Antikroppar mot hepatit C (anti-HCV)

Som svar på främmande partiklar i människokroppen, såsom virus producerar immunsystemet immunoglobuliner - skyddande antikroppar. Dessa antikroppar detekteras genom en särskild ELISA-screeningsstudie som används för att bestämma om en person är infekterad med hepatit C-viruset. För hepatit C innehåller alla antikroppar förkortningen anti-HCV, vilket betyder "mot hepatit C-virus".

Hepatit C antikroppar är av två klasser - G och M, som skrivs i analyserna eftersom IgG och IgM (Ig-immunglobulin (immunoglobulin) är det latinska namnet för antikroppar). Anti-HCV-total (anti-HCV, anti-hcv) - totala antikroppar (av IgG- och IgM-klasser) till hepatit C-antigener. Testet för att bestämma dessa markörer utförs för alla patienter när de vill kontrollera om de har hepatit C. Anti- HCV är närvarande både i akut (de kan detekteras redan från 4-6 veckor efter infektion) och i kronisk hepatit. Anti-HCV totalt finns också hos dem som har haft hepatit C och återhämtat sig på egen hand. Denna markör kan hittas hos sådana personer i 4-8 år eller mer efter återhämtning. Därför är ett positivt anti-HCV-test inte tillräckligt för att upprätta en diagnos. Mot bakgrund av kronisk infektion detekteras de totala antikropparna hela tiden och efter en lyckad behandling kvarstår de länge (främst på grund av anti-HCV-kärn-IgG, de skrivs nedan), medan deras titrar gradvis minskas. "

Det är viktigt att veta att antikroppar mot hepatit C inte skyddar mot utveckling av HCV-infektion och inte ger tillförlitlig immunitet mot reinfektion.

Anti-HCV-spektret (kärna, NS3, NS4, NS5) är specifika antikroppar mot enskilda strukturella och icke-strukturella proteiner av hepatit C-viruset. De är fast beslutna att bedöma virusbelastning, infektionsaktivitet, risk för kroniskhet, separation av akut och kronisk hepatit och grad av leverskada.. Detektion av antikroppar mot vart och ett av antigenen har oberoende diagnostiskt värde. Anti-HCV består av sina strukturella (kärn-) och icke-strukturella (NS3, NS4, NS5) proteiner (proteiner).

Anti-HCV-kärn-IgG-klass G-antikroppar mot kärn- (kärna) HCV-proteiner. Anti-HCV IgG framträder från 11-12 veckor efter infektion, så anti-HCV totalt, som visas tidigare, används för att diagnostisera möjliga "fria" infektioner. Anti-HCV IgG når en koncentration av koncentrationen 5-6 månader från infektionstillfället och detekteras i blodet för livslängd i kronisk grad av sjukdomen. Med överförd hepatit C minskar titern av IgG-klass antikroppar gradvis och kan nå odetekterbara värden flera år efter återhämtning.

Anti-HCV IgM-IgM antikroppar mot antigen av hepatit C-virus. Anti-HCV IgM kan detekteras i blodet så tidigt som 4-6 veckor efter infektion, och deras koncentration når snabbt högst. Efter avslutad akut process faller IgM-nivån och kan öka igen under infektionens reaktivering. Därför anses det att dessa antikroppar är ett tecken på en akut eller kronisk infektion med tecken på reaktivering. Vid akut hepatit C är långvarig detektion av klass M-antikroppar en faktor som förutsätter sjukdomsövergången till kronisk form. Det antas att detekteringen av anti-HCV IgM kan återspegla nivån av viremi och aktiviteten av hepatit C, men inte alltid med reaktivering av CVHC, detekteras anti-HCV IgM. Det finns också fall då anti-HCV IgM detekteras i kronisk hepatit C i frånvaro av reaktivering.

Icke-strukturella (NS3, NS4, NS5) proteiner.

NS3, NS4, NS5 är icke-strukturella (NS-icke-strukturella) proteiner. Faktum är att dessa proteiner är större - NS2, NS3, NS4a, NS4b, NS5a, NS5b, men i de flesta kliniska diagnostiska laboratorier detekteras antikroppar mot NS3, NS4 och NS5 proteiner.

Anti-NS3 detekteras i de tidigaste stadierna av serokonversion. Höga anti-NS3-titrar är karakteristiska för akut hepatit C och kan vara en oberoende diagnostisk markör för den akuta processen. I den akuta processen indikerar en hög koncentration av anti-NS3 vanligtvis en signifikant viral belastning, och deras långsiktiga bevarande i akutfasen är förknippad med en stor risk för kronisk infektion.

Anti-NS4 och anti-NS5 tenderar att framträda vid ett senare tillfälle. Med CVHG kan definitionen av anti-NS4 i höga titrar indikera varaktigheten av den smittsamma processen och, enligt vissa data, är relaterad till graden av leverskada. Detektion av anti-NS5 i höga titrar indikerar ofta närvaron av viralt RNA, och i det akuta scenet är det en prediktor för kronisk infektion. En minskning av titrarna NS4 och NS5 över tiden kan vara ett gynnsamt tecken som indikerar bildandet av klinisk och biokemisk remission. Anti-NS5-titrar kan återspegla effektiviteten hos PVT, och deras förhöjda värden är karakteristiska för de som inte svarar på terapi. Efter återvinning minskar anti-NS4 och anti-NS5 titrar med tiden. Resultaten av en studie visade att nästan hälften av patienterna 10 år efter framgångsrik behandling med interferoner, detekterades inte anti-NS4 och anti-NS5. Följande tabell visar de mest troliga behandlingsalternativen för kombinationen av hepatit C-markörer.

frågor

Fråga: Hepatit C avkänner analysen?

Hej, jag passerade testet för hepatit C antikroppar, svaret kom, berätta vad det betyder. Resultat Referensvärden Utrustning
Antikroppar mot hepatit C-virus (anti-HCV) mängder. Positiv negativ

Tolkning av resultatet
Testnamn Resultat Enheter Referensvärden
Bekräftande test för antikroppar mot hepatit C-virus POSITIV negativ

Bekräftande test för anti-hepatit C-virus
Testnamn Resultat Enheter Referensvärden
NS3 (ostrukturerat protein) negativt negativt
NS4 (ostrukturerat protein) negativt negativt
NS5 (ostrukturerat protein) negativt negativt
Core (strukturprotein) POSITIV negativ

Resultatet av analysen kan betraktas som positivt, men för att få ett exakt svar på denna fråga måste du personligen samråda med en smittsam specialist.

Serologiska studier
Testnamn Resultat Referensvärden Utrustning
Antikroppar mot hepatit C-virus (anti-HCV) mängder. Positiv negativ

Tolkning av resultatet
Testnamn Resultat Enheter Referensvärden
Bekräftande test för antikroppar mot hepatit C-virus POSITIV negativ

Bekräftande test för anti-hepatit C-virus
Testnamn Resultat Enheter Referensvärden
NS3 (nonstructural protein) POSITIV negativ
NS4 (ostrukturerat protein) negativt negativt
NS5 (ostrukturerat protein) negativt negativt
Core (strukturprotein) POSITIV negativ

Utgivande läkare: Karmyshina T. A. Datum: 02/06/2013

Resultaten av undersökningen indikerar att du har hepatit C-virus. I det här fallet rekommenderas att du rådgör med din hepatolog för att bestämma om du behöver adekvat behandling. Det är också nödvändigt att skicka ett biokemiskt blodprov för att bestämma leverfunktionen. Läs mer om denna sjukdom, metoder för diagnos och behandling, läs serien av artiklar genom att klicka på länken: Hepatit C.

God dag!
Berätta för mig vad det betyder med analys?

Serologiska studier
Testnamn
Resultat Referensvärden Utrustning
Antikroppar mot hepatit C-virus (anti-HCV) IgM negativ negativ
Antikroppar mot hepatit C-virus (anti-HCV) mängder. Positiv negativ

Leukocytformel (mikroskopi)
Testnamn
Resultat Enheter Referensvärden
Antikroppar mot hepatit C-virus (anti-HCV) IgM negativ negativ
Antikroppar mot hepatit C-virus (anti-HCV) mängder. Positiv negativ

Resultaten av undersökningen indikerar en kronisk kurs av hepatit C. Det rekommenderas att samråda med din hepatolog för en omfattande undersökning och utnämning om det behövs, adekvat behandling. Läs mer om denna sjukdom och metoder för diagnos, läs serien av artiklar genom att klicka på länken: Hepatit C.

God dag!
Tack för svaret.
Men jag förstår inte varför den kroniska banan av hepatit C.
Om resultaten av studien bekräftar förekomsten av viral hepatit C. Infektionen är emellertid i ett tillstånd av remission med hänsyn till Ig M-indikatorer - negativt. Det är möjligt att genomföra en slutlig bedömning av tillståndet efter att ha genomfört en PCR-analys av blod för hepatit C-virus-RNA och utför genotypering av hepatit C med en kvantitativ analys för hepatit C.
Remission av viral hepatit C är ett tillstånd av sjukdomen när viruspartiklar antingen saknas i blodet, är inuti levercellerna eller helt frånvarande i blodet och levercellerna.
I eftergift utesluts sexuell överföring på grund av låg koncentration eller frånvaro av hepatit C-virus i blodet.
P.S Från 4 december 2012 till 14 december 2012 låg jag med förgiftning i toxikologi. (gasförgiftning) och i allmänhet har jag ett sådant antagande att jag kunde ha fått hepatit C där, jag tror inte att jag behöver förklara vad som finns i toxikologi på ett kommunalt sjukhus.
Tack för tidigare.

Du har helt rätt, men begreppet ett hälsosamt transportläge är inte i medicin. Din kliniska diagnos kommer att låta så här: Kronisk hepatit C, låg viral belastning, remissionsstadium, med eller utan leverdysfunktion. Tillhandahålls, om faktiskt virusbelastningen är låg. Därför rekommenderas det att utföra ytterligare undersökningsmetoder för att klargöra diagnosen och vid behov utföra adekvat behandling: antiviral eller symptomatisk. Läs mer om denna sjukdom och metoder för diagnos, läs serien av artiklar genom att klicka på länken: Hepatit C.

passerade analysen för hepatit, kom hepatit C, kärn negativ, NS-6.9. Vad betyder detta

I denna situation är det mycket viktigt att jämföra resultaten med tiden, eftersom värdet av en indikator som NS indikerar förekomsten av remission, ett adekvat svar på den behandling som utförs. Jag rekommenderar att du personligen konsulterar en läkare med smittsamma sjukdomar. Mer information om denna fråga kan du få information i temat sektionen på vår hemsida: Hepatit C

God dag! Vad visar följande tester?

Bekräftande test för antikroppar mot hepatit C-viruset - resultat: POSITIV - referensvärden: NEGATIV

NS3 - resultat: POSITIV - referensvärden: NEGATIV
NS4 - resultat: POSITIV - referensvärden: NEGATIV
NS5 - resultat: NEGATIV - referensvärden: NEGATIV
Kärna - resultat: POSITIV - referensvärden: NEGATIV

Hepatit C antikroppar - Resultat: POSITIV - Referensvärden: NEGATIV

Denna analys indikerar att hepatit C har upptäckts hos dig. Jag rekommenderar att du personligen konsulterar en hepatolog som kan bestämma den vidare taktiken för dynamisk observation och behandling (om nödvändigt). Läs mer om denna fråga i tematiska avsnittet: Viral hepatit C

God dag! Hjälp tack vare analysen.
Jag är gravid - 12 veckor. Jag fick en anti-HCV-analys i w / c. De kom positivt, doktorn sa att det händer hos gravida kvinnor och skickades för ett nytt test, återtog resultatet av anti-HCV-negativ.
PCR-studier - Hepatit C-virus-RNA - inte detekterat.
Bekräftande test för anti-hepatit C-virus
NS3 - negativ
NS4-positiv
NS5 - negativ
Kärnnegativ
Resultatet är tveksamt.
Biokemi - Bilirub-3.

I det här fallet är resultatet tvivelaktigt, med större sannolikhet att du aldrig har haft hepatit C-virus. Jag rekommenderar dig att ompröva efter 1,5-2 månader, behandling och förebyggande behövs för närvarande inte. Läs mer om frågan som intresserar dig på vår hemsida: Hepatit C

God kväll! !! ett barn har positiva hepatit C antikroppar vid 3 månader och 6 månader! !! har barnet hepatit?

Att få positiva resultat innebär att ditt barn är infekterat med viral hepatit B. I denna situation måste du genomgå ytterligare tester för att bestämma virusbelastningen, det biokemiska blodprovet (leverprov) och personligen besöka en hepatolog som ska ordinera en adekvat förebyggande behandling. Läs mer om detta i vår hemsida: Hepatit

Hallå Anti-HCV-total upptäcktes först 2010. Jag skickades till Hepatologicenteret på Infectious Clinical Hospital nr 1 på Volokolamskoye Highway. Vid undersökning av anti-HCV totalt och RNA detekterades inte. Uttalandet indikerade att hepatit C, jag inte var sjuk. Nu har jag en graviditet på 32 veckor, jag passerade Anti-HCV totalt en månad sedan och det visade sig positivt. Jag passerade genast RNA som visade negativ. Passade igen för 2 veckor sedan Anti-HCV totalt visade NEGATIV. Doktor gynekolog skickad för analys av infektiös serologi (Screening). Idag fick jag Anti-HCV (kärn) tester - 1,7, och Anti-HCV (NS3, NS4 och NS5 är negativ. Gynekologen sa att (kärna) - 1,7 är ett mycket litet antal och det är inte klart om jag var sjuk eller inte. Anti-HCV totalt (tveksamt). Hjälp mig att förstå om jag har det eller inte?

I denna situation är resultatet tvivelaktigt, vilket kan innebära att du tidigare har haft en mild sjukdom, och virusbelastningen är nu extremt liten. För mer information om detta problem, läs den tematiska serien av artiklar på vår webbplats genom att klicka på länken: Viral hepatit C

God dag, jag fick test för hepatit med sådana resultat (HBsAg-otr) (anti-HCV kärna +) och (NS +) vad menar de och vad ska jag göra nästa? tack

Denna slutsats innebär att du tidigare har haft viral hepatit C. Du behöver personligen besöka en hepatolog, utföra ett biokemiskt blodprov, leverprov, ultraljud av de interna organen, på basis av vilken din läkare kommer att kunna bestämma behovet av behandling. Du kan få mer detaljerad information om den fråga som intresserar dig i den tematiska sektionen på vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande

Tack så mycket för det snabba svaret, jag kan bara gå till doktorn en månad senare och jag förstod att om jag tidigare hade Hepatit C, då är jag 100% sjuk nu, denna månad (tidigare) rådgör Hepatologen vilket läkemedel jag kan ta för Förebyggande eller vad? Jag hörde att fosfogliv verkar vara en bra medicin, du kan dricka det eller något annat som du råder?

För ändamålet med behandlingen, om nödvändigt, bör du först undersökas, upprätta leverns tillstånd, varefter den behandlande läkaren kommer att kunna ge dig rekommendationer. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Hepatit C Behandling

Hallå Min man diagnostiserades med hepatit C. Vi skickades till en hepatolog, men vi har inte en sådan läkare. Hjälp mig att dechifiera testen, annars skadar mitt huvud på grund av vad jag ska göra.

Antikroppar mot HCV-DETECTED
OP syv. (Core) -1,902
Krit (kärna) - 0,206
Till positivitet (kärna) -9,2

OP Syv. (NS3) -0,746
Opcrit (NS3) - 0,707
Till positivitet (NS3) -3,6

OP Syv. (NS4) -0,184
Opcrit (NS4) - 0,208
Till positivitet (NS4) -

OP Syv. (NS5) -0,229
Opcrit (NS3) - 0,207
Till positivitet (NS3) -1,1

BIOCHEMICAL ANALYS OF BLOOD

Alkaliskt fosfatas-638,2
Bilirubin totalt 12,6
direkt 1,4
Indirekt-11,2
ACAT-38,7
ALT-40,5

Höger lob-125mm, vänster -58mm.
Konturen är slät.
Echostructure: homogen.
Eko-storleken är genomsnittlig.
Ljudöverföring är bra.
Intrahepatiska kanaler är inte dilaterade.
Aorta buk 14mm. Portalvene 12 mm.
Förekomsten av fokala skador: ej lokaliserad
Fri vätska i bukhålan detekterades inte.

Gallblåsa
Slutsats: Echografisk konturdeformitet och polypos av gallblåsan.

Resultaten av undersökningen indikerar närvaron av viral hepatit C, liksom förändringar i gallblåsan. Tyvärr, utan måttenheter, kan vi inte på ett adekvat sätt tolka resultaten av biokemisk forskning, var vänlig skicka måttenheterna. Det rekommenderas att rådfråga din hepatolog om denna läkare inte tar in på ditt sjukhus eller klinik, rekommenderas att kontakta det regionala centrumet för att bestämma behovet av antiviral behandling. Läs mer om viral hepatit C, metoder för diagnos och behandling, läs länken: Hepatit C.

Hej, tack för svaret. Mycket tacksam för dig att de inte lämnade utan uppmärksamhet!
BIOCHEMICAL ANALYS OF BLOOD Alkal phosphatase-125.2 U
/ l, bilirubin totalt-11,28 mikron / l, rak linje-1,88 mikron / l, indirekt-9,4 mikron / l. AsT-28,3 U / L, ALT-43,7 U / L.
Analysen av PCR-hepatit C-virus-POSITIV 6,6 * 10 ^ 3 kopecks / ml (kvantitativ 2,4 * 10 ^ 3 IE / ml) passades. Genotypning av hepatit C 3a / 3b cykel 31,7.
ImmunoGenetics IL28B-rs_12979860_C> T passerade också resultatet av C T Cf 29.5
IL 28B: rs_8099917_T> G är resultatet av C G Cf 29.0.
De återstående analyserna är blodplättar, proteinfraktioner, tymolinsyra, blodglukos, bilirubin och dess fraktioner, alkaliskt fosfatas, järn, c-reaktivt protein, TSH, T3, T4 fritt, alla inom normala gränser. Berätta för mig hur man behandlar, Vad är den belastning vi har och om det finns möjlighet till återhämtning. tack

I det här fallet behöver du rådgöra med din hepatolog för att bestämma scenen för hepatit C, liksom tidpunkten för behandlingstiden. Virusbelastningen är inte hög, vilket är ett gynnsamt tecken på antiviral behandling. Med lämpligt föreskriven behandling och överensstämmelse med alla rekommendationer från hepatologen ökar sannolikheten för återhämtning. Läs mer om viral hepatit C, metoder för diagnos och behandling, läs länken: Hepatit C.

God eftermiddag, hjälp, tacka dig för blodprovet för hepatit C.

Immunglobuliner av klasserna G och M till viruset
hepatit C
Resultat Referensvärden
tveksamt avslöjas inte

SPECTRUM till enskilda proteiner
hepatit c-virus
Resultat Referensvärden
kärna ej detekterad ej identifierad
NS3 inte identifierad ej identifierad
NS4 identifierad ej identifierad
NS5 identifierad ej identifierad

Denna slutsats antyder att resultatet är tveksamt, med stor sannolikhet kan det hävdas att du inte har detekterat viral hepatit C. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnostik, förebyggande. Du kan läsa mer information om detta problem i lämplig sektion: Laboratoriediagnostik

AT till COR position till 5,1 AT till NS position till 7,6

Denna slutsats indikerar en tidigare infektion. För att lösa problemet med behovet av behandling rekommenderar jag att du tar ett levertest och personligen rådfråga din läkare, en specialist på smittsamma sjukdomar. Du kan få mer detaljerad information om frågan som intresserar dig i den relevanta delen av vår webbplats genom att klicka på följande länk: Hepatit. Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår hemsida: Laboratoriediagnos

Hej, jag led av halvår regelbundet återkommer halsbränna, kronisk cholecystit upptäcktes, jag bestämde mig för att klara ett ELISA-test för HCV samtidigt, resultaten är följande:
kärn - negativ
NS3 - POSITIVT (k = 9,8)
NS4 - POSITIV (k = 1,4)
NS5 - negativ

analysen togs 8 månader efter den potentiella infektionen, skickades den för PCR, men resultatet har ännu inte erhållits.

Vad kan man på förhand veta om resultaten av ELISA?

Enligt de uppgifter som lämnats har du tidigare haft viral hepatit C. Jag rekommenderar att du väntar på resultaten av test för PCR, samt skickar ett blodkemitest (leverfunktionstester) och rådgör sedan med din läkare med smittsamma sjukdomar. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår webbplats genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C. Du kan också få ytterligare information i följande avsnitt på vår hemsida: Polymeraskedjereaktion

Hepatit C har varit med mig i ett år nu, jag bestämde mig för att ta om det och fick ett konstigt resultat. Hjälp mig att räkna ut det
Hepatit C, antikroppar anti-HCV mängder. - Resultat Identifierat, Norma - Inte identifierat?

Denna slutsats indikerar att du är infekterad med viral hepatit C. I denna situation måste du ta ett biokemiskt blodprov (leverprov) en gång om året och personligen besöka en smittsam specialist för att genomföra en undersökning. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnostik, förebyggande. Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår hemsida: Laboratoriediagnos

Hallå I februari ordnade min dotter (6 år) en ögonoperation och vi testade på hepatit C i ett betald laboratorium och resultatet för hepatit C kom positivt vi skickades till en hepatolog där vi passerade alla tester som visade sig vara alla negativa, vi omfördelade till ett tredje laboratorium för hepatit också negativ, och för två veckor sedan tog vi igen alla tester för operationen och igen positiv hepatit. Kan du snälla berätta om vi behöver ta en PCR igen och varför analysen av hepatit c visade detta. Tack på förhand.

Med tanke på de olika testresultaten som erhållits i olika laboratorier är det inte möjligt att bestämma klart om ett barn är infekterat eller ej, därför rekommenderar jag att du personligen besöker en smittsam läkare och ger dig alla testresultat som du fått för utvärdering. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i temat sektionen på vår webbplats genom att klicka på följande länk: Hepatit. Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår hemsida: Laboratoriediagnos

5,32 ^ 10 (i 5 grader) IE / ml

Analytisk känslighet: 300 IE / ml

Ange det fullständigt erhållna resultatet, vilken typ av forskning och vilken metod som användes, varefter vi kommer att kunna objektivt svara på din fråga. Du kan få ytterligare information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår webbplats genom att klicka på följande länk: Laboratoriediagnostik

PCR RNA Kronisk Viral Hepatit C (kvantitativ)
Detta är all information, eftersom det bara är för beloppet

Denna slutsats indikerar att du är infekterad med hepatit C-viruset. En objektiv bedömning av ditt tillstånd kräver ett blodprov för hepatitmarkörer, liksom ett biokemiskt blodprov för att utvärdera leverfunktionen (leverfunktionstester). Jag rekommenderar att du, efter att ha testat, personligen besöker den smittsamma läkaren för att genomföra en undersökning och bestämma ytterligare observationstakt och vid behov behandling.


Du kan få ytterligare information om den fråga du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande och i en serie artiklar: Hepatit C-behandling. Du kan också få ytterligare information i följande avsnitt på vår hemsida: Laboratoriediagnos

Hej! Hjälp, tack vare avkodningen av analysen för hepatit C! I vår stad har tyvärr de smittsamma sjukdomsläkarna översatt. När ett tvivelaktigt resultat erhölls gjordes upprepade tester och följande resultat erhölls:
totala antikroppar mot HCV 5/1
A / HCV (+). Kärna (+)
Napsum = 6,5
NCore = 3,2
Tack på förhand.

Denna slutsats antyder att virus hepatit C har överförts tidigare. För en objektiv bedömning av leverfunktionen rekommenderar jag att du tar ett biokemiskt blodprov (leverprov) och personligen besöker en smittsam specialist. Du kan läsa mer detaljerad information om denna fråga i temat sektionen på vår webbplats genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnostik och förebyggande behandling Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår webbplats: Laboratoriediagnostik

Jag vet att jag är infekterad med C-viruset, och jag har allt annat, jag vill ta reda på hur illa jag är sjuk med dem, vilket stadium kan jag känna igen bäraren eller de sjuka? Oavsett om det är allmänt behandlat. Och är det möjligt att bli behandlad för det under graviditeten!?

I denna situation borde du ta ett biokemiskt blodprov (leverprov) för att avgöra om det finns en onormal leverfunktion - om du inte har leveransavvikelser är du en bärare. Behandling krävs endast om det finns kliniska symtom på sjukdomen. Du kan få mer detaljerad information om de frågor du är intresserad av i relevanta delar av vår webbplats genom att klicka på följande länkar: Laboratoriediagnostik. Ytterligare information kan också erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Viral hepatit C - diagnos och behandling

anti-HCV antikroppar
Resultatet
positiv negativ
anti-HCV, antikroppar, ELISA
Resultatet
tilldelat ytterligare forskning

Sannolikt visas din fråga otillräckligt, var god försök att skicka och visa fullständigt de uppgifter som presenteras i slutsatsen, varefter vi kommer att kunna svara på alla dina frågor. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i temat sektionen på vår webbplats genom att klicka på följande länk: Laboratoriediagnostik

Anti-så positiv
ANTI-NS3-positiv
ANTI-NS4-ref
ANTI-NS5-neg.
ANTI-M-positiva
Vad betyder detta är viral hepatit C?

Enligt de angivna uppgifterna kan du tidigare ha överfört viral hepatit C och är för närvarande en bärare. För att bedöma leverfunktionen måste du ta ett biokemiskt leverprov och personligen rådgöra med din specialist för smittsamma sjukdomar. Du kan få ytterligare information om den fråga du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester

Välkommen! Min man (33 år) i juni 2014 gick till ett blodtransfusionscenter, donerade blod för donation, och ett preliminärt mini-test visade att hepatit C upptäcktes.
Har klarat analysen på hepatit C-viruset (HCV), antigener
cor, NS3, NS4, NS5 IgG antikroppar i riktning, och dessa är resultaten:

Anti-HCV IgG cor 16.44 R (R ≥ 1.0 - positivt resultat R

Denna slutsats indikerar att din make har viral hepatit C, och han kan vara en bärare. Jag rekommenderar att du tar ett blodprov för biokemiska leverprov och personligen besöker en smittspecialistens läkare för att avgöra om det finns onormala leverfunktioner, oavsett om behandling krävs eller inte. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i temat sektionen på vår webbplats genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C, diagnos, förebyggande. Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår hemsida: Laboratoriediagnos

Anti-HCV IgG cor 16,44 R Anti-HCV IgG NS3 16,09 R Anti-HCV IgG NS4 13,62 R PLR. Hepatit C-virus (kvalitativ bestämning, realtid) PCV HCV-kvalitativ detekterad Analytisk känslighet för testsystemet för bestämning av HCV i blodplasma - 100 IE / ml (400 kopior av RNA / ml). Resultatet "Hepatit C-virus RNA inte detekterat" kan indikera att virusbelastningsvärdet ligger under känslighetsgränserna för testsystemet.

Enligt denna slutsats upptäcktes viral hepatit C i dig. Med tanke på att virusbelastningen är minimal är inte vagnen utesluten. Jag rekommenderar dig att ta ett blodprov (lever biokemiska prover) och personligen rådgöra med din läkare infektionssjukdom specialist. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i temat sektionen på vår webbplats genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår hemsida: Laboratoriediagnos

Snälla berätta för mig hur seriöst detta är? Ska jag och barnen undersöka? Vad är våra nästa steg? Tack.

I denna situation borde du göra ett biokemiskt levertest och barn ska ha ett blodprov för markörer av viral hepatit C. Du kan lära dig om förebyggande av denna sjukdom från följande avsnitt på vår hemsida: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information finns också i följande avsnitt på vår hemsida: Hepatit C-behandling

hej jag citerade en analys på hepatit C två gånger första gången analysen visade KP> 17 cos + och andra gången visade KP = 3,4 cos +

Det är möjligt i denna situation att sjukdomen för närvarande befinner sig i den aktiva fasen, därför rekommenderar jag att du tar ett biokemiskt blodprov (leverprov) och personligen konsulterar din specialist för smittsamma sjukdomar. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information kan också erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester och i en serie artiklar: Laboratoriediagnos

Jag vill veta vad det är när jag gav upp mig, jag hade en temperatur för 3 dagar sedan.

Den aktiva fasen av hepatit C är inte utesluten - den primära sjukdomen eller förvärringen av kronisk patologi. För en mer detaljerad behandling av denna fråga rekommenderar jag att du personligen konsulterar en smittsam sjuksköterska. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information finns även i följande avsnitt på vår hemsida: Laboratoriediagnos

Hjälp med avkodning av spektrumanalys med
anti-HCV-negativ
JgM HCV - negativ
cor-HCV-negativ
HCV NS3 - Positiv
Ns4 HCV - negativ
Ns5 HCV - negativ
har jag hepatit c?

Denna slutsats indikerar att det var kontakt med viruset, bärarstaten är inte utesluten. Jag rekommenderar att du tar ett biokemiskt leverprov, som kommer att bedöma leverns funktion och personligen samråda med din smittsamma läkare. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information kan också erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester och i en serie artiklar: Laboratoriediagnos

God dag!
Hjälp dechiffrera analysen av ett barn med 5 års hepatit C på:
Vid OPK 0,244-Opr 0,823 positivt
kärna OPK 0,241-Opt 0,348 svagt positiv
NS3 Opk 0,242-Opr 0,064 neg
NS4 Opk 0,243-Opr 0,182 neg
NS5 Opk 0,244-Opr 0,382 svagt positivt
Biokemi, bilirubin, ultraljud är normalt
Läkare säger att bilden är oförståelig.
Vad man ska göra
Tack så mycket för svaret.
Gud välsigne dig

I denna situation är det troligt att barnet hade kontakt med hepatit C-viruset och barnet bär för närvarande hepatit C. Jag rekommenderar att upprepa studien om 3-4 månader. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande.


Ytterligare information kan också erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester och i en serie artiklar: Laboratoriediagnos

Hej, doktor! Vänligen berätta vad dessa resultat betyder: PCR rna HVC-inte detekterat, enzymbunden immunosorbentanalys-negativ, om för antikroppar mot HCV (spektrum jg), är resultatet osäkert, eftersom antikroppar mot endast ett icke-strukturellt protein NS 4 (cn = 1,00) detekteras!
Berätta för läkaren vad det betyder för alla? Kan detta vara relaterat till graviditet (min 34: e vecka), är det nödvändigt att behandla? Överförs det och hur? Hur farligt är barnet? Mycket orolig.

Detta resultat kan innebära en bärare av viral hepatit C, men för att klargöra måste du vidarebefordra denna analys och personligen samråda med en infektionssjukdomsläkare. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information kan också erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester och i en serie artiklar: Laboratoriediagnos

Välkommen! Jag låg i gynekologi med inflammation, tog blodprov för hepatit C, hittade antikroppar NS 4, vad det är.

NS 4 avser icke-strukturella proteiner och är karakteristisk för sjukdoms kroniska stadium, som uppträder i latent form. Vi rekommenderar att du tar ett blodprov för biokemiska leverprov och personligen konsulterar din specialist för smittsamma sjukdomar. Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande.


Ytterligare information kan också erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester och i en serie artiklar: Laboratoriediagnos

Välkommen!
Jag är 36 år gammal. Jag har två barn. Många gånger blev hon testad. Allt var alltid ok, tiden för det andra schemalagda testet under den andra graviditeten i w / cons var ny. Jag fick positiv hepatit c. Efter några dagar återställer jag analysen i kliniken - det visade sig vara negativ.
Efter födseln återvände hon i en betald klinik.
Här är resultaten:
Testmaterial:
Test Namn Resultat Enheter
mäta referensintervallet
Allmän serologi
Antikroppar mot hepatit C-virus POSITIV negativ
Virusbekräftelsestest
hepatit C anti-kärn negativ
Virusbekräftelsestest
hepatit C NS totalt positiv

Testmaterial: helblod
Test Namn Resultat Enheter
mäta referensintervallet
PCR
PCR hepatit C - RNA negativ test negativ
PCR hepatit C (virusbelastning) negativa kopior / ml negativa

Hjälp dechifiera testresultaten.
Jag är sjuk med hepatit c? Var kunde han komma ifrån? Hur påverkar detta barnet, med tanke på att jag ammar?
Tack på förhand.

Denna slutsats indikerar att du är infekterad med viral hepatit C och kan vara en bärare eller sjukdomen är kronisk, utan exacerbation. Infektion med viral hepatit C kan ske genom sexuell kontakt, blodtransfusion, slemhinnans kontakt eller öppna sår med en sjuks blod, när man besöker skönhetssalonger, manikyr, pedikyr, piercing etc.
Enligt WHO: s rekommendationer är det möjligt och nödvändigt att amma ett barn om moderen har viral hepatit C, eftersom det finns praktiskt taget ingen risk för infektion. Undantagen är fall av akut viral hepatit C, när infektionen av moderen inträffade omedelbart efter leverans eller vid leverans.


Du kan få mer detaljerad information om frågan du är intresserad av i den relevanta delen av vår hemsida genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information kan också erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester och i en serie artiklar: Laboratoriediagnos

Snälla berätta för mig hur ofta du behöver ta en analys för kontroll och vilken typ av undersökning ska utföras av barnet, om det behövs?

Som regel, när man konstaterar infektionsfaktorer med viral hepatit C, krävs uppföljningsvård från smittsamma sjukdomar läkare en gång om året med transport. I händelse av att det finns avvikelser i leverns biokemiska prov, liksom analysresultaten visar en ökning av virusbelastningen, krävs förebyggande undersökning och behandling oftare, vilket fastställs individuellt av specialistläkaren för smittsamma sjukdomar. Barnet behöver för närvarande inte en undersökning.


För mer information om denna fråga kan du komma in i den relevanta delen av vår webbplats genom att klicka på följande länk: Viral hepatit C - diagnos och förebyggande. Ytterligare information kan även erhållas i följande avsnitt på vår hemsida: Lever biokemiska tester och i våra artiklars cykel: Laboratoriediagnostik

God eftermiddag passerade jag nyligen en analys för att upptäcka immunoglobuliner av klass M och G för hepatit C. Vänligen avkoda vad resultatet betyder

OP Kreta
kärna 0,211
NS3 0,210
NS4 0,212
NS5 0,213

Op prov
kärna 0,162
NS3 0,231 KP 1,10
NS4 0,205
NS5 0,124

Efter passerat PCR RNA - resultatet är negativt. Förutom NS3 förvirrar den höga frekvensen av NS4.

Jag ber dig också att svara på frågor
- Är det farligt för en sexpartner under oskyddad sex?
- Vilka ytterligare åtgärder kommer du att rådgöra med mig?

De siffror som du anger visar att du tidigare haft viral hepatit C. Vid oskyddad sex är överföring av infektion till en partner möjlig. Därefter måste du ta biokemiska leverprov och personligen rådgöra med din läkare, en smittsam specialist eller en hepatolog för att genomföra en undersökning och bestämma ytterligare taktik för observation och behandling.

hej) passerade test för hepatit C. Resultatet är positivt. referensvärdena är negativa. och det finns kommentarer - under det bekräftande testet för antikroppar mot HCV detekterades IgG och IgM mot HCV-antigener (kärna och NS3, NS4). Snälla berätta vad det betyder. tack på förhand

Denna slutsats innebär att du tidigare har haft viral hepatit C, för närvarande kan processen förvärras. Därför rekommenderar vi att du tar biokemiska leverprov och personligen rådgör med din läkare, specialist på smittskyddssjukdomar eller en hepatolog, som ska genomföra en undersökning och vid behov ordinera lämplig behandling.

God eftermiddag Donerat blod för HCV. Resultatet är negativt. Sedan kom igen efter två veckor nästa resultat till HCV: a / t-kärnan skulle vara negativ och a / t NS skulle vara. KP 8,3. Vad betyder detta?

Denna slutsats innebär att du tidigare har haft viral hepatit C och kan vara en bärare. Vi rekommenderar att du personligen besöker en infektionssjukdomsläkare som kommer att genomföra en undersökning, om det behövs, ytterligare studier (ett detaljerat blodprov för hepatitmarkörer, leverbiokemiska tester, ultraljud av de inre organen etc.).

Snarare, K.P. -8,3. Om det påverkar vad. HbsAg är negativ.

Denna slutsats bekräftar att du aldrig tidigare haft hepatit B-virus, men du är sjuk eller är bärare av viral hepatit C, och därför behöver du personligen besöka den smittsamma specialistens läkare för ett personligt samråd. Om det behövs kommer din läkare att ordinera ytterligare studier och lämplig behandling.

Antikroppar mot hepatit c-viruset (anti-HCV) (totalt) -OPcr = 0,265 Opsyv = 2.258. Inte gravid.

Denna slutsats innebär att du kan vara bärare av viral hepatit C. För mer detaljerad rådgivning, rekommenderar vi att du besöker smittsamma sjukdomar personligen personligen och också ger ett blodprov för lever biokemiska tester.

Regelbundet blod för hepatit B och C.
HBs-antigen är negativt.
Antikroppar mot hepatit C identifieras.
IgG, IgM till hepatit C-virus - positivt
KP (NS) - 0
KP (kärna) - 2,03

Denna slutsats innebär att du aldrig tidigare varit sjuk med hepatit B, men du har diagnostiserats med viral hepatit C - det är möjligt att du nyligen varit sjuk eller för närvarande upplever en förvärmning av sjukdomen. Vi rekommenderar att du tar ett blodprov - biokemiska leverprov och personligen samråda med din läkare som specialist i smittsamma sjukdomar, som ska ordinera dig en adekvat behandling.

Vad betyder dessa siffror, kan denna analys betraktas som pålitlig?
Mer än 10 år sedan, som med den planerade bloddonationen för hepatit, "klättras något". Återta betalt, allt är negativt. Förra året är allt negativt. Men nu. Jag är läkare, jag jobbar inom pediatrisk anestesiologi och intensivvård. Kommer de att avvisa mig för hepatit på grund av detta resultat?

Det är möjligt att infektionen inträffade på arbetsplatsen, med tanke på arbetets specifika egenskaper. I regel är förekomsten av denna diagnos inte en orsak till uppsägning, men tillfällig upphävande från arbetet är inte utesluten. I denna fråga rekommenderar vi att du personligen konsulterar din läkare smittsamma sjukdomar specialist efter att ha tagit ett blodprov för biokemiska leverprov.

Antikroppar mot hepatit c fanns i barnet vid födseln.
På 11 dagar gavs biokemi: totalt bilirubin 13,2, rakt bilirubin 3,3, alat 21,7, asat 34.
På 53 dagar återfanns biokemi återgivning: totalt bilirubin 5,2, rakt bilirubin 1,3, alat 20,3, asat 24,7.
På tre månader och fem dagar togs fler tester: biokemi - totalt bilirubin 5,2, direkt bilirubin - 1,3, alat - 21,3, asat - 34,5.
RT PCR - RNA inte detekterat, negativa, hepatit C-markörer (kärna, NS3,4,5, M) - positiva.
Vad säger dessa analyser?
När om antikroppar ska lämna (åtminstone enligt medelstatistik)? Hur informativt är resultatet av PCR om tre månader?
Hur sannolikt är det att han kan förändras?
Tack på förhand för ditt svar.

För att tolka resultatet av lever biokemiska tester, ange måttenheterna. Detektion av antikroppar mot hepatit C-viruset indikerar i detta fall transport av hepatit C. Dessa antikroppar kan bestå i en livstid. Bär hepatit C kräver regelbunden övervakning av en infektionssjukdomsläkare - en ultraljudsskanning av levern ska göras minst 1 gång om året, biokemiska leverprov och ett blodprov för hepatit C-markörer ska tas.

Måttenhet: bilirubin μmol / l, alat och asat / l. Vad betyder PCR-analys? Och är detta barns fara för dem som finns runt dem, eftersom de inte har något.

Resultatet av PCR-analys tyder på att viral hepatit C inte befinner sig i det aktiva skedet, det vill säga det är frånvarande i blodet. Förekomsten av positiva markörer av viral hepatit C indikerar bäraren av sjukdomen. Det fanns inga abnormiteter i leverbiokemiska tester, så det finns ingen anledning till oro.

God dag! Nyligen godkända tester och det är vad som finns i dem:
Hepatit C antikropp anti-CHV mängder. Resultatet avslöjas, och Norma avslöjas inte och i kolumnen kommentarer = 6.4. Vad betyder detta och om det är allvarligt, eftersom vi planerar ett barn och vilken läkare som ska kontakta. Tack på förhand!

Denna slutsats innebär att barnet kan vara bärare av hepatit C. Vi rekommenderar att du tar biokemiska leverprov, lever ultraljud och personligen konsulterar din specialist för smittsamma sjukdomar.

Betyder det att barn inte kan planeras eller allt är möjligt?

Vid transport av viral hepatit C är sannolikheten för överföring till barnet extremt låg, så du kan planera en graviditet. Rekommenderas för att konsultera din specialist för smittsamma sjukdomar hos läkare.

God dag! Vänligen hjälp förstå resultaten av testen:

HBsAg (hepatit B virus ytantigen) 0,250

Anti-HCV (antikroppar mot hepatit C-virus), totalt 1,83. A-HCV-bekräftelsestestet var negativt.
kärna - 0,37
A-HCV NS 3 - 0,10
A-HCV NS 4 - 0,01
A-HCV NS 5 - 0,02

Hepatit C antikroppar - bekräftande test:
Kärna (antikroppar mot strukturella proteiner av hep. C-virus) - 0,37
A-HCV NS3 (AT till icke-strukturellt protein NS3 av hep. C-virus) - 0,10
A-HCV NS 4 (AT till icke-strukturellt protein NS 4 av hep. C-virus) - 0,01
A-HCV NS 5 (AT till icke-strukturellt protein NS 5 av hep. C-virus) - 0,02

Detektion av hepatit B-virusytantigenet indikerar att du är infekterad med viral hepatit B. Också bekräftande test för antikroppar mot hepatit C visar att du har viral hepatit C. Vi rekommenderar att du tar ett biokemiskt levertest, gör en ultraljud i levern och personligen rådfråga din läkare infektionssjukdomar läkare.

Vad betyder ett positivt test för anti-HCV?

Om anti-HCV är positiv, vad kan det betyda? Ett sådant medicinskt test utförs när det är nödvändigt att detektera antikroppar mot hepatitviruset i blodet. Det ordineras för rutinmedicinska undersökningar eller för tecken på hepatit.

Det orsakssamband som orsakar infektion sprider sig snabbt genom kroppen och går in i levercellerna. Här är det aktivt replikerande. Immunsystemet frigör specifika antikroppar som svar på ett hot. I de flesta fall kan kroppens försvar inte innehålla virusets tillväxt, och patienten börjar behöva antiviral terapi. Hepatit av någon form kan ha farliga konsekvenser.

Indikationer för analys

Antikroppar i blodet kan detekteras flera månader efter infektion. Därför måste en person godkänna minst tre prov i följande fall:

 1. Efter oskyddad sex med en obekant partner.
 2. Bevis på att hepatit C kan överföras sexuellt hittas inte, men sjukdomen finns ofta hos patienter som leder ett promiskuöst intimt liv.
 3. Hepatit C diagnostiseras vid injektion av drogmissbrukare.
 4. Utseendet av antikroppar i blodet är möjligt efter tandkirurgi, tatuering eller efter ett besök hos en skönhetssalong, men sådana fall är sällsynta.

Innan blod ges donorer genomgår ett anti-HCV-test. Analyser görs före operation. Ytterligare diagnostiska förfaranden visas också med förhöjda nivåer av leverenzymer. Efter kontakt med en infekterad person utförs flera test med angivna intervaller.

Masstestning av befolkningen i infektionsfältet förhindrar epidemin. Patienten kan också kontakta en läkare om han har symtom på hepatit. Dessa inkluderar:

 • gulning av huden;
 • generell svaghet
 • illamående och kräkningar.

Endast genom att testa för antikroppar mot HCV kan du bekräfta virusets närvaro. Ofta krävs identifiering av totala antigener.

Hur testas anti-HCV?

För att detektera anti-HCV utförs följande:

 • enzymimmunanalys
 • radioimmunanalys;
 • PCR.

Ett blodprov för hepatit utförs i laboratoriet. För att få rätt resultat måste analysen tas på morgonen på tom mage. I en vecka borde du eliminera stress och tung fysisk ansträngning. Avkodning av resultaten som är inblandade i den behandlande läkaren.

Beroende på vilken typ av antikroppar som upptäckts utvärderas tillståndet för människors hälsa.

Olika markörer kan detekteras i det resulterande materialet. Anti-HCV är uppdelad i 2 typer. IgM börjar producera i kroppen 4-6 veckor efter infektion. Deras närvaro indikerar en aktiv replikation av viruset och progressiv hepatit. HCV-analys är positiv i den kroniska formen av sjukdomen. Vissa laboratorier i ett blodprov detekterar inte bara antikroppar, utan även RNA hos smittämnet. Detta är en dyr undersökningsmetod som förenklar diagnosen hepatit.

Avkodningsresultat

Testresultaten ger inget bestämt svar. Ett positivt resultat indikerar förekomsten av antikroppar i blodet, men det betyder inte att patienten lider av en akut infektionsform. Maximal mängd användbar information kan erhållas vid genomförande av en utökad studie. Det finns flera typer av positiva resultat.

I den akuta formen av sjukdomen i det studerade materialet detekteras:

Hepatit har uttalade tecken. Omedelbar behandling krävs, eftersom tillståndet är livshotande. En liknande situation kan observeras med förvärring av kronisk hepatit.

Närvaron av IgG och anti-HCV indikerar en trög form av sjukdomen. Inga tecken på detta förefaller. Närvaron av IgG-antikroppar i frånvaro av anti-HCV observeras när man går in i remission. I vissa fall får patienter med en kronisk form av sjukdomen ett liknande resultat.

I närvaro av anti-HCV i blodet kan sjukdomen vara frånvarande. Viruset utsöndras från kroppen utan att ha börjat aktiv aktivitet i cellerna. Anti HCV totalt negativ är ingen garanti för att patienten är helt frisk. Ett sådant testresultat kan erhållas av en person som nyligen har smittats. Immunsystemet har ännu inte börjat producera antikroppar, så i detta fall rekommenderas analysen att upprepas.

Självdiagnos

För närvarande kan en sådan studie utföras oberoende. Apotek säljer snabba tester som upptäcker antikroppar mot hepatitviruset. Denna metod är enkel och har en relativt hög grad av noggrannhet. Satsen innehåller:

 • scarifier;
 • reagens;
 • alkohol torka;
 • indikator;
 • pipett för bloduppsamling.

Ett positivt resultat beaktas om 2 stavar förekommer i testområdet. I det här fallet måste du kontakta vårdcentralen och göra en bekräftande analys i laboratoriet. En rad i kontrollområdet indikerar frånvaron av antikroppar mot hepatitviruset i blodet. Utseendet på 1 remsa i testområdet indikerar diagnosens invaliditet.

HCV blodprov rekommenderas att ta minst 1 gång per år. Om en person tvingas ständigt kontakta smittade eller lever i infektionsfokus, bör du tänka på vaccination. Hepatit är en farlig sjukdom som kan leda till cirros och levercancer.