Hepatit B-vaccintyper som används i Ryska federationen

Idag tillverkas alla hepatit B-vacciner med gentekniksteknik. Nästan hela kompositionen är antigen (ca 90-95%). De återstående 5-10% tillhör olika komponenter, varav särskild uppmärksamhet bör ägnas åt aluminiumhydroxid. Denna kemiska förening ökar styrkan av immunförsvaret hos människokroppen mot hepatit B-viruset. Dessutom betonas dess betydelse av det faktum att de flesta vacciner baserade på ett enda antigen orsakar ett svagt respons i immunsystemet. För att producera den erforderliga mängden antikroppar kommer därför antingen en ökning av reaktionen till antigenet eller dess större innehåll i preparatet att krävas.

Vad är det bästa vaccinet - importerat eller inhemskt? Alla är utbytbara, men läkare rekommenderar fortfarande att ta hepatit B-vacciner av samma tillverkare, åtminstone inom samma kurs.

Hepatit B-vaccin rekombinant

"Rekombinant hepatit B-vaccin" - en vätska avsedd att stimulera immunitet mot hepatit B. Fördelen med detta vaccin är avsaknaden av konserveringsmedel i kompositionen. Anledningen till den extra stoltheten är att produkten tillverkas av det ryska forsknings- och produktionsföretaget "Combiotech". Barnläkare runt om i världen insisterar på att använda detta vaccin och lämnar endast positiv feedback om vaccinet.

Vaccinet administreras intramuskulärt och det bästa stället för injektion är deltoidregionen eller den främre sidan av femorala muskelns mittparti. Ympning till andra muskler rekommenderas inte, eftersom detta kan minska injektionens effektivitet. I inget fall kan du inte komma in i drogen direkt i blodet!

Barn under 1 år vaccinerade med vaccin utan kvicksilver tiomersal. En dos till 18 år - 0,5 ml. En vuxen medborgare behöver öka doseringen av vaccinet två gånger, det vill säga 1 ml. Drogen i 1 ml ampuller kan användas för vaccination av två barn samtidigt, om injektioner görs samtidigt.

Vaccination mot hepatit B hos nyfödda placeras under de första 24 timmarna av livet.

Barn som hör till riskgruppen vaccineras enligt följande schema:

 • Den första dosen administreras under de första 24 timmarna av livet;
 • Det andra vaccinet är inställt för att uppnå en månad av livet;
 • 3: e vaccination vid två års ålder
 • Den 4: e injektionen utförs på ett år.

De som inte tillhör riskgruppen genomgår vaccinationsförfarandet enligt följande:

 • Den första dosen administreras vid tidpunkten för vaccinationens start.
 • 2: a implantation utförs efter 1 månad;
 • Den tredje injektionen ges sex månader från starten av vaccinationskursen.

Biverkningar

Vaccin biverkningar är sällsynta. I sällsynta fall kan det finnas en liten indisposition, en liten ökning i kroppstemperaturen, smärta i lederna, musklerna, huvudet, illamående, yrsel.

Dessa fenomen utvecklas som regel efter den första vaccinationen och försvinna efter 2-3 dagar.

Med tanke på sannolikheten för att utveckla allergier hos särskilt känsliga personer, måste du iakttas av en läkare under den första halvan timmen efter injektionen.

Kontra

Överkänslighet mot läkemedlets komponenter, hög kroppstemperatur, svullnad eller manifestation av komplikationer av sjukdomar på grund av införandet av ett vaccin. Planerad ympning i detta fall överförs till full återhämtning. Under graviditeten är det inte känt att några effekter av läkemedlet på fostret är kända. En kvinna i en position vaccineras endast med mycket hög risk att smittas med hepatit B-viruset.

Engerix B

Det belgiska gjorda Endzheriks B-vaccinet är orsakssambandet till immunskydd mot viral hepatit B. Den har visat sig mycket bra, vilket förklaras av användningen i 200 länder runt om i världen. Ämnet skapades med hjälp av gentekniksteknik och består uteslutande av antigen. Detta faktum hjälper till att öka immunförsvaret hos människokroppen mot vaccinet.

vittnesbörd

Läkemedlet används för att utveckla en skyddande reaktion hos nyfödda och vuxna. Det är extremt viktigt att vaccinera människor som är mycket mottagliga för infektion med viruset, såväl som personer som behöver kirurgiska eller invasiva förfaranden.

Användningsmetod

Endzheriks V-vaccinet tillverkas i ampuller med en halv milliliter för barn och i milliliter ampuller för personer över 16 år. Ympning görs intramuskulärt med en steril spruta. Barn lägger vaccination i lårets framsida, vuxna i axeln. Införandet av läkemedlet i gluteusmusiken utövas inte av läkare. Subkutan injektion är tillåten. Det är strängt förbjudet att administrera läkemedlet intravenöst!

Kontra

Dessa inkluderar allergiska reaktioner på vaccins komponenter, liksom förekomsten av biverkningar efter en tidigare vaccination.

Negativa effekter

Förekomsten av biverkningar är extremt sällsynt. Enligt statistiken visas de

Graviditet är inte en kontraindikation. I närvaro av immunbrist hos en patient är vaccination möjlig.

"Shanvak-In"

Förberedelserna för skapandet av specifik immunitet mot hepatit B. Tillverkaren garanterar i 5 år skydd mot viruset.

Kontra

Överkänslighet mot vaccinkomponenter.

Biverkningar

Ökad kroppstemperatur, närvaron av smärta i huvudet, trötthet, ökad aktivitet i levern, hudutslag.

ansökan

Vaccinet ges intramuskulärt och är kompatibelt med andra vaccinationer. Schemat är identiskt med ovanstående läkemedel.

I närvaro av akuta respiratoriska eller virala sjukdomar är injektionen inte tillåten!

Vid passage av vaccination krävs att man har medel för första hjälpen vid anafylaktisk chock.

Infanrix Hex

Hepatit B-vaccinet "Infanrix Hex" är ett rekombinant vaccin för eliminering av det specifika skyddssvaret hos människokroppen mot hepatit B-viruset. Den antigena aktiviteten av ingredienserna i preparatet är densamma som med liknande monovacciner. En enstaka dos är också en halv milliliter.

Användningsmetod

Injektionen placeras i femorala muskeln. Vid senare vaccinationer är det nödvändigt att byta sidan av benet. Subkutan eller intravenös injektion av Infanrix Hex är förbjuden.

Särskilda instruktioner

Vaccination rekommenderas inte i samband med mässling, rubella och parotit vaccinering. Före vaccination ska barnets historia undersökas.

Immunkompromitterade personer får inte få ett tillräckligt immunsvar efter den första vaccinationen.

Var noga med att följa arbetet i andningssystemet hos nyfödda (under de tre första dagarna).

Efter vaccinationen finns det möjlighet att svimma, så det är nödvändigt att ge alla förutsättningar för att förhindra skada under ett fall.

Vaccinet används inte till barn äldre än tre år.

Biverkningar

Dåsighet, dålig aptit, feber, svullnad, eventuella anafylaktiska reaktioner. Barn upp till två år har allvarliga komplikationer, inklusive förlamning, meningit, versicolor och många andra.

Kontra

Dessa inkluderar:

 1. Överkänslighet mot vaccinaktivister.
 2. Stark reaktion efter den första ympningen.
 3. ARI.
 4. Blodsjukdomar.
 5. Nervsystemet.

DTP-GEP In

Hepatit B-vaccin kombineras med DTP-vaccination. En blandad vaccinationsversion är tillåten för barn under de första dagarna av livet. Frekvensen av vaccination bestäms endast av en läkare. Re-ympning passerar efter 1 och 6 månader.

DTP-hepatit måste placeras intramuskulärt (lår). Förbjudna hudinjektioner och i skinkan.

Farliga fenomen

Huvudsyftet med vaccination är att stimulera aktiv produktion av immunceller som kan bekämpa dessa viruss celler i framtiden. 90% av alla vaccinerade personer klagar bara på svag rodnad på injektionsstället. Ibland kan kroppens svar vara:

 1. Fever.
 2. Överdriven svettning.
 3. Svaghet och trötthet.
 4. Enkeltfall av illamående, diarré.
 5. Epidermalutslag är extremt sällsynta.

Om patienten under vaccinationen hade uttalat negativa effekter, utförs inte vaccination med denna komposition.

Kontra

Du kan inte komma in i vaccinet, om patienten är smittad med SARS, har immunbrist, överkänslighet mot komponenterna i den injicerade substansen. Det är också förbjudet att använda vaccinet för barn med progressiva CNS-störningar.

Regevak In

Rekombination av jästsuspension, som syftar till att stimulera en skyddande reaktion mot hepatit B-patogener.

Användningsmetod

Hepatit B-vaccin Regevak B placeras intramuskulärt. Barn av det första året av livet eller med kroppssjukdomar måste vaccineras med medel utan mertiolat.

En dos är 0,5 ml hos barn och 1 ml när patienten är 19 år. Vaccinationssystemet liknar andra monovalenta vacciner.

Biverkningar

Ibland finns det ont i buken, huvudet och lederna, en liten ökning av kroppstemperaturen, trötthet, obehag och illamående. De flesta reaktionerna försvinner på dag 3 efter injektion.

Kontra

Använd inte läkemedlet för:

 1. Överkänslighet mot jäst eller andra vaccinredienser.
 2. Fever.
 3. Ödem.
 4. Framväxten av komplikationer under inledande injektioner.

Graviditet och amning är inte kontraindikation för användning av Regevak B. Vaccinationen utförs endast i enskilda fall när det finns en hög risk för infektion hos moderen.

Hepatit B-vaccin

Vaccinalternativ

Alla moderna vacciner för förebyggande av viral hepatit B framställs med hjälp av gentekniksteknik. Det genetiska materialet av bagerijäst införes segmentet av det virala genomet, som ansvarar för produktionen av "Australian» (HBsAg) antigen. Vacciner är nästan 90-95% sammansatta av antigen och endast 5-10% av de återstående komponenterna.

vacciner som används i Ryssland: "Den vaccin mot hepatit B-rekombinant'," Regevak B " Engerix-B " Bubo Kok " Bubo-M " Shanvak-I " Infanrix Hexa "DTP-HepB. Alla dessa vacciner är svagt reaktogen, utbytbara - det vill säga, kan du starta en kurs vaccinationer vaccinet ensamt och avsluta den andra (även om det är att föredra att utföra vaccinationer under vaccinet samma tillverkare). De är avsedda för vaccination av barn och vuxna mot hepatit B.

Den andra, icke-specifika, men viktiga komponenten av vacciner är aluminiumhydroxid. Detta ämne är i vacciner det så kallade deponeringsmedlet och är utformat för att förbättra immunsvaret. Dess syfte är inte bara riktad mot förbättring av immunsvaret, men också effekten på doseringen av antigenet från injektionsstället vaccination mot hepatit B. Behovet av det dikteras av det faktum att, som en regelbaserade vacciner endast ett antigen svagt immunogena, och formas för att uppnå de nivåer som är nödvändiga antikroppar kräver antingen införandet av en större mängd antigen eller förbättring av reaktionen på den.

Principer och mål för vaccination

Omkring 780 000 människor dör varje år av effekterna av hepatit B. Vaccination är inte bara det viktigaste och viktigaste sättet att förebygga viral hepatit. Det kan också skydda mot förekomsten av primär levercancer. Grunden för att förebygga hepatit B är ett vaccin mot denna sjukdom. Enligt WHO-rekommendationer bör alla spädbarn vaccineras mot hepatit B så snart som möjligt efter födseln, helst inom 24 timmar. Den dos som ges vid födseln måste åtföljas av två eller tre efterföljande doser för att slutföra vaccinationsserien. I de flesta fall anses ett av följande två alternativ optimalt:

 • ett vaccinationsschema med tre doser av hepatit B, där den första dosen (av ett monovalent vaccin) ges vid födseln, och den andra och tredje dosen (av ett monovalent eller kombinationsvaccin) ges samtidigt med de första och tredje doserna DPD-vaccination;
 • en dos med fyra doser, där den första dosen av ett monovalent vaccin som ges vid födseln följs av 3 doser av ett monovalent eller kombinationsvaccin, vanligtvis ges tillsammans med andra vacciner som en del av en regelbunden barnimmunisering, indikeras för barn födda till smittade mödrar eller personer med hepatit B.

Efter en komplett vaccinationsserie verkar mer än 95% av spädbarn, barn från andra åldersgrupper och ungdomar skyddande halter av antikroppar. Skyddet varar i minst 20 år, och eventuellt en livstid. Alla tidigare ovaccinerade barn och ungdomar under 18 år ska få vaccinet om de bor i länder med låg eller medelhög endemicitet. I slutet av 2013 introducerades vaccin mot hepatit B för spädbarn på nationell nivå i 183 länder. Den globala täckningen av tre doser hepatit B-vaccin uppskattas till 81% och för länder i västra Stilla havet når den 92%.

Vaccin effektivitet

Vaccinet har en hög grad av säkerhet och effekt. Sedan 1982 har över en miljard doser hepatit B-vaccin använts över hela världen. I många länder, där vanligtvis mellan 8% och 15% av barnen har haft kronisk hepatit B-virusinfektion, har vaccinering bidragit till en minskning av kroniska infektionshastigheter bland immuniserade barn till mindre än 1%..

Efter immuniseringsperioden utvecklas tillräcklig immunitet hos 90% av de vaccinerade. Med hjälp av vaccinationer är det möjligt att minska incidensen av hepatit med 30 gånger och förhindra minst 85-90% av dödsfall på grund av denna sjukdom. Dessutom minskar risken att bli sjuk från mödrar som är födda till infektionsmödrar med en faktor 20.

Många forskare kallar hepatit B-vaccin "första cancervaccin", för det förhindrar utvecklingen av HBV-infektion, vilket i slutändan leder till hepatocellulärt karcinom.

Vaccinreaktioner

Moderna hepatit B-vacciner karakteriseras av en extremt hög grad av rening, upp till 95% av volymen representeras av antigen. Dessutom består vaccinationer av endast ett antigen, vars innehåll mäts i mikrogram. Båda dessa faktorer bestämmer att dessa vacciner i praktiken är bland de säkraste, "mjuka" och tolereras enkelt.

De vanligaste postvaccinationsreaktionerna vid administrering av hepatit B-vacciner är lokala reaktioner (dvs. de som förekommer på injektionsstället). Deras frekvens är ganska standard för alla tillgängliga vacciner - upp till 10% (maximalt) av de vaccinerade visar sådana manifestationer som rodnad, lätt kondens och obehag under aktiva rörelser. Förekomsten av lokala reaktioner förklaras av verkan av aluminiumhydroxid, ett ämne som är speciellt utformat för att förbättra det inflammatoriska svaret vid injektionsstället så att så många immunceller som möjligt kan komma i kontakt med det införda antigenet.

Mycket mindre, med en frekvens på ca 1% (maximalt - 5%), i den vaccinerade så kallade noteras. allmänna reaktioner, d.v.s. påverkar kroppen som en helhet - en liten ökning av kroppstemperaturen, liten ojämnhet, etc. Alla uppräknade reaktioner är normala (förväntade), inträffar inom 1-2 dagar från vaccinationstillfället och passerar utan behandling inom 1-2 dagar.

Risken för komplikationer efter vaccinationen

I sällsynta fall kan allergiska reaktioner uppstå till anafylaktisk chock. Allvarlig allergisk reaktion utvecklas i mindre än 1 fall per 600 000 vaccinationer.

Kontra

Den enda specifika och absoluta kontraindikationen för vacciner mot hepatit B-viruset är en allergi mot produkter som innehåller bakersjäst. Tillfälliga kontraindikationer: En stark reaktion (temperatur över 40 o С, ödem, hyperemi> 8 cm i diameter på injektionsstället) eller komplikation (förvärring av kroniska sjukdomar) vid tidigare administrering av läkemedlet. Rutinvaccination är försenad till slutet av akuta manifestationer av sjukdomen eller förvärring av kroniska sjukdomar. Med svaga akuta luftvägsinfektioner, akuta tarmar och andra sjukdomar kan vaccinationer utföras efter att temperaturen har normaliserats.

När ska man plantera?

Det första vaccinet mot hepatit B är gjort medan det fortfarande finns på sjukhuset, helst under de första 24 timmarna av ett barns liv. I den första månaden ges den andra vaccinationen, och den tredje - 6 månader efter vaccineringens början.

För barn från riskgruppen ser systemet ut annorlunda: 0-1-2-12 - den första dosen vid vaccinationsstart, den andra dosen - en månad efter starten av vaccinationen, en annan (tredje) dos - två månader efter starten av vaccinationen och den fjärde dosen - 12 månader från starten av vaccinationen.

Hepatitvaccin

12 maj, 2017, 13:08 Expertartiklar: Nova Vladislavovna Izvochkova 0 9.496

Vad är hepatit, hur är det farligt för oss och vilka metoder för kontroll, till exempel hepatit B och A-vacciner? Hepatit är en allvarlig sjukdom som levern lider av, orsakas av virus, de vanligaste typerna är A- och B-virus. Det är därför viktigt att förebyggande av dessa sjukdomar genom vaccination är aktuell. Vacciner skiljer mellan importerad och inhemsk produktion.

Vad är hepatit?

Hepatit kallas inflammation i levervirusen. Det finns 7 stammar av sjukdomen, men typ A och B anses vara vanliga. Hepatit A kallas också Botkins sjukdom. Risken att bli smittad med denna sjukdom är hög, mer än en och en halv miljon människor i världen blir sjuk varje år. Överfört via oral-fecal vägen genom smittade produkter, vatten, händer. Den uppskjutna sjukdomen lämnar en livslång immunitet, de kan bara vara sjuka en gång i livet. Inflammation är inte typisk för kroniskhet, och dödsfall är sällsynta.

Hepatit B har en allvarlig kurs och farliga konsekvenser för kroppen. Det leder till utveckling av kronisk leversjukdom, kan orsaka cirros och levercancer. I världen av denna sjukdom dör mer än 1 miljon människor varje år, vilket tyder på att sjukdomen är vanlig. Viruset överförs inte genom förorenad mat och hushåll. Den huvudsakliga infektionsmetoden är kontakt med biologiska vätskor av en infekterad organism:

 • Parenteral, med medicinska förfaranden (injektioner, dentalprocedurer, blodtransfusioner);
 • Vertikal, under graviditet och förlossning från moder till barn;
 • Med oskyddad sex;
Tillbaka till innehållsförteckningen

Förebyggande av sjukdomar, typer av vaccin, vilken är bättre?

Förebyggande av hepatit A - hygien och sanitära standarder för matlagning, lagring av livsmedel. En effektiv förebyggande metod är vaccination. I Europa och USA ingår hepatit A-vaccin i förteckningen över obligatoriska. Vacciner för förebyggande av hepatit A rekommenderas endast vid epidemier, såväl som för personer från riskgrupper.

Förebyggande av hepatit B involverar följande uppsättning åtgärder:

 • produktion av antikroppar i en persons blod, för detta behövs ett vaccin mot hepatit B;
 • överensstämmelse med sterilitet och desinfektion under medicinska förfaranden;
 • kontroll av donatorblod före transfusion
 • användning av medicinska och kosmetiska instrument för engångsbruk;

En effektiv metod för att förebygga hepatit B är immunisering.

Hepatit B-vacciner är mycket effektiva, så de ingår i det obligatoriska vaccinationsschemat i 75 länder runt om i världen. Enligt vaccinationsschemat ges vaccinering till nyfödda och personer i riskzonen. Läkemedlet administreras i trefaldigt mönster beroende på vilken riskgrupp som ska vaccineras.

Det finns mono-vacciner och polyvacciner, deras skillnad är att i det första fallet administreras antigenet av endast ett virus och antigener av flera sjukdomar tillhandahålls i polyvaccinerna. Introduktionen av mono- eller polyvacciner beror också på det lämpliga steget i vaccinationsschemat. Även om förberedelsens namn är många, är handlingsprincipen densamma. Kompositionen av hepatit B-vaccination innebär innehållet i HBsAg-antigenet, till vilken immunitet bildas. Trots det stora valet av namn kan alla droger bytas ut. Det är tillåtet att göra den första vaccinationen med ett läkemedel och fortsätta med en annan.

Inhemska vacciner: vad är det?

Vaccination i lokala kliniker och modersjukhus utförs av inhemska droger, de har en budgetkostnad och tillhandahålls av staten. Berömda ryska tillverkare - Combibotech LDT. Och Binnopharm. Namn på inhemska anti-hepatit B-läkemedel:

 • "Combiotech";
 • "Regevak";
 • "Bubo-Kok" (komplex beredning), använd från 3 månader till 6 år;
 • Bubo-M (polyvaccin) - för tonåringar.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Importera vacciner: vad är de?

Om så önskas kan föräldrar använda droger av utländsk tillverkning. Vaccination med importerat läkemedel kan vara i privata kliniker. Det är möjligt att köpa läkemedlet på apoteket, vilket sedan injiceras av läkare på den lokala kliniken. Observera att transportreglerna följs. Importerade vacciner tillverkas i flera länder. De belgiska vaccinerna Infarix och Endzheriks är kända. Valet av importerade droger är bredare:

 • Polyvaccin "Infanrix med hepatit" (ett annat namn "Infanrix Hex"), producerat i Belgien;
 • Polyvaccine Endzheriks, en belgisk drog;
 • Eberbiovac NV, en gemensam produktion av Kuba och Ryssland
 • EuVax B, Sydkorea;
 • Sci-B-Vac, tillverkare - Israel;
 • HB VAX II, USA;
 • Shanvak-V, Indien.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Vad ska man välja: inhemska eller importerade vacciner?

Föräldrar oroar sig för vilken som är bättre: inhemskt eller importerat vaccin? Denna fråga kommer inte att ha ett bestämt svar. Enligt experter, om det huvudsakliga syftet med vaccination är att överväga förvärvet av en stabil immunitet mot viruset och förebyggande av sjukdomen, är effektiviteten av alla vacciner densamma. Men om vi jämför karaktären hos introduktionen och kroppens individuella reaktion på de injektionsläkemedel, finns det en skillnad i tillverkarna. Utanföringspreparat har fördelar i form av en snabbare och bekvämare administreringssätt, tunnare nålar används, enskilda behållare för insprutning av en substans.

Tabellen ger en jämförelse av effekterna av vaccinationer med droger av importerad och inhemsk produktion under de första två dagarna efter vaccination hos barn:

Hepatit B-vaccin

Viral hepatit är idag en av de mest oförutsägbara leversjukdomarna. Det är svårt att förutsäga hur svårt en person kommer att drabbas av denna infektion och hur denna farliga sjukdom kommer att sluta. Eventuell skada på levern, som den är känd, återspeglas inte bara i matsmältningssystemet, men även allvarliga, irreversibla förändringar uppstår genom hela kroppen.

Behövs hepatit B-vaccin idag eller inte? Kanske är det lättare att vägra en annan injektion och att inte skada barnet från de första timmarna av livet? Vem behöver sådana vaccinationer och varför är det farligt att vägra immunisering?

Varför hepatit B-vaccination behövs

Detta är en allvarlig sjukdom som ofta leder till döden. Nej, ingen dör omedelbart efter infektion. Men efter den akuta sjukdomen led, är något resultat ett steg mot en dödlig. I hepatit B slutar från 6 till 15% av fallen med övergången av sjukdomen till en kronisk process som fortsätter med många komplikationer, inklusive slut med levercancer. I svåra fall hanterar denna körtel inte, och behandling hjälper inte. Därför är vaccination det enda sättet att skydda människor mot sjukdomens effekter. Hepatit B-vaccin skyddar spädbarn omedelbart efter födseln. Varför är det så viktigt att vaccineras under de första timmarna av livet?

 1. Ju tidigare en person har haft denna infektion, desto större är sannolikheten för att sjukdomen kommer att gå in i det kroniska skedet - hos personer i åldrarna denna sannolikhet är endast ca 5% hos barn under 6 år i 30% av fallen blir sjukdomen kronisk. Vaccination hjälper kroppen, eftersom det antas att skyddande antikroppar som svar på introduktionen skapas.
 2. Hepatit B-viruset anpassar sig skickligt till många existensförhållanden - det kan tåla temperaturer på 100 ºC i flera minuter, förlorar inte sin aktivitet vid minus 20 ºC även vid återfrysning och bibehålls vid låga pH-värden (2.4).
 3. Sjukdomen uppstår ofta med viral hepatit D, vilket i de flesta fall leder till cirros.

När vaccineras de mot hepatit B? - Om det inte finns kontraindikationer utförs vaccination de första 12 timmarna efter barnets födelse. För många föräldrar orsakar sådant tidigt förebyggande bara vrede - varför är det så tidigt att skada genom att vaccinera ett barn, eftersom immunsystemet ännu inte har bildats? Men för detta finns det en tydlig vetenskaplig motivering.

 1. Hepatit B-virus överförs parenteralt (det här är huvudinfektionen) - vid kirurgiska ingrepp, blodprovtagning för test, blodtransfusioner, plastoperationer, tandläkarbesök, efter att ha besökt en nagelsalong. Vaccination skyddar i alla situationer.
 2. Överföring av viruset från den gravida mamman till barnet är möjligt.
 3. Forskare har upptäckt att människor i ett stort antal fall lider av hepatit B utan klassiska symptom, eller asymptomatisk vagn noteras.
 4. Vaccination mot hepatit B är nödvändig för barnet under de första timmarna av livet, eftersom det är möjligt att smittas från nära människor och det finns ingen årstid i sjukdomsutvecklingen, vilket förvärrar diagnosen.

Vaccination är nödvändig, eftersom hepatit B-viruset inte har försvunnit från jordens yta. Enligt beräkningar är över 350 människor över hela världen sjuk med denna sjukdom, men det finns många fler bärare. Faren är att bara 1 ml blod innehåller en stor mängd patogen hepatit B-virus och är stabil i de flesta vätskor. Infektion kan inträffa när som helst, och det finns fortfarande ingen ideell effektiv behandling.

Vem vaccineras mot hepatit B

Om en person har haft en mild form av hepatit utan allvarliga konsekvenser, finns specifika indikatorer i hans blod, en av dem är HbsAg. Det förekommer 1-4 veckor efter infektion. Om ett år efter överföringen av sjukdomen fortfarande finns och antalet kvarstår på samma nivå, indikerar detta en kronisk process eller personen är en bärare av viruset.

Varför är det så viktigt och hur är det relaterat till vacciner?

 1. Sjukdomen visas inte omedelbart.
 2. Det kommer att ta mycket tid före diagnosen.
 3. Efter behandlingen kan viruset cirkulera i blodet under lång tid.

Det finns en hög sannolikhet för att vara infekterad med ett virus och barn är mest mottagliga för sjukdomen. Därför behövs ett vaccin mot hepatit B först för nyfödda. Ett annat sätt att skydda barn omedelbart efter födseln från hepatit B har ännu inte uppfunnits.

När vaccination är avgörande?

 1. Om en person ständigt transfusioneras med blodprodukter.
 2. Alla familjemedlemmar där det finns en patient med hepatit B eller en bärare av sjukdomen.
 3. Vaccination behövs för personer som har kommit i kontakt med infekterat biologiskt material (patientens blod).
 4. Alla medicinska arbetstagare, särskilt de som arbetar med biologiskt material, bör vaccineras, den här gruppen innehåller även medicinska studenter.
 5. Vaccination behövs före operationen till någon tidigare ovaccinerad person.
 6. Alla nyfödda som bor i ett område med hög förekomst av viral hepatit B.
 7. Levereras hepatit B-vacciner till spädbarn? - Ja, om det fanns kontraindikationer i mammalsjukhuset eller föräldrarna tillfälligt vägrade vaccinering, vaccinerar de senare, i alla åldrar.
 8. Bebis födda till mammor av bärare av hepatit B-viruset.
 9. Var noga med att vaccinera barn i barnhem och pensionskolor.
 10. Vaccinationer ges till personer som sänds till länder där det finns stor sannolikhet att möta sjuka eller smittbärare.

Hur många gånger i ditt liv ska du vaccineras mot hepatit B? - Det finns inget visst belopp. Det krävs ett minimum är det normaliserade antalet vaccinationer och revaccinationer. Allt resten görs på grundval av indikationer, som i sin tur beror på många omständigheter:

 • Antalet vaccinationer beror på var personen arbetar.
 • var han bor
 • Är nära människor friska?
 • om det finns affärsresor till utlandet, i detta fall gör vaccinationer dessutom.

Vaccinationsschema för hepatit B-vaccinationer

Vad är systemet för vaccination mot hepatit B? - Det finns flera av dem.

 1. Under normala förhållanden, under normala leveranser, frånvaron av kontraindikationer och oförutsedda omständigheter är ordningen följande: den första vaccinationen ges till barnet efter födseln under de första 12 timmarna av sitt liv, därefter vid 1, 6 och 12 månader. Ett fyrtidsvaccin ger immunskydd i upp till 18 år. Därefter görs vaccinationen på grundval av indikationer. Alla medicinska studenter släpps från utbildningsinstitut och måste vaccineras. Dessutom övervakar läkare årligen HbsAg-nivåer.
 2. Det finns andra vaccinationssystem. Till exempel när vaccinationer ges till barn i hemodialys. Vaccinet administreras fyra gånger under perioden då dialys inte utförs. Var noga med att ständigt övervaka blodprov. Intervallet mellan första och andra vaccinationer ska inte vara mindre än en månad, allt annat anges. Hepatit B revaccination utförs två månader efter sista, fjärde vaccinationen.
 3. Om ett barn är född från en mamma som har haft hepatit B och är en bärare av viruset, genomgår systemet några förändringar och ser annorlunda ut: 0-1-2-12 månader (standardvaccinationer ordineras den första dagen, sedan i den första och andra månaden och per år).
 4. I åldern 13 år och äldre vaccinerar de tre gånger enligt schemat på 0-1-6 månader.
 5. De som reser till arbete eller långvarigt bosatt utomlands i områden med farlig epidemisituation ges en akuta behandling av akut behandling - de ges hepatit B-vaccin på dagarna 1, 7, 21. Revaccination måste hållas ett år efter det sista vaccinet.

Hur mycket fungerar hepatit B-vaccinet? - En hel fyra-timmars kurs är tillräcklig för majoriteten av barnet. Då rekommenderas revaccination vart femte år - skyddet varar inte längre. Men upprepade vaccinationer visas inte för alla. Om så önskas kan en person vaccineras på egen hand mot en avgift.

Kompositionen av vaccination mot hepatit och dess administreringsväg

Hepatit B-vacciner innefattar:

 • kuvertproteinet i hepatit B-viruset kallas det även ytantigenet i barnens vacciner det finns i en mängd av 10 μg, hos vuxna är det 20 μg;
 • aluminiumhydroxid (adjuvans);
 • Konserveringsmedlet är merthiolat;
 • små spårmängder jästproteiner.

Framställa vacciner mot hepatit B genom genteknik. Vissa tillverkare innehåller inte konserveringsmedel i vacciner.

Vacciner är tillgängliga i en dos av 0,5 ml eller 1 ml, som innehåller det lämpliga antalet virusyta antigenenheter. En engångsdos på upp till 19 år, vanligtvis 0,5 ml, för de äldre grupperna, det dubbleras, det vill säga lika med 1 ml. De som är i hemodialys ges dubbeldosering: för vuxna 2 ml, för barn 1 ml.

Var vaccineras de mot hepatit B? - vaccinet administreras intramuskulärt Barn vaccineras i den anterolaterala (i medicinen kan man höra den anterolaterala) regionen av låret. Varför exakt på denna plats? - Vid en reaktion på vaccinationen är det lättare att manipulera här Vuxna och ungdomar vaccineras i deltoida muskeln. Vaccination utförs vid vilken ålder som helst.

Det finns inget behov av att vaccinera personer som har haft hepatit B eller de som bär bär av HbsAg. Men om de vaccineras - det kommer inte att skada, och det kommer inte att bli någon exacerbation av sjukdomen.

Innan vaccination måste du noggrant inspektera flaskan med vaccinet så att det inte finns några orenheter efter skakning. Var uppmärksam på var sjuksköterskan får vaccinet - det kan inte frysas.

Vad du behöver göra före och efter vaccination mot hepatit B

Dessa är viktiga punkter som i de flesta fall inte respekteras, men det beror på hur lätt en person kommer att bära hepatit B-vaccinet.

 1. Innan vaccinet introduceras bör man undersöka - ett enkelt blod- och urintest som hjälper läkaren att avgöra om barnet är frisk eller vuxen. Varför behöver vi sådana svårigheter? Förstärkning av kroniska sjukdomar eller utveckling av akuta virusinfektioner börjar inte omedelbart med feber, huvudvärk, hosta och andra symtom. Analysen hjälper till att avgöra om en person är frisk och om han har visat sig vara vaccinerad mot hepatit B.
 2. Två dagar före vaccination mot hepatit B och tre eller fyra månader senare är det omöjligt att stanna på platser med stora koncentrationer av människor. Detta inkluderar att gå till affären, poolen, dagis, ankomst av gäster, deltagande i några kulturella evenemang. Så föräldrar utesluter möjligheten till infektion, eftersom barnets kropp som försvagats efter vaccination är mycket mottagligt för infektioner.
 3. Kan jag bada min baby efter att ha vaccinerats mot hepatit B? Du kan tvätta och även mycket nödvändigt. Det är omöjligt att utesluta från alla vanliga sätt alla bekanta och lugnande barnprocedurer. Vuxna är också oroliga. Klåda på injektionsstället kommer att orsaka svettning i stället för rent vatten. Det är bara nödvändigt att komma ihåg att vaccinationsstället inte kan gnidas med en svamp eller fuktas med vatten från en sjö eller flod - i så fall ökar sannolikheten för infektion som kommer från tvivelaktiga vattenkroppar.
 4. Innan vaccination krävs måste läkare undersöka. Det bör inte bara omfatta mätningstemperaturen utan även undersöka halsen, lymfkörtlarna, lyssna på andning och hjärtat.
 5. Vaccin ska inte ges om barnet känner sig illamående. Eventuella verkliga klagomål på huvudvärk, buksmärta eller hosta och vaccination bör avbrytas ett tag. Två eller tre dagar kan vänta.
 6. Kan jag gå efter ett hepatit B-vaccin? Vandring är användbar i vilket som helst tillstånd, och vaccination är inte en kontraindikation. Det är klart att i regnigt och väldigt kallt väder är det bättre att tillfälligt skjuta upp promenad. För små barn är det bättre att inte gå till lekplatsen och för vuxna att inte vara i stora bullriga företag.
 7. Om vaccinationen görs för en vuxen - drick inte alkohol eller kryddig mat.
 8. För unga barn är en annan viktig regel att föräldrar inte ska introducera nya livsmedel i kosten en vecka före vaccinationen eller omedelbart efter det. Ingen vet hur kroppen kommer att reagera på den nya maten. Ibland har barn allergiska manifestationer inte på vaccinet, men på en ovanlig produkt för barnet.
 9. Och senast, inom 30 minuter efter vaccinationen, måste du vara under övervakning av den hälsovårdare som gjorde injektionen. I händelse av en allvarlig reaktion i kliniken är det lättare att ge akut hjälp än halvvägs till huset.

Reaktionen av organismen hos barn och vuxna mot hepatit B-vaccination

Moderna vacciner är så välverkade att komplikationer och kroppsreaktioner på dem är extremt sällsynta. Vad är några sidreaktioner mot hepatit B-vaccin?

 1. Individuell intolerans mot de ämnen som utgör vaccinet, de uppenbarar oändlighet, allergiska utslag på injektionsstället, allvarligare allergiska manifestationer - utvecklingen av Quinckes ödem.
 2. Komplikationer efter vaccination mot hepatit B är vanliga och lokala, vanliga är extremt sällsynta och uppenbart oändlighet, feber, illamående, smärta i buken och lederna.
 3. Lokala komplikationer uppträder som rodnad, smärta och förtjockning vid vaccinationsplatsen.

Det finns inga uttalade kliniska manifestationer av hepatit B-vaccin - nästan alla vacciner tolereras väl och reaktioner på det observeras i sällsynta fall. Ofta finns de i händelse av bristande överensstämmelse med reglerna för transport av ampuller med den aktiva substansen eller med felaktigt beteende hos en person efter vaccination. Ibland kan reaktionen utvecklas inte vid den första injektionen, men på det andra eller tredje hepatit B-vaccinet. I detta fall bör intoleransen hos de ämnen som utgör vaccinet uteslutas.

Kontraindikationer för vaccination mot hepatit B

Goda skäl behövs för att få medicinen från vaccination. Det finns tillfälliga och permanenta kontraindikationer för immunisering.

Med förvärring av kroniska sjukdomar eller akuta infektioner försenas hepatit B-vaccinet tills fullständig återhämtning.

 • Om ett barn föds för tidigt och väger mindre än 2 kg, vaccinera inte tills dess kroppsvikt normaliseras.
 • Efter kemoterapi med potenta läkemedel som undertrycker immunitetens arbete, kan vaccinet uppskjutas i flera månader.
 • Kontraindikationer mot vaccination mot hepatit B är också immunbristande tillstånd: onkologi, graviditet, aids, maligna blodsjukdomar.
 • Du kan inte komma in i vaccinet mot hepatit B med en stark allergi mot det förflutna införandet av läkemedlet.
 • Hepatit B-vacciner

  Efter allt ovanstående är det bara att bestämma valet av vaccin. Det finns många av dem, och de förbättras varje år. Av de vacciner som oftast används på den medicinska marknaden finns följande:

  • Endzheriks B (Belgien);
  • HB-Vaxll (Förenta staterna);
  • "Biovak-B»;
  • Rekombinant hepatit B-vaccin;
  • Hepatit B-vaccin rekombinant jäst;
  • "Eberbiovak HB" - ett gemensamt ryskt och kubanskt vaccin;
  • Israeliska Sci-B-Vac;
  • "Evuks B";
  • Indiska "Shanwak-B".

  Vilket hepatit B-vaccin ska du välja? Det är ganska nog som köpts av medicinska institutioner. Alla vaccinationer tolereras väl. Men om det var en reaktion på det första vaccinet, är det bättre att ersätta nästa. Det är viktigt att samråda med experter som ofta arbetar med vaccinationer.

  Behövs hepatit B-vaccination? Nu verkar denna fråga olämplig. Det är bättre att vara fullt vaccinerad i barndomen än att hantera följderna av en allvarlig infektion. Om det inte är vaccinationen som är hemskt, men de möjliga konsekvenserna eller reaktionerna på ett vaccin mot hepatit B hos ett barn, är det viktigt att först förbereda det genom att fråga en specialist om det.

  Hepatit B-vaccin

  Alla vacciner avsedda för förebyggande av hepatit B är en produkt av genteknik, vars uppgift är att skapa det renaste antigenet med minsta negativa effekten för kroppen.

  Officiell medicin rekommenderar att inokulera en frisk nyfödd bebis. En fullständig kurs av vaccination - tre vaccinationer vid olika tidpunkter. Artikeln ger fullständig information om vaccinering av hepatit B - indikationer, kontraindikationer, möjliga komplikationer, postvaccinationsperioden, fördelarna och nackdelarna.

  Vad är hepatit B? Vad är dess fara för människan?

  Detta är en smittsam sjukdom som påverkar levern och leder till allvarliga konsekvenser.

  Hur fortsätter hepatit B?

  Det finns flera former av sjukdomen med eller utan motsvarande symptom:

  • Asymptomatisk kurs, latent form (den farligaste formen på grund av svårigheter vid diagnos).
  • Akut form av isterisk typ.
  • Kronisk sjukdom med karakteristiska manifestationer.
  • Cirros och levercancer.
  • Akut (ibland kronisk) leversvikt.

  Hjälp. Officiell statistik idag är mycket deprimerande. Över hela världen lever mer än två miljarder människor med oss ​​med hepatit B, inklusive barn. Varje år är mer än en miljon dö och 350 miljoner bärare av infektionen. Samtidigt ökar siffrorna stadigt varje år.

  Hepatit B. Vägar av infektion

  Det finns flera grundläggande mekanismer för viruspenetration i kroppen hos ett barn eller en vuxen:

  • Övervakning och försumlighet vid medicinska manipuleringar (i samband med transfusion av blod och dess komponenter).
  • Nära kontakt med de infekterade kroppsvätskorna eller bäraren (infektion med en icke-behandlad återanvändbar nål, manipulering av olika medicinska instrument som inte har genomgått korrekt behandling, besök på skönhetssalonger med tveksamt rykte etc.).
  • Sexuell kontakt med en patient eller bärare av viruset.
  • Hushållskontakter i familjer där det finns sjuka eller virusbärare.
  • Till den nyfödda från moderen under graviditeten (den så kallade "vertikala" vägen).
  • Överföring av viruset från moder till barn, om det finns en patologi hos moderkakan.
  • Infektion av barnet vid födseln (passage genom födelsekanalen).

  Hepatit B. Officiell åsikt om vacciner

  Varför behövs detta vaccin för nyfödda? Förklarar barnläkare

  Ett nyfött barn har hög risk för olika komplikationer och bildandet av allvarlig kronisk infektion i händelse av infektion med hepatit B-viruset.

  Huvudskälet är ofullständigheten hos det nyfödda immunförsvaret, vilket är i färd med att bildas.

  Varning! Screening för transport av hepatit B-viruset är inte alla gravida. Observera att de befintliga metoderna för att bestämma infektionen inte har hundra procent noggrannhet och kan ge felaktiga resultat. Därför kan ingen garantera att en gravid kvinna inte är en infektionsbärare som kommer att överföras under fostrets bär eller direkt under leveransperioden till sitt barn.

  Den maximala effekten ges av vaccinet, som framställts från barnets första dagar och underkastas vidare övervakning av alla tidsperioder som krävs för revaccination.

  Hepatit B-vaccination. Indikationer

  • Alla nyfödda.
  • Barn vars mödrar är antingen bärare av infektionen eller har hepatit B.
  • Grupper av patienter som regelbundet beror på en existerande sjukdom får intravenösa infusioner av blodkomponenter.
  • Patienter med programmerad hemodialys.
  • Medicinsk personal i alla medicinska institutioner, inklusive hantering och kirurgiska sjuksköterskor och läkare som är involverade i kirurgisk praxis.
  • Alla familjemedlemmar där det finns en bärare av infektion eller sjuk.
  • Människor går till en dysfunktionell region.
  • Patienter med narkotikamissbruk.
  • Människor som har slumpmässigt och promiskuöst sex.

  Hepatit B-vacciner. Typer av läkemedel och deras komposition

  För närvarande är endast genetiskt manipulerade produkter som tillverkas med hjälp av metoden för så kallad genmodifikation (rekombinant DNA, rekombinant DNA) godkända för stor användning.

  Hjälp. Rekombinant DNA - bildas i processen att kombinera molekylets vektor-DNA (har förmågan att replikera) och DNA som syntetiserar produkten, vilket är önskvärt att producera i den befintliga värdcellen. Replikation är en process under vilken varje kedja av föräldra DNA är matrisen som är avsedd för den kontinuerliga syntesprocessen av dotter-DNA-kedjan.

  resultat:

  Med introduktionen av vaccinet, möjligheten att bilda immunitet av kroppen.

  Varför?

  Moderna vacciner som används över hela världen har ett ytantigen (skalet från HBsAg-viruset renas, erhållet från jäst med hjälp av en speciell teknik), vilken immunitet utvecklas hos nyfödda och andra grupper av personer som har vaccinerats. Således får hepatit B-viruset en "besittning" av ett antal antigener.

  Alla vacciner inkluderar renade jästceller (därför tolereras de inte av personer som är allergiska mot jäst). Beredningar kan också innehålla ett element såsom aluminiumhydroxid, tiomersal och tiimerosal (synonymtitiolat), som används som konserveringsmedel.

  Kan jag få hepatit B efter vaccination?

  Detta utesluts eftersom kroppen mottar ett enda antigen av viruset, vilket inte representeras av ett fullsträckt infektiöst medel och inte leder till utvecklingen av sjukdomen.

  Vilka vacciner för hepatit B är tillåtna i Ryska federationen?

  De har registrerats och endast de läkemedel som skapas med hjälp av gentekniska metoder är tillåtna.

  Hepatit B-vacciner skiljer sig inte från varandra och:

  • administreras i samma dos (enligt ålder);
  • ha en identisk behandling
  • har samma effekt på kraft.

  Hepatit B-vacciner - vilken är bättre och beror effekten på kostnaden?

  Alla vacciner är identiska och utmärker sig endast av tillverkaren.

  Hjälp. För närvarande används monovacciner, vilka endast handlar för hepatit B och komplexa polyvacciner som skyddar mot ett antal allvarliga infektioner.

  Hepatit B-vaccination. Typer av droger

  Vissa godkända vacciner är:

  1. Jästrekombinant. Tillverkare Combiotech Ltd. Ryssland. Avsett för massvaccinationer.
  2. 'Engerix-B'. Tillverkare - belgiska och engelska läkemedelsföretaget GlaxoSmithKleine. Finns i två variationer som skiljer dosen (för barn och vuxna).
  3. "Eberbiovak NV". Tillverkare av RF-Cuba (gemensamt). Designad för massvaccination av alla befolkningsgrupper.
  4. "H-VAX II". Tillverkare - USA, designad för olika kategorier, eftersom den har ett stort antal doser.
  5. 5. "Sci-B-Vac". Gjord i Israel.
  6. "Bubo-spinner." Tillverkare - Ryssland, avser polyvacciner (hepatit B, kikhosta, difteri, stelkramp).

  Information om försöken av vissa vacciner och registrerade läkemedel här.

  Behöver jag göra alla hepatit B-vacciner bara en gång med utvalda läkemedel?

  Om det inhemska vaccinet "Bubo-kok" är gjort, kan följande göras, till exempel "Sci-B-Vac" eller "H-B-VAX II"?

  Du kan välja aktuella vacciner, eftersom de är utbytbara, men det rekommenderas inte att göra det utan behov.

  Hepatit B-vaccination. Schema

  Kompositionen av vaccinet innefattar ett antigen, eftersom de rekommenderade upprepade vaccinationerna för vidare bildning av immunitet.

  Hjälp. Någon modern förberedelse för vaccination mot hepatit B har inte visat kliniskt kraftfull och tidskrävande immunogenicitet (officiella uppgifter).

  1. Den första. Icke-riskerade barn.
  2. Den andra. För barn i riskzonen.

  Scheme (officiell standard):

  Den första (0-1-6 månaderna.) Initiering av vaccination - till nyfödda i mammalsjukhuset. Sedan på en månad, på sex månader.

  Den andra. (0-1-2-12 månader.) Riskgrupp. Från födseln, nästa - på en månad, sedan i två månader och på ett år.

  Varning! Det är nödvändigt att strikt följa tidsfristerna. Annars kommer inte effekten att erhållas.

  Brott mot tidpunkten för vaccination, vad ska man göra?

  Minsta intervallet - högst en månad - den första injektionen.

  Minsta intervall är upp till fyra för den andra injektionen.

  En tidsfrist på upp till arton månader är för den tredje vaccinationen.

  Det är viktigt! Endast i det här fallet kan du uppnå önskad effekt.

  Hur utvecklas immuniteten efter att ha vaccinerats mot hepatit B?

  Första vaccinationen. Bildandet av skyddande egenskaper hos hälften vaccinerade.

  Den andra vaccinationen. 75% vaccinerade.

  Den tredje vaccinationen - nästan 100% vaccinerad.

  Hepatit B. Hur lång tid jobbar vaccinationen?

  Detta är en enskild faktor.

  Hepatit B-vaccin. Hur mår de?

  Vad behöver du veta om injektioner?

  1. Injektionen utförs endast intramuskulärt.
  2. Komponenterna i vaccinet adsorberas av subkutan fettvävnad, deras frisättning tar lite tid. Därför sker produktionen av immunogenicitet gradvis och hämmas av dessa processer. En fullständig immunitet kan bildas endast om administreringssättet observeras, vilket ägs av en kvalificerad specialist med arbetslivserfarenhet.
  3. Om det administreras felaktigt (intrakutant, subkutant), kan immunitet inte utvecklas.
  4. Om det uppstod oegentligheter i administreringen, bör vaccination upprepas.
  5. Aluminiumhydroxid, som ingår i beredningarna, ligger i fettvävnaden, orsakar utvecklingen av den inflammatoriska processen. En sådan reaktion är specifik och kan vara ganska lång tid - från en månad eller mer. Intramuskulär administrering utlöser också inflammation, men i mindre utsträckning eller orsakar inte en sådan reaktion alls (den enskilda faktorn spelar en ledande roll i svaret). I händelse av inflammation, om administreringsmetoden inte bryts, går den som regel snabbare och kräver inga speciella åtgärder.

  Hjälp. Du kan läsa om aluminiumhydroxid i vacciner här (artikel på engelska).

  Vaccinationsplats för hepatit B

  Barn under tre år och nyfödda är lårets laterala yta.

  Barn över tre år gammal - optimal zon - deltoidmuskel (axel).

  När inte vaccineras mot hepatit B?

  • allvarlig allergisk reaktion på tidigare vaccination (komplikation i form av angioödem, utveckling av anafylaktisk chock, livshotande, etc.);
  • överkänslighet mot en av komponenterna i läkemedlet;
  • akut sjukdom hos organismen av någon art och lokalisering
  • förvärring av kronisk sjukdom
  • progression av existerande patologier i nervsystemet, inklusive hydrocephalus och epilepsi;
  • barnets vikt vid födsel upp till 2 kg (senare, när vikten uppnås, administreras vacciner enligt standardschemat).

  Normalt svar på hepatit B-vaccin

  Det är viktigt! Förväxla inte den normala reaktionen och komplikationerna.

  En post-vaccinationsreaktion är kroppens normala respons på intag av främmande protein, vilket kan åtföljas av:

  • smärta vid injektionsstället av varierande grad av intensitet
  • hyperemi (rodnad);
  • klåda, ibland svår
  • Utseendet av infiltration (storlek ca 8 mm).

  Allmän vaccinrespons

  1. försämring av allmänhetens välbefinnande (korttid, passering);
  2. ökning i kroppstemperaturen (liten, passerar även utan speciella åtgärder).

  Varning! Utseendet på sådana symtom kan vara en manifestation av en sjukdom som sammanföll med vaccinationen över tiden. En typisk post-vaccinationsreaktion av allmän karaktär bör inte vara längre än tre dagar från procedurens gång.

  Vad ska man göra efter hepatit B-vaccination?

  1. Det finns ingen anledning att använda lokala läkemedel - farmaceutiska salvor, lotioner med specialprodukter eller örter, krämer (även för barn), alkohol etc.
  2. Injektionsstället ska skyddas mot mekanisk skada, gnugga inte, repa, skrapa inte osv.
  3. Healing tar ungefär en vecka eller två av sig själv.

  Hepatit B-vaccin. Biverkningar

  Listan över eventuella negativa reaktioner som inte är relaterade till normen:

  • Allergi (utveckling av angioödem, serumsjukdom, utveckling av allergiska former av myokardit, glomerulonephritis, artrit, utslag i huden i form av urtikaria, erytem, ​​dermatit etc., anafylaktisk chock).
  • Myalgi (muskelsmärta som härrör från muskelhypertoni).
  • Perifer neuropati (dystrofisk nervskada).
  • Förlamning av ögat och / eller ansiktsnerven.
  • Utvecklingen av Hyena-Barre syndrom (allvarlig neurologisk sjukdom där immunsystemet börjar "fungera" mot sin egen kropp).

  Hjälp. Utvecklingen av svåra komplikationer är sällsynt. I enskilda fall, när det inte tillhandahålls kompetent hjälp, leder en sådan negativ reaktion till döden hos ett vaccinerat barn eller vuxen.

  Behöver barnet vaccineras mot hepatit B?

  Yttrande "mot." Hittills finns det ingen data, enligt motståndarna mot vacciner mot hepatit B, om epidemin av denna sjukdom i världen.

  Hjälp. Förekomsten av hepatit B (officiella uppgifter) är cirka fem procent. Siffrorna inkluderar både bärare och patienter i alla åldersgrupper och alla delar av befolkningen. Dödligheten är inte mer än en procent (från antalet patienter). Komplikationer från vaccination har siffror som väsentligt överstiger dessa siffror.

  I början av artikeln beskrivs sättet för överföring. Från dessa data kan vi dra slutsatsen att vaccinet skapades för ett mycket begränsat antal personer.

  Du kan höra denna rekommendation från några barnläkare:

  Hepatit B-vaccination (för nyfödda) är motiverat om de är i fara.

  Slutsatser. Endast helt friska nyfödda, äldre barn och vuxna utsätts för vaccination. Vid den minsta misstanke om patologi kan vaccination inte utföras.

  Detta gäller även fallet när barnet har "lite snö eller liten hosta", "har magevärk", "något har hällt ut på huden" och så vidare. Vid vaccination av nyfödda kan hans hälsotillstånd konventionellt betecknas som bra (som standard). Därför är det omöjligt att förutse i förväg - om det kommer att bli någon negativ reaktion (till exempel en allergi mot jäst), och ännu mer - för att förutsäga eventuella ytterligare konsekvenser.

  Läkare i Ryska federationen och CIS-länderna ansvarar inte för biverkningarna av vaccinationer, och de kan inte bära det, eftersom de fungerar enligt receptet ovanifrån.

  Varning! Artiklarna som utarbetats av våra specialister är endast av informativa skäl och kan inte betraktas som "mot vaccinationer" eller "endast för vaccination". Vi har satt upp uppgiften - att ge läsarna maximal användbar information.