Förväntad livslängd med hepatit B

Enligt Världshälsoorganisationen infekteras cirka 50 miljoner människor i världen årligen med hepatit B-viruset, medan statistiken om dödsfall är cirka 2 miljoner. Det är känt att 0,65 miljoner människor dör från förvärvet av ytterligare komplikationer som cirros och levercancer. Med snabb behandling och efterlevnad av läkarens rekommendationer lever patienter med hepatit B lika mycket som friska människor.

Sjukdomsstatistik

Hepatit B är en infektionssjukdom som påverkar levercellerna (hepatocyter) och leder till störningar av dess funktioner. Sjukdomen kan vara akut och kronisk.

I de flesta fall (90%) övergår sjukdomen i sig som ett resultat av ett adekvat immunsvar, viruset elimineras från kroppen, och endast specifika antikroppar mot antigenet förblir. I andra fall utvecklas den kroniska formen.

Enligt officiella uppgifter lever 240 miljoner människor i världen med kronisk hepatit B, varav 8 miljoner människor bor i Ryssland, 3 miljoner människor bor i europeiska länder.

Geografiskt är sjukdomen vanligast i afrikanska länder, cirka 10% smittade i östra Asien och i Mellanöstern - 2-5%. Den lägsta siffran är 1% i Nordamerika och Västeuropa, där det finns en mycket bättre levnadsstandard och vård jämfört med andra stater.

Hur länge kan du leva med hepatit B?

Med utvecklingen av den kroniska formen blir antiviral behandling och underhåll av kosten den avgörande orsaken till varaktigheten och livskvaliteten hos människor.

Tyvärr har ingen svaret på frågan - hur länge kan du leva med hepatit B? Men sjukdomsförloppet och dess utveckling beror direkt på sådana faktorer:

 • patientens vikt. Överdriven vikt leder till ytterligare stress på levern, vilket innebär att organet inte kan utföra sin berusningsfunktion normalt. Också orsakar onormal vikt utvecklingen av fettorganisk sjukdom hos människor.
 • styvhet;
 • nikotin, alkohol, narkotikamissbruk. Alla dessa ämnen påverkar hepatocyterna negativt, vilket ökar sjukdomspatogena effekterna.
 • brott mot reglerna för kostnäring;
 • patientens ålder. Tyvärr är unga barn och äldre de mest utsatta för skadlig utveckling av sjukdomen. Förresten, om viruset kommer in i kroppen, utvecklar 60% av barnen en kronisk form av sjukdomen.
 • associerade sjukdomar eller de som förvärvades som ett resultat av förkortningen av processen;
 • golvet är infekterat. Enligt studier har smittade kvinnor en högre grad av sjukdomsprogression än män.

Långtidsstatistik

Som redan nämnts beror prognosen för sjukdomsförloppet på personen själv, hans efterlevnad av principerna om riktig näring och behandling. Det finns inget exakt antal dagar tilldelade en viss patient i riskzonen. Statistik visar att du kan leva till en stor ålder efter rekommendationer från experter. Tabellen ger information om hur mycket människor lever med hepatit.

Hur och hur många människor lever med hepatit B

Enligt officiell statistik från Världshälsoorganisationen lever nästan 260 miljoner människor på planeten med kronisk hepatit B medan ett stort antal smittade människor inte är medvetna om sin sjukdom och hur många av dem som bär viruset i verkligheten, kan inte sägas säkert.

Med tanke på den ganska höga smittsamheten är inte en person i världen helt immun från infektion. Trots det faktum att konsekvenserna av kronisk hepatit B kan vara mer än allvarliga, är det omöjligt att demonisera sjukdomen i onödan och göra ledsna förutsägelser för varje infektionsfall - de flesta patienter dör från ålderdom eller andra orsaker som inte är relaterade till denna infektion.

I denna artikel kommer vi att tala om hur livet för en person med kronisk hepatit B förändras: hur många människor lever med en sådan diagnos och vilka svårigheter de står inför.

Vissa statistik - hur mycket kan du leva med hepatit B

Hepatit B-virus är svårt att ringa aggressorn i ordets vanliga bemärkelse. Det skadar inte organ och vävnader, och skador på leverceller uppstår som ett resultat av strejker av sitt eget immunförsvar. Samtidigt har levern en fantastisk förmåga att snabbt regenerera, det vill säga självläkande, på grund av vilket det kan klara sig skada under lång tid. Hur många år kan en person leva som har blivit infekterad med hepatit B-viruset beror på ett antal faktorer, inklusive hur infektionen fortskrider, styrkan i kroppens immunsvar och samtidig skada på levern, såsom alkoholmissbruk.

Hur infektionen fortskrider

I 9 av 10 fall kommer viruset in i kroppen och orsakar akut hepatit B, som nästan alltid slutar i fullständig återhämtning utan särskild behandling, medan återhämtning av en person förvärvar en kraftfull och antagligen livslång immunitet mot HBV. I sådana människor upphör det australiska antigenet att detekteras i blodet i 15 veckor, och det blir icke-infektiöst.

Cirka 10% av de infekterade är mindre lyckliga och de utvecklar kronisk hepatit B. Dessa är vanligtvis patienter med utplånad akut hepatit. Det finns ett mönster: Ju ljusare symtomen på en akut infektion, det vill säga det mer uttalade immunsvaret, ju lägre risk att bli kronisk. Akut hepatit B, som uppstår med gulsot, kan bli kronisk endast i ett fall av hundra och har en väldigt gynnsam prognos.

Tyvärr gäller alla ovanstående endast för infektion hos vuxna, och hos barn är situationen exakt motsatsen. Kontakt med viruset under de första månaderna av livet i 9 av 10 fall leder till bildandet av kronisk hepatit B. Därför vaccineras barn idag första dagen efter födseln. Från de allvarliga följderna av kronisk hepatit B, den primära levercancer, dör idag människor som för flera årtionden sedan i barndomen redan hade en sjukdom och blev den kroniska bäraren av det australiensiska antigenet.

Idag, när hepatit B-vacciner är universella är detta problem mycket mindre relevant. På ett eller annat sätt är den största risken för människoliv kronisk hepatit B, eller snarare dess konsekvenser.

Hur många människor kan leva med kronisk hepatit B och är det alltid så farligt

Kronisk hepatit B är inte en mening. I mer än hälften av fallen fortskrider sjukdomen positivt utan förändringar i blodets biokemiska parametrar. Risken för att utveckla cirros i detta fall överstiger inte 10%, och leverkreft uppträder i enskilda fall. I sådana fall lever människor fredligt fram till ålderdom och dör av andra orsaker. Många av dem misstänker inte ens att de är smittade. Dessutom kan kronisk hepatit B passera sig själv. Det finns en möjlighet att kroppen kommer att besegra sjukdomen i sig, och även om detta resultat observeras hos högst 1,5% av patienterna, blir tusentals människor årligen av med sjukdomen.

Med den aktiva processen i processen med ständigt höga AST och ALT-prognoser är prognosen för sjukdomen så optimistisk. Levercirros utvecklas över tid i varje femte patient i denna kategori och en av tio patienter med cirros utvecklar primär levercancer. Men även i detta fall går mycket tid innan dessa konsekvenser börjar och poängen går vanligtvis i årtionden.

Missbruk av alkohol, droger och giftiga ämnen orsakar levern mycket mer skada än någon av viral hepatit och minskar livslängden hos patienter med hepatit B. I sådana fall kan levercirros utvecklas så tidigt som 5-10 år från infektionsdagen. Dessutom är människor som använder intravenösa droger tiotals gånger mer benägna att bli offer för en blandad infektion - hepatit B + hepatit C eller hepatit B + HIV, som på kort tid sätter levern i ordning.

Hur man lever med hepatit B - lag och verklighet

Livet hos de flesta med kronisk hepatit B är nästan samma som för friska människor. När människor lär sig om sin diagnos blir människor ofta deprimerade och har psykiska svårigheter. De flesta kommer emellertid att leva ett långt liv utan några allvarliga begränsningar.

Utmaningar för personer med kronisk hepatit B

Vissa svårigheter uppstår endast hos personer med aktiva former av hepatit, som kräver konstant medicinering, fysiska träningsbegränsningar och en mer sträng diet under perioden av förvärring. Det finns också en begränsning av alkohol, men i stor utsträckning kommer missbruk av starka drycker absolut ingen fördel för någon. Läs mer om näringsreglerna i viral hepatit i specialmaterialet.

I vissa fall upplever personer med kronisk hepatit B svårigheter i sin yrkesverksamhet. I de flesta fall har problem med arbetet ingen rättslig grund och är förknippad med arbetsgivarens okunnighet och fördomar. Det finns en uppfattning att en person med hepatit B inte kan arbeta inom medicin, barns institutioner och offentliga cateringanläggningar. Detta är inte sant och bevisar återigen att kronisk hepatit B i vårt land i många avseenden är ett socialt problem som uppstår mot bakgrund av otillräckligt utbildningsarbete med befolkningen.

Varken kocken eller konfektören eller någon annan person som arbetar på ett café, restaurang, barnens institution eller på andra liknande platser kan infektera någon, även om han skär ner armen och blodet kommer in i maten. Viruset absorberas inte från mag-tarmkanalen. Det finns inga begränsningar för köksarbetet för personer med kronisk hepatit B.

En vårdgivare eller sjuksköterska som är infekterad med hepatit B-viruset kan säkert arbeta i dagis. Viruset överförs inte genom fysisk kontakt, spel, handslag, kramar. Mer än det. Alla barn som går på dagis i dag vaccineras mot hepatit B, och sjukdomen hotar inte dem. Det finns inga rättsliga begränsningar för att arbeta i skolan och förskolan för dem som har haft oturen att få hepatit B.

Hepatit B-virus överförs inte genom fysisk kontakt, spel, handslag, kramar

Vissa begränsningar för bärare av hepatit B-virus finns i medicin. Lagen förbjuder uttryckligen australiensiska antigenbärare att arbeta vid blodtransfusionsstationer, och andra kategorier av hälsovårdspersonal är skyldiga att utföra något arbete relaterat till blod i handskar, även om användningen av handskar i alla händelser är nödvändig för egen säkerhet. Dessutom, om huden skadas, kommer den medicinska proffsen att avbrytas från sådana procedurer under en tid. I den medicinska miljön är problemet med hepatit B särskilt allvarligt. Det finns en ledsen statistik som säger att även om alla regler om personlig säkerhet följs skulle någon operativ kirurg få Hepatit B inom 5 år om det inte hade vaccinerats eller inte hade haft det tidigare.

Personer med CHB kan inte vara blodgivare, och detta gäller inte bara läkare. Dessutom bör alla patienter med diagnos av CHB ha blodprov för hepatit B-markörer var sjätte månad. Detta slutar restriktionerna för personer med hepatit B, även om samhället ibland tycker annars.

Social anpassning

Om lagstiftningen inte rimligt begränsar patienternas rättigheter med hepatit B, kan samhällets trötthet och fördomar ge dem många problem. Många människor i allmänhet har ingen aning om vad denna sjukdom är och hur den överförs, men när de hör det hemska namnet blir de hysteriska. Det är här som diskriminering av patienter med hepatit börjar. Studier utförda i olika länder har visat att närvaron av hepatit B ofta blir orsaken till misslyckande i arbetet, även om det inte på något sätt är förknippat med blod. Till exempel, i Kina vägrade 80 av 96 företag att bara söka jobb på grundval av detta.

Diskriminering av patienter med hepatit är olaglig och bör inte ske

Med en liknande attityd kan tyvärr uppstå i medicinska institutioner. Vissa privata kliniker föreskriver omedelbart i kontrakt att de inte accepterar patienter med hepatit, och vissa läkare i offentliga institutioner ser till sådana patienter med försiktighet. Naturligtvis är detta fel och borde inte inträffa, men tyvärr är situationer där rättigheter för denna kategori av patienter bryts är inte ovanliga.

Det värsta i en sådan situation - är att dra sig tillbaka till dig själv och dina erfarenheter. Det finns många människor i världen som är tillräckligt välläsna och inte föremål för fördomar. Idag, när alla har Internet, förmodligen, att hitta personer som är redo att stödja i en svår situation är inte svårt. Det finns flera stora resurser som ägnas åt problemet med hepatit B, där du kan hitta all information om dessa sjukdomar, hitta en bra klinik och en erfaren läkare. Det viktigaste är att chatta på forumet med personer som har samma problem, ta reda på hur de lever och löser problem.

Det är viktigt att förstå att hepatit B inte är en anledning att på allvar förändra ditt liv i allt som inte berör avslag på dåliga vanor. En person kan lära sig och arbeta, planera och genomföra dem, starta en familj och höja friska barn. För detta behövs endast önskan och periodisk medicinsk samråd.

Hur mycket lever med kronisk viral hepatit B

Hepatit B (B) är en smittsam sjukdom, och för att svara på hur mycket människor lever med hepatit, måste du först lära sig mer om denna patologi.

Miljoner människor lider av olika typer av hepatit, men de vanligaste kan med rätta betraktas som virala, bland dem är en speciell plats ockuperad av hepatit B.

Sjukdomen orsakas av det hepatotropa viruset i gepadnavirusfamiljen och påverkar endast levercellerna, vilket orsakar deras död med många kliniska symtom. Viruset är extremt stabilt i miljön och dör inte vid kokning, verkan av syror och alkalier, motståndskraftig mot frysning och ultraviolett strålning. Kan existera länge vid rumstemperatur. Inaktiverad genom autoklavering.

Enligt hälso- och sjukvårdsorganisationen bor 350 miljoner människor på planeten med kronisk hepatit B. Varje år dör mer än 600 tusen patienter från komplikationer. Geografiskt bor fler människor som är smittade med viruset i afrikanska länder, och mindre i Nordamerika och Europa. Sådan förekomst är direkt relaterad till levnadsstandarden och sjukvården. Nästa del av artikeln kommer att svara på frågan om hur man överför kronisk hepatit B och hur mycket och hur de lever med den.

Vägar för överföring

De vanligaste sätten för överföring är följande.

 • Direkt kontakt med blod (permanenta givare, läkare och medicinsk personal, patienter i hemodialys);
 • Genom dåligt steriliserade återanvändbara medicinska instrument (kirurgiska scalpels, tandläkarborrningar, tångar, speglar i gynekologi, manikyr och piercinganordningar);
 • Oskyddad sexuell kontakt med en sjuk person;
 • Intravenösa droganvändare smittas med hjälp av nålar (parenteral väg);
 • Den vertikala vägen (från den sjuka mamman till barnet i arbetet);
 • Inhemsk förorening är sällsynt, även om den inte helt kan uteslutas (till exempel användningen av andras hygienprodukter).

Hepatitvirus överförs inte till barnet via bröstmjölk, förutsatt att det inte finns några sprickor eller skador på bröstvårtor.

Patogenes av sjukdomen

Efter direkt infektion multipliceras viruset i cellerna i en till sex månader. Detta replikationsstadium (ackumulering av viruset) kallas inkubationsperioden och varar cirka 12 veckor. Vid den här tiden misstänker en redan infekterad person att han är sjuk.

Så snart antalet virioner når en viss nivå, uppträder symtom på sjukdomen. Det är värt att notera att endast en tredjedel av alla patienter konfronteras med de klassiska manifestationerna av leverinflammation i form av en akut isterisk form. De återstående två tredjedelarna faller i en mild form utan gulsot och asymptomatisk.

Det är viktigt! Endast 5% av alla infekterade vuxna utvecklar kronisk hepatit B! Hos spädbarn resulterar nästan 90% av infektionerna i en kronisk process.

Det finns ett bestämt beroende av ålder: ju yngre personen är sjuk, desto större är risken för att sjukdomen blir kronisk. Fall av återhämtning utan behandling observeras ofta. Detta beror på immunitetens särdrag. Kronisk kurs karakteriseras av perioder av eftergift och förvärring med den ytterligare förekomsten av levercirros.

Kliniska manifestationer

Som nämnts ovan kan sjukdomen inte manifestera sig, i det här fallet blir personen en infektionsbärare och är farlig för andra när det gäller infektion. Milda former kan uppstå som vanliga symtom: trötthet, kronisk trötthet, huvudvärk, konstant låg kroppstemperatur, smärta i leder och buk. Det är ganska svårt att misstänka hepatit B med sådana tecken.

Akuta ister bildar sig tydligast och lämnar ingen tvekan om diagnosen:

 • ikterichnost sclera, hud, slemhinnor;
 • mörk urin (förvärvar färgen på "öl");
 • avföring missfärgning;
 • smärta i levern, dess ökning
 • hypertermi;
 • illamående, kräkningar, aptitlöshet, diarré;
 • hepatisk encefalopati (sömnstörningar, huvudvärk, psykisk störning, hallucinationer, depression).

Det här är inte en komplett lista över symtom med leverskador. Övergången av hepatit B till en svår form kräver tillägg av farliga tecken och då är det ganska svårt att förutsäga hur många människor som lever med det. Blödning (hemorragisk syndrom), hjärnskador på grund av förgiftning, ödem och, i slutstadiet av leverinsufficiens, medvetslöshet, koma, är associerade. Fulminant hepatit utvecklas snabbt, vilket ofta leder till döden.

Med rättvist kompetent behandling kommer full återhämtning med återställande av leverfunktionen om några månader.

Hos patienter med kronisk hepatit B är symtomen inte särskilt uttalade, och under remission är de helt frånvarande.

Diagnos och behandling

Baserat på kliniska symptom och laboratoriedata. Om manifestationerna av sjukdomen inte kan sägas med säkerhet vilken typ av infektion som äger rum, kommer blodprovet att sätta allt på sin plats.

Bestämning av ytan "Australian" antigen (HBsAg) indikerar närvaron av ett virus i kroppen. Dessutom bestäms virion-DNA, antikroppar mot immunoglobuliner M och G, generellt undersöks biokemiska blodparametrar. Allt detta är nödvändigt för att förtydliga scenen, formen, svårighetsgraden av leverskador.

Ultraljud och magnetisk resonansdiagnostik gör det möjligt att bestämma leverans storlek, struktur, närvaron av fokala skador i den och blodflödesaktivitet.

Några ord bör sägas om några av skillnaderna mellan de två vanligaste hepatit B och C. Båda är hepatotropa virus, det vill säga de påverkar endast levern. Hepatit C-virus multipliceras långsamt i kroppen, symtom på sjukdomen kan förekomma flera år efter infektion. Ofta hittades av en slump. 90% av alla fall slutar med en kronisk process.

Hepatit C kommer in i kroppen genom blodet (parenteral väg) och kön. Förväntad livslängd och prognos för en sjuk person är värre. Detta beror på obligatorisk utveckling av cirros och behovet av transplantation.

Diagnosera en sjukdom, som har funnit antikroppar mot detta virus. Svaret på hur man behandlas och lever, om C fick hepatit C, ges av läkaren i varje enskilt fall.

Behandlingen använder två grupper av grundläggande läkemedel för behandling av infektion:

 • Nukleotidanaloger (Lamivudin, Tenofovir, andra);
 • Interferoner (pegylerade, sällan korta).

Behandlingsregimer väljs individuellt i varje enskilt fall. Dessutom får patienter symptomatiska medel för att förbättra leverfunktionen.

Förväntad livslängd och prognos

Frågan om överlevnad hos patienter med hepatit är ganska komplicerad. Sjukdomen i sig är sällan dödlig. Livet med hepatit kan pågå i årtionden, ofta dör människor av helt olika skäl. Dessutom är en tredjedel av alla infekterade personer omedvetna om att de är infekterade. Detektion av ett virus är ett oavsiktligt resultat för dem. Denna kategori av patienter lever länge utan att tillgripa behandling.

Livslängden påverkas av många faktorer. Vi kommer att förstå i ordning.

Hepatit B komplikationer

20% av alla fall av kronisk hepatit B-ände med levercirros. Långvarig inflammation av hepatocyter (cirka 25 år) leder till dödsfall och ersättning av leverceller med bindväv. En liten del av de återstående cellerna kan inte fullständigt säkerställa avgiftningsfunktionen, så hela kroppen lider. Som regel, efter att ha exakt etablerat en sådan diagnos, lever en sjuk person från ett år till 10 år. Livslängden beror på scenen av cirrotisk skada, levertransaminasaktivitet (AST, AlAT, ALP) och kliniska manifestationer.

Om varje patient fick den korrekta antivirala behandlingen, följde kosten, alla rekommendationer från den behandlande läkaren, skulle han säkert ha levt längre.

Det är värt att komma ihåg! Cure levercirrhosis är omöjligt! Endast en transplantation av en ny givarlever kan helt eliminera sjukdomen.

Sällan på grund av fibrös leverskada framträder cancer - hepatocellulärt karcinom. Då försämras prognosen för patienten dramatiskt. En malign tumör försvagar den redan uttömda organismen ännu mer och deponerar immunsystemet. Män är mer mottagliga för cancer än kvinnor. Operativt ingripande kan tillfälligt lösa problemet, men om metastaser detekteras, går räkningen i det här fallet i veckor eller månader. Strålningsterapi hjälper patienter under sitt inflytande att leva längre i flera månader eller till och med år. Korrekt utvald interferonbehandling, immunmodulerande behandling, en skarp begränsning av användningen av alkohol och droger hjälper till att förebygga förekomsten av onkologi.

Med fulminant former av hepatit kan leversvikt uppstå. Det är akut (med cirros, det utvecklas gradvis under många år). Detta är ett komplex av laboratorie- och kliniska symtom och syndrom, som uppträder av en plötslig plötslig överträngning av alla leverfunktioner. Villkoret är mycket farligt för livet, utvecklas om några timmar, mindre dagar. Om tiden inte handlar, kan en person falla i ett comatos tillstånd eller dö.

Tillsatsen av andra virus försvårar sjukdomsförloppet och påverkar också livskvaliteten. Ofta i blodprovet hos en patient med hepatit, detekteras virus D, C, E av hepatit, HIV. Den senare reducerar speciellt chansen till ett positivt resultat.

Behandlingssvar

Korrekt utvald behandling med interferoner och nukleotidanaloger minskar risken för fibros och levercancer, accelererar uppkomsten av remission, minskar replikation, virusaktivitet. Lamivudin normaliserar till exempel nivån av leverenzymer, bilirubin i blodet, ökar leverens avgiftningsfunktion. Användningen av antiviral behandling saktar sålunda skador på hepatocyter och förlänger också patientens livslängd.

Vid kronisk hepatit varar interferonterapi för livet. Endast i 2% av fallen uppstår fullständig härdning, vilket bekräftas genom frånvaron av det "australiska" blodantigenet och virusets DNA. Fall av spontan återhämtning är inte fullständigt förstådda, det är omöjligt att förutsäga deras sannolikhet. Mest sannolikt spelar rollen som en uttalad konflikt mellan immunsystemet och viruset.

Hepatit B och alkohol

Det är på ett tillförlitligt sätt känt att ta etylalkohol med befintlig hepatit eller cirros negativt påverkar överlevnaden. Cirka 45-50% av missbrukarna lever inte i 5 år efter diagnos.

Under påverkan av alkohol ökar hepatitvirusens aktivitet, minskningen av levercellerna minskar, immunsvaret minskar, reaktionen på behandlingen utförs. Interferonpreparat upphör att få sin effekt, trots ökningen av dosen. Patienter dör som regel av esophageal, gastrisk blödning, andnings och hjärtsvikt de närmaste åren.

Nivån på sjukvården

En stor andel människor med sjukdomen bor i länderna på den afrikanska kontinenten. Detta är en direkt följd av sen diagnos av infektion, bristande förebyggande och grundläggande kunskaper och låga inkomster hos befolkningen. Endast 15% av patienterna har möjlighet att konsultera en läkare, resten försöker behandla sig själva, vilket leder till ökad dödsfall från komplikationer.

Samma situation är med intravenösa drogmissbrukare. Otillräcklighet att undersökas och att börja behandling leder till dödsfallet de närmaste 3-5 åren. Även om drogmissbrukare i detta fall dör mer sannolikt från överdos än från själva hepatit.

Ingen läkare kan förutsäga livslängd hos en patient med leverinflammation. Varje enskilt fall behandlas individuellt.

Graviditet och hepatit B

Virusinfektion är inte en kontraindikation för graviditet. Barnet får inte infekteras från moderen intrauterint (tränger sällan genom placentan), men inträffar nästan alltid under arbetet. Det primära förebyggandet för barnet kommer att vara introduktionen av immunoglobulin och vaccin de första 12 timmarna av livet. Om alla nödvändiga åtgärder följs har barnet en chans att inte vara sjuk.

förebyggande

Hela världen är förebyggande av hepatit stor uppmärksamhet. I många år har vaccination varit det viktigaste sättet att bekämpa infektionsförebyggande.

Idag har många länder skapat många vacciner, vars huvudkomponent representeras av delen av viruskuvertet, som ansvarar för produktionen av det australiska antigenet. Att komma in i människokroppen orsakar vaccinet i nästan 99% av fallen ett immunsvar (produktionen av skyddande specifika antikroppar mot viruset). Skydd efter vaccination gäller i mer än 20 år och ibland för livet.

Vårt land använder vacciner Endzheriks och Evuks. Nyfödda barn injicerade läkemedlet de första 24 timmarna, om det inte finns några kontraindikationer. Full immunisering är utformad för 3 vaccinationer.

Metoder för akutprofylax inkluderar införandet av immunoglobulin de första 48 timmarna efter möjlig infektion. Denna metod kommer att undvika smitta och används i direktkontakt med en medvetet sjuk person. Detta ber om frågan hur många gånger kan du gå in i immunoglobulinet? Så många gånger som nödvändigt, men det är mer rationellt att vaccinera mot denna sjukdom.

Regelbundna undersökningar av personer i riskzonen spelar en viktig roll för att förebygga tidig upptäckt av hepatit.

Dessa inkluderar:

 • Drogmissbrukare, homosexuella, prostituerade;
 • Personer som får blod från donator, organ för transplantation, dialyspatienter;
 • Människor som har många sexpartners;
 • Fängelseinmates;
 • Hälsoarbetare, räddningstjänst;
 • Nära släktingar till de smittade, liksom människor som bor i endemiska områden.

Den tidigare hepatiten detekteras, ju längre du kan leva med den. Följande rekommendationer kan ges till alla patienter med hepatit. Ingen är immun från att vara smittad med ett virus, även med noggrann överensstämmelse med alla säkerhetsåtgärder. Om infektion inträffade, förtvivla inte. Sjukdomen svarar väl för komplex behandling.

Lev och njut varje dag! I avsaknad av dåliga vanor, beroendeframkallande, omedelbart söka medicinsk hjälp, efter rekommendationer från den behandlande läkaren, kan du leva med en liknande diagnos fram till ålderdom.

Hur länge kan du leva med kronisk hepatit B utan behandling?

Kronisk hepatit B är en systemisk virussjukdom som kännetecknas av leverskador och olika extrahepatiska manifestationer. Hepatit B-viruset (HBV) är känt som huvudutvecklingsfaktorn. Patologi dödar leverceller och bildar bindväv. Med tiden förlorar kroppen förmågan att utföra sina funktioner.

Hur många människor lever med kronisk hepatit B, vilket enligt statistiken är kroniskt i 10% av fallen? Viruset manifesterar sig vanligtvis inte förrän lesionerna blir kritiska.

Essens av patologi

Globalt är kronisk hepatit associerad med HIV och tuberkulos. Patologi förekommer i två former:

 1. En inaktiv form av vagn där det inte finns några virala partiklar i blodet eller deras nummer är liten. I fall av nedsatt immunitet förvärvar inaktivt bärartillstånd en aktiv kurs av hepatit B.
 2. Kronisk aktiv hepatit kännetecknas av ett stort antal viruspartiklar i blodet, en inflammatorisk process i levern, med risken för att utveckla cirros och organets cancer.

Det är omöjligt att skilja dessa former av patologi enligt kliniska tecken, för det är nödvändigt att genomgå en serie laboratorietester. Ofta är sjukdomen asymptomatisk, medan personen inte kan gissa om infektionen.

Hur många människor lever med kronisk hepatit B beror på många faktorer:

 1. Livslängden hos en smittad person i närvaro av negativa faktorer, såsom användning av alkohol, droger, promiscuity, kommer att vara kort. Livsstilen hos bäraren av hepatit B bör utesluta alla dessa provokerande faktorer.
 2. Personer med hepatit som har associerat med kroniska sjukdomar, som diabetes, HIV, har en sämre prognos.
 3. Mycket längre med kronisk hepatit lever människor som uppfyller alla recept från den behandlande läkaren och leder en hälsosam livsstil.

Korrekt behandling och strikt överensstämmelse med de nödvändiga restriktionerna ökar livslängden. Enligt WHO finns det för närvarande cirka 240 miljoner människor i världen med kronisk hepatit B. Det finns inga exakta statistiska uppgifter om hur mycket människor lever med kronisk hepatit.

Faktorer som påverkar sjukdomsutvecklingen är nivån på immunitet, patientens ålder, kön. Män är mer benägna att fibros.

Smittvägar

Trots det faktum att hepatitviruset är mycket resistent överförs det inte av luftburna droppar. Infektion uppstår när det kommer på den skadade huden, slemhinnor. Infektion kan ske genom blod och andra biologiska vätskor: saliv, sperma, vaginala sekretioner. Den vanligaste infektionsvägen är oskyddad sex.

Infektion kan inträffa under födseln - från en sjuk mamma till ett barn. De allra flesta spädbarn smittas med hepatit B under de första månaderna av livet. Infektion är också möjlig genom icke-sterila medicinska instrument, under kirurgi, tandbehandling.

I riskzonen är

 • läkare och medicinsk personal;
 • drogmissbrukare som använder icke-sterila sprutor;
 • människor som behöver frekventa blodtransfusioner och är i dialys
 • personer som använder tjänster av tatueringssalonger, manikyr och pedikyrskåp med ett obekräftat rykte.

Inkubationsperioden kan vara från en månad till sex månader. Ofta sker den kroniska formen av hepatit utan uttalade symtom. Det kan finnas tecken på förkylning: huvudvärk och ledsmärta, frossa, feber.

Emellertid kan illamående, mörk urin, gul sclera i ögonen detekteras. En person kan klaga på smärta i rätt hypokondrium, aptitlöshet.

Diagnostiska åtgärder och terapi

Sjukdomen diagnostiseras med hjälp av serologiska markörer, detekterar virusets DNA i blodprov. Levervävnad erhållen genom biopsi kan undersökas för diagnos.

Följande undersökningar genomförs också:

 • urin och blodprov;
 • fibrotest, bedömer graden av inflammatoriska och fibrotiska förändringar i levervävnad;
 • blod för tumörmarkörer;
 • studie av hormonella nivåer;
 • ultraljudsundersökning av bukhålan.

Hur bor man länge?

Hur man bor om det diagnostiseras med kronisk hepatit? Först och främst är det nödvändigt att hålla sig till medicinska möten, att följa en diet, att gå in för sport. Överviktig och stillasittande livsstil kommer bara att förvärra sjukdomsförloppet. Hur mycket en person lever med kronisk hepatit B beror på rätt behandling och ytterligare livsstil. I världspraxis för behandling av den kroniska formen av hepatit B används en metod för att förhindra multiplikation av virus, utveckling av cirros, leversvikt och organs onkologi.

Det är möjligt att leva länge med kronisk patologi, men du bör komma ihåg att denna infektion kräver livslång behandling. 10 av 100 patienter blir slutligen av med kronisk hepatit.

Med en inaktiv bärform, när det inte finns några inflammatoriska processer i levern, kommer behandling inte att krävas. Patienter med denna sjukdomsform behöver regelbundna blodprov för att förhindra komplikationer av sjukdomen.

För att eliminera kronisk hepatit, är komplex behandling ordinerad väljes droger beroende på sjukdomens form och svårighetsgrad. Antivirala läkemedel av alfa-interferongruppen föreskrivs för att sänka multiplikationen av viruset. Interferoner idag är det enda sättet som kan påverka svårighetsgraden av fibros i levern. Underhållsterapi innefattar immunostimulanter och hepatoprotektorer.

Tilldelas en diet med begränsning av feta och stekta livsmedel, salt och kryddig mat. Under förbjudet alkohol och rökning.

Mottagandet av olika mediciner bör diskuteras med din läkare. Terapi i genomsnitt kan variera från 6 månader eller mer, beroende på sjukdomsförloppet, associerade patologier. Utan behandling leder kronisk hepatit "B" till allvarliga komplikationer: cirros, onkologi, leversvikt.

Modern medicin ger stora möjligheter till återhämtning och förbättrad livskvalitet. Forskare utvecklar droger som förstör DNA från virus i blod och lever. Med kronisk hepatit B bor i 20 och 30 år, naturligtvis, föremål för snabb behandling och efterlevnad av vissa regler.

Den enda åtgärden är vaccination. För närvarande vaccineras alla nyfödda mot hepatit. Personer i riskzonen bör vaccineras för att förhindra infektion med hepatit och förbli immuna i 10 år.

För profylaktiska ändamål är det lämpligt att öka immuniteten genom att simma, jogga, temperera förfaranden. Det är alltid nödvändigt att följa de grundläggande reglerna för personlig hygien: använd inte någon annans nagelsax, tandborste etc.

Hepatit B: hur många lever med den

✓ Artikel verifierad av läkare

Hepatit B är en farlig inflammatorisk process i levern, som kan präglas av smärta, gulning av sclera och andra karakteristiska symptom. Eftersom sjukdomen är patologisk och farlig är det värt att börja behandlingen omedelbart. Först efter att ha undersökt och analyserat patientens svar på behandlingen kan man göra förutsägelser om sin livslängd.

Hepatit B: hur många lever med den

Typer av hepatit B

Totalt finns tre typer av sjukdomar, som var och en har sina egna egenskaper.

 1. Fulminant hepatit. Det representerar den snabba döden av leverceller och svullnad i hjärnan. Patologi utvecklas om några timmar och kan inte stoppas sedan övergången till klinisk fas. Så snart patienten sväller hjärnan faller han in i en koma, som han inte längre lämnar. Denna form är extremt sällsynt.
 2. Akut typ av sjukdomen. Det kan vara mildt och svårt. I den svaga formen av den akuta typen förekommer komplikationer sällan, och de flesta patienterna är helt botade med det befintliga problemet. I svår form visar patienten inte bara de karakteristiska tecknen, huden blir gul, och i slutet finns också ett fullständigt misslyckande av organet.
 3. Kronisk form. Under lång tid med denna form visar sjukdomen nästan inga tecken, som är i inkubationsperioden. Det kan vara från en månad till sex månader. Efter frisättning av hepatit från latent stadium börjar symtomen på sjukdomen att verka aktivt och orsaka en signifikant minskning av livskvaliteten.

Steg för utveckling av hepatit B

Varning! Varje specifik typ av leverskador kan endast levereras med en heltidsundersökning av patienten och ett oraltest.

Metoder för överföring av hepatit B

 1. Oskyddad sex. Viruset tränger in i sperma och vaginalsmörjning. Vid samlagsförloppet utan att använda kondom ökar chansen att drabbas av hepatit B flera gånger. Oral kontakt är inte ett undantag, eftersom smörjmedlet hos män och kvinnor släpps genom samlag.
 2. Saliv. Infektion på detta sätt är nästan omöjligt. Men i fallet när en person har sår, karies, små sår på tandköttet, läpparna, tungan medan du kyssar, kan den infekterade persons saliv lätt komma in i en hälsosam person.

Hur överförs hepatit B

Metoder för överföring av hepatit B

Tabellen visar procentandelen av virusinfektion genom de beskrivna faktorerna.

Varning! Infektion med ett virus är endast möjligt när det kommer in i offrets kropp. Det vanliga handslaget kan inte orsaka patologi.

Symtom på hepatit B

Huvudsymptom på hepatit B

De viktigaste symptomen på sjukdomen är följande:

 • illamående innan du äter och efter att ha ätit
 • frekvent yrsel på grund av allmän utmattning
 • hög kroppstemperatur upp till +40 grader;
 • hosta och smärta i näshålan;
 • svåra huvudvärk och gulning av huden
 • Färgen på urinen blir mörk, skum framträder;
 • markerad tyngd på höger sida under revbenen;
 • patienten har ont i lederna;
 • fekala massor blir missfärgade;
 • patienten förlorar sin aptit, allvarlig viktminskning kan förekomma.

Symtom på hepatit B

Varning! Dessa symtom kan bara uppträda vid utseendet av yttre tecken på hepatit, vilket inkluderar gulning av okulär sclera och hud.

Video - Hepatit B: tecken och symtom

Vaccin effektivitet

Nyligen har experter insisterat på att utföra vaccination mot patologi, eftersom fler och fler fall av hepatit registreras hos ungdomar och småbarn. För att erhålla hundra procent immunitet är det nödvändigt att utföra tre vaccinationer. Efter den första injektionen visar 50% av patienterna fullständigt motstånd mot viruset. Med den andra introduktionen ökar denna siffra med 25%. Med den tredje injektionen är alla 100% av de vaccinerade helt skyddade mot oavsiktlig infektion med hepatit.

Hepatit B-åtgärd

Eftersom vaccinet fortfarande har ett antal funktioner kan det inte användas på flera befolkningsgrupper:

 • patienter med en allergisk reaktion på jästprodukter, inklusive öl och kvass;
 • gravida kvinnor vid något graviditetsstadium
 • för ammande mödrar, eftersom vassleens aktiva komponenter lätt tränger in i mjölken och kommer till barnet;
 • för tidiga barn

Högriskgrupper som behöver vaccination

Vaccinet kan sättas på två system:

 • vaccinet sätts på lämplig dag, upprepas därefter efter 31 dagar och den tredje injektionen ges efter sex månader;
 • med det andra schemat administreras vaccinet på vilken som helst lämplig dag och upprepas därefter två gånger med ett intervall av en månad efter varje vaccinering.

Kan Hepatit B inte behandlas?

Om sjukdomen är mild eller måttlig och är av akut typ, hanterar nästan 100% av patienterna sjukdomen utan att använda någon medicinering. Men samtidigt måste diagnosen göras av läkaren. Du måste ändå besöka läkaren, eftersom även i det milda scenet är patienten skyldig att följa dieter och helt ge upp alkohol.

Hepatit B-behandling

I det svåra skedet kan brist på behandling leda till farliga processer, inklusive akut leverfel, koma, blödning, cancer och vävnadsnekros. I sådana fall är det en kronisk form av sjukdomen. Det kräver endast användning av antivirala läkemedel när levertransaminaser fördubblas eller mer.

Var säker på att behandla hepatit under graviditeten och ständigt övervaka kvinnans tillstånd. Detta förknippas med ökad risk för abort. Om den gravida kvinnan ständigt är under överinseende av en läkare, föds hon framgångsrikt med ett barn.

Orala antivirala läkemedel mot hepatit B-virus

Varning! Efter detta undersöks barnet för infektionsrisken. Med en negativ analys utförs vaccination mot hepatit B.

Resultat av hepatitinfektion

Nästan 60% av patienterna som har kontrasterat hepatit lever ett långt och uppfyllande liv, är föremål för kost och tar de rekommenderade läkemedlen. Kronisk hepatit är lätt att stoppa, utvecklas sällan och producerar goda tester. Av det totala antalet patienter med hepatit av denna typ upplever endast 10% av patienterna cirros och primär cancer, även kallad hepatocellulärt karcinom.

Manliga patienter är mer benägna att drabbas av hepatit och dess komplikation och deras dödlighet är 40%. Av det totala antalet kvinnliga patienter dör endast 15% på grund av akut leverfel, cancer, cirros och andra komplikationer. Vanligtvis sker döden under perioden från ett till tio år.

Tips för personer med hepatit B

Om sjukdomen utvecklas aktivt multipliceras viruset, organtransaminaser ständigt växer, risken för att hepatit blir cirros och cancer ökar till 20% och livslängden minskar också. Så snart sjukdomen har gått in i cirrhotic-scenen upplever 10% av det totala antalet sådana patienter karcinom, vissa lever inte helt upp till det. I detta fall varierar patienternas livslängd från ett till sex år, ibland går patienterna bortom och lever i ca 10 år.

Vid komprimerad cirros av det totala antalet patienter går 85% av patienterna över femårsperioden. Med dekompenserad typ av cirros är överlevnadshastigheten mycket mindre och uppgår till endast 35%. Om sjukdomen är komplicerad av andra infektioner och virus faller patientens femåriga överlevnad till 15%.

Hos 2% av bärare av kronisk infektion observeras spontan botemedel, som ännu inte har studerats. Akut hepatit typ B i 90% av fallen går också bort på egen hand, förutsatt att den är mild eller asymptomatisk. Med detta resultat lever personen vidare ett helt liv utan begränsning.

Vem har risk att få hepatit B?

1% av patienterna diagnostiseras med en akut formdöd på grund av utvecklingen av en fulminant-typ patologi. Det leder till ett snabbt misslyckande av levern och svullnad i hjärnan, vilket helt enkelt är omöjligt att stoppa. Speciellt hård hepatit sjuka små barn upp till tre års ålder och personer efter 65 år. I deras fall är det nästan omöjligt att förutsäga resultatet av behandlingen.

Varning! I varje fall bestäms livslängden genom att ta hänsyn till progressionen, patientens respons på behandlingen och efterlevnaden av rekommendationerna. Det finns fall där patienter med de mest allvarliga fallen av sjukdomen har bott i nästan 20 år sedan diagnosen hepatit och dess komplikationer.

Vad påverkar patientöverlevnad?

Eftersom patientens tillstånd i stor utsträckning påverkar hans livskvalitet bör du vara uppmärksam på följande punkter, vilket kan öka eller minska antalet år som levde.

Metoder för att diagnostisera viral hepatit B

 1. Virusaktivitet Behandlingen syftar till att undertrycka aktiviteten hos patogenen, men i närvaro av mutationsformer av viruset och dess ökade reproduktion har läkemedlen helt enkelt inte tid att stoppa det. Detta fortsätter att bryta mot integriteten och strukturen hos organets vävnader, vilket leder till bildandet av cancerceller. I detta fall kan patientens tillstånd försämras snabbt och patienten kommer att dö inom fem år.
 2. Alkoholberoende. Om en patient med diagnos av hepatit B fortsätter att konsumera alkoholhaltiga drycker, ökar det avsevärt processen med sönderdelning och inflammation i levern. Under flera år kan cirros och hepatocellulärt karcinom utvecklas. Överlevnad i detta fall är minimal, i fem år överlever inte mer än 15% av patienterna. Det bör förstås att även 20 g alkohol kan leda till irreversibla konsekvenser.
 3. Samtidig infektion med virus typ C, delta och även i närvaro av hiv existerar inte chansen att leva ett normalt liv hos patienter. De kan börja utveckla inflammatoriska processer som leder till cirros, dess komplikationer och cancer.
 4. Bantning. Om patienten transporteras bort med alltför feta och skarpa livsmedel kommer levern inte att kunna klara av en sådan belastning och kommer sannolikt att leda till virusskador.

Levercancer symptom

Varning! Patienter med cirros kan dö under de första fem åren av livet, även utan att överföra sjukdomen till cancerfasen. Det är viktigt att genomföra en ordentlig behandling som minimerar kroppen.

Hepatit B Komplikationer

Förutom bildandet av cancer och cirros kan följande komplikationer registreras hos patienter med:

 • lever- och andningsfel;
 • leverencefalopati;
 • utseende av hallucinationer och stark rädsla;
 • störningar i nervsystemet
 • förgiftning av kroppen.

Förebyggande av hepatit B

Förebyggande av viral hepatit B

För att eliminera eller minska risken för virusinfektion bör du följa ett antal rekommendationer:

 • Använd en kondom under samlag med en otestad partner;
 • Om oskyddad sex har inträffat, skicka ett test för eventuell infektion.
 • Använd inte andra människors manikyrsatser;
 • När du besöker tandläkaren insisterar du på att desinficera instrument
 • fullständig övergivande av alkoholhaltiga drycker och cigaretter;
 • genomförbar fysisk aktivitet
 • Undvik oavsiktlig kontakt med saliv;
 • Lyft inte blodstarka föremål på gatan;
 • dags att läka alla carous neoplasmer;
 • använd inte någon annans rakhyvel;
 • Om det behövs ska blodtransfusioner, när så är möjligt, välja beprövade givare.
 • Hoppa inte över hepatitvacciner om de visas och rekommenderas.

Varning! Modesty och ovillighet att ta hand om sin hälsa ökar chansen att drabbas av hepatit flera gånger.

Du kan bli smittad med sjukdomen, även med noggrann övervakning av alla åtgärder och försiktighet. Men du kan inte förtvivla och låta sjukdomen ta sin kurs. När man får rätt behandling och genomgår små kurser av terapi under hela livet kommer en patient med hepatit B inte ens att märka en minskning av aktiviteten. Fördröjning vid infektion hotar med död och fruktansvärda cancer tumörer.

Gilla den här artikeln?
Spara för att inte förlora!

Hur mycket lever med hepatit B

Livslängden för hepatit B beror på patienten. Många patienter tar mediciner och dieting lever till en mogen ålder. Enligt Världshälsoorganisationen har nästan 250 miljoner människor kronisk hepatit B. De minst infekterade bor i Västeuropa, Kanada och USA. I femtio afrikanska länder har varje tionde invånare hepatitviruset.

Hur länge kan du leva med hepatit B

En ung man i trettio år som har smittats till följd av oskyddad samlag kommer att leva inte mindre än friska kamrater. Han borde dock ha en vanlig sexuell partner, inga dåliga vanor och tillhörande sjukdomar (till exempel diabetes). En sådan bärare är osannolikt att utveckla cirros eller en malign neoplasma i levern.

Personer som, förutom hepatit B, diagnostiseras med hepatit C och HIV, bor inte längre än fem år. Sådana sjukdomar är vanligast vid injektion av droganvändare. Dessutom har droger en större destruktiv effekt på kroppen än själva viruset. Ännu mindre bor de som har HIV utvecklas till aids.

Äldre patienter med hepatit B, som lider av kronisk alkoholism, lever vanligen inte mer än tio år. De har oftast persistent hepatit, som uppstår i flera år utan progression. Efterlämningsperioder ersätts av exacerbationer. Hög dödlighet hos dessa patienter beror på närvaron av levercirros.

Enligt statistiken leder tjugo procent av alla fall av kronisk hepatit B till levercirros. En irreversibel ersättning av leverparenkymvävnaden med fibervävnad uppstår. De återstående cellerna klarar inte avlägsnandet av allergener, gifter, toxiner. En patient med cirros kan leva i både ett år och tio år. Denna sjukdom påverkar livskvaliteten väsentligt. Antalet levda år beror på aktiviteten av hepatintransaminaser och den kliniska bilden av sjukdomen.

Hälsosam livsstil

Förkortning av den inflammatoriska processen i överensstämmelse med en hälsosam livsstil och i närvaro av relativt stark immunitet finns endast hos var tionde patient. Den akuta formen av hepatit är väl behandlingsbar, det finns en chans för en positiv prognos.

Det är anmärkningsvärt att virusbäraren inte stämmer med att bära barnet, men graviditeten bör vara under överinseende av läkare. Viruset tränger inte in i placentan, så sannolikheten för intrauterin infektion hos fostret är noll. Ett barn kan bli smittat när de passerar genom födelsekanalen. Förebyggande åtgärder är vaccination och immunoglobulin administrering under de första tolv timmarna av livet.

Faktorer som påverkar livslängden

Att leva med hepatit B under ganska lång tid är endast möjlig med antiviralbehandling. Sjukdomens progression påverkas av följande faktorer:

 • Patientens ålder. För yngre patienter och äldre är prognosen för återhämtning jämfört med vuxna mindre tröstande. För barn blir invasionen av kroppen i mer än hälften av fallen en kronisk sjukdom.
 • Fysisk inaktivitet. En stillesittande livsstil kan orsaka försämring av metaboliska processer.

fetma

 • Övervikt. Extra pounds skapar en extra belastning på alla inre organ, inklusive levern. Med fetma slutar det fungera normalt. Feta människor med hepatit behöver gå ner i vikt för att leva längre.
 • Förekomsten av andra kroniska sjukdomar (cirros, humant immunbristvirus, onkologi, diabetes, sjukdomar i det endokrina systemet och andra matsmältningsorgan).
 • Felaktig kost, äta feta och stekta livsmedel. Underlåtenhet att följa en diet är en verklig faktor som påverkar hela kroppen, inte bara matsmältningssystemet.
 • Skadliga vanor (alkohol, tobaksrökning, narkotiska ämnen). Hälsosam lever neutraliserar alien agenter och toxiner. Det organ där inflammatoriska processer äger rum kan inte klara av denna funktion.
 • Sexuell identitet. Det anses att hos kvinnor, fortskrider sjukdomen snabbare än hos män.
 • Hur länge kan du leva utan behandling

  Patienter som har gjort en besvikelse diagnos, är det nödvändigt att strikt följa läkares rekommendationer, att leda en aktiv livsstil, ge upp dåliga vanor och anpassa kosten.

  Antalet år som lever med hepatit B beror på adekvat behandling. Det huvudsakliga målet för behandling - en reproduktion förebyggande av icke-cellulära smittämnen och förhindra utveckling av skrumplever och maligna tumörer.

  Patienten kommer att leva i flera årtionden, om han kommer att behandlas under hela sitt liv. Man tror att tio av hundra patienter kan fullständigt bota kronisk hepatit.

  Terapi är inte föreskriven för inaktiv HBsAg-transport, där det inte finns några virala partiklar i serumet. Samtidigt ska levern inte vara akuta inflammatoriska processer. Sådana patienter bör genomgå regelbundna undersökningar, eftersom ett brott mot immunsystemet kan utlösa en övergång till aktiv fas.

  För att bekämpa kronisk inflammation är patienterna förskrivna läkemedel beroende på sjukdomsstadiet. Oavsett val av droger är oacceptabelt. Kliniska manifestationer av sjukdomen och förekomsten av komplikationer beaktas också. Patienter med hepatit C tar interferoner, vilket är en blandning av olika alfainterferon-subtyper härledda från leukocyter. De syftar till att öka kroppens motstånd och stimulerande mononukleära fagocyter och andra celler som är involverade i immunsvaret. Immunostimulanter och hepatoprotektorer tas för att bibehålla resistens. För att förhindra förstöring av cellmembran och återställa hepatocyter utformade hepatoprotektorer.

  Inte den sista rollen i framgången med behandlingen är avslaget på vissa livsmedel. Dessa inkluderar fett kött, bakverk, korv, kryddig kryddor, konserver. I detta fall är maten bättre att gryta, koka eller ånga.

  Minsta behandlingstiden är sex månader. Villkoren ökar i närvaro av samtidiga sjukdomar, allvarlig grad, försämring av patientens tillstånd och frånvaron av positiv dynamik.

  Vaccinationskurs hjälper till att förebygga infektion och förekomsten av konsekvenser. Det är inriktat på bildandet i kroppen av specifika antikroppar mot virusceller. Hepatitvaccinationer gör en nyfödd.