behandling av hepatit C →

Vad betyder förekomsten av antikroppar mot hepatit C?

Hepatit C-antikroppar upptäcks i de flesta fall av en slump vid undersökningar för andra sjukdomar, klinisk undersökning, förberedelse för operation och förlossning. För patienter är dessa resultat chockerande, men du borde inte bli panik.

Förekomsten av antikroppar mot hepatit C - vad betyder detta? Vi kommer att hantera definitionen. Antikroppar är specifika proteiner som immunsystemet producerar som svar på kroppens patologiska medel. Det här är en viktig punkt: det är inte nödvändigt att ha hepatit, för att antikroppar ska uppträda. Det finns sällsynta fall när viruset går in i kroppen och lämnar det fritt innan det kan starta en kaskad av patologiska reaktioner.

En annan situation som ofta uppträder i praktisk folkhälsa är falska positiva testresultat. Det betyder att antikroppar mot hepatit C har hittats i blodet, men i verkligheten är personen helt frisk. För att utesluta det här alternativet måste du vidarebefordra analysen igen.

Den allvarligaste orsaken till utseendet av antikroppar mot hepatit C är närvaron av ett virus i leverceller. Med andra ord, positiva testresultat indikerar direkt att personen är smittad.

För att bekräfta eller utesluta sjukdomen måste du genomgå ytterligare undersökningar:

För att bestämma nivån av transaminaser i blodet (ALT och AST), såväl som bilirubin och dess fraktioner, som ingår i den normala biokemiska analysen. Återuppta testet mot antikroppar mot hepatit C i en månad. Bestäm närvaron och nivån på HCV RNA, eller genetiskt material i viruset, i blodet.

Om resultaten av alla dessa test, särskilt HCV-RNA-testet, är positiva, anses diagnosen av hepatit C bekräftas, och då behöver patienten långvarig observation och behandling från en smittsam specialist.

Typer av antikroppar mot hepatit C

Det finns två huvudklasser av antikroppar mot hepatit C:

IgM-klass antikroppar produceras i genomsnitt 4-6 veckor efter infektion och anger som regel en akut eller nyligen påbörjad process. Antikroppar av IgG-klassen bildas efter det första och indikerar en kronisk och långvarig sjukdomsförlopp.

I rutinmässig klinisk praxis bestäms de flesta antikroppar mot hepatit C (anti-HCV totalt) oftast. De produceras av virusets strukturella komponenter ungefär en månad efter inträdet i kroppen och fortsätter antingen för livet eller tills det smittsamma medlet avlägsnas.

I vissa laboratorier bestäms antikroppar inte för viruset i allmänhet, utan för dess individuella proteiner:

Anti-HCV-kärn-IgG-antikroppar framställda som svar på virala strukturella proteiner. De förekommer 11-12 veckor efter infektion. Anti-NS3 återspeglar processens akuta natur. Anti-NS4 indikerar sjukdomsvaraktigheten och kan ha någon samband med omfattningen av leverskador. Anti-NS5 innebär en hög risk för chronisering av processen och indikerar närvaron av viralt RNA.

I praktiken närvaron av antikroppar mot proteinerna NS3, NS4 och NS5 definierar sällsynta eftersom det signifikant ökar den totala kostnaden för diagnos. Dessutom i de flesta fall detekteringen av totala antikropp mot hepatit C och virusmängd är tillräcklig för framställning av ett positivt resultat, bestämning av sjukdomsstadium och behandlingsplanering.

Detektionsperioden för antikroppar i blodet och metoder för bestämning av dem

Antikroppar mot komponenterna i hepatit C-viruset uppträder inte samtidigt, vilket å ena sidan ger vissa svårigheter, men å andra sidan tillåter man att bestämma sjukdomsstadiet med stor noggrannhet, bedöma risken för komplikationer och tilldela den mest effektiva behandlingen.

Tidpunkten för utseendet av antikroppar är ungefär som följer:

Anti-HCV Summa - 4-6 veckor efter infektion. Anti-HCV-kärn-IgG - 11-12 veckor efter infektion. Anti-NS3 - i de tidiga stadierna av serokonversion. Anti-NS4 och Anti-NS5 verkar trots allt.

En enzymimmunanalys (ELISA) -metod används för att detektera antikroppar i laboratorier. Kärnan i denna metod är att registrera en specifik antigen-antikroppsreaktion med hjälp av speciella enzymer som används som en etikett.

Jämfört med klassiska serologiska reaktioner, som används allmänt vid diagnos av andra infektionssjukdomar, är ELISA mycket känslig och specifik. Varje år kommer denna metod att bli alltmer förbättrad, vilket väsentligt ökar dess noggrannhet.

Hur urkodas testresultaten?

Tolkning av laboratorieresultat är ganska enkelt, om analyserna endast bestämde halterna av totala antikroppar mot HCV och viral belastning. Om en detaljerad studie genomfördes med bestämning av antikroppar mot enskilda komponenter av viruset, kommer avkodningen endast att vara möjlig av en specialist.

Dekryptera resultaten av grundforskning (AntiHCV total + HCV RNA):

Om i frånvaro av antikroppar i blodet bestäms av virusbelastning, bör dessa resultat betraktas som ett laboratoriefel. Å andra sidan observeras en sådan situation ofta i de tidiga stadierna av infektion, när antikroppar helt enkelt inte har utvecklats.

Dechiffrera resultaten av omfattande forskning

Den slutliga tolkningen av resultaten är endast möjlig på grundval av omfattande kliniska och laboratoriedata.

Detektion av antikroppar mot HCV-virusets komponenter är en tillförlitlig metod för att diagnostisera hepatit C. Det bör dock komma ihåg att fel är möjliga här av objektiva skäl.

Återstår antikroppar efter behandling för hepatit c? Denna fråga kan inte besvaras otvetydigt, eftersom fullständig återhämtning sällan uppstår. I de allra flesta fall, efter behandling för hepatit C, förblir antikropparna. Men terapi är inte avsett att ta bort dem helt från kroppen. Det viktigaste är att skydda levern mot allvarliga skador som orsakas av viruset.

Författare: Pavel Shuravin, doktor,
specifikt för Moizhivot.ru

Användbar video om antikroppar

Gastroenterologer i din stad

Välj en stad:

20 september, 14:27, 2011

Hej, jag passerade testet för hepatit C antikroppar, svaret kom, berätta vad det betyder. Resultat Referensvärden Utrustning
Antikroppar mot hepatit C-virus (anti-HCV) mängder. Positiv negativ

Testnamn Resultat Enheter Referensvärden
Bekräftande test för antikroppar mot hepatit C-virus POSITIV negativ

Bekräftande test för anti-hepatit C-virus

Testnamn Resultat Enheter Referensvärden
NS3 (ostrukturerat protein) negativt negativt
NS4 (ostrukturerat protein) negativt negativt
NS5 (ostrukturerat protein) negativt negativt
Core (strukturprotein) POSITIV negativ

Resultatet av analysen kan betraktas som positivt, men för att få ett exakt svar på denna fråga måste du personligen samråda med en smittsam specialist.

06 februari 11:54, 2013

Serologiska studier
Testnamn Resultat Referensvärden Utrustning
Antikroppar mot hepatit C-virus (anti-HCV) mängder. Positiv negativ

Testnamn Resultat Enheter Referensvärden
Bekräftande test för antikroppar mot hepatit C-virus POSITIV negativ

Bekräftande test för anti-hepatit C-virus

Testnamn Resultat Enheter Referensvärden
NS3 (nonstructural protein) POSITIV negativ
NS4 (ostrukturerat protein) negativt negativt
NS5 (ostrukturerat protein) negativt negativt
Core (strukturprotein) POSITIV negativ

Utgivande läkare: Karmyshina T. A. Datum: 02/06/2013

Resultaten av undersökningen indikerar att du har hepatit C-virus. I det här fallet rekommenderas att du rådgör med din hepatolog för att bestämma om du behöver adekvat behandling. Det är också nödvändigt att skicka ett biokemiskt blodprov för att bestämma leverfunktionen. Läs mer om denna sjukdom, metoder för diagnos och behandling, läs serien av artiklar genom att klicka på länken: Hepatit C.

28 mars 10:48, 2013

God dag!
Berätta för mig vad det betyder med analys?

Testnamn
Resultat Referensvärden Utrustning
Antikroppar mot hepatit C-virus (anti-HCV) IgM negativ negativ
Antikroppar mot hepatit C-virus (anti-HCV) mängder. Positiv negativ

Leukocytformel (mikroskopi)

Testnamn
Resultat Enheter Referensvärden
Antikroppar mot hepatit C-virus (anti-HCV) IgM negativ negativ
Antikroppar mot hepatit C-virus (anti-HCV) mängder. Positiv negativ

Resultaten av undersökningen indikerar en kronisk kurs av hepatit C. Det rekommenderas att samråda med din hepatolog för en omfattande undersökning och utnämning om det behövs, adekvat behandling. Läs mer om denna sjukdom och metoder för diagnos, läs serien av artiklar genom att klicka på länken: Hepatit C.

30 mars, 18:50, 2013

God dag!
Tack för svaret...
Men jag förstår inte varför den kroniska banan av hepatit C.
Om resultaten av studien bekräftar förekomsten av viral hepatit C. Infektionen är emellertid i ett tillstånd av remission med hänsyn till Ig M-indikatorer - negativt. Det är möjligt att genomföra en slutlig bedömning av tillståndet efter att ha genomfört en PCR-analys av blod för hepatit C-virus-RNA och utför genotypering av hepatit C med en kvantitativ analys för hepatit C.
Remission av viral hepatit C är ett tillstånd av sjukdomen när viruspartiklar antingen saknas i blodet, är inuti levercellerna eller helt frånvarande i blodet och levercellerna.
I eftergift utesluts sexuell överföring på grund av låg koncentration eller frånvaro av hepatit C-virus i blodet.
PS Från 4 december 2012 till 14 december 2012 förgiftades jag i toxikologi... (gasförgiftning) och jag antar vanligtvis att jag kunde ha hepatit C där, jag tror att jag inte behöver förklara vad som är i toxikologi i ett kommunalt sjukhus..
Tack för tidigare........

Du har helt rätt, men begreppet ett hälsosamt transportläge är inte i medicin. Din kliniska diagnos kommer att låta så här: Kronisk hepatit C, låg viral belastning, remissionsstadium, med eller utan leverdysfunktion. Tillhandahålls, om faktiskt virusbelastningen är låg. Därför rekommenderas det att utföra ytterligare undersökningsmetoder för att klargöra diagnosen och vid behov utföra adekvat behandling: antiviral eller symptomatisk. Läs mer om denna sjukdom och metoder för diagnos, läs serien av artiklar genom att klicka på länken: Hepatit C.

20 maj 08:58, 2013

passerade analysen för hepatit, kom hepatit C, kärn negativ, NS-6.9. Vad betyder detta

I denna situation är det mycket viktigt att jämföra resultaten med tiden, eftersom värdet av en indikator som NS indikerar förekomsten av remission, ett adekvat svar på den behandling som utförs. Jag rekommenderar att du personligen konsulterar en läkare med smittsamma sjukdomar. Mer information om denna fråga kan du få information i temat sektionen på vår hemsida: Hepatit C

November 05 13:38, 2013

God dag! Vad visar följande tester?

Bekräftande test för antikroppar mot hepatit C-viruset - resultat: POSITIV - referensvärden: NEGATIV

NS3 - resultat: POSITIV - referensvärden: NEGATIV

NS4 - resultat: POSITIV - referensvärden: NEGATIV
NS5 - resultat: NEGATIV - referensvärden: NEGATIV
Kärna - resultat: POSITIV - referensvärden: NEGATIV

Hepatit C antikroppar - Resultat: POSITIV - Referensvärden: NEGATIV

Denna analys indikerar att hepatit C har upptäckts hos dig. Jag rekommenderar att du personligen konsulterar en hepatolog som kan bestämma den vidare taktiken för dynamisk observation och behandling (om nödvändigt). Läs mer om denna fråga i tematiska avsnittet: Viral hepatit C

20 november 13:51, 2013

God dag! Hjälp tack vare analysen.
Jag är gravid - 12 veckor. Jag fick en anti-HCV-analys i w / c. De kom positivt, doktorn sa att det händer hos gravida kvinnor och skickades för ett nytt test, återtog resultatet av anti-HCV-negativ.
PCR-studier - Hepatit C-virus-RNA - inte detekterat.
Bekräftande test för anti-hepatit C-virus
NS3 - negativ
NS4-positiv
NS5 - negativ
Kärnnegativ
Resultatet är tveksamt.
Biokemi - Bilirub-3.

I det här fallet är resultatet tvivelaktigt, med större sannolikhet att du aldrig har haft hepatit C-virus. Jag rekommenderar dig att ompröva efter 1,5-2 månader, behandling och förebyggande behövs för närvarande inte. Läs mer om frågan som intresserar dig på vår hemsida: Hepatit C

25 november, 18:22, 2013

God kväll! !! ett barn har positiva hepatit C antikroppar vid 3 månader och 6 månader! !! har barnet hepatit?

Att få positiva resultat innebär att ditt barn är infekterat med viral hepatit B. I denna situation måste du genomgå ytterligare tester för att bestämma virusbelastningen, det biokemiska blodprovet (leverprov) och personligen besöka en hepatolog som ska ordinera en adekvat förebyggande behandling. Läs mer om detta i vår hemsida: Hepatit

4 december 16:55, 2013

Hallå Anti-HCV-total upptäcktes först 2010. Jag skickades till Hepatologicenteret på Infectious Clinical Hospital nr 1 på Volokolamskoye Highway. Vid undersökning av anti-HCV totalt och RNA detekterades inte. Uttalandet indikerade att hepatit C, jag inte var sjuk. Nu har jag en graviditet på 32 veckor, jag passerade Anti-HCV totalt en månad sedan och det visade sig positivt. Jag passerade genast RNA som visade negativ. Passade igen för 2 veckor sedan Anti-HCV totalt visade NEGATIV. Doktor gynekolog skickad för analys av infektiös serologi (Screening). Idag fick jag Anti-HCV (kärn) tester - 1,7, och Anti-HCV (NS3, NS4 och NS5 är negativ. Gynekologen sa att (kärna) - 1,7 är ett mycket litet antal och det är inte klart om jag var sjuk eller inte. Anti-HCV totalt (tveksamt). Hjälp mig att förstå om jag har det eller inte?

I denna situation är resultatet tvivelaktigt, vilket kan innebära att du tidigare har haft en mild sjukdom, och virusbelastningen är nu extremt liten. För mer information om detta problem, läs den tematiska serien av artiklar på vår webbplats genom att klicka på länken: Viral hepatit C

05 januari, 13:54, 2014

God dag, jag fick test för hepatit med sådana resultat (HBsAg-otr) (anti-HCV kärna +) och (NS +) vad menar de och vad ska jag göra nästa? tack

Denna slutsats innebär att du tidigare har haft viral hepatit C. Du behöver personligen besöka en hepatolog, utföra ett biokemiskt blodprov, leverprov, ultraljud av de interna organen, på basis av vilken din läkare kommer att kunna bestämma behovet av behandling. Du kan få mer detaljerad information om den fråga som intresserar dig i den tematiska sektionen på vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande

05 januari 15:19, 2014

Tack så mycket för det snabba svaret, jag kan bara gå till doktorn en månad senare och jag förstod att om jag tidigare hade Hepatit C, då är jag 100% sjuk nu, denna månad (tidigare) rådgör Hepatologen vilket läkemedel jag kan ta för Förebyggande eller vad? Jag hörde att fosfogliv verkar vara en bra medicin, du kan dricka det eller något annat som du råder?

För ändamålet med behandlingen, om nödvändigt, bör du först undersökas, upprätta leverns tillstånd, varefter den behandlande läkaren kommer att kunna ge dig rekommendationer. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Hepatit C Behandling

21 januari 13:50, 2014

Hallå Min man diagnostiserades med hepatit C. Vi skickades till en hepatolog, men vi har inte en sådan läkare. Hjälp mig att dechifiera testen, annars skadar mitt huvud på grund av vad jag ska göra...

Antikroppar mot HCV-DETECTED

OP syv. (Core) -1,902
Krit (kärna) - 0,206
Till positivitet (kärna) -9,2

Opcrit (NS3) - 0,707
Till positivitet (NS3) -3,6

Opcrit (NS4) - 0,208
Till positivitet (NS4) -

Opcrit (NS3) - 0,207
Till positivitet (NS3) -1,1

BIOCHEMICAL ANALYS OF BLOOD

Bilirubin totalt 12,6
direkt 1,4
Indirekt-11,2
ACAT-38,7
ALT-40,5

Höger lob-125mm, vänster -58mm.

Konturen är slät.
Echostructure: homogen.
Eko-storleken är genomsnittlig.
Ljudöverföring är bra.
Intrahepatiska kanaler är inte dilaterade.
Aorta buk 14mm. Portalvene 12 mm.
Förekomsten av fokala skador: ej lokaliserad
Fri vätska i bukhålan detekterades inte.

Slutsats: Echografisk konturdeformitet och polypos av gallblåsan.

Resultaten av undersökningen indikerar närvaron av viral hepatit C, liksom förändringar i gallblåsan. Tyvärr, utan måttenheter, kan vi inte på ett adekvat sätt tolka resultaten av biokemisk forskning, var vänlig skicka måttenheterna. Det rekommenderas att rådfråga din hepatolog om denna läkare inte tar in på ditt sjukhus eller klinik, rekommenderas att kontakta det regionala centrumet för att bestämma behovet av antiviral behandling. Läs mer om viral hepatit C, metoder för diagnos och behandling, läs länken: Hepatit C.

25 februari 18:47, 2014

Hej, tack för svaret... Jag är mycket tacksam för dig att de inte lämnade utan uppmärksamhet!
BIOCHEMICAL ANALYS OF BLOOD Alkal phosphatase-125.2 U
/ l, bilirubin totalt-11,28 mikron / l, rak linje-1,88 mikron / l, indirekt-9,4 mikron / l. AsT-28,3 U / L, ALT-43,7 U / L.
Analysen av PCR-hepatit C-virus-POSITIV 6,6 * 10 ^ 3 kopecks / ml (kvantitativ 2,4 * 10 ^ 3 IE / ml) passades. Genotypning av hepatit C 3a / 3b cykel 31,7.
ImmunoGenetics IL28B-rs_12979860_C> T passerade också resultatet av C T Cf 29.5
IL 28B: rs_8099917_T> G är resultatet av C G Cf 29.0.
andra testplättar, proteinfraktioner, tymolinsyra, blodglukos, bilirubin och dess fraktioner, alkaliskt fosfatas, järn, c-reaktivt protein, TSH, T3, T4-fri, allt inom det normala området... Berätta för mig hur man behandlar, Vad är belastningen och Finns det en chans att återhämta sig? tack

I det här fallet behöver du rådgöra med din hepatolog för att bestämma scenen för hepatit C, liksom tidpunkten för behandlingstiden. Virusbelastningen är inte hög, vilket är ett gynnsamt tecken på antiviral behandling. Med lämpligt föreskriven behandling och överensstämmelse med alla rekommendationer från hepatologen ökar sannolikheten för återhämtning. Läs mer om viral hepatit C, metoder för diagnos och behandling, läs länken: Hepatit C.

03 april 11:50, 2014

God eftermiddag, hjälp, tacka dig för blodprovet för hepatit C.

Immunglobuliner av klasserna G och M till viruset

hepatit C
Resultat Referensvärden
tveksamt avslöjas inte

SPECTRUM till enskilda proteiner

hepatit c-virus
Resultat Referensvärden
kärna ej detekterad ej identifierad
NS3 inte identifierad ej identifierad
NS4 identifierad ej identifierad
NS5 identifierad ej identifierad

Denna slutsats antyder att resultatet är tveksamt, med stor sannolikhet kan det hävdas att du inte har detekterat viral hepatit C. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnostik, förebyggande. Du kan läsa mer information om detta problem i lämplig sektion: Laboratoriediagnostik

Maj 07 16:57, 2014

AT till COR position till 5,1 AT till NS position till 7,6

Denna slutsats indikerar en tidigare infektion. För att lösa problemet med behovet av behandling rekommenderar jag att du tar ett levertest och personligen rådfråga din läkare, en specialist på smittsamma sjukdomar. Du kan få mer detaljerad information om frågan som intresserar dig i den relevanta delen av vår webbplats genom att klicka på följande länk: Hepatit. Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår hemsida: Laboratoriediagnos

23 maj 16:29, 2014

Hej, jag led av halvår regelbundet återkommer halsbränna, kronisk cholecystit upptäcktes, jag bestämde mig för att klara ett ELISA-test för HCV samtidigt, resultaten är följande:
kärn - negativ
NS3 - POSITIVT (k = 9,8)
NS4 - POSITIV (k = 1,4)
NS5 - negativ

analysen togs 8 månader efter den potentiella infektionen, skickades den för PCR, men resultatet har ännu inte erhållits.

Vad kan man på förhand veta om resultaten av ELISA?

Enligt de uppgifter som lämnats har du tidigare haft viral hepatit C. Jag rekommenderar att du väntar på resultaten av test för PCR, samt skickar ett blodkemitest (leverfunktionstester) och rådgör sedan med din läkare med smittsamma sjukdomar. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår webbplats genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C. Du kan också få ytterligare information i följande avsnitt på vår hemsida: Polymeraskedjereaktion

30 maj 09:59, 2014

Hepatit C har varit med mig i ett år nu, jag bestämde mig för att ta om det och fick ett konstigt resultat. Hjälp mig att räkna ut det
Hepatit C, antikroppar anti-HCV mängder. - Resultat Identifierat, Norma - Inte identifierat?

Denna slutsats indikerar att du är infekterad med viral hepatit C. I denna situation måste du ta ett biokemiskt blodprov (leverprov) en gång om året och personligen besöka en smittsam specialist för att genomföra en undersökning. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnostik, förebyggande. Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår hemsida: Laboratoriediagnos

11 juni, 11:58, 2014

Hallå I februari ordnade min dotter (6 år) en ögonoperation och vi testade på hepatit C i ett betald laboratorium och resultatet för hepatit C kom positivt vi skickades till en hepatolog där vi passerade alla tester som visade sig vara alla negativa, vi omfördelade till ett tredje laboratorium för hepatit också negativ, och för två veckor sedan tog vi igen alla tester för operationen och igen positiv hepatit. Kan du snälla berätta om vi behöver ta en PCR igen och varför analysen av hepatit c visade detta. Tack på förhand.

Med tanke på de olika testresultaten som erhållits i olika laboratorier är det inte möjligt att bestämma klart om ett barn är infekterat eller ej, därför rekommenderar jag att du personligen besöker en smittsam läkare och ger dig alla testresultat som du fått för utvärdering. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i temat sektionen på vår webbplats genom att klicka på följande länk: Hepatit. Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår hemsida: Laboratoriediagnos

11 juni 16:59, 2014

5,32 ^ 10 (i 5 grader) IE / ml

Analytisk känslighet: 300 IE / ml

Ange det fullständigt erhållna resultatet, vilken typ av forskning och vilken metod som användes, varefter vi kommer att kunna objektivt svara på din fråga. Du kan få ytterligare information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår webbplats genom att klicka på följande länk: Laboratoriediagnostik

12 juni 04:14, 2014

PCR RNA Kronisk Viral Hepatit C (kvantitativ)
Detta är all information, eftersom det bara är för beloppet

Denna slutsats indikerar att du är infekterad med hepatit C-viruset. En objektiv bedömning av ditt tillstånd kräver ett blodprov för hepatitmarkörer, liksom ett biokemiskt blodprov för att utvärdera leverfunktionen (leverfunktionstester). Jag rekommenderar att du, efter att ha testat, personligen besöker den smittsamma läkaren för att genomföra en undersökning och bestämma ytterligare observationstakt och vid behov behandling.

Du kan få ytterligare information om den fråga du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande och i en serie artiklar: Hepatit C-behandling. Du kan också få ytterligare information i följande avsnitt på vår hemsida: Laboratoriediagnos

12 juni 12:12, 2014

Hej! Hjälp, tack vare avkodningen av analysen för hepatit C! I vår stad har tyvärr de smittsamma sjukdomsläkarna översatt. När ett tvivelaktigt resultat erhölls gjordes upprepade tester och följande resultat erhölls:
totala antikroppar mot HCV 5/1
A / HCV (+). Kärna (+)
Napsum = 6,5
NCore = 3,2
Tack på förhand.

Denna slutsats antyder att virus hepatit C har överförts tidigare. För en objektiv bedömning av leverfunktionen rekommenderar jag att du tar ett biokemiskt blodprov (leverprov) och personligen besöker en smittsam specialist. Du kan läsa mer detaljerad information om denna fråga i temat sektionen på vår webbplats genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnostik och förebyggande behandling Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår webbplats: Laboratoriediagnostik

12 juni 13:56, 2014

Jag vet att jag är infekterad med C-viruset, och jag har allt annat, jag vill ta reda på hur illa jag är sjuk med dem, vilket stadium kan jag känna igen bäraren eller de sjuka? Oavsett om det är allmänt behandlat. Och är det möjligt att bli behandlad för det under graviditeten!?

I denna situation borde du ta ett biokemiskt blodprov (leverprov) för att avgöra om det finns en onormal leverfunktion - om du inte har leveransavvikelser är du en bärare. Behandling krävs endast om det finns kliniska symtom på sjukdomen. Du kan få mer detaljerad information om de frågor du är intresserad av i relevanta delar av vår webbplats genom att klicka på följande länkar: Laboratoriediagnostik. Ytterligare information kan också erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Viral hepatit C - diagnos och behandling

26 juni 14:59, 2014

anti-HCV antikroppar
Resultatet
positiv negativ
anti-HCV, antikroppar, ELISA
Resultatet
tilldelat ytterligare forskning

Sannolikt visas din fråga otillräckligt, var god försök att skicka och visa fullständigt de uppgifter som presenteras i slutsatsen, varefter vi kommer att kunna svara på alla dina frågor. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i temat sektionen på vår webbplats genom att klicka på följande länk: Laboratoriediagnostik

02 juli 15:10, 2014

Anti-så positiv
ANTI-NS3-positiv
ANTI-NS4-ref
ANTI-NS5-neg.
ANTI-M-positiva
Vad betyder detta är viral hepatit C?

Enligt de angivna uppgifterna kan du tidigare ha överfört viral hepatit C och är för närvarande en bärare. För att bedöma leverfunktionen måste du ta ett biokemiskt leverprov och personligen rådgöra med din specialist för smittsamma sjukdomar. Du kan få ytterligare information om den fråga du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester

09 juli 10:30, 2014

Välkommen! Min man (33 år) i juni 2014 gick till ett blodtransfusionscenter, donerade blod för donation, och ett preliminärt mini-test visade att hepatit C upptäcktes.
Har klarat analysen på hepatit C-viruset (HCV), antigener
cor, NS3, NS4, NS5 IgG antikroppar i riktning, och dessa är resultaten:

Anti-HCV IgG cor 16.44 R (R ≥ 1.0 - positivt resultat R

Denna slutsats indikerar att din make har viral hepatit C, och han kan vara en bärare. Jag rekommenderar att du tar ett blodprov för biokemiska leverprov och personligen besöker en smittspecialistens läkare för att avgöra om det finns onormala leverfunktioner, oavsett om behandling krävs eller inte. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i temat sektionen på vår webbplats genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C, diagnos, förebyggande. Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår hemsida: Laboratoriediagnos

Juli 09 10:40, 2014

Anti-HCV IgG cor 16,44 R Anti-HCV IgG NS3 16,09 R Anti-HCV IgG NS4 13,62 R PLR. Hepatit C-virus (kvalitativ bestämning, realtid) PCV HCV-kvalitativ detekterad Analytisk känslighet för testsystemet för bestämning av HCV i blodplasma - 100 IE / ml (400 kopior av RNA / ml). Resultatet "Hepatit C-virus RNA inte detekterat" kan indikera att virusbelastningsvärdet ligger under känslighetsgränserna för testsystemet.

Enligt denna slutsats upptäcktes viral hepatit C i dig. Med tanke på att virusbelastningen är minimal är inte vagnen utesluten. Jag rekommenderar dig att ta ett blodprov (lever biokemiska prover) och personligen rådgöra med din läkare infektionssjukdom specialist. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i temat sektionen på vår webbplats genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår hemsida: Laboratoriediagnos

Juli 09 10:44, 2014

Snälla berätta för mig hur seriöst detta är? Ska jag och barnen undersöka? Vad är våra nästa steg? Tack.

I denna situation borde du göra ett biokemiskt levertest och barn ska ha ett blodprov för markörer av viral hepatit C. Du kan lära dig om förebyggande av denna sjukdom från följande avsnitt på vår hemsida: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information finns också i följande avsnitt på vår hemsida: Hepatit C-behandling

22 juli 14:32, 2014

hej jag citerade en analys på hepatit C två gånger första gången analysen visade KP> 17 cos + och andra gången visade KP = 3,4 cos +

Det är möjligt i denna situation att sjukdomen för närvarande befinner sig i den aktiva fasen, därför rekommenderar jag att du tar ett biokemiskt blodprov (leverprov) och personligen konsulterar din specialist för smittsamma sjukdomar. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information kan också erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester och i en serie artiklar: Laboratoriediagnos

22 juli 14:36, 2014

Jag vill veta vad det är när jag gav upp mig, jag hade en temperatur för 3 dagar sedan.

Den aktiva fasen av hepatit C är inte utesluten - den primära sjukdomen eller förvärringen av kronisk patologi. För en mer detaljerad behandling av denna fråga rekommenderar jag att du personligen konsulterar en smittsam sjuksköterska. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår hemsida: Laboratoriediagnos

24 juli 11:52, 2014

Hjälp med avkodning av spektrumanalys med
anti-HCV-negativ
JgM HCV - negativ
cor-HCV-negativ
HCV NS3 - Positiv
Ns4 HCV - negativ
Ns5 HCV - negativ
har jag hepatit c?

Denna slutsats indikerar att det var kontakt med viruset, bärarstaten är inte utesluten. Jag rekommenderar att du tar ett biokemiskt leverprov, som kommer att bedöma leverns funktion och personligen samråda med din smittsamma läkare. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information kan också erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester och i en serie artiklar: Laboratoriediagnos

24 juli 13:09, 2014

God dag!
Hjälp dechiffrera analysen av ett barn med 5 års hepatit C på:
Vid OPK 0,244-Opr 0,823 positivt
kärna OPK 0,241-Opt 0,348 svagt positiv
NS3 Opk 0,242-Opr 0,064 neg
NS4 Opk 0,243-Opr 0,182 neg
NS5 Opk 0,244-Opr 0,382 svagt positivt
Biokemi, bilirubin, ultraljud är normalt
Läkare säger att bilden är oförståelig.
Vad man ska göra
Tack så mycket för svaret.
Gud välsigne dig

I denna situation är det troligt att barnet hade kontakt med hepatit C-viruset och barnet bär för närvarande hepatit C. Jag rekommenderar att upprepa studien om 3-4 månader. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande.

Ytterligare information kan också erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester och i en serie artiklar: Laboratoriediagnos

25 juli 14:27, 2014

Hej, doktor! Vänligen berätta vad dessa resultat betyder: PCR rna HVC-inte detekterat, enzymbunden immunosorbentanalys-negativ, om för antikroppar mot HCV (spektrum jg), är resultatet osäkert, eftersom antikroppar mot endast ett icke-strukturellt protein NS 4 (cn = 1,00) detekteras!
Berätta för läkaren vad det betyder för alla? Kan detta vara relaterat till graviditet (min 34: e vecka), är det nödvändigt att behandla? Överförs det och hur? Hur farligt är barnet? Mycket orolig.

Detta resultat kan innebära en bärare av viral hepatit C, men för att klargöra måste du vidarebefordra denna analys och personligen samråda med en infektionssjukdomsläkare. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information kan också erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester och i en serie artiklar: Laboratoriediagnos

28 juli 11:13, 2014

Välkommen! Jag låg i gynekologi med inflammation, tog blodprov för hepatit C, hittade antikroppar NS 4, vad det är.

NS 4 avser icke-strukturella proteiner och är karakteristisk för sjukdoms kroniska stadium, som uppträder i latent form. Vi rekommenderar att du tar ett blodprov för biokemiska leverprov och personligen konsulterar din specialist för smittsamma sjukdomar. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande.

Ytterligare information kan också erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester och i en serie artiklar: Laboratoriediagnos

04 augusti 11:31, 2014

Välkommen!
Jag är 36 år gammal. Jag har två barn. Många gånger blev hon testad. Allt var alltid ok, tiden för det andra schemalagda testet under den andra graviditeten i w / cons var ny. Jag fick positiv hepatit c. Efter några dagar återställer jag analysen i kliniken - det visade sig vara negativ.
Efter födseln återvände hon i en betald klinik.
Här är resultaten:
Testmaterial:
Test Namn Resultat Enheter
mäta referensintervallet
Allmän serologi
Antikroppar mot hepatit C-virus POSITIV negativ
Virusbekräftelsestest
hepatit C anti-kärn negativ
Virusbekräftelsestest
hepatit C NS totalt positiv

Testmaterial: helblod

Test Namn Resultat Enheter
mäta referensintervallet
PCR
PCR hepatit C - RNA negativ test negativ
PCR hepatit C (virusbelastning) negativa kopior / ml negativa

Hjälp dechifiera testresultaten.

Jag är sjuk med hepatit c? Var kunde han komma ifrån? Hur påverkar detta barnet, med tanke på att jag ammar?
Tack på förhand.

Denna slutsats indikerar att du är infekterad med viral hepatit C och kan vara en bärare eller sjukdomen är kronisk, utan exacerbation. Infektion med viral hepatit C kan ske genom sexuell kontakt, blodtransfusion, slemhinnans kontakt eller öppna sår med en sjuks blod, när man besöker skönhetssalonger, manikyr, pedikyr, piercing etc.
Enligt WHO: s rekommendationer är det möjligt och nödvändigt att amma ett barn om moderen har viral hepatit C, eftersom det finns praktiskt taget ingen risk för infektion. Undantagen är fall av akut viral hepatit C, när infektionen av moderen inträffade omedelbart efter leverans eller vid leverans.

Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information kan också erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester och i en serie artiklar: Laboratoriediagnos

04 augusti 13:09, 2014

Snälla berätta för mig hur ofta du behöver ta en analys för kontroll och vilken typ av undersökning ska utföras av barnet, om det behövs?

Som regel, när man konstaterar infektionsfaktorer med viral hepatit C, krävs uppföljningsvård från smittsamma sjukdomar läkare en gång om året med transport. I händelse av att det finns avvikelser i leverns biokemiska prov, liksom analysresultaten visar en ökning av virusbelastningen, krävs förebyggande undersökning och behandling oftare, vilket fastställs individuellt av specialistläkaren för smittsamma sjukdomar. Barnet behöver för närvarande inte en undersökning.

För mer information om denna fråga kan du komma in i den relevanta delen av vår webbplats genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information kan även erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester och i våra artiklars cykel: Laboratoriediagnostik

15 september, 11:33, 2014

God eftermiddag passerade jag nyligen en analys för att upptäcka immunoglobuliner av klass M och G för hepatit C. Vänligen avkoda vad resultatet betyder

kärna 0,211
NS3 0,210
NS4 0,212
NS5 0,213

kärna 0,162
NS3 0,231 KP 1,10
NS4 0,205
NS5 0,124

Efter passerat PCR RNA - resultatet är negativt. Förutom NS3 förvirrar den höga frekvensen av NS4.

Jag ber dig också att svara på frågor

- Är jag farlig för en sexpartner under oskyddad sex?
- Vilka ytterligare åtgärder skulle du rekommendera mig?

De siffror som du anger visar att du tidigare haft viral hepatit C. Vid oskyddad sex är överföring av infektion till en partner möjlig. Därefter måste du ta biokemiska leverprov och personligen rådgöra med din läkare, en smittsam specialist eller en hepatolog för att genomföra en undersökning och bestämma ytterligare taktik för observation och behandling.

26 september, 20:00, 2014

hej) passerade test för hepatit C. Resultatet är positivt. referensvärdena är negativa. och det finns kommentarer - under det bekräftande testet för antikroppar mot HCV detekterades IgG och IgM mot HCV-antigener (kärna och NS3, NS4). Snälla berätta vad det betyder. tack på förhand

Denna slutsats innebär att du tidigare har haft viral hepatit C, för närvarande kan processen förvärras. Därför rekommenderar vi att du tar biokemiska leverprov och personligen rådgör med din läkare, specialist på smittskyddssjukdomar eller en hepatolog, som ska genomföra en undersökning och vid behov ordinera lämplig behandling.

30 september 14:31, 2014

God eftermiddag Donerat blod för HCV. Resultatet är negativt. Sedan, efter ytterligare två veckor, kom nästa resultat till HCV: a / t-kärnan skulle vara negativ, och a / t NS skulle vara. KP 8,3. Vad betyder detta?

Denna slutsats innebär att du tidigare har haft viral hepatit C och kan vara en bärare. Vi rekommenderar att du personligen besöker en infektionssjukdomsläkare som kommer att genomföra en undersökning, om det behövs, ytterligare studier (ett detaljerat blodprov för hepatitmarkörer, leverbiokemiska tester, ultraljud av de inre organen etc.).

30 september 16:31, 2014

Snarare, K.P. -8,3. Om det påverkar vad. HbsAg är negativ.

Denna slutsats bekräftar att du aldrig tidigare haft hepatit B-virus, men du är sjuk eller är bärare av viral hepatit C, och därför behöver du personligen besöka den smittsamma specialistens läkare för ett personligt samråd. Om det behövs kommer din läkare att ordinera ytterligare studier och lämplig behandling.

03 oktober 14:58, 2014

Antikroppar mot hepatit c-viruset (anti-HCV) (totalt) -OPcr = 0,265 Opsyv = 2.258. Inte gravid.

Denna slutsats innebär att du kan vara bärare av viral hepatit C. För mer detaljerad rådgivning, rekommenderar vi att du besöker smittsamma sjukdomar personligen personligen och också ger ett blodprov för lever biokemiska tester.

13 oktober 20:37, 2014

Regelbundet blod för hepatit B och C.
HBs-antigen är negativt.
Antikroppar mot hepatit C identifieras.
IgG, IgM till hepatit C-virus - positivt
KP (NS) - 0
KP (kärna) - 2,03

Denna slutsats innebär att du aldrig tidigare varit sjuk med hepatit B, men du har diagnostiserats med viral hepatit C - det är möjligt att du nyligen varit sjuk eller för närvarande upplever en förvärmning av sjukdomen. Vi rekommenderar att du tar ett blodprov - biokemiska leverprov och personligen samråda med din läkare som specialist i smittsamma sjukdomar, som ska ordinera dig en adekvat behandling.

13 oktober 21:13, 2014

Vad betyder dessa siffror, kan denna analys betraktas som pålitlig?
Mer än 10 år sedan, som med den planerade bloddonationen för hepatit, "klättras något". Återta betalt, allt är negativt. Förra året är allt negativt. Men nu... Jag är en doktor, jag jobbar inom barnläkarmottagning och intensivvård. Kommer de att avvisa mig för hepatit på grund av detta resultat?

Det är möjligt att infektionen inträffade på arbetsplatsen, med tanke på arbetets specifika egenskaper. I regel är förekomsten av denna diagnos inte en orsak till uppsägning, men tillfällig upphävande från arbetet är inte utesluten. I denna fråga rekommenderar vi att du personligen konsulterar din läkare smittsamma sjukdomar specialist efter att ha tagit ett blodprov för biokemiska leverprov.

17 oktober 21:12, 2014

Antikroppar mot hepatit c fanns i barnet vid födseln.
På 11 dagar gavs biokemi: totalt bilirubin 13,2, rakt bilirubin 3,3, alat 21,7, asat 34.
På 53 dagar återanvänddes biokemi: totalt bilirubin 5,2, rakt bilirubin 1,3, alat 20,3, asat 24,7.
På tre månader och fem dagar togs fler tester: biokemi - totalt bilirubin 5,2, direkt bilirubin - 1,3, alat - 21,3, asat - 34,5.
RT PCR - RNA inte detekterat, negativa, hepatit C-markörer (kärna, NS3,4,5, M) - positiva.
Vad säger dessa analyser?
När om antikroppar ska lämna (åtminstone enligt medelstatistik)? Hur informativt är resultatet av PCR om tre månader?
Hur sannolikt är det att han kan förändras?
Tack på förhand för ditt svar.

För att tolka resultatet av lever biokemiska tester, ange måttenheterna. Detektion av antikroppar mot hepatit C-viruset indikerar i detta fall transport av hepatit C. Dessa antikroppar kan bestå i en livstid. Bär hepatit C kräver regelbunden övervakning av en infektionssjukdomsläkare - en ultraljudsskanning av levern ska göras minst 1 gång om året, biokemiska leverprov och ett blodprov för hepatit C-markörer ska tas.

18 oktober 11:22, 2014

Måttenhet: bilirubin μmol / l, alat och asat / l. Vad betyder PCR-analys? Och är detta barns fara för dem som finns runt dem, eftersom de inte har något.

Resultatet av PCR-analys tyder på att viral hepatit C inte befinner sig i det aktiva skedet, det vill säga det är frånvarande i blodet. Förekomsten av positiva markörer av viral hepatit C indikerar bäraren av sjukdomen. Det fanns inga abnormiteter i leverbiokemiska tester, så det finns ingen anledning till oro.

21 oktober 11:53, 2014

God dag! Nyligen godkända tester och det är vad som finns i dem:
Hepatit C antikropp anti-CHV mängder. Resultatet avslöjas, och Norma avslöjas inte och i kolumnen kommentarer = 6.4. Vad betyder detta och om det är allvarligt, eftersom vi planerar ett barn och vilken läkare som ska kontakta. Tack på förhand!

Denna slutsats innebär att barnet kan vara bärare av hepatit C. Vi rekommenderar att du tar biokemiska leverprov, lever ultraljud och personligen konsulterar din specialist för smittsamma sjukdomar.

21 oktober 12:06, 2014

Betyder det att barn inte kan planeras eller allt är möjligt?

Vid transport av viral hepatit C är sannolikheten för överföring till barnet extremt låg, så du kan planera en graviditet. Rekommenderas för att konsultera din specialist för smittsamma sjukdomar hos läkare.

23 oktober 15:25, 2014

God dag! Vänligen hjälp förstå resultaten av testen:

HBsAg (hepatit B virus ytantigen) 0,250

Anti-HCV (antikroppar mot hepatit C-virus), totalt 1,83. A-HCV-bekräftelsestestet var negativt.

kärna - 0,37
A-HCV NS 3 - 0,10
A-HCV NS 4 - 0,01
A-HCV NS 5 - 0,02

Hepatit C antikroppar - bekräftande test:

Kärna (antikroppar mot strukturella proteiner av hep. C-virus) - 0,37
A-HCV NS3 (AT till icke-strukturellt protein NS3 av hep. C-virus) - 0,10
A-HCV NS 4 (AT till icke-strukturellt protein NS 4 av hep. C-virus) - 0,01
A-HCV NS 5 (AT till icke-strukturellt protein NS 5 av hep. C-virus) - 0,02

Detektion av hepatit B-virusytantigenet indikerar att du är infekterad med viral hepatit B. Också bekräftande test för antikroppar mot hepatit C visar att du har viral hepatit C. Vi rekommenderar att du tar ett biokemiskt levertest, gör en ultraljud i levern och personligen rådfråga din läkare infektionssjukdomar läkare.