Mänsklig lever

Människa lever är ett stort orörda organ i bukhålan. I en vuxen villkorlig hälsosam person är dess genomsnittliga vikt 1,5 kg, längd - ca 28 cm, bredd - ca 16 cm, höjd - ca 12 cm. Storlek och form beror på kroppsbyggnad, ålder och patologiska processer. Vikt kan variera - minska med atrofi och öka med parasitiska infektioner, fibros och tumörprocesser.

Människans lever är i kontakt med följande organ:

 • Membranet är en muskel som skiljer bröstkorg och bukhålighet;
 • mage;
 • gallblåsan;
 • duodenum;
 • höger njure och höger binjur;
 • tvärgående kolon.

Det finns en lever på höger under revbenen, har en kilformad form.

Orgeln har två ytor:

 • Membran (övre) - konvex, kupolformad, motsvarar membranets konkavitet.
 • Visceral (lägre) - ojämn, med prints av närliggande organ, med tre spår (en tvärgående och två längsgående) som bildar bokstaven N. I mitten av höger längsgående fur är gallblåsan, i ryggen är den IVC (inferior vena cava). Genom framsidan av vänster längsgående spår passerar navelvenen, i den bakre delen finns rester av den venösa kanalen av Aranti.

Leveren har två kanter - akut lägre och trubbig övre. De övre och nedre ytorna är separerade med en nedre skarp kant. Övre kanten ser nästan ut som den bakre ytan.

Strukturen hos den mänskliga leveren

Den består av ett mycket mjukt tyg, dess struktur är granulär. Den ligger i en glisson kapsel i bindväv. Inom leverans port är glisson kapseln tjockare och kallas portplattan. Från ovan är levern täckt med ett blad av bukhinnan, som sammanfogar tätt med bindvävskapseln. Peritoneumets viscerala blad befinner sig inte vid anbringandet av organet på membranet, vid platsen för kärlens inträde och utgång av gallvägen. Peritonealbladet är frånvarande i den bakre regionen intill den retroperitoneala vävnaden. Vid denna tidpunkt är tillträde till leverens bakre delar möjlig, till exempel för att öppna abscesser.

I mitten av organets nedre del är Glisson Gate - utgången i gallvägen och ingången till stora fartyg. Blod tränger in i levern via portalvenen (75%) och leverartären (25%). Portvenen och leverartären i cirka 60% av fallen är uppdelade i höger och vänster gren.

Ta det här testet och ta reda på om du har leverproblem.

De halvmåttiga och tvärgående ligamenten delar upp orgeln i två olikformiga lobes - höger och vänster. Dessa är de främsta leverloberna, förutom dem finns det också en caudal och en kvadrat.

Parenchymen är formad av lobuler, vilka är dess strukturella enheter. I form av sin struktur liknar lobulerna prismor införda i varandra.

Stroma är en fibrös mantel, eller glissonkapsel, av tät bindväv med septa av lös bindväv som tränger in i parenchymen och delar upp den i lober. Det penetreras av nerver och blodkärl.

Leveren kan delas in i rörsystem, segment och sektorer (zoner). Segment och sektorer separeras av spår. Uppdelningen bestäms av förgreningen av portalvenen.

Rörsystem inkluderar:

 • Artär.
 • Portal system (grenar av portalvenen).
 • Kavalsystemet (leveråren).
 • Gallvägarna.
 • Lymfsystemet.

Rörsystem, förutom portalen och kavallen, löper parallellt med portarna av portalven parallellt med varandra och bildar buntar. Nerverna går med i dem.

Det finns åtta segment (från höger till vänster moturs från I till VIII):

 • Vänster lob: caudate - I, bakre - II, framsida - III, fyrkantig - IV.
 • Höger lob: Mellans övre främre - V, lateral nedre främre - VI och lateral nedre bakre - VII, mitten övre bakre - VIII.

Från segment utgör större områden - sektorer (zoner). Det finns fem av dem. De bildas av vissa segment:

 • Vänster lateral (segment II).
 • Vänsterparamedian (III och IV).
 • Rätt paramediker (V och VIII).
 • Höger lateral (VI och VII).
 • Vänster dorsal (I).

Utflödet av blod sker genom tre leverår som närmar sig leverens bakre yta och strömmar in i den sämre vena cava som ligger på gränsen till höger om orgel och vänster.

Gallgångarna (höger och vänster), som leder ut mot gallan, slår samman i leverkanalen i glissonportarna.

Lymfutflöde från levern sker genom lymfkörtlarna i Glisson-porten, retroperitonealt utrymme och lever-duodenalband. Inuti leverlubben finns inga lymfatiska kapillärer, de är belägna i bindväven och strömmar in i lymfatiska vaskulära plexuserna som åtföljer portalvenen, leverarterierna, gallvägarna och leveråren.

Nerverna levererar leveren från vagusnerven (huvudkroppen är Lattarzha-nerven).

Den ligamentapparaten, som består av lunat, seglformade och triangulära ledband, förankrar levern till bukväggen i bukhinnan och membranet.

Levertopografi

Levern ligger på höger sida under membranet. Det upptar det mesta av övre buken. En liten del av kroppen sträcker sig bortom mittlinjen till vänster i subfrenerna och når vänster hypokondrium. Ovanifrån ligger det intill den nedre ytan av membranet, en liten del av leverns främre yta ligger intill peritoneumets främre vägg.

Det mesta av orgeln ligger under höger revben, en liten del i epigastriumzonen och under vänstra revbenen. Mellanlinjen sammanfaller med gränsen mellan leverens lobar.

Levern har fyra gränser: höger, vänster, övre, nedre. Organet projiceras på bukhinnans främre vägg. De övre och nedre gränserna projiceras på den anterolaterala ytan av kroppen och konvergerar i två punkter - på höger och vänster sida.

Placeringen av leverns övre kant är den rätta bröstvårtlinjen, nivån på det fjärde mellankostområdet.

Spetsen på vänster lob är den vänstra parasteriella linjen, nivån på det femte mellankostområdet.

Den främre bottenkanten är nivån på det tionde interkostala rummet.

Framkanten är den högra nippelinjen, kanten av kanten, sedan avgår den från revbenen och sträcker sig snett till vänster uppåt.

Den främre konturen av kroppen har en triangulär form.

Bottenkanten är inte täckt med revben endast i epigastrikzonen.

Framkanten av levern i sjukdomar står för kanten av revbenen och är lätt att detektera.

Leverfunktion i människokroppen

Leverans roll i människokroppen är stor, järn tillhör de vitala organen. Denna körtel utför många olika funktioner. Huvudrollen i deras genomförande är tilldelad strukturelementen - hepatocyter.

Hur uppstår levern och vilka processer i den? Det tar del i matsmältningen, i alla typer av metaboliska processer, utför barriär- och hormonfunktioner, liksom hematopoietiska under perioden med embryonal utveckling.

Vad gör levern som ett filter?

Det neutraliserar de giftiga produkterna av proteinmetabolism som kommer in i blodet, det vill säga desinficerar de giftiga ämnen, vilket gör dem mindre ofarliga, lätt avlägsnas från kroppen. På grund av de fagocytiska egenskaperna hos endotelet i leverens kapillärer neutraliseras ämnen som absorberas i tarmkanalen.

Det är ansvarigt för borttagning från kroppen av överskott av vitaminer, hormoner, mediatorer, andra toxiska mellanprodukter och slutprodukter av metabolism.

Vad är leverens roll i matsmältningen?

Det producerar gall, som sedan går in i duodenum. Gall är en gul, grönaktig eller brun geléliknande substans med en specifik lukt och bitter smak. Färgen beror på innehållet i gallpigment i den, som bildas vid nedbrytningen av röda blodkroppar. Det innehåller bilirubin, kolesterol, lecitin, gallsyror, slem. På grund av gallsyror förekommer emulgering och absorption av fett i mag-tarmkanalen. Halvdelen av allt gallret som levercellerna producerar levereras till gallblåsan.

Vad är leverns roll i metaboliska processer?

Det kallas glykogen depot. Kolhydrater som absorberas av tunntarmen omvandlas i levercellerna till glykogen. Det deponeras i hepatocyterna och muskelcellerna och med glukosbrist börjar konsumeras av kroppen. Glukos syntetiseras i levern från fruktos, galaktos och andra organiska föreningar. När den ackumuleras i kroppens överskott, blir den till fett och avsätts i hela kroppen i fettceller. Utsättandet av glykogen och dess splittring med frisättning av glukos regleras av insulin och glukagon, pankreas hormoner.

I levern bryts ner aminosyror och proteiner syntetiseras.

Det neutraliserar ammoniak som släpptes under proteinkonverteringen (det blir urin och lämnar kroppen med urin) och andra giftiga ämnen.

Fosfolipider och andra fetter som kroppen behöver syntetiseras från fettsyror från mat.

Vad är funktionen hos fostrets lever?

Under embryonal utveckling producerar den röda blodkroppar - röda blodkroppar. Den neutraliserande rollen under denna period tilldelas placentan.

patologier

Leversjukdomar på grund av dess funktioner. Eftersom en av dess huvuduppgifter är neutralisering av utländska agenter, är de vanligaste sjukdomarna i orglet infektiösa och giftiga skador. Trots det faktum att leverceller kan återhämta sig snabbt, är dessa möjligheter inte gränslösa och kan snabbt gå vilse med smittsamma skador. Med långvarig exponering för patogenernas organ kan fibros utvecklas, vilket är mycket svårt att behandla.

Patologier kan ha en biologisk, fysisk och kemisk karaktär av utveckling. Biologiska faktorer inkluderar virus, bakterier, parasiter. Streptokocker, Kochs trollstav, stafylokocker, virus innehållande DNA och RNA, amoeba, Giardia, Echinococcus och andra har en negativ effekt på organet. Fysiska faktorer inkluderar mekaniska skador och kemikalier innefattar läkemedel med långvarig användning (antibiotika, cancer mot cancer, barbiturater, vacciner, anti-tuberkulosläkemedel, sulfonamider).

Sjukdomar kan uppstå inte bara som en följd av den direkta påverkan på skadliga faktorer på hepatocyterna, men som ett resultat av undernäring, cirkulationsstörningar och andra saker.

Patologier utvecklas vanligen i form av dystrofi, gallstagnation, inflammation, leversvikt. Ytterligare störningar i metaboliska processer, såsom protein, kolhydrater, fett, hormon, enzym, beror på graden av skada på levervävnaden.

Sjukdomar kan förekomma i kronisk eller akut form, förändringar i kroppen är reversibla och irreversibla.

I samband med forskningen visade sig att tubulära system genomgår signifikanta förändringar i patologiska processer såsom cirros, parasitiska sjukdomar och cancer.

Leverfel

Karaktäriserad av kroppsbrott. En funktion kan minska, flera eller alla samtidigt. Det finns akut och kronisk insufficiens, i slutet av sjukdomen - icke-dödlig och dödlig.

Den mest allvarliga formen är akut. När OPN stör produktionen av blodkoagulationsfaktorer, syntes albumin.

Om en funktion i levern försämras sker en delmangel, om flera - subtotala, om allt är totalt.

Om kolhydratmetabolism störs kan hypo- och hyperglykemi utvecklas.

I strid med fett - deponering av kolesterolplakor i kärl och utveckling av ateroskleros.

I strid med proteinmetabolism - blödning, svullnad, försenad absorption av K-vitamin i tarmarna.

Portal hypertoni

Detta är en allvarlig komplikation av leversjukdom, kännetecknad av ökat tryck i portalvenen och blodstagnation. Oftast utvecklas med cirros, såväl som medfödda anomalier eller trombos i portalvenen, när den komprimeras av infiltrat eller tumörer. Blodcirkulation och lymfflöde i levern med portalhypertension försämras, vilket leder till abnormiteter i strukturen och ämnesomsättningen i andra organ.

sjukdom

De vanligaste sjukdomarna är hepatit, hepatit, cirros.

Hepatit är inflammation i parenchymen (suffixet -it indikerar inflammation). Infektiös och icke-infektiös. Den första är viral, den andra alkoholhaltiga, autoimmuna läkemedlet. Hepatit uppträder akut eller i kronisk form. De kan vara en oberoende sjukdom eller sekundär - ett symptom på en annan patologi.

Hepatos - dystrofisk lesion av parenkymen (suffix -oz talar om degenerativa processer). Den vanligaste feta hepatosen eller steatos, som vanligtvis utvecklas hos personer med alkoholism. Andra orsaker till dess förekomst - Toxiska effekter av droger, diabetes, Cushings syndrom, fetma, långvarig användning av glukokortikoider.

Cirros är en irreversibel process och slutstadiet av leversjukdom. Den vanligaste orsaken till det är alkoholism. Karaktäriserad av hepatocyters återfödelse och död. Vid cirros bildas knölar, omgivna av bindväv. Med progressionen av fibros blir cirkulations- och lymfsystemen försämrade, leversvikt och portalhypertension utvecklas. Med cirros kan mjälte och leverökning i storlek, gastrit, pankreatit, magsår, anemi, esophageal vener, blödning av hemorrojder utvecklas. Hos patienter med utmattning upplever de generell svaghet, kliande av hela kroppen, apati. Arbetet i alla system är stört: nervöst, kardiovaskulärt, endokrina och andra. Cirros kännetecknas av hög dödlighet.

missbildningar

Denna typ av patologi är sällsynt och uttrycks av abnorm plats eller onormala former av levern.

Felaktig placering observeras med en svag ligamentisk apparat, vilket resulterar i att organet utelämnas.

Onormala former är utvecklingen av ytterligare lobes, en förändring i djupet av furorna eller i storleken på leverdelarna.

Medfödda missbildningar innefattar olika godartade tillväxter: cyster, cavernösa hemangiom, hepatoadenom.

Värdet av levern i kroppen är enormt, så du måste kunna diagnostisera patologi och behandla dem ordentligt. Kunskap om leverns anatomi, dess strukturella egenskaper och strukturella uppdelning gör det möjligt att fastställa lokaliseringen och gränserna för de drabbade foci och omfattningen av organets täckning genom den patologiska processen, bestämma volymen av den borttagna delen och undvika störning av gallret och blodcirkulationen. Kunskap om framkallningarna av leverns strukturer på dess yta är nödvändig för att utföra operationer för avlägsnande av vätska.

Var är och hur är levern?

Ofta, för att få reda på vilka organ vi består av, var de är, fungerar deras arbete, vi vänder oss till en magisk bok som kallas mänsklig anatomi. Lever, hjärta och mage är huvudkomponenterna.

I den här artikeln vill jag vara medveten om ett så viktigt organ som levern, för att berätta dess funktioner, för att döma på sådana frågor som: var levern är leverens storlek etc.

Till att börja med kommer jag att säga att levern är en av de viktigaste unpaired organen hos en person, som har en intressant struktur och många funktioner. Inte konstigt att de säger att en person kan leva med en njure, med en lunga, med en arm eller ben, men livet slutar utan hjärta och lever.

Var är den mänskliga leveren?

Som vetenskapen om anatomi säger är levern belägen i bukhålans övre del, upptar en liten del av vänster hypokondrium och praktiskt taget hela högerhypokondrium. Om du vet var membranet är, då där levern är lätt att hitta: anatomi hävdar att den ligger under membranet på höger sida. Leverans storlek är normal om den upptar den 50: e delen av hela en vuxnas massa.

"Var är lever av en nyfödd?" Frågade många omtänksamma mammor. Barnets lever ligger på samma plats som en vuxen, bara upptar det mesta av bukhålan. Leverans storlek hos barn betraktas i normens gånggångar om den upptar den tjugonde delen av kroppen.

Efter att ha beskrivit leverns normala storlek vill jag stanna på indikatorerna för sin massa:

 • nyfödd lever väger 120... 150 gram
 • En ung mans levern väger 1200... 1500 gram
 • Vuxen lever väger 1.500... 1.700 gram.

Till att börja med kommer jag att ge uppgifter om vad som är tillåtet för leverans hos en vuxen.

Tabell 1. Lever Norm

Men oavsett personens ålder: om han är en bebis eller en äldre person, förändras strukturen i hans lever och funktioner inte över tiden.

Vilka är de strukturella egenskaperna hos levern?

Den består av två stora halvor och en liten kvadratisk lobule i nedre delen av levern, som gallblåsan förenas med. Läser den medicinska litteraturen, du kan hitta en mer detaljerad beskrivning och visuell struktur av den mänskliga leveren. Till exempel, att leverans vänstra och högra delar består av åtta segment, som var och en utövar sina funktioner, har noder, nervplex och rörformade spår (vener, gallrör, artärer, lymfkörtlar). Varför är dessa furrows och vad går igenom dem?

Så, låt oss titta närmare på varje gren:

 • leverartärer levererar blod till levern från celiac stammen
 • leveråter ger blodflöde från levern
 • lymfkörtlar används för att tömma lymf från levern
 • gallkanaler avlägsna gallan från levern
 • levernerven plexus ger invern av levern.

Leverfunktion

Med en sådan multifunktionell arsenal utför levern de viktigaste viktiga funktionerna i människokroppen och deltar i processen:

 • matsmältningen. I medicin kallas levern även matsmältningskörteln.
 • blodcirkulationen. Inte undra på att levern är det främsta blodbildande organet i människokroppen.
 • metabolism;
 • hormonell metabolism.

En sådan struktur hos den mänskliga leveren gör det möjligt att utföra helt unika funktioner:

 • Producera galla
 • Neutralisera giftiga och giftiga ämnen
 • Bygg upp lager av glukos, vitaminer och andra näringsämnen
 • Främja koagulering och förhindra blod från koagulering.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att om en person inte hade en lever, skulle blodet inte berikas med användbara komponenter och skulle inte rengöras av skadliga spjälkningsprodukter och skulle därför vara dödligt.

lever

Levern är ett unikt organ i människokroppen. Detta beror främst på multifunktionaliteten, eftersom det kan utföra cirka 500 olika funktioner. Levern är det största organet i matsmältningssystemet. Men huvudfunktionen är förmågan att regenerera. Detta är ett av de få organ som kan förnyas på egen hand i närvaro av gynnsamma förhållanden. Levern är extremt viktig för människokroppen, men vad är de viktigaste funktionerna som den utför, vilken är strukturen och var ligger den i människokroppen?

Leverplats och funktion

Leveren är ett organ i matsmältningssystemet, som ligger i rätt hypokondrium under membranet och i normalt tillstånd sträcker sig inte utöver revbenen. Bara i barndomen kan hon utföra lite, men ett sådant fenomen upp till 7 år anses vara normen. Vikt beror på personens ålder. Således är det hos en vuxen 1500-1700 g. En förändring i storleken eller vikten av ett organ indikerar utvecklingen av patologiska processer i kroppen.

Som nämnts utför levern många funktioner, de viktigaste är:

 • Avgiftning. Levern är människans huvudrengöringsorgan. Alla metaboliska produkter, sönderfall, toxiner, gifter och andra ämnen i mag-tarmkanalen kommer in i levern, där orgelet "neutraliserar" dem. Efter avgiftning avlägsnar kroppen ofarliga sönderfallsprodukter från blodet eller gallan, varifrån de kommer in i tarmen och utsöndras tillsammans med avföring.
 • Produktionen av bra kolesterol, som är involverat i syntesen av gallan, reglerar hormonella nivåer och är involverad i bildandet av cellmembran.
 • Acceleration av proteinsyntesen, vilket är extremt viktigt för det normala mänskliga livet.
 • Syntes av gallan, som är inblandad i processen att smälta mat och fettmetabolism.
 • Normalisering av kolhydratmetabolism i kroppen, vilket ökar energipotentialen. För det första ger levern framställning av glykogen och glukos.
 • Förordning av pigmentmetabolism - utskiljning av bilirubin tillsammans med gallan.
 • Fettnedbrytning i ketonkroppar och fettsyror.

Levern kan återfödas. Kroppen kan återhämta sig, även om den är bevarad endast 25%. Regenerering sker genom tillväxt och snabbare celldelning. Vid vilken denna process slutar, så snart kroppen når önskad storlek.

Anatomisk struktur av levern

Levern är ett komplext organ som innehåller ytan av leverns orgel, segment och lobar.

Leverans yta. Det finns diafragmatiska (övre) och viscerala (lägre). Den första är placerad direkt under membranet, medan den andra är i botten och i kontakt med de flesta inre organen.

Leverlober. Kroppen har två lober - vänster och höger. De är åtskilda av en halvmåne ligament. Den första delen har en mindre storlek. I varje lobe finns en stor central ven som är uppdelad i sinusformiga kapillärer. Varje del innefattar leverceller som kallas hepatocyter. Dessutom är kroppen uppdelad i 8 element.

Dessutom innehåller levern blodkärl, spår och plexus:

 • Arterier ger syreberikat blod till levern från celiac stammen.
 • Vener skapar ett utflöde av blod från kroppen.
 • Lymfkörteln tar bort lymf från levern.
 • Nerveplex ger leverververn.
 • Gallgångarna hjälper till att ta bort gallan från orgeln.

Leversjukdomar

Det finns många leversjukdomar som kan uppstå på grund av kemiska, fysiska eller mekaniska effekter, som ett resultat av utvecklingen av andra sjukdomar eller på grund av strukturella förändringar i kroppen. Dessutom varierar sjukdomar beroende på den drabbade delen. Dessa kan vara leverskivor, blodkärl, gallgångar etc.

De vanligaste sjukdomarna är:

 • Purulent, infektiös eller inflammatorisk skada på hematocyter.
 • Hepatit A, B, C, etc., inklusive giftiga.
 • Levercirros.
 • Fet hepatos - spridningen av fettvävnad som stör organets funktion.
 • Lever tuberkulos.
 • Formning av purulent hålrum i orglet (abscess).
 • Kroppsbrott vid magont.
 • Trombos av leverns främsta blodkärl.
 • Pylephlebitis.
 • Kolestas (stagnation av gallan i kroppen).
 • Cholangit är en inflammatorisk process i gallgångarna.
 • Lever i hemangiom.
 • Cystisk bildning på levern.
 • Angiosarcoma och andra cancerformer samt spridningen av metastaser till levern under tumörbildning av andra organ.
 • Ascariasis.
 • Leverhypoplasi.

Eventuella patologiska processer i levern manifest, som regel, samma tecken. Oftast är det smärta i rätt hypokondrium, vilket ökar med fysisk ansträngning, utseende av halsbränna, illamående och kräkningar, ett brott mot stolen - diarré eller förstoppning, förändring i urinfärg och avföring.

Ofta är det en ökning i kroppsstorlek, försämring av allmänhetens välbefinnande, utseende av huvudvärk, minskad synskärpa och utseendet av gul sclera. Specifika symptom är karakteristiska för varje enskild sjukdom, vilket hjälper till att fastställa diagnosen noggrant och välja den mest effektiva behandlingen.

Behandling av sjukdomar

Innan behandlingen med leversjukdomar fortsätter, är det viktigt att fastställa sjukdoms exakta natur. För att göra detta bör du kontakta en specialist - en gastroenterolog, som ska genomföra en grundlig undersökning och vid behov förorda diagnostiska förfaranden:

 • Ultraljudsundersökning av bukhålan.
 • Utför alla laboratorietester, inklusive leverfunktionstester.
 • Magnetic resonance imaging för att detektera närvaron av metastaser vid utvecklingen av cancer.

Behandling av sjukdomar beror på många faktorer: orsakerna till sjukdomen, huvudsymptomen, den allmänna hälsan hos personen och förekomsten av associerade sjukdomar. Cholagoguepreparat och hepaprotektorer används ofta. Dieting spelar en viktig roll vid behandling av leversjukdomar - detta kommer att bidra till att minska belastningen på organet och förbättra dess funktion.

Förebyggande av leversjukdomar

Vilka förebyggande åtgärder bör följas för att förhindra utvecklingen av leversjukdom

Principerna om riktig näring. Först och främst bör du granska din kost och utesluta från menyprodukterna som har negativ inverkan på leverens hälsa och funktion. Först och främst är det fet, stekt, rökt, marinerat; vitt bröd och söta bakverk. Berika din kost med frukter, grönsaker, spannmål, skaldjur och lågfett kött.

Fullständigt avslag på användningen av alkoholhaltiga och låga alkoholhaltiga drycker. De påverkar kroppen negativt och framkallar utvecklingen av många sjukdomar.

Normalisering av kroppsvikt. Överdrivenhet komplicerar leverns arbete och kan leda till fetma.

Rimlig användning av droger. Många droger påverkar levern negativt och minskar risken för att utveckla sjukdomar. Antibiotika och kombinationen av flera läkemedel samtidigt utan samordning med läkaren är särskilt farliga.

Levern utför många funktioner och stöder kroppens normala funktion, så det är extremt viktigt att övervaka kroppens hälsa och förebygga sjukdomstillväxt.

Mänsklig lever: Funktioner, struktur, anatomi, roll i kroppen

anatomi

Höjdpunkter:

 • I levern finns 2 ytor och 2 kanter, 4 lobes, 5 sektorer och 8 segment. En sådan mångfaldig uppdelning är villkorad och tjänar som en guide för att underlätta diagnostiska och kirurgiska manipuleringar.
 • Yta: övre konvexa (membran) och nedre konkav (visceral),
 • Kant: Bakstopp och framskarp.
 • Sektorer: högerparamedian (V och VIII) och lateral (VI och VII), vänster - dorsal (I), lateral (II) och paramedian (III och IV). En sektor är en del av levern där en gren av portalvenen tränger in, den motsvarande delen av leverartären är nerver och en sektionell gallgång kommer ut.
 • Bindvävnad och peritoneala ledband. De håller levern i en viss position.
 • Blodflöde: leverartär och portalår.
 • Utflöde: leveråter.
 • Formen är som en triangel.
 • Plats: från femte mellanklassen till costalbågen, huvudsakligen till höger om mittlinjen. Ovan är det intill membranet, nedanför magen och i tolvfingertarmen.
 • Nästan helt täckt med visceral peritoneum, förutom baksidan av membranytan och gallbladderbädden.
 • Funktionell och strukturell enhet - hepatisk lobule, bestående av glandulära celler (hos människor, cirka 500 000 segment)

struktur

Det högra längsgående spåret, det här är sängen av gallblåsan, det passerar den sämre vena cava. I vänster furu ligger en rund ligament i levern och navelstrinnet. Också isolerade svans och kvadratiska lober, som tidigare inkluderades i höger lob.

Varje aktie är uppdelad i 4 segment. Segmentet är en gren av portalgrenen, motsvarande gren av leverartären och gallkanalen, omgiven av en del av leverparenchymen.

Under leverns serösa membran är ett tunt fibröst membran, som tillsammans med kärlen träder in i leverparenchymen, vilken gren i bindvävskikt som omger leverlubberna.

buntar

Alla ligament, med undantag för hepato-njurligamentet, är två blad av peritoneum. Formas på övergångsställen i bukhinnan, som täcker levern, på intilliggande organ (peritoneal) och vävnader (bindväv).

Peritoneal: hepatisk duodenalsår, hepatomaginal, hepato-renal.

 • Levernets runda ligament - rör sig från vänster längsgående spår till den främre bukväggen nära naveln
 • Crescent - från membranet till levern. Det delar levern i höger och vänster lobes, kopplad till två andra: rund och krona.
 • Kronan - på vänster lopp representeras av två löv, till höger - lakorna av bukhinnan skiljer sig från nivån av den sämre vena cava. Förblir en öppen del av levern, inte täckt med bukhinnan.
 • Trekantiga. Vänster om membranet och leverens vänstra lob, uppdelad i 2 delar. På vänster sida slutar med en fri kant, på höger sida är det en fortsättning på kransbandet. Höger - från membranet till höger leverens lever.

Leverfunktion

 • Utbildning och utsöndring av galla.
 • Barriärfunktion.
 • Avgiftning (makrofager)
 • Depot av glykogen, vissa vitaminer och spårämnen och jämnt blod (upp till 1 l.)
 • Delta i alla typer av utbyte
 • Hematopoietisk (i embryonal period)

Anatomi funktioner

 • Lägre plats varierar beroende på kroppens position. I en stående position faller hon, ligger ner - stiger. På samma sätt i andningsprocessen: när du andas in, stiger den, när du andas ut går den ner. I den djupa inhalationsfasen är det möjligt att bestämma sin nedre kant.
 • I levern finns två venesystem: portalen - bildad av portens venes grenar, genom vilken blodet flyter in i orgelet genom dess grind och livsvenens kavala grenar - bär blod från levern till den sämre vena cava.
 • Varje hälft av levern levereras autonomt med blod och har också ett eget utflöde av gall och blod. Gränsen mellan dessa halvor passerar villkorligen genom gallblåsans övre del och den sämre vena cava. Och de är i sin tur uppdelade i 4 segment med ett identiskt blodförsörjningssystem. Varje 2 minuter passerar allt blod genom båda avdelningarna.

Roll i kroppen

 • Först och främst är det bildandet av gall av hepatocyter (choleresis) och dess utsöndring (cholekinesis). Detta ensamt är ett viktigt bidrag till matsmältningsprocessen.
 • Choleres är kontinuerlig, men matintag ökar denna process.
 • Cholekinesis uppträder regelbundet - endast med mat. På en tom mage kommer gallan i gallblåsan. Och i processen med att äta gallan går in i duodenum.

Gallervärde:

 • Emulgerar fetter, vilket resulterar i att ytan på vilken de hydrolyseras genom lipas ökar.
 • Lös upp hydrolysprodukterna från fetter, vilket hjälper deras absorption och resyntes av triglycerider i enterocyter.
 • Ökar aktiviteten hos lever- och intestinala enzymer, särskilt lipaser.
 • Stärker hydrolys och absorption av kolhydrater och proteiner, absorption av fettlösliga vitaminer (A, D, E, K), kolesterol och kalciumsalter.
 • Själv är en stimulator för gallbildning och gallutskiljning.
 • Främjar motorisk och sekretorisk aktivitet i tunntarmen, proliferation av enterocyter, apoptos.
 • Neutraliserar saltsyra i tolvfingertarmen.
 • Stimulerar intestinal motilitet.
 • Utsöndrar toxiner och metaboliter från kroppen, till exempel bilirubin.

Inte mindre viktigt är leverns roll vid neutralisering av giftiga ämnen.

 • Kemikalier neutraliseras i 2 steg: Enzymatisk oxidation, reduktion, metylering, acetylering, hydrolys. Efterföljande konjugering med glycin, taurin, svavelsyra, ättiksyra, glukuronsyra.
 • Lösliga konjugat utsöndras i gall och urin.
 • Giftig ammoniak inaktiveras av urea och kreatinin.
 • Mikroorganismer neutraliseras genom fagocytos och lysis.
 • Också involverad i tillhandahållande av homeostas. Samma galla i sin sammansättning utsöndrar från blodet ett antal substanser transformerade i levern.
 • Blood deposition. I händelse av blodförlust eller chock, släpps detta blod i blodet.
 • Inaktiverar: hormoner (glukokortikosteroider, aldosteron, androgener, östrogener, insulin, glukagon, vissa gastrointestinala hormoner), biogena aminer (katekolaminer, histamin, serotonin).
 • Deltar i erythrokinetik: vid förstörelsen av åldrande former av röda blodkroppar, hemnedbrytning och bildning av bilirubin. Leverantör av järn i röd benmärg.
 • Regelverkan av gall på utsöndring av mage, bukspottkörtel, tunntarmen. Evakueringsaktivitet hos det gastroduodenala komplexet och intestinal motilitet
 • Slutligen deltar i alla typer av utbyte.

Vid utbyte av proteiner

I levern uppstår:

 • syntes av blodproteiner: alla fibrinogen, de flesta albumin och globuliner, koagulations- och antikoagulationsfaktorer i blodet. Därför deltar levern i blodkoagulering och vice versa för att sakta ner denna process.
 • Aminosyratransaminering - d.v.s. bildandet av nya proteiner från produkterna av nedbrytningen av proteiner som kommer in i tarmen med mat.
 • En annan utmaning: transport av ämnen i blodet. Det bildar proteinkomplex med fetter, kolhydrater och bärarkomplex - till exempel transferrin - en järnbärare.
 • Nedbrytningen av proteiner till deras slutprodukter: ammoniak och urea.
 • Ammoniak är giftigt. Uppsamling av ammoniak i blodet och nervsystemet leder till psykopatologi, till och med koma - en fullständig avstängning av nervsystemet. Det är därför som denna kropps roll är viktig, neutraliserar ammoniak till låg giftig karbamid, som utsöndras av njurarna.

Lipidmetabolism

Leverans delaktighet är att fetterna är uppdelade på trilitseridov, fosfolipider, kolesterol, gallsyror, lipoproteiner, acetonkroppar bildas.

Vid utbyte av kolhydrater

Deltagandet bestäms av syntes, sönderdelning och deponering av glykogen, omvandling av galaktos och fruktos till glukos och dess oxidation. dvs Överskott av glukos omvandlas till glykogen och förvaras i levern, och med brist på socker i blodet omvandlas det igen till glukos.

Vid utbyte av vitaminer

Deltagande i absorptionen, bildandet av vitaminer och deras bioaktiva former, avsättning och avlägsnande av deras överskott från kroppen.

Vid utbyte av spårämnen och elektrolyter

Underhåll av plasma-onkotiskt tryck, reglering av plasma-natrium och kaliumnivåer genom att påverka aldosteronhalten.

Författaren till artikeln: doktor Dzhabborova Gulnora Sultonovna

Mänsklig lever. Anatomi, struktur och funktion av levern i kroppen

Relaterade artiklar

Det är viktigt att förstå att levern inte har några nervändar, så det kan inte skada. Men smärta i levern kan tala om dysfunktion. När allt kommer omkring, även om levern själv inte skadar, kan organen runt, till exempel, med ökad eller dysfunktion (ackumulering av gallan) skada.

I händelse av symtom på smärta i levern, obehag, är det nödvändigt att hantera diagnosen, kontakta en läkare och, enligt läkarens föreskrift, använda hepatoprotektorer.

Låt oss ta en närmare titt på leverns struktur.

Hepar (översatt från grekiska betyder "lever") är ett voluminöst glandulärt organ, vars massa når ungefär 1 500 g.

Först och främst är levern en körtel som producerar gall, som sedan kommer in i duodenum genom excretionskanalen.

I vår kropp utför levern många funktioner. Huvuddelen av dessa är: metabolisk, ansvarig för ämnesomsättning, barriär, utsöndring.

Barriärfunktion: ansvarig för neutralisering i levern av toxiska proteinmetabolismsprodukter som kommer in i levern med blod. Vidare har endotelet i de hepatiska kapillärerna och stellatretikuloendoteliocyterna fagocytiska egenskaper som bidrar till att neutralisera ämnen som absorberas i tarmarna.

Leveren deltar i alla typer av metabolism; I synnerhet omvandlas kolhydrater absorberade av tarmslemhinnan i levern till glykogen (glykogen "depot").

Förutom alla andra lever kan hormonfunktionen också tillskrivas.

Hos små barn och embryon produceras funktionen av blodbildning (erytrocyter).

Enkelt sagt, vår lever har förmågan att blodcirkulation, matsmältning och metabolism av olika arter, inklusive hormonella.

För att behålla leveransfunktionerna är det nödvändigt att hålla sig till rätt diet (till exempel tabellnummer 5). Vid observation av organdysfunktion rekommenderas användning av hepatoprotektorer (enligt ordination av en läkare).

Levern i sig ligger strax under membranet, till höger, i bukhålans övre del.

Endast en liten del av levern kommer till vänster hos en vuxen. Vid nyfödda barn upptar levern det mesta av bukhålan eller 1/20 av hela kroppens massa (i en vuxen är förhållandet ca 1/50).

Låt oss överväga läget i levern relativt andra organ:

I levern är det vanligt att skilja mellan 2 kanter och 2 ytor.

Leverans övre yta är konvex i förhållande till membranets konkava form, till vilken den är intilliggande.

Den nedre ytan av levern, vänd upp och ner och har indragningar från den intilliggande bukhinnan.

Den övre ytan är skild från botten med en skarp bottenkant, margo sämre.

Den andra kanten av levern, den övre, tvärtom är så ojämn, därför betraktas den som leverens yta.

I leverns struktur är det vanligt att skilja mellan två lobes: höger (stor), lobus hepatis dexter och den mindre vänstra, lobus hepatis sinister.

På den membraniska ytan separeras dessa två lobes av halvmånen. falciforme hepatis.

I ledbandets fria kant finns en tät fiberkabel - leverns cirkulära ligament, lig. teres hepatis, som sträcker sig från naveln, navelsträng och är en övervuxen navelsträng, v. umbilicalis.

Den runda ligamenten böjer sig över leverens nedre kant, bildar en marmelad, incisura ligamenti teretis, och ligger på den viscerala ytan av levern i det vänstra längsgående spåret, som på denna yta är gränsen mellan leverens högra och vänstra lobar.

Det runda ligamentet upptas av den främre delen av denna spårfissiira ligamenti teretis; Den bakre delen av sulcus innehåller en fortsättning av det cirkulära ligamentet i form av en tunn fiberledare - en övervuxen venös kanal, ductus venosus, som fungerade under livets embryonala livstid. Detta avsnitt av furan heter fissura ligamenti venosi.

Läkarens högra lager på den viscerala ytan är uppdelad i sekundära lobes av två spår eller urtag. En av dem löper parallellt med vänster längsgående spår och i den främre sektionen där gallblåsan är belägen kallas vesica fellea fossa vesicae felleae; Den bakre delen av furan, djupare, innehåller den sämre vena cava, v. cava underlägsen, och kallas sulcus venae cavae.

Fossa vesicae felleae och sulcus venae cavae separeras från varandra genom en relativt smal isthmus av levervävnaden, kallad caudatprocessen, processus caudatus.

Det djupa tvärgående spåret som förbinder de bakre ändarna av fissurae ligamenti teretis och fossae vesicae felleae kallas portens portar, porta hepatis. Genom dem ange a. hepatica och v. portae med åtföljande nerver och lymfkärl och ductus hepaticus communis som lämnar gallan från levern.

Den del av leverns höga löv som är bunden bakom leverns krage, från sidorna - gallblåsans fossa till höger och den runda ligamentslitsen till vänster kallas kvadratkloben, lobus quadratus. Regionen bakom leverns port mellan fissura ligamenti venosi till vänster och sulcus venae cavae till höger utgör caudatloben, lobus caudatus.

De organ som angränsar till leverens ytor bildar fördjupningar på det, de intryck som kallas det kontaktande organet.

Leveren är täckt med bukhinnan i större delen, utom för en del av sin bakre yta, där levern ligger direkt intill membranet.

Strukturen i levern. Under leverns serösa membran är ett tunnt fibröst membran, tunika fibrosa. Det ligger i leverens port, tillsammans med kärlen, in i leverns substans och fortsätter i de tunna skikten av bindväv som omger leverlubben, lobuli hepatis.

Hos människor är lobulerna svagt åtskilda från varandra, hos vissa djur, till exempel hos grisar, är bindvävskikt mellan lobulerna mer uttalade. Hepatiska celler i lobulerna grupperas i form av plattor, vilka är placerade radiellt från den axiella delen av lobulerna till periferin.

Inuti lobulerna i leverkapillärernas väggar, förutom endoteliocyter, finns stellatceller med fagocytiska egenskaper. Lobberna är omgivna av interlobular vener, venae interlobulares, vilka är grenar av portalvenen och interlobulära arteriella grenar, arteriae interlobulares (från en. Hepatica propria).

Mellan levercellerna, vilka bildar leverlubberna, som ligger mellan kontaktytorna hos de två levercellerna, är gallkanalerna, ductuli biliferi. Kommer ut ur lobulesna, de strömmar in i interlobulära kanaler, ductuli interlobulares. Från varje lager i leverns utsöndringskanal.

Från sammanflödet av höger och vänster kanalen bildas ductus hepaticus communis, som tar gall ut ur levern, bilis och lämnar portens portar.

Den vanliga leverkanalen består oftast av två kanaler, men ibland av tre, fyra och till och med fem.

Levertopografi. Levern projiceras på den främre bukväggen i epigastriet. Leverans gränser, övre och nedre, projicerade på kroppens anterolaterala yta, konvergerar med varandra på två punkter: höger och vänster.

Den övre gränsen för levern börjar i det tionde interkostala rummet till höger, längs mitten av axillärlinjen. Härifrån stiger den brant uppåt och medialt respektive framsprutet av membranet, som levern är intill och når längs den högra bröstvårtlinjen det fjärde mellankostområdet; hence ihåliga gräns sänker sig åt vänster korsning bröstben något högre bas xiphoid processen, och i det femte interkostalrummet kommer till mittpunkten mellan bröstbenet och vänster spenkopp linjer.

Den undre gränsen börjar på samma ställe i den tionde interkostalrummet, eftersom den övre gränsen går bort snett och medialt, passerar IX och X i kust brosket till höger är på Epigastrium området snett till vänster och uppåt, korsar kust bågen på den nivå VII vänster revben brosk och i femte mellanklassen förbinder med övre gränsen.

Leveranspaket. Leverlederna bildas av bukhinnan, som passerar från membranets nedre yta till levern, till dess membranyta, där den bildar leverns koronarligament, lig. coronarium hepatis. Kanterna på detta ligament har formen av triangulära plattor, benämnda trekantiga ligament, ligg. triangulare dextrum et sinistrum. Från den viscerala ytan av levern går ligamenten till närmaste organ: till höger njure. hepaterale, till den mindre krökningen i magsäcken. hepatogastricum och till tolvfingertarmen. hepatoduodenale.

Leverens näring uppstår på grund av a. hepatica propria, men en fjärdedel av tiden från vänster magsår. Funktionerna i leverns kärl är att förutom arteriellt blod får det också venöst blod. Genom porten kommer leverens substans in i a. hepatica propria och v. portae. Gå in i portens portar, v. portae, som bär blod från orörda bukorgan, gafflar i de tunnaste grenarna, som ligger mellan lobulerna, vv. interlobulares. De senare åtföljs av aa. interlobularer (grenar a. hepatica propia) och ductuli interlobulares.

I substanserna i leverlubberna bildas kapillärnät från artärer och vener, från vilket allt blod samlas in i centrala vener - vv. centrales. Vv. centraler, som kommer ut ur leverkula, strömmar in i kollektiva ådrar, som gradvis förbinder med varandra, bildar vv. Hepaticae. Leveråren har sfinkter vid sammanflödet i centrala venerna. Vv. 3-4 stora hepaticae och flera små hepaticae lämnar levern på baksidan och faller in i v. cava sämre.

Således i levern finns det två venesystem:

 1. portal bildad av grenar v. portéer, genom vilka blod strömmar in i levern genom dess grind,
 2. kavaller som representerar totaliteten vv. hepaticae bär blod från levern till v. cava sämre.

I livmodern är det ett tredje navlarsystem i venerna; den senare är grenar v. navelsträng, som efter födseln utplånas.

När det gäller lymfkärlen finns inga äkta lymfatiska kapillärer inuti leverlubben: de existerar bara i den interglobulära bindevävnaden och infiltreras i plexuserna av lymfkärlen som följer med förgrening av portalvenen, leverarterien och gallvägarna å ena sidan och rötterna i leveråren å andra sidan. Vents lever lymfkärlen att gå Nodi hepatici, coeliaci, gastrici dextri, pylorici och okoloaortalnym noder i bukhålan, samt diafragma noder och bakre mediastinum (brösthålan in). Ungefär hälften av hela kroppslymfer tas bort från levern.

Levernas innervation utförs från celiac plexus av truncus sympathicus och n. vagus.

Segmentstrukturen i levern. I samband med utvecklingen av kirurgi och utvecklingen av hepatologi har en undervisning på segmentets segmentstruktur nu skapats, vilket har förändrat den tidigare idén att dela levern i lobes och lobes. Som noterat finns det fem rörsystem i levern:

 1. gallvägarna
 2. artär
 3. grenar av portalvenen (portal system),
 4. leveråter (kavalsystem)
 5. lymfatiska kärl.

Portalen och kavala vensystemet sammanfaller inte med varandra, och de återstående rörformiga systemen följer förgrening av portalvenen, löper parallellt med varandra och bildar vaskulära sekretoriska buntar, vilka förenas av nerver. En del av lymfkärlen går tillsammans med leveråren.

Leversegmentet är en pyramidal del av sin parenchyma, intill den så kallade hepatiska triaden: en gren av portalvenen i den andra ordningen, en gren av sin egen hepatiska artär som åtföljer den och den motsvarande grenen i leverkanalen.

I levern skiljer sig följande segment, allt från sulcus venae cavae till vänster, moturs:

 • I - caudat segment av vänster lobe, som motsvarar samma leverle;
 • II - bakre segment av vänster lobe, lokaliserad i bakre delen av loben med samma namn;
 • III - den främre delen av vänster loben, som ligger i samma del av den;
 • IV - kvadratisk segment av vänster loben, som motsvarar leverkroppen;
 • V - Mellans övre främre segment av höger lob;
 • VI-lateralt nedre främre segment av höger lob;
 • VII - lateralt nedre bakre segment av höger lob;
 • VIII - Mellans övre segment av höger lob. (Segmentnamn anger delar av höger lobe.)

Låt oss titta närmare på segment (eller sektorer) i levern:

Totalt är det vanligt att dela levern i fem sektorer.

 1. Den vänstra laterala sektorn motsvarar segment II (monosegmental sektor).
 2. Den vänstra paramediansektorn bildas av segmenten III och IV.
 3. Den rätta paramediansektorn består av V- och VIII-segmenten.
 4. Den högra laterala sektorn innefattar VI- och VII-segmenten.
 5. Vänster dorsal sektor motsvarar segment I (monosegmentär sektor).

Vid födelsetiden uttrycks leversegmenten tydligt, eftersom formas bildas i livmoderperioden.

Teorin om den segmentala strukturen i levern är mer detaljerad och djup jämfört med idén att dela levern i lobes och lobes.