Antikroppar mot hepatit C (anti-HCV)

Som svar på främmande partiklar i människokroppen, såsom virus producerar immunsystemet immunoglobuliner - skyddande antikroppar. Dessa antikroppar detekteras genom en särskild ELISA-screeningsstudie som används för att bestämma om en person är infekterad med hepatit C-viruset. För hepatit C innehåller alla antikroppar förkortningen anti-HCV, vilket betyder "mot hepatit C-virus".

Hepatit C antikroppar är av två klasser - G och M, som skrivs i analyserna eftersom IgG och IgM (Ig-immunglobulin (immunoglobulin) är det latinska namnet för antikroppar). Anti-HCV-total (anti-HCV, anti-hcv) - totala antikroppar (av IgG- och IgM-klasser) till hepatit C-antigener. Testet för att bestämma dessa markörer utförs för alla patienter när de vill kontrollera om de har hepatit C. Anti- HCV är närvarande både i akut (de kan detekteras redan från 4-6 veckor efter infektion) och i kronisk hepatit. Anti-HCV totalt finns också hos dem som har haft hepatit C och återhämtat sig på egen hand. Denna markör kan hittas hos sådana personer i 4-8 år eller mer efter återhämtning. Därför är ett positivt anti-HCV-test inte tillräckligt för att upprätta en diagnos. Mot bakgrund av kronisk infektion detekteras de totala antikropparna hela tiden och efter en lyckad behandling kvarstår de länge (främst på grund av anti-HCV-kärn-IgG, de skrivs nedan), medan deras titrar gradvis minskas. "

Det är viktigt att veta att antikroppar mot hepatit C inte skyddar mot utveckling av HCV-infektion och inte ger tillförlitlig immunitet mot reinfektion.

Anti-HCV-spektret (kärna, NS3, NS4, NS5) är specifika antikroppar mot enskilda strukturella och icke-strukturella proteiner av hepatit C-viruset. De är fast beslutna att bedöma virusbelastning, infektionsaktivitet, risk för kroniskhet, separation av akut och kronisk hepatit och grad av leverskada.. Detektion av antikroppar mot vart och ett av antigenen har oberoende diagnostiskt värde. Anti-HCV består av sina strukturella (kärn-) och icke-strukturella (NS3, NS4, NS5) proteiner (proteiner).

Anti-HCV-kärn-IgG-klass G-antikroppar mot kärn- (kärna) HCV-proteiner. Anti-HCV IgG framträder från 11-12 veckor efter infektion, så anti-HCV totalt, som visas tidigare, används för att diagnostisera möjliga "fria" infektioner. Anti-HCV IgG når en koncentration av koncentrationen 5-6 månader från infektionstillfället och detekteras i blodet för livslängd i kronisk grad av sjukdomen. Med överförd hepatit C minskar titern av IgG-klass antikroppar gradvis och kan nå odetekterbara värden flera år efter återhämtning.

Anti-HCV IgM-IgM antikroppar mot antigen av hepatit C-virus. Anti-HCV IgM kan detekteras i blodet så tidigt som 4-6 veckor efter infektion, och deras koncentration når snabbt högst. Efter avslutad akut process faller IgM-nivån och kan öka igen under infektionens reaktivering. Därför anses det att dessa antikroppar är ett tecken på en akut eller kronisk infektion med tecken på reaktivering. Vid akut hepatit C är långvarig detektion av klass M-antikroppar en faktor som förutsätter sjukdomsövergången till kronisk form. Det antas att detekteringen av anti-HCV IgM kan återspegla nivån av viremi och aktiviteten av hepatit C, men inte alltid med reaktivering av CVHC, detekteras anti-HCV IgM. Det finns också fall då anti-HCV IgM detekteras i kronisk hepatit C i frånvaro av reaktivering.

Icke-strukturella (NS3, NS4, NS5) proteiner.

NS3, NS4, NS5 är icke-strukturella (NS-icke-strukturella) proteiner. Faktum är att dessa proteiner är större - NS2, NS3, NS4a, NS4b, NS5a, NS5b, men i de flesta kliniska diagnostiska laboratorier detekteras antikroppar mot NS3, NS4 och NS5 proteiner.

Anti-NS3 detekteras i de tidigaste stadierna av serokonversion. Höga anti-NS3-titrar är karakteristiska för akut hepatit C och kan vara en oberoende diagnostisk markör för den akuta processen. I den akuta processen indikerar en hög koncentration av anti-NS3 vanligtvis en signifikant viral belastning, och deras långsiktiga bevarande i akutfasen är förknippad med en stor risk för kronisk infektion.

Anti-NS4 och anti-NS5 tenderar att framträda vid ett senare tillfälle. Med CVHG kan definitionen av anti-NS4 i höga titrar indikera varaktigheten av den smittsamma processen och, enligt vissa data, är relaterad till graden av leverskada. Detektion av anti-NS5 i höga titrar indikerar ofta närvaron av viralt RNA, och i det akuta scenet är det en prediktor för kronisk infektion. En minskning av titrarna NS4 och NS5 över tiden kan vara ett gynnsamt tecken som indikerar bildandet av klinisk och biokemisk remission. Anti-NS5-titrar kan återspegla effektiviteten hos PVT, och deras förhöjda värden är karakteristiska för de som inte svarar på terapi. Efter återvinning minskar anti-NS4 och anti-NS5 titrar med tiden. Resultaten av en studie visade att nästan hälften av patienterna 10 år efter framgångsrik behandling med interferoner, detekterades inte anti-NS4 och anti-NS5. Följande tabell visar de mest troliga behandlingsalternativen för kombinationen av hepatit C-markörer.

Hepatit C-virus (HCV), cor, NS3, NS4, NS5-antigener, IgG-antikroppar

HEPATITIS C VIRUS

Etiologi. Hepatit C-virus (hepatit C-virus, HCV) - RNA-virus tillhör familjen Flaviviridae.Yavlyaetsya vanligaste smittämnen av överförbara hepatit i världen, är ansvarig för cirka 20% av fallen av akut hepatit, kronisk hepatit 60-70% och cirka 30% av cirros och cancer levern. Hittills är 11 genotyper av viruset och mer än 100 av dess subtyper kända. Termen "genotyp" avser den genetiska strukturen av viruset: standardklassificeringen av genotypen som representeras av ett nummer och en subtyp av gemener Latin alfavita.Genotipirovanie bör genomföras för att bestämma prognosen för sjukdomen, effektiviteten av antiviral terapi och för att bestämma varaktigheten av terapin. Hos patienter med genotyp 1b förekommer kronisk HCV-infektion i 90% av fallen, medan med genotyper 2a och 3a i 33-50%. Infektion med genotyp 1b åtföljs av en mer allvarlig sjukdomssjukdom, utveckling av cirros och hepatocellulärt karcinom. Patienter med genotyp 3a steatos har en mer uttalad lesioner och gallvägarna, samt högre ALT-nivåer än patienter med HCV-genotyp 1b. Dessutom är nivån av fibros mer uttalad hos patienter med genotyp 1b-viruset. Monoterapi med interferon immunsvar observerades hos 18% av patienter infekterade med HCV av genotyp 1b, och 55% - infekterade med andra genotyper. I kombinationsbehandling interferon resistent ribaverin + respons observerades i 28% av patienter infekterade med HCV av genotyp 1b och i 66% av patienter infekterade med andra genotyper.

Epidemiologi. Hepatit C-virus (HCV) överförs huvudsakligen genom den parenterala vägen, är den procentuella andelen av HCV-infektion högre bland patienter som har genomgått organtransplantation, blodtransfusion, multipla mottagnings intravenösa injektioner (missbrukare) och y är på njurdialys. Fram till 90-talet - det maximala antalet infektioner inträffade under blodtransfusion. Överföring från moder till foster är ganska sällsynt (2,7-4,4%.), Men risken ökar om mamman är infekterad med hiv (5,4-8,6%). Sexuell överföring är extremt sällsynt. Men i 30% av fallen är orsaken till infektionen oklart. Dessutom är det nödvändigt att ta hänsyn till att viruset kan vara närvarande i sådana biologiska vätskor som saliv, mjölk, vaginala sekretioner och spermier. Infektion av hepatit C virus kan slutföra den fullständiga elimineringen av viruset för att bilda ett immunsvar, men i de flesta fall detta inte sker (50% - 90%) och utvecklar en kronisk, progressiv infektion som kan leda till cirros med hög risk för hepatocellulärt karcinom. Faktorer som predisponerar till en mer allvarlig sjukdom är genotyp 1-virus, manlig kön, alkoholmissbruk och förekomsten av HIV-infektion.

Kliniska manifestationer. Inkubationsperioden är 1-6 månader, den akuta perioden i 75% av fallen är asymptomatisk, i anicterisk form och diagnostiseras därför ofta inte vid denna tidpunkt.

diagnos:

Laboratoriediagnos av viral hepatit C är baserad på:

 • metoder för indirekt virusdetektering - detektion av serologiska markörer (antikroppar mot virus av virus). Med dessa metoder kan du installera en virusinfektion, för att bedöma närvaron av skyddande immunitet, för att differentiera sjukdomsstadierna för att upptäcka slutet av virusreplikation;
 • direkta virusdetekteringsmetoder: Virus RNA-detektion i det biologiska materialet som undersöks av PCR. Dessa metoder gör det inte bara möjligt att fastställa etiologin utan också att bedöma virusets aktivitet - för att identifiera replikativt stadium för att fastställa genotypen av viruset.

Serologisk diagnos. Klass M-antikroppar förekommer 4-6 veckor efter infektion och kvarstår i upp till 5-6 månader vid den initiala infektionen. IgM-nivåerna kan öka igen under nästa reaktivering av infektionen.
G klass antikroppar visas från 11-12 veckor efter infektion och når maximal koncentration till 5-6 månader och lagras i blodet vid en konstant nivå under hela perioden för sjukdom och konvalescens, reducerades sedan och kan hållas vid en miniminivå för livet. I vissa fall försvinna helt. Falskt-negativa resultat kan detektera antikroppar i patienter med nedsatt immunförsvar (HIV), patienter med njurinsufficiens, essentiell blandad kryoglobulinemi. Falska positiva resultat kan observeras i autoimmuna sjukdomar (80% av fallen - autoimmun kronisk aktiv hepatit), polyarteritis nodosa, reumatoid faktor, hypergammaglobulinemi, paraproteinemia, passiv överföring av antikroppar. Detektion av antikroppar tillåter inte att skilja mellan den aktuella infektionen och infektionen. Om ett positivt resultat erhålls krävs en bekräftelse med en annan metod från ett annat prov. I fallet med ett negativt resultat av serologiska markörer, men tillgången på kliniska data för den möjliga närvaron av HCV-infektion, att molekylära tekniker nödvändigt utföra detektion av RNA-virus för att bekräfta eller utesluta diagnosen av aktiv infektion av hepatit C. HCV-RNA påvisas i blodet inom 5 dagar efter infektion, t E. Lång före förekomsten av antikroppar mot hepatit C.

Molekylära metoder för detektering av hepatit C-virus kan identifiera RNA i kvalitativt (detekterat / icke detekterat) format, kvantitativt (ej detekterat / detekterat i kvantitet) format, bestämma genotypen för viruset. Varje format låter dig lösa vissa diagnostiska problem. Detekteringen av virus-RNA i ett kvalitativt format gör det möjligt att identifiera virusets replikativa stadium och svara på frågan om aktivitet: Denna studie utförs för patienter med både seropositiva och seronegativa resultat när denna metod tillåter att etablera etiologin för hepatit.

Kvantitativ analys utförs genom realtid PCR, vilket är den känsligaste metoden. Efter införandet av WHO-standarden förenas resultaten av kvantitativ PCR för att möjliggöra bedömning av dynamiken vid undersökning i olika laboratorier. Resultaten presenteras i internationella enheter (IU). Varje kit för kvantitativ detektion av HCV RNA har en faktor för omberäkning av "kopior per ml" i "IE per ml". Detta format för bedömning av viralt RNA används innan antiviral terapi startar för att bestämma virusbelastningen och att övervaka effekten av behandlingen (virologiskt svar) för att bekräfta elimineringen av viremia.

Studien av genotypen är nödvändig för att bestämma prognosen för sjukdomen. Dessutom finns det bevis för att det övervägande transmissionsläget också beror på virusets genotyp. Man tror att typ 1b är mer karakteristisk för transfusionsvägen för överföring, och la och 3a - när man använder droger. Dessutom har typen av virus ett prognostiskt värde för att förutsäga effektiviteten av behandlingen och beräkna varaktigheten.

Beslutet om behandlingsregimen är baserat på virusets första virusbelastning och genotypen. Behandlingstiden beror på fyra faktorer - den initiala virusmängd, minskning av viremi dynamik, tiden för att nå noll i virusmängd och utveckling av fibros.

Vid infektion med genotyp 2 eller 3 är behandlingstiden minst 24 veckor med en sannolikhet att bilda ett stabilt virologiskt svar på ca 70%. Om viruset av den första genotypen är infekterat (såväl som 4, 5 eller 6), bör behandlingstiden vara minst 48 veckor och sannolikheten för ett stabilt virologiskt svar varierar omkring 45%. I närvaro av 1, 4, 5 eller 6 genotyper är det absolut nödvändigt att bestämma indikatorn för virusbelastning före behandling. En viral belastning på mindre än 400 000 IE / ml anses vara låg, mer än 400 000 IE / ml anses vara hög. Det är nödvändigt att upprepa definitionen av VN efter 12 veckors behandling. Om nedgången i indexet är minst 2 logaritmer, fortsätter behandlingen i upp till 72 veckor. Om VN inte reduceras med 2 logaritmer eller mer, stoppas behandlingen på grund av otillräckligt virologiskt svar. Målet med terapin är att uppnå en obestämbar virusbelastning, som måste bekräftas 6 månader efter avslutad behandling.
En annan beslutsfattande algoritm är baserad på tiden för att uppnå ett virologiskt svar, oavsett genotypen av viruset. Frånvaron av en minskning av viruslängden på minst 1 lg efter 4 veckors behandling betraktas som ett nollsvar och behandlingen avslutas. Vid en odetekterbar nivå av virusbelastning betraktas effekten som ett snabbt virologiskt svar. I det här fallet, med en låg primär viral belastning, kan behandlingens varaktighet minskas, och med en hög behandling ska behandlingen fortsättas upp till 48 veckor. När en odetekterbar virusbelastning uppnås före den 12: e behandlingen veckan, betraktas effekten som ett tidigt virologiskt svar och behandlingen varar upp till 48 veckor. Bestämd virusbelastning under den 12: e behandlingen med en minskning av minst 2 lg till primären, indikerar ett långsamt virologiskt svar och terapi varar upp till 72 veckor.

Enligt WHO: s rekommendationer är diagnosen hepatit C möjlig på grundval av trefaldig detektion av HCV RNA i patientens serum i frånvaro av andra hepatitmarkörer. Hepatit C-viruset kännetecknas av hög variabilitet och närvaron av flera varianter av genotypen: 1a, 1b, 2, 3a, 4 bestäms i Synevo-laboratoriet. Genotypning bör utföras för att bestämma sjukdomsprognosen, effektiviteten av antiviral terapi och bestämma varaktigheten av behandlingstiden. PCR gör det möjligt att detektera HCV RNA, inte bara i serum utan även i leverbiopsi, vilket är viktigt vid bekräftelse av HCVs roll vid bildandet av hepatocellulärt karcinom. Hos sådana patienter detekteras HCV RNA i hepatocyter och i frånvaro av anti-HCV och HCV RNA i serum.

Algoritmer för undersökning och tolkning av resultaten:

 • Med ett positivt resultat av anti-HCV-antikroppar är en kvalitativ bestämning av HCV-RNA (PCR) nödvändigt. Ett positivt PCR-resultat för hepatit C bekräftar virusets närvaro, men indikerar inte utvecklingen av hepatit;
 • med ett negativt resultat av anti-HCV-antikroppar och förekomsten av misstanke om akut hepatit C, utförs en kvalitativ bestämning av HCV-RNA. Om PCR-testet är positivt bekräftas diagnosen, och därefter är det nödvändigt att upprepa den serologiska testningen för att bekräfta serokonversion. I närvaro av immunosuppression och epidemiologiska eller laboratorieskäl för misstanke om HCV-infektion är det nödvändigt att utföra högkvalitativ PCR, oberoende av resultatet av serologisk testning.
 • Patienter på hemodialys och efter njurtransplantation kräver årlig övervakning av antikroppar mot HCV;
 • PCR bör också utföras hos seropositiva gravida kvinnor för att bedöma risken för vertikal infektion. Risken för infektion hos fostret varierar mellan 0% och 5%, men med HIV-coinfektion hos moderen ökar risken för infektion från 15% till 30%.

Hepatit C Virusantikropp

Leversjukdom med typ C-virus är ett av de akuta problemen hos infektionssjukdomsspecialister och hepatologer. För den karaktäristiska långa inkubationsperioden, under vilken inga kliniska symptom föreligger. Vid denna tidpunkt är bäraren av HCV den farligaste eftersom den inte vet om sin sjukdom och kan infektera friska människor.

För första gången började viruset prata i slutet av 1900-talet, varefter dess fullskaliga forskning började. Idag är det känt om sina sex former och ett stort antal undertyper. Sådan variabilitet hos strukturen beror på patogenens förmåga att mutera.

Grunden för utvecklingen av smittsam inflammatorisk process i levern är förstörelsen av hepatocyter (dess celler). De förstöras under det direkta inflytandet av ett virus med en cytotoxisk effekt. Den enda chansen att identifiera det patogena medlet i det prekliniska skedet är laboratoriediagnos, vilket innebär att man söker antikroppar och virusets genetiska kit.

Vad är hepatit C antikroppar i blodet?

En person som är långt ifrån medicin, är svår att förstå resultaten av laboratoriestudier utan att veta om antikropparna. Faktum är att patogenens struktur består av ett komplex av proteinkomponenter. Efter att ha gått in i kroppen, orsakar de immunförsvaret att reagera, som om det irriterar det med sin närvaro. Således börjar produktionen av antikroppar mot hepatit C-antigener.

De kan vara av flera typer. På grund av bedömningen av deras kvalitativa sammansättning lyckas läkaren att misstänka infektionen hos en person samt upprätta sjukdomsfasen (inklusive återhämtning).

Den primära metoden för detektering av antikroppar mot hepatit C är en immunoanalys. Dess syfte är att söka efter specifikt Ig, som syntetiseras som svar på infektionens penetration i kroppen. Observera att ELISA tillåter att misstänka sjukdomen, varefter ytterligare polymeras kedjereaktion krävs.

Antikroppar, även efter en fullständig seger över viruset, förblir resten av sitt liv i humant blod och indikerar immunitetens tidigare kontakt med patogenen.

Sjukdomsfaser

Antikroppar mot hepatit C kan indikera scenen i den infektionsinflammatoriska processen, som hjälper specialisten att välja effektiva antivirala läkemedel och spåra förändringsdynamiken. Det finns två faser av sjukdomen:

 • latent. En person har inga kliniska symptom, trots att han redan är en virusbärare. Samtidigt kommer testet för antikroppar (IgG) till hepatit C att vara positivt. Nivån av RNA och IgG är liten.
 • akut - kännetecknas av en ökning av antikroppstiter, i synnerhet IgG och IgM, vilket indikerar en intensiv multiplikation av patogener och uttalad förstöring av hepatocyter. Deras destruktion bekräftas av tillväxten av leverenzymer (ALT, AST), vilket avslöjas av biokemi. Dessutom finns RNA-patogena medel i hög koncentration.

Positiv dynamik på behandlingsbakgrunden bekräftas av en minskning av virusbelastningen. Vid återhämtning detekteras inte orsaksmedlets RNA, endast G immunoglobuliner kvar, vilket indikerar en tidigare sjukdom.

Indikationer för ELISA

I de flesta fall kan immuniteten inte hantera patogen självständigt, eftersom den inte bildar ett kraftfullt svar mot det. Detta beror på en förändring i virusets struktur, vilket resulterar i att de producerade antikropparna är ineffektiva.

Vanligtvis är en ELISA ordinerad flera gånger, eftersom ett negativt resultat (i början av sjukdomen) eller en falsk positiv (hos gravida kvinnor, i autoimmuna patologier eller mot HIV-behandling) är möjlig.

För att bekräfta eller avvisa ELISA: s svar är det nödvändigt att genomföra det efter en månad, samt att donera blod för PCR och biokemi.

Antikroppar mot hepatit C-viruset undersöks:

 1. injicerande droganvändare
 2. hos personer med levercirros;
 3. om gravid är en virusbärare. I detta fall är både mor och barn föremål för undersökning. Risken för infektion varierar från 5% till 25%, beroende på virusbelastningen och sjukdomsaktiviteten;
 4. efter oskyddad sex. Sannolikheten för överföring av viruset överstiger inte 5%, men med skada på slimhinnorna hos könsorganen, homosexuella, liksom älskare av frekventa förändringar av partners är risken mycket högre.
 5. efter tatuering och kroppspiercing;
 6. efter att ha besökt en skönhetssalong med dåligt rykte, eftersom infektion kan ske genom förorenade instrument;
 7. innan du donerar blod om en person vill bli en givare
 8. i medsotrudnikaov;
 9. ombordstigning
 10. nyligen släppt från MLS;
 11. om en ökning av leverenzym (ALT, AST) detekteras för att utesluta virusskador på organet;
 12. i nära kontakt med virusbäraren;
 13. hos personer med hepatosplenomegali (en ökning i levervolymen och mjälten);
 14. hos HIV-infekterade;
 15. hos en person med yellowness i huden, hyperpigmentering av palmerna, kronisk trötthet och smärta i levern;
 16. före planerad operation
 17. när man planerar en graviditet
 18. hos personer med strukturella förändringar i levern, detekteras av ultraljud.

Enzymimmunanalysen används som en screening för massscreening av människor och sökandet efter virusbärare. Detta hjälper till att förhindra ett utbrott av en smittsam sjukdom. Behandlingen initierad vid initialt stadium av hepatit är mycket effektivare än behandling mot bakgrund av cirros.

Typer av antikroppar

För att korrekt tolka resultaten av laboratoriediagnostik måste du veta vilka antikroppar är och vad de kan betyda:

 1. anti-HCV IgG är den huvudsakliga typen av antigener som representeras av immunoglobuliner G. De kan detekteras vid den första undersökningen av en person, vilket gör det möjligt att misstänka sjukdomen. Om svaret är positivt är det värt att tänka på den tröga smittsamma processen eller kontakten med immunitet med virus i det förflutna. Patienten behöver ytterligare diagnos med PCR;
 2. anti-HCVcoreIgM. Denna typ av markör betyder "antikroppar mot kärnstrukturerna" av det patogena medlet. De förekommer strax efter infektion och indikerar en akut sjukdom. Ökningen i titer observeras med en minskning av styrkan i immunförsvaret och aktivering av virus i den kroniska sjukdomsförloppet. När remission är svagt positiv markör;
 3. anti-HCV totalt är det totala indexet av antikroppar mot patogenens strukturella proteinhaltiga föreningar. Ofta tillåter den honom att exakt diagnostisera scenen i patologin. Laboratorieforskningen blir informativ efter 1-1,5 månader från det ögonblick som HCV-penetration in i kroppen. Totala antikroppar mot hepatit C-viruset är en analys av immunoglobulin M och G. Deras tillväxt observeras i genomsnitt 8 veckor efter infektion. De fortsätter för livet och indikerar en tidigare sjukdom eller dess kroniska kurs;
 4. anti HCVNS. Indikatorn är en antikropp mot icke-strukturella proteiner av patogenen. Dessa inkluderar NS3, NS4 och NS5. Den första typen detekteras i början av sjukdomen och indikerar immunitetskontakt med HCV. Det är en indikator på infektion. Förlängd bevarande av dess höga nivå är ett indirekt tecken på kroniskheten hos den virala inflammatoriska processen i levern. Antikroppar mot de återstående två typerna av proteinstrukturer detekteras vid det sena stadium av hepatit. NS4 är en indikator på omfattningen av organs skada, och NS5 indikerar en kronisk kurs av sjukdomen. Att minska sina titrar kan betraktas som början på eftergift. Med tanke på den höga kostnaden för laboratorieforskning används den sällan i praktiken.

Det finns också en annan markör - det här är HCV-RNA, vilket innebär att man söker en genetisk uppsättning av patogenen i blodet. Beroende på virusbelastningen kan infektionsbäraren vara mer eller mindre smittsam. För studien används testsystem med hög känslighet, vilket gör det möjligt att detektera det patogena medlet i det prekliniska skedet. Dessutom kan användningen av PCR detektera infektionen vid ett stadium när antikropparna fortfarande saknas.

Tidpunkten för antikroppens utseende i blodet

Det är viktigt att förstå att antikroppar förekommer vid olika tidpunkter, vilket gör det möjligt att mer exakt bestämma scenen i den infektionsinflammatoriska processen, bedöma risken för komplikationer och misstänker också hepatit vid början av utvecklingen.

Totala immunoglobuliner börjar registrera sig i blodet under den andra infektionsmånaden. Under de första 6 veckorna ökar nivån av IgM snabbt. Detta indikerar en akut kurs av sjukdomen och virusets höga aktivitet. Efter toppen av koncentrationen observeras dess minskning, vilket indikerar början på nästa fas av sjukdomen.

Om antikroppar av klass G till hepatit C detekteras, är det nödvändigt att misstänka slutet av det akuta scenet och övergången av patologin till den kroniska. De detekteras efter tre månader från infektionsfasen i kroppen.

Ibland kan totala antikroppar isoleras så tidigt som den andra månaden av sjukdomen.

När det gäller anti-NS3 detekteras de i ett tidigt stadium av serokonversion och anti-NS4 och -NS5 - i ett senare skede.

Avkodning av forskning

För detektion av immunoglobuliner med användning av ELISA-metoden. Den är baserad på reaktionen av antigen-antikroppen, vilken fortskrider under verkan av speciella enzymer.

Normalt registreras inte summan i blodet. För kvantitativ bedömning av antikroppar användes positivitetskoefficienten "R". Den indikerar markörens densitet i det biologiska materialet. Referensvärdena varierar från noll till 0,8. Intervallet 0,8-1 indikerar ett tvivelaktigt diagnostiskt svar och kräver ytterligare undersökning av patienten. Ett positivt resultat beaktas när R-enheter överskrids.

Hur man avkänner analysen för antikroppar mot viral hepatit C?

Först om de medicinska beteckningarna som är obekanta för dig. När hepatit C-virus (HCV) träder in i människokroppen, producerar immunsystemet specifika immunoglobuliner - antikroppar mot viruset, som kallas anti-HCV. Antikropparna innehåller strukturella (kärn-) och icke-strukturella (NS3, NS4, NS5) proteiner. Den analys du gav ger information om när infektionen inträffade, vilken form av sjukdomen just nu och hur aktiv viruset är.

Strukturella kärn-IgG-proteiner förekommer 6 veckor efter infektion med hepatit C. De når sin topp 6 månader efter infektion. Närvaron av klass G immunoglobuliner, som i ditt fall, är typiskt för den kroniska formen av hepatit C, d.v.s. De kommer alltid att finnas närvarande i resultaten av test för hepatit C efter din sjukdom, till skillnad från IgM-antikroppar, vilka endast förekommer sex månader efter infektion och är karakteristiska för den akuta formen av viral hepatit C.

NS3-antikroppar detekteras i analysen vid tidiga stadier av antikroppsbildning. Höga titrar av dessa antikroppar indikerar att hepatit C är i det akuta scenen. Antikroppar NS4 och NS5 uppträder i de sena stadierna av sjukdomen, ungefär 11-12 veckor efter infektion. Titer av antikroppar av denna klass reduceras efter återvinning. Höga NS4-titrar indikerar sannolika leverskador och ytterligare infektion. En förhöjd NS5-nivå indikerar närvaron av RNA-virus och dess övergång till kronisk form.

Dekodningsanalys för hepatit C

Om vi ​​pratar om tolkningen av analysen som helhet, identifieras hepatit C i dig, men sjukdomens stadium och aktivitet måste klargöras med hjälp av ytterligare analyser. I allmänhet kan den information som lämnas indikera att du antingen återhämtade sig från akut hepatit C eller har en latent fas av kronisk hepatit C. För att kunna bestämma vad virusbelastningen är och om det finns risk för reaktivering av viruset, är dessa data inte tillräckliga. Du måste också skicka ett blodprov för IgM-klass antikroppar, virus-RNA, och dessutom utföra PCR-diagnostik av viral hepatit C. Det ger utökad viktig information om infektionsprocessens aktivitet vid en given tidpunkt.

Klinisk och laboratoriediagnos av tecken på sjukdom behövs också. Du måste skicka ett biokemiskt blodprov. Leverfunktionen bestäms av resultaten av analysen på nivån av ALT, AST, alkaliskt fosfatas, GGT. Du bör också genomgå en ultraljudsundersökning och elastometri i levern för att identifiera möjliga foci av vävnadsskada genom fibros. Inga symptom på sjukdomen, reducerade antikroppar av kärn-IgG-klassen till en nivå av 1:80 och lägre, normala transaminasnivåer (ALT och AST) och den gradvisa försvinnandet av NS-IgG-antikroppar under flera år kommer att indikera att sjukdoms latenta fas har uppstått, d.v.s.. det stadium där viruset undertrycktes av immunsystemet och "slumrar" utan att ha negativ inverkan på kroppen.

Detta är bara en ungefärlig bild av sjukdomsdiagnosen enligt dina uppgifter. För att bekräfta situationen och planera dina ytterligare åtgärder måste du konsultera en smittsam specialist.

Vi behandlar levern

Behandling, symtom, droger

Ns3 ns4 ns5 alla positiva

Virala lesioner av levern idag manifesteras ofta i praktiken av gastroenterologer. Och ledaren kommer säkerligen att vara hepatit C bland dem. Om det går till det kroniska scenet, orsakar det signifikant skada på levercellerna, stör dess matsmältnings- och barriärfunktioner.

Hepatit C kännetecknas av en trög ström, en lång period utan manifestation av sjukdomens huvudsymptom och en hög risk för komplikationer. Sjukdomen lämnar inte sig själv under en lång tid och kan bara avslöjas genom ett test för antikroppar mot hepatit C och andra markörer.

Hepatocyterna (levercellerna) påverkas av viruset, det orsakar dysfunktion och förstörelse. Gradvis har sjukdomen ledt till en persons död efter att ha gått i kronisk grad. Tidig diagnos av patienten för hepatit C-antikroppar kan stoppa utvecklingen av sjukdomen, förbättra patientens kvalitet och livslängd.

Hepatit C-virus isolerades först i slutet av 1900-talet. Medicinen skiljer idag sex variationer av viruset och mer än hundra av dess subtyper. Att bestämma typen av mikrobe och dess subtyp hos människor är mycket viktigt, eftersom de bestämmer sjukdomsförloppet och därmed närmar sig behandlingen.

Från det att viruset först kommer in i det mänskliga blodet, går det från 2 till 20 veckor innan de första symptomen uppträder. I mer än fyra femtedelar av alla fall utvecklas en akut infektion utan några symtom. Och endast i ett av de fem fallen är utvecklingen av en akut process med en karakteristisk ljus klinisk bild enligt alla regler för gulsotöverföring möjlig. Den kroniska infektionsförloppet förvärvar mer än hälften av patienterna och går sedan till levercirros.

Antikropparna som upptäckts i tid för hepatit C-viruset kan diagnostisera infektionen vid sitt mest primära stadium och ge patienten en chans till en fullständig botemedel.

Vad är antikroppar mot hepatit C?

Människor som inte är relaterade till medicin kan ha en naturlig fråga - hepatit C antikroppar, vad är det?

Viruset av denna sjukdom i sin struktur innehåller ett antal proteinkomponenter. När de intas, orsakar dessa proteiner immunsystemet att reagera och antikroppar mot hepatit C produceras. Olika typer av antikroppar isoleras beroende på typen av det ursprungliga proteinet. De är bestämda laboratorier under olika tidsperioder och diagnostiserar olika stadier av sjukdomen.

Hur utförs anti-hepatit C-antikroppstestning?

För att detektera antikroppar mot hepatit C, tas en person i laboratoriet för att ta venöst blod. Denna studie är lämplig eftersom den inte kräver någon förberedande förberedelse, förutom att avstå från att äta 8 timmar före förfarandet. I ett sterilt provrör lagras ämnesblod, efter det att enzymkopplad immunosorbentanalys (ELISA), baserat på antigen-antikroppsförbindelsen, detekteras motsvarande immunoglobuliner.

Analys av antikroppar mot hepatit C är en variant av den primära screeningen för närvaron av denna infektion hos människor.

Indikationer för diagnos:

 • leverförstöring, patientklappar;
 • ökning av leverfunktionsindikatorer i biokemisk analys - transaminaser och bilirubinfraktioner;
 • preoperativ undersökning
 • graviditetsplanering
 • tvivelaktiga ultraljudsdata, diagnos av bukhålan, i synnerhet levern.

Men ofta finns hepatit C-antikroppar i blodet av misstag vid granskning av gravid eller elektiv kirurgi. För en person är denna information i många fall en chock. Men du borde inte bli panik.

Det finns ett antal fall där både falskt negativa och falskt positiva diagnostiska resultat är troliga. Därför rekommenderas, efter samråd med en specialist, att upprepa den tvivelaktiga analysen.

Om antikroppar mot hepatit C upptäcks är det inte värt att stämma för det värsta. Det är nödvändigt att söka råd från en specialist och genomföra ytterligare undersökningar.

Typer av antikroppar mot hepatit C

Beroende på antigenet till vilket de bildas, är antikroppar för hepatit C uppdelade i grupper.

Anti-HCV IgG-klass G-antikroppar mot hepatit C-virus

Detta är den huvudsakliga typen av antikropp som detekteras för att diagnostisera infektion under initial screening hos patienter. "Dessa hepatit C-markörer, vad är det?" Varje patient kommer att fråga läkaren.

Om dessa antikroppar mot hepatit C är positiva, betyder det att immunsystemet har stött på detta virus förut, en svag form av sjukdomen kan vara närvarande utan en levande klinisk bild. Vid provtagning sker ingen aktiv replikering av viruset.

Detektion av data om immunoglobuliner i humant blod är orsaken till ytterligare undersökning (detektion av RNA hos patogenen hos hepatit C).

Anti-HCV-kärn IgM-klass M-antikroppar mot HCV-kärnproteiner

Denna typ av markörer börjar sticka ut direkt efter att patogenen har trätt in i människokroppen. Laboratoriet kan spåras en månad efter infektionen. Om antikroppar mot hepatit C av klass M detekteras, diagnostiseras den akuta fasen. Mängden av dessa antikroppar ökar vid tiden för försvagning av immunsystemet och aktivering av viruset under den kroniska processen av sjukdomen.

Med en minskning av patogenens aktivitet och övergången av sjukdomen till kronisk form kan denna typ av antikroppar upphöra att diagnostiseras i blodet under undersökningen.

Hepatit C antikroppar

Anti-HCV totalt - totala antikroppar mot hepatit C (IgG och IgM)

I praktiska situationer kallas det ofta för denna typ av forskning. Hepatit C-virus totala antikroppar är detektering av båda klasserna markörer, både M och G. Denna analys blir informativ efter ackumuleringen av den första klassen av antikroppar, det vill säga 3-6 veckor efter infektionsfaktorn. Två månader senare, i genomsnitt, efter detta datum, produceras immunoglobuliner av klass G aktivt. De är bestämda i en sjuks blod hela sitt liv eller tills viruset utrotas.

Totala antikroppar mot hepatit C är en universell metod för den primära screeningen av sjukdomen en månad efter infektion av en person.

Anti-HCV NS - antikroppar mot icke-strukturella proteiner av HCV

Ovanstående markörer hörde till de strukturella proteinhaltiga föreningarna av patogenen av hepatit C. Men det finns en klass av proteiner som kallas icke-strukturella. Det är också möjligt att diagnostisera patientens sjukdom. Dessa är NS3, NS4, NS5 grupper.

Antikroppar mot NS3-element upptäcks i första steget. De karakteriserar den primära interaktionen med patogenen och tjänar som en oberoende indikator på närvaron av infektion. Långvarig bevarande av dessa titrar i en stor volym kan vara en indikator på en ökad risk för infektion att bli kronisk.

Antikroppar mot NS4- och NS5-elementen återfinns i sjukdomens senare perioder. Den första som indikerar nivån av leverskador, den andra - lanseringen av kroniska infektionsmekanismer. En minskning av titrarna för båda indikatorerna kommer att vara ett positivt tecken på uppkomsten av remission.

I praktiken kontrolleras närvaron av icke-strukturella hepatit C antikroppar i blodet sällan, eftersom detta avsevärt ökar kostnaden för studien. Ofta används kärnantikroppar mot hepatit C för att studera leverns tillstånd.

Andra markörer av hepatit C

Det finns flera andra indikatorer inom medicinsk praxis som används för att bedöma om en patient har hepatit C-virus.

HCV-RNA - Hepatit C-virus-RNA

Det orsakande medlet för hepatit C-RNA - som därför innehåller det är möjligt att utföra detekteringen av patogenens gen i blodet eller biomaterialet, som tas under en leverbiopsi med PCR-metoden med omvänd transkription.

Dessa testsystem är mycket känsliga och kan detektera även en enda partikel av viruset i materialet.

På detta sätt är det möjligt att inte bara diagnostisera sjukdomen, men också för att bestämma sin typ, vilket bidrar till att utveckla en plan för framtida behandling.

Antikroppar mot hepatit C: avkodningsanalys

Om en patient har fått resultaten av en analys för detektering av hepatit C genom ELISA-metoden, kanske han undrar - hepatit C-antikroppar, vad är det? Och vad visar de?

I studien av biomaterialet för hepatit C detekteras normalt inte antikroppar.

För kvantitativ utvärdering i medicinsk praxis används positivitetskoefficienten R. Det reflekterar provets optiska densitet i biomaterialet. Om det är större än 1 anses resultatet vara positivt. Om den är mindre än 0,8, anses den vara negativ. Värdet på R från 0,8 till 1 är tveksamt och kräver ytterligare diagnostik.

Tänk på exemplen på ELISA-tester för hepatit C och deras tolkning:

Dekrypteringsanalys för hepatit C

Relaterade och rekommenderade frågor

34 svar

Elena Vladimirovna, hej!

Jag börjar från början. Jag har varit sjuk av hepatit C-viruset sedan cirka 2000. Jag är registrerad. Han behandlade inte viruset så långt - på något sätt störde han inte. Ja, då pratade medicin inte om fullständig återhämtning från hepatit C. Men nyligen började smärtor i bukhålan, medicinen går framåt och jag bestämde mig för att börja undersöka min ömma. Först donerade jag blod för biokemi och allmän analys i mars 2016 (se bifogade filer). Sedan på virusets mängd i april och i maj på genotypen och igen (av intresse) på virusets mängd (se bifogade filer). Genotyp - 1, numret - 4 600 000 enheter. I maj genomfördes även fibroscanning och buk ultraljud (se bifogade filer). Ultraljud har problem med inre organ. De ordinerade mig en behandling. Men eftersom behandlingen av denna sjukdom är dyr, på grund av brist på medel bestämde jag mig för att vänta. Nyligen, i oktober 2016, innan jag började behandling, bestämde jag mig för att ta blodprov igen. Passerat på mängden virus, immunanalys, biokemiskt och fullständigt blodtal (se bifogade filer). Mängden virus i blodet är redan 1 000 000 enheter.

Snälla hjälp mig att förstå och avkoda blodproverna i detalj! Namngivna intressen:

1. Enligt antalet virus: hur kan virusets mängd sjunka så mycket utan behandling, eller är detta resultat inte en skarp indikator på att viruset i blodet minskar och bör vi inte styras av det? Och indikerar detta belopp sjukdomsstadiet?

2. På immunofermentanalys: visar närvaron av Sore- och NS3-antikroppar i blodet, och samtidigt, frånvaron av NS4- och NS5-antikroppar, vilket stadium av sjukdomen? Och indikerar också denna mängd Core och NS3-antikroppar scenen av sjukdomen?

3. Enligt biokemisk analys: visar detta tillstånd av överskottet av ALT och AST leverns tillstånd? Och hur är det med leverns framsteg, om vi jämför testerna för mars och oktober? För din information: blodprov som genomfördes i mars i ett laboratorium, alla andra blodprov i en annan, men detsamma.

4. Enligt den allmänna analysen: vad säger abnormiteterna i det allmänna blodprovet? Och vad kan man säga om utvecklingen av organismens allmänna tillstånd, om vi jämför analyserna för mars och oktober?

5. När han tog testen i oktober var han sjuk med influensan inte i akut stadium. Skulle denna sjukdom kunna påverka resultaten av de presenterade proven, och är det värt att ompröva någon av dem efter den sista återhämtningen från influensan?

Tack på förhand för det detaljerade och utökade svaret! Med vänliga hälsningar, Pavel.

frågor

Fråga: Hepatit C avkänner analysen?

Hej, jag passerade testet för hepatit C antikroppar, svaret kom, berätta vad det betyder. Resultat Referensvärden Utrustning
Antikroppar mot hepatit C-virus (anti-HCV) mängder. Positiv negativ

Tolkning av resultatet
Testnamn Resultat Enheter Referensvärden
Bekräftande test för antikroppar mot hepatit C-virus POSITIV negativ

Bekräftande test för anti-hepatit C-virus
Testnamn Resultat Enheter Referensvärden
NS3 (ostrukturerat protein) negativt negativt
NS4 (ostrukturerat protein) negativt negativt
NS5 (ostrukturerat protein) negativt negativt
Core (strukturprotein) POSITIV negativ

Resultatet av analysen kan betraktas som positivt, men för att få ett exakt svar på denna fråga måste du personligen samråda med en smittsam specialist.

Serologiska studier
Testnamn Resultat Referensvärden Utrustning
Antikroppar mot hepatit C-virus (anti-HCV) mängder. Positiv negativ

Tolkning av resultatet
Testnamn Resultat Enheter Referensvärden
Bekräftande test för antikroppar mot hepatit C-virus POSITIV negativ

Bekräftande test för anti-hepatit C-virus
Testnamn Resultat Enheter Referensvärden
NS3 (nonstructural protein) POSITIV negativ
NS4 (ostrukturerat protein) negativt negativt
NS5 (ostrukturerat protein) negativt negativt
Core (strukturprotein) POSITIV negativ

Utgivande läkare: Karmyshina T. A. Datum: 02/06/2013

Resultaten av undersökningen indikerar att du har hepatit C-virus. I det här fallet rekommenderas att du rådgör med din hepatolog för att bestämma om du behöver adekvat behandling. Det är också nödvändigt att skicka ett biokemiskt blodprov för att bestämma leverfunktionen. Läs mer om denna sjukdom, metoder för diagnos och behandling, läs serien av artiklar genom att klicka på länken: Hepatit C.

God dag!
Berätta för mig vad det betyder med analys?

Serologiska studier
Testnamn
Resultat Referensvärden Utrustning
Antikroppar mot hepatit C-virus (anti-HCV) IgM negativ negativ
Antikroppar mot hepatit C-virus (anti-HCV) mängder. Positiv negativ

Leukocytformel (mikroskopi)
Testnamn
Resultat Enheter Referensvärden
Antikroppar mot hepatit C-virus (anti-HCV) IgM negativ negativ
Antikroppar mot hepatit C-virus (anti-HCV) mängder. Positiv negativ

Resultaten av undersökningen indikerar en kronisk kurs av hepatit C. Det rekommenderas att samråda med din hepatolog för en omfattande undersökning och utnämning om det behövs, adekvat behandling. Läs mer om denna sjukdom och metoder för diagnos, läs serien av artiklar genom att klicka på länken: Hepatit C.

God dag!
Tack för svaret.
Men jag förstår inte varför den kroniska banan av hepatit C.
Om resultaten av studien bekräftar förekomsten av viral hepatit C. Infektionen är emellertid i ett tillstånd av remission med hänsyn till Ig M-indikatorer - negativt. Det är möjligt att genomföra en slutlig bedömning av tillståndet efter att ha genomfört en PCR-analys av blod för hepatit C-virus-RNA och utför genotypering av hepatit C med en kvantitativ analys för hepatit C.
Remission av viral hepatit C är ett tillstånd av sjukdomen när viruspartiklar antingen saknas i blodet, är inuti levercellerna eller helt frånvarande i blodet och levercellerna.
I eftergift utesluts sexuell överföring på grund av låg koncentration eller frånvaro av hepatit C-virus i blodet.
P.S Från 4 december 2012 till 14 december 2012 låg jag med förgiftning i toxikologi. (gasförgiftning) och i allmänhet har jag ett sådant antagande att jag kunde ha fått hepatit C där, jag tror inte att jag behöver förklara vad som finns i toxikologi på ett kommunalt sjukhus.
Tack för tidigare.

Du har helt rätt, men begreppet ett hälsosamt transportläge är inte i medicin. Din kliniska diagnos kommer att låta så här: Kronisk hepatit C, låg viral belastning, remissionsstadium, med eller utan leverdysfunktion. Tillhandahålls, om faktiskt virusbelastningen är låg. Därför rekommenderas det att utföra ytterligare undersökningsmetoder för att klargöra diagnosen och vid behov utföra adekvat behandling: antiviral eller symptomatisk. Läs mer om denna sjukdom och metoder för diagnos, läs serien av artiklar genom att klicka på länken: Hepatit C.

passerade analysen för hepatit, kom hepatit C, kärn negativ, NS-6.9. Vad betyder detta

I denna situation är det mycket viktigt att jämföra resultaten med tiden, eftersom värdet av en indikator som NS indikerar förekomsten av remission, ett adekvat svar på den behandling som utförs. Jag rekommenderar att du personligen konsulterar en läkare med smittsamma sjukdomar. Mer information om denna fråga kan du få information i temat sektionen på vår hemsida: Hepatit C

God dag! Vad visar följande tester?

Bekräftande test för antikroppar mot hepatit C-viruset - resultat: POSITIV - referensvärden: NEGATIV

NS3 - resultat: POSITIV - referensvärden: NEGATIV
NS4 - resultat: POSITIV - referensvärden: NEGATIV
NS5 - resultat: NEGATIV - referensvärden: NEGATIV
Kärna - resultat: POSITIV - referensvärden: NEGATIV

Hepatit C antikroppar - Resultat: POSITIV - Referensvärden: NEGATIV

Denna analys indikerar att hepatit C har upptäckts hos dig. Jag rekommenderar att du personligen konsulterar en hepatolog som kan bestämma den vidare taktiken för dynamisk observation och behandling (om nödvändigt). Läs mer om denna fråga i tematiska avsnittet: Viral hepatit C

God dag! Hjälp tack vare analysen.
Jag är gravid - 12 veckor. Jag fick en anti-HCV-analys i w / c. De kom positivt, doktorn sa att det händer hos gravida kvinnor och skickades för ett nytt test, återtog resultatet av anti-HCV-negativ.
PCR-studier - Hepatit C-virus-RNA - inte detekterat.
Bekräftande test för anti-hepatit C-virus
NS3 - negativ
NS4-positiv
NS5 - negativ
Kärnnegativ
Resultatet är tveksamt.
Biokemi - Bilirub-3.

I det här fallet är resultatet tvivelaktigt, med större sannolikhet att du aldrig har haft hepatit C-virus. Jag rekommenderar dig att ompröva efter 1,5-2 månader, behandling och förebyggande behövs för närvarande inte. Läs mer om frågan som intresserar dig på vår hemsida: Hepatit C

God kväll! !! ett barn har positiva hepatit C antikroppar vid 3 månader och 6 månader! !! har barnet hepatit?

Att få positiva resultat innebär att ditt barn är infekterat med viral hepatit B. I denna situation måste du genomgå ytterligare tester för att bestämma virusbelastningen, det biokemiska blodprovet (leverprov) och personligen besöka en hepatolog som ska ordinera en adekvat förebyggande behandling. Läs mer om detta i vår hemsida: Hepatit

Hallå Anti-HCV-total upptäcktes först 2010. Jag skickades till Hepatologicenteret på Infectious Clinical Hospital nr 1 på Volokolamskoye Highway. Vid undersökning av anti-HCV totalt och RNA detekterades inte. Uttalandet indikerade att hepatit C, jag inte var sjuk. Nu har jag en graviditet på 32 veckor, jag passerade Anti-HCV totalt en månad sedan och det visade sig positivt. Jag passerade genast RNA som visade negativ. Passade igen för 2 veckor sedan Anti-HCV totalt visade NEGATIV. Doktor gynekolog skickad för analys av infektiös serologi (Screening). Idag fick jag Anti-HCV (kärn) tester - 1,7, och Anti-HCV (NS3, NS4 och NS5 är negativ. Gynekologen sa att (kärna) - 1,7 är ett mycket litet antal och det är inte klart om jag var sjuk eller inte. Anti-HCV totalt (tveksamt). Hjälp mig att förstå om jag har det eller inte?

I denna situation är resultatet tvivelaktigt, vilket kan innebära att du tidigare har haft en mild sjukdom, och virusbelastningen är nu extremt liten. För mer information om detta problem, läs den tematiska serien av artiklar på vår webbplats genom att klicka på länken: Viral hepatit C

God dag, jag fick test för hepatit med sådana resultat (HBsAg-otr) (anti-HCV kärna +) och (NS +) vad menar de och vad ska jag göra nästa? tack

Denna slutsats innebär att du tidigare har haft viral hepatit C. Du behöver personligen besöka en hepatolog, utföra ett biokemiskt blodprov, leverprov, ultraljud av de interna organen, på basis av vilken din läkare kommer att kunna bestämma behovet av behandling. Du kan få mer detaljerad information om den fråga som intresserar dig i den tematiska sektionen på vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande

Tack så mycket för det snabba svaret, jag kan bara gå till doktorn en månad senare och jag förstod att om jag tidigare hade Hepatit C, då är jag 100% sjuk nu, denna månad (tidigare) rådgör Hepatologen vilket läkemedel jag kan ta för Förebyggande eller vad? Jag hörde att fosfogliv verkar vara en bra medicin, du kan dricka det eller något annat som du råder?

För ändamålet med behandlingen, om nödvändigt, bör du först undersökas, upprätta leverns tillstånd, varefter den behandlande läkaren kommer att kunna ge dig rekommendationer. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Hepatit C Behandling

Hallå Min man diagnostiserades med hepatit C. Vi skickades till en hepatolog, men vi har inte en sådan läkare. Hjälp mig att dechifiera testen, annars skadar mitt huvud på grund av vad jag ska göra.

Antikroppar mot HCV-DETECTED
OP syv. (Core) -1,902
Krit (kärna) - 0,206
Till positivitet (kärna) -9,2

OP Syv. (NS3) -0,746
Opcrit (NS3) - 0,707
Till positivitet (NS3) -3,6

OP Syv. (NS4) -0,184
Opcrit (NS4) - 0,208
Till positivitet (NS4) -

OP Syv. (NS5) -0,229
Opcrit (NS3) - 0,207
Till positivitet (NS3) -1,1

BIOCHEMICAL ANALYS OF BLOOD

Alkaliskt fosfatas-638,2
Bilirubin totalt 12,6
direkt 1,4
Indirekt-11,2
ACAT-38,7
ALT-40,5

Höger lob-125mm, vänster -58mm.
Konturen är slät.
Echostructure: homogen.
Eko-storleken är genomsnittlig.
Ljudöverföring är bra.
Intrahepatiska kanaler är inte dilaterade.
Aorta buk 14mm. Portalvene 12 mm.
Förekomsten av fokala skador: ej lokaliserad
Fri vätska i bukhålan detekterades inte.

Gallblåsa
Slutsats: Echografisk konturdeformitet och polypos av gallblåsan.

Resultaten av undersökningen indikerar närvaron av viral hepatit C, liksom förändringar i gallblåsan. Tyvärr, utan måttenheter, kan vi inte på ett adekvat sätt tolka resultaten av biokemisk forskning, var vänlig skicka måttenheterna. Det rekommenderas att rådfråga din hepatolog om denna läkare inte tar in på ditt sjukhus eller klinik, rekommenderas att kontakta det regionala centrumet för att bestämma behovet av antiviral behandling. Läs mer om viral hepatit C, metoder för diagnos och behandling, läs länken: Hepatit C.

Hej, tack för svaret. Mycket tacksam för dig att de inte lämnade utan uppmärksamhet!
BIOCHEMICAL ANALYS OF BLOOD Alkal phosphatase-125.2 U
/ l, bilirubin totalt-11,28 mikron / l, rak linje-1,88 mikron / l, indirekt-9,4 mikron / l. AsT-28,3 U / L, ALT-43,7 U / L.
Analysen av PCR-hepatit C-virus-POSITIV 6,6 * 10 ^ 3 kopecks / ml (kvantitativ 2,4 * 10 ^ 3 IE / ml) passades. Genotypning av hepatit C 3a / 3b cykel 31,7.
ImmunoGenetics IL28B-rs_12979860_C> T passerade också resultatet av C T Cf 29.5
IL 28B: rs_8099917_T> G är resultatet av C G Cf 29.0.
De återstående analyserna är blodplättar, proteinfraktioner, tymolinsyra, blodglukos, bilirubin och dess fraktioner, alkaliskt fosfatas, järn, c-reaktivt protein, TSH, T3, T4 fritt, alla inom normala gränser. Berätta för mig hur man behandlar, Vad är den belastning vi har och om det finns möjlighet till återhämtning. tack

I det här fallet behöver du rådgöra med din hepatolog för att bestämma scenen för hepatit C, liksom tidpunkten för behandlingstiden. Virusbelastningen är inte hög, vilket är ett gynnsamt tecken på antiviral behandling. Med lämpligt föreskriven behandling och överensstämmelse med alla rekommendationer från hepatologen ökar sannolikheten för återhämtning. Läs mer om viral hepatit C, metoder för diagnos och behandling, läs länken: Hepatit C.

God eftermiddag, hjälp, tacka dig för blodprovet för hepatit C.

Immunglobuliner av klasserna G och M till viruset
hepatit C
Resultat Referensvärden
tveksamt avslöjas inte

SPECTRUM till enskilda proteiner
hepatit c-virus
Resultat Referensvärden
kärna ej detekterad ej identifierad
NS3 inte identifierad ej identifierad
NS4 identifierad ej identifierad
NS5 identifierad ej identifierad

Denna slutsats antyder att resultatet är tveksamt, med stor sannolikhet kan det hävdas att du inte har detekterat viral hepatit C. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnostik, förebyggande. Du kan läsa mer information om detta problem i lämplig sektion: Laboratoriediagnostik

AT till COR position till 5,1 AT till NS position till 7,6

Denna slutsats indikerar en tidigare infektion. För att lösa problemet med behovet av behandling rekommenderar jag att du tar ett levertest och personligen rådfråga din läkare, en specialist på smittsamma sjukdomar. Du kan få mer detaljerad information om frågan som intresserar dig i den relevanta delen av vår webbplats genom att klicka på följande länk: Hepatit. Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår hemsida: Laboratoriediagnos

Hej, jag led av halvår regelbundet återkommer halsbränna, kronisk cholecystit upptäcktes, jag bestämde mig för att klara ett ELISA-test för HCV samtidigt, resultaten är följande:
kärn - negativ
NS3 - POSITIVT (k = 9,8)
NS4 - POSITIV (k = 1,4)
NS5 - negativ

analysen togs 8 månader efter den potentiella infektionen, skickades den för PCR, men resultatet har ännu inte erhållits.

Vad kan man på förhand veta om resultaten av ELISA?

Enligt de uppgifter som lämnats har du tidigare haft viral hepatit C. Jag rekommenderar att du väntar på resultaten av test för PCR, samt skickar ett blodkemitest (leverfunktionstester) och rådgör sedan med din läkare med smittsamma sjukdomar. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår webbplats genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C. Du kan också få ytterligare information i följande avsnitt på vår hemsida: Polymeraskedjereaktion

Hepatit C har varit med mig i ett år nu, jag bestämde mig för att ta om det och fick ett konstigt resultat. Hjälp mig att räkna ut det
Hepatit C, antikroppar anti-HCV mängder. - Resultat Identifierat, Norma - Inte identifierat?

Denna slutsats indikerar att du är infekterad med viral hepatit C. I denna situation måste du ta ett biokemiskt blodprov (leverprov) en gång om året och personligen besöka en smittsam specialist för att genomföra en undersökning. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnostik, förebyggande. Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår hemsida: Laboratoriediagnos

Hallå I februari ordnade min dotter (6 år) en ögonoperation och vi testade på hepatit C i ett betald laboratorium och resultatet för hepatit C kom positivt vi skickades till en hepatolog där vi passerade alla tester som visade sig vara alla negativa, vi omfördelade till ett tredje laboratorium för hepatit också negativ, och för två veckor sedan tog vi igen alla tester för operationen och igen positiv hepatit. Kan du snälla berätta om vi behöver ta en PCR igen och varför analysen av hepatit c visade detta. Tack på förhand.

Med tanke på de olika testresultaten som erhållits i olika laboratorier är det inte möjligt att bestämma klart om ett barn är infekterat eller ej, därför rekommenderar jag att du personligen besöker en smittsam läkare och ger dig alla testresultat som du fått för utvärdering. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i temat sektionen på vår webbplats genom att klicka på följande länk: Hepatit. Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår hemsida: Laboratoriediagnos

5,32 ^ 10 (i 5 grader) IE / ml

Analytisk känslighet: 300 IE / ml

Ange det fullständigt erhållna resultatet, vilken typ av forskning och vilken metod som användes, varefter vi kommer att kunna objektivt svara på din fråga. Du kan få ytterligare information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår webbplats genom att klicka på följande länk: Laboratoriediagnostik

PCR RNA Kronisk Viral Hepatit C (kvantitativ)
Detta är all information, eftersom det bara är för beloppet

Denna slutsats indikerar att du är infekterad med hepatit C-viruset. En objektiv bedömning av ditt tillstånd kräver ett blodprov för hepatitmarkörer, liksom ett biokemiskt blodprov för att utvärdera leverfunktionen (leverfunktionstester). Jag rekommenderar att du, efter att ha testat, personligen besöker den smittsamma läkaren för att genomföra en undersökning och bestämma ytterligare observationstakt och vid behov behandling.


Du kan få ytterligare information om den fråga du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande och i en serie artiklar: Hepatit C-behandling. Du kan också få ytterligare information i följande avsnitt på vår hemsida: Laboratoriediagnos

Hej! Hjälp, tack vare avkodningen av analysen för hepatit C! I vår stad har tyvärr de smittsamma sjukdomsläkarna översatt. När ett tvivelaktigt resultat erhölls gjordes upprepade tester och följande resultat erhölls:
totala antikroppar mot HCV 5/1
A / HCV (+). Kärna (+)
Napsum = 6,5
NCore = 3,2
Tack på förhand.

Denna slutsats antyder att virus hepatit C har överförts tidigare. För en objektiv bedömning av leverfunktionen rekommenderar jag att du tar ett biokemiskt blodprov (leverprov) och personligen besöker en smittsam specialist. Du kan läsa mer detaljerad information om denna fråga i temat sektionen på vår webbplats genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnostik och förebyggande behandling Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår webbplats: Laboratoriediagnostik

Jag vet att jag är infekterad med C-viruset, och jag har allt annat, jag vill ta reda på hur illa jag är sjuk med dem, vilket stadium kan jag känna igen bäraren eller de sjuka? Oavsett om det är allmänt behandlat. Och är det möjligt att bli behandlad för det under graviditeten!?

I denna situation borde du ta ett biokemiskt blodprov (leverprov) för att avgöra om det finns en onormal leverfunktion - om du inte har leveransavvikelser är du en bärare. Behandling krävs endast om det finns kliniska symtom på sjukdomen. Du kan få mer detaljerad information om de frågor du är intresserad av i relevanta delar av vår webbplats genom att klicka på följande länkar: Laboratoriediagnostik. Ytterligare information kan också erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Viral hepatit C - diagnos och behandling

anti-HCV antikroppar
Resultatet
positiv negativ
anti-HCV, antikroppar, ELISA
Resultatet
tilldelat ytterligare forskning

Sannolikt visas din fråga otillräckligt, var god försök att skicka och visa fullständigt de uppgifter som presenteras i slutsatsen, varefter vi kommer att kunna svara på alla dina frågor. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i temat sektionen på vår webbplats genom att klicka på följande länk: Laboratoriediagnostik

Anti-så positiv
ANTI-NS3-positiv
ANTI-NS4-ref
ANTI-NS5-neg.
ANTI-M-positiva
Vad betyder detta är viral hepatit C?

Enligt de angivna uppgifterna kan du tidigare ha överfört viral hepatit C och är för närvarande en bärare. För att bedöma leverfunktionen måste du ta ett biokemiskt leverprov och personligen rådgöra med din specialist för smittsamma sjukdomar. Du kan få ytterligare information om den fråga du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester

Välkommen! Min man (33 år) i juni 2014 gick till ett blodtransfusionscenter, donerade blod för donation, och ett preliminärt mini-test visade att hepatit C upptäcktes.
Har klarat analysen på hepatit C-viruset (HCV), antigener
cor, NS3, NS4, NS5 IgG antikroppar i riktning, och dessa är resultaten:

Anti-HCV IgG cor 16.44 R (R ≥ 1.0 - positivt resultat R

Denna slutsats indikerar att din make har viral hepatit C, och han kan vara en bärare. Jag rekommenderar att du tar ett blodprov för biokemiska leverprov och personligen besöker en smittspecialistens läkare för att avgöra om det finns onormala leverfunktioner, oavsett om behandling krävs eller inte. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i temat sektionen på vår webbplats genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C, diagnos, förebyggande. Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår hemsida: Laboratoriediagnos

Anti-HCV IgG cor 16,44 R Anti-HCV IgG NS3 16,09 R Anti-HCV IgG NS4 13,62 R PLR. Hepatit C-virus (kvalitativ bestämning, realtid) PCV HCV-kvalitativ detekterad Analytisk känslighet för testsystemet för bestämning av HCV i blodplasma - 100 IE / ml (400 kopior av RNA / ml). Resultatet "Hepatit C-virus RNA inte detekterat" kan indikera att virusbelastningsvärdet ligger under känslighetsgränserna för testsystemet.

Enligt denna slutsats upptäcktes viral hepatit C i dig. Med tanke på att virusbelastningen är minimal är inte vagnen utesluten. Jag rekommenderar dig att ta ett blodprov (lever biokemiska prover) och personligen rådgöra med din läkare infektionssjukdom specialist. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i temat sektionen på vår webbplats genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår hemsida: Laboratoriediagnos

Snälla berätta för mig hur seriöst detta är? Ska jag och barnen undersöka? Vad är våra nästa steg? Tack.

I denna situation borde du göra ett biokemiskt levertest och barn ska ha ett blodprov för markörer av viral hepatit C. Du kan lära dig om förebyggande av denna sjukdom från följande avsnitt på vår hemsida: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information finns också i följande avsnitt på vår hemsida: Hepatit C-behandling

hej jag citerade en analys på hepatit C två gånger första gången analysen visade KP> 17 cos + och andra gången visade KP = 3,4 cos +

Det är möjligt i denna situation att sjukdomen för närvarande befinner sig i den aktiva fasen, därför rekommenderar jag att du tar ett biokemiskt blodprov (leverprov) och personligen konsulterar din specialist för smittsamma sjukdomar. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information kan också erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester och i en serie artiklar: Laboratoriediagnos

Jag vill veta vad det är när jag gav upp mig, jag hade en temperatur för 3 dagar sedan.

Den aktiva fasen av hepatit C är inte utesluten - den primära sjukdomen eller förvärringen av kronisk patologi. För en mer detaljerad behandling av denna fråga rekommenderar jag att du personligen konsulterar en smittsam sjuksköterska. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår hemsida: Laboratoriediagnos

Hjälp med avkodning av spektrumanalys med
anti-HCV-negativ
JgM HCV - negativ
cor-HCV-negativ
HCV NS3 - Positiv
Ns4 HCV - negativ
Ns5 HCV - negativ
har jag hepatit c?

Denna slutsats indikerar att det var kontakt med viruset, bärarstaten är inte utesluten. Jag rekommenderar att du tar ett biokemiskt leverprov, som kommer att bedöma leverns funktion och personligen samråda med din smittsamma läkare. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information kan också erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester och i en serie artiklar: Laboratoriediagnos

God dag!
Hjälp dechiffrera analysen av ett barn med 5 års hepatit C på:
Vid OPK 0,244-Opr 0,823 positivt
kärna OPK 0,241-Opt 0,348 svagt positiv
NS3 Opk 0,242-Opr 0,064 neg
NS4 Opk 0,243-Opr 0,182 neg
NS5 Opk 0,244-Opr 0,382 svagt positivt
Biokemi, bilirubin, ultraljud är normalt
Läkare säger att bilden är oförståelig.
Vad man ska göra
Tack så mycket för svaret.
Gud välsigne dig

I denna situation är det troligt att barnet hade kontakt med hepatit C-viruset och barnet bär för närvarande hepatit C. Jag rekommenderar att upprepa studien om 3-4 månader. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande.


Ytterligare information kan också erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester och i en serie artiklar: Laboratoriediagnos

Hej, doktor! Vänligen berätta vad dessa resultat betyder: PCR rna HVC-inte detekterat, enzymbunden immunosorbentanalys-negativ, om för antikroppar mot HCV (spektrum jg), är resultatet osäkert, eftersom antikroppar mot endast ett icke-strukturellt protein NS 4 (cn = 1,00) detekteras!
Berätta för läkaren vad det betyder för alla? Kan detta vara relaterat till graviditet (min 34: e vecka), är det nödvändigt att behandla? Överförs det och hur? Hur farligt är barnet? Mycket orolig.

Detta resultat kan innebära en bärare av viral hepatit C, men för att klargöra måste du vidarebefordra denna analys och personligen samråda med en infektionssjukdomsläkare. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information kan också erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester och i en serie artiklar: Laboratoriediagnos

Välkommen! Jag låg i gynekologi med inflammation, tog blodprov för hepatit C, hittade antikroppar NS 4, vad det är.

NS 4 avser icke-strukturella proteiner och är karakteristisk för sjukdoms kroniska stadium, som uppträder i latent form. Vi rekommenderar att du tar ett blodprov för biokemiska leverprov och personligen konsulterar din specialist för smittsamma sjukdomar. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande.


Ytterligare information kan också erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester och i en serie artiklar: Laboratoriediagnos

Välkommen!
Jag är 36 år gammal. Jag har två barn. Många gånger blev hon testad. Allt var alltid ok, tiden för det andra schemalagda testet under den andra graviditeten i w / cons var ny. Jag fick positiv hepatit c. Efter några dagar återställer jag analysen i kliniken - det visade sig vara negativ.
Efter födseln återvände hon i en betald klinik.
Här är resultaten:
Testmaterial:
Test Namn Resultat Enheter
mäta referensintervallet
Allmän serologi
Antikroppar mot hepatit C-virus POSITIV negativ
Virusbekräftelsestest
hepatit C anti-kärn negativ
Virusbekräftelsestest
hepatit C NS totalt positiv

Testmaterial: helblod
Test Namn Resultat Enheter
mäta referensintervallet
PCR
PCR hepatit C - RNA negativ test negativ
PCR hepatit C (virusbelastning) negativa kopior / ml negativa

Hjälp dechifiera testresultaten.
Jag är sjuk med hepatit c? Var kunde han komma ifrån? Hur påverkar detta barnet, med tanke på att jag ammar?
Tack på förhand.

Denna slutsats indikerar att du är infekterad med viral hepatit C och kan vara en bärare eller sjukdomen är kronisk, utan exacerbation. Infektion med viral hepatit C kan ske genom sexuell kontakt, blodtransfusion, slemhinnans kontakt eller öppna sår med en sjuks blod, när man besöker skönhetssalonger, manikyr, pedikyr, piercing etc.
Enligt WHO: s rekommendationer är det möjligt och nödvändigt att amma ett barn om moderen har viral hepatit C, eftersom det finns praktiskt taget ingen risk för infektion. Undantagen är fall av akut viral hepatit C, när infektionen av moderen inträffade omedelbart efter leverans eller vid leverans.


Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information kan också erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester och i en serie artiklar: Laboratoriediagnos

Snälla berätta för mig hur ofta du behöver ta en analys för kontroll och vilken typ av undersökning ska utföras av barnet, om det behövs?

Som regel, när man konstaterar infektionsfaktorer med viral hepatit C, krävs uppföljningsvård från smittsamma sjukdomar läkare en gång om året med transport. I händelse av att det finns avvikelser i leverns biokemiska prov, liksom analysresultaten visar en ökning av virusbelastningen, krävs förebyggande undersökning och behandling oftare, vilket fastställs individuellt av specialistläkaren för smittsamma sjukdomar. Barnet behöver för närvarande inte en undersökning.


För mer information om denna fråga kan du komma in i den relevanta delen av vår webbplats genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information kan även erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester och i våra artiklars cykel: Laboratoriediagnostik

God eftermiddag passerade jag nyligen en analys för att upptäcka immunoglobuliner av klass M och G för hepatit C. Vänligen avkoda vad resultatet betyder

OP Kreta
kärna 0,211
NS3 0,210
NS4 0,212
NS5 0,213

Op prov
kärna 0,162
NS3 0,231 KP 1,10
NS4 0,205
NS5 0,124

Efter passerat PCR RNA - resultatet är negativt. Förutom NS3 förvirrar den höga frekvensen av NS4.

Jag ber dig också att svara på frågor
- Är det farligt för en sexpartner under oskyddad sex?
- Vilka ytterligare åtgärder kommer du att rådgöra med mig?

De siffror som du anger visar att du tidigare haft viral hepatit C. Vid oskyddad sex är överföring av infektion till en partner möjlig. Därefter måste du ta biokemiska leverprov och personligen rådgöra med din läkare, en smittsam specialist eller en hepatolog för att genomföra en undersökning och bestämma ytterligare taktik för observation och behandling.

hej) passerade test för hepatit C. Resultatet är positivt. referensvärdena är negativa. och det finns kommentarer - under det bekräftande testet för antikroppar mot HCV detekterades IgG och IgM mot HCV-antigener (kärna och NS3, NS4). Snälla berätta vad det betyder. tack på förhand

Denna slutsats innebär att du tidigare har haft viral hepatit C, för närvarande kan processen förvärras. Därför rekommenderar vi att du tar biokemiska leverprov och personligen rådgör med din läkare, specialist på smittskyddssjukdomar eller en hepatolog, som ska genomföra en undersökning och vid behov ordinera lämplig behandling.

God eftermiddag Donerat blod för HCV. Resultatet är negativt. Sedan kom igen efter två veckor nästa resultat till HCV: a / t-kärnan skulle vara negativ och a / t NS skulle vara. KP 8,3. Vad betyder detta?

Denna slutsats innebär att du tidigare har haft viral hepatit C och kan vara en bärare. Vi rekommenderar att du personligen besöker en infektionssjukdomsläkare som kommer att genomföra en undersökning, om det behövs, ytterligare studier (ett detaljerat blodprov för hepatitmarkörer, leverbiokemiska tester, ultraljud av de inre organen etc.).

Snarare, K.P. -8,3. Om det påverkar vad. HbsAg är negativ.

Denna slutsats bekräftar att du aldrig tidigare haft hepatit B-virus, men du är sjuk eller är bärare av viral hepatit C, och därför behöver du personligen besöka den smittsamma specialistens läkare för ett personligt samråd. Om det behövs kommer din läkare att ordinera ytterligare studier och lämplig behandling.

Antikroppar mot hepatit c-viruset (anti-HCV) (totalt) -OPcr = 0,265 Opsyv = 2.258. Inte gravid.

Denna slutsats innebär att du kan vara bärare av viral hepatit C. För mer detaljerad rådgivning, rekommenderar vi att du besöker smittsamma sjukdomar personligen personligen och också ger ett blodprov för lever biokemiska tester.

Regelbundet blod för hepatit B och C.
HBs-antigen är negativt.
Antikroppar mot hepatit C identifieras.
IgG, IgM till hepatit C-virus - positivt
KP (NS) - 0
KP (kärna) - 2,03

Denna slutsats innebär att du aldrig tidigare varit sjuk med hepatit B, men du har diagnostiserats med viral hepatit C - det är möjligt att du nyligen varit sjuk eller för närvarande upplever en förvärmning av sjukdomen. Vi rekommenderar att du tar ett blodprov - biokemiska leverprov och personligen samråda med din läkare som specialist i smittsamma sjukdomar, som ska ordinera dig en adekvat behandling.

Vad betyder dessa siffror, kan denna analys betraktas som pålitlig?
Mer än 10 år sedan, som med den planerade bloddonationen för hepatit, "klättras något". Återta betalt, allt är negativt. Förra året är allt negativt. Men nu. Jag är läkare, jag jobbar inom pediatrisk anestesiologi och intensivvård. Kommer de att avvisa mig för hepatit på grund av detta resultat?

Det är möjligt att infektionen inträffade på arbetsplatsen, med tanke på arbetets specifika egenskaper. I regel är förekomsten av denna diagnos inte en orsak till uppsägning, men tillfällig upphävande från arbetet är inte utesluten. I denna fråga rekommenderar vi att du personligen konsulterar din läkare smittsamma sjukdomar specialist efter att ha tagit ett blodprov för biokemiska leverprov.

Antikroppar mot hepatit c fanns i barnet vid födseln.
På 11 dagar gavs biokemi: totalt bilirubin 13,2, rakt bilirubin 3,3, alat 21,7, asat 34.
På 53 dagar återfanns biokemi återgivning: totalt bilirubin 5,2, rakt bilirubin 1,3, alat 20,3, asat 24,7.
På tre månader och fem dagar togs fler tester: biokemi - totalt bilirubin 5,2, direkt bilirubin - 1,3, alat - 21,3, asat - 34,5.
RT PCR - RNA inte detekterat, negativa, hepatit C-markörer (kärna, NS3,4,5, M) - positiva.
Vad säger dessa analyser?
När om antikroppar ska lämna (åtminstone enligt medelstatistik)? Hur informativt är resultatet av PCR om tre månader?
Hur sannolikt är det att han kan förändras?
Tack på förhand för ditt svar.

För att tolka resultatet av lever biokemiska tester, ange måttenheterna. Detektion av antikroppar mot hepatit C-viruset indikerar i detta fall transport av hepatit C. Dessa antikroppar kan bestå i en livstid. Bär hepatit C kräver regelbunden övervakning av en infektionssjukdomsläkare - en ultraljudsskanning av levern ska göras minst 1 gång om året, biokemiska leverprov och ett blodprov för hepatit C-markörer ska tas.

Måttenhet: bilirubin μmol / l, alat och asat / l. Vad betyder PCR-analys? Och är detta barns fara för dem som finns runt dem, eftersom de inte har något.

Resultatet av PCR-analys tyder på att viral hepatit C inte befinner sig i det aktiva skedet, det vill säga det är frånvarande i blodet. Förekomsten av positiva markörer av viral hepatit C indikerar bäraren av sjukdomen. Det fanns inga abnormiteter i leverbiokemiska tester, så det finns ingen anledning till oro.

God dag! Nyligen godkända tester och det är vad som finns i dem:
Hepatit C antikropp anti-CHV mängder. Resultatet avslöjas, och Norma avslöjas inte och i kolumnen kommentarer = 6.4. Vad betyder detta och om det är allvarligt, eftersom vi planerar ett barn och vilken läkare som ska kontakta. Tack på förhand!

Denna slutsats innebär att barnet kan vara bärare av hepatit C. Vi rekommenderar att du tar biokemiska leverprov, lever ultraljud och personligen konsulterar din specialist för smittsamma sjukdomar.

Betyder det att barn inte kan planeras eller allt är möjligt?

Vid transport av viral hepatit C är sannolikheten för överföring till barnet extremt låg, så du kan planera en graviditet. Rekommenderas för att konsultera din specialist för smittsamma sjukdomar hos läkare.

God dag! Vänligen hjälp förstå resultaten av testen:

HBsAg (hepatit B virus ytantigen) 0,250

Anti-HCV (antikroppar mot hepatit C-virus), totalt 1,83. A-HCV-bekräftelsestestet var negativt.
kärna - 0,37
A-HCV NS 3 - 0,10
A-HCV NS 4 - 0,01
A-HCV NS 5 - 0,02

Hepatit C antikroppar - bekräftande test:
Kärna (antikroppar mot strukturella proteiner av hep. C-virus) - 0,37
A-HCV NS3 (AT till icke-strukturellt protein NS3 av hep. C-virus) - 0,10
A-HCV NS 4 (AT till icke-strukturellt protein NS 4 av hep. C-virus) - 0,01
A-HCV NS 5 (AT till icke-strukturellt protein NS 5 av hep. C-virus) - 0,02

Detektion av hepatit B-virusytantigenet indikerar att du är infekterad med viral hepatit B. Också bekräftande test för antikroppar mot hepatit C visar att du har viral hepatit C. Vi rekommenderar att du tar ett biokemiskt levertest, gör en ultraljud i levern och personligen rådfråga din läkare infektionssjukdomar läkare.