Heptor - anvisningar för användning, analoger, recensioner och former av frisättning (400 mg tabletter, injektioner i ampuller för injektion, H) läkemedel för behandling av cholecystit, hepatit, levercirros hos vuxna, barn och under graviditet. Sammansättningen av hepatoprotektorn

I den här artikeln kan du läsa bruksanvisningen för läkemedlet Heptor. Presenterade recensioner av besökare på webbplatsen - konsumenterna av denna medicinering samt yttranden från läkare av specialister på användningen av Heptor i deras praktik En stor förfrågan att lägga till din feedback på läkemedlet mer aktivt: medicinen hjälpte eller hjälpte inte till att bli av med sjukdomen, vilka komplikationer och biverkningar observerades, kanske inte angiven av tillverkaren i anteckningen. Analekter av Heptor i närvaro av tillgängliga strukturella analoger. Används för behandling av cholecystit, hepatit, kolangit och levercirros hos vuxna, barn, såväl som under graviditet och amning. Sammansättningen av läkemedlet.

Heptor - hepatoprotector, har antidepressiv aktivitet. Det har koleretiska och cholekinetiska effekter. Det har avgiftning, regenerering, antioxidant, antifibros och neuroprotektiva egenskaper.

Det kompenserar för brist på ademetionin och stimulerar sin produktion i kroppen, främst i lever och hjärna. Delta i biologiska reaktioner av transmetylering (en givare av metylgruppen) - S-adenosyl-L-metioninmolekylen (ademetionin), är en givare av metylgruppen i metyleringsreaktionerna av fosfolipider av cellmembran, proteiner, hormoner, neurotransmittorer; deltar i transsulfatiseringsreaktioner som en föregångare till cystein, taurin, glutation (tillhandahåller redoxmekanismen för cellulär avgiftning), acetyleringsco-enzym. Ökar innehållet av glutamin i levern, cystein och taurin i plasma; minskar innehållet av metionin i serum, normaliserande metaboliska reaktioner i levern. Förutom dekarboxylering deltar den i aminopropyleringsprocesserna som en prekursor av polyaminer - putrescin (stimulator för cellregenerering och proliferation av hepatocyter), spermidin och spermin, vilka ingår i ribosomernas struktur.

Det har koleretisk effekt på grund av ökad rörlighet och polarisering av hepatocytmembran, på grund av stimuleringen av syntesen av fosfatidylkolin i dem. Detta förbättrar funktionen hos transportsystem av gallsyror associerade med hepatocyters membran och bidrar till övergången av gallsyror till gallsystemet. Effektivt med intralobulär kolestas (överträdelse av syntesen och flödet av gallan). Det bidrar till avgiftning av gallsyror, ökar innehållet i konjugerade och sulfaterade gallsyror i hepatocyter. Konjugering med taurin ökar lösligheten hos gallsyror och deras avlägsnande från hepatocyten. Processen med sulfatering av gallsyror bidrar till möjligheten till eliminering av njurarna, underlättar passage av hepatocyt genom membranet och utsöndring av gallan. Dessutom skyddar sulfaterade gallsyror membranerna i leverceller från de toxiska effekterna av icke-sulfaterade gallsyror (i höga koncentrationer närvarande i hepatocyter med intrahepatisk kolestas). Hos patienter med diffusa leversjukdomar (cirros, hepatit) med intrahepatiskt kolestas syndrom minskar graden av pruritus och förändringar i biokemiska parametrar, inklusive direkt bilirubinnivå, aktivitet av alkaliskt fosfatas, aminotransferas.

struktur

Ademetionin (i form av S-adenosylmetionin) + hjälpämnen (Heptor).

Ademetionin 1,4-butandisulfonat + hjälpämnen (Heptor H).

farmakokinetik

Biotillgängligheten av läkemedlet vid administrering är 5%, med intramuskulär injektion - 95%. Bindning till serumproteiner något. Det tränger in i blod-hjärnbarriären (BBB). Oavsett administreringsvägen finns en signifikant ökning av koncentrationen av ademetionin i cerebrospinalvätskan. Metaboliserad i levern. Utsöndras i njurarna.

vittnesbörd

 • kronisk icke-beräknad cholecystit;
 • kolangit;
 • intrahepatisk kolestas;
 • Hepatit av olika geneser: viral, giftig, inkl. alkoholiskt och medicinskt ursprung (antibiotika, cancer mot cancer, anti-tuberkulos och antivirala läkemedel, tricykliska antidepressiva medel, orala preventivmedel);
 • fettdegenerering av levern
 • levercirros;
 • encefalopati, inkl. associerad med leversvikt (alkohol etc.);
 • depression (inklusive sekundär)
 • abstinenssyndrom (alkoholisk, etc.).

Blanketter för frisläppande

Tabletter, enteriskt belagda 400 mg (Heptor och Heptor N).

Lyofilisat för beredning av lösning för intravenös och intramuskulär administrering (pricks i ampuller för injektioner).

Instruktioner för användning och behandling

Insidan sväljer hela, inte tuggar. För att förbättra den terapeutiska effekten av tabletter rekommenderas det att ta mellan måltiderna. Under underhållsbehandling är det rekommenderade dagliga intaget 800-1600 mg (2-4 tabletter).

Varaktigheten av behandlingen bestäms individuellt beroende på svårighetsgrad och sjukdomsförlopp.

Varaktigheten av underhållsbehandling är i genomsnitt 2-4 veckor.

Hos äldre patienter rekommenderas att man börjar med den lägsta rekommenderade dosen, med hänsyn till minskningen av lever-, njur- eller hjärtfunktionen, förekomst av samtidig patologiska tillstånd och användning av andra droger.

Intramuskulärt, intravenöst. Vid intensiv behandling, under de första 2-3 veckorna av behandlingen, ordineras Heptor i en dos på 400-800 mg per dag intravenöst dropp (mycket långsamt, i form av dropp) eller intramuskulär.

Lyofilisat löses endast i ett speciellt kopplat lösningsmedel (lösning av L-lysin). Efter avslutad intensiv behandling utförs underhållsbehandling med användning av den orala doseringsformen Heptor (400 mg tabletter).

Biverkningar

 • illamående, kräkningar;
 • buksmärtor;
 • diarré;
 • torr mun
 • esofagit;
 • dyspepsi;
 • flatulens;
 • gastrointestinal smärta;
 • gastrointestinal blödning;
 • hepatisk kolik;
 • förvirring;
 • sömnlöshet;
 • yrsel;
 • huvudvärk;
 • parestesi;
 • artralgi;
 • muskelkramper
 • urinvägsinfektioner;
 • hudutslag;
 • klåda;
 • hudutslag;
 • reaktioner på injektionsstället
 • nekros av huden på injektionsstället;
 • anafylaktiska reaktioner;
 • angioödem;
 • laryngealt ödem;
 • värmevallningar;
 • ytlig flebit;
 • asteni;
 • frossa;
 • influensaliknande symtom;
 • svaghet;
 • perifer ödem;
 • hypertermi.

Kontra

 • 1: a och 2: a trimestern av graviditeten;
 • barn och ungdomar upp till 18 år;
 • Överkänslighet mot ademetionin.

Använd under graviditet och amning

Under graviditetens första och andra trimestern används Heptor endast när det är absolut nödvändigt när den förväntade fördelen för moderen överväger den potentiella risken för fostret. Användningen av ademetionin i höga doser under graviditetens tredje trimester orsakade inga biverkningar.

Användning av ademetionin under amning är endast möjlig om den förväntade nyttan för moderen överväger den potentiella risken för barnet.

Användning hos barn

Kontraindicerat hos barn och ungdomar under 18 år.

Särskilda instruktioner

Var försiktig vid patienter med nedsatt njurfunktion.

Brist på vitamin B12 och folsyra kan leda till en minskning av koncentrationerna av ademetionin, därför rekommenderas samtidig användning i vanliga doser.

Rekommenderas inte för användning hos patienter med bipolär psykos. Det finns rapporter om övergången till depression hypomani eller mani under behandling med ademetionin.

Patienter med depression behöver noggrann observation och konstant psykiatrisk hjälp vid behandling av Heptor för att övervaka effekten av behandlingen.

Vid användning i patienter med levercirros och hyperazotemi är systematisk kontroll av kvävehalten i blodet nödvändig. Vid långvarig behandling är det nödvändigt att bestämma innehållet av urea och kreatinin i blodserumet.

Påverkan på förmågan att köra biltransport- och kontrollmekanismer

När du använder ademetionin är det möjligt att göra yrsel. Patienterna ska inte köra fordon eller arbeta med andra mekanismer tills fullständig försvinnande av symtom som kan påverka reaktionshastigheten under dessa aktiviteter.

Läkemedelsinteraktion

Det finns ett meddelande om utvecklingen av serotoninsyndrom hos en patient som använde Heptor och clomipramin.

Adamethionin ska användas med försiktighet samtidigt med selektiva serotoninåterupptagningsinhibitorer, tricykliska antidepressiva medel, läkemedel och växtbaserade läkemedel som innehåller tryptofan.

Analoger av läkemedlet Heptor

Strukturala analoger av den aktiva substansen:

 • S-adenosyl-L-metionin 1,4-butandisulfonat;
 • Ademetionin 1,4-butandisulfonat;
 • Heptor H;
 • Geptral.

Analoger för farmakologisk grupp (hepatoprotektorer):

 • Alfa-lipoinsyra;
 • antral;
 • valium;
 • GepaMerts;
 • Gepabene;
 • Hepatosan;
 • Gepafor;
 • Geptral;
 • Glutargin;
 • Kavehol;
 • kars;
 • Carsil Forte;
 • legalon;
 • Liv.52;
 • Liventsiale;
 • Livodeksa;
 • Livolife Forte;
 • Lipoinsyra;
 • Maksar;
 • metionin;
 • Moliksan;
 • Oktolipen;
 • Progepar;
 • Skär Pro
 • Silegon;
 • silibinin;
 • Silimar;
 • silymarin;
 • Tiolsyra;
 • thiotriazolin;
 • Ursodez;
 • Ursodeoxikolsyra;
 • Ursodeks;
 • Ursol;
 • markören;
 • Ursosan;
 • Ursofalk;
 • Phosphogliv;
 • Fosfontsiale;
 • Hepabos;
 • Choludexan;
 • Erbisol;
 • Eslidin;
 • Essentiale N;
 • Essentiale forte H;
 • Essentiella fosfolipider;
 • Esslial forte;
 • Essliver.

heptorite

Lyofilisat för beredning av lösning för in / in och in / m av introduktion i form av porös massa av vit eller nästan vit färg; transparent lösningsmedel, färglös till gulaktig, med en karakteristisk lukt.

Lösningsmedel: L-lysin (i form av monohydrat) - 68,48 mg, natriumhydroxidlösning - till pH 9,8-10,3, vatten d / och - upp till 1 ml.

Injektionsflaskor av färglöst glas (5) kompletterat med ett lösningsmedel (5 ml, 5 ml) - förpackningspapp med skiljeväggar.

Heptor tillhör gruppen hepatoprotektorer med antidepressiv aktivitet. Det har koleretiska och cholekinetiska effekter. Det har avgiftning, regenerering, antioxidant, antifibros och neuroprotektiva effekter.

Det kompenserar för brist på ademetionin och stimulerar sin produktion i kroppen, främst i lever och hjärna. Delta i biologiska reaktioner av transmetylering (donator av metylgruppen) - S-adenosyl-L-metioninmolekylen (ademetionin) donerar metylgruppen i metyleringsreaktionerna av fosfolipider av cellmembran, proteiner, hormoner, neutromediatorer etc.; transsulfering - prekursorn av cystein, taurin, glutation, (ger redoxmekanismen för cellulär avgiftning), koenzym A. Ökar glutamininnehållet i levern, cystein och taurin i plasma; minskar innehållet av metionin i serum, normaliserande metaboliska reaktioner i levern. Efter dekarboxylering deltar den i aminopropyleringsprocesserna som en föregångare till polyaminer - putrescin (stimulator för cellregenerering och proliferation av hepatocyter), spermidin och spermin, vilka ingår i ribosomernas struktur.

Det har koleretisk effekt på grund av ökad rörlighet och polarisering av hepatocytmembran på grund av stimulering av syntesen av fosfatidylkolin i dem. Detta förbättrar funktionen hos transportsystem av gallsyror associerade med hepatocyters membran och bidrar till övergången av gallsyror till gallsystemet. Effektivt med intralobulär kolestas (överträdelse av syntesen och flödet av gallan). Det främjar gallsyraavgiftning, ökar innehållet av konjugerade och sulfaterade gallsyror i hepatocyter. Konjugering med taurin ökar lösligheten hos gallsyror och deras avlägsnande från hepatocyter. Processen med sulfatering av gallsyror bidrar till eliminering av njurarna, underlättar passage av hepatocyt genom membranet och utsöndring av gallan. Dessutom skyddar sulfaterade gallsyror membranerna i leverceller från de toxiska effekterna av icke-sulfaterade gallsyror, som är närvarande i höga koncentrationer i hepatocyter med intrahepatisk kolestas. Hos patienter med diffusa leversjukdomar (cirros, hepatit) med intrahepatiskt kolestas syndrom minskar graden av pruritus och förändringar i biokemiska parametrar, inklusive direkta bilirubinkoncentrationer, alkalisk fosfatasaktivitet, g-glutamyltranspeptidas, aminotransferas. Choleretic och hepatoprotective effekt fortsätter upp till 3 månader efter att behandlingen avslutats.

Det har visat sig vara effektivt i hepatopatier orsakade av hepatotoxiska läkemedel. Att tilldela ademetionin till patienter med opioidberoende, följt av leverskada, leder till en recession av kliniska manifestationer av abstinens, förbättring av leverns funktionella tillstånd och mikrosomala oxidationsprocesser.

Antidepressiv aktivitet uppträder gradvis, från och med slutet av 1 veckors behandling och stabiliseras inom 2 veckors behandling. Effektiv med återkommande endogena och neurotiska depressioner som är resistenta mot amitriptylin. Det har förmågan att avbryta återfall av depression.

Utnämning med artros minskar svårighetsgraden av smärta, ökar syntesen av proteoglykaner och leder till partiell regenerering av broskvävnad.

Geptor

Beskrivning per 31 juli 2014

 • Latinska namnet: Heptor
 • ATC-kod: A16AA02
 • Aktiv beståndsdel: Ademetionin (ademetionin)
 • Tillverkare: Veropharm OAO (Ryssland)

struktur

Tabletterna är sammansatta av INN S-adenosylmetionin (när det gäller ademetionin). Också i dess komposition finns ett antal ytterligare ämnen: MCC, polyplasdon X El-10 (crospovidon), magnesiumstearat, mannitol.

Släpp formulär

Läkemedlet är tillgängligt i form av tabletter, som täcker det gula skalet och löser upp i tarmarna. När tvärsnittet visade två lager. Tabletterna är förpackade i en blister av 10 stycken, i en kartonglåda som passar 1 eller 2 av dessa blåsor. Tabletter säljs också i polymer eller mörka glasburkar, i vilka 20, 40 eller 50 tabletter är förpackade.

Dessutom framställs läkemedlet i form av ett lyofilisat, från vilket lösningen framställs. Det administreras intravenöst och intramuskulärt. Läkemedlet finns i en injektionsflaska som är förpackad i en kartonglåda.

Farmakologisk aktivitet

Heptor är ett hepatoprotektivt medel som dessutom har en antidepressiv effekt. På kroppen har denna åtgärd en regenererande, antioxidant, avgiftande, antifibrosande, neuroprotektiv effekt.

Den aktiva beståndsdelen i agenset är ademetionin. Detta ämne är inblandat i vissa biokemiska processer i människokroppen, aktiverar produktionen av endogen ademetionin. Detta ämne är i vävnaderna, såväl som i biologiska vätskor i kroppen. Han är inblandad i biokemiska reaktioner. Ademethionin är också en föregångare till polyaminer, inklusive putrescin, som stimulerar cellreparation och hepatocytproliferation.

Farmakodynamik och farmakokinetik

Läkemedlet i form av tabletter täcker membranet, vilket löser upp i tarmarna, därför frigörs den aktiva substansen direkt i tolvfingertarmen. Efter oral administration är biotillgänglighet 5%. Maximal koncentration av läkemedlet observeras efter 2-6 timmar efter att patienten tagit det i en dos av 400 mg en gång.

Den aktiva substansen är något bunden till plasmaproteiner. I cerebrospinalvätskan finns en hög koncentration av läkemedlet. Det aktiva ämnet tränger igenom BBB.

Biotransformationsmedel sker i levern. Utsöndras av njurarna, halveringstiden är 1,5 timmar.

Indikationer för användning av Heptor

Indikationer för användning av läkemedlet enligt följande:

 • behandling av patienter med intrahepatisk kolestas
 • levercirros, cirrhota tillstånd;
 • behandling av hepatit av olika geneser, inklusive giftiga, läkemedel och viral hepatit;
 • encefalopati av sekundärt ursprung
 • utveckling av alkoholavdragssyndrom
 • depressivt syndrom.

Kontra

Läkemedlet är inte ordinerat om patienten har en intolerans mot en viss del av läkemedlet. Heptor behandlas med försiktighet hos personer som diagnostiserats med levercirros, förknippad med hyperazotemi. I detta fall utförs behandlingen endast under förutsättning att ständig övervakning av kvävehalten i blodplasman.

Biverkningar

Heptor tolereras som regel väl tolererad. Endast i vissa fall under behandling är det en känsla av obehag i den epigastriska regionen associerad med det sura pH-värdet för den aktiva substansen. Som regel försvinner denna bieffekt på egen hand och kräver inte avbrytande av behandling eller ytterligare behandling på annat sätt. Sällan kan utveckla allergiska reaktioner.

Instruktioner för användning av Heptor (metod och dosering)

Innan du tar läkemedlet Heptor bör bruksanvisningen noggrant läsas. Verktyget används oralt, det är önskvärt att svälja tabletterna hela, utan att tugga dem eller slipa. Ta bort pennan från förpackningen omedelbart innan du tar det. Instruktioner för användning av Heptora föreskriver att för att uppnå maximal effekt är det önskvärt att ta Heptor under perioden mellan måltiderna.

Hur lång tid behandlingen ska fortsätta bestämmer läkaren med hänsyn till patientens tillstånd. För underhållsbehandling föreskrivs vuxna från 2 till 4 tabletter dagligen. De måste tas i flera mottagningar.

I genomsnitt varar behandlingen med ett botemedel från 2 till 4 veckor. Om det finns ett sådant behov kan en andra behandlingskurs ordineras. Tabletter och ampuller Heptor ska inte användas på kvällen, eftersom ämnets toniska effekt på kroppen kan noteras.

överdos

Det finns ingen information om läkemedelsdosering Heptor.

interaktion

Det finns ingen information om manifestationen av läkemedelsinteraktionerna.

Försäljningsvillkor

I apoteket säljs Heptor på recept.

Förvaringsförhållanden

Förvara tabletterna i originalförpackningen, skydda dem från direkt solljus. Temperaturen bör vara från 15 till 25 grader.

Hållbarhet

Heptor kan förvaras i 2 år.

Särskilda instruktioner

På grund av att läkemedlet har en tonisk effekt, bör verktyget inte användas vid sänggåendet.

Om behandlingen av detta läkemedel förskrivs till personer som lider av levercirrhos på grund av hyperazotemi, är det nödvändigt att säkerställa en exakt kontroll av kvävehalten i blodet.

Tabletterets speciella skal löser sig uteslutande i tarmarna, därför uppträder frisättningen av den aktiva substansen efter att tabletten har kommit in i tolvfingertarmen.

Hos personer som lider av bipolär affektionsstörning kan inversion med påverkan induceras med ademetionin.

Vid behandling med Heptor har ingen effekt på personens förmåga att köra fordon och arbeta med exakta mekanismer.

synonymer

Heptralanaloger

Analoger av läkemedlet Heptor är läkemedel Heptral och Adenosylmetionin, som har en liknande effekt på patientens kropp.

Vilket är bättre: Heptor eller Heptral?

Både Heptor och Heptral i basen har en liknande aktiv ingrediens - ademetionin. Därför är deras effekt på metabolism i cellerna i levern och människans hjärna praktiskt taget inte annorlunda. Heptral säljs i form av tabletter, såväl som injektioner för intravenös och intramuskulär administrering. De viktigaste skillnaderna är tillverkaren och kostnaden för dessa droger. Heptor är en hushållsprodukt. Heptral produceras i Italien, dess värde är högre.

För barn

Ej tillämpligt för behandling av barn och ungdomar upp till 18 år.

Under graviditet och amning

I de första två trimestern av graviditet kan inte appliceras Heptor. Under tredje trimestern kan en läkare endast ordineras om sådant beslut fattas av den behandlande läkaren. Det är viktigt att regelbundet och mycket tydligt övervaka moderns och fostrets hälsotillstånd. Under månaderna för utfodring kan en kvinna träna Heptor-behandlingen först efter att ha ordinerat en läkare, som bestämmer om hon kan fortsätta amma.

Heptore Recensioner

Besöker ett specialiserat forum eller en webbplats kan du hitta många recensioner om Heptore. Patienter noterar fördelen med den relativt låga kostnaden för läkemedlet, såväl som användarvänlighet. Läkemedelsrekommendationer indikerar en positiv effekt efter att ha genomgått en behandling med drogbehandling. Förbättring av tillståndet noteras redan under behandling, men man måste nödvändigtvis hålla sig till den behandlingsregimen som ordinerades av läkaren.

Heptor pris, var att köpa

Praktiskt taget i ett apotek kan man köpa Heptor tabletter, deras pris varierar från 600 till 800 rubel för 20 tabletter. Priset på Heptor i ampuller är i genomsnitt lika med 1250 rubel för 5 st. Du kan köpa skott fritt i alla städer i Ryssland.

Heptor: indikationer för användning och dosering

Med eliminering av sjukdomar som orsakar gallstasis används läkemedlet Heptor. Verktyget hänför sig till hepatoprotektorer och kännetecknas dessutom av antidepressiv aktivitet. Denna hepatoprotector hjälper till att öka intensiteten av gallutflödet, förbättra organens funktion, minskar nivån av skada som påförs leverceller som ett resultat av sjukdomar i kronisk form. Vad är injektionsegenskaperna med läkemedlet, vilka indikationer och kontraindikationer som finns, vi kommer att överväga i den här handboken.

Släpp form och aktiv komponent

Tillsammans med de konvexa tabletterna som har ett skal produceras lyofilisat avsedd för beredning av lösningen. Det injiceras i en ven eller intramuskulärt. Paketet innehåller:

 1. Lyofilisatpulvret är en massa av vitt eller vitt gult utseende. Det har inga hjälpkomponenter och förpackas i flaskor. I varje av dem är den aktiva beståndsdelen - ademetionin i en mängd av 400 mg (eller 760 mg ademetionin 1,4-butandisulfonat).
 2. Genomskinligt lösningsmedel med nyanser som sträcker sig från gult till färglöst, med speciell lukt. 1 ml av denna vätska innehåller 68,48 mg L-lysin i form av ett monohydrat. Dessutom innehåller kompositionen natriumhydroxid i lösning - till ett pH av 9,8-10,3 och en vätska för injektioner.

5 flaskor med huvudkomponenten och 5 ampuller innehållande 5 ml lösningsmedel packas i en kartongförpackning. För att förbereda vätskan för injektion är det nödvändigt att blanda komponenterna. Den resulterande vätskan kommer att vara klar, med en ljusgul färg eller färglös. Synligt sediment är frånvarande.

Ademethionin, som är en aktiv komponent i Heptors sammansättning, är involverad i ett antal biokemiskt aktiva processer som förekommer i kroppen. Detta aktiverar produktionen av endometriem ademetionin. Denna komponent är närvarande i vävnader och vätskor av en biologisk art. Dessutom föregår det en mängd olika polyaminer. Främjar närvaron av putrescin, som aktiverar regenereringsprocesserna i celler, främjar proliferationen av hepatocyter.

Farmakokinetiska egenskaper

Intravenös hepatit eller muskel injiceras. Om parametern för biotillgänglighet vid oral administrering av tabletter är 5%, då med en intramuskulär injektionsmetod, når denna nivå 95%. Penetrationen av den aktiva komponenten sker genom BBB. Vid injektion av injektioner i en muskel eller en ven, såväl som under intaget av tabletter, är det en signifikant ökning av mättnad med ademetionin i cerebrospinalvätskan. Biotransformationsprocesser uppträder i levern och utgången utförs genom njurarnas arbete med en halveringstid på upp till 1,5 timmar.

Terapeutisk effekt av läkemedlet

Addemethionin, som ingår i Heptor, ger en rad olika terapeutiska effekter från användningen av detta verktyg. Eftersom det största naturliga innehållet i detta ämne observeras i hjärnan och leveren, är det på dessa organ att läkemedlets huvuduppgift riktas.

På grund av den hepatoprotektiva effekten ökar levercellernas motståndskraft mot effekterna av olika negativa faktorer. Celler ökar deras styrka mot skador. Denna kropps aktivitet växer. Samtidigt finns det också en intensifiering av bildandet och reproduktionen av celler, utbytet av de element som uppträder hos de döda. Den profylaktiska effekten på levercirros eller fibros på bakgrunden av kroniska sjukdomar är baserad på denna effekt.

Kollektiva och cholekinetiska karaktären hos inflytandet är baserat på att stimulera bildandet av gallan och öka intensiteten i utflödet. Eliminering av effekten av stagnation av gallan ökar effektiviteten i levern utan att expandera dess kanaler. Samtidigt ger läkemedlet förebyggande av inflammation i detta organ. Mer aktiv utflöde ger kampen mot kolestas och förlänger perioden av eftergift hos patienter med cholecystit.

Injicera läkemedlet minskar produktionen och neutraliserar skadliga ämnen som genereras av organ och vävnader eller kommer in i kroppen från den yttre miljön. Avgiftningseffekten bidrar till aktiv neutralisering av toxiner i levern. Samtidigt är antioxidant-effekten också känd, vilket medför att cellerna motstår negativa påverkan av fria radikaler med bättre uthållighet.

Heptoras roll som neuroprotektiv är associerad med förstärkning av hjärnceller och nervfiberfibrer. I fallet med allvarliga berusningsreaktioner minimeras sannolikheten för uppkomsten och ökningen av manifestationer av encefalopati. Samtidigt ökar intensiteten av reproduktion och förnyelse av NA-celler, vilket har en positiv effekt i kampen mot fibros och skleros.

Användningen av läkemedlet bidrar till avlastningen av depression och motverkar deras återfall. Den antidepressiva effekten ger maximal nytta vid slutet av den 14-dagars behandlingsperioden, men i slutet av de första sju dagarna kan du känna början på en positiv effekt.

Indikationer för användning

Heptorainjektioner används vid behandling av sjukdomar i samband med gallstoppning:

 • fettdegenerering av detta organ;
 • Hepatit av olika ursprung, inklusive på grund av virusets verkan, toxiska reaktioner, medicinskt ursprung samt den kroniska typen;
 • leverbesvär med alkoholhaltiga drycker eller medicinska komponenter;
 • kolecystit av kronisk typ, inte åtföljd av bildning av stenar;
 • kolangit;
 • cirrhotisk leverskada;
 • encefalopati, inkl. och på grund av leversvikt.

Det är viktigt! Prenumerera läkemedlet också vid behandling av depressivt syndrom, såväl som vid aktivt alkoholavtryckssyndrom.

Kontra

Det är strängt förbjudet att ta drogen i flera kategorier av patienter:

 • under 18 år
 • gravida kvinnor i I-II trimestern;
 • med intolerans mot de komponenter som ingår i detta läkemedel.

Det är viktigt! För kvinnor under amning beaktas möjligheten att ta emot läkemedlet ur ett ståndpunkt att korrelera fördelarna med patienten och farorna för det ofödda barnet.

Hur man använder Heptor injektion

När en person är ordinerad läkemedlet Heptor ska injektionen göras enligt bruksanvisningen. Du måste följa reglerna för förberedelse av vätskan för introduktionen och proceduren för dess inträde i muskeln eller venen.

Förfarandet för införande av läkemedlet

Heptor-förpackningen innehåller flaskorna, inom vilka lyofilisatet är beläget, liksom motsvarande antal ampuller med ett lösningsmedel av flytande verkan. Den senare komponenten rekommenderas att användas i processen att ge formuleringen den form som är nödvändig för effektiv administrering utan risk för venens hälsa eller intramuskulärt.

Vanligtvis med leverproblem och dess patologiska förändringar, intramuskulärt eller intravenöst, bör 400-800 mg administreras dagligen. Detta motsvarar 1-2 injektionsflaskor med aktiv beståndsdel. Behandlingsförloppet är två veckor varje dag. Om det finns behov av att fortsätta behandlingen, efter injektioner, är det nödvändigt att byta till användning av tabletter på 800-1600 mg dagligen. Varaktigheten av den efterföljande orala administrationen är inte mer än 4 veckor.

För att eliminera depressiva syndrom krävs injektioner med en total volym på 400-800 mg per dag. Behandlingsperiodens varaktighet är 2-3 veckor. Efter en läkemedelsbehandling genom en vena eller i en muskel, vid behov, använd ett annat behandlingsschema - ta i tablettform, 800-1600 mg dagligen. Kursen blir 14-28 dagar.

Hur man förbereder lösningen för introduktionen

Inmatning av läkemedlet inuti venen anses vara det föredragna behandlingsalternativet, jämfört med användning av intramuskulär natur. Detta faktum beror på minskad risk för komplikationer av olika typer. Utspädda produkten ska vara under en mycket kort tidsperiod innan lösningen används. Förvara den redan utspädda produkten, därför får ej oanvända rester kasseras så snart som möjligt. Det är oacceptabelt att blanda Heptor med lösningar i vars struktur kalciumjoner är närvarande. Kompatibilitet med andra formuleringar avsedda för infusioner, exempelvis glukos och saltlösning, noteras.

Vid beredningsprocessen tillsätts först ett vätske-lösningsmedel till sprutan och införes sedan i flaskan med lyofilisatet. Gör detta försiktigt för att förhindra spridning av partiklar av ett ämne på behållarens väggar. För maximal upplösning krävs en noggrann omröring av flaskan.

Efter upplösning av lyofilisatet bör en lösning erhållas med frånvaro av orenheter. Det bör inte finnas några olösta partiklar. Färgen på lösningen är vit eller vit och gul. Avvikelser från de angivna parametrarna indikerar att läkemedlet inte kan tas upp till sakprövning.

Intravenösa infusionsegenskaper

Heptorlösningen injiceras i en åder av en ström eller genom infusion. I den första varianten av manipulering injiceras läkemedlet i en ven på samma sätt som intramuskulär injektion. I det andra fallet kommer processen att vara långsammare, droppa. Därför blandas lösningen med saltlösning i en volym av 250-500 ml.

Om introduktionen av strålen skrivs läkemedlet i en spruta. Det är lämpligt att endast välja en tunn nål intravenös. När sprutan placeras vertikalt avlägsnas luftbubblor från den. Därefter torkas nålstället med ett antiseptiskt medel. Nålen tränger in i venen, och lösningen är långsamt, över 2-3 minuter, injicerad för sitt avsedda ändamål. Efter proceduren torkas injektionsstället med ett antiseptiskt medel.

Vid infusion av intravenös verkan spädas medlet med ett lösningsmedel. Sedan hälls den i en lösning avsedd för infusioner (saltlösning eller glukos 5%) i ett förhållande av 1 fl. Heptor 250 ml vätska. Efter anslutning till systemet ska injektionshastigheten vara 15-25 droppar per minut.

Intramuskulär injektion

Efter utspädning av läkemedlet dras lösningen i en spruta med en ganska lång nål. Välj en tjock nåldesign, fokuserad på intramuskulär möte. Då ska luft släppas från vätskan. Injektionsstället behandlas med ett antiseptiskt medel. Intramuskulär injektion av läkemedlet Heptor är önskvärt i den laterala tredje delen av lårets övre del eller övre tredjedel av axeln på den yttre platsen. Vid injektion i skinkan finns risk för subkutan injektion.

Nålen ska sättas in i vävnaden djupare - vertikalt till en plats på ytan. Efter att nålen tagits bort behandlas området med ett antiseptiskt medel. Eftersom behandlingstiden är lång, bör varje efterföljande injektion flyttas 1 cm från den tidigare använda platsen. Annars kan blåmärken och abscessfenomen vara möjliga.

Överdosering och biverkningar

Information om den upptäckta överdosen av detta läkemedel detekteras inte. I allmänhet är patienten god tolerans, men med injektionsmetoden för administrering är vissa biverkningar möjliga:

 • halsbränna;
 • gastralgisk reaktion;
 • allergiska manifestationer;
 • manifestation av dyspepsi.

Negativa processer på hudytan (hudutslag eller klåda), NS-reaktion (yrsel, huvudvärk, sömnbrist) är möjliga. Fall av flebit hos ytliga vener, rodnad och muskelspasmer noterades. Negativa effekter är möjliga i matsmältningssystemet - illamående, kräkningar, kolik, torr mun, flatulens, etc.

Särskilda krav i ansökan

Det finns situationer som kräver noggrann användning av läkemedlet vid kort och långvarig behandling. Införandet av organet intramuskulärt eller i en ven görs endast med doktors samtycke och med sitt beslut.

Särskilda fall

Personer över 65 år tolererar läkemedlet ganska bra, så standarddosen minskar inte. Samtidigt rekommenderas att använda minsta dosnivå med en gradvis återgång till normal under de första dagarna av administreringen.

När du tar Heptoran kan det uppstå ångest, vilket kan elimineras genom att dosen ändras. Att skjuta upp medicinen borde inte vara. På grund av effekten av tonisk effekt är det inte lämpligt att göra injektioner på tröskeln till sömnen.

När en patient diagnostiseras med levercirros, under Heptor-behandlingen är det nödvändigt att övervaka blodkompositionen och övervaka parametrarna för kvarvarande kväve i den. Det är också viktigt att veta indikatorerna för förekomst av karbamid i blodet, liksom kreatinin. Bristen på vitaminer i grupp B tillsammans med den begränsade tillgängligheten av folsyra påverkar absorberbarheten av läkemedlet negativt. Med brist på dessa komponenter är det lämpligt att introducera dessa komponenter i en terapeutisk kurs.

Det är viktigt! Vid bipolär sjukdom kan behandling med ademetionin leda till en inversion av påverkan.

Utnämning till barn

Läkemedlet är inte ordinerat för barn under 18 år.

Behandling under graviditet

Ta drogen under de två första trimestern av graviditeten är strängt förbjuden. Utnämning under tredje trimestern är möjlig, men endast efter läkarmottagning och med regelbunden övervakning av moder och fostrets tillstånd.

Under amningstillfället är det tillåtet att använda mediciner med överenskommelse med en läkare. Samtidigt övervägas möjligheten att avbryta amning och hälsoriskerna hos både mamman och barnet bedöms.

Interaktion med andra medel

Tillförlitlig information om interaktionen med andra medicinska ämnen är inte definierad. Det är emellertid önskvärt att avstå från samtidig administrering med tricykliska typ-antidepressiva medel. Det är inte tillrådligt att inkludera Heptors behandling om patienten redan tar selektiva hämmare som ger upptagning av serotonin, liksom läkemedel som innehåller tryptofan.

Medel som verkar som Heptor är Ademetionin-ampull, Heptor N, Heptral. Förvara ampuller på en torr och mörk plats. Temperaturen är högst 25 grader Celsius. Lyofilisatets hållbarhet är 2 år och lösningsmedlet är 3 år.

Heptor: bruksanvisningar, analoger, patientrecensioner, kostnad

Heptor är en välkänd hepatoprotector, allmänt använd i psykiatrin, eftersom den har uttalat anti-depressiv aktivitet.

Sammansättning och frisättningsform

Finns i form av tabletter av 0,4 g av den aktiva substansen. I ett förpackning finns tio tabletter, och en kartongförpackning innehåller ett eller två förpackningar. Också i mörka glasburkar eller plastburkar på 50, 40 eller 20 tabletter, i en kartonglåda - en burk. Tabletterna avlånga, i skalet, lösliga i tarmarna. Skalet är gult.

Finns även i form av ett lyofilisat för framställning av en lösning för intramuskulär och intravenös administrering med en koncentration av den aktiva beståndsdelen av 0,4 g. I en kartongförpackning med 5 flaskor lyofilisat och lösningsmedel.

Känd är också frisättningsformen Heptor N, vilken endast produceras i tabletter i den enteriska beläggningen och skiljer inte i koncentration och sammansättning av hjälpkomponenter.

struktur

Den aktiva substansen i läkemedlet är adenosylmetionin i form av butandisulfonat, varvid hjälpämnena i tablettform är crospovidon, cellulosa, mannitol, magnesiumstearat. Den enteriska beläggningen består av kopovidon, akrylat, hydroxipropylmetylcellulosa.

Lösningsmedlet i injektionsformen är lysinmonohydrat och natriumhydroxidlösning, vatten för injektion.

Farmakoterapeutisk grupp

Heptor tillhör gruppen antidepressiva och hepatoprotektorer som används vid abstinensförhållanden, hepatit av olika slag, alkoholisk och toxisk leversjukdom, leverfel, fibros och cirros.

Läkemedelsverkningsmekanism

Ademetionin är en stark hepatoprotektor som skyddar leverceller från de toxiska effekterna av alkohol, droger och läkemedel som används vid behandling av virala, onkologiska och andra sjukdomar.

Läkemedlet är en avgiftare, tar bort giftiga metaboliter av behandlingsdroger, förhindrar bildandet av fria radikaler i oxidationsprocessen, återställer levercellerna.

Som ett antidepressivt medel är det en stark neuroprotektor som förhindrar förstöring och minskning av neuronal funktionalitet, vilket förbättrar neuraltransmission.

Ademethionin är ett ämne som produceras av kroppen, eftersom dess mottagning från utsidan gör att du kan återställa din egen produktion av ademetionin av kroppen. Ämnet är närvarande i alla vävnader och vätskor, är aktivt involverad i biokemiska processer.

För restaurering av leverceller i kroppen är ansvarig putrescin, vars produktion också stimulerar ademetionin. Aktiviteten av ademetionin vid störningar av neuraltransmission och som aktiv neuroprotector har bevisats av relevanta studier.

Maximal koncentration av läkemedlet i blodet uppnås inom tre timmar efter administrering, biotillgängligheten är högre vid intramuskulär administrering än vid oral administration. Utsöndras av njurarna.

Indikationer för användning

Heptor används för att behandla primär depressiva tillstånd samt sekundära som orsakas av somatiska sjukdomar, alkohol eller narkotikamissbruk. Utnämnd för lindring av alkohol- och drogavdragssyndrom.

Det används vid behandling av patienter som lider av hepatit orsakad av alkohol, virussjukdomar eller droger, inklusive antibiotika, kemoterapi, anti-tuberkulos och antivirala läkemedel, tricykliska antidepressiva medel, hormonella preventivmedel.

Det används vid underhållsbehandling i levercirros, liksom vid prekirotiska tillstånd, encefalopati av något ursprung, huvudsakligen sekundärt.

Kontra

Heptor används inte för att behandla patienter med en historia av intolerans mot någon av komponenterna i läkemedlet. Det är nödvändigt att observera försiktighet och konstant medicinsk övervakning vid utnämning av Heptor till patienter med cirros som orsakas av hyperasotemi. I detta fall krävs en kontinuerlig övervakning av kvävehalten i blodplasman.

Det är inte föreskrivet för genetiska patologier som inbegriper cystathionbrist eller nedsatt cyanokobalaminsyntes. Förbjudet för användning i barn, barn och ungdomar upp till arton år, samt vid överkänslighet mot ademetionin.

Gravida och ammande kvinnor

Under graviditetens första och andra trimester används Heptor endast i extrema fall där det är omöjligt att göra utan administrering av ademetionin. Samtidigt orsakade inte administreringen av läkemedlet i graviditetens tredje trimester, även vid höga doser, några biverkningar.

Under amning bör försiktighet utövas och om möjligt vägra amning om behandling med Heptor är nödvändig för moderen.

Instruktioner för användning

Tabletter tas oralt, tvättas ner med vatten och tuggas inte, löses inte i munnen. För att förbättra absorptionen och absorptionen av läkemedlet tas tabletter mellan måltiderna. Med underhållsbehandling för cirros och depression ska du ta två, tre eller fyra tabletter per dag. Underhållsterapi utförs inom en period av två till fyra veckor.

Lyofilisat löses endast i lösningsmedlet, vilket är fastsatt av tillverkaren i originalförpackningen. Det administreras långsamt, intravenöst eller intramuskulärt. Vid intensiv behandling under de första två veckorna administreras ett eller två injektionsflaskor per dag intravenöst eller intramuskulärt.

Läkemedlet administreras mycket långsamt och bara av en sjukvårdsman på ett sjukhus!

Att injicera Heptor hemma är strängt kontraindicerat, eftersom det kräver korrekt utspädning av läkemedlet och dess introduktion i enlighet med alla regler för asepsis vid injektioner.

Varaktigheten av behandlingen bestäms av den behandlande läkaren individuellt för varje patient, baserat på svårighetsgraden av patologin och karaktären hos kursen.

Patienter som är äldre än femtio år börjar behandla med minimala doser, noga observerar toleransen för läkemedlet, eftersom en minskning av hjärt-, njur- och leverfunktionen, liksom förekomst av kroniska patologier, kan förvärra absorptionen av ademetionin. Samma effekt kan användas parallellt med andra läkemedel.

Biverkningar

Mage-tarmkanalen kan reagera på behandling med Heptor illamående, smärtssyndrom, diarré - dessa är de vanligaste biverkningarna. Kräkningar, torr mun, flatulens, leverkolik och gastrointestinal blödning är mindre vanliga.

Centralnervsystemet kan reagera med förvirring och uppvaktning av medvetenhet, sömnlöshet, yrsel, huvudvärk, kramhinnor på ryggen och huvudet. Konvulsioner, ofrivilliga muskelkontraktioner, artralgi är möjliga.

På grund av försämrad immunförsvar kan infektioner i reproduktions- och urinvägarna utvecklas. Huden kan reagera med hyperhidros, svullnad, hudutslag och klåda. På injektionsstället kan bilda hematom, rodnad. Nekros av hudceller är också möjlig på injektionsstället.

Bland andra reaktioner observerades sällan anafylaktisk chock vid intolerans mot läkemedlet, liksom angioödem, larynxödem. Som svar på administreringen av läkemedlet Heptor, spolas ansiktet, flebit, asteni, feber och frossa och hypertermi kan också kännas. Ibland finns symptom som influensa.

Applikationsfunktioner

Försiktighet bör utövas vid tillsättningen av läkemedlet Heptor-patienter som lider av njurinsufficiens och bipolär depression, särskilt om patienten genomgår antidepressiv behandling med en tricyklisk serie och serotoninåterupptagshämmare. Försiktighet bör också observeras vid behandling av tryptofan och växtbaserade läkemedel.

Brist på folsyra och B-vitaminer kan leda till en minskning av aktiva läkemedelskoncentrationer i blodplasma. Patienter som lider av depression av någon genesis och som genomgår behandling med Heptor kräver speciell medicinsk övervakning under behandlingen.

Vid behandling av patienter som lider av levercirros och hyperasotemi krävs konstant övervakning av plasmakvävekoncentrationen. Med långvarig behandling krävs också kontroll av urea och kreatinin i blodet.

Det rekommenderas inte att ta Heptor på kvällen, eftersom det kan ha en tonisk och stimulerande effekt på centrala nervsystemet.

Kör bil

Under behandling med Heptor är yrsel och medvetslösning möjliga. Att acceptera Heptor är bättre att vägra att köra bil och engagera sig i potentiellt farliga aktiviteter.

Läkemedelsinteraktion

Med samtidig användning av läkemedlet Heptor och clomipramin kan serotoninsyndrom utvecklas. Det används med försiktighet i kombination med tricykliska antidepressiva medel, läkemedel som hämmar serotoninåterupptagning och preparat baserade på växtkomponenter.

Kostnad och analoger

En förpackning med 20 tabletter av Heptor kostar från 984 till 1011 rubel. Förpackning för fem ampuller kostar 1318 till 1449 rubel. Analoger av läkemedlet är Ademetionin, Heptral.

Innan du väljer en analog, är det nödvändigt att kontakta den behandlande läkaren, vem väljer den mest effektiva och säkra formen av drogen!

Geptral

Att välja vad som är bäst mellan Heptral och Heptor, man borde inte lita på kostnaden för droger. I sammansättning är de absoluta analoger, men det finns vissa skillnader.

Heptral, som Heptor, administreras oftare i injektioner än i tabletter, på grund av dess högre biotillgänglighet och därmed större effektivitet. Heptral tillverkas av ett italienskt läkemedelsföretag och kostar ungefär 1911-1985 rubel för ett paket med fem flaskor lyofiliserade produkter, vilket är dyrare än Heptor.

Heptral skiljer sig åt eftersom den har färre kontraindikationer och biverkningar. Bland de senare tilldelar tillverkaren endast halsbränna, allergiska reaktioner vid intolerans och gastralgi. Den ryska motparten, Heptor, produceras av Belgorod läkemedelsföretaget Veropharm, men farmakologerna i Knoll-företaget var engagerade i utvecklingen av analogen.

Särskilda studier om jämförelsen av dessa två analoger har inte genomförts, men enligt patienter och läkare anser man att Heptor är något sämre tolererad än sin utländska motsvarighet. Bland biverkningarna har Heptor betydligt fler tillstånd än Heptral.

Valet mellan Heptor och Heptral ska göras av den behandlande läkaren baserat på individuella patientindikatorer.

recensioner

"Jag brukade ta Heptrall, men priset är ganska högt och jag hade inte råd med flera kurser i rad. Jag rådfrågade med min läkare om billigare motsvarigheter, rekommenderade de ryska Heptor kapslarna. Eliminerar depression så effektivt, förutom att hon kände sig mer biverkningar - huvudet snurrade på morgonen. "

Evgenia, Cherepovets

"Jag anser att Heptor är ett ganska effektivt läkemedel, även om jag var på Amitriptyline i början av behandlingen och inte kunde vägra det, var jag tvungen att gå till dagens sjukhus eftersom jag kände mig äcklig när jag tog drogerna. Jag kände mig sjuk, huvudet värkade mig, men jag sov tyst och blev effektivare. I slutet av kursen återvände han till det normala livet, doktorn rekommenderade att ta kursen igen i sex månader för att förhindra det. "

"Jag har tagit Heptor kapseln i två veckor, men jag tror att ett paket med tjugo tabletter är absolut inte tillräckligt. Att ta mer och att dricka längre är inte särskilt billigt... Det finns ingenstans att gå på alla antidepressiva medel, han är den enda som hjälpte mig att bli deprimerad, dessutom botade han levern efter en lång mottagning av preventivmedel och antidepressiva medel. "

Författare av artikeln: Matveeva Vladislava Anatolievna, Magister i medicinsk och farmaceutisk kemi

Leverbehandling med Heptor: instruktioner och recensioner

Fel livsstil, antibiotikabehandling, fet mat är faktorer som främst påverkar levern. Läkemedlet Heptor ordineras ofta till patienter, inte bara vid sjukdomar i detta organ, utan också för att skydda levern mot negativa effekter. Hur använder man Heptor?

Läkemedlet Heptor innefattar ademetionin (INN), som spelar rollen för den aktiva substansen. Tillsammans med det innehåller läkemedlet andra komponenter som inte har någon terapeutisk effekt. Läkemedlet har 2 former av frisättning:

 • tabletter i det gula skalet 400 mg;
 • pulver i ampuller från vilken lösning för injektioner förbereder sig.

Heptor har en mångfacetterad effekt på kroppen:

 • är en hepatoprotector;
 • främjar vävnadsregenerering;
 • fungerar som en antioxidant;
 • rensar levern av toxiner;
 • skyddar och återställer neurala anslutningar.

Ett så stort antal egenskaper är möjligt på grund av huvudämnets verkan. Det deltar i människokroppens biokemiska processer och bidrar till utvecklingen av andogen ademetionin - ett ämne som är närvarande i vävnader och kroppsvätskor. Ademetionin spelar en viktig roll vid cellregenerering.

Efter att pillret tagits upp, uppträder maximal koncentration av den aktiva substansen i kroppen efter 3-4 timmar. Det kan penetrera blodet i små mängder, men mest av allt ademetionin noteras i cerebrospinalvätskan. Läkemedlet utsöndras av njurarna. Injektioner med en lösning som föreskrivs intravenöst eller intramuskulärt.

Indikationer för användning av Heptor är:

 • hepatit av olika etiologier;
 • intrahepatisk kolestas;
 • cirros och tillstånd nära det;
 • encefalopati;
 • alkoholmissbruk
 • depression.

Läkemedlet bör inte förbrukas i följande fall:

 • med intolerans mot läkemedlets komponenter;
 • om levercirros ligger i samband med hyperasotermi (i undantagsfall föreskrivs behandling, men kvävenivån i plasman övervakas kontinuerligt);
 • i graviditetens andra och tredje trimester
 • om patienten är under 18 år
 • när du ammar.

Traditionellt tolereras Heptor väl, men undervisningen varnar för att biverkningar är möjliga:

 • allergisk reaktion på läkemedlets komponenter;
 • magbesvär på grund av syreexponering
 • svullnad;
 • svaghet, dåsighet
 • konvulsioner.

Om läkemedlet används under en längre tid, se till att kontrollera nivået av kreatinin och urea i serumet.

Om läkemedlet ordineras för oral administrering, rekommenderas att ta tabletterna mellan måltider, utan att mala eller tugga dem. Enligt bruksanvisningen kan en dag ta högst 4 tabletter. Varaktigheten av behandlingen är ordinerad av läkaren, men traditionellt går behandlingsförloppet omkring 4 veckor.

I händelse av sjukdoms akuta sjukdom förskrivs patienten injektioner med en Heptor intravenöst eller intramuskulärt. Behandlingsförloppet varar upp till 3 veckor. Pulvret utspädes i en speciell lösning som är fäst vid läkemedlet. Det är nödvändigt att förbereda lösningen omedelbart före introduktionen.

Eftersom Heptor verkar på kroppen som en tonic rekommenderas terapeutiska förfaranden under första halvan av dagen. Om efter en månad behandling krävs en andra behandlingskurs, kan den utföras efter en kort tidsperiod.

I närvaro av njursvikt måste patienter ta Heptor mycket noggrant. Om kroppen inte har tillräckligt med vitaminer från grupp B bör de ingå i en terapeutisk kurs. Patienter med psykos kräver noggrann observation, eftersom depression kan förvandlas till mani efter att ha tagit medicinen.

Eftersom behandling under perioden med Heptor kan upplevas som en av biverkningarna, rekommenderar instruktionen att du ger upp körningen och kontrollerar komplexa mekanismer för ett tag. Försiktighet bör utövas, ta Heptor samtidigt med antidepressiva medel och växtbaserade läkemedel med tryptofan i kompositionen.

Oavsiktligt tar Heptor att behålla levern rekommenderas inte. Och även om läkemedlet inte är hälsofarligt, i närvaro av sjukdomar är det bättre att rådgöra med en läkare.

Heptor är ett dyrt läkemedel. På apoteket är den genomsnittliga kostnaden ca 900-1000 rubel. Om du inte kan få denna medicin, kan du använda dess analoger.

Den enda strukturella analogen av läkemedlet är Heptral. Båda drogerna har samma aktiva beståndsdel, så nästan ingen annorlunda. Heptral finns också i form av tabletter och pulver för lösningstillverkning. När en patient har en fråga om vilket läkemedel att välja, är det svårt att ge råd. Läkemedel skiljer sig endast i pris och tillverkare. Heptor är ett ryska läkemedel, därför är det billigare. Heptral levereras från Italien, och kostnaden är högre.

Analoga hepatoprotektorer som inte är strukturella i förhållande till Heptor innefattar:

 1. 1. Hepadif. Läkemedlet, bestående av 5 huvudkomponenter: adenosin, riboflavin och pyridoxin, cyanokobalamin och karnitin. Var och en av dessa komponenter på egen väg påverkar levern, vilket ger en fördelaktig effekt. I regel används läkemedlet i cirros och hepatit hos olika etiologier, liksom att neutralisera de toxiska effekterna på levern av vissa läkemedel. Läkemedlet finns i kapslar och ampuller med pulver för lösningstillverkning och kan ordineras för vuxna och barn över 7 år.
 2. 2. Carnitene. Läkemedlet, skapat på basis av vänster karnitin. Detta är en förening av naturligt ursprung, nära vitaminerna i grupp B. Det framställs i form av tabletter och injektionsvätska, lösning. Utsedd med brist på karnitin i kroppen. Kanske användningen av angina, hjärtinfarkt.
 3. 3. Hepaben. Örtberedning baserad på mjölktistel extrakt och dymyanki. Föreningarna som utgör dessa växter, normaliserar gallflödet, bidrar till regenerering av organceller. Läkemedlet används i inflammatoriska processer i gallvägarna, dyskinesi, cholecystit. Finns i kapslar, tillåtet för barn från 6 år.
 4. 4. Carsil. Läkemedlet, tillsammans med hjälpkomponenter, innehåller silymarin. Denna förening av vegetabiliskt ursprung, som extraheras från mjölktisteln, har en regenererande effekt på leverceller, förhindrar penetrering av toxiner i organet. Läkemedlet används för cirros, toxiska effekter, hepatit, för förebyggande av leversjukdomar. Läkemedlet är tillgängligt i form av piller och är godkänt för användning av barn från 12 år.
 5. 5. Livodeksa. Medicin baserad på ursodeoxikolsyra. Det används för att lösa upp kolesterolstenar, liksom för behandling av cirros och återflödes gastrit. Läkemedlet är tillgängligt i piller och har många biverkningar.
 6. 6. Essentiale Forte N. Läkemedlet är baserat på fosfolipider som förstärker leverns cellmembran. Det används för hepatit, cirros, leverns nekros, efter operation för att förhindra komplikationer, giftig förgiftning och toxicos hos gravida kvinnor, neurodermatit och andra hudsjukdomar som orsakas av nedsatt leverfunktion.

Dessa är inte alla icke-strukturella analoger av Heptor. Var och en av dem har analoger som framgångsrikt ersätter de läkemedel som anges i listan. Emellertid är ersättning av Heptor endast möjlig med doktors tillåtelse, eftersom de aktiva substanserna, indikationerna och aktivitetsspektrumet för läkemedlen är signifikant olika.