Hur många lever i levercancer

Levercancer är en av de farligaste onkologiska sjukdomarna. Prognosen för överlevnad i primär levercancer beror direkt på det stadium då sjukdomen diagnostiseras. Också viktig är patientens ålder, det allmänna tillståndet för alla kroppssystem, den histologiska typen av tumören. Av särskild vikt är patientens immunitet.

Läkare kan inte alltid svara på frågan om hur länge de lever med en sådan diagnos, eftersom även de inte kan ta hänsyn till alla faktorer som påverkar livslängden. I synnerhet kan patientens känslomässiga och psykiska inställning, som ibland ger ett bra resultat i de mest ogynnsamma situationerna, vara av stor betydelse.

Av dessa skäl är prognosen för förväntad livslängd vid olika stadier av sjukdomen ett mycket medelvärde baserat uteslutande på statistiska data. Hur mycket som kvarstår för patienten att leva i ett visst kliniskt fall är svårt att bestämma.

 • All information på denna sida är endast avsett för informationsändamål och är inte en manual för handling!
 • Endast doktorn kan leverera EXACT DIAGNOS!
 • Vi uppmanar dig att inte göra självläkande, men att registrera dig hos en specialist!
 • Hälsa åt dig och din familj! Förlora inte hjärtat

Video: Om levercancer

På steg 1

Hur mycket de lever i levercancer i 1 grad beror på vilken typ av behandling och kroppens tillstånd. Med alla cancersjukdomar är en period på 5 år vägledande. Om patienterna lever längre än detta anses behandlingen vara framgångsrik.

Vanligtvis är kirurgisk behandling ordinerad för första leverkreft i stadium 1:

 • leverresektion
 • avlägsnande av en av leverns anatomiska lobar
 • levertransplantation (transplantation).

Den senare typen av operation (levertransplantation) är den mest radikala och innebär att patienten fullständigt botar i 75-80% av fallen. I andra fall är andelen patienter som lever mer än 5 år 60%.

Levercancer bland alla cancerformer har högst sannolikhet för återfall. Dessutom är leverkreft oftast sekundär - det vill säga mot bakgrund av en malign lesion i andra organ. Alla dessa omständigheter gör levercancer farliga och ogynnsamma när det gäller prognos.

När det gäller levertransplantationskirurgi är denna typ av behandling verkligen den mest föredragna och effektiva behandlingsmetoden, men svårigheten ligger i den låga tillgängligheten av donatororganen.

Ibland kan givaren vara den närmaste släkting hos patienten som donerar del av levern. Levern har en hög förmåga att regenerera och kan återhämta sig med 90-100% under en relativt kort tidsperiod. Tyvärr är sådana operationer inte alltid möjliga av medicinska skäl.

På steg 2

Den andra etappen av levercancer karakteriseras av spridningen av den maligna processen till friska vävnader och i synnerhet organkärlen. Vid detta stadium når tumören 5 cm, men överskrider inte dessa storlekar.

Behandling av cancer 2 är svår på grund av vaskulära lesioner. Leverresektion utförs, om en sådan operation är möjlig, och organsättning. Överlevnad efter operation beror på graden av spridning av cancerceller i hela kroppen. Om maligniteten avlägsnas med hjälp av primär och sekundär terapi, anser läkare behandlingen lyckad.

Successfrekvensen för levercancer grad 2 är dock relativt låg och lika med endast 50%.

I den här artikeln kan du se bilder av levercancer i etapp 4.

På steg 3

I steg 3 är lymfkörtlar metastatiska och själva tumören växer till närmaste vävnader och organ. Matsmältningsorganen, peritoneum kan påverkas. På stadium 3 utvecklas ofta ascites - ackumulering av vätska i bukhålan. Ofta måste detta tillstånd lösas genom operation.

Behandlingen av levercancer i etapp 3 är sällan radikal - det är inte längre nödvändigt att avlägsna en del av orgelet eller ens att ersätta det helt, eftersom det redan är omöjligt att fullständigt bota sjukdomen.

Alternativa behandlingsmetoder används - embolisering av artären som matar in cancer, etanolinjektion. Klassisk kemoterapi, strålningsexponering och riktade terapi används också.

Överlevnadsprognosen är ca 20-30%.

Kemoterapi för levercancer används för att stoppa metastasprocessen i kroppen. Mer detaljer här.

Detta avsnitt beskriver i detalj orsakerna till levercancer.

På stadium 4

Steg 4 - den farligaste och ogynnsamaste i prognosen. Ofta utförs endast palliativ behandling - eliminering av smärtsamma symtom, eliminering av konsekvenserna av blödning. Tyvärr är levercancer i 4: e graden fylld med ett plötsligt dödligt utfall på grund av den ständiga risken att utveckla akut leversvikt.

Dessutom utsätts andra organ för vilka sekundära maligna skador - lungor, njurar och benvävnad - utsätts för allvarlig fara. I cancerstadiet 4 är läkare tvungna att tillämpa behandling med starka narkosmedel av narkotisk natur - andra metoder för smärtlindring är i detta skede kraftlösa.

Patientöverlevnad är inte mer än 5-7%.

Det finns ingen bestämd formel som gör det möjligt att beräkna patienternas livslängd. Villkoren beror i stor utsträckning på patienternas psykologiska tillstånd, nivån på sjukvården och deltagandet av släktingar och nära människor.

Överlevnadsprognos för levercancer

Primär levercancer är våldsam, aggressiv och patientens prognos är ofta en besvikelse. Femårsöverlevnaden är bara 20%. I sekundära tumörer, med massiv sådd, är prognosen extremt ogynnsam.

Primär och sekundär neoplasma

Enligt medicinsk statistik är prognosen för levercancer ganska ogynnsam och överlevnaden är en av de lägsta. Men lita inte på allmän statistik. De ger inte svar på frågan om livets kvalitet och varaktighet i varje enskilt fall. Livsförutsättningen tar hänsyn till många faktorer:

 • allmän tillstånd hos patienten
 • det stadium där sjukdomen diagnostiserades
 • en typ av cancer;
 • primär eller sekundär natur av den maligna processen;
 • nivå av adekvat terapi.

Standardprocedurer, experimentella och ytterligare terapimetoder kan påverka sannolikheten för en gynnsam livsförändring för patienter som lider av sjukdomen. Sammanfattningen av all tillgänglig data kan doktorn individuellt utse en prognos och en framtidsutsikter.

Primär cancer är nodulär, diffus. Det fortskrider snabbt, metastaserar och växer in i intilliggande blodkärl. Primär cancer är en tät multipel proliferation av atypiska vita celler utan en tydligt definierad gräns. I den sekundära neoplasmen i levern uppträder den maligna processen i andra organ. Detta är metastatisk cancer.

Primär levercancer är några typer av malign process, vars namn är direkt relaterad till vilka celler eller cellstrukturer som var inblandade i denna process:

 1. Hepatocellulär cancer (hepatom). Utvecklas i levercellerna. Hepatocellulär är den vanligaste formen.
 2. Cholangiocellulär cancer (kolangiom). Utvecklat i gallret från epitelceller. Kolangiocelluläret utvecklas i sin tur som ett kolangiokarcinom (direkt inuti leverkonstruktionerna), en tumör i leverns port (en Klatskin-tumör). Grindtumören utvecklas i epitelvävnaderna i gallkanalerna, vilka ligger vid korsningen av de gemensamma och segmentala kanalerna. Portens tumör är långsamt växande, metastasering ger bara närmare ett sent stadium.
 3. Hematocholangiocellulär (kolangiohepatom) är en blandad form i vilken leverceller och gallkanaler påverkas.
 4. Mesodermal cancer i form av lymfosarcoma, angiosarkom och mesenkymom (sammansatt av lymfoidelement, endotelceller).
 5. Oifferentierad (ospecificerad) tumör.

Många studier bekräftar att ju högre differentieringen är desto bättre är prognosen för patienternas liv. Utifferentierad tumör är svår att behandla, den växer snabbt och metastaserar lika snabbt.

I organs metastatiska tumörer (sekundär cancer) kommer de maligna cellerna från andra organ genom portalvenen. En sekundär skada kan komma från bröst, lunga, njure, äggstock, livmoder, mag i tarmarna. Metastatisk tumör refererar omedelbart till stadium 4 cancer.

Typer och effektivitet av behandlingen

Behandling av sekundär tumör utförs i kombination med terapi i primär fokus. I primär cancer använder modern medicin behandling med en kombination av metoder (kirurgi, kemoterapi, strålning), 20% av patienterna genomgår en radikal operation med hjälp av metoden för lobektomi och hemihepatoektomi och atypisk resektion. Kirurgisk behandling kombineras med kemoterapeutiska åtgärder med droger Methotrexat, TIO-TEF, Fluorouracil).

Efter den kirurgiska behandlingen har utförts, aktiveras strålbehandling. Strålningsterapi brukar vanligtvis inte användas ensam, eftersom denna metod anses vara inte tillräckligt effektiv i det här fallet.

Om portens cancer är utan skador på kärl och lymfkörtlar, används kirurgisk behandling också. Patienter som diagnostiserats med inoperabel leverportcancer visas kemoterapi i kombination med strålning. Detta ger upphov till tröskeln för överlevnad för patienter upp till ett år. För cancer i porten utförs kanalstentning som palliativ terapi. Kirurgisk behandling, om primär cancer, ger från 9 till 19% av femårig patientöverlevnad.

Terapi av metastatisk cancer, mer allvarlig och uttalad om kliniska manifestationer, utförs med samma metoder som i primärt. Vid scenen av multipla metastaser är radikal behandling av den primära tumören kontraindicerad. Kemoterapi är föreskriven. Dess fördelar:

 • fullständig eller partiell död av maligna celler är möjlig;
 • saktar tillväxtprocessen, gör det möjligt att kontrollera spridningen av maligna celler;
 • förstör centrum för metastasering.

Kemoterapi kan avsevärt lindra symtomen: tumörens storlek minskar och det komprimerar inte så mycket de omgivande organen och vävnaderna. Hur mycket kemoterapi kommer att ge en positiv effekt beror direkt på sjukdomsfasen vid vilken behandlingen började och på lokaliseringen av den maligna neoplasmen.

Kemoterapi ordineras med paus: en veckas behandling, en vilodag. Vidare genomfört flera sådana kurser. Kemoterapi med en paus är nödvändigt för att kroppen ska kunna återställa och mogna nya friska celler. Behandlingsförloppet är under periodisk undersökning och insamling av nödvändiga test. Varje kropp reagerar på drogerna individuellt. Effekten av behandlingen kan bedömas när kemoterapi har utförts i flera kurser.

Leversjukdom utvecklas snabbt och diagnostiseras vanligtvis i sista skedet, därför är en positiv prognos för livet för sådana patienter alltid ogynnsam. I procentandelar är den partiella härdningen av primärcancer mycket låg. Kirurgisk behandling ger ett bra resultat endast i enskilda fall. Huvudmålet är att utföra sådan behandling, som kommer att kunna begränsa tumörens tillväxt och lindra de övergripande symptomen.

I det sista skedet, när tumören redan är inoperabel, är patientens liv cirka fyra månader. Om tumören är på scenen när kirurgisk behandling kan tillämpas, är patienternas livslängd mer positiv, med en genomsnittlig livslängd på upp till tre år och en femårig överlevnad på cirka 20%. Om tumören passerar på bakgrund av cirros, ger den fullständiga förlusten av orgelfunktionen en livsförutsägelse på högst fyra eller fem månaders liv.

En metastatisk vy med massiv sådd, vanligen svår, oanvändbar, ger den mest ogynnsamma prognosen.

Förväntad livslängd för levercancer

Dessutom innefattar orsakerna till sjukdomen långvarig inflammation i organ, cirros, hemokromatos, endokrina sjukdomar, parasitiska eller virala skador på den.

Beroende på lokalisering av oncopoch särskiljs två typer av cancer:

 • hepatocellulärt carcinom i levern (HCR) - utvecklas från organets parenchyma. Det diagnostiseras i nästan 80% av fallen;
 • kolangiocellulär (HCR) - uppstår från gallgångarna. Den står för endast 16-18%.

Prognosen för överlevnad i levercancer beror på cellkompositionen, tumörens storlek, förekomsten av den maligna processen och patientens samtidiga sjukdomar. En viktig punkt är personens psykologiska tillstånd, eftersom en positiv attityd och lusten att bekämpa sjukdomen ökar effektiviteten av behandlingen och bidrar till den snabba återhämtningen.

Kliniska manifestationer

Symptomen på sjukdomen beror på scenen i den onkologiska processen. Så det finns flera klassificeringar som gör det möjligt att korrekt bestämma svårighetsgraden av sjukdomen och bestämma vidare behandlingstaktiken. Tänk på den vanligaste användningen:

 1. på makromorfologisk form. HCC kan vara massiv, nodulär eller diffus (allt beror på nodulernas antal och storlek). Om CCR växer i gallgångens vägg kallas den endofytisk. När en tumör kommer in i kanalens lumen anses den vara polypropisk;
 2. TMN. Denna klassificering tar hänsyn till egenskaperna hos den primära tumören (Tumor), tillståndet för de nära belägna lymfkörtlarna (Nodus), liksom förekomsten av avlägsna metastaser (metastas);
 3. på cellulär struktur. Med tanke på graden av differentiering (utveckling) av en malign lesion kan du bestämma prognosen för levercancer. Konventionellt betecknas indikatorn - G. Den har flera grader (från 1 till 4);
De mindre differentierade cellerna är svullna, desto mer aggressiva är det. Det kännetecknas av tidig metastasering och snabb tillväxt.
 1. bedömning av allvaret av organsvikt enligt Child-Pugh. Denna klassificering gör att du kan bestämma om det är möjligt att genomföra kirurgiska ingrepp, vilket ger information om funktionaliteten hos den återstående delen av levern. Faktum är att cancer diagnostiseras ofta mot bakgrund av cirros, när hepatocyterna (dess celler) ersätts av bindväv och blir oanvändbara. I det här fallet ökar risken för dödsfall av patienten på grund av fullständigt misslyckande av levern efter avlägsnande av en del av kroppen. Klassificeringen tar hänsyn till ascites, nivån av bilirubin, protein, närvaron av encefalopati och tillståndet av blodkoagulationssystemet.

I början av sjukdomen upplever en person en liten svaghet, subfebril, leverbesvär och noterar också dålig aptit. Dessa symtom är vanligtvis inte orsaken till att gå till en läkare, eftersom de anses av patienter som ett brott mot matsmältning eller ARVI. I den första etappen överstiger oncochagen inte två centimeter, och blodkärlen förblir opåverkade.

När tumören växer framstår nya kliniska tecken, och allvaret hos de som redan är närvarande ökar. Så märker patienten dyspeptiska störningar i form av illamående och tarmdysfunktion. Obehag i magen och smärta i levern. Det är viktigt att förstå att dess parenchyma inte har några nervändar, till skillnad från det organiska fibrösa kapseln. Det är på grund av den senare sträckningen att smärtsamma förnimmelser uppstår, vilket indikerar tumörens stora storlek. Det kan ta upp till 50% av den totala leveren.

I andra etappen är förekomsten av gulsot inte uteslutet. När man undersöker rätt hypokondrium upptäcker läkaren ett tätt organ med klumpiga kanter. Dessutom är hepatomegali (förstorad lever) karakteristisk.

Det är i tredje etappen att cancer oftast diagnostiseras. Det finns flera grader av dess utveckling:

 1. A - kännetecknas av en ökning i tumören över fem centimeter och skada på blodkärlen;
 2. B - kännetecknas av närvaron av spiring i leverns och närliggande organ
 3. C - En lesion av närliggande lymfkörtlar detekteras.

Kliniskt manifesteras det tredje steget:

 • svår svaghet
 • dyspeptiska störningar;
 • smärta i levern
 • gulsot;
 • svullnad i benen, de första tecknen på ascites.

När det gäller fjärde etappen kännetecknas det av utarmande smärta i levern, encefalopati, svåra manifestationer av portalhypertension (ascites, hepatomegali, svullnad i extremiteterna, varicose förändringar i esofageala åder). Anslut också de kliniska tecknen på dysfunktion hos andra organ som har genomgått metastasala skador.

Hur mycket lever med levercancer?

Livslängden kan endast ställas in av en läkare, baserat på resultaten från en fullständig undersökning och en leverkreftsklinik. Hur många människor lever med en sådan diagnos beror på många faktorer, nämligen:

 1. stadier av oncoprocess;
 2. patientens ålder
 3. Förekomsten av kroniska sjukdomar;
 4. leverens initiala tillstånd.

I första etappen

För att bedöma effektiviteten av behandlingen och bestämma prognosen för livet används vanligtvis 5-års överlevnadshastighet. Det tar hänsyn till antalet personer som har bott i fem år efter diagnos och inledande av terapi.

Med tanke på den begränsade karaktären hos den maligna processen i första etappen rekommenderar läkare kirurgi. Ibland övervägas en levertransplantation. I det senare fallet betraktas behandlingen som en radikal, och den femåriga överlevnadsgraden når 80%. Efter avlägsnande av en del av kroppen är denna siffra signifikant lägre och uppgår till 60%. Återfall diagnostiseras ofta. Trots detta är prognosen för primär leverkreft gynnsam, i motsats till metastatisk organskada.

I andra etappen

Spridningen av den onkologiska processen till blodkärlen och utvidgningen av tumören till fem centimeter försvårar prognosen för livet. Levertransplantation anses vara mer radikal, men det är inte alltid möjligt att utföra det. Anledningen till detta är den höga kostnaden för operationen, liksom kontraindikationer för kirurgiskt ingrepp på grund av patientens hälsotillstånd.

Förutom en fullständig ersättning av organ kan läkare rekommendera resektion, vilket kommer att ta bort tumören (källan till maligna celler). Efter behandlingen lever endast 50% av patienterna mer än fem år från diagnosdagen.

I tredje etappen

På detta stadium diagnostiseras en lesion av regionala lymfkörtlar och närliggande organ. Med tanke på förekomsten av den illamående processen bestämmer experterna huruvida man utför kirurgi i en palliativ eller radikal volym. Allt beror på graden av skador på de omgivande organen.

Observera att den tredje graden präglas av ascites, utmattning, hypoproteinemi (reduktion av protein i blodet), anemi och störning av koagulationssystemet. I detta avseende föreskrivs patienten infusionsbehandling under den preoperativa perioden för att minska risken för komplikationer.

Trots alla insatser av läkare, överstiger patientens femåriga överlevnad inte över 20%.

Orsaken till försämringen är ett återfall (efter en radikal operation), liksom tillväxten av övriga delar av tumören i andra organ (vid palliativ avlägsnande av cancer).

I fjärde etappen

Livslängden för cancer i det sista steget är inte så länge, eftersom läkare inte helt kan ta bort tumörkonglomeratet, och avlägsna metastatiska foci expanderar snabbt. Behandling kommer vanligtvis ner för att minska svårighetsgraden av kliniska symptom.

Kirurgi utförs för att eliminera komplikationer, såsom:

 1. intestinal obstruktion när tumören expanderar och smalnar tarmens lumen;
 2. blödning från kärl som skadas under tumörsönderfallet
 3. ascites, när volymen ackumulerad vätska överstiger 5-10 liter;
 4. peritonit, vars utveckling observeras efter tumörens förstöring och kränkningar av tarmens eller gallgångarnas integritet.

I det fjärde stadiet påverkar metastaser hjärnan, lungorna, magen och benstrukturerna. Patientöverlevnad överstiger inte 5%. I detta fall beror livslängden oftast på patientvård.

Hur ökar livslängden?

Det finns inte många metoder som kan öka livslängden och förbättra kvaliteten. Efter en fullständig undersökning etablerar läkaren scenen av oncoprocess, som behandlingsmetoderna beror på.

behandling

Hittills finns det flera sätt att behandla levercancer:

 • kirurgisk ingrepp;
 • kemoterapi;
 • exponering.

Operationsvolymen beror på förekomsten av den maligna processen. Detta kan vara en resektion av det drabbade organet eller en levertransplantation.

Kemoterapi har tre riktningar, nämligen:

 1. embolisering. Dess väsen ligger i introduktionen av läkemedlet i blodkärlet som matar tumören. Läkemedlet används i form av mikrokapslar eller en oljelösning. Det anses vara den mest effektiva metoden, eftersom det gör det möjligt att blockera blodtillförseln till tumörplatsen och sakta på utvecklingen av den maligna processen.
 2. infusion när det kemoterapeutiska medlet injiceras i flytande form i kärlet. Nackdelen med metoden är effekten av läkemedel, inte bara på cancer, men även hälsosam vävnad. Bland de biverkningar som är värda att markera minskningen av immunitet, håravfall, stomatit och tarmdysfunktion.
 3. ablation. Huvudmålet med metoden är förstörelsen av tumören genom att injicera läkemedlet direkt i vävnaden.

När det gäller strålbehandling är dess effektivitet i leverkarcinom minimal. I detta avseende gäller denna teknik inte idag.

diet

En viktig roll i behandlingen spelas av rätt näring. Det ska vara enkelt, men samtidigt täcka hela kroppen, vilket förhindrar viktminskning. Kost kost inkluderar:

 1. delade måltider. Intervallet mellan måltiderna får inte överstiga två timmar;
 2. överdriven dricks, vilket gör det möjligt att förhindra uttorkning
 3. flytande och puree diskar;
 4. matlagningsmetoder - ångad, bakad, kokad eller stuvad;
 5. varma rätter (inte kallt och inte varmt);
 6. fokus bör vara på soppor, grönsaker, frukt, magert gelé och spannmål (bovete, vete, ris, havregryn);
 7. Fläsk, svin, rika buljonger, fettfisk, choklad, kaffe, slaktbiprodukter, godis med grädde, färska bakverk, konserver, korv, lök, vitlök, kryddor och pickles är förbjudna.

Efter behandlingen är det viktigt att genomgå regelbundna undersökningar, vilket är nödvändigt för att kontrollera den onkologiska processen. Dessutom måste du övervaka de inre organens arbete, nivået på hemoglobin, röda blodkroppar, blodplättar och leukocyter, särskilt mot bakgrund av kemoterapi.

Levercancer: prognos

Det mest sannolika resultatet av en sjukdom beror på graden av förekomsten av cancer vid tidpunkten för diagnosen. Följande är allmän statistik baserad på observationer av stora patientgrupper. De bestämmer inte på något sätt resultatet av kampen mot cancer i dina enskilda omständigheter.

Ingen kan exakt bestämma hur mycket som finns kvar för att du ska leva med levercancer. Allt beror på den specifika situationen och behandlingen. Det finns inga identiska patienter, och varje persons kropp svarar annorlunda mot samma behandlingsmetod.

Din läkare kan berätta mer om din personliga prognos.

Artikelnavigering

Överlevnad i levercancer i etapper

Följande figurer publiceras i europeiska riktlinjer för klinisk praxis vid behandling av levercancer. I detta system för bedömning av överlevnad beaktas storleken och placeringen av den maligna tumören samt leverfunktionen och patientens allmänna hälsa.

För varje steg beräknas följande statistik:

 1. genomsnittlig överlevnad - perioden från diagnosen till det ögonblick då hälften av patienterna fortfarande lever
 2. 5 års överlevnad - antalet personer som har bott 5 år eller mer efter en diagnos.

Steg 0

I avsaknad av behandling är den genomsnittliga överlevnaden för levercancer i detta stadium mer än 3 år.

Med behandling lever 70 till 90 av 100 patienter (mellan 70 och 90%) 5 år eller mer.

Behandling av leverkreftstadiet 0 involverar organtransplantation, ablation (procedur för destruktion av en tumör) eller kirurgi för att avlägsna malign vävnad.

Steg A

I frånvaro av behandling är den genomsnittliga överlevnaden för levercancerstadiet A 3 år.

Med behandling lever från 50 till 70 av 100 patienter (från 50 till 70%) 5 år eller mer.

Behandling av stadium A levercancer innebär organtransplantation, ablation (ett förfarande för destruktion av en patologisk neoplasma) eller kirurgi för att avlägsna malign vävnad.

Steg B

I frånvaro av behandling är den genomsnittliga överlevnaden för levercancerstadiet B 16 månader.

Medel för överlevnad är den genomsnittliga överlevnaden för levercancerstadiet B 20 månader.

För att behandla levercancer i stadium B kan läkaren ordinera kemoterapeutiska läkemedel till levern genom en stor artär i övre delen av benet (transartär kemoembolisering).

Steg C

I frånvaro av behandling är den genomsnittliga överlevnaden för levercancerstadiet C 4 till 8 månader.

Behandlingsbehandlingen är den genomsnittliga överlevnaden för levercancerstadiet C 6 till 11 månader.

För att behandla levercancer i stadium C, kommer du sannolikt att förskrivas sorafenib. Läkaren kan också erbjuda dig deltagande i en klinisk prövning.

Steg D

I frånvaro av behandling är den genomsnittliga överlevnaden för levercancerstadiet D mindre än 4 månader.

Effektiva metoder för behandling av levercancerstadiet D existerar inte. Däremot fortsätter dina läkare och sjuksköterskor att behandla eventuella symtom som du kan ha.

Överlevnad för alla stadier av levercancer

När det gäller vuxna patienter med levercancer:

 1. nästan 35 av 100 personer (nästan 35%) kommer att leva 1 år eller mer efter en diagnos
 2. över 10 av 100 personer (över 10%) kommer att leva 5 år eller mer efter en diagnos.

Observera: dessa siffror avser endast primär levercancer hos vuxna. Primär levercancer hos barn är extremt sällsynt, och prognosen för sådana patienter är mer gynnsam än hos vuxna.

Vilka faktorer påverkar överlevnad?

Prognosen påverkas främst av den tillgängliga behandlingsmetoden. Det beror på cancerens stadium i diagnosen, det vill säga på tumörens storlek och det faktum att det sprider sig.

Läkarens recept kommer också att bero på tillståndet hos organets hälsosamma vävnad.

Dessutom påverkar din övergripande hälsa överlevnad.

Historien om Marina från Chelyabinsk, Ichilov Cancer Center patient

När doktorn utförde den årliga läkarundersökningen grep hon min båren, och det skadade mycket. När resultaten av blodprov kom, visade det sig att jag hade förhöjt bilirubin. Ändå var det nog en halv och en halv innan jag slutligen diagnostiserades. När jag lärde mig att jag har en malign levertumör (kolangiokarcinom), bestämde jag mig för att bli behandlad i Israel vid Ichilov Cancer Center.

Israeliska läkare bekräftade diagnosen: Jag hade cancer i första etappen. De gav mig en resektion - avlägsnande av en del av levern med en tumör. Behandlingen varade i 6 månader, sedan började remission, som har pågått i 14 månader. Läkare säger att jag har goda chanser för en fullständig botemedel, för Verksamheten utfördes i tid.

Jag blev positivt överraskad av personalens inställning till patienterna. Alla förstod att jag var rädd och gav stöd och omsorg. Jag visste att jag i denna institution var helt säker.

Kostnaden för diagnos och behandling av levercancer i Israel

För din bekvämlighet ger vi de officiellt godkända priserna för diagnos och behandling av levercancer i israeliska Ichilov Cancer Center. Alla priser är i dollar.

Behandling och livslängd för levercancer

Frågan om livslängd hos levercancer är mycket viktigt för patienterna. Överlevnadsfrekvensen hos människor varierar med sjukdomsstadiet. Tänk på prognosens egenskaper i denna patologi.

Beroendet av prognosen från sjukdomsfasen

För att bestämma prognosen för levercancer, använder läkare begreppet "femårig överlevnad". Detta är andelen som visar hur många patienter som överlevde i 5 år efter upptäckten av en malign levertumör. Faktum är att människolivet beror på det stadium där en farlig sjukdom upptäcktes.

 1. I det första skedet av sjukdomen observeras en tumör som inte påverkar blodkärlen. Ungefär en fjärdedel av organet påverkas. Cancer på detta stadium behandlas med tidig upptäckt.
 2. Det andra steget kännetecknas av tumörtillväxt. Dess storlek överstiger inte fem centimeter. Skador på kärl runt en lever uppstår. I sällsynta fall förstörs levern med mer än hälften. Med snabb behandling i detta skede har fyra av tio patienter en chans att överleva.
 3. I det tredje steget överstiger tumörens storlek fem centimeter. Kanske uppkomsten av nya foci av cancer, skador på närmaste lymfkörtlar. Jämfört med andra etappen reduceras prognosen för 5 års överlevnad betydligt, eftersom tumören i allt högre grad förstör levervävnaden. Chemo - eller strålbehandling.
 4. I det fjärde stadiet utgör sjukdomen den största risken för människor. Fem års överlevnad överstiger inte 6 procent. Ett stort antal foci av tumörceller i levern, skador på lever- eller portalvenen. Avlägsna metastaser observeras, vanligtvis i lungorna, peritoneum och andra organ. Patienten är ordinerad palliativ medicinering.

Observera att det exakta svaret på frågan hur lång tid en patient med levercancer kommer att leva kommer inte att ges av någon läkare. I alla skeden av denna sjukdom kan hjälpa traditionell medicin. En person kan kontakta en fytoterapeut för att hitta den bästa behandlingen. Av stor betydelse är människans psykologiska tillstånd.

Förväntad livslängd vid olika stadier av cancer

1) I det första steget fortsätter sjukdomen utan några symtom. En person störs av sådana tecken som:

 • svaghet;
 • aptitlöshet;
 • temperaturökning till subfebrila värden;
 • dyspeptiska fenomen;
 • smärta i rätt hypokondrium
 • gulning av huden och sclera;
 • missfärgning av urin.

En tumör detekteras på en ultraljud eller MR. Under förutsättning att behandlingen påbörjas tidigt överlever mer än 50% av patienterna efter fem år från det att tumören upptäcktes.

2) I den andra etappen av cancer lider patienter av icke-specifika symptom:

 • temperaturökning
 • smärta i rätt hypokondrium
 • perversion av smak;
 • viktminskning
 • förstorad lever
 • inre blödning.

Tumören i denna grad når fem centimeter. Framgångsgraden av behandlingen minskar: Fem års överlevnad når 40-50 procent.

3) Det mest permanenta tecknet på levercancer i tredje etappen är svår svaghet vilket leder till förlust av effektivitet. De flesta patienter rapporterar viktminskning, försämrade fysiologiska processer och anorexi. Vaktar ansiktets jordfärg, utseendet på det av "stjärnorna" av kärlen, andfåddhet, ascites. När tumören utvecklas, intensifierar dessa symtom. Det finns en ökning i levern. Vid tunna patienter är det tydligt synligt vid andning.

Överlevnadsprognosen vid detta stadium av sjukdomen reduceras till 20 procent. Förekomsten av metastaser förvärrar prognosen, eftersom cancerprocessen sträcker sig till andra organ.

4) Betyg 4 - den svåraste. Cancerceller bildar avlägsna metastaser. Även vid behandlingen överstiger femårig patientöverlevnad inte över 6, högst 10 procent. Symptomen på detta stadium är:

 • svår svaghet
 • minskning av nivån av röda blodkroppar;
 • ackumulering av gallsyror i kroppsvävnaderna;
 • ökade nivåer av bilirubin i blodet;
 • ackumulering av vätska i bukhålan;
 • skarpa känslor av smärta i levern.

Egenskaper av levercancerbehandling

Bland andra cancerformer är levercancer det svåraste att behandla. Faktum är att han har en hög benägenhet att återkomma. Dessutom uppstår sjukdomen på grund av den onkologiska processen i andra organ. Mest föredragen är en levertransplantation. Doktorer och patienter har dock låg tillgång till donatororgan.

1) Behandling av cancer i första etappen är den mest effektiva. Tumören avlägsnas framgångsrikt under operationen. Producerad segmental resektion av levern. Kemisk embolisering av den drabbade skadorna och radiofrekvensablationen kan också utföras. Valet av behandlingsmetod beror på patientens tillstånd. Hur mycket lever efter en sådan operation beror på det allmänna hälsotillståndet.

Den kirurgiska behandlingen av levercancer visas inte alltid i första etappen. Kemoterapi och strålbehandling hjälper till att förstöra tumören eller sakta sin tillväxt.

2) I det andra steget är det endast radikalt ingripande, när tumören inte överskrider fem centimeter i diameter och skadan på de omgivande vävnaderna är minimal. I andra fall ger kemoterapi och radiofrekvensablation mening. Hur mycket lever efter operationen i detta skede beror på huruvida processen stoppades.

3) Vid den tredje etappen av cancer används följande metoder för behandling av sjukdomen:

 • kirurgisk behandling - för att minska tumörens storlek och minska intensiteten av förgiftningen;
 • radiofrekvensablation (för att minska storleken på den maligna lesionen);
 • Röntgenendovaskulär behandling;
 • embolisering med radioaktiva ämnen;
 • kemoterapi;
 • riktade terapi (riktade effekter på tumörceller);
 • immunterapi.

Tyvärr kan återhämtning och ökad livslängd för levercancer i tredje graden vara extremt svår.

4) Behandlingen av sjukdomen i fjärde etappen är symptomatisk och palliativ. Dess mål är att minska tillväxten av maligna celler, minska smärta och maximera underhållet av orgelfunktionen. Sådana händelser hålls:

 • underhållsbehandling med införande av näringsämnen;
 • blodtransfusion;
 • plasmautbyte;
 • förebyggande av livshotande tillstånd - tromboembolism, stroke, hjärtinfarkt;
 • palliativ kirurgi.

Kräftan i fjärde etappen är fylld med plötslig död på grund av kronisk brist på lever eller njurar. Läkare är tvungna att använda starka smärtstillande medel.

Det finns ingen allmän formel där man kan ta reda på hur mycket de lever med levercancer. Av stor betydelse är patientens psykologiska tillstånd, nivån på sjukvården, hjälp av släktingar, vänner.

Hur många lever med levercancer? Cholangiocellulärt och hepatocellulärt karcinom

Frågan "Hur många människor lever med levercancer?" Intresserar alla patienter med en sådan diagnos. Överlevnadshastigheten beror på sjukdomsstadiet och tidsåtgången för behandlingen initierad. Läkare, som definierar den möjliga prognosen för patienten, använder termen "femårig överlevnad". Det indikerar andelen överlevande patienter fem år efter diagnos.

Vad är levercancer?

Levercancer är uppdelad i primär och sekundär. I den första typen utvecklas maligna tumörceller (karcinom) från levervävnad (parenkym). Denna sjukdom kallas hepatocellulär cancer. HCC återfinns i endast 5% av alla fall av lever onkologi.

Det finns också kolangiocellulär cancer, där gallkanalceller omvandlas till cancerceller och deras förstörelse. Cholangiokarcinom är mindre vanligt än HCC.

I hepatocellulär cancer observeras en snabb leveransökning. Undersidan av kroppen sänks och texturen blir stenig. Med utvecklingen av denna form av cancer på grund av cirros, dör patienten före uppkomsten av hepatomegali. Vissa patienter kan uppleva feber, askit, esofageal varianter och inre blödningar.

Cholangiocellulärt karcinom orsakar gulsot, missfärgade avföring och interiche. Samtidigt kan permanent smärta inte observeras, men med utvecklingen av en sekundär infektion framträder obehag i rätt hypokondrium.

Andelen sekundär cancer är cirka 20 gånger högre än den primära. Under dess utveckling börjar maligna celler att förstöra närliggande organ, och sedan sprida sig genom kroppen genom blodet och leda till utvecklingen av metastasering. Denna form av cancer kallas metastatisk.

Vad påverkar överlevnadsfrekvensen

Faktum är att sjukdomsstadierna, komplikationerna och histologin påverkar längden på patientens liv:

 • Steg I - Det finns en tumörbildning som inte rör blodkärlen. Lesionen påverkar cirka ¼ av levern. Detektion av sjukdomen vid detta stadium ger en fullständig botemedel.
 • Steg II - tumören växer och når 5 cm i storlek och påverkar närmaste kärl. Ett organ kan förstöras med hälften eller ännu mer. Initierad terapi i detta skede ger chanser att bota 4 av 10 patienter.
 • Steg III - tumören överstiger i storlek 5 cm. Förmodligen utvecklingen av andra foci av sjukdomen. Påverkar omgivande orgel lymfkörtlar. Överlevnaden för patienter med detta stadium minskas betydligt, eftersom förstörelsen av vävnader inträffar mer intensivt. Strålning och kemoterapi ordineras för behandling.
 • Steg IV - den farligaste. Patienternas överlevnadstid 5 år efter detektering av tumören är endast 6%. Cancerfoci utvecklas redan i stora mängder i lever-, portal- och leveråren. Det kan också finnas metastaser i bukhålan, lungorna och andra inre organ. Palliativa preparat används för behandlingen.

Även de mest erfarna specialisterna kan inte ge ett exakt svar på frågan om cancerpatienternas överlevnad. Av stor betydelse är immunsystemets tillstånd och hela organismen. Leverans huvudfunktion är rengöring. I onkologi kan kroppen inte fullt ut utföra denna funktion, vilket leder till en minskning av livets varaktighet.

Förutom medicinska läkemedel i behandlingen kan hjälpa traditionell medicin. Och det kan tillämpas i alla skeden av sjukdomen.

Men du bör först besöka en fytoterapeut som hjälper dig att välja den mest lämpliga behandlingen. Om cancer inte behandlas väntar ett kort och smärtfritt liv på patienten tills sjukdomen är dödlig.

Hur många patienter lever med olika stadier av sjukdomen

Vid första etappen av cancer observeras inga allvarliga symtom ännu, men följande tecken kan redan uppstå:

 • minskad aptit
 • smärtsam känsla i rätt hypokondrium
 • svaghet;
 • förhöjd temperatur;
 • Skelera och hudens yellowness
 • dyspeptiska symtom;
 • missfärgning av urin.

Att upptäcka en tumör i början av cancer kan använda MR eller ultraljud. Behandlingen som föreskrivs omedelbart efter starten av utbildningen tillåter över hälften av patienterna att överleva efter fem år.

Vid 2: a etappen visar patienterna icke-specifika tecken:

 • smakförändring
 • förhöjd temperatur;
 • minskad tillväxt;
 • smärta i hypokondrium på höger sida;
 • blödning av inre organ
 • förändring av leverens storlek.

Vid detta stadium kan tumören nå 5 cm. Effektiviteten av behandlingen efter 5 år kan nå 40-50%.

I levercancer i grad 3 uppvisar patienten stor svaghet och minskad prestanda. Hos många patienter reduceras vikt dramatiskt, metaboliska processer störs, och ibland utvecklas även anorexi. Ansiktets hud blir jordnärlig. Patienten utvecklar också andfåddhet, kärl "stjärnor" och ascites.

Tumören utvecklas snabbt och därigenom orsakar en ökning av symtomen på sjukdomen och leverns tillväxt. Samtidigt blir detta organ klart synligt hos patienter med estetisk kroppsbyggnad.

Överlevnad vid detta skede är bara 20%. Sjukdomsförloppet förvärras av metastaser till andra organ.

Det fjärde stadiet av levercancer anses vara den mest allvarliga, i vilken tumörceller bidrar till bildandet av många metastaser. Andelen av fem års överlevnad, även med förbättrad terapi är endast 6-10%.

Följande symptom är karakteristiska för detta stadium:

 • svår smärta i levern
 • svår svaghet
 • ackumulering av vätska i bukhinnan;
 • ackumulering av gallsyror i vävnaderna;
 • minska antalet röda blodkroppar;
 • bilirubin tillväxt.

Hur man behandlar leverkreft

Leverkliniken anses vara en av de cancerformer som är svårast att behandla, eftersom återfall ofta uppstår. Dessutom kan sjukdomen vara en konsekvens av cancer i andra organ. Levertransplantation är den mest optimala och effektiva behandlingsmetoden, men tyvärr är donatororganen väldigt svåra att komma åt.

Cancerstadiet I är det enklaste att bota. Till exempel kirurgiskt resektion av leversegmentet. Embolisering av cancerskador och radiofrekvensablation kan också användas. Typ av behandling föreskrivs beroende på patientens hälsotillstånd.

Förutsägelser om överlevnad av patienter efter operationen påverkas av deras tillstånd. I det första skedet av sjukdomen är operation inte alltid tilldelad. Eliminera en tumör i levern eller sakta sin utveckling genom att använda radio eller kemoterapi.

Kirurgi på stadium II-cancer rekommenderas endast med en tumördiameter på mindre än 5 cm och minimal vävnadsskada. I detta fall föreskrivs strålbehandling och kemoterapi. Livslängden hos sådana patienter beror på möjligheten att stoppa utvecklingen av sjukdomen.

I stadium III onkologi kan levern använda flera typer av behandling:

 • en operation efter vilken cancerförgiftning kommer att minska och tumörens storlek kommer att minska.
 • kemoterapi;
 • radiofrekvensablation;
 • immunterapi;
 • Röntgenendovaskulär terapi;
 • riktade behandling endast för cancerceller;
 • radioaktiv embolisering.

Prognosen för överlevnad och fullständig återhämtning från detta stadium av sjukdomen är liten.

Steg IV cancerbehandling är palliativ och symptomatisk. Hon är utsedd för att minska utvecklingen av maligna tumörer och smärta, liksom att upprätthålla organens funktion.

Patienter med denna diagnos genomgår följande procedurer:

 • blodtransfusion;
 • användningen av näringsämnen för att bibehålla kroppen;
 • förebyggande åtgärder för att undvika utveckling av hjärtattack, stroke eller tromboembolism
 • plasmautbyte;
 • palliativ kirurgi.

Med onkologisk leversjukdom i det sista skedet väntar patienterna i de flesta fall på ett dödligt utfall, eftersom obehandlad kronisk insufficiens redan är utvecklad. För smärtlindring används smärtstillande medel.

slutsats

Det är omöjligt att fastställa en korrekt förutsägelse av livet för en patient med levercancer, eftersom varje fall är annorlunda. Detta tar även hänsyn till patientens psykologiska tillstånd, förmågan att hjälpa familjemedlemmar och vänner.

Korrekthet och aktualitet i behandlingen, liksom användningen av förebyggande procedurer, påverkar livslängden hos en person med cancer. Samtidigt har unga patienter större chanser för en fullständig botemedel än äldre.

Att döma av det faktum att du läser dessa rader nu - segern i kampen mot leversjukdomar ligger inte på din sida.

Och har du redan tänkt på operation? Det är förståeligt, eftersom levern är ett väldigt viktigt organ, och dess funktion är en garanti för hälsa och välbefinnande. Illamående och kräkningar, gulaktig hud, bitter smak i munnen och obehaglig lukt, mörkare urin och diarré. Alla dessa symtom är kända för dig självhäftande.

Men kanske är det mer korrekt att behandla inte effekten, men orsaken? Vi rekommenderar att du läser historien om Olga Krichevskaya, hur hon botade levern. Läs artikeln >>

Hur många människor lever med levercancer?

Om en person har leverkreft, hur många lever med denna sjukdom? Inte många av de sjuka vill veta om det, ofta föredrar patienter att vara i mörkret. Om en person har levt i 5 år efter en diagnos kallas denna period fem års överlevnad.

Metastaser är sekundära foci av någon onkologisk tumör. De är avgörande för att förutsäga sjukdomar. En särskild roll spelas av det organ i vilket metastaser har trängt in. Det är också värt att notera att sjukdomen är behandlingsbar i början (1 och 2).

Förväntad livslängd för levercancer

Om vi ​​talar om dödligheten är tumör i levern på tredje plats av alla maligna sjukdomar. Livslängden för levercancer kan inte bestämmas även av den mest erfarna läkaren, eftersom allt beror på flera faktorer. Statistik anger att få personer med denna diagnos lever längre än 5 år.

Följande påverkar livslängden för levercancer:

 • sjukdomsstadiet
 • Förekomsten av samtidiga sjukdomar;
 • tidig diagnos av cancer;
 • effektivitet av behandlingen;
 • patientens ålder
 • psykologiska egenskaper hos patienten.

I 75% av fallen kommer metastaser från andra tumörer, till exempel från tjocktarmen, tränga in i levern, då ger endast 10% av operationerna ett positivt resultat. För andra cancerformer med metastaser i levern är denna siffra 5%.

Hur man dör med levercancer

Om frågan om hur mycket de lever i levercancer är nästan omöjligt att svara, så kan du berätta hur de dör i denna sjukdom. Döden kommer på olika sätt. Oftast uppstår en obalans av kemisk balans i kroppen, eftersom leverns huvudsakliga funktion är att förse kroppen med olika ämnen i en viss koncentration.

När ett misslyckande i kroppen attackeras friska leverceller av de drabbade cellerna. Det finns en kemisk obalans. En person förlorar medvetandet och dör sedan.

En annan orsak till patientdöd är komplikationer i samband med levercancer:

 1. Blödning från utbildning.
 2. Disintegration av tumören och dess suppuration.
 3. Blockering av gallpassager och, som ett resultat, förgiftning av kroppen med gallsyra-sönderdelningsprodukter.
 4. På grund av kränkningen av utflödet av blod från bukhålan utvecklas ascites.

Förekomsten av primär och sekundär cancer

Vi kan prata om det om tillväxten av onormala celler uppstår från sina egna levervävnader. Vanligen bildas maligna celler från:

 1. Hepatocyter är leverceller, och denna cancer kallas hepatocytokyllulär.
 2. Tissue gallkanalen, bildat kolangiokarcinom.
 3. Vaskulär vävnad som matar levern, i medicin en sådan tumör kallas angiosarcoma.
 4. Immatura leverceller - hepatoblastom.

Primär cancer diagnostiseras i 3% av sjukdomar i detta organ.

Med sekundär cancer är prognosen för överlevnad sämre. Eftersom sjukdomen utvecklas på grund av metastasering, penetreras i levern från andra drabbade organ. Sekundär cancer diagnostiseras av läkare oftare än primärt.

Om vi ​​pratar om klassificeringen av cancer är dess orsaker följande:

 1. Förekomsten av metastaser. Cancers tränger in i levern från andra organ.
 2. Patologiska förändringar i kroppens egna celler. Denna process uppstår på grund av interna och yttre orsaker.

Överlevnad i steg 1 och 2

Till skillnad från andra inre organ kan levern återhämta sig. Därför är ofta prognos med leversjukdom gynnsam. Men inte i fallet med onkologi. Eftersom maligna celler är benägna att återfalla. Dessutom utvecklas levercancer ofta som en sekundär sjukdom på bakgrund av tumörer i andra organ.

Vid sjukdoms första etapp finns inga metastaser och det behandlas bäst. Cirkulationssystemet är inte skadat, men levern är redan 25% inaktiverad. Överlevnadsgraden över 5 år i detta fall är 75%. Men problemet är att i avsaknad av symtom på ett tidigt stadium av sjukdomen diagnostiseras det bara i 2-3 steg.

I medicin finns termen "fem års överlevnad". Om en person fick en fullvärdig behandling under denna period och hans livskvalitet förbättrats, så är det i framtiden hopp om att han kommer att leva en tid. Men frågan - hur många människor lever med levercancer - ingen läkare kommer att svara.

Vid första och andra etappen av onkologi kan transplantation rädda patienten. Men tyvärr är detta förfarande inte tillgängligt för alla på grund av den höga kostnaden och otillgängligheten av givarmaterial. Därför måste läkare utföra behandling på andra sätt, beroende på varje enskild situation.

Basen av behandlingen är borttagning av det drabbade området av levern och strålbehandling.

Redan i andra etappen, processen med förstöring av blodkärl och den snabba tillväxten av tumörer. Tumörnoder kan vara flera. Orgeln påverkas av hälften. Tumören i sig växer till 5 cm. Om du börjar behandla just nu, kommer femårsöverlevnaden bara att vara 40%.

Det är omöjligt att förutsäga sjukdomen, även i ett tidigt skede på grund av möjligheten till vaskulära lesioner. En viktig roll i ett gynnsamt resultat spelas av det mänskliga immunsystemet.

Steg 3 och 4

I tredje etappen påverkas lymfkörtlarna, tumören växer och sprider sig till närliggande organ och vävnader. Ofta är det organens matsmältning och bukhålan. Asciter uppstår ofta när vätska ackumuleras i bukhålan. I detta fall utförs operationen.

Läkare informerar omgående patienten om att operation vid detta stadium av sjukdomen är värdelös, liksom organtransplantation. Stödjande terapi utförs, som innefattar kemoterapi, strålning och riktade terapi, embolisering utförs.

Trots denna behandling minskas patientens livslängd avsevärt. I genomsnitt kan han leva 6-8 månader.

Femårsöverlevnad för cancerstadiet 4 är bara 6%. Under denna period är behandlingen baserad på underhållsbehandling. Det hjälper till att minska spridningen av cancerceller i hela kroppen, minska smärta. Men vi pratar inte om återhämtning.

Levercirros

Det finns flera orsaker till utvecklingen av cancerprocessen i levern. Först och främst negativa faktorer från utsidan, som leder till organskador och som följd utvecklingen av maligna tumörer. Dessa faktorer inkluderar:

 1. Kronisk hepatit.
 2. Alkoholmissbruk.
 3. Förekomsten av parasitiska infektioner.
 4. Ärftlig faktor.
 5. Kvitton av aflotoxiner etc.

Men den främsta orsaken till cancer är cirros. Som regel växer cancerceller på grund av denna kroniska sjukdom. Och i medicin är denna siffra 60-85%.

Med levercirros kan leva i många år. Men personen kommer att åtföljas av risken för reinkarnation av sjukdomen till en malign tumör. Om onkologi har utvecklats än, föreskrivs läkemedelsbehandling, men förekomsten av sådana allvarliga patologier leder inte till en bra slut.

Kom också ihåg att människans humör spelar en viktig roll i den framgångsrika behandlingen, du borde inte ge upp. Medicin står inte stilla, och varje år visas nya metoder för behandling av cancer tumörer.

Dessutom finns det i medicinen fall av mirakulös helande. Och allt för att personen var positiv. Hjälp av släktingar och deras stöd är mycket viktigt för en sjuk person. Allt detta ger en chans till återhämtning.

Vi kommer vara mycket tacksamma om du betygsätter det och delar det på sociala nätverk.