Sofosbuvir med HIV

Hej, kära vänner! Jag heter Sergey Vozhakov. Genom specialitet är jag en läkare för hepatolog och infektionssjukdomar. Och i den här videon kommer jag att fortsätta att svara på frågor som rör behandling av kronisk viral hepatit C.

Ofta ställs frågor till vilka egenskaper vid behandling av kronisk viral hepatit C finns hos individer som är infekterade med humant immunbristvirus, HIV-infekterade. Här, ja, det finns ett antal funktioner.

Först och främst är det viktigaste att med närvaro av HIV-infektion försvårar det inte och minskar inte sannolikheten för att en person kommer att botas av viral hepatit C. Sanningen har sina egna egenskaper. Om hepatit C-behandling är ordinerad och en person tar antiretrovirala läkemedel, måste vi komma ihåg att varaktigheten av hepatit C-behandlingen bör ökas till 24 veckor, eller du kan lämna den vid 12 veckor, men sedan till Sofosbuvir med Daclatasvir eller till Sofosbuvir med Ledipasvir, eller med Velpatasvir, tillsätts Riboverin. Och i den meningen är situationen något liknande om personen fortfarande hade fibros av 4: e graden.

Vad mer? Ofta antiretrovirala läkemedel och antivirala läkemedel för behandling av hepatit C har frågor om huruvida dessa läkemedel kan kombineras med varandra, eftersom det visar sig att en person kan få tre HIV-behandlingsdroger och 2-3 komponenter för behandling av hepatit C. Så direkta förbud mot användning av Sofosbuvir med olika antiretrovirala läkemedel inte. Men det finns kombinationer som på ett visst sätt kan minska effektiviteten eller öka toxiciteten. Detta gäller särskilt för ett antiretroviralt läkemedel som Tenofovir. Men igen, min personliga erfarenhet av applikation visar att efter alla kombinationer av Tenofovir och Sofosbuvir inte drastiskt minskar effektiviteten av behandlingen.

Därför, vilken slutsats kan dras? Det är nödvändigt att behandla viral hepatit C med HIV-infektion, men du måste tydligt välja din individuella behandling och det är bättre att inte göra självbehandling, men att samordna problemet med en specialistläkare och då får du exakt samma chans att bli av med kronisk viral hepatit C.

Vi behandlar levern

Behandling, symtom, droger

Sofosbuvir med HIV

Sofosbuvir / ledipasvir (sofosbuvir / ledipasvir) botar hepatit C hos HIV-positiva personer med akut hepatit C med liten virusbelastning i 6 veckor.

Behandlingsregimen för sofosbuvir / ledipasvir (sofosbuvir / ledipasvir) (Harvoni), fritt från interferon och ribavirin, vid applicering i endast 6 veckor var tillräcklig för att bota hepatit C hos HIV-positiva patienter med nyinfektion, förutsatt att HCV-virusbelastningen (hepatit C-virus) var låg, men sådana patienter med hög HCV-virusbelastning krävde längre behandlingstider, enligt forskningsdata som presenterades vid 2016-konferensen om retrovirala och konkurrenskraftiga infektioner (CROI) Boston. Uppgifterna presenterades av Jürgen Rokstro vid universitetet i Bonn, som förutspådde att HCV-virusbelastningen skulle vara en nyckelfaktor vid beslut om behandling av akut hepatit C.

Studier i interferon-eran visade att behandling av människor under det akuta stadium av HCV-infektion resulterade i en signifikant högre responsfrekvens och behandlingen av kronisk hepatit baserat på användning av interferon krävde en kortare tidsperiod.

Införandet av direktverkande antivirala läkemedel (DAA) i interferonfria regimer har gjort behandlingen av kronisk hepatit C kortare, bättre tolererad och effektivare, och många experter förväntade sig samma framgångar för akut hepatit C. Men kombinationen sofosbuvir + ribavirin (sofosbuvir + ribavirin) som används i under 12 veckor gav det en hållbar virologisk responsfrekvens på endast 59% vid genomförande av en liten studie på HIV-positiva män med akut hepatit C, vars data presenterades vid en nyligen samlad ai Hepatologer - 2015 AASLD levermöte.

Det finns för närvarande inga godkända specifika behandlingsregimer för akut HCV-infektion med direktverkande antivirala medel. Befintliga riktlinjer rekommenderar att du använder samma DAA-varianter som vid kroniska infektioner, eller till och med fortsätter att använda interferon och ribavirin.

Prof. Rokstro och kollegor utförde en studie för att utvärdera säkerheten och effekten av kortvarig behandling med användning av HCV NS5B-polymerasinhibitoren sofosbuvir och NS5A-polymerasinhibitoren ledopasvir hos HIV-positiva patienter med akut hepatit C av 1: e eller 4: e genotyperna.

Analysen omfattade 26 deltagare med HIV på fem platser i Tyskland och Storbritannien. Alla var män, mestadels vita, och medelåldern var 41 år. De hade en akut HCV-infektion, definierad som ett positivt HCV-RNA-test, erhållet efter ett negativt test för antikroppar mot HCV eller ett RNA-test som utförts under de senaste 6 månaderna eller ökat utan någon annan känd orsak till ALT / AST under de senaste 6- och månader. Cirka 2/3 hade HCV-genotyp 1a, resten hade 4: e HCV-genotypen, den genomsnittliga HCV-virusbelastningen i förhållande till baslinjen var 5,4 log10 IE / ml.

Deltagarna var antingen på antiretroviral behandling (ART) med en undertryckt HIV-virusbelastning, eller inte på ART och utan att tänka på att starta den. ART-patienter fick olika antiretrovirala läkemedel med vilka sofosbuvir / ledipasvir (sofosbuvir / ledipasvir) kan ges samtidigt. Den mest använda behandlingsregim bestod av: efavirenz (efavirenz) (Sustiva), raltegravir (raltegravir) (Isentress), dolutegravir (dolutegravir) (Tivicay) eller förstärkt atazanavir (atazanavir) (Reyataz) plus tenofovir / emtricitabin (tenofovir / emtricitabin) ( i form av drogen Truvada).

Alla deltagare i denna öppna studie fick sofosbuvir / ledipasvir (sofosbuvir / ledipasvir) med ett fast dosförhållande (900/400 mg) i 6 veckor.

Den vanliga rekommenderade behandlingen med sofosbuvir / ledipasvir (sofosbuvir / ledipasvir) för kronisk hepatit C är 12 veckor, även om det är lättare att behandla patienter utan tidigare behandlingskanaler, kan cirros eller låg viral belastning behandlas inom 8 veckor.

Efter 6 veckors behandling och en 12 veckors mellanrum efter det slutade 20 av 26 deltagare (77%) ett upprepat virologiskt svar (SVR12) eller fortsatte att visa ett negativt testresultat för HCV RNA. Fyra av dem hade virologiskt misslyckande - tre hade ett återfall, en hade HCV-återinfektion av en annan genotyp, och två kunde inte spåras.

Alla tre patienter med relapses hade en hög baslinje av HCV-virusbelastning över 7,0 log10 IE / ml; två av dem hade genotyp 1a och en hade genotyp 4. Under återfall noterades inga nya NS5A- eller NS5B-resistenta virusvarianter.

I allmänhet var behandlingen säker och väl tolererad, med en obelegrad allvarlig bieffekt och utan att avbryta behandlingen i denna fråga. De vanligaste biverkningarna var: trötthet (7%), nasofaryngit (7%) och huvudvärk (6%), mestadels i mild eller måttlig form. Säkerhetsprofiler liknade dem som fick förstärkt eller konventionellt ART-system baserat på tenofovir.

Med tanke på bristen på återfall bland deltagare med ett basvärde HCV RNA-värde

Hepatit C - är det AIDS?

I olika forum för medicinska ämnen kan en och samma fråga ofta uppfyllas: "Hepatit C är aids?" - det vill säga de är inte samma sjukdom. Och även om det negativa svaret på denna fråga är för personer med medicinsk utbildning. Självklart är det fortfarande meningsfullt att undra varför det faktiskt fanns en så märklig formulering och vad som kunde vara gemensamt mellan dessa helt olika (vid första anblicken) problem.

Om patogener av HCV och HIV-virus

Naturligtvis förklarar: Hepatit C är AIDS eller inte, det bör betonas att HCV och HIV (HIV) infektion, ofta felaktigt kallad "AIDS", är två helt olika infektiösa processer orsakade av olika patogener (för HCV, det här är HCV-viruset). HIV-infektion orsakas av infektion med lymfotrop RNA-innehållande humant immunbristvirus. Hittills hittills (tyvärr) finns inga droger som kan säkerställa fullständig frisättning av kroppen från hiv. Men redan idag har läkemedelsdoser utvecklats, vilket i många år möjliggör fördröjning av de farliga konsekvenserna av en sådan infektion.

I avsaknad av lämplig terapi börjar processer i den infekterade organismen, vilket leder till en gradvis förstöring av immunsvarets mekanism. Konsekvensen är ofta den maximala sårbarheten hos den person som smittats med infektiösa och onkologiska sjukdomar, med efterföljande metaboliska störningar, andningssjukdomar och dödsfall.

En mycket sorglig final kan leda till HCV-infektion. Om lämpliga åtgärder inte tas i tid, kan levercirros eller till och med hepatocellulärt karcinom (HCR) härröra från HCV-infektion. Båda dessa komplikationer av HCV leder slutligen till döden. Men till skillnad från HIV kan hepatit C behandlas. Redan finns det mycket effektiva behandlingsregimer, vilket gör att 98% av de smittade kan bli helt av med HCV. Det vill säga hepatit C och HIV-behandling är också helt annorlunda.

Vad är vanligt mellan hiv och viral hepatit C?

Återkommande till frågan om likheterna och skillnaderna mellan HIV och HCV bör noteras att båda virusen har samma vägar i kroppen, även om vi talar om två helt olika patogener. Det är därför som HCV-medicin ofta kallas "markör" för HIV: mycket ofta hos patienter med HCV som detekteras, diagnostiseras HIV snabbt.

Varför det här händer är det lätt att förstå, har studerat bordet:

Efter att ha studerat bordet är det inte svårt att se till att vi talar om två helt olika infektioner. Men varför framstår frågor om den möjliga likheten mellan HIV och HCV-viruset med sådan regelbundenhet i nätverket? Anledningen är förmodligen identiteten av infektionsbetingelserna och de identifierade riskgrupperna. Det är på grund av detta att blodprovet visar närvaron av HCV mycket ofta hos HIV-infekterade personer och vice versa: När HCV detekteras i blodet, upptäcks ofta HIV hos samma patienter.

Vad ska man göra om man har två infektioner? (hepatit C + HIV)

Men om den dödliga hiv inte är mottaglig för behandling än, är det helt möjligt att återhämta sig från hepatit C, förstås, om dyrbar tid inte går förlorad. Idag är behandlingen av hepatit C vid HIV-infektion ganska framgångsrik. Det finns många kända system utformade speciellt för de fall där patienten samtidigt smittas med HIV och HCV. I Ryska federationen finns ett särskilt statligt program för att tillhandahålla behandling av viral hepatit C på bekostnad av statsbudgeten för medborgare som samtidigt infekteras med HIV och HCV.

Faktum är att närvaron av två virus samtidigt komplicerar situationen många gånger: Hiv-arbetet syftar till att försvaga och förstöra den mänskliga immuniteten. Hanteringen av HCV är inriktad på att förstöra levercellerna och funktionen av mekanismen för våra immunsvar beror direkt på den smidiga funktionen. Därför minimerar närvaron i blodet av två virus i taget patientens chanser att förlänga livet.

Det är därför viktigt att bli av med minst ett av virusen så snart som möjligt. Eftersom HIV ännu inte är härdbart, tar läkare alla åtgärder för att befria patienten från hepatit C. Men om förrän nyligen var interferonterapin med traumerapi ansedd att vara ganska traumatisk för kroppen Effektiva medel utvecklade 2013, i 98% av fallen fullständigt befriar kroppen av HCV. Även om infektionen är komplicerad av närvaro av hiv, är behandlingen av hepatit C och HIV samtidigt inte praktiskt taget ett problem.

Hur kan generics hjälpa till?

Det är sant att den enda nackdelen med DAA är deras höga kostnad. Med tanke på att varaktigheten av DAA-kursen i närvaro av HCV, komplicerad av närvaron av HIV, kan vara från 3 till 6 månader av dagligt tagande av tabletter, kan priset på en tablett vara från 100 till 1000 dollar. Självklart kan inte alla som är sjuka samla sådana belopp och ge dem medicin. Därför rekommenderar läkare alltmer att patienter ersätter de ursprungliga drogerna med billigare generiska läkemedel.

Vi pratar om analoga produkter, under direkt övervakning av WHO-representanter som produceras i tredje världsländerna. Det enda verkliga problemet med HCV-behandling i vårt land var det förbud som aktivt lobbyiserades av organisationer som har rätt att tillverka och sälja originaldroger för att distribuera generika i Ryska federationen, eftersom Ryska federationen inte är bland de länder med låg levnadsstandard, det vill säga, att ryssarna har råd att köpa dyra ursprungliga droger.

Det är därför som det är osannolikt att det inte finns sådana världsberömda HCV-droger (inklusive HCV som är komplicerade av hiv), såsom Sofosbuvir, Hepcvir, MayHep, Rezof, Virso, SoviHep, Hepsinat LP, Ledifos, Hepsvir-L, Mihep, i inhemska apotek. Lvir, Daklavir och Nathak.

En av de få möjligheterna att köpa ett av dessa läkemedel idag är medicinska platser, som möjliggör deras individuella leverans från Pakistan och Indien (där produktionen länge har kontrollerats av WHO).

Således behandlade vi inte bara frågan "Hepatit C är aids", utan också räknat ut sätt att behandla HCV i närvaro av två infektioner samtidigt.

Det mest effektiva behandlingsregimen för alla genotyper från 1 till 6: SOFOSBUVIR + VELPATASVIR

Användningen av Sofosbuvir i Ryssland för hepatit C och HIV-infektion.

Hepatit C och HIV i 70% av fallen utvecklas samtidigt. Virala infektioner, läckande tillsammans, förvärrar snabbt patientens allmänna välbefinnande. I avsaknad av korrekt behandling utvecklas sjukdoms kroniska form, vilket oundvikligen leder till patientens död.

Funktioner av saminfektion och allmän information

Hepatit C är en sjukdom som påverkar levern, medan det humana immunbristviruset inte har någon lokal effekt. HIV har en skadlig effekt på patientens hela immunförsvar. Skillnaderna slutar inte där. Mänsklig immunbrist är inte härdbar, medan levern, som påverkas av viruset, kan full återhämtning.

Bara genom att veta skillnaderna mellan sjukdomarna och ha en kvalitetsdiagnos kan vi tilldela rätt behandling. Om båda sjukdomarna bekräftades hos en patient kallas ett sådant tillstånd med infektion.

Symptomen på hepatit C, som förekommer mot bakgrund av HIV-infektion, skiljer sig inte mycket från de som ses hos patienter utan immunbrist. För diagnos styrs infektionssjukdomar läkaren först och främst av resultaten från laboratorietester.

De viktigaste klagomålen att patienter med coinfektionsbehandling är följande:

 • illamående, kräkningar;
 • brott mot stolen
 • brist på aptit;
 • tyngd i rätt hypokondrium;
 • yellowness av huden;
 • klåda;
 • gemensam inflammation;
 • försämring av allmänhetens välbefinnande: ökat överarbete, svaghet.

När det akuta skedet av sjukdomen passerar till en kronisk form, förväntas det allmänna hälsotillståndet förbättras, och symptomatiska manifestationer uttalas inte. Detta innebär emellertid inte att kroppen återhämtar sig, tvärtom minskar sjukdomshastigheten effektiviteten av läkemedelsbehandling.

Hepatit C och HIV utvecklas i de flesta fall samtidigt, eftersom infektionsbasen är en enda infektionstransmission. Patogener är hemokontaktvirus, gå in i kroppen genom blodet.

Metoder för överföring:

 1. Blodtransfusion För närvarande är alla givare föremål för grundlig forskning, därför är det inte nödvändigt att frukta infektion vid sjukhusvistelse på ett sjukhus. Det finns emellertid situationer när en nödtransfusion krävs. Sådana givare har inte tid att kontrollera om HIV-infektioner finns, eftersom patientens liv är högre.
 2. Återanvänd sprutor. Särskilt farligt är intravenös drogbruk, en nål för flera personer. För införande av någon injektion behöver du endast använda sterilt material.
 3. Kosmetiska förfaranden. Alla människor som går till skönhetssalonger, där metoder för steriliseringsinstrument försummas, är i fara.
 4. Oskyddad PA. Det enda sättet att förebygga HIV-infektion i samband med sexuella partners är sexuell kontakt med kondom.
 5. Från mor till barn. Om en kvinna är infekterad med hiv, kan bara droger skydda barnet från infektion. Huruvida ett virus överföres till en bebis under sin födelse eller inte beror helt på erfarenheten hos obstetrikern som föds.
 6. Amning. Genom sprickor i bröstvårtor, kommer viruset med blod in i barnets kropp.

För att skydda dig själv och dina nära och kära måste du först och främst använda dina personliga hygienprodukter. HIV och hepatit C överförs inte av luftburna droppar eller hushåll, så det är inte nödvändigt att undvika sjuka människor på alla sätt.

Översikt över läkemedlet Sofosbuvir och behandlingsregimen för saminfektion

Hepatit C co-infektion och HIV kräver omedelbar behandling. För närvarande föredrar läkare ny generationens läkemedel. Världshälsoorganisationen vid behandling av hepatit C har godkänt användningen av läkemedlet Sofosbuvir, som framgångsrikt har klarat kliniska prövningar.

Sofosbuvir är ett läkemedel som har en målinriktad effekt mot orsaksmedlet för hepatit C. Genom att utöva en inhiberande effekt på NS5B RNA-polymeras stör läkemedlet reproduktionen av viruset.

Modern medicin har flera fördelar:

 • nästan inga biverkningar
 • lätt tolereras av äldre
 • har en snabb effekt på viruset
 • kräver inte komplex användning med interferon (vilket har ett antal biverkningar)
 • används vid samtidig infektion av hepatit C och HIV.

Sofosbuvir är inte föreskrivet för patienter under 18 år, under graviditet och laktation, med individuell intolerans mot vissa komponenter.

Sofosbuvir (Sovaldi, Hepcinat) är ett bittert piller. Läkemedlet används i sin helhet med mat: det är inte krossat eller tuggat. En enskild daglig dos är 400 mg, det är nödvändigt att ta drogen vid en viss tid för att undvika överdosering.

Under perioden då läkemedlet Sofosbuvir tas i kombination med andra antivirala medel kan patienten uppleva:

 • irritabilitet;
 • snabb trötthet
 • reducerad plasma Hb;
 • förhöjda nivåer av bilirubin i blodet;
 • dyspeptiska störningar;
 • sömnlöshet;
 • huvudvärk.

Eftersom terapin kombineras med olika läkemedel är andra biverkningar möjliga: suddig syn, smärta i muskler och leder, viktminskning, andfåddhet.

Sofosbuvir för HIV kombineras med andra antivirala läkemedel, beroende på genotypen av hepatit C.

12 veckor före din återhämtning från hepatit C

Sofosbuvir och daclatasvir med HIV

Sofosbuvir: grunden för framgångsrik behandling av hepatit C

sofosbuvir instruktioner för användning på ryska

Sofosbuvir (sofosbuvir), utvecklad 2013, revolutionerade behandlingen av hepatit C. Innan denna behandling var smärtsam och ineffektiv. Användningen av interferon har en skadlig effekt på patienternas hälsa och risken att bota är försumbar. Tyvärr, till 2013 var det inget annat val att bekämpa sjukdomen. Idag kan du köpa sofosbuvir, daclatasvir, ledipasvir och velpatasvir på vår hemsida!

Hepatit C betraktades praktiskt taget oåterkallelig och stod på en hylla av hiv.

Men efter utseendet av sofosbuvir förändrades allt. Kliniska prövningar i uppdrag av läkemedelsföretaget Gilead Science visade ett fantastiskt resultat. Framstående hepatologer talade om sofosbuvir. Information om det nya läkemedlet sprids snabbt. I Ryssland tillkännagnade den välkända TV-presentatören Elena Malysheva högt i ett av sina program, även om många patienter visste om sofosbuvir länge innan de fick information från västra källor. Vid många medicinska konferenser som hölls i Ryssland informerades hepatologerna om detta läkemedel.

År 2015 certifierades det i Ryssland, men det föreföll inte på apotek på grund av det fantastiska priset på tiotusentals dollar. I budgeten var tyvärr inga medel för inköp av detta läkemedel.

Det var en viss paradox - alla hörde talas om sofosbuvir, läkare hade rätt att skriva recept på detta läkemedel, men få kunde ha råd med det. Hittills har många patienter i Ryssland genomgått interferonbehandling, även om Världshälsoorganisationen direkt ifrågasatte deras effektivitet.

Idag rekommenderar WHO officiellt sofosbuvir som grund för behandlingen av någon virusgenotyp.

sofosbuvir instruktioner för användning på ryska

Sofosbuvir - grunden för framgångsrik terapi.

Det är värt att veta att sofosbuvir inte används som monoterapi. Detta är huvudkomponenten, basen av vilken behandlingsperiod som helst.

Nedan presenterar vi de mest effektiva och kända kurser och kombinationer, inklusive sofosbuvir. Alla har en officiell status, och resultaten bekräftas av kliniska studier.

För genotyp 1 (a, b) - sofosbuvir och ledipasvir eller sofosbuvir och velpatasvir. Allmänt tillgängligt i en tablett. 98-100% kurstillfälle.

Genotyper 2,3 - sofosbuvir och daclatasvir eller sofosbuvir och velpatasvir. 96-100% kurstillfälle.

Genotyper 4,5,6 - sofosbuir och velpatasvir. 97-100% härdningshastighet. I Ryssland är dessa genotyper inte vanliga.

Minsta kurs är 8 veckor. Varaktigheten bestäms beroende på virusbelastningen, hastigheten av dess minskning, om patienten mottog tidigare misslyckad behandling och graden av fibros.

Den maximala kursen är 24 veckor.

Enkla sätt att grovt bestämma önskad längd av framtida terapi:

Med cirros, förekomsten av misslyckad behandling i det förflutna rekommenderas en kurs i 24 veckor (vilken genotyp / vilken kombination som helst), ribavirin bör också tillsättas.

Ribavirin läggs också till i kursen vid en långsam minskning av viral belastning.

Vid låga virusbelastningar (upp till 6 miljoner), frånvaro av tidigare försök, frånvaro av fibros - 8 eller 12 veckor (enligt resultaten av test under behandling).

Universell metod för bestämning av kursens varaktighet: Efter analysen visade att virusbelastningen är noll, bör den återstående perioden av kursen vara dubbelt så lång som tiden förflutit till fullständig försvinnande av virusbelastningen. Således måste 2/3 av hela banan genomgå nollvirusbelastning. Sådan är den nuvarande medicinska praxis.

sofosbuvir instruktioner för användning på ryska

Det är känt att sofosbuvir lanserades på marknaden av det amerikanska företaget Gilead Science i 2013. Det upptäcktes dock och syntetiserades mycket tidigare. Tillbaka 2007 syntetiserade en viss Michael Sophia (Sophia - sofosbuvir) detta läkemedel. Han skapade företaget Pharmasset, men hittade inte sätt att genomföra fullskaliga kliniska prövningar av det nya läkemedlet. Fonderna hittades när läkemedelsgiganten Gilead köpte företaget Pharmasset, gjorde den nödvändiga forskningen och satte läkemedlet på marknaden.

Besitter ett patent och ett monopol på detta effektiva läkemedel, beslutar Gilead Sinc. Att "klämma" ur det så mycket som möjligt. Priserna för Sovaldi (det så kallade läkemedlet som inkluderar sofosbuvir) är inställda på cirka $ 100 000 för en 12 veckors kurs.

Detta orsakade många missnöje i många länder. Ultimatum presenterades för företaget, och Gilead fick ge. Omkring 170 länder, vars inkomstnivå av befolkningen är erkänd som låg, fick rätt att utfärda licensierade analoger. Ryssland, som tilldelades höginkomstländer, ingick inte i denna lista.

En annan paradox har uppstått - i Bangladesh eller Indien kostar läkemedlet 1 500 kronor i en kurs på 12 veckor, och i USA eller Sydkorea - 30 000 USD per förpackning. Samtidigt förbjöds licensierade länder under hotet om tillståndsavskrivning att importera drogen någon annanstans, och tillåtet att sälja den endast inom sina gränser till sina medborgare.

För närvarande anses indiska droger, som tillverkas under licens från Gilead, att vara högkvalitativa motsvarigheter som inkluderar sofosbuvir.

sofosbuvir instruktioner för användning på ryska

Vårt företag är inte bunden av strikta licensvillkor och är inte rädd för rättegångar från Gilead. Vi levererar sofosbuvir och alla andra komponenter för behandling av någon virusgenotyp till överkomliga indiska priser från Indien till Ryssland.

Varje part som anländer till oss före genomförandet skickas för laboratorieundersökning. Vi ger en 100% garanti för läkemedlets och botemedlets effektivitet (dokumenterad), annars åtar vi oss att återlämna alla pengar som patienten spenderar.

Leverans i Moskva inom 2-3 timmar, i Ryssland - från en dag (brådskande leverans) till en vecka (gratis leverans).

Inga förskottsbetalningar. Patienten betalar för läkemedlet efter att ha fått i händerna efter att ha utfört alla nödvändiga kontroller. Vi tillhandahåller detaljerade instruktioner för användning, protokoll för laboratorietester, utarbetande av nödvändig kurs- och patienthantering fram till återhämtningstiden, dygnet runt konsultationer och allt annat som behövs för en lyckad behandling.

Det räcker att ringa oss på hotlinjen för att starta behandlingen idag.

Sofosbuvir och daclatasvir med HIV

Val av hepatit C-behandling på nätet

Val av behandling online

Vad är SOFOSBUVIR och hur fungerar det?

Kanske är det bara de som är infekterade med hepatit C-viruset (HCV), läkare som behandlar denna sjukdom, och även de som är nära de sjuka är medvetna om svårigheterna och problemen vid behandling av denna virussjukdom.

Sofosbuvir (sofosbuvir), utvecklad 2013, revolutionerade behandlingen av hepatit C. Innan denna behandling var smärtsam och ineffektiv. Användningen av interferon har en skadlig effekt på patienternas hälsa och risken att bota är försumbar. Tyvärr, till 2013 var det inget annat val att bekämpa sjukdomen. Hepatit C betraktades praktiskt taget oåterkallelig och stod på en hylla av hiv. Och det är i vårt internetapotek att du kan beställa sofosbuvir med gratis frakt.

Minsta biverkningar

Botemedel garanti

Rekommenderas av WHO

Behandlingsregimer med droger som innehåller Sofosbuvir?

Listan över rekommenderade behandlingsregimer med preparat som innehåller sofosbuvir uppdateras ständigt. Det är orsakat av framväxten av nya och mer effektiva aktiva ingredienser, och fräscha data erhållna från pågående kliniska studier.

Till exempel i kombination med sofosbuvir plus velpatasvir i EASL: s rekommendationer för 2017 visade sig en kombination av sofosbuvir och velpatasvir, som ännu inte var 2016. Den tillsattes till befintliga kombinationer av daclatasvir och ledipasvir. Dessutom var sådana system som kombinationen av sofosbuvir bara med ribavirin eller interferon en gång populär. I denna artikel kommer vi inte att överväga föråldrade system, vars effektivitet är märkbart underlägsen nya kombinationer.

Val av komplexa verktyg varierar inte bara beroende på patientens HCV-genotyp utan beror också på närvaro eller frånvaro av cirros, HIV-samtidig infektion, negativ erfarenhet av tidigare behandling med interferon och ribavirin, virusbelastning och andra faktorer. Schema nedan tar hänsyn till alla dessa faktorer och är mest effektiva idag.

 1. Behandlingsregimen för 1 eller 4 genotyper

Dessa genotyper är mycket lika, även om den 4: e genotypen är mycket sällsynt för Ryssland, länderna i tidigare CIS och Europa. Det är vanligast i Asien.

Men båda dessa genotyper behandlas exakt samma. Samma situation med genotyperna 2 och 5, 3 och 6, de är parade - det vill säga den andra behandlas som den femte och den tredje som den sjätte. Också som den fjärde, femte och sjätte genotyperna i Ryssland inträffar nästan aldrig. Om en patient med en genotyp av 4, 5 eller 6 läser denna artikel, betrakta dem som 1, 2 och 3.

Sofosbuvir (NS5B-hämmare) och någon NS5A-hämmare (Ledipasvir, Daclatasvir eller Velpatasvir) är lämpliga för behandling.

Hur fungerar sofosbuvir? ?

Sofosbuvir tillhör en ny generation av ämnen med direkt antiviral verkan, utformad för att bekämpa hepatit C-viruset.

Det blockerar NS5B RNA-polymeras, vilket förhindrar multiplikation och utveckling av viruset genom att kopior av dess RNA. I enlighet med WHO-beslutet är sofosbuvir som huvudkomponent en del av de flesta behandlingsregimer för kroniska former av hepatit C. Den används endast i kombination med andra medicinska preparat, eftersom det inte är lämpligt för monoterapi.

Att vara en direktverkande antiviral verkar sofosbuvir direkt på själva viruset och stör dess replikation i patientens blod.

Rekommenderade behandlingsregimer för viral hepatit C för behandling föreslår användning av sofosbuvir i kombination med andra antivirala läkemedel. De väljs utifrån virusets genotyp, tidigare behandlingserfarenhet, graden av leverskador. För komplex terapi används:

Kombinationen med de tre första ämnena med hög effektivitet av behandlingen tolereras enkelt av patienterna, nästan utan att orsaka biverkningar. Du kan köpa Sofosbuvir på vår hemsida.

Hur fungerar Daclatasvir? ?

Daclatasvir dök upp ett år efter sofosbuvir och blev i kombination med det en av de mest populära läkemedlen för behandling av viral hepatit C.

Daklatasvir - blockerar proteinmolekylen NS5A, förhindrar inte bara spridningen av viruset utan förhindrar dess penetration i friska leverceller. Kliniska försök av ämnen avslöjade sina otvivelaktiga fördelar:

 • hög prestanda;
 • minimalt antal biverkningar;
 • bevarande av den vanliga rutinen för livet hos patienter påverkar inte blodformeln;
 • överkomliga priser;
 • oförmågan att återvända viruset.

Liksom sofosbuvir används daklatasvir endast i kombination med andra antivirala läkemedel, eftersom det inte används för monoterapi. Oftast kombineras det med ämnen:

Användningen av daclatasvir i kombination med sofosbuvir bidrog till att uppnå ett fortsatt virologiskt svar även hos patienter med leverskador och negativ erfarenhet av andra läkemedel. Du kan köpa en kombination av Sofosbuvir och Daclatasvir på vår hemsida.

Hur fungerar Ledipasvir?

Ledipasvir är ett ämne som syntetiseras för behandling av den kroniska formen av viral hepatit C. Det skapades av läkemedelsföretaget Gilead Sciences, USA, 2015, och med en effektivitet på mer än 97% botar hepatit C 1 och 4 genotyper.

Ledipasvir blockerar NS5A-proteinmolekylen och stör därigenom virusets replikation och förhindrar samtidigt införandet i friska celler i kroppen. Det används inte för monoterapi, företaget släppte omedelbart ett läkemedel innehållande två substanser i ett piller: ledipasvir och sofosbuvir.

Utvecklingen av sjukdomen är undertryckad på grund av det faktum att var och en av de aktiva substanserna aktivt påverkar motsvarande proteinmolekyler. Det används i närvaro av cirros och samtidig infektion med HIV, för att inte tala om patienter som är kontraindicerade för interferonbehandling.

Nyheten har blivit det första läkemedlet som kan behandla hepatit C utan en komplex kombination av andra läkemedel. Samtidigt har terapi blivit bekvämare, eftersom istället för injektioner (till exempel vid behandling med interferon) krävs ett piller per dag. Du kan köpa en kombination av Sofosbuvir och Ledipasvir på vår hemsida.

Hur fungerar Velpatasvir? ?

Velpatasvir är ett läkemedel som syntetiserades 2016 av den amerikanska läkemedelsgiganten Gilead Sciences, vilken patenterade sofosbuvir och ledipasvir lite tidigare. Dessa substanser är avsedda för behandling av viral hepatit C.

Velpatasvir hämmar proteinmolekylen NS5A, hämmar viral replikation och stör dess penetration i friska leverceller. Ämnet är inte lämpligt för monoterapi, och läkemedelsbolaget frisläppte genast läkemedlet, vilket innehåller två aktiva substanser: velpatasvir 100 mg och sofosbuvir 400 mg.

Var och en av dem har direkt inverkan på viruset, vilket ger hög prestanda (mer än 97%) av behandlingen av alla genotyper av hepatit C. Således lyckades Gilead skapa ett universellt (pangenotypiskt) läkemedel.

Detta oralt tagna läkemedel botar även fall vars behandling inte är föremål för sofosbuvir med daclatasvir, som hjälper till att läka de som redan har förlorat hoppet på det. Dessutom, när du tar detta läkemedel inte kräver komplex användning av andra droger. Du kan köpa en kombination av Sofosbuvir och Velpatasvir på vår hemsida.

Sofosbuvir och HIV. Funktioner av behandlingen

Svaret: Med en ganska hög konstantitet ställs vi frågan, vilka är nyanser av terapi när vi tar Sofosbuvir HIV-infektion, så vi bestämde oss för att kombinera dem alla till ett svar.

Det faktum att en sådan saminfektion (kombination av virussjukdomar) hittades hos en person påverkar inte chanserna för återhämtning från hepatit C. Det enda som förändras är behandlingsplanen för hepatit C. Velpatasvir, beroende på vilken genotyp), en dubbel kurs är föreskriven - 24 veckor, eller en enda kurs kvar, men i det här fallet läggs det tredje läkemedlet Ribavirin. För att bestämma den exakta behandlingsplanen är det nödvändigt att konsultera en läkare, eftersom Sjukdomarna själva och deras kurs är väldigt individuella och rätten att utse droger kan bara vara en specialist för ditt specifika fall.

Om vi ​​talar om kombinationen av Sofosbuvir och HIV-läkemedel, finns det inget direkt förbud mot kombinationen, men det finns kombinationer av vissa läkemedel som kan minska effektiviteten av behandlingen eller öka toxiciteten. I vissa fall är ett sådant läkemedel i vissa fall Tenofovir, men i de flesta fall minskar det oftast inte prestanda. Återigen beror allt på varje specifikt fall av sjukdomen, så alla beslut på behandlingsregimen för Sofosbuvir och HIV ska ordineras av din läkare.

Köp Sofosbuvir och Daclatasvir

Handikapp med HIV och hepatit c

Allt om att få handikapp med HIV

Immunbristvirus är en farlig sjukdom. De har fortfarande inte lärt sig att bota det, även om arbetet i den här riktningen har pågått sedan åttiotalet av förra seklet. Idag kan läkare bara sakta ner sjukdomsprogressionen, vilket leder till allvarliga konsekvenser för kroppen. I de sista stadierna av sjukdomen orsakar smärta och lidande. I detta avseende har många AIDS-patienter och deras anhöriga frågor om huruvida funktionshinder är förknippade med hiv?

HIV: handikappgrupp vid sjukdoms första skede

Även om immunbristviruset är en obotlig sjukdom, kan de som smittats med en sådan diagnos leva ett normalt liv under lång tid. Det är därför inte den grupp av patienter med hiv i de inledande stadierna av sjukdomsutvecklingen. Faktum är att denna sjukdom har flera steg. Den första är inkubation och skarp. Från infektionstidpunkten till dess att sjukdomen först manifesterar en inkubationstid. Virusets celler finns redan i kroppen, men inte tillräckligt för att bestämma och orsaka skador på kroppen. En ökning av koncentrationen leder till att de första symptomen uppträder. Är det möjligt att få handikapp under HIV-infektion under denna period? Svaret på denna fråga är negativt. Ja, det akuta skedet av sjukdomen är extremt obehagligt. Det kännetecknas av feber, upprörd mage, svaghet och plötslig viktminskning. Symtom är smärtsamt men inte dödligt. En hiv-patient behöver inte funktionshinder vid denna tidpunkt. Dessutom är den akuta perioden från flera veckor till flera månader, varefter det finns en förbättring. Nästa steg är latent. Det fortsätter utan symptom. Den överväldigande majoriteten av de infekterade vid denna tidpunkt har redan en diagnos. Invaliditetsgruppen orsakar HIV-infektion under det asymptomatiska skedet? Nej, det är omöjligt att få det just nu.

Faktum är att den asymptomatiska scenen tack vare modern medicin kan vara i många år. Handikapp HIV-infekterad i detta fall behövs inte. Det enda som kan orsaka patientens oförmåga att gå på jobbet är trots allt det psykologiska hinder som kan övervinnas med hjälp av en specialist. Dessutom innehåller den ryska lagstiftningen inte en artikel enligt vilken en smittad person kan hindras att hitta anställning. Aids är inte heller ett skäl för uppsägning. Och sådana handlingar från arbetsgivaren i förhållande till de infekterade är olagliga.

Svaret på frågan om huruvida funktionshinder orsakas av hiv i en asymptomatisk period kan emellertid också vara positiv. Men vi pratar om fall när det förutom humant immunbristvirus finns andra allvarliga hälsoproblem. Men viruset är inte en försvårande omständighet för funktionshinder vid HIV-infektion, eftersom det i detta skede inte orsakar försämring av hälsan.

När orsakar hiv funktionshinder?

HIV-invaliditetsgrupper kan endast erhållas om patientens tillstånd har försämrats allvarligt. Tal, som regel, handlar om det akuta skedet med sekundära sjukdomar. Opportunistiska infektioner, samtidiga sjukdomar i mag-tarmkanalen, andningsorganen, njure och reproduktionssystemet under en sådan utvecklingsperiod av sjukdomen kan leda till allvarliga komplikationer. En person kan inte gå på jobbet, behöver konstant medicinsk övervakning, inpatient eller hembehandling.

Vilken grupp som indikeras för personer med aids beror på deras allmänna tillstånd. I vissa fall kan det fungera. Det innebär att en smittad person kan uppta positioner där deltid och lätta arbeten tillhandahålls.

Ger icke-arbetande personer med funktionshinder HIV? Svaret på denna fråga är positivt. I vårt land finns en pension och utökad sjukvård för personer som inte kan tjäna sig.

Hur man får funktionshinder med hiv bör nämnas separat. För att göra detta måste du skicka en medicinsk provision och samla också en lista över dokument. Mer information om denna procedur bör hittas hos den behandlande läkaren, eftersom ordningen för att ta emot gruppen ändras regelbundet.

Många är intresserade av huruvida det är möjligt att få handikapp med hiv om det inte finns något regelbundet besök hos läkare? I princip är detta möjligt, men det här förfarandet tar mycket längre tid. Faktum är att för att få en grupp behöver du ett polikort, där en viss frekvent besök hos olika specialister måste spåras. Endast i detta fall kommer hiv funktionshinder att beviljas på en relativt kort tid efter kommissionens gång.

Intressanta material om detta ämne!

Under de senaste årtiondena, som ett resultat av påverkan av yttre.

Immunbristviruset är den verkliga olyckan i detta århundrade. Inte undra på att denna fruktansvärda ångest kallas pesten för det tjugoförsta århundradet. Trots det faktum att de flesta människor.

Immunbristvirus i åttiotalet i USA kallade sjukdomsgruppen homosexuella. Faktum är att enligt statistiken är denna sjukdom på ett sen stadium, tillsammans med Kaposi sarkom.

Feedback och kommentarer

HIV status sedan 2001, och år 2017, blev sjuk med tuberkulos. Behandlas i 8 månader. Förutom detta - kronisk hepatit C. Nu dricker jag 2 terapier, med arbetsproblem. Varför ger läkare inte en handikappgrupp? Rådgör med vad du ska göra?

Jag har stadium 4 HIV, 634 celler och en virusbelastning på 14 000, kan jag få handikapp? Jag kan arbeta i 2-3 månader, då förvärras mitt tillstånd.

På bakgrund av HIV-infektion, diagnostiserade jag encefalopolyneuropati, gav mig 2 grupper.

Jag fick en tredje grupp, men jag har också tuberkulos. Steg 4c är det sista.

Det är omöjligt att få jobb. Diagnosen skrämmer arbetsgivare. Jag tror att vi borde ge åtminstone en tredje grupp.

Lämna feedback eller kommentar

Senast publicerade
VENEROLOGISKA NYHETER
balanopostit
preventivmedel

VARNING! INFORMATION, PUBLICERAD PÅ WEBBPLATSEN, ÄR ENDAST LÄRANDE NATUR OCH ÄR INTE EN REKOMMENDATION TILL ANSÖKAN. SKYDDAR DIN BEHANDLINGSDOKTOR!

Behandlingsschema för SOFOSBUVIROM | Behandling av hepatit c

Sofosbuvir är ett antiviralt läkemedel av direkt generation av den nya generationen.

REKOMMENDATIONER FÖR BEHANDLING AV HEPATITIS C 2016 | behandling av hepatit c

Det är en hämmare av NS5B RNA-polymeras. Drogen tillåter inte att viruset multipliceras och utvecklas genom att kopiera dess RNA.

Skillnad från de gamla prov antivirala medel, verkar Sofosbuvir endast på hepatit C-virus drogen förhindrar tillväxten av viruset i blodet. För behandling av kronisk hepatit C måste Sofosbuvir kombineras med andra antivirala medel. Beroende på tidigare behandling är närvaron eller frånvaron av leverskador, genotypen av viruset, läkemedlet kombinerat med Daclatasvir, Ribavirin, Inteferon eller Simeprevir. Behandlingsregimen sammanställs individuellt för varje patient. Sofosbuvir är godkänt för patienter med HIV-associerad infektion. För att närma sig behandlingen korrekt måste du veta hur du tar Sofosbuvir.

Sofosbuvir är inte avsett för monoterapi, det kan bara användas i kombination med andra antivirala medel. Läkemedlet uppträdde på marknaden 2013. Läkemedlet har en liten mängd biverkningar. Men jämfört med andra droger för hepatit C tolereras behandlingsregimen med Sofosbuvir väl av patienter i olika åldrar. Sofosbuvir kan minska behandlingstiden med två till tre gånger, vilket ökar effektiviteten avsevärt. I de flesta fall bidrar läkemedlet till att eliminera interferon från listan över nödvändiga droger. Peginterferon under lång tid var det viktigaste verktyget för behandling av kronisk hepatit C. Men biverkningarna har tvingat många människor att vägra behandling.

År 2013 godkändes läkemedlet för behandling av kronisk hepatit C i USA. Snart efter framgångsrika kliniska prövningar gjorde den europeiska föreningen för studien av leversjukdomar Sofosbuvir det ledande läkemedlet för hepatit C. Sofosbuvir godkändes först i kombinationsterapi med ribavirin för andra och tredje genotyperna och i kombinationsterapi med Peginterferon och Ribavirin för första och fjärde genotyperna. Men efter 2014, efter utseendet av Daclatasvir och Ledipasvir, försvann behovet av att använda interferon nästan helt. Kombinationen av Sofosbuvir med Ledipasvir eller Daclatasvir visar fantastisk effekt även i närvaron av levercirros.

Världshälsoorganisationen har listat Sofosbuvir på listan över viktiga läkemedel.

Den rekommenderade behandlingsregimen för varje genotyp:


EASL 2016-rekommendationer för behandling av HCV-mono-infektion eller HIV / HCV-samtidig infektion hos patienter utan cirros, inklusive de som inte tidigare fått behandling och patienter som misslyckats virologiskt vid behandling av pegylerat interferon och ribavirin.

EASL 2016 rekommendationer för behandling av HCV-mono-infektion eller HIV / HCV-samtidig infektion hos patienter med komprimerad cirros (Child-Pugh klass A), inklusive de som inte tidigare fått behandling och patienter som har drabbats av virologiskt misslyckande under behandling med pegylerat interferon och ribavirin

*** - om det finns förutsägelser för ett dåligt svar - 24 veckor i kombination med ribavirin;
RBV-ribavirin;

Hur gör Sofosbuvir

Sofosbuvir fungerar målmedvetet och slår en punkt på hepatit C-viruset. Läkemedlets aktiva substans undertrycker viruset och förhindrar att det multipliceras. Utan att kopiera sin egen RNA är hepatit C-viruset inte kapabelt att replikera (reproduktion).

Läkemedelseffektivitet

Sofosbuvir är utformat för att behandla den första, andra, tredje och fjärde genotypen av hepatit C-viruset. Med tillkomsten av Daclatasvir och Ledipasvir eliminerades den första och fjärde genotypen behovet av interferoninjektioner. Antivirala läkemedel i den nya generationen är mycket effektivare än gamla behandlingsregimer. De tillåter att uppnå nästan hundra procent effektivitet även i närvaro av cirros eller HIV-infektion. Sofosbuvir minskade signifikant behandlingens varaktighet - nu är det 12 veckor. I vissa fall kan den nå 24 veckor (maximal behandlingstid).

Drogen har många fördelar. Till skillnad från interferon är det piller. Läkemedlet tas en gång om dagen och orsakar nästan inte biverkningar. Av de biverkningar som kan uppmärksammas huvudvärk, mild utmattning och sömnighet. Bredvid dussintals smärtsamma effekter av interferon är dessa biverkningar osynliga.

Efter framgångsrika kliniska prövningar har ett nytt läkemedel helt förändrat behandlingsregimen för kronisk hepatit C över hela världen. Nu har patienter med hepatit C möjlighet till bekväm och effektiv behandling utan biverkningar.

Tabletter Sofosbuvir stoppar reproduktionen av viruset i levern. Vissa patienter får ett bestående virologiskt svar efter fyra veckors behandling.

Kliniska prövningar har visat hög effekt av läkemedlet i förhållande till hepatit C-viruset. Olika kategorier av patienter deltog i studierna. Bland dem var personer som behandlades för första gången, patienter med negativ erfarenhet av behandling, patienter med olika leverskador och associerad HIV-infektion. Alla grupper visade utmärkt resultat - ett upprepat virologiskt svar observerades hos 95% av deltagarna från alla kategorier.

Hur man tar Sofosbuvir

Sofosbuvir tas en gång om dagen, en tablett (400 mg). Tabletten har en bitter smak, så det rekommenderas inte att tugga. Ta drogen under en måltid och drick mycket vatten. Det är bättre att dricka medicinen med vanligt vatten och inte med te, juice eller andra drycker.

Sofosbuvir behandlingsschema för varje virusgenotyp enligt publikationen hcvsvrpredictor.liverdoc.com

Vi presenterar behandlingsregimer för kronisk hepatit C, godkänd av European Association for Study of Liver Diseases. Denna information tillhandahålls endast för informationsändamål. Det här är inget kall för självläkning. Kronisk hepatit C bör behandlas under överinseende av en kompetent specialist. En kvalificerad läkare eller infektionssjukdomspersonal hjälper dig att välja rätt behandlingsschema i ditt fall, med hänsyn till organismens individuella egenskaper och sjukdomsförloppet.

För behandling av den första genotypen av hepatit C-viruset används kombinationen av Sofosbuvir med Daclatasvir, Ledipasvir, Ribavirin, Simeprevir och Peginterferon. Effektiviteten av behandlingen beror på kombinationen av antivirala läkemedel. Behandlingen med användning av Sofosbuvir och Daclatasvir, Sofosbuvir och Ledipasvir, Sofosbuvir, Daclatasvir och Ribavirin, Sofosbuvir, Ribavirin och Ledipasvir visade högsta effektivitet. En mängd olika behandlingsregimer låter dig välja den optimala behandlingen för olika patientgrupper. Tolv veckors behandling är tillräcklig för att behandla den första genotypen utan leverskada och sammansättningar. I vissa fall, till exempel, för en HIV-infekterad person, kan det vara nödvändigt att förlänga terapin till 24 veckor.

Behandlingsregimen för den första genotypen:

Den mest optimala behandlingsregimen för den andra genotypen av hepatit C-viruset är kombinationen av Sofosbuvir med Daclatasvir. För HIV-infekterade patienter och patienter med cirros används kombinationen av Sofosbuvir med Ribavirin.

Behandlingsschema för den andra genotypen:

För behandling av den tredje genotypen används kombinationen av Sofosbuvir och Daclatasvir oftast i tolv veckor, och kombinationen av Sofosbuvir med Ribavirin i tjugofyra veckor. När ett negativt svar på terapi kan använda Peginterferon.

Behandlingsregimen för den tredje genotypen:

Principen för behandling av den fjärde genotypen av hepatit C-viruset är mycket lik principen om behandling av den första. Patienter med HIV-infektion visas inte alltid i kombination med Daclatasvir, oftast ordinerad behandling med Ribavirin och Sofosbuvir.

Behandlingsschema för den fjärde genotypen:

Enligt läkarens diskussion läggs en hepatoprotektor i varje regim för att upprätthålla leverfunktionen och neutralisera toxiner. Avslag från alkohol och efterlevnad av en särskild kost är obligatorisk.

Vilka droger kan inte ta Sofosbuvir | behandling av hepatit c

Den kombinerade användningen av Sofosbuvir med Telaprevir och Boceprevir rekommenderas inte.

Vem ska inte ta Sofosbuvir

Sofosbuvir får inte ta till barn under 18 år, gravida kvinnor, när de ammar, med individuell intolerans. För ovanstående kategorier av patienter genomfördes inte studier, så behandlingen har ännu inte godkänts. Människor över 65 år kan ta drogen utan dosjustering.

Biverkningar av behandling av hepatit C

Sofosbuvir har inga starka biverkningar. Oftast upplevde patienter illamående, huvudvärk och sömnighet. Biverkningar är mer beroende av medicinen som används i kombination med Sofosbuvir.

För att minska allvaret av biverkningar, följ de rekommenderade läkarnas rekommendationer. Helt vägra alkohol, rökning och skadlig mat. En balanserad kost och måttlig övning hjälper levern att återhämta sig snabbare.

Kontrollera med din läkare före behandling.