Hepatit C behandlingsregimer

VARNING! Behandlingsregimer på vår portal finns tillgängliga för granskning. Den mest optimala och effektiva behandlingen av antiviral terapi kan endast ordineras av din läkare som känner till sjukdomshistorien. Vid behov kan han lägga Ribavirin (i de mest allvarliga fallen) till de föreslagna regimerna.

Preliminär diagnos av patienten, som utförs med ultraljud av alla bukorgan, leverfibros, samt ett blodprov för biokemi, gör det möjligt för läkaren att bestämma vilka av de möjliga behandlingsregimerna för hepatit C som är optimala i detta speciella fall.

Den moderna utvecklingen inom hepatologin ger nu mycket fler alternativ, som kan dra nytta av en specialist för att övervinna viruset i vilket skede och med allvarliga komplikationer hos sina patienter.

Vad behandlas nu med hepatit C?

Indiska generiker har blivit mycket populära i antiviral terapi hos både läkare och patienter, som ganska effektivt klarar av sjukdomen när det upptäcker hepatitgenotyp 1, genotyp 3 och resten. Generics är analoger av dyra läkemedel som utvecklats under de senaste åren av de amerikanska företagen Gilead och Bristol Myers. De skiljer inte i komposition och prestanda från de ursprungliga drogerna och tillverkas av indiska företag inom läkemedelsindustrin under licens och under kontroll av upphovsrättsinnehavare. Den vanligaste behandlingen är den där läkemedel används, inklusive sofosbuvir och daclatasvir, som tillverkats av flera läkemedelsföretag i Indien.

Hepatitbehandling med sofosbuvir och daclatasvir

Behandlingsförloppet med sofosbuvir och daclatasvir innefattar att ta två tabletter tillsammans en gång om dagen. Läkemedel har en god säkerhetsnivå, därför är det nästan inga biverkningar. Endast i extrema fall kan en person uppleva yrsel, trötthet, illamående. Detta system är lämpligt för effektiv behandling av hepatit C från 1: a till 4: e genotyper. Varaktighet är 12 veckor. Tjugofyra veckors behandling föreskrivs om patienten har levercirros.

Mycket ofta, hepatit C hos patienter åtföljs av saminfektion med hiv, detta är inte ett hinder för utnämningen av sofosbuvir och daclatasvirterapi till dem.

Ämnet sofosbuvir är en del av preparaten Hepcinat och Sofovir, producerad av Natco och Hetero. Daclatasvir, som huvudämne är i kompositionen av tabletterna Natdac och Daclahep.

Behandlingsschema för hepatit C genotyp 1 och 4

Den första HCV-genotypen utan cirros och även i närvaro av HIV behandlas i 12 veckor med kombinationer av sofosbuvir + daclatasvir, sofosbuvir + ledipasvir, sofosbuvir + velpatasvir. I närvaro av cirros, ökar behandlingens längd till 24 veckor, såväl som när man genomgår upprepad behandling efter misslyckad interferonbehandling.

Behandlingsregim för hepatit C genotyp 2

Den andra genotypen av viruset utan cirros behandlas i tre månader med en kombination av sofosbuvir + daclatasvir, sofosbuvir + velpatasvir, med cirros eller efter misslyckad behandling - sex månader med samma kombinationer och doser.

Behandling av hepatit C genotyp 3

Den tredje HCV-genotypen, som fram till nyligen var generellt mycket svår att behandla, ger också en 12-veckors behandlingscykel utan cirrhosis sofosbuvir + daclatasvir, sofosbuvir + velpatasvir och med cirros 24 veckor med samma läkemedel.

Behandlingsschema för hepatit C genotyp 5 och 6

Dessa genotyper är också mottagliga för behandling, men med användning av ett komplex - sofosbuvir + velpatasvir. Det används effektivt om patienten inte får hjälp av sofosbuvir + daclatasvir-terapi. Terapi varar 3 månader utan cirros, 6 månader med närvaro och efter patientens negativa svar på tidigare behandling.

Vårt onlineapotek erbjuder alla nödvändiga läkemedel för effektiv behandling av hepatit av någon komplexitet.

Behandlingsregimer

Med genotyp 1

Denna tabell presenterar moderna metoder för behandling av hepatit C för alla kategorier av patienter:

 • Patienter med misslyckad erfarenhet av att hantera HCV;
 • Patienter med dekompenserad cirros
 • Med genotyp 1a och så vidare.

Baserat på statistik är det uppenbart att moderna droger är effektiva i 99%. Det viktigaste - en chans till återhämtning föreföll hos varje patient. Oavsett vilken genotyp 1, 2, 3, 4 - alla kan slå sjukdomen!

Behandlingsschema för hepatitis C 2018, med genotyp 2

Ovan presenteras nya metoder för behandling av hepatit C för den andra genotypen. Med denna diagnos rekommenderar experter inte användningen av Ledipasvir. I vissa situationer ordinerar läkare och ribavirin för maximal effekt.

Behandlingsschema för hepatitis C 2018, med genotyp 3

Kombinationer av läkemedel för den 3: e genotypen liknar den 1: a. Med rätt kombination av droger är effektiviteten 99%.

Behandlingsschema för hepatitis C 2018, med genotyp 4

I Ryssland, den vanligaste diagnosen HCV 4 genotyp. Den är perfekt behandlad med kombinationer av sofosbuvir med daclatasvir, ledipasvir och ribavirin.

Hepatit C behandlingsregimen

Nya rekommendationer i de uppdaterade riktlinjerna för Världshälsoorganisationen

Hepatit C behandlingsregimen. Nya rekommendationer i uppdaterad WHO manual

Nya rekommendationer i den uppdaterade Världshälsoorganisationsguide (WHO) för screening, vård och behandling av kronisk hepatit C-infektion (HCV)

ANALYTISK REFERENS

Hepatit C-infektion. Policy kort © Världshälsoorganisationen 2016 Alla rättigheter förbehållna. WHO-publikationer via WHOs webbplats (www.who.int/about/licensing/copyright_form/ab/index.html). Det har varit ensamt ansvar för den internationella översättningen av beredskapskalitionen. Det är en bindande och autentisk utgåva. Design och layout: blossoming.it Skrivet av WHO Document Production Services, Genève, Schweiz

VARFÖR WHO UPPDATERAR HEPATITIS C BEHANDLINGSHANDBOK?

Morbiditet och mortalitet i samband med hepatit C-virus (HCV) -infektion fortsätter att öka över hela världen. Omkring 700 000 människor dör årligen från HCV-relaterade komplikationer, inklusive levercirros och hepatocellulärt karcinom (HCC). HCV-infektion kan härdas med antivirala läkemedel; På grund av sjukdomens asymptomatiska förlopp är dock flertalet infekterade personer inte medvetna om att de har blivit infekterade, och för de som diagnostiseras är tillgången till behandling i många fall begränsad. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat de första riktlinjerna för screening, vård och behandling av personer med hepatit C-infektion 2014. Sedan dess har vissa nya läkemedel för behandling av HCV gått in i praktiken. Av dessa inkluderades daclatasvir, ledipasvir och kombinationen av ombitasvir, paritaprevir och dasabuvir i WHO-modellen över viktiga läkemedel 2015. Dessa läkemedel omvandlar tillvägagångssättet för behandling av HCV: Oralbehandlingsregimer kan användas, kortvarig behandlingstid (upp till åtta veckor), botemedlet är över 90% och behandlingsregimer är associerade med ett mindre antal allvarliga biverkningar (REM) än tidigare interferonregimer. Syftet med uppdateringen av WHO: s riktlinjer är att tillhandahålla vetenskapligt baserade rekommendationer för behandling av hepatit C-infektion genom att om möjligt använda fullständiga orala kombinationer av dessa nya läkemedel, även refererade till som direktverkande antivirala läkemedel (DAA). Denna handbok innehåller också rekommendationer för att välja det föredragna behandlingsregimen baserat på HCV-genotypen och sjukdomshistorien, samt en bedömning av lämpligheten för vidare användning av befintliga droger. Denna handledning är främst avsedd för regeringar i låg- och medelinkomstländer som utvecklar riktlinjer för behandling av infektionssjukdomar, skapar program och tjänster för behandling av infektionssjukdomar samt för dem som tillhandahåller sjukvård. Denna guide är lämplig för alla länder, inklusive höginkomstländer.

1. VAD ÄR NYA REKOMMENDATIONER I DEN UPPDATERADE MANUALEN?

1.1 Behandling med direktverkande antivirala medel

Behandling med DAP-baserade regimer har kort varaktighet, är enkel (oral administrering), har en låg doseringshastighet (upp till en tablett per dag), är mycket effektiv (upprepad virologisk svarsfrekvens [SVR] ≥90%) och tolereras väl med mindre antal biverkningar. Användningen av dessa läkemedel kan sålunda väsentligt öka antalet personer som får behandling. Emellertid behandlas inte alla patienter med HCV endast med DAA, eftersom det för vissa genotyper är nödvändigt att använda pegylerad interferon och / eller ribavirin.

1.2 Annullering av behandlingsrekommendationer med telaprevir eller boceprevir

Telaprevir och boceprevir är första generationens proteashämmare som i kombination med pegylerat interferon / ribavirin hos patienter med HCV-genotyp 1 ger en högre frekvens av SVR än pegylerad interferon och ribavirinbehandling. Av denna anledning ingick de i 2014 i riktlinjerna för screening, medicinsk vård och behandling av personer med hepatit C-infektion för behandling av HCV-infektion med genotyp 1. Dessa system har emellertid en hög förekomst av REMOVAL. Jämfört med nyare PDPP, är effektiviteten av regimer som använder telaprevir och boceprevir lägre och biverkningar är vanligare. Således rekommenderas inte regimer som använder telaprevir eller boceprevir av WHO för behandling av hepatit C-infektion.

1.3 Föredragna och alternativa behandlingsregimer för kronisk hepatit C-virusinfektion

TABELL 1 Sammanfattning av rekommenderade föredragna behandlingsregimer med indikation av behandlingens varaktighet *

Behandling med sofosbuvir + daclatasvir och sofofosbuvir + ledipasvir

* Behandlingstiden är anpassad från AASLDs och EASLs riktlinjer från 2015.

a - Behandlingsperioden kan minskas till 8 veckor hos individer som inte tidigare fått behandling utan cirros, om den ursprungliga nivån av HCV RNA ligger under 6 miljoner (6,8 log) IE / ml. Behandlingstiden bör minskas med försiktighet.

De nyaste behandlingsregimerna för hepatit C: läkemedelsterapi med generika, beroende på virusgenotypen

Generics - moderna droger - överkomliga analoger av dyra anti-hepatit C-läkemedel. Det är välkänt att hepatit C är av viralt ursprung, som destruktivt påverkar leverceller. Resultatet kan vara cirros eller cancer. Behandlingsproblemet ligger i virusets resistens mot läkemedel och sjukdomens asymptomatiska förlopp, vilket inte tillåter patienten att ansöka om behandling i tid.

Lyckligtvis generiska läkemedel - en ny generation droger - ger ett garanterat effektivt resultat av behandlingen, tolereras väl av patienter och orsakar inte komplikationer. Dessa inkluderar Sofosbuvir, Daclatasvir, Ledipasvir, Velpatasvir.

Världshälsoorganisationen har godkänt nya behandlingsregimer för hepatit C med ovanstående läkemedel, vilket ger en höghärdningsgrad - från 93 till 99 procent. Det vanligaste kombinationsregimen kombinerar 2-3 droger.

Behandlingstaktiken är byggd först efter att virusets genotyp har bestämts - stammen av viruspatogenen hos hepatit. Totalt skiljer forskare 11 av deras sorter, varav 4 är grundläggande, betecknade med arabiska siffror 1, 2, 3, 4.

Behandling av typ 1 av hepatit innebär användning av Sofosbuvir + Ledipasvir, Sofosbuvir + Daclatasvir. Denna kombination ger ett effektivt resultat och ett positivt svar på behandlingen i 99% av fallen. En bra effekt har en kombination av Sofosbuvir och Ribaverin, kompletterat med Daclatasvir. Sådana nya behandlingsregimer för hepatit C används till patienter med dekompenserad cirros och coinfektion av humant immunbrist, liksom hos de patienter som redan har kämpat för viruset och tagit interferoner.

De nyaste behandlingsregimerna för hepatit A av den andra genotypen är huvudsakligen kombinationsbehandling med användning av Sofosbuvir och Daclatasvir. Samtidigt rekommenderar inte hepatologerna att kombinera dessa läkemedel med Ledipasvir. Men ribavirin är tillåtet - det används för patienter som tidigare tagit antivirala läkemedel, liksom de som har diagnostiserats med stadium 4 hepatisk fibros.

Om en patient har viral hepatit av den tredje genetiska typen, rekommenderas att man använder en behandlingsregion som liknar den första. Det är med hjälp av kombinationsbehandling med Sofosbuvir och Daclatasvir, liksom med Sofosbuvir och Ledipasvir. Denna teknik ger ett positivt resultat hos 99 av 100 patienter och kan användas till patienter med HIV-infektion och cirros.

Detta är den vanligaste typen av levervirus i vårt land. Den är väl behandlad med Sofosbuvir, i kombination med Daclatasvir och Ledipasvir.

De nyaste behandlingsregimerna för hepatit föreslår behandlingstid från 12 till 24 veckor. Det betyder att patienten på bara några månader kan bli av med diagnosen, som nyligen lät som en mening.

Alla dessa läkemedel har klarat kliniska prövningar och laboratorietester och behandlingsregimer godkända av erfarna kliniker, vilket möjliggör användning hos de flesta patienter.

Behandlingsregim

Modern medicin idag bekämpar framgångsrikt många sjukdomar. Hepatit C, som inte anses vara oåterkallelig så nyligen, var inte ett undantag. Effektiva antivirala läkemedel, såsom sofosbuvir, ledipasvir, daclatasvir, velpatasvir, tillåter denna sjukdom att övervinnas idag. Användningen av dessa inhiberande läkemedel är emellertid effektiv endast i fallet med en riktigt vald strategi.

Behandlingsregimen för hepatit C varierar beroende på HCV-genotypen och levertillståndet - fibros eller cirros. För bara några år sedan innebar behandlingsalternativ för hepatit C med endast pegylerat interferon i kombination med ribavirin. Denna metod gav emellertid bara 50% av återhämtningen, många orsakade inga svar på terapi, och efter det verkar framgångsrik behandling ledde till virusets återkomst. Samtidigt förvärrades interferonbehandling av svåra biverkningar, inklusive håravfall, anemi och förändringar i sköldkörteln.

Med det amerikanska läkemedelsföretaget Gileads genombrott har världen blivit tillgänglig för en ny metod, godkänd av WHO. Den nya behandlingen är baserad på komplex terapi med sofosbuvir, daclatasvir, ledipasvir, ribavirin. Alla ovanstående droger finns att köpa i Moskva, för att ta emot dem behöver du bara ställa en förfrågan på hemsidan för vårt onlineapotek. Och för att välja rätt behandlingsplan, titta bara på tabellerna nedan.

Följande tabeller visar de vanligaste behandlingsregimerna för hepatit C.

Denna tabell innebär system för behandling av patienter som inte tidigare fått antiviral medicinering, såväl som för patienter med dekompenserad cirros och HIV-samtidig infektion med en diagnostiserad genotyp 1a, b. På grundval av ovanstående blir det klart att Kombinationen av sof + is och sof + duck är 99% av svaren på behandlingen. Trots närvaron av sofosbuvir + ribaverinregimen rekommenderar hepatologer fortfarande att tillsätta daclatasvir till den. Men, viktigast av allt, kanske är det faktum att även de som har mycket litet hopp om att bli av med sin sjukdom, som redan har kämpat mot viruset med interferoner, har en stor chans att komma över och bli av med viruset för alltid.

Hepatit C är inte en mening dessa dagar, och det blir tydligt för alla och tittar på hur mycket effekten av behandlingen är. Ovan är behandlingsregimer för den andra genotypen. Ledipasvir är helt uteslutet i dessa metoder och sofosbuvir används i kombination med daclatasvir, vilket ger ett 99% resultat för patienter med både levercirros och utan fibros. I vissa försök är Ribaverin också närvarande, vilket rekommenderas för patienter som tidigare behandlats och för de som diagnostiserats med grad 4 fibros.

Det är också värt att betona att förändringar på området för behandling av virala leversjukdomar år 2016 också inträffade. Till exempel, en enda Association of American Hepatology (EASL) kvar på krets HCV interferoner, som ineffektiv erkänd metod Sofosbuvir + ribavirin, som tidigare använts för att behandla hepatit C av den andra typen.

Behandlingsregimen för den tredje genotypen liknar den första. Med införlivandet av sofosbuvir, daclatasvir eller ledipasvir i kursen ger det också en återhämtning på 99%.

Statistiken visar att patienterna med 4: e HCV-genotyp för närvarande i allt högre grad observeras i Ryssland. Denna genotyp såsom visas ovan i tabell effektivt Sofosbuvir mottagliga för behandling i kombination med både ledipasvirom och med daklatasvirom. Ett upprepat virologiskt svar ses hos 99% av alla typer av patienter - med minimal fibros och levercirros. Hittills har alla ovanstående system godkänts och har genomgått kliniska prövningar. De visar ett uppehållande virologiskt svar hos 99% av patienterna, vilket innebär att på bara 3-6 månader kan varje HCV-patient glömma det förföriska viruset för alltid.

Om du är intresserad av behandling av HCV-antivirala läkemedel av den senaste generationen i Moskva, vänligen kontakta. Våra konsulter hjälper dig att välja det bästa behandlingsregimen för hepatit C, som optimalt svarar på din genotyp och tar hand om att läkemedlet lämnas i rätt tid.

Modern strategi och taktik för behandling av viral hepatit C

Hepatit C är en av de farligaste smittsamma sjukdomarna i levern. Ta dock inte denna diagnos som en mening. Idag finns det antivirala droger, vars användning leder till en avmattning och till och med fullständig suspension av sjukdomen. Hepatit C-behandling kompletteras med patogenetisk behandling, behandling och diet.

Det är känt att upp till 30% av patienterna blir av med infektionen själva, eftersom de har ett starkt immunförsvar och inte behöver behandling. När behandling av hepatit C är nödvändig är målet att bota, vars framgång beror på ett antal faktorer, varav den viktigaste är hepatit C-virusstammen och typen av behandling som tillhandahålls.

Fig. 1. Patient med hepatit. Levercirros. Ascites.

Är det möjligt att fullständigt bota hepatit C

Hepatit C är inte en mening. Med hjälp av moderna antivirala läkemedel kan upp till 90% av patienterna botas med hög tillgång till moderna metoder för att diagnostisera sjukdomen och behandlingen. Hos vissa patienter kan sjukdomen stoppas, vilket signifikant minskar risken för att utveckla cirros och primär levercancer.

Fig. 2. I 20-30% av fallen utvecklas gulsot hos patienter med hepatit C.

Förbereder patienten för behandling

Patienter med både akuta och kroniska former av hepatit C behandlas. Innan behandlingen påbörjas bedöms graden av leverskade, för vilken sjukdomsstadiet och de grundläggande virologiska egenskaperna fastställs (virusbelastning, virusgenotyp, med den första genotypen av virus-subtypen). Att bestämma graden av levercirros kräver särskild uppmärksamhet, eftersom patienter med denna patologi svarar otillräckligt på behandlingen.

Serumnivåerna av leverenzymer, bilirubin, albumin, INR + protrombintid, glomerulär filtreringshastighet och kreatinin mäts. Ett fullständigt blodantal med leukocytform och blodplätträkning utförs. Samtidig patologi utvärderas.

Fig. 3. Levercirros i hepatit C. Sjukdomen utvecklas långsamt under många år.

Hur man behandlar hepatit C

Behandling av hepatit C med interferon

Under ganska lång tid var kemoterapi med interferon och ribavirin guldstandarden vid behandling av hepatit C. Det var emellertid mindre effektivt hos patienter infekterade med hepatit C-virus från den första genotypen och märkt leverfibros. Dessutom krävde behandling varje vecka injektioner i 48 veckor, uppnådd botemedelskvot endast 50%, drogerna orsakade ofta negativa och ibland livshotande reaktioner på patienten. Idag rekommenderar WHO användningen av behandlingsregimer för hepatit med interferon endast hos patienter med genotyp 5, 6 eller 3 med levercirros.

Nya standarder för behandling av hepatit C med direkta antivirala läkemedel (DAA)

För närvarande rekommenderas för behandling av hepatit att använda antivirala läkemedel som bevisats i varierande grad av aktivitet. Sedan 2014 började kemoterapi-regimer utan interferoner registreras och rekommenderas för användning. Inkluderandet av direktverkande antivirala läkemedel (DAA) i behandlingsregimer gav möjlighet till botemedel mot många patienter som inte hade någon tidigare chans att återhämta sig. DAAs är inte bara mycket effektiva, men påverkar också livskvaliteten minimalt och tolereras väl av patienterna. Kombinationen av direktverkande antivirala läkemedel bidrar till att övervinna läkemedelsresistens. Villkoren för att ta drogen reducerades, det blev bekvämt att tillämpa dem, annulleringsreglerna försvann, personkretsen för behandling med comorbiditeter utvidgades.

Standarden för behandling av patienter i den moderna världen förändras snabbt. Kostnaden för behandling av hepatit C ("drogkorg") är hög. Antivirala droger i Ryssland förefaller inte vara fria för patienter. Majoriteten av de infekterade personerna kan inte köpa dyra utländska antivirala droger. I ett antal länder används generiska läkemedel vid behandling av hepatit B, som släpps ut på marknaden efter utgången av patentskydd för ursprungliga droger. Deras användning minskar avsevärt kostnaden för behandlingen.

Förutom de höga kostnaderna för behandling har antivirala läkemedel ett antal biverkningar, vilket i vissa fall gör det omöjligt att få ett positivt resultat. Autoimmuna sjukdomar, graviditet, alkoholism och blodsjukdomar är absoluta kontraindikationer för utnämningen av antiviral terapi. Effektiviteten av behandlingen minskar hos individer med immunosuppression hos patienter med hepatit C + B, med infektion med genotyp 1c-viruset, en långvarig kronisk sjukdomssjukdom, hos patienter med autoimmuna sjukdomar och fetma.

En patient med hepatit C måste övervakas ständigt av en hepatolog, en gastroenterolog och en specialist för infektionssjukdomar. Om nödvändigt observeras patienten av andra specialister.

Principer för antivirala läkemedel

Vid identifiering av en sjukdom hos en patient utförs en intervju, vars syfte är att skapa en medveten önskan att behandlas i patienten och en optimistisk inställning till den kommande långsiktiga terapin. Patienterna bör vara medvetna om den kliniska kursen av hepatit, reglerna för beteende i vardagen, specifika antivirala läkemedel och de svårigheter som är förknippade med detta (behandlingens längd, biverkningar av droger, höga kostnader för behandling).

 • Vid behandling av hepatit C används kombinationer av antivirala läkemedel.
 • För att undvika utveckling av resistens mot de använda läkemedlen är det nödvändigt att periodiskt ändra behandlingsregimen.
 • Hepatitbehandling är lång. I genomsnitt är längden av antivirala läkemedel 6-18 månader.
 • För att korrigera de oönskade effekterna av behandlingen är patienten skyldig att besöka en specialist varje månad och genomgå de nödvändiga laboratorietesterna.

Fig. 4. I fotouppreparationen. Levercirros i hepatit C.

Hepatit C-medicin i interferonfria behandlingsregimer

I en interferonbehandlingsregel används preparat av direkt antiviral verkan. Basen för dessa läkemedel är ämnen som bryter mot virusets replikation. Basen för dessa processer är påverkan på virala proteiner (proteiner) och nukleinsyror. Alla DAA är uppdelade i flera grupper.

Proteashämmare NS3 / 4A

 • De första generationen läkemedel inkluderar: Boceprevir och Telaprevir (första vågen droger), Simeprevir, Asunaprevir, Faldaprevir, Paritaprevir, Danoprevir och Sovaprevir (andra vågen droger).
 • Andra generationens läkemedel inkluderar Grazoprevir, Norlaprevir och ASN-2684.

Antivirala läkemedel Simeprevir och Paritaprevir är godkända i Europeiska unionen för behandling av hepatit C år 2015.

Under påverkan av proteser hämmare NS3 / 4A slutar hepatit C-viruset att multiplicera. Simeprevir är lätt att använda, har en bra säkerhetsprofil, är aktiv mot 1, 2 och 4 genotyper av viruset. Grazoprevir är en andra generationens läkemedel. Aktiv mot alla genotyper av virus. Barriären för dess motstånd är högre än den för de första generationen drogerna.

Polymerashämmare NS5A

 • De första generationen läkemedel inkluderar: Daclatasvir, Ledipasvir, Samatasvir, Ombitasvir, ASN-2928 och PPI-668.
 • Andra generationens läkemedel innefattar: ASN-3102, GS-5816 och Elbasvir.

Daclatasvir och Ledipasvir antivirala läkemedel godkändes i Europeiska unionen för behandling av hepatit C år 2015.

NS5A-polymerasinhibitorer leder till en minskning av virusbelastningen från de allra första behandlingsdagarna. Antiviral effekt uppstår som ett resultat av blockering av replikation av virus, deras montering och frisättning från celler. Förberedelser av den första generationen är effektiva mot olika genotyper av virus. De har ett lågt skydd mot resistens, särskilt i förhållande till 1 och 3 genotyper. DAA Daclatasvir har den högsta antivirala aktiviteten i sin klass. Ingår i behandlingsregimer med och utan interferon.

NS5B-polymerasinhibitorerna Nukleosis (t) id

Första generationens läkemedel inkluderar: Sofosbuvir, FLS-2000, Mericitabin, Dasabuvir, AVT-072, Beklabuvir, Setrobouvir, Tegobuvir och Philibouvir.

NS5B-polymerasinhibitorer Nukleos (t) av idolerna Sofosbuvir och Dasabuvir är godkända i Europeiska unionen för behandling av hepatit C år 2015. Registrerad i Ryska federationen den 25.03. 2016

Antivirala läkemedel i denna grupp, penetrerande infekterade celler, binder till ett RNA-oberoende polymeras och därmed stör processen för viral replikation. De har hög antiviral aktivitet mot alla genotyper och ett högt resistansskydd.

Sofosbuvir används i behandlingsregimer som huvuddrog med NS3 / 4A, NS5A och ribavirinhämmare. Läkare infektiologer tror att generen av Sofosbuvir också ger en bra terapeutisk effekt.

Utvecklingen av vissa NS5B-polymerasinhibitorer (non-nukleosidhämmare) (Deleobuvir (BI), Tegobuvir och Filibuvir) och har avbrutits på grund av ett antal negativa egenskaper.

Hepatit C behandlingsregimer

Syftet med dessa eller andra antivirala behandlingsregimer beror på virusgenotypen, graden av leverskador och resultaten av tidigare behandling. Följande är rekommendationer från American Association for Study of Liver Diseases 2016. Dessa behandlingar rekommenderas för användning hos individer som inte tidigare fått antiviral behandling hos individer med underutvecklad resistens som ett resultat av användning av standardbehandlingsregimer, inklusive interferon och ribavirin.

Hepatit C behandlingsregimen genotyp 1a

 • Sofosbuvir + Ledipasvir 12 veckor.
 • 3D-terapi (Dasabuvir + Ombitasfir + Paritaprevir + Ritonavir som farmakologisk boostare) med eller utan Ribavirin 12 veckor.
 • Sofosbuvir + Simeprevir 12 veckor.
 • Sofosbuvir + Veltapasvir 12 veckor.
 • Sofosbuvir + Daclatasvir 12 veckor.
 • Grazoprevir + Elbasvir 12 veckor.

Behandling av hepatit C med Sofosbuvir och Daclatasvir

 • Sofosbuvir och Daclatasvir används för att behandla viral hepatit 1 genotyp. Kombinationen av dessa läkemedel och deras generika visade utmärkt resultat av behandling - från 86 till 100%.
 • Behandlingstiden Sofosbuvir + Daclatasvir minskade till 14-24 veckor. Drogen används 1 gång per dag, 1 tablett: Sofosbuvir 400 mg + Daclatasvir 60 mg.
 • Bra portabilitet.
 • Minimala biverkningar: huvudvärk, svaghet, aptitlöshet och illamående.

Hepatit C behandlingsregimen genotyp 1b

 • Sofosbuvir + Ledipasvir 12 veckor.
 • 3D-terapi (Dasabuvir + Ombitasfir + Paritaprevir + Ritonavir som farmakologisk boostare) 12 veckor.
 • Sofosbuvir + Simeprevir 12 veckor.
 • Sofosbuvir + Daclatasvir 12 veckor.
 • Sofosbuvir + Veltapasvir 12 veckor.
 • Grazoprevir + Elbasvir 12 veckor.

Hepatit C behandlingsregimen genotyp 2

 • Sofosbuvir + Daclatasvir 12 veckor
 • Sofosbuvir + Veltapasvir 12 veckor.
 • Grazoprevir + Elbasvir 12 veckor.

Hepatit C behandlingsregimgenotyp 3

 • Sofosbuvir + Daclatasvir 12 veckor
 • Sofosbuvir + Veltapasvir 12 veckor.

Fig. 5. Kombinerat läkemedel för hepatit C: Sofosbuvir + Ledipasvir (foto kvar). Sofosbuvir + Veltapasvir (högerfoto).

Fig. 6. Den kombinerade läkemedlet Zepatir. Innehåller Grazoprevir + Elbasvir. Läkemedlet godkänns av FDA och Europeiska kommissionen för behandling av kroniska hepatit 1 och 4 genotyper.

Patogenetisk behandling av hepatit C

När hepatit C är patogenetiskt motiverad är utnämningen av immunmodulerande läkemedel till patienter (Interleukin-1 beta).

Med anemi är läkemedel som stimulerar erytropoies (Epokrin) förskrivna.

Vid uttryck av symtom på förgiftning rekommenderas introduktion av glukoselektrolytlösningar, hemodez.

I fall av den maligna kursen av hepatit C, är glukokortikoider, proteinpreparat, aminosyrablandningar, antihemoragiska medel, proteashämmare, enterosorbenter förskrivna.

Vid kolestas är Ursofalk utsedd.

Behandlingsregimen innefattar nödvändigtvis hepatoprotektorer, enterosorbenter, bakteriepreparat som normaliserar tarmmikrofloran.

Tillsammans med användningen av moderna antivirala läkemedel ökar extrakorporeal hemokorrering signifikant effektiviteten av behandlingen.

Fig. 7. Primär levercancer. Den svåraste konsekvensen av hepatit C.

Hepatit C Diet

En viktig plats vid behandling av hepatit C är en diet. När leversjukdom används används dietnummer 5 eller 5a. Livsmedel för hepatit C bör vara fraktionerad (4-5 gånger om dagen) och varierad. Produkter som irriterar slemhinnan i mage, tolvfingertarm och övre tarmar är undantagna från menyn.

Rekommenderas inte för användning:

 • kryddor;
 • kryddor (ketchup, majonnäs, såser, pepparrot, senap, peppar);
 • ättika och rätter som innehåller den;
 • innehållande grönsaker, sura bär och frukter: sorrel, tomater, tomatpasta, surkål, etc;
 • grönsaker som innehåller eteriska oljor - lök, vitlök och rädisa
 • eldfasta fetter (fläsk, gås, lamm) och rökt kött är förbjudna,
 • fet fisk, fjäderfä, kött, lever och njurar;
 • stekt mat;
 • helmjölk, skarpa ostar;
 • saltad fisk, kräftor och krabbor;
 • baljväxter och svampar är uteslutna
 • Produkter från fancy och puff bakverk;
 • choklad, grädde bakverk;
 • kaffe, kakao och te;
 • alkohol i någon form;
 • produkter av långvarigt lager (konserver, soppor, buljonger, juice, drycker, konfekt);

Tillåtet att använda:

 • Bröd "igår", torkade (inte stekt) kakor, torra kex.
 • I en liten mängd gröna konserverade ärter, persilja och dill, kummin och laurblad.
 • Ägg äter 3 gånger i veckan.
 • Mjölkprodukter med låg fetthalt. Oskarpa ostar.
 • Icke-sura frukter och äpplen i naturlig form. Kompott, gelé, gelé och utspädda juicer.
 • En liten mängd nötter.
 • Spannmål och pasta små (hackad eller vermicelli) i kokad form eller i form av grytor.
 • Lite socker, honung, sylt eller sylt. Det är tillåtet att använda marmelad, marshmallow, marshmallow, karamell och karamell.
 • Lågfett kött. Jellied tunga, mager skinka.
 • Sillvatten. Svart kaviar är begränsad.
 • Smör (upp till 40 gram per dag) och vegetabiliska oljor att använda vid tillagning.

Begränsa till:

 • Gräddfil, höstost, yoghurt och ryazhenka.
 • Salt och tillräckligt saltade livsmedel.

Rekommendationer för matlagning:

 • När du lagar mat, använd inte starkt kött och fiskbuljong (du borde tömma den första buljongen).
 • Produkter rekommenderas att användas kokta eller bakade, ångas.
 • Hackfläsk 2 gånger hakan.
 • Koka gröt i mjölk utspätt med vatten.

Fig. 8. Mjält förstorad i hepatit C (foto till vänster) och lever (foto till höger)

Hepatit C behandlingsregimen

Förberedelserna som presenteras på webbplatsen garanterar återhämtning med tanke på tidig mottagning och korrekt urval av komponenter. Hepatit C-generiska behandlingsregimer som anges på webbplatsen är referensmaterial, läkaren kan göra rätt möte, med hänsyn till patientens individuella egenskaper.

Princip för läkemedelsval

För att välja komponenterna behövs diagnostiska resultat, varför informationen klargörs:

 • Förekomsten eller frånvaron av HIV;
 • Levervävnader undersöks, det dras slutsatsen att det finns cirros;
 • Genotypen av infektionen bestäms;
 • Fallhistoriken innehåller information om eventuella misslyckade försök att botas med hjälp av exponering för interferon.

För det rätta valet beaktas var och en av dessa faktorer. Vid användning av nya behandlingsregimer för hepatit är det möjligt att bestämma inte bara kompositionen utan också varaktigheten av behandlingen.

Moderna metoder för behandling av hepatit C

För återhämtning rekommenderas patienten att följa en diet och vägrar att ta giftiga ämnen. Principen om effekterna av nya komponenter för att skapa en miljö där virus inte kan föröka sig. Med regelbunden upptagning minskar virusbelastningen. Efter att ha fullat kursen lämnar patogenen vanligtvis kroppen helt. Metoder för behandling av hepatit C som används i världen år 2017 innebär användning av direktverkande antivirala medel. De är inhibitorer av viral strukturreplikation, beständigheten av ogynnsam för patogenmiljön är en förutsättning för återhämtning. Patienten tillhandahåller detta tillstånd genom att ta en tablett varje dag i tolv veckor.

Den rätta behandlingsregimen för hepatit C

Trots det vanliga namnet och likheten i strukturen i viralstrukturen har patogener som tillhör olika genotyper egna egenskaper. De präglas av olika reproduktionshastigheter och överensstämmelse med effekterna av komponenterna i antiviral terapi. Informationen som presenteras på sidan gäller endast effekten på hepatit C-viruset, det kan inte användas för att behandla läkemedelsinducerad hepatit, vilket citeras i andra källor. Inverkan på orsaken till sjukdomen, viruset och icke-strukturella proteiner bidrar till att minska antalet patogener efter den första administreringsdagen.

Behandlingskomponenter

Huvudkomponenten är sofosbuvir, en hämmare för HCV-replikation, det föreslagna systemet för behandling av hepatit C, genotyp 1 indikerar möjligheten att komplettera den med en komponent som hjälper till att undertrycka infektionens skyddsegenskaper. Några av dem har använts under de senaste åren, andra är relativt nya. Den första genotypen behandlas bäst, även om detta inte eliminerar behovet av att använda moderna antivirala läkemedel i rätt dosering och kombination. Antiviral behandling tillåter dig att avbryta verkan av cirros.

Även vid stadium av transaminasförbättring kommer dessa läkemedel att vara effektiva. Genom att välja och använda hepatit C behandlingsregimen 2017 kan du omedelbart överväga alla utvecklingsalternativ som finns för närvarande. Varaktigheten påverkas av förekomsten av negativ erfarenhet med tidigare metoder. Den nuvarande behandlingsregimen för hepatit C, som indikerar genotyp 3 och andra typer av hepatit, ger samma dosering.

Ny teknik tillåter att skapa högkvalitativa droger som inte orsakar signifikanta negativa symtom. Den önskade återhämtningen kan uppnås om några månader efter inträde. Den överkomliga kostnaden för generiker har öppnat nya möjligheter att återvända till tusentals ryssers hela liv.

Nya behandlingsregimer för hepatit C, beroende på genotypen

Bland alla leverans inflammatoriska sjukdomar upptar viral hepatit C en speciell plats. Sjukdomen är asymptomatisk, och blir ofta en kronisk form med hög risk för att utveckla cirros och onkologi. Lyckligtvis, för några år sedan, det finns nya läkemedel som gör det möjligt att återvinna 98 patienter av 100. Behandlingsregimen för hepatit C skiljer sig beroende på genotypen av viruset och leverförhållanden. På grundval av detta har en ny Världshälsoorganisations (WHO) riktlinje utvecklats för alla länder, eftersom problemet är av interstate betydelse.

Historien om upptäckten och behandlingen av hepatit C

Hepatit C-viruset (HCV) -genomet identifierades för 30 år sedan av en grupp amerikanska forskare. Det är etablerat att patogenen innehåller RNA (ribonukleinsyra). Fallet med hepatit C var det första när upptäckten av orsaksmedlet gjordes på basis av dechifiering av sekvensen av nukleotider.

Virusfunktioner

Det nyupptäckta viruset märktes C, det hänförde sig till familjen av flavivirus och isolerades i ett separat genus av HCV. Dessförinnan hepatit, utan blodmarkörer som är karaktäristiska för den kända vid tidpunkten för A och B, som kallas helt enkelt "varken A eller B".

Viruset kännetecknas av förmågan att förändra sekvensen av nukleotider i genomets struktur, vilket skapar nya stammar. Idag vet vetenskapen 7 variationer och många subtyper av HCV. I Ryssland är de vanligaste genotyperna 1, 3, 2. Deras definition är viktigt för att välja taktik för att behandla en patient.

Virusets variabilitet leder till en transformation av antigenstrukturen. Detta gör det svårt att producera antikroppar. Därför har ett vaccin mot hepatit C ännu inte utvecklats.

Behandlingshistoria

Standarder för behandling av hepatit C utvecklades strax efter upptäckten av viruset och infördes i början av 1990-talet.

Sedan dess har 3 steg genomförts vid behandling av viral inflammation i levern:

 1. Allt började med användning av enkel interferon alfa. Det kan aktivera hepatocytenzymer (huvudsakligen proteinkinas) som hämmar syntesen av vissa virala proteiner. Som ett resultat motstår cellerna viruset i 1-2 dagar.
 2. I slutet av 90-talet började att tillämpa en kombination av interferon och ribavirin, vilka har en punkteffekt, införlivande i en RNA-kedja. En gång där bryter de aktiva substanserna ribavirin länken mellan länkarna. Som ett resultat kan viruset inte fortsätta att föröka sig.
 3. I början av XXI-talet släpptes pegylerad interferon. På grund av den förbättrade formeln har den en långvarig effekt och lagras i kroppen inte 1, men 7 dagar. Detta gjorde det möjligt att minska frekvensen av injektioner och för att uppnå en stabil koncentration av läkemedlet i blodet.

Kombinationen av den nya interferon med ribavirin i många år har varit guldstandarden för behandling av hepatit.

Behandlingen hade emellertid också nackdelar:

 • kombination med svåra biverkningar (feber, kräkningar, ledvärk, depression, hjärtsvikt);
 • inte tillräckligt hög effektivitet (cirka 40% av de härdade patienterna);
 • lång kursperiod (minst ett år).

Det hände att patienter tvingades avbryta och avsluta behandlingen utan att bibehålla biverkningar.

Vetenskapligt genombrott

Antiviral behandling med interferon och ribavirin hade en stark systemisk effekt på kroppen. Det finns ett behov av fundamentalt olika droger som har en direkt effekt på viruset. Under 2011 uppträdde de första sådana drogerna - Boceprevir och Telaprevir, som blockerar viralt enzymproteas. Med hjälp av nya droger har effekten av interferonbehandling med genotyp 1 uppnåtts. Oavsiktliga biverkningar kvarstår emellertid.

Efter 2 år skapades läkemedel som undertrycker flera virusenzymer samtidigt.

 • Övergången från intravenös och subkutan administrering av läkemedel för att ta emot tabletter;
 • inga biverkningar
 • hög effektivitet - nästan 100 procent återhämtning med alla genotyper, på olika stadier av sjukdomen;
 • kortvarig terapi (3-6 månader).

För enkelhets skull har nya kombinationsdosformer redan uppträtt. Nu är all behandling i samma paket med piller.

Allmän behandling

WHO och EASL (European Association for Liver Study) meddelade att viral hepatit C nu anses vara en härdbar sjukdom. Därför tilldelas patienten en kort behandlingstid. Det är baserat på antivirala läkemedel. Återstående behandlingar har inte visat sin effektivitet och kan bara användas som hjälpmetoder.

Antiviral terapi måste ordineras av en läkare i följande situationer:

 1. Under den akuta formen av hepatit (om det lyckades diagnostisera).
 2. Människor med aktiv inflammatorisk process.
 3. Patienter med tecken på uppenbar progression av leverfibros.
 4. Patienter med symtom på extrahepatiska skador.

Vi talar om alla de människor som finns i blodet inte bara antikroppar mot HCV, men själva viruset, eller rättare sagt dess RNA med PCR (polymerase chain reaction).

Med ett negativt test för viralt RNA och positiva antikroppar är behandling inte angiven. Testresultaten indikerar antingen redan överförd hepatit eller inkubationstiden för sjukdomen.

Patienter med en minimal grad av fibros eller i dess frånvarobehandling kan fördröjas i sex månader, med regelbunden övervakning av patientens lever.

Vid förskrivning av behandling beaktas kontraindikationer, till exempel:

 • psykiska sjukdomar som depression, epilepsi;
 • graviditet och amning
 • allvarliga samtidiga sjukdomar - kardiovaskulär, njursvikt, leversvikt, svår hypertoni, dekompenserad diabetes, KOL (kronisk obstruktion av lungorna).

Enligt WHO-rekommendationer ska alla patienter som är redo för behandling få antiviral behandling för hepatit C, förutsatt att de inte har kontraindikationer.

Akut och kronisk inflammationsterapi

Hepatit C behöver inte alltid behandling, eftersom infektionen ibland stannar ensam på grund av kroppens starka immunsvar. Detta händer hos cirka 25% av patienterna med akut hepatit. De återstående 70-80% utvecklar kronisk leverinflammation, vilket kan leda till cirros eller primär hepatocellulärt karcinom (karcinom).

Behandling av akut infektion

Antivirala medel är endast föreskrivna när själva patogenen finns i blodet. Dessutom är interferon monoterapi ganska effektiv för akut hepatit. Ibland är behandlingen emellertid försenad i 3 månader. Detta gäller för ungdomar. Läkare ger den unga kroppen en chans att övervinna patogen självständigt. Om viruset fortsätter att upptäckas efter 3 månader, fortsätt till behandling.

Enligt WHO-planen lägger den behandlande läkaren inte Ribavirin till behandling av akut hepatit med modern terapi. Det har visat sig att dess kombination med Interferon inte leder till en ökad effektivitet i kampen mot viruset.

Kombinationen av Sofosbuvir och Daclavier i 8 veckor är lämplig för alla kända HCV-genotyper. För patienter med HIV-infektion kan kursen förlängas till 3 månader. Resultatet utvärderas vanligtvis efter 3-6 månader efter att läkemedlet har avbrutits. I avsaknad av en terapeutisk effekt är patienten omskriven behandling, men redan enligt systemen för kronisk hepatit.

Kronisk infektionsterapi

Graden av leverskador och genotypen hos HCV påverkar valet av schema och varaktighet av kursen. Under de senaste 2 decennierna har användningen av pegylerade former av interferon och ribavirin ansetts vara behandlingsstandard.

Från början av 2011 inkluderades de första generationen proteasblockerare i schemat:

Med nya droger har överlevnadsgraden hos patienter med HCV-genotyp 1 förbättrats.

Under de senaste tre åren har ett ännu effektivare läkemedel som har en direkt antiviral effekt använts i Ryssland. Detta är Simeprevir (Sovriad). Den ingick i triple mönstret med genotyp 1.

Då kom det nyaste sättet att bekämpa hepatit C:

De administreras alla oralt. Idag kan du för varje genotyp och subtyp av HCV välja olika terapeutiska regimer, inklusive de utan interferon. Svårigheter uppstår bara på grund av den höga kostnaden för nya titlar.

Gamla interferonregimer, trots deras låga effekt och biverkningar, är fortfarande relevanta för kronisk hepatit C på grund av deras kostnadseffektivitet och tillgänglighet.

Behandling av olika genotyper av viruset

Genotyping av viruset utförs till alla patienter före behandling i syfte att optimalt välja läkemedel och doser. I Ryssland cirkulerar huvudsakligen 1, 2 och 3 underarter av patogenen. Det enklaste sättet att bota är 2, efter det att det är 3, är det värsta av allt 1 HCV, och hälften av patienterna är smittade med dem.

Enligt WHO-rekommendationer finns flera behandlingsregimer för den första hepatit C, där ett läkemedel används i kombination med ett annat:

 1. Sofosbuvir och Daclatasvir. Utsedd för 3 månader och patienter med cirros eller efter ett misslyckat försök vid den sista behandlingen i sex månader.
 2. Sofosbuvir och Ledipasvir (handelsnamn Harvoni). Applicera 3 månader. Om en patient med cirros, då 6 månader.
 3. Sofosbuvir och Velpatasvir (Eclusse handelsnamn). Utnämnd för 3 månader. Med cirros och tidigare interferonbehandling förlängs kursen till sex månader.
 4. Sofosbuvir, Daclatasvir och Ribavirin. De används i 3 månader. En patient med cirros måste dricka ett halvt år.

Med genotyp 2 anses kombinationen av Sofosbuvir och Daclatasvir vara den mest effektiva. Med underart 3 tillsätts ribavirin till dessa läkemedel och patienten behandlas i sex månader.

Utan samordning med läkaren kan man inte kombinera mottagandet av olika medel för att undvika att neutralisera sina handlingar eller få oönskade reaktioner.

Behandling i närvaro av samtidiga sjukdomar

Varaktigheten och effektiviteten av behandlingen för hepatit C beror på förekomsten av komplikationer och comorbiditeter.

Dessa inkluderar:

 • cirros;
 • funktionellt leversvikt
 • komplikationer av hjärt-, njur-, sköldkörtel- och bukspottkörteln.

Om en sammorbid sjukdom har inträffat vid HCV-infektion, är det först nödvändigt att bota hepatit. Då kan sjukdomen, som har utvecklats på grund av skador på levern, överföras på egen hand, eftersom orsaken som orsakade den elimineras.

Hepatit C är svårare att bli av med om patientens kropp påverkas av en annan allvarlig infektion, såsom humant immunbristvirus. HCV är utbredd bland HIV-positiva människor. Två patogener har vanliga infektionsvägar.

Behandling av patienter med två infektioner är svår:

 • på grund av den höga kostnaden;
 • eftersom anti-virus droger inte alltid är kompatibla.

Läkare måste välja icke-standardiserade behandlingsregimer av olika HCV-genotyper hos HIV-infekterade personer.

En annan frekvent kombination är den samtidiga närvaron i kroppen av hepatit C och B.

En negativ kombination av de två virusen ökar risken för att utveckla cirros och malign karcinom, vilket signifikant försämrar livskvaliteten och prognosen för dess varaktighet.

Gamla och nya droger

Den vanligaste gamla behandlingen för hepatit C är användningen av interferon alfa och ribavirin.

Interferonbaserade produkter har:

 • antiviral effekt;
 • antitumöraktivitet;
 • immunmodulerande egenskaper.

Egenskaper hänvisar till Intron-A, Viferon, Roferon, Reoferon.

Optimal är användningen av icke konventionella, men pegelirovannyh läkemedel med långvarig åtgärd. Algeron och Pegasys är vanligtvis föreskrivna. Men deras behandling har många kontraindikationer och biverkningar.

För några år sedan introducerades trippeterapi i praktiken, som dessutom inkluderade Telaprevir eller Boceprevir. Dessa är proteashämmare av den första generationen, vilket ökade effektiviteten av behandlingen. Biverkningarna kvarstod emellertid.

Idag behandlas hepatit C framgångsrikt med nyheter:

 1. Sofosbuvir.
 2. Ledipasvirom.
 3. Daklatasvirom.
 4. Velpatasvirom.

De utvecklade och började producera i USA. Kostnaden för terapi var dock mycket hög. Nyligen har ett alternativ uppkommit - behandlingen av hepatitgenerika. De produceras i Indien och Egypten. De aktiva ingredienserna i produkterna är desamma som i amerikanska produkter. Läkemedel tillverkas i enlighet med internationella kvalitetsstandarder.

WHO uppdaterad behandlingsguide för hepatit C

År 2016 antogs WHO: s globala strategi för bekämpning av infektiös hepatit. Planen avser att nå minst 80% av patienterna i alla länder i världen med antiviral terapi senast 2030. I detta sammanhang har optimala system utvecklats för akuta och kroniska varianter av inflammation, med hänsyn till moderna vetenskapliga prestationer.

 1. Istället för de pegylerade formlerna av interferon och ribavirin, ingår i regimens beredningar av direkta antivirala effekter (proteashämmare av den nya generationen).
 2. Boseprevir och Telaprevir rekommenderas inte längre för användning i terapeutiska behandlingar.

Strategin föreslog också behandlingsalternativ för patienter med olika HCV-genotyper, inklusive de som tidigare behandlats med interferonbehandling, samt med samtidig HIV-infektion, med och utan cirros.

Kostnaden för behandling av hepatit C

I USA kommer kostnaden för terapi med ursprungliga droger av den nyaste generationen till 100 tusen dollar. I europeiska länder uppskattas behandling med samma medel till 90 000 euro. I Ryssland registrerades Sofosbuvir 2016 och kostade initialt cirka 10 tusen dollar för kursen.

Minska kostnaden för behandlade generiska läkemedel. Terapi med indiska produkter kostar ungefär $ 1000. För icke-original Sofosbuvir är kostnaden för förpackning (28 tabletter) i genomsnitt 12-14 tusen rubel.

 • för en 3-månaders kurs behöver du 3 förpackningar, det vill säga kostar 36-42 tusen rubel;
 • i 6 månaders behandling köps 6 förpackningar med en total kostnad på 72-84 tusen rubel.

För att göra terapi mindre kostsam och mer tillgänglig för de flesta människor som smittats med HCV runt om i världen, är förhandlingar på gång med läkemedelsproducenter. Samarbetet utvecklas inom ramen för WHO: s globala strategi.