Hepatit C - Vanliga frågor

Hepatit C är en av de vanligaste typerna av hepatit. Eftersom symtomen på sjukdomen ofta inte manifesterar sig och sjukdomen upptäcks vid andra diagnostiska undersökningar är det viktigt för patienterna att veta vad som är hepatit C, hur det överförs och hur man botar denna sjukdom.

Innehållet

Hjälp att få fullständig information om hepatit C frågor och svar om detta ämne.

Vad är hepatit C

Hepatit C är en svår form av viral hepatit, vars orsakssamband endast parasiterar i människokroppen. Med denna sjukdom uppträder leverskador, det är karakteristiskt en anicterisk förlopp av sjukdomen och en tendens att bli kronisk.

Hepatit C upptäcks i alla länder i världen. Sjukdomen upptäcks huvudsakligen hos ungdomar och medelålders människor.

Är hepatit C smittsam?

Eftersom många patienter inte vet om sin sjukdom och dessutom inte vet var de smittats är det viktigt för patienter och deras familjer att veta om hepatit C överförs från person till person.

Hepatit C är smittsam, men eftersom viruset av denna typ av hepatit överförs huvudsakligen genom blod, och vet hur hepatit C överförs, kan du skydda dig mot infektion.

Hur överförs hepatit C

Hepatit C-virus sprids via parenteral väg (omgå mag-tarmkanalen, infektionen kommer omedelbart in i blodomloppet). I 97% av fallen överförs viruset från en infekterad person till en frisk person med blod och blodkomponenter, och endast i 3% av fallen sker infektion genom vaginala sekretioner och sperma.

Källan för infektion är en patient med sjukdomen i akut eller kronisk form, liksom virusbärare - självhärdade patienter med akut sjukdomsform eller patienter med kronisk form i eftergiftstiden.

Hur får man hepatit C

Hur överförs hepatit C från person till person med blod:

 • Vid transfusion av blod och dess komponenter (erytrocytmassa, blodplättmassa, leukocytmassa, plasma). Tidigare var denna infektionsväg den viktigaste för denna typ av hepatit, men den obligatoriska undersökningen av givare som för närvarande utförs har avsevärt minskat möjligheten till infektion genom blodtransfusion.
 • Vid applicering av tatueringar och piercingprocedurer (hänvisar till de vanligaste infektionsvägarna), eftersom dessa förfaranden ofta använder ett dåligt steriliserat eller ej steriliserat instrument.
 • När du besöker en spik eller skönhetssalong, en frisörsalong eller en tandläkare, när du utför akupunktur som ett resultat av kontakt med blodet av ett dåligt steriliserat instrument.
 • Vid användning tillsammans med en infekterad person, rakhyvel och andra personliga produkter som kan innehålla mikroskopiska blodpartiklar.
 • När du tillhandahåller vård. Eftersom det är nu för injektion, etc. I utvecklade länder används engångs sterila instrument, alltså är sjukvårdspersonal främst infekterad i närvaro av hudskador vid behandling av sår och arbete med blodprodukter.
 • Vid hemodialys (behandling av njursvikt med hjälp av "artificiell njure" -anordning). Infektion är möjlig när hudskador och blod hos en patient med hepatit C kommer på dessa platser under punktering av en arteriovenös fistel eller som följd av kontakt med kläder som är förorenade med blod och förbrukningsvaror.

Den vanligaste infektionsvägen är användningen av vanliga sprutor, vilket observeras vid injektion av narkotikamissbruk. Enligt statistiken överförs infektionen i 40% av fallen från det totala antalet patienter.

Hur kan du få hepatit C utan kontakt med patientens blod

I sällsynta fall överförs hepatit C under födseln från en sjuk mamma till en bebis (5% av alla fall av hepatit C hos gravida kvinnor). Infektion är mer sannolikt om den gravida kvinnan har en akut form av sjukdomen under de senaste månaderna av graviditeten.

Hepatit C överförs sexuellt genom oskyddad samlag. Risken att överföra viruset är i genomsnitt 3-5%. Sannolikheten för infektion hos permanenta par på norra halvklotet är minimal (Europa - 0 - 0,5%, Amerika - 2 - 4,8%). På södra halvklotet ökar risken för infektion till 20, 7% i Sydamerika och 27% i Sydostasien. I riskzonen är människor med ett stort antal sexpartner. Sannolikheten för överföring av viruset under oralsex är okänt.

Hur sprids kronisk viral hepatit C?

Hepatit C kan vara akut och kronisk. Sjukdomen börjar alltid med en akut form, som inträffar efter infektion och inkubationsperiod, men i de flesta fall är den asymptomatisk. I 15-45% av fallen återfår patienterna spontant (avlägsna hepatit C-viruset i kroppen). Om återhämtningen inte kommer, blir sjukdomen kronisk.

Kan jag få hepatit C genom saliv

Eftersom människor ofta förväxlar olika typer av hepatit, är det allmänt trott att hepatit C sänds genom saliv. Men denna tro är felaktig - hepatit C-viruset överförs inte med saliv, eftersom det sällan finns i blod och saliv i extremt små mängder (teoretiskt sett kan denna situation uppstå med hög nivå av virusinnehåll i blodet och mikrotraumorna i munhålan).

Kan jag få hepatit C genom en kyss?

Hepatit C sänds inte genom en kyss - enligt statistiken är risken för överföring av viruset nära noll (med undantag för oralt hålrums skada i båda parter, men i detta fall är risken minimal).

Är hepatit C överförd av hushåll?

Det är omöjligt att smittas med hepatit C genom mat, direktkontakt eller luftburna droppar. Viruset sprids inte när man pratar, hostar eller nysar, överförs inte av handskakningar och kramar, genom insektsbett, med vatten eller livsmedel (användning av vanliga diskmedel och handdukar utgör ingen fara om normala hygienregler följs).

Hur överförs hepatit C i vardagen? Fall av infektion från familjemedlemmar är förknippade med blod hos en patient i en hälsosam familjemedlems blod när man använder vanliga manikyrverktyg, rakhyvlar, tandborstar eller när man ger första hjälpen till skärningar.

Är hepatit C överförd från pappa till barn?

Enligt medicinsk forskning överförs hepatit C-viruset inte från far till barn vid tidpunkten för uppfattningen.

Levereras hepatit C från moder till barn

Om moderen har hepatit C, överstiger sannolikheten för överföring av viruset till barnet inte mer än 5% av alla fall. Hepatit C-viruset kan inte övervinna placenta-barriären, så överföringen av infektion sker vid förlossningen vid tidpunkten för födelsekanalens passage.

I de flesta fall överförs hepatit C till barnet när mamman har en akut sjukdom.

Viruset överförs inte med bröstmjölk, men om det finns sprickor och andra skador på bröstet, rekommenderas att sluta amma för att undvika att barnet kommer i kontakt med den sjuka moderens blod.

Kan hepatit B gå till hepatit C

Nej, hepatit B blir inte hepatit C, eftersom det är olika typer av virus. Det finns emellertid en möjlighet att infektera en patient med en typ av hepatit med en annan typ av hepatitvirus (en saminfektion utvecklas som detekterades hos 3% av befolkningen i Europa)

Hur mycket blod behöver du för att få hepatit C?

För infektion är 1/100 - 1/10000 ml av patientens blod tillräckligt (visuellt är det mindre än 1 droppe).

Hur lång tid inträffar hepatit C efter infektion?

Vid hepatit C är inkubationsperioden individuell och varierar från 2 veckor till 6 månader eller mer (i genomsnitt 49-50 dagar).

Ett virus som har gått in i blodomloppet överförs till hepatocyterna (leverceller), där det börjar multiplicera. Varje infekterad cell producerar cirka 50 virus per dag, vilket frisätter toxiner (antigener) i blodet. Som ett resultat av detta förstörs leverns väggar gradvis, men i de flesta fall förekommer inte symtomen på sjukdomen. Immunitetsreaktionen mot viruset uppträder efter en månad eller mer efter infektion - antikroppar mot viruset detekteras efter 4-6 veckor (klass M) och 11-12 veckor (klass G).

Totala antikroppsnivåer (totalt) kan bestämmas 4 till 5 veckor efter infektion.

Symptom på sjukdomen kan inte förekomma alls innan cirrhosisstadiet, som utvecklas hos patienter efter många år.

Vem är bärare av hepatit C

I vissa fall noterar doktorn i diagnosen sjukdomen: "transport av hepatit C." Vem är bärare av hepatit C, vad betyder det och vad är det särdrag för detta tillstånd?

Läkare gör en sådan diagnos när det finns hepatit C-virus i patientens kropp, vilket inte förstör levercellerna och orsakar inte de kliniska symtomen på sjukdomen. En sådan bild observeras hos spontant härda patienter med en akut form eller i eftergift av en kronisk form.

Bäraren själv lider inte av hepatit C-viruset, men kan bli en källa till infektion för andra människor. Eventuell latent progression av sjukdomen.

Hur länge lever hepatit C-viruset i värden?

Det orsakande medlet av hepatit C kan förekomma i virusbärarens kropp hela sitt liv.

Kan hepatit C få sig själv utan behandling?

Ja, det kan, men bara en akut form av sjukdomen som uppstår under den första infektionen. Spontan botemedel (utan behandling) observeras i cirka 15-45% av fallen, och patienter känner ofta igen sin sjukdom genom närvaron av antikroppar i blodet.

Den kroniska formen av sjukdomen går inte ensam, därför behöver patienten med denna form alltid behandling.

Vad är farligt för hepatit C

En akut form av hepatit C är farlig vid hög risk för att en sjukdom blir kronisk.

Kronisk sjukdom är farlig för utvecklingen av cirros och levercancer, vilket kan leda till patientens död. Med aktiv hepatit (transaminasaktiviteten ökar ständigt) i 20 år utvecklas cirros hos 20% av patienterna. Cirros i 5% av fallen väcker utveckling av primär levercancer.

Levercancer är mer sannolikt att utvecklas med samtidig infektion (samtidig närvaro av hepatit B och hepatit C) och med långvarig användning av alkohol.

Dessutom kan den kroniska formen åtföljas av extrahepatiska sjukdomar som utvecklas som ett resultat av autoimmuna processer. Sådana manifestationer av hepatit C innefattar glomerulonefrit, blandad kryoglobulinemi, sen kutan porfyri, etc.

Vad är skillnaden mellan hepatit B och hepatit C?

Ett vanligt kännetecken hos dessa typer av viral hepatit är vägen (både överfört parenteralt) och lesionens organ (båda virusen infekterar levern). Det är här de gemensamma egenskaperna end hepatit B refererar till hepadnavirus, som kännetecknas av deras komplexa struktur och höga motstånd mot fysiska och kemiska effekter. I fryst tillstånd fortsätter hepatit B-viruset i ca 20 år, dör efter kokning efter 30 minuter och desinfektionsmedel påverkar inte det.

Hepatit C, som är ett flavivirus, har en enklare struktur och mindre motstånd i miljön.

Hepatit B är vanligare och har en svårare sjukdomsförlopp. I detta fall blir akut form kronisk hos endast 10% av patienterna (cirros och primär levercancer observeras hos endast 1% av patienterna med hepatit B).

Hepatit C har en mildare kurs, men den kroniska formen utvecklas hos 30-70% av patienterna. Cirros utvecklas hos 10-30% av patienterna med hepatit C.

Hur mycket lever hepatit C-viruset i miljön

Viruset lagras uteslutande i blodpartiklar. I droppar av torkat blod under betingelser av temperatur från 4 till 22 grader och måttlig belysning fortsätter viruset i 96 timmar. Att frysa infekterat blod dödar inte viruset.

Vid vilken temperatur dömer hepatit C-viruset?

Hepatit C-viruset är relativt stabilt - det är okänsligt för ultraviolett alkaliska ämnen och etanol reducerar virusets aktivitet endast i ett koncentrerat tillstånd. Den dör när den upphettas till 100 grader i 5 minuter och dör när den upphettas till 60 grader efter 30 minuter.

Klorhaltiga desinfektionsmedel, 70% alkohol och några andra antiseptika används för att desinficera hepatit C i kombination med kokning.

Vilken läkare behandlar hepatit C

Hepatit C-behandling är ett verksamhetsområde för en hepatolog. Eftersom hepatologi är en del av gastroenterologi är en hepatolog en gastroenterolog med en smal specialisering.

Är Hepatit C Reinfektion möjlig?

Ja, eftersom immunitet mot hepatit C-viruset inte produceras är reinfektion möjlig. Virusets stam kan vara samma eller olika.

Hur lång tid kvarstår sjukdomen

Återhämtning (brist på blod i viruset) vid akut hepatit C sker inom ett år, och den kroniska formen av sjukdomen kan vara i årtionden.

Lever levern hepatit C?

I den akuta formen och i de inledande stadierna av den kroniska formen av sjukdomen är smärta i levern hos patienter nästan aldrig störd. I kronisk hepatit C provas smärta i levern av en onormal diet (konsumerar fet, kryddig och salt mat).

Varför hepatit C kallas "söt mördare"

Hepatit C gavs detta namn på grund av svårigheten att identifiera den som en följd av sjukdomens asymptomatiska förlopp. Även med symptom på den akuta formen av hepatit C är den kliniska bilden så ospecifik att sjukdomen ofta misstas för andra sjukdomar.

Kan Hepatit C Cure?

Ja, hepatit C kan botas. Med den rätta behandlingsplanen och användningen av moderna droger behandlas hepatit C helt i 50-80% av fallen.

Huruvida det är möjligt att bota hepatit C permanent i ett visst fall beror på genotypen av viruset, på patientens egenskaper, hans beredskap att följa läkarens instruktioner och på doktorns färdigheter.

Är det möjligt att bota genotypen av hepatit C 1

Ja, även om denna genotyp är den mest beständiga av alla befintliga genotyper, med korrekt vald trekomponentbehandling, kan även hepatit C med genotyp 1b härdas.

Vilka är symtomen på hepatit C?

De första symptomen på hepatit C hos kvinnor och män liknar ARVI - patienter klagar på svaghet, konstant trötthet, smärta i lederna, anorexi och illamående på grund av förgiftning av kroppen. I vissa fall, utseende av gulsot (åtföljt av en förtydligande av avföring och förtäring av urin), en ökning i lever och mjälte, hud klåda och feber. Hos 85% av patienterna noteras endast svaghet.

I sjukdomens kroniska lopp är uppblåsthet och smärta möjliga till höger under revbenen. Hälften av patienterna har fet lever och 27% utvecklar cirros.

Hur många människor lever med hepatit C

Hur många år kan du leva med hepatit C med en hälsosam livsstil? Hepatit C-viruset i sig leder inte till döden, det framkallar utvecklingen av patologi där patientens liv minskas. Det finns ingen specifik period i utvecklingen av patologiska processer till döds, eftersom många faktorer påverkar livslängden hos patienter med hepatit C. Dessa faktorer inkluderar:

 • patientens ålder och tillståndet för hans immunitet
 • snabb behandling av associerade sjukdomar;
 • hälsosam livsstil
 • kön (fibros, där normala leverceller ersätts av grov cikatricial vävnad, utvecklas snabbare hos män än hos kvinnor).

Hos 30% av patienterna tar sjukdomsprogressionen cirka 50 år. Även med utvecklingen av cirros på mindre än 20 år (även observerad hos 30% av patienterna) kan en hälsosam livsstil, kost och stödjande behandling sakta sjuka progressionen.

Med förbehåll för läkares rekommendationer har patienter med hepatit C en chans att leva länge.

Hur många lever med hiv och hepatit C

Om det är möjligt att i genomsnitt bestämma hur länge människor lever med hepatit C, då är det en sammansättning (två infektioner samtidigt), är prognosen ganska komplicerad. Kombinationen av hepatit C med HIV-infektion är emellertid relativt vanlig, så vissa människor har tanken att hepatit C är aids.

Hos många patienter med HIV-infektion har hepatit C-viruset länge varit oupptäckt.
Dålig vidhäftning av dessa patienter till behandling, dålig effekt på levern av läkemedel för behandling av HIV och andra faktorer leder till allvarligare och snabbare leverskador än med vanlig hepatit C, vilket förkortar livslängden.

Hur mycket lever med hepatit C utan behandling

Eftersom många patienter upptäcker sjukdomen redan i närvaro av en kronisk form, och behandlingen kan vara otillräcklig, är många patienter oroliga över frågan hur mycket hepatit C kan överleva utan behandling.

Enligt officiell statistik utvecklas cirros i närvaro av hepatit C och frånvaro av behandling efter 25-30 år. Många faktorer påverkar livslängden hos cirros, inklusive tidpunkten för ett besök hos en läkare.

Vad är den farligaste genotypen av hepatit C

Det finns 11 genotyper av hepatit C-viruset, som distribueras i olika regioner på planeten med ojämn frekvens. I klinisk praxis är genotyperna 1a, 1b, 2a, 2b, 3a viktiga.

Genotypen av viruset påverkar svårighetsgraden av sjukdomen, behandlingsregimen och resultatet av behandlingen. Den farligaste är genotyp 1. Om patienten har hepatit C genotyp 1, innebär det att behandlingen kommer att vara lång (48 veckor) och endast hälften av fallen är helt framgångsrika.

Om patienten har hepatit C-genotyp 3a, innebär det att behandlingsförloppet kommer att vara 24 veckor och i 80% av fallen kommer det att sluta i full återhämtning.

Hur man lever med hepatit C

Sjukdomen ställer vissa begränsningar på patienter som bör observeras för att inte infektera andra, skydda hälsan och inte helt överge kommunikation och aktivitet av något slag.

Vare sig man ska ta in i armén med hepatit C

Patienter med hepatit C accepteras inte för militärtjänst i fredstid i något utvecklat land. Ta inte in i armén med hepatit C i Ukraina. Undantaget att ringa till patienter med hepatit C för militärtjänst är krigsrätt.

Kan jag leka sport med hepatit C?

Fysisk aktivitet för hepatit C bestäms individuellt för varje patient. Begränsningar är endast nödvändiga under perioden med aktiv behandling eller vid förvärring av sjukdomen. Tung träning är kontraindicerad.

Är det möjligt att rengöra levern med hepatit C

Ja, men det är inte möjligt att bota hepatit C-läkemedel. De hjälper bara till att stödja kroppens arbete.

Håller Hepatit C funktionshinder?

Ja, med hepatit C kan du få handikapp.

Är funktionshinder för hepatit C?

Nej, funktionshinder kan endast ges till patienter med kronisk hepatit C, som går in i levercirros och åtföljs av en överträdelse av sin funktion. För registrering av funktionshinder måste patienten ta med sig alla tillgängliga undersökningsresultat.

Är det möjligt att arbeta med hepatit C

Ja, det är möjligt om sjukdomen inte åtföljs av allvarlig handikapp.

Där det är omöjligt att arbeta med hepatit C

En person med hepatit C kan i de flesta fall inte arbeta där det är nödvändigt att utfärda en sanitetsbok (kock, sjuksköterska, etc.). Trots att infektionen inte sprids av hushållen, vill arbetsgivarna i de flesta fall vara säkra.

En person med hepatit C kan inte arbeta vid en blodtransfusionsstation eller vara i kontakt med biologiskt material. Patienter med hepatit C är också praktiskt taget inte införda i militära strukturer.

Patienterna själva bör undvika arbete som åtföljs av kontakt med skadliga ämnen, oregelbundna arbetsscheman och tunga belastningar.

Var kan jag arbeta med hepatit C?

Eftersom hepatit C-viruset inte är farligt vid hushållskontakter kan patienten arbeta i alla jobb som inte är förknippade med tunga belastningar och kontakt med biologiskt material. Du kan arbeta i en skola med hepatit C, en försäljningsassistent etc. Det finns inga juridiska eller medicinska begränsningar för sådana patienter.

Om blodet hos en patient med hepatit C kommer in i ögat (denna sannolikhet föreligger under medicinsk manipulering) minimeras risken för infektion eftersom viruset inte kan tränga in i intakta slemhinnor.

Är det möjligt att genomborra nasolubgelén med hepatit C

Mesoterapi, biorevitalisering och läppförstoring i hepatit C är kontraindicerade.

Hur man behandlar hepatit C

Basen av behandlingen är kombinerad antiviral terapi. Fram till 2011 behandlades hepatit C med interferoner och ribavirin, en kurs med hänsyn till att genotypen av viruset ordinerades under 12-72 veckor.

Nyligen har droger uppträtt som gör det möjligt att effektivt bekämpa hepatit C. För det första är det sofosbuvir, som har en hög resistansgräns och därför används i alla behandlingsregimer. Ytterligare läkemedel och behandlingstiden för hepatit C väljs av läkaren beroende på virusgenotypen, sjukdomsstadiet och individuella kontraindikationer. Således, med okomplicerad hepatitskirros med genotyperna 1, 2, 4, 5, 6 visas användningen av sofosbuvir och velpatasvir i 12 veckor och med genotyperna 3 och 12 visas användningen av sofosbuvir och gryazoprevir eller elbasvir.

Hepatit C kan härdas med andra behandlingsregimer.

Vilka tester måste passera för hepatit C

För diagnos av hepatit C föreskrivs ett antikroppstest - anti-HCV eller totala antikroppar mot hepatit C-viruset (kostnaden för analysen, som utförs i de flesta medicinska institutioner, är cirka 450 rubel). Om det på grund av analysen upptäcks antikroppar mot hepatit C, innebär det att det tidigare eller förekomsten fanns infektion med hepatit C.

Kan ett hepatit C-test vara felaktigt

Ja, ett antikroppstest kan ge både falskt negativt och falskt positivt resultat.

Eftersom resultatet kan vara falskt positivt (det finns antikroppar mot hepatit C, men det finns ingen virus), såväl som patientens självläkning (antikroppar kommer att lagras i blodet länge), genomförs en PCR-analys, genom vilken viruset (dess RNA) detekteras dess belopp.

Om hepatit C-testet är positivt och PCR-testet är negativt, betyder det att det inte finns hepatit C.

Kvalitativ analys av PCR gör det möjligt att fastställa om det finns ett virus eller inte och kvantitativt - för att bestämma virusbelastningen.

Hepatit C-virus RNA, kvantitativ forskning, normal

Normalt detekteras inte virus-RNA i materialet.

Med en låg virusbelastning upptäcks 600 IE / ml - 3x104 IE / ml med en genomsnittlig - 3x104 IE / ml - 8x105 IE / ml, med en hög - över 8x105 IE / ml.

Vad är indikatorerna för ALT och AST i hepatit C

För att bestämma graden av nekros hos levervävnaden undersöks serum ALT och AST. ALT-aktiviteten ökar med akut form hos alla patienter, vid 2-3-veckan når en maximal och med en positiv sjukdomskaraktär normaliseras efter 30-40 dagar. Typiskt varierar nivån av ALT-aktiviteten från 500 till 3000 IE / l. En längre period av ökad ALT-aktivitet indikerar övergången av den akuta formen av hepatit till kronisk.

I cirros är AST-aktivitet högre än ALT.

Hur mycket kostar hepatit C-behandling?

Kostnaden för behandling av hepatit C i Ryssland och andra länder beror på behandlingsregimen och de läkemedel som används för att behandla det. Kostnaden för behandling av hepatit C med hjälp av importerade droger per månad är cirka 45-50 tusen rubel, och vid behandling med inhemska droger är det cirka 20 tusen rubel (det billigaste alternativet är att använda enkelt interferon och ribavirin).

Fri behandling av hepatit C är möjlig med ett verkligt hot mot livet (cirros, en hög grad av fibros) på grund av patientens deltagande i fria program.

I Ukraina är kostnaden för behandling av hepatit C mer än 15 tusen UAH, men sofosbuvir ingår i läkemedelslistan, som helt eller delvis finansieras från budgeten.

Kostnaden för behandling av hepatit C i Israel är cirka 1 070-2 400 kronor (en månadsdos av läkemedel kostar mellan 1 200 USD).

Vi behandlar levern

Behandling, symtom, droger

Hepatit med hur mycket blod som behövs för infektion

VIKTIGT! Om du vill spara en artikel i dina bokmärken trycker du på: CTRL + D

Fråga DOCTOR en fråga och få en GRATIS ANSWER, du kan fylla i en specialformulär på vår hemsida via denna länk >>>

Viral hepatit C - sätt att infektera, symptom och förebyggande

Kära läsare, idag kommer vi att prata igen om förebyggande av viral hepatit. Viral hepatit C, som också kallas av läkare "tillgiven mördare", är fortfarande ett av de mest pressande problemen i världshälsovården, eftersom denna sjukdom endast blir känd när en kronisk process diagnostiseras, vilket gradvis blir till cirros eller hepatokarcinom. Att veta och observera förebyggande åtgärder är realistiskt att undvika smitta. Och hur är hepatit C överförd från person till person och förebyggande åtgärder, så är det här dagens samtal handlar om.

Viral hepatit C - vad är det?

Viral hepatit C är en virussjukdom med skada på levervävnaden, som endast är karakteristisk för en person och som sänder genom blodkontakt. Varför så noga med denna infektion?

I förekomststatistiken anges att bärarna av viruset för närvarande är 150 miljoner människor, i Ryssland - 5 miljoner. Så det finns där viruset av sjukdomen "roam". Enligt Världshälsoorganisationen har cirka 1% av världens befolkning latent eller kronisk hepatit C, som bestämmer virusets ytterligare spridning. Den huvudsakliga gruppen av fall består av ungdomar under 30 år, men virusets bärare kan vara livslång. Av alla fall inträffade hepatit C-infektion i 1-2% i medicinska institutioner.

Sjukdomens orsaksmedel är ett RNA-innehållande virus av Flaviviridae-familjen. Infektionsdosen är mycket högre än för HIV-infektion, det vill säga ett minimalt spår av blod är tillräckligt för infektion. Hepatit C-viruset är stabilare i den yttre miljön än hiv-viruset och kan kvarstå länge i blodet. I den yttre miljön behåller den sin vitalitet i upp till 4 dagar. Det är emellertid känsligt för temperaturer över 50º och ultraviolett strålning.

Viruset har förmåga att långsiktigt bevara sina patogena egenskaper i människokroppen utan några kliniska manifestationer, vilket bidrar till sjukdomens kroniska kondition. Känsligheten för infektion är hög, men i högre grad bestäms antalet infektionsdoser.

Det är viktigt att veta att sjukdomen blir kronisk i 80% av fallen och hälften av dessa fall leder till levercirros.

Sätt att få hepatit C

Viral hepatit C är en blodburet infektion, det vill säga viruset av sjukdomen överförs endast via smittat blod. Mindre vanligt infekterad genom andra biologiska vätskor: saliv, sperma, vaginal vätska, urin, ryggrad eller ascitisk vätska. Men de har också sin epidemiologiska betydelse. Källan för infektion för andra människor är virusbärarna, patienter med asymptomatisk form eller i det kroniska skedet av sjukdomen.

Infektion uppstår vid användning av icke-sterila medicinska instrument, på vilka spår av blod kvarstår efter tidigare användning, vilket händer

 • under transfusion av ej testat blod och dess komponenter från donatorn till mottagaren;
 • under några medicinska manipuleringar (injektioner, operationer, etc.) med icke-sterila medicinska instrument;
 • under graviditet eller vid förlossning - den vertikala infektionsväg från moder till barn;
 • med promiskuöst och oskyddat sex;
 • i salonger under manikyr, pedikyr, piercing, tatuering;

Paramedicin smittas ofta genom att oavsiktligt injicera en obehandlad nål eller skär ett verktyg under en operation.

Infektion under sexuell kontakt är osannolikt men möjlig i 3-5% av fallen. Sannolikheten för infektion ökar med frekventa förändringar av sexuella partners med oskyddad sex. Men sannolikheten för infektion under oralsex har ännu inte studerats.

Självare infekteras de genom rakhyvlar, nagelsaxar eller tandborstar, men sådana fall har varit i min praxis. Här är det uppenbart att sådana saker bara ska vara individuella, eftersom när man använder skärningar är det möjligt att raka eller det finns blödande tandkött. Infektion i frisörsalonger, nagelsalonger är inte utesluten, kom ihåg hur verktyg (sax, rakhyvel) behandlas där...

Vid hög risk för infektion är:

 • vårdpersonal,
 • patienter med en historia av multipla blodtransfusioner, hemodialys, organtransplantationer etc.,
 • drogmissbrukare som injicerar droger med en spruta, når infektionen av hepatit C-celler upp till 80% och den här gruppen har större risk när det gäller smittspridning.

Hur man inte får infekteras med viral hepatit C

Med tanke på att hepatit C-viruset kan överföras från person till person enbart via blod, betyder det att infektion på andra sätt, nämligen luftburna droppar, som i vattkoppor eller kontaktinfektion, som i tarminfektioner, är omöjlig. Blod krävs för att överföra patogenen.

Därför är det omöjligt att bli infekterad med hepatit, som sänder genom blodet i följande fall:

 • vid hosta och nysning,
 • när du skakar hand
 • med kramar och kyssar
 • när man konsumerar en vanlig mat eller dryck.

Symtom, diagnos och behandling av viral hepatit C

Beroende på infektionsformen kan inkubationsperioden variera i varaktighet och variera från 2 veckor till sex månader.

Bäraren av viruset eller latent (symptomlös) form kan vara i åratal och ibland för hela livet, medan personen inte observerar några symtom. Sådana människor är mycket farliga i epidemiologiska termer, eftersom de kan vara en källa till infektion för andra människor.

Akut hepatit C diagnostiseras sällan, främst sker sjukdomen i en mild subklinisk form, vilket händer i 95% av fallen. Sen diagnostik av det akuta skedet beror på det faktum att antikroppar mot viruset, mer än hälften av patienterna, visas först efter 6 månader, och ibland senare.

Resten manifest form uttrycks svaghet, slöhet. Patienter upplever trötthet, klagar på dålig aptit, känsla av tyngd i rätt hypokondrium, dyspeptiska störningar, illamående, feber, smärta i lederna, klåda är möjliga.

En fjärdedel av fallen visar yellowness av huden och sclera, urinfärgen av öl, ljus avföring. Den icteric perioden passerar lätt och snabbt passerar. Men med ytterligare exacerbation av sjukdomen återkommer tecken på gulsot.

Kronisk hepatit C upptäcks oftare av en slump, när den granskas av andra specialister eller genom en medicinsk undersökning. Patienter utan klagomål eller symtom är milda, så patienterna känner sig ibland inte uppmärksamma på dem. Även om långsiktig svaghet och trötthet bör varnas.

Utveckling av komplikationer - cirros eller levercancer följs alltid av svår isterisk syndrom, ascites utvecklas. Det finns redan en irreversibel process och prognosen för sjukdomen är alltid en besvikelse.

Laboratoriediagnos av viral hepatit C

Diagnosen bekräftas på grundval av laboratorietester. Efter en och en halv månad uppträder antikroppar mot hepatit C-viruset i blodet. Markörer visas i blod-immunoglobulinerna i JgM-klassen, JgG eller anti-HCV-kärn IgG, vilket innebär följande:

 • JgM är positiv, vilket innebär att en skarp process pågår.
 • JgG - positiv, talar om den kroniska banan av sjukdomen.
 • anti-HCV-kärn-IgG är positiv, vilket innebär att en person en gång har lidit en sjukdom i latent eller mild form och mot bakgrund av en kronisk infektion kan antikroppar detekteras under ganska lång tid men med tiden minskar deras titrar.

Förutom dessa studier behövs ytterligare ytterligare blodprov för transaminaser, bilirubin etc., liksom en ultraljudsundersökning av levern.

Dessutom används PCR-diagnostik av hepatit C ibland, d.v.s. polymeras kedjereaktion. Med denna metod bestäms närvaron av virus RNA i blodet, och därigenom bekräftas virusets aktivitet - faktumet av dess reproduktion.

Prognosen och konsekvenserna av viral hepatit C

Sjukdomsförloppet beror direkt på immunsystemets tillstånd. Vanligtvis observeras försvagad immunitet.

 • har alkoholister
 • hos patienter med leversjukdom,
 • hos äldre människor och barn som ofta är sjukta länge,
 • hos HIV-infekterade personer.

Med god immunitet klarar kroppen med viruset, men i 30% blir sjukdomen gradvis en kronisk process. Med utveckling av komplikationer (cirros och levercancer) dör mer än hälften av människor och ibland i ung ålder. Speciellt hur mycket en person som lider av viral hepatit C kommer att överleva, ingen läkare kan säga säkert, det beror helt enkelt på kroppens motstånd, patientens ålder, hans livsstil och sjukdomsform.

Med levercirros uppstår en gradvis degenerering av levervävnaden, varför levern inte kan utföra funktionerna för att rensa blodet från gifter och toxiner. Kroppen börjar gradvis förgiftas av avfallsprodukter.

Karakteristiska tecken på cirros är tecken på förgiftning, gulsot utvecklas med utveckling av ascites (vätska ackumuleras i bukhålan) och åderbråck i esofagus och ändtarmen. Åderbråck brista och blödningen som börjar blir dödlig.

1% av patienterna med hepatit C utvecklar en malign tumör - leverkreft.

Åtgärder för förebyggande av viral hepatit C

Att veta hur man kan få en infektion är inte svårt att gissa om förebyggande åtgärder. Jag kommer inte säga något nytt, men jag upprepar. Vad behöver man göra för detta?

 1. När du besöker medicinska institutioner, se till att alla manipuleringar utförs med engångsverktyg.
 2. När du besöker frisörsalonger, nagelsalonger, tatuering och piercing salonger, fråga, tveka inte hur deras verktyg hanteras. Hänvisa bara till de mästare som är samvetsgranna om bearbetningen av verktyg och vem du litar på din hälsa.
 3. Använd aldrig någon annans rakningstillbehör, tandborstar och manikyrtillbehör, och ge inte heller din egen. Dessa objekt borde vara enstaka!
 4. Leda en hälsosam livsstil, missbruk inte alkohol, använd inte droger, röka inte, förbättra din immunitet.
 5. Få vaccinerade mot viral hepatit A och B, det kommer att minska risken för svår hepatit C.

Jag vill uppmärksamma mina kära läsare att i medicinska institutioner ska alla medicinska manipuleringar relaterade till brott mot hudens integritet (injektioner, förband, alla operationer etc.) endast utföras med engångs sterila instrument. Om medicinska instrument används upprepade gånger måste de gå igenom 3 behandlingsstadier omedelbart före användning: desinfektion, försterilisering och sterilisering.

I medicinteknik används desinfektionsmedel, som kombinerar två steg i taget: desinfektion och presteriliserande rengöring, under vilken alla mikrober på produktens yta dödas och alla spår av blod tvättas bort. Sterilisering är utformad för att förstöra särskilt resistenta mikrober och deras sporformer.

Samma behandlingssteg ska gå igenom de apparater som används i frisörsalonger, nagelsalonger etc., eftersom även hudmikro skärning kan lämna osynliga blodrester på instrumenten när de utför tjänster.

Förebyggande av vaccin

Det finns för närvarande inget vaccin mot viral hepatit C. Detta beror på oförmågan att skapa ett sådant vaccin på grund av att viruset har stor variation och har olika varianter av antigener.

För att inte få hepatit C är det därför mycket viktigt att följa alla förebyggande åtgärder.

Du kan vara intresserad av att lära dig att bli infekterad med viral hepatit B och om du kan bli smittad med alkoholhepatit, följ länken och läs.

Kära läsare, jag hoppas att du har samlat mycket användbar information och från och med nu behandlar du din hälsa noggrantare. Och vad tycker du efter att ha läst hur är hepatit C överförd från person till person och förebyggande åtgärder? Kanske delar dina åsikter i kommentarerna?

Mina kära läsare! Jag är väldigt glad att du tittade på min blogg, tack alla! Var den här artikeln intressant och hjälpsam för dig? Vänligen skriv din åsikt i kommentarerna. Jag skulle vilja att du också delar den här informationen med dina vänner i det sociala. nätverk.

Jag hoppas verkligen att vi kommer att kommunicera med dig länge, det kommer bli många fler intressanta artiklar på bloggen. För att inte missa dem, prenumerera på bloggnyheter.

Lär dig om nya artiklar!

Vår kropp bryr oss inte om vad vi äter, men det är viktigt att.

"Enligt mammografi resultaten upptäcktes en misstänkt neoplasma", "tillåter resultaten från ultraljudsundersökningen inte.

Trots allvarliga åtgärder för att förhindra mässling hos barn och.

Lamblios blir nyligen ett brådskande problem. Enligt.

En mycket obehaglig sak är den här hepatiten C. Det mest irriterande är att de kan bli smittade var som helst, i samma barberbutik, till exempel. Det är nödvändigt att behandla omedelbart och inte med folkmedicin, de är endast anknutna, men med en hepatolog.

Om du kör, är det ett mycket ledsen resultat.

Okej, Alexander. Men faktumet är att det i början inte finns några tecken på många. Det viktigaste är att veta hur man smittar med denna hepatit och fortsätt att följa alla förebyggande åtgärder.

En fruktansvärd öm. Jag vill inte önska någon. Men försiktighetsåtgärder måste vara kända för alla.

Faktum är att förhindrande först och främst är nödvändigt.

Nu är vi i allmänhet i fara. Och inte bara hepatit, utan även AIDS, med vår optimerade medicin och levnadsstandard i Afrika.

Delvis, Olga, jag håller inte med dig: nu i medicinska institutioner är de mycket strikta på frågan om dekontaminering av instrument, de använder en hel del engångsinstrument. Dock är vaksamhet nödvändig. Mest bekymrad över organisationer som är engagerade i manikyr, tatueringar, etc.

Olenka är just nu ingen försäkring, någon kan bli smittade.

Det är väldigt lätt att smittas med hepatit C-viruset. Därför bör vaksamhet alltid vara närvarande.

Vilken smutsig sjukdom! En av faktorerna för valet av min favoritsalong var exakt den korrekta hanteringen av instrumenten - de har både flytande behandling och en medicinsk sterilisator, på något sätt börjar du lita på. Och på sjukhuset frågar jag alltid att förpackningen öppnas framför mig. Och det finns fortfarande en risk - en sådan procentandel av fallen! Tack för den hjälpsamma artikeln!

Jag är också alltid i salongen och i frisörsbutiken uppmärksam. Och jag tog även sanitetsregler till frisörens, säger jag, allt måste göras så här. Och tjejerna gjorde ett bra jobb, allt är som det borde vara och jag är inte rädd för att gå till dem nu.

Tack Gud, nu behandlas denna sjukdom åtminstone. Även om det är dåligt att det inte diagnostiseras i rätt tid.

En gång gick jag med min son till frisören och märkte när hennes son satt i en stol att hon tog samma kam som hon hade jobbat med en tidigare klient. Vi var tvungna att vänta ett ögonblick och se om maskinen skulle behandlas, men jag kunde inte klara det. Så trots allt uppfattas inte alla kommentarer korrekt. Saken kan komma till en skandal

Vilken sjukdom som helst är obehaglig. Ta hand om dig själv.

Det här är en fruktansvärd sjukdom, hepatit C, du måste naturligtvis veta allt grundligt om det, och om du går till en läkare!

Vilken skräck. Endast förebyggande och förebyggande. Gud förbjuder att möta detta.

Hon visste mycket, men informationen är inte överflödig. Försiktighetsåtgärder bör vara. Ta hand om dig själv och dina nära och kära.

Jag skulle vilja veta om det är möjligt att bli smittad från en hästens bett. Information om detta ämne i olika källor är kontroversiell. Jag läser att gadgeten skär huden, en liten mängd blod kan förbli och överföras till nästa bittna.

Det är teoretiskt möjligt att få HCV från gadfly, men bara om han tidigare hade bett en patient med positiva antikroppar mot hepatit B-viruset. I praktiken är sådana fall inte beskrivna.

Hepatit C - Vanliga frågor

Hepatit C är en av de vanligaste typerna av hepatit. Eftersom symtomen på sjukdomen ofta inte manifesterar sig och sjukdomen upptäcks vid andra diagnostiska undersökningar är det viktigt för patienterna att veta vad som är hepatit C, hur det överförs och hur man botar denna sjukdom.

Innehållet

Hjälp att få fullständig information om hepatit C frågor och svar om detta ämne.

Vad är hepatit C

Hepatit C är en svår form av viral hepatit, vars orsakssamband endast parasiterar i människokroppen. Med denna sjukdom uppträder leverskador, det är karakteristiskt en anicterisk förlopp av sjukdomen och en tendens att bli kronisk.

Hepatit C upptäcks i alla länder i världen. Sjukdomen upptäcks huvudsakligen hos ungdomar och medelålders människor.

Är hepatit C smittsam?

Eftersom många patienter inte vet om sin sjukdom och dessutom inte vet var de smittats är det viktigt för patienter och deras familjer att veta om hepatit C överförs från person till person.

Hepatit C är smittsam, men eftersom viruset av denna typ av hepatit överförs huvudsakligen genom blod, och vet hur hepatit C överförs, kan du skydda dig mot infektion.

Hur överförs hepatit C

Hepatit C-virus sprids via parenteral väg (omgå mag-tarmkanalen, infektionen kommer omedelbart in i blodomloppet). I 97% av fallen överförs viruset från en infekterad person till en frisk person med blod och blodkomponenter, och endast i 3% av fallen sker infektion genom vaginala sekretioner och sperma.

Källan för infektion är en patient med sjukdomen i akut eller kronisk form, liksom virusbärare - självhärdade patienter med akut sjukdomsform eller patienter med kronisk form i eftergiftstiden.

Hur får man hepatit C

Hur överförs hepatit C från person till person med blod:

 • Vid transfusion av blod och dess komponenter (erytrocytmassa, blodplättmassa, leukocytmassa, plasma). Tidigare var denna infektionsväg den viktigaste för denna typ av hepatit, men den obligatoriska undersökningen av givare som för närvarande utförs har avsevärt minskat möjligheten till infektion genom blodtransfusion.
 • Vid applicering av tatueringar och piercingprocedurer (hänvisar till de vanligaste infektionsvägarna), eftersom dessa förfaranden ofta använder ett dåligt steriliserat eller ej steriliserat instrument.
 • När du besöker en spik eller skönhetssalong, en frisörsalong eller en tandläkare, när du utför akupunktur som ett resultat av kontakt med blodet av ett dåligt steriliserat instrument.
 • Vid användning tillsammans med en infekterad person, rakhyvel och andra personliga produkter som kan innehålla mikroskopiska blodpartiklar.
 • När du tillhandahåller vård. Eftersom det är nu för injektion, etc. I utvecklade länder används engångs sterila instrument, alltså är sjukvårdspersonal främst infekterad i närvaro av hudskador vid behandling av sår och arbete med blodprodukter.
 • Vid hemodialys (behandling av njursvikt med hjälp av "artificiell njure" -anordning). Infektion är möjlig när hudskador och blod hos en patient med hepatit C kommer på dessa platser under punktering av en arteriovenös fistel eller som följd av kontakt med kläder som är förorenade med blod och förbrukningsvaror.

Den vanligaste infektionsvägen är användningen av vanliga sprutor, vilket observeras vid injektion av narkotikamissbruk. Enligt statistiken överförs infektionen i 40% av fallen från det totala antalet patienter.

Hur kan du få hepatit C utan kontakt med patientens blod

I sällsynta fall överförs hepatit C under födseln från en sjuk mamma till en bebis (5% av alla fall av hepatit C hos gravida kvinnor). Infektion är mer sannolikt om den gravida kvinnan har en akut form av sjukdomen under de senaste månaderna av graviditeten.

Hepatit C överförs sexuellt genom oskyddad samlag. Risken att överföra viruset är i genomsnitt 3-5%. Sannolikheten för infektion hos permanenta par på norra halvklotet är minimal (Europa - 0 - 0,5%, Amerika - 2 - 4,8%). På södra halvklotet ökar risken för infektion till 20, 7% i Sydamerika och 27% i Sydostasien. I riskzonen är människor med ett stort antal sexpartner. Sannolikheten för överföring av viruset under oralsex är okänt.

Hur sprids kronisk viral hepatit C?

Hepatit C kan vara akut och kronisk. Sjukdomen börjar alltid med en akut form, som inträffar efter infektion och inkubationsperiod, men i de flesta fall är den asymptomatisk. I 15-45% av fallen återfår patienterna spontant (avlägsna hepatit C-viruset i kroppen). Om återhämtningen inte kommer, blir sjukdomen kronisk.

Kan jag få hepatit C genom saliv

Eftersom människor ofta förväxlar olika typer av hepatit, är det allmänt trott att hepatit C sänds genom saliv. Men denna tro är felaktig - hepatit C-viruset överförs inte med saliv, eftersom det sällan finns i blod och saliv i extremt små mängder (teoretiskt sett kan denna situation uppstå med hög nivå av virusinnehåll i blodet och mikrotraumorna i munhålan).

Kan jag få hepatit C genom en kyss?

Hepatit C sänds inte genom en kyss - enligt statistiken är risken för överföring av viruset nära noll (med undantag för oralt hålrums skada i båda parter, men i detta fall är risken minimal).

Är hepatit C överförd av hushåll?

Det är omöjligt att smittas med hepatit C genom mat, direktkontakt eller luftburna droppar. Viruset sprids inte när man pratar, hostar eller nysar, överförs inte av handskakningar och kramar, genom insektsbett, med vatten eller livsmedel (användning av vanliga diskmedel och handdukar utgör ingen fara om normala hygienregler följs).

Hur överförs hepatit C i vardagen? Fall av infektion från familjemedlemmar är förknippade med blod hos en patient i en hälsosam familjemedlems blod när man använder vanliga manikyrverktyg, rakhyvlar, tandborstar eller när man ger första hjälpen till skärningar.

Är hepatit C överförd från pappa till barn?

Enligt medicinsk forskning överförs hepatit C-viruset inte från far till barn vid tidpunkten för uppfattningen.

Levereras hepatit C från moder till barn

Om moderen har hepatit C, överstiger sannolikheten för överföring av viruset till barnet inte mer än 5% av alla fall. Hepatit C-viruset kan inte övervinna placenta-barriären, så överföringen av infektion sker vid förlossningen vid tidpunkten för födelsekanalens passage.

I de flesta fall överförs hepatit C till barnet när mamman har en akut sjukdom.

Viruset överförs inte med bröstmjölk, men om det finns sprickor och andra skador på bröstet, rekommenderas att sluta amma för att undvika att barnet kommer i kontakt med den sjuka moderens blod.

Kan hepatit B gå till hepatit C

Nej, hepatit B blir inte hepatit C, eftersom det är olika typer av virus. Det finns emellertid en möjlighet att infektera en patient med en typ av hepatit med en annan typ av hepatitvirus (en saminfektion utvecklas som detekterades hos 3% av befolkningen i Europa)

Hur mycket blod behöver du för att få hepatit C?

För infektion är 1/100 - 1/10000 ml av patientens blod tillräckligt (visuellt är det mindre än 1 droppe).

Hur lång tid inträffar hepatit C efter infektion?

Vid hepatit C är inkubationsperioden individuell och varierar från 2 veckor till 6 månader eller mer (i genomsnitt 49-50 dagar).

Ett virus som har gått in i blodomloppet överförs till hepatocyterna (leverceller), där det börjar multiplicera. Varje infekterad cell producerar cirka 50 virus per dag, vilket frisätter toxiner (antigener) i blodet. Som ett resultat av detta förstörs leverns väggar gradvis, men i de flesta fall förekommer inte symtomen på sjukdomen. Immunitetsreaktionen mot viruset uppträder efter en månad eller mer efter infektion - antikroppar mot viruset detekteras efter 4-6 veckor (klass M) och 11-12 veckor (klass G).

Totala antikroppsnivåer (totalt) kan bestämmas 4 till 5 veckor efter infektion.

Symptom på sjukdomen kan inte förekomma alls innan cirrhosisstadiet, som utvecklas hos patienter efter många år.

Vem är bärare av hepatit C

I vissa fall noterar doktorn i diagnosen sjukdomen: "transport av hepatit C." Vem är bärare av hepatit C, vad betyder det och vad är det särdrag för detta tillstånd?

Läkare gör en sådan diagnos när det finns hepatit C-virus i patientens kropp, vilket inte förstör levercellerna och orsakar inte de kliniska symtomen på sjukdomen. En sådan bild observeras hos spontant härda patienter med en akut form eller i eftergift av en kronisk form.

Bäraren själv lider inte av hepatit C-viruset, men kan bli en källa till infektion för andra människor. Eventuell latent progression av sjukdomen.

Hur länge lever hepatit C-viruset i värden?

Det orsakande medlet av hepatit C kan förekomma i virusbärarens kropp hela sitt liv.

Kan hepatit C få sig själv utan behandling?

Ja, det kan, men bara en akut form av sjukdomen som uppstår under den första infektionen. Spontan botemedel (utan behandling) observeras i cirka 15-45% av fallen, och patienter känner ofta igen sin sjukdom genom närvaron av antikroppar i blodet.

Den kroniska formen av sjukdomen går inte ensam, därför behöver patienten med denna form alltid behandling.

Vad är farligt för hepatit C

En akut form av hepatit C är farlig vid hög risk för att en sjukdom blir kronisk.

Kronisk sjukdom är farlig för utvecklingen av cirros och levercancer, vilket kan leda till patientens död. Med aktiv hepatit (transaminasaktiviteten ökar ständigt) i 20 år utvecklas cirros hos 20% av patienterna. Cirros i 5% av fallen väcker utveckling av primär levercancer.

Levercancer är mer sannolikt att utvecklas med samtidig infektion (samtidig närvaro av hepatit B och hepatit C) och med långvarig användning av alkohol.

Dessutom kan den kroniska formen åtföljas av extrahepatiska sjukdomar som utvecklas som ett resultat av autoimmuna processer. Sådana manifestationer av hepatit C innefattar glomerulonefrit, blandad kryoglobulinemi, sen kutan porfyri, etc.

Vad är skillnaden mellan hepatit B och hepatit C?

Ett vanligt kännetecken hos dessa typer av viral hepatit är vägen (både överfört parenteralt) och lesionens organ (båda virusen infekterar levern). Det är här de gemensamma egenskaperna end hepatit B refererar till hepadnavirus, som kännetecknas av deras komplexa struktur och höga motstånd mot fysiska och kemiska effekter. I fryst tillstånd fortsätter hepatit B-viruset i ca 20 år, dör efter kokning efter 30 minuter och desinfektionsmedel påverkar inte det.

Hepatit C, som är ett flavivirus, har en enklare struktur och mindre motstånd i miljön.

Hepatit B är vanligare och har en svårare sjukdomsförlopp. I detta fall blir akut form kronisk hos endast 10% av patienterna (cirros och primär levercancer observeras hos endast 1% av patienterna med hepatit B).

Hepatit C har en mildare kurs, men den kroniska formen utvecklas hos 30-70% av patienterna. Cirros utvecklas hos 10-30% av patienterna med hepatit C.

Hur mycket lever hepatit C-viruset i miljön

Viruset lagras uteslutande i blodpartiklar. I droppar av torkat blod under betingelser av temperatur från 4 till 22 grader och måttlig belysning fortsätter viruset i 96 timmar. Att frysa infekterat blod dödar inte viruset.

Vid vilken temperatur dömer hepatit C-viruset?

Hepatit C-viruset är relativt stabilt - det är okänsligt för ultraviolett alkaliska ämnen och etanol reducerar virusets aktivitet endast i ett koncentrerat tillstånd. Den dör när den upphettas till 100 grader i 5 minuter och dör när den upphettas till 60 grader efter 30 minuter.

Klorhaltiga desinfektionsmedel, 70% alkohol och några andra antiseptika används för att desinficera hepatit C i kombination med kokning.

Vilken läkare behandlar hepatit C

Hepatit C-behandling är ett verksamhetsområde för en hepatolog. Eftersom hepatologi är en del av gastroenterologi är en hepatolog en gastroenterolog med en smal specialisering.

Är Hepatit C Reinfektion möjlig?

Ja, eftersom immunitet mot hepatit C-viruset inte produceras är reinfektion möjlig. Virusets stam kan vara samma eller olika.

Hur lång tid kvarstår sjukdomen

Återhämtning (brist på blod i viruset) vid akut hepatit C sker inom ett år, och den kroniska formen av sjukdomen kan vara i årtionden.

Lever levern hepatit C?

I den akuta formen och i de inledande stadierna av den kroniska formen av sjukdomen är smärta i levern hos patienter nästan aldrig störd. I kronisk hepatit C provas smärta i levern av en onormal diet (konsumerar fet, kryddig och salt mat).

Varför hepatit C kallas "söt mördare"

Hepatit C gavs detta namn på grund av svårigheten att identifiera den som en följd av sjukdomens asymptomatiska förlopp. Även med symptom på den akuta formen av hepatit C är den kliniska bilden så ospecifik att sjukdomen ofta misstas för andra sjukdomar.

Kan Hepatit C Cure?

Ja, hepatit C kan botas. Med den rätta behandlingsplanen och användningen av moderna droger behandlas hepatit C helt i 50-80% av fallen.

Huruvida det är möjligt att bota hepatit C permanent i ett visst fall beror på genotypen av viruset, på patientens egenskaper, hans beredskap att följa läkarens instruktioner och på doktorns färdigheter.

Är det möjligt att bota genotypen av hepatit C 1

Ja, även om denna genotyp är den mest beständiga av alla befintliga genotyper, med korrekt vald trekomponentbehandling, kan även hepatit C med genotyp 1b härdas.

Vilka är symtomen på hepatit C?

De första symptomen på hepatit C hos kvinnor och män liknar ARVI - patienter klagar på svaghet, konstant trötthet, smärta i lederna, anorexi och illamående på grund av förgiftning av kroppen. I vissa fall, utseende av gulsot (åtföljt av en förtydligande av avföring och förtäring av urin), en ökning i lever och mjälte, hud klåda och feber. Hos 85% av patienterna noteras endast svaghet.

I sjukdomens kroniska lopp är uppblåsthet och smärta möjliga till höger under revbenen. Hälften av patienterna har fet lever och 27% utvecklar cirros.

Hur många människor lever med hepatit C

Hur många år kan du leva med hepatit C med en hälsosam livsstil? Hepatit C-viruset i sig leder inte till döden, det framkallar utvecklingen av patologi där patientens liv minskas. Det finns ingen specifik period i utvecklingen av patologiska processer till döds, eftersom många faktorer påverkar livslängden hos patienter med hepatit C. Dessa faktorer inkluderar:

 • patientens ålder och tillståndet för hans immunitet
 • snabb behandling av associerade sjukdomar;
 • hälsosam livsstil
 • kön (fibros, där normala leverceller ersätts av grov cikatricial vävnad, utvecklas snabbare hos män än hos kvinnor).

Hos 30% av patienterna tar sjukdomsprogressionen cirka 50 år. Även med utvecklingen av cirros på mindre än 20 år (även observerad hos 30% av patienterna) kan en hälsosam livsstil, kost och stödjande behandling sakta sjuka progressionen.

Med förbehåll för läkares rekommendationer har patienter med hepatit C en chans att leva länge.

Hur många lever med hiv och hepatit C

Om det är möjligt att i genomsnitt bestämma hur länge människor lever med hepatit C, då är det en sammansättning (två infektioner samtidigt), är prognosen ganska komplicerad. Kombinationen av hepatit C med HIV-infektion är emellertid relativt vanlig, så vissa människor har tanken att hepatit C är aids.

Hos många patienter med HIV-infektion har hepatit C-viruset länge varit oupptäckt.

Dålig vidhäftning av dessa patienter till behandling, dålig effekt på levern av läkemedel för behandling av HIV och andra faktorer leder till allvarligare och snabbare leverskador än med vanlig hepatit C, vilket förkortar livslängden.

Hur mycket lever med hepatit C utan behandling

Eftersom många patienter upptäcker sjukdomen redan i närvaro av en kronisk form, och behandlingen kan vara otillräcklig, är många patienter oroliga över frågan hur mycket hepatit C kan överleva utan behandling.

Enligt officiell statistik utvecklas cirros i närvaro av hepatit C och frånvaro av behandling efter 25-30 år. Många faktorer påverkar livslängden hos cirros, inklusive tidpunkten för ett besök hos en läkare.

Vad är den farligaste genotypen av hepatit C

Det finns 11 genotyper av hepatit C-viruset, som distribueras i olika regioner på planeten med ojämn frekvens. I klinisk praxis är genotyperna 1a, 1b, 2a, 2b, 3a viktiga.

Genotypen av viruset påverkar svårighetsgraden av sjukdomen, behandlingsregimen och resultatet av behandlingen. Den farligaste är genotyp 1. Om patienten har hepatit C genotyp 1, innebär det att behandlingen kommer att vara lång (48 veckor) och endast hälften av fallen är helt framgångsrika.

Om patienten har hepatit C-genotyp 3a, innebär det att behandlingsförloppet kommer att vara 24 veckor och i 80% av fallen kommer det att sluta i full återhämtning.

Hur man lever med hepatit C

Sjukdomen ställer vissa begränsningar på patienter som bör observeras för att inte infektera andra, skydda hälsan och inte helt överge kommunikation och aktivitet av något slag.

Vare sig man ska ta in i armén med hepatit C

Patienter med hepatit C accepteras inte för militärtjänst i fredstid i något utvecklat land. Ta inte in i armén med hepatit C i Ukraina. Undantaget att ringa till patienter med hepatit C för militärtjänst är krigsrätt.

Kan jag leka sport med hepatit C?

Fysisk aktivitet för hepatit C bestäms individuellt för varje patient. Begränsningar är endast nödvändiga under perioden med aktiv behandling eller vid förvärring av sjukdomen. Tung träning är kontraindicerad.

Är det möjligt att rengöra levern med hepatit C

Ja, men det är inte möjligt att bota hepatit C-läkemedel. De hjälper bara till att stödja kroppens arbete.

Håller Hepatit C funktionshinder?

Ja, med hepatit C kan du få handikapp.

Är funktionshinder för hepatit C?

Nej, funktionshinder kan endast ges till patienter med kronisk hepatit C, som går in i levercirros och åtföljs av en överträdelse av sin funktion. För registrering av funktionshinder måste patienten ta med sig alla tillgängliga undersökningsresultat.

Är det möjligt att arbeta med hepatit C

Ja, det är möjligt om sjukdomen inte åtföljs av allvarlig handikapp.

Där det är omöjligt att arbeta med hepatit C

En person med hepatit C kan i de flesta fall inte arbeta där det är nödvändigt att utfärda en sanitetsbok (kock, sjuksköterska, etc.). Trots att infektionen inte sprids av hushållen, vill arbetsgivarna i de flesta fall vara säkra.

En person med hepatit C kan inte arbeta vid en blodtransfusionsstation eller vara i kontakt med biologiskt material. Patienter med hepatit C är också praktiskt taget inte införda i militära strukturer.

Patienterna själva bör undvika arbete som åtföljs av kontakt med skadliga ämnen, oregelbundna arbetsscheman och tunga belastningar.

Var kan jag arbeta med hepatit C?

Eftersom hepatit C-viruset inte är farligt vid hushållskontakter kan patienten arbeta i alla jobb som inte är förknippade med tunga belastningar och kontakt med biologiskt material. Du kan arbeta i en skola med hepatit C, en försäljningsassistent etc. Det finns inga juridiska eller medicinska begränsningar för sådana patienter.

Om blodet hos en patient med hepatit C kommer in i ögat (denna sannolikhet föreligger under medicinsk manipulering) minimeras risken för infektion eftersom viruset inte kan tränga in i intakta slemhinnor.

Är det möjligt att genomborra nasolubgelén med hepatit C

Mesoterapi, biorevitalisering och läppförstoring i hepatit C är kontraindicerade.

Hur man behandlar hepatit C

Basen av behandlingen är kombinerad antiviral terapi. Fram till 2011 behandlades hepatit C med interferoner och ribavirin, en kurs med hänsyn till att genotypen av viruset ordinerades under 12-72 veckor.

Nyligen har droger uppträtt som gör det möjligt att effektivt bekämpa hepatit C. För det första är det sofosbuvir, som har en hög resistansgräns och därför används i alla behandlingsregimer. Ytterligare läkemedel och behandlingstiden för hepatit C väljs av läkaren beroende på virusgenotypen, sjukdomsstadiet och individuella kontraindikationer. Således, med okomplicerad hepatitskirros med genotyperna 1, 2, 4, 5, 6 visas användningen av sofosbuvir och velpatasvir i 12 veckor och med genotyperna 3 och 12 visas användningen av sofosbuvir och gryazoprevir eller elbasvir.

Hepatit C kan härdas med andra behandlingsregimer.

Vilka tester måste passera för hepatit C

För diagnos av hepatit C föreskrivs ett antikroppstest - anti-HCV eller totala antikroppar mot hepatit C-viruset (kostnaden för analysen, som utförs i de flesta medicinska institutioner, är cirka 450 rubel). Om det på grund av analysen upptäcks antikroppar mot hepatit C, innebär det att det tidigare eller förekomsten fanns infektion med hepatit C.

Kan ett hepatit C-test vara felaktigt

Ja, ett antikroppstest kan ge både falskt negativt och falskt positivt resultat.

Eftersom resultatet kan vara falskt positivt (det finns antikroppar mot hepatit C, men det finns ingen virus), såväl som patientens självläkning (antikroppar kommer att lagras i blodet länge), genomförs en PCR-analys, genom vilken viruset (dess RNA) detekteras dess belopp.

Om hepatit C-testet är positivt och PCR-testet är negativt, betyder det att det inte finns hepatit C.

Kvalitativ analys av PCR gör det möjligt att fastställa om det finns ett virus eller inte och kvantitativt - för att bestämma virusbelastningen.

Hepatit C-virus RNA, kvantitativ forskning, normal

Normalt detekteras inte virus-RNA i materialet.

Med en låg virusbelastning upptäcks 600 IE / ml - 3x104 IE / ml med en genomsnittlig - 3x104 IE / ml - 8x105 IE / ml, med en hög - över 8x105 IE / ml.

Vad är indikatorerna för ALT och AST i hepatit C

För att bestämma graden av nekros hos levervävnaden undersöks serum ALT och AST. ALT-aktiviteten ökar med akut form hos alla patienter, vid 2-3-veckan når en maximal och med en positiv sjukdomskaraktär normaliseras efter 30-40 dagar. Typiskt varierar nivån av ALT-aktiviteten från 500 till 3000 IE / l. En längre period av ökad ALT-aktivitet indikerar övergången av den akuta formen av hepatit till kronisk.

I cirros är AST-aktivitet högre än ALT.

Hur mycket kostar hepatit C-behandling?

Kostnaden för behandling av hepatit C i Ryssland och andra länder beror på behandlingsregimen och de läkemedel som används för att behandla det. Kostnaden för behandling av hepatit C med hjälp av importerade droger per månad är cirka 45-50 tusen rubel, och vid behandling med inhemska droger är det cirka 20 tusen rubel (det billigaste alternativet är att använda enkelt interferon och ribavirin).

Fri behandling av hepatit C är möjlig med ett verkligt hot mot livet (cirros, en hög grad av fibros) på grund av patientens deltagande i fria program.

I Ukraina är kostnaden för behandling av hepatit C mer än 15 tusen UAH, men sofosbuvir ingår i läkemedelslistan, som helt eller delvis finansieras från budgeten.

Kostnaden för behandling av hepatit C i Israel är cirka 1 070-2 400 kronor (en månadsdos av läkemedel kostar mellan 1 200 USD).

Relaterade poster

Funktioner av kosten i fall av levercirros

När levercirros är föreskriven diet nr 5, som innehåller alla huvudprodukter, förutom kryddiga och kryddiga, begränsande feta livsmedel,...

Sätt att överföra viral hepatit C och försiktighetsåtgärder

Hepatit C är en farlig virussjukdom som påverkar en persons lever. De viktigaste infektionsvägarna är direkt blodkontakt. Detta är inte nödvändigtvis en direktkontakt - nagelsax eller en rakhyvel, på vilken infekterat blod har fallit, kan orsaka sjukdomen.

HCV-viruset, som tränger in i leverns celler, börjar aktivt proliferera. Som ett resultat av den inflammatoriska processen dör cellerna.

En infekterad person får inte märka tecken på sjukdomen under en längre tid (10-40 år), närvaron av en "mild mördare" i levern, lär patienterna ofta av en slump, efter blodprov.

Under de första sex månaderna försöker hepatit C-viruset att övervinna människokroppen, och om en fullständig utrotning av sjukdomen uppträder (stark immunitet, medicinering), återställs de skadade levercellerna.

Ibland utvecklas hepatit C i en akut form, men i 80% av fallen går sjukdomen asymptomatiskt, i sex månader är friska leverceller ersatta av bindväv - sjukdomen blir kronisk. Den latenta kroniska formen leder till utseende av levercirros, i vissa fall - till primär levercancer.

Att känna till hur hepatit C överföres kan du skydda dig själv och din familj mot den smittsamma sjukdomen.

Hur sprider viruset?

Enligt statistiken kan du i 10-20% av fallen få hepatit C och återhämta sig. Du kan också bli smittade och vara en bärare av sjukdomen, det vill säga att HCV-viruset kommer att multiplicera i kroppen och inte orsaka betydande skada för bäraren. Vid tester av sådana personer är leverprover normala, och leverbiopsi visar inte tecken på hepatit. Men i detta fall är latent progression farlig.

Cirka 170 miljoner människor på planeten har kronisk hepatit. Spridningsgraden för denna infektionssjukdom är mycket hög. Antalet patienter växer till cirka 4 miljoner per år.

500 tusen invånare på planeten är bärare av viruset. Cirros utvecklas hos 57% av de infekterade. Enligt prognoser ökar antalet patienter med levercirros i 10 år med 55% och cancerpatienter - med 70%.

Den uppåtgående trenden i hepatit C-infektion är förknippad med frekventa överträdelser av hygienreglerna, felaktig livsstil (en minskning av immuniteten uppträder efter att ha tagit alkohol, rökning och felaktig näring).

Huvudvägar för infektion med hepatit C:

 • transfusioner, injektioner och annan kontakt med ett infekterat blods blod. Även om donerat blod har testats för förekomsten av virusets orsaksmedel sedan 1992, ger det inte en 100% säkerhetsgaranti. Tidigare utfördes inte ett sådant test alls, därför de som utförde manipuleringar med blodtransfusion före det angivna året, är det önskvärt att donera blod för analys.
 • använd en nål för injektion. Denna infektionsväg observeras ofta bland narkomaner med en enda spruta;
 • hemodialys är en medicinsk procedur för att rensa blodet av toxiner;
 • oskyddad samlag samlag. Risken för infektion är 3-5%. Infektion överförs sexuellt, vanligtvis med menstruation. Risken att förvärva hepatit C ökar med frekventa förändringar av partner. Det finns ingen statistik om överföring under oralsex;

Under födseln förekommer ca 5% av infektionerna från barnets infekterade mamma. Detta kan hända om en kvinna har en aktiv form av viruset eller akut hepatit har detekterats före leverans.

I processen att passera födelsekanalen kan infekterat blod frisättas på ett barns skadade hud. Vid amning är viruset inte farligt, men om det finns sprickor eller sår på en infekterad mamma, rekommenderar läkare inte amning.

 • När du utför piercingar, tatueringar, botoxinjektioner, finns det också en chans att bli sjuk. Anledningen är användningen av icke-sterila nålar. Non-sterila manikyrverktyg kan också vara en källa till sjukdom;
 • Dentalprocedurer - ett av alternativen att få HCV vid användning av icke-sterila instrument etc.

  Det bör noteras att överföringsvägen för hepatit C i cirka 40% av fallen är okänd. Kategorin hög risk för infektion inkluderar hälsovårdspersonal, särskilt gynekologer, kirurger, hematologer, sjuksköterskor.

  Hepatit C kan inte överföras på följande sätt:

  • när man hostar och nysar med hepatit C är det omöjligt att smittas eftersom det inte överförs av luftburna droppar. Du kan inte vara rädd för handslag, kramar;
  • genom saliv och kyss (om det inte finns några sår i munnen, blödande tandkött), i detta fall är andelen infektion osannolikt;
  • genom urin.
  • genom sterila manikyrartiklar.
  • ärvt från far och mor;
  • från fader till barn, det vill säga vid tidpunkten för uppfattningen passerar inte viruset. Spermatozoa kan inte vara bärare av hepatit C, det viktigaste i detta ögonblick - en kvinnas hälsa;
  • genom mätaren, om du använder samma enhet, men olika nålar. Mätarens instruktion är att det är en enskild enhet, därför borde en person använda den. Dessutom rekommenderas nålen (lancetten) att byta varje gång.

  Vilka försiktighetsåtgärder ska följa?

  I vardagen är hepatit av denna typ nästan inte farlig, eftersom infektion överförs via blod, vilket inte kan sägas om hepatit A. Därför är det inte nödvändigt att skydda sjuka vuxna från att leka med ett barn och att skilja separata rätter - det är orimliga handlingar.

  En person med denna virussjukdom måste naturligtvis ha personliga hygienartiklar: en tandborste, manikyrverktyg, rakningstillbehör och injektionsutrustning. Om din närmaste person som är smittad med denna farliga sjukdom är skadad kan hjälp ges med handskar, sår kan vara tejpade med ett plaster.

  Du bör veta att HCV-viruset i omgivningen vid rumstemperatur fortsätter att leva upp till 96 timmar (till exempel i torra bloddroppar).

  Om patientens blod fick på något föremål - det ska desinficeras med vithet (klorlösning). Rag saker kan tvättas vid 60 grader i en halvtimme eller koka i 2-3 minuter. De åtgärder som vidtas kommer att förstöra viruset.

  Om en person i närheten av dig har kronisk hepatit C, så är det förändringar i hans nervsystems arbete. Det betyder att beteendeavvikelser kan uppstå, det kan ta olämpliga åtgärder. Kom ihåg, hos människor är detta inte en manifestation av capriciousness och sjukdom.

  Människor som har sex med virussjukdom ska använda kondomer. Tyvärr kan personer som är i direkt kontakt med personer i vars blod HBs-antigen detekteras inte rådas att vaccineras mot hepatit, vilket kan skydda dem från förekomsten av en sjukdom, eftersom de ännu inte har utvecklats.

  Ingen är immun från denna smutsiga sjukdom. Sannolikheten för infektion beror på den mänskliga immuniteten och graden av leverskada. Oftast förekommer sjukdomen hos vuxna från 18 till 40 år.

  Vilka symptom ska varna?

  Symptom på sjukdomen kan förväxlas med andra sjukdomar (störd gastrointestinal, kyla, etc.). Inkubationstiden för hepatit är inte definierad, viruset kan vara i människokroppen under lång tid utan några kliniska manifestationer.

  Du kan kontakta en infektionssjukdomsspecialist för diagnos om du har symtom som:

  • mättad brun färg av urin;
  • gulning av huden;
  • gemensam muskelsmärta
  • illamående, matsmältningsbesvär
  • klåda;
  • frekvent utmattning
  • smärta i rätt hypokondrium.

  Kronisk hepatit C kommer inte att försvinna i sig, det kräver ganska lång behandling från en hepatolog, en gastroenterolog. I grund och botten, efter undersökningar för måttlig och svår, använd en kombination av interferon-alfa och ribavirin, andra antivirala läkemedel och läkemedel som förstärker immunsystemet är också ordinerat.

  Om komplexet att börja behandla denna sjukdom, följ en diet, så är ett lyckligt resultat möjligt.

  Under behandlingen är det nödvändigt att donera blod för forskning. Efter en behandlingscykel i flera månader, bör blodprov också övervakas, eftersom i vissa fall kan tecken på leverinfektion återkomma.

  Alla patienter med hepatit C rekommenderas vaccineras mot hepatit A och B, eftersom det sannolikt kommer att infekteras med dem.

  Råd från hepatologer

  Under 2012 utvecklades ett genombrott vid behandling av hepatit C. Nya direktverkande antivirala läkemedel utvecklades, vilka med en 97% sannolikhet befriar dig helt från sjukdomen. Härifrån anses hepatit C officiellt vara en fullständigt härdbar sjukdom i det medicinska samhället. I Ryska federationen och CIS-länderna representeras droger av sofosbuvir, daclatasvir och ledipasvir. För närvarande finns det många förfalskningar på marknaden. Läkemedel av god kvalitet kan endast köpas från licensierade företag och relevant dokumentation.

  Det finns ingen specifik kost för kronisk hepatit, men infektion kan leda till gallproblem och därmed kan obehagliga symtom uppstå: illamående, smärta i levern, bitter smak i munnen.

  Av denna anledning bör kosten inte inkludera livsmedel som förvärrar dessa symtom (kryddig, fet, stekt). Du kan äta oftare, men i små portioner. Helst bör din meny bestå av kokt mat och bakade grönsaker.

  Användbar för vuxna och barn daglig användning av en blandning av juice: i morot kan du lägga till rödbetor, spenat, gurkajuice eller göra multifruitblandningar.

  Traditionell medicin vid behandling av sjukdom

  I början av sjukdomen kan du också hjälpa kroppen att självständigt övervinna sjukdomen genom att använda traditionella medel för att behandla viral hepatit;

  • tistel. Ämnet som ingår i det saktar ner den destruktiva processen och återställer levercellerna. Rekommenderas i 20 minuter innan du äter dricka färskpressad växtjuice 1 tsk 4-5 gånger om dagen. Du kan köpa tistelbaserade läkemedel på apoteket.
  • maskros. Denna växt har vitaminer A, C, kalcium, kalium, fosfor, vegetabiliska proteiner och andra fördelaktiga ämnen. Ett avkok av maskros har en toxisk effekt på ett antal giftiga ämnen i kroppen, har en gall- och diuretisk effekt;
  • mjölktistel Det aktiverar utsöndringen av gallan från kroppen, förbättrar mag-tarmkanalen, skyddar levern från alla möjliga infektioner och förgiftning. För en halv liter vatten är det tillräckligt att tillsätta 30 g krossade frön, efter det - koka i ett vattenbad i ca 40 minuter. Torka buljongen och drick efter 1 timme och 1 msk. sked 1-2 månader;
  • tistelfröpulver. I sin torra form kan den konsumeras 4-5 gånger om dagen i 20 minuter. före måltider, 1 tesked som ett effektivt botemedel vid behandling av leversjukdomar;
  • drick en månad ett halvt glas surkåljuice i en hel månad;
  • pepparrot rot med mjölk. 2 msk hackad pepparrot häll i 1 msk. mjölk, koka och dricka.
  • infusion av majsstammar. Stigma brygger, efter - dricker istället för te i ca 6 månader

  För att förhindra infektion med hepatit C, övning, behåll en aktiv livsstil. Försök att inte utsätta din hälsa för onödig risk och vara frisk!

  Döma av det faktum att du läser dessa linjer nu - segern i kampen mot hepatit C är inte på din sida än.

  Och du har redan tagit giftiga droger, som hade många biverkningar? Det är förståeligt, för att ignorera sjukdomen kan leda till allvarliga konsekvenser. Trötthet, viktminskning, illamående och kräkningar, gulaktig eller gråaktig hud, bitter smak i munnen, kroppsår och leder. Alla dessa symtom är kända för dig självhäftande?

  Ett effektivt botemedel mot hepatit C finns. Följ länken och ta reda på hur Olga Sergeeva botade Hepatitis C.

  God eftermiddag Hepatit C har varit sjuk i 10 år, stödde levern med olika medicinska preparat, det vill säga Hepa-merz, Urosulfan, Cycloferon, intravenösa injektioner, men biokemistesterna var dåliga. För ett år sedan kom jag över berättelsen om en tjej som med hjälp av Sofosbuvir och Daclatasvir helt återhämtade sig från hepatit C. Han tvivlade länge på att köpa ett läkemedel för att vara ärlig, tills hon nyligen inte trodde på "MIRACLE". Men, diagnosen viral hepatit C, genotyp 1, fibros 3, raderades en gång och för hela mitt liv. Jag fick tester 3 månader efter behandlingens slut. Redan ihållande negativt viralt svar över 6 månader. För att vara ärlig kan jag fortfarande inte tro att allt är över. Jag vill verkligen ha folk som kanske redan har förtvivlad och "sänkt" sina armar, inspirerade och vann en VICTORY över denna hemska sjukdom! Här är länken till artikeln.