Sjukfrånvaro efter operation

Enligt läkares vittnesbörd kan arbetstagaren drivas på, vilket utförs på ett sjukhus. Efter operationen behöver en anställd tid att återhämta sig och rehabilitera. Någon gång efter operationen släpps patienten hem. Han fortsätter behandlingen på bosättningsorten. Vad är den maximala siktlistan efter operationen enligt lag?

Som anges i lagen nr 255-ФЗ, ges patienten ett sjukhus under sin vistelse på sjukhuset. Detta dokument utfärdas av den behandlande läkaren. Öppnar sjukhusdatum för inträde och stänger - datum för urladdning. Därefter presenteras samma dokument för den medicinska institutionen på bosättningsorten, där patienten kommer att observeras under en tid.

Lagen tillåter förlängning av sjuklistan efter urladdning från sjukhuset i ytterligare 10 dagar. Sålunda är sjuklistans längd efter operationen 10 dagar.

Om patienten inte hade tillräckligt med den tiden för att återhämta sig efter operationen, vilken tilldelas genom lag, är det endast möjligt att förlänga sjukhuset i mer än 10 dagar efter avslutad provision.

Den medicinska kommittén har befogenhet att öka sjuklistan efter operationen upp till 10 månader, men underkastas förekomsten av positiv dynamik under sjukdomsförloppet.

Om patienten genomgått en komplex operation som kräver lång rehabilitering, kan sjukhuset förlängas i upp till 1 år. Följaktligen kan sjukskrivningens varaktighet efter operationen nå 1 år från det att sjukhuset släppts ut.

Men det finns en regel - patienten måste komma till sjukhuset var 15: e dag, där en operation utfördes för att den behandlande läkaren ska undersöka honom och bekräfta behovet av en sådan lång sjukhusvistelse.

Ofta, efter komplexa operationer, för att återställa hälsa och framgångsrik rehabilitering skickas patienten för att bli behandlad i ett specialiserat sanatorium. I det här fallet har sanatoriet rätt att förlänga sjukhuset i ytterligare 24 dagar.

Om patienten länge efter operationen inte visar några förbättringar, skickas han för medicinsk och social kompetens för att lösa frågan om att tilldela en handikappgrupp till en sådan patient.

Du kan skicka en medborgare för undersökning endast om inga positiva resultat uppnåtts inom 6 månader efter operationen.

Sjukfrånvaro efter operation

Det finns standardvillkor för varaktigheten av en sjuklista efter operationen, som används i allmänna fall när det inte finns några komplikationer. Postoperativ handikapp regleras först av en läkare som övervakar patientens tillstånd. Arbetsgivaren kan inte påverka sjukhusets varaktighet, men måste betala alla dagar av sjukdom i sin helhet och i tid.

Sjuklistan efter operationen bestäms av lagstiftningen och återvinningsvillkoren. Om det behövs utökas det av kommissionen, och i vissa fall kan det ens innebära mottagning av funktionshinder.

Tillfällig arbetsoförmåga

Arbetande medborgare vid sjukdomar borde gälla medicinska institutioner för att få kvalificerad assistans. Läkaren diagnostiserar och föreskriver inte bara lämplig behandling utan ger också en sjuklista, vilket är extremt viktigt för arbetande människor. En färdig bulletin är en anledning att inte förlora ett jobb och få ekonomisk ersättning för hela sjukdomsperioden.

Vid fastställandet av tidsfristerna för arbetsoförmåga fokuserar läkaren främst på de lagstiftande normerna, som reglerar den möjliga varaktigheten av den utfärdade formen, beroende på den fastställda diagnosen. Vid utgivning av ett nyhetsbrev finns det flera oföränderliga regler:

 1. Blanketten kan endast utfärdas på ett sjukhus eller klinik av en lokal läkare eller primärvårdspersonal.
 2. Vid poliklinisk behandling avläses funktionsbeviset av läkaren i högst 15 dagar och av tandläkaren i 10 dagar.
 3. Varaktigheten av sjukvårdsbehandling bestäms av diagnosen.

Utvidgningen av den maximala tillåtna tidsgränsen görs endast i kommissionsorder.

Sjukfrånvaro efter operation

Utgivning av sjukskrivning regleras av federal lag nr 255 av den 29 december 2006. Det ger också varaktigheten av varaktigheten beroende på sjukdomen. Men med operativ ingripande utfärdas bulletinen inte en, men flera och är uppbyggda i olika etapper. Oftast utfärdas det som följer:

 1. Patienten vänder sig till kliniken med klagomål. Han är utfärdat ett primärt nyhetsbrev i högst 15 dagar. Under den tilldelade tiden observerades han och hänvisade till en operation. Det utfärdade dokumentet är stängt av den lokala läkaren.
 2. Vid tillträde till sjukhuset öppnas en ny blankett, som endast kan utfärdas av den behandlande läkaren. All tid som används vid behandling av inpatienten, som består av förberedelse för operation, själva förfarandet och postoperativ period, matas in i formuläret. Vid urladdning från sjukhuset är sjukhuset stängt.
 3. Ytterligare övervakning av återhämtningen utförs igen av distriktsläkaren, som börjar ett nytt funktionshinder, och stänger det endast när tillstånd ges att återuppta sin arbetsuppgift igen.

Ibland saknas det första steget, speciellt när operationen inte är planerad, men nödsituation.

Dokumentdesign

Registrering av nyhetsbrevet tilldelas endast läkaren. Under behandling på ett sjukhus är bulletinerna uppställda på två datum:

 1. På ankomstdagen öppnas det.
 2. Utskyddsdagen anses vara dagen för stängningen.

Intermediate datum i själva formuläret är inte inlagt, liksom inte i förväg det slutliga utsläppsdatumet. Detta beror på att det är omöjligt att förutse behandlingens gång i förväg. Operativt ingripande överförs av varje person på olika sätt, och därför är återhämtningstiden och återhämtningen mycket annorlunda. Hur många människor ligger på sjukhuset beror på operationens komplexitet och på patientens psyko-fysiska tillstånd.

Först konstaterar han det faktum att den nödvändiga behandlingen var klar och gav de önskade resultaten och stänger sedan bulletinen och skickar information om det till kliniken där patienten är registrerad. Distriktsläkaren har på grundval av det utfärdade dokumentet rätt att utfärda ett nytt b / l till den person som har lämnat sjukhuset, vilket gör det möjligt för honom att slutligen återhämta sig. Termen för denna blankett är begränsad till 10 dagar.

varaktighet

Varaktigheten av all sjukskrivning är strängt begränsad enligt lag. De fastställda datumen är baserade på medicinsk praxis och analys av tidigare kirurgiska ingrepp.

När en person går in i sjukhuset för operation, bestäms det för en standardperiod som består av:

 1. Preoperativperioden är reserverad för testning och förberedelse för intervention.
 2. Operationen själv.
 3. Postoperativt segment.

De två första punkterna har en mer eller mindre uppmätt varaktighet, men efter operationen kan tiden för återhämtning ges olika. En av huvudindikatorerna för den postoperativa perioden är typen av operation och hur den genomförs. Så mageinterventioner kräver mer tid att återhämta sig än laparoskopi. Och borttagandet av bilagan tar mindre tid att återhämta sig än att byta ut en ventil med ett hjärta.

Min och max

Under operationen är alla kirurgiska ingrepp indelade i tre kategorier:

 1. Lungor. Efter dem är patienten inte meningsfull att hålla patienten på sjukhuset under en lång tid, vanligtvis nästa dag kommer patienten upp från sängen och efter 3-5 dagar avges.
 2. Medium - Operationer som kräver återhämtning till en månad.
 3. Tung - det här är ingrepp som kräver en lång vistelse i en sjukhusbädd, samt tillhandahållande av skicklig assistans för att återställa kroppsfunktioner.

Vid lätta ingrepp överskrider villkoren i bulletinen vanligen inte över 15 dagar, och deras minimiperiod bestäms med fem dagar. Den genomsnittliga svårighetsgraden bestäms av intervallet från 15 till 30 dagar. Den mest tvetydiga varaktigheten ligger i den senare gruppen. Den innehåller:

 1. Appendicit, som avlägsnades under peritonitfasen.
 2. Skador på ryggraden.
 3. Hjärtsjukdom.
 4. Skador på skallen.
 5. Öppna frakturer och stängda med förskjutningar.
 6. Avlägsnande av cancer tumörer.

I dessa fall bestäms den maximala varaktigheten av typen av operation och den totala uppladdningsperioden från arbetet kan vara upp till ett år.

Beroende på typ av verksamhet

Minsta och maximala varaktighet för ett sjukhusintyg beror på vilken typ av operation som utförts. Tänk på några av dem:

 1. Den enkla borttagningen av bilagan ligger inom intervallet 5-10 kalenderdagar.
 2. Om antibiotikabehandling, efter borttagning av appendicit, är nödvändig, ökas perioden till 30 dagar.
 3. Förekomsten av komplikationer eller peritonit förlänger vistelsetiden på sjukhuset, och den slutliga varaktigheten bestäms av den behandlande läkaren.
 4. Avlägsnande av livmodern kräver ytterligare behandling under en period av 20 till 45 dagar.
 5. En inguinal bråck kräver också en lång vistelse i ett sjukhusbädd - upp till högst 1,5 månader.
 6. Vid vertebral bråck tar minsta behandlingen 21 dagar och högst 45 dagar.
 7. Skärning av gallblåsan kräver full återställning av styrka och hälsa, vilket kan ta från tre veckor till 1,5 månader.
 8. Kirurgisk ingrepp på ögonbollarna orsakar rehabilitering i intervallet från två veckor till två månader.
 9. Ledningens funktion - ett månaders postoperativt segment. Och när du byter upp till sex månader och däröver.
 10. Hjärtkirurgi kan ha en maximal längd på upp till två månader, och i vissa fall ännu mer.
 11. När patienten kör hjärnan är patienten i intensivvård i åtta dagar och överförs sedan till sjukhuset där han stannar i 1,5 månader eller mer.

En ökning av den maximala vistelsen är också möjlig, men under speciella förhållanden.

Är det möjligt att förlänga sjukhuset

Hur mycket att utfärda ett funktionsbevis i första etappen bestäms av den behandlande läkaren själv. Därför använder han de utvecklade tabellerna av tillåtna postoperativa gränser och fokuserar på patientens tillstånd.

Om patientens hälsa inte återställs i rätt tid, eller om han blir sjuk med smittsamma sjukdomar som har komplicerat sin behandling, ökar patientens varaktighet.

Dock kommer läkaren inte att kunna göra detta på egen hand. I det här fallet utförs en medicinsk undersökning och konventet för läkare ger en slutsats om behovet av att förlänga gränsvärdena för funktionshinder. Kommissionen bestämmer omedelbart den slutliga varaktigheten av tilläggsbehandlingen och uppehållstillståndet för vårdpatienter eller öppenvårdspersonal. Om denna tid inte hjälper patienten att återhämta sig, blir frågan om att etablera sin funktionshinder.

Förlänga sjukhuset kan vara, och annars, nämligen efter urladdning från sjukhuset. Den opererade patienten hänvisar till sin lokala läkare, som genomför en undersökning och fastställer behovet av att utfärda en bulletin för poliklinisk rehabilitering och behandling. I det här fallet är det möjligt att ge sjukskrivning i högst 10 dagar.

Fördelbelopp

Arbetsgivaren kan inte vägra arbetstagaren att betala för den angivna bulletinen, och dessutom kan han inte avskedas eller överföras till ett annat jobb under sin sjukdom. Brevet som skickas till arbetsgivaren beräknas på grundval av flera indikatorer:

 1. Den totala sjukdomsperioden, som endast anses efter det att den öppnades till dagen för tillträde till arbetet.
 2. Ackumulerad vid beräkningen av försäkringserfarenheten.
 3. Storleken på medelinkomst för en anställd, som beaktas från den kumulativa lönen under de senaste 24 månaderna.

Försäkringserfarenhetens storlek bestämmer procenten av upplupna förmåner. Följande räntor gäller på Ryska federationens territorium:

 1. 60% - för dem som just börjat sin karriär och ackumulerade högst fem års erfarenhet.
 2. 80% - om fem år har gått, men åtta år har ännu inte ackumulerats.
 3. 100% till dem som kollektivt har mer än åtta försäkringsår.

Alla beräkningar görs på anslaget och är föremål för kontroll av befolkningens socialförsäkringsfond.

Betalningsförfarande

När en anställd uppträder efter en lång sjukdom på en arbetsplats, är han skyldig att lägga fram ett dokument som kan underbygga sin frånvaro, i det här fallet en sjuklista. Innan man går vidare till beräkningarna av förmånen själv är arbetsgivaren skyldig att se till att dokumentet har ritats korrekt. För att göra detta kontrolleras och verifieras data mot de etablerade reglerna. Det är absolut nödvändigt att se till att långsiktiga bulletiner signeras av MSEC, och inte bara av den behandlande läkaren. Om eventuella inkonsekvenser och fel upptäcks är arbetstagaren skyldig att kontakta läkemedelsinstitutet för att eliminera dem, och först därefter kommer avgiften och betalningen att göras.

Handikappsskikt betalas i allmänna fall enligt följande:

 1. De första tre dagarna beräknas utifrån organisationens medel.
 2. Från och med den fjärde dagen betalas ersättningskostnaderna av FSS.

Trots detta görs alla betalningar och betalningar samtidigt.

Lagen har fastställt tidpunkten för betalningar på omröstningarna. För att beräkna beloppet av ersättningen ges tio dagar från det att formuläret överförs till hyresgästen. Därefter överförs ersättningen till mottagarens konto. Men arbetsgivaren är inte skyldig att utföra det snarast, men måste lägga till det på andra överföringar som kommer att ske snart. Detta innebär dagen för nästa betalning - lön eller förskottsbetalning.

Vid misslyckad leverans av sjukhusformuläret till arbetsgivaren är det nödvändigt att ansöka direkt till FSS, där ett beslut fattas om behovet av betalning eller avslag på dem.

Sjukfrånvaro efter operation

Operativ inblandning i människokroppen, utöver obestridlig hjälp, medför långsiktigt återhämtning och oförmåga att utföra olika slags arbete under en viss tid.

För arbetsgivaren är det å ena sidan extremt viktigt för arbetstagaren att gå till sin arbetsplats snarast möjligt, men å andra sidan är det i hans intresse att arbetaren är helt botad.

Hur är vistelsetiden på sjuklistan efter operationen bestämd? Är det möjligt att förlänga sjukhuset efter operation för att återställa ett hälsosamt tillstånd? Och på vilka avgöranden beror beslut om varaktigheten av ett handikappbevis som doktorerna fattar?

Behörighet för sjukskrivning

Varje medborgare i Ryska federationen eller en bosatt i landet har rätt att få vård. De som arbetar, förutom behandling, får också en sjuklista, som gör det möjligt för dem att ansöka om betalning av funktionsdagar. Sjuklistan ger, utöver den ekonomiska kompensationen, patienten en grund för tillfällig närvaro på sin arbetsplats lagligt. För sjukdomsperioden sparas arbetstagaren sin position och lön.

En sjuklista är ett officiellt dokument som endast utfärdas i de medicinska institutionerna som har särskild ackreditering. Av denna anledning kan en handikappsform endast erhållas genom att besöka en läkare, när du ringer till en ambulans eller en läkare till hans hus, är hans urladdning omöjlig. Ett handikappark är ett specialdokument som har en unik streckkod och flera skyddsnivåer. Detta förfarande förhindrar förfalskning av dokument.

Ryska federationens lagstiftning fastställer följande skäl för att utfärda en sjuklista:

 1. Sjukdom eller skada hos en arbetande person.
 2. En nära släktingars sjukdom som är en medlem av arbetstagarens familj om patienten behöver vård. Ej utfärdad för perioden av behandling av en släkting.
 3. Karantänaktiviteter. Ansök på både arbetstagaren själv och hans barn under 7 år.

Kompensationsbetalningar för funktionshinder garanteras av staten. Följande kategorier av medborgare har rätt till monetärt stöd och betalning av sjukskrivning:

 1. Anställd enligt anställningskontrakt.
 2. Anställda i statliga och kommunala organ.
 3. Entreprenörer, som leder enskilda aktiviteter inom olika verksamhetsområden.
 4. Personer som frivilligt betalar försäkringspremier.

En faktor som förenar alla kategorier är den regelbundna betalningen av försäkringsavgifter till socialförsäkringsfonden. Månatliga avdrag för anställda görs av arbetsgivare. Standardavdragsräntan motsvarar 2,9% av upplupen lönebelopp. Om en person arbetar i farligt och / eller skadligt arbete ökar insatsbeloppet. Alla medel som skickas till FSS utgör en budget, från vilken ersättningsbelopp därefter betalas.

 1. Dagar med tillfällig funktionshinder.
 2. Moderskapsförmåner föräldrar.

Endast de medborgare som för närvarande arbetar och drar av avgifter kan ansöka om ersättning. Antingen de som slutade, men inte mer än 30 dagar har gått sedan uppsägningen.

Maximal längd

Frågor om själva försäkringen och betalning av ersättningsbelopp för sjukdomstid regleras av federal lag nr 255 "om obligatorisk socialförsäkring för funktionshinder". I synnerhet står det om sjukskrivningstiden. Lagen fastställer maximala perioder för olika fall. Maximalt bestämmer inte sjukhusets obligatoriska tillslutning efter den angivna tiden, men indikerar att patienten måste utöka formuläret på ett annat sätt.

De maximala termer som anges i FZ-255 beräknas på grundval av allmän medicinsk praxis och patientåtervinningsperioder. Om patienten av någon anledning inte har återhämtat sig inom den tilldelade perioden, bör han genomgå ytterligare undersökningar och medlemmarna i den medicinska kommittén kommer att föreskriva en ytterligare förlängningsperiod och nyanser av behandlingen.

Sjuklistan kan lämnas av läkaren i 15 dagar, om han är registrerad av en medicinsk assistent, blir varaktigheten reducerad med fem dagar. Sådana termer används för vanliga sjukdomar, för vilka denna period är mer än tillräckligt. Det finns dock andra sjukdomar eller skador som kräver betydligt mer tid för att återställa kroppsfunktioner.

För återvinning ges:

 1. Upp till 15 dagar för förkylningar, såsom akuta respiratoriska virusinfektioner, ont i halsen, influensa.
 2. Upp till 3 veckor med vattenkoppor.
 3. 20-28 dagar om en hjärnskakning inträffade.
 4. För sprickor och skador tills återhämtning. Oftast tar benfrakturer upp till 2 månader och ryggraden upp till 8 månader.
 5. Onkologiska sjukdomar behandlas tills ett positivt resultat uppnås, men oftast ges de upp till sex månader.
 6. Tuberkulospatienter kan förlängas till ett år.

Återhämtningsperioden för kirurgiska ingrepp bestäms av den sjukdom som orsakade operationen och graden av komplikationer efter det.

Som framgår av dessa figurer kan den maximala varaktigheten av funktionshinder betraktas som en period på ett år. Om vårdkommissionen bestämmer att patienten inte återhämtar sig och hans kropp inte återhämtar sig, är det fråga om att erkänna hans partiella eller fullständiga funktionshinder och ge honom invaliditetsgruppen.

Sjukhusets tid under operationen

Bulletins längd under operationen beror på andra kategorier. Om en medborgare själv ansöker på sjukhuset med klagomål om dålig hälsa, är läkaren skyldig att ge honom ett funktionsbevis i högst 15 dagar. Under denna period testas och undersöks patienten. Om diagnosen bekräftas skickas han till operation för operation.

En persons vistelse på ett sjukhus kan variera i varaktighet. De vanligaste kirurgiska ingreppen kräver en sådan tid:

 1. 10 till 15 dagar då appendicit tas bort.
 2. När livmodern är borttagen är återhämtningsperioden från 65 till 100 dagar.
 3. Upp till 55 dagar utfärdade till dem som har skurit ut gallblåsan.
 4. 20-28 dagar tilldelas cysten.
 5. Åtgärden för att ta bort tänderna kan släppa från arbete under en period av tre till tio dagar.
 6. Aborten ges i tre, fem dagar.
 7. En inguinal bråck kommer att kräva upp till en och en halv månaders rehabilitering.
 8. Ögonoperationer lindrar en person från arbete i upp till två månader.
 9. Vid avlägsnande av äggledarna och återhämtning ges upp till 40 dagar.
 10. Varicose surgery kommer förlänga sjukhuset i en månad.
 11. Spinalintervention kommer att kräva minst två månader.
 12. Hjärtkirurgi och återhämtning varar upp till 70 dagar.

Återhämtningsperioden beror direkt på typen av operation. De är indelade i två typer:

 1. Laparotomi, där de yttre och inre hålen utsätts för snitt. Denna typ av operation är extremt svårt och kräver mer tid att läka in snitten och återställa kroppen.
 2. Laparoskopi är mindre traumatisk, det kräver inte snitt, men är gjord med hjälp av små punkteringar av yttre och inre vävnader. Denna metod kan du orsaka mindre skador på kroppen och läka sår mycket snabbare.

Den slutliga varaktigheten av sjuklistan efter operationen bestäms av den behandlande läkaren och vid behov av den medicinska kommittén.

Möjlighet till förlängning

För hur många dagar de ger sjukskrivning beror på kroppens individuella vittnesbörd och operationens komplexitet. Är det möjligt att förlänga det efter urladdning från sjukhuset? Låt oss se vad lagen säger om detta.

Som regel hålls den opererade patienten på en sjukhusbädd för en strikt bestämd tid, då släpps han hem för uppföljning och återhämtning. Efter att patienten får gå hem med villkoret för vidare behandling hemma, är observatör upprättad för honom, det vill säga patienten är skyldig att besöka läkaren på bestämda dagar för undersökning, byte av dressingar etc.

Men det kan hända att en person släpptes utan behov av uppföljning och rehabilitering, men han känner sig inte så bra och vill förlänga sjukhuset. I båda fallen är förnyelse möjlig.

För att öka sjukskrivningstiden efter operationen måste patienten kontakta hälsokortet. Kommissionen utan patientens närvaro, styrd av sin sjukdomshistoria och resultaten av postoperativ undersökning, bestämmer om behovet av att öka längden på sjukhusets standardperiod. För hela förnyelseperioden är det nödvändigt att besöka den behandlande läkaren med intervaller om minst 1 gång om 15 dagar.

Om patientens tillstånd är erkänt som kroniskt, och fullständig återhämtning är omöjlig, skickas den till MSEC, där det handlar om att erkänna funktionshinder.

Sjuklönebelopp

Oavsett varaktighetsbevisets varaktighet är arbetsgivaren skyldig att betala för det. Sjuklistan ska vara korrekt upprättad och i händelse av förlängning ha underskrifterna från företrädarna för läkarutredningen om lagenligheten av förlängningen av varaktigheten.

Sjuklistan betalas enligt operativa åtgärder enligt följande:

 1. De första tre dagarna av den öppna blanketten löses in på bekostnad av arbetsgivarens egna medel.
 2. Följande dagar kompenseras från socialförsäkringsfonden.

Trots delningen av betalningen görs arbetsgivaren av kvittot på dokumentet och hela upplupen på den.

Kompensationsbeloppet för sjukdomsdagen beror på tre indikatorer:

 1. Sjukfrånvaro.
 2. Den genomsnittliga dagliga inkomsten för en anställd.
 3. Varaktighet för individuell försäkringserfarenhet.

Procentsatsen beror på antalet ackumulerade anställningstider under vilka försäkringspremier betalades.

Tre procentiga utbetalningsnivåer accepteras:

 1. 60% om ackumulerade mindre än fem års försäkringserfarenhet.
 2. 80% med en erfarenhet av fem till åtta år.
 3. 100% om de arbetat mer än åtta år.

För att göra detta betalas löner i två år och delas med det genomsnittliga antalet kalenderdagar för denna period.

För att erhålla det totala beloppet multipliceras den genomsnittliga dagslönen med antalet sjukdomsdagar och den procentuella procentsatsen som anges. 13% av personskatt dras av från upplupen ersättning. Nettobeloppet överförs till arbetstagaren på löpande konto.

Hur många dagars sjukskrivning ges efter operationen, var och hur ska man utöka, hur betalas den

Lagstiftningen fastställer exakt hur många dagar sjukskrivningen ges efter operationen, men den period som lagen definierar är ibland inte tillräckligt för att patienten ska kunna återhämta sig. I en sådan situation är läkarnas händer fulla av "carte blanche": om de anser det nödvändigt, lämnar de patienten sjukskrivning under extremt lång tid, och arbetsgivaren kan inte göra invändningar mot detta.

Vilket begrepp sätter lagen?

Enligt lagen är sjukskrivningsperioden efter operationen 10 dagar. Naturligtvis är hela perioden medan patienten var på sjukhuset också registrerad.

Om den behandlade patientens behandlande läkare anser att 10 dagar för att återställa kroppen inte räcker kan han personligen rulla in handikappslistan i upp till 30 dagar. Om patienten behöver ännu mer tid att återhämta sig har den behandlande läkaren rätt att lägga fram frågan om förlängning av sjukhuset för behandling av medicinska styrelsen. Så är det bestämt hur många dagar sjukskrivningen kommer att ges efter operationen, vilket har visat sig vara svårt.

Kollegialkroppens befogenheter är inte ett exempel som är bredare än en enskild doktor. Medicinsk kommissionen kunde enkelt skicka den opererade medborgare på betald ledighet i längd 10-12 månader - men bara om läkaren kommer att kunna övertyga kommittémedlemmar att patienten verkligen behöver det.

Det är uppenbart att frestelsen är stor, men du borde inte försöka gå in i en kriminell konspiration med en läkare. Ingen läkare kommer att riskera sitt rykte, särskilt med nuvarande böter - alla som har försökt "köpa" en sjuklista under de senaste 3-4 åren vet redan detta.

Det långsiktiga arbetsskiktet har en nackdel: den opererade medborgaren får inte glömma sjukhuset - han kommer att behöva besöka läkarinstitutet en gång var 15: e dag. Efter varje undersökning är den behandlande läkaren skyldig att bekräfta behovet av att fortsätta rehabiliteringsperioden. Om doktorn konstaterar att patienten redan är hälsosam nog för att gå till jobbet, stänger han handikappcertifikatet före schemat.

Den listiga som förstår detta, vet hur man förlänger sjukhuset efter operationen: De börjar "bryta komedi" framför sina närmaste läkare, klaga på smärta på ett eller annat ställe. Dock bör sådana medborgare vara medvetna om att det finns en risk "spela för" om inom 6 månader, kommer läkarna inte några framsteg, det kommer att skicka en medborgare till medicinsk och social kompetens.

Du kan fortfarande ansöka om förlängning av vila i ett fall - om läkaren skickar en patient till ett sanatorium efter en svår operation. Därefter förlängs handikapparket i högst 24 dagar.

Medicinsk praxis: Varaktigheten av rehabilitering efter olika operationer

Det faktum att lagen "repor" alla "en storlek passar alla" är åtminstone konstig, för det mesta - oklokt. Inrätta samma rehabiliteringsperiod för personer som har upplevt blindtarmsavlägsnande och ryggradsoperation - vilken grind går det in? Du behöver inte ha en medicinsk utbildning och i allmänhet åtminstone hur mycket du ska förstå sjukvården för att förstå: denna rättsregel behöver justeras.

Lyckligtvis låter lagen läkare rätten att styras av sunt förnuft när man föreskriver en rehabiliteringsperiod. Inom ramen för medicinsk praxis har vissa oskrivna normer etablerats, så patienten kan ungefär veta hur många dagar av betald vila som läkaren kommer att tillhandahålla, utgående från typen av kirurgisk ingrepp. Ungefärliga datum är som följer.

Avlägsnande av bilagan. Från 10 till 15 dagar - det här är hur länge sjukhuset efter appendicitkirurgi varar. Observera att dessa villkor endast är relevanta om patienten kördes med hjälp av laparotomi-metoden - det vill säga, mjukvävnaderna skars ovanför bilagan. Efter laparoskopi - en operation som innebär mindre invasivitet - invaliditetsbeviset utfärdas för endast 5-7 dagar.

Vila kan förlängas till 1 månad, om patienten har feber efter borttagning av bilagan. Emellertid uppstår problem efter operation för appendicit oftast hos äldre och barn - varken den ena eller den andra behövs.

Avlägsnande av inguinal bråck. Detta är en ganska seriös operation. Sjukhusets varaktighet efter en inguinal bråckoperation är i genomsnitt 1,5 månader. En sådan lång period av rehabilitering på grund av att patienten först efter en månad börjar återgå till livets normala rytm.

Ögonkirurgi. Saker karaktären av kirurgisk ingrepp. Till exempel, när retinalavlossning efter ögonoperation ges, är den sjuk i upp till 2 månader. Handikappbeviset kan stängas ännu tidigare om det är uppenbart att återställandet av hälsa går fort i en snabb takt. Efter avlägsnande av katarakt är resten mycket kortare - dess längd är cirka 14 dagar.

Observera: sjukhusets varaktighet beror inte bara på patientens hälsotillstånd utan även på arbetets art. Om patienten är en vanlig kontorsanställd som spenderar hela arbetsdagen framför en dataskärm har han en chans till ganska lång vila.

Avlägsnande av äggledaren. Syglistens maximala längd efter operationen för att ta bort livmodern är 40 dagar. En mer långvarig vila hos en läkare är värdelös att beg: det är bara möjligt om det är komplikationer. Om patientens arbete är förknippat med kraftig fysisk ansträngning, bör hon diskutera med arbetsgivaren möjligheten att byta till lättare arbete - det finns ingen anledning att tvivla på att den behandlande läkaren kommer att utfärda en sådan rekommendation. Inom 3 månader efter borttagning av livmoderröret är det förbjudet att lyfta något som väger mer än 3 kg, annars kan du lätt vara kvar på operationsbordet igen.

Spinal kirurgi. Den maximala varaktigheten av sjukfrånvaron efter ryggradshjälp har inte fastställts - vilandeperioden beror på hur rehabiliteringen fortskrider. Arbetsgivaren borde definitivt inte vänta på att en anställd ska visas på arbetsplatsen tidigare än 2 månader efter operationen.

Kirurgi på benens ben. Sjukhuset efter operation på benens bender utfärdas i två veckor. Resten kan förlängas upp till 1 månad om patientens arbete är stillasitt eller i samband med stor fysisk ansträngning.

Observera: efter avlägsnande av åderbråck bör belastningar i 2-3 månader undvikas. Därför är det värt att diskutera med arbetsgivaren möjligheten att tillfälligt byta till lätt arbete.

Men var för att förlänga sjukhuset efter operationen, om du känner dig dålig? Du måste komma till sjukhuset för att se din läkare och tala om hälsoproblem och illamående. Det borde komma precis på dagen som doktorn bestämde - det här är viktigt. Om en medborgare saknar den angivna dagen utan att ha en giltig anledning, läggs en särskild anteckning på funktionsbeviset. Med ett sådant märke kan mängden tillfälligt funktionshinder nedsättas.

Om den opererade patienten efter operationen inte kan röra sig självständigt, måste läkaren komma fram till sitt hus för att förlänga sitt sjukhusvistelse. Denna skyldighet är upprättad av ministeriet för hälsa och social utveckling nr 624 av den 29 juni 2011.

Betalning av funktionshinder efter operationen

Ordningen på hur sjuklistan betalas efter operationen är inte på något sätt annorlunda än betalningsordningen för sjuklistan, utfärdad, till exempel på grund av förkylning. De första tre dagarna kompenseras på bekostnad av arbetsgivarens medel, resten betalas av socialförsäkringsfonden. Betalningsbeloppet beror på 2 faktorer: den totala arbetslivserfarenheten och den genomsnittliga nivån på arbetsinkomsten under de senaste 2 åren.

Beräkningen görs enligt följande.

Om arbetstagarens erfarenhet är mindre än 5 år betalas han 60% av genomsnittslönen.

Med en erfarenhet av 5 till 8 år får en medborgare 80% av RFP.

Om erfarenheten överstiger 8 år har medarbetaren rätt till ersättning i full av medellönen.

Dagar för vilka sjukhuset förlängdes betalas som huvudämne.

Den huvudsakliga rekommendationen till de personer som genomgick operationen är följande: man bör inte tillbringa rehabiliteringsperioden "på fötterna" och rusa för att gå till jobbet så fort som möjligt. Det här är det bästa sättet att hitta dig själv igen i ett sjukhusbädd. Tyvärr är de ryska arbetsgivarna inte benägna att vara flexibla när det gäller hälsan hos deras underordnade - de strävar efter att göra vinst nu utan att tänka på hur arbetstagaren kommer att leva med en bruten hälsa efteråt. Om företaget inte bryr sig om arbetstagarens stat och hälsa, förtjänar hon att ge henne det mest värdefulla - livstid?

Sjukfrånvaro efter operation

Utan tvekan regleras längden på betald sjukskrivning enligt arbetslagstiftning och vissa rättsakter. Lagstiftningen anser emellertid också atypiska fall i händelse av vilka standardperioden för funktionshinderna förlängs. Ett av dessa fall är behovet av drift av en anställd hos företaget. Låt oss se vad som är sjukskrivningstiden efter operationen.

Vem ställer sjukskrivningsperioden efter operationen

Patientens vistelse på sjukhuset måste nödvändigtvis vara begränsad, annars påverkas arbetsgivarnas intressen - det är olönsamt för någon att anställa människor för att utföra vissa arbeten hemma under obegränsad tid. Behörigheten att godkänna vistelsens längd på sjukhuset ges inte till all medicinsk personal. Till exempel på en blodtransfusionsstation eller en akutarbetare kan du inte begära sjukskrivning. Det är omöjligt att utfärda en lista över funktionshinder och i kliniker som inte har godkänt statlig ackreditering.

Som regel utfärdas en sjuklista av en läkare som övervakar patientens hälsa. Fristen för behandling som läkaren kan ange i dokumentet är:

 • 10 dagar om sjukskrivning mottogs på grund av tandprocedurer
 • 15 dagar om handikappbeviset utfärdas av den behandlande läkaren.

Sjukvårdscertifikatet utökas endast efter beslut av läkarkommissionen om patienten har cancer, om han eller hon är tilldelad en funktionshindrad grupp eller om en operation har utförts. I detta fall utfärdas en annan sjukskrivning och bifogas ett tidigare utfärdat dokument. Åtgärderna för det andra pappret börjar dagen efter det att det första arket slutförts.

S: t Petersburg, Leningradregionen ring: +7 (812) 309-13-76

Hur förlänger sjukskrivningsperioden efter operationen

Enligt de allmänna reglerna har läkarkommittén engagerat sig i förlängning av arbetsoförmåga, men i sällsynta fall har den behandlande läkaren också rätt till detta.

Lagen fastställer en särskild lista över allvarliga sjukdomar, vid vilken det inte krävs någon avgift för att samla in en provision - det räcker att kontakta den behandlande läkaren och sjukhuset utökas.

Om patienten har möjlighet att röra sig självständigt, måste han personligen besöka läkaren för att utöka funktionshinderlistan. Och om dagen för besöket saknas utan bevis av en giltig anledning, kommer läkaren att markera en överträdelse av sjukhusvistelsen, som negativt påverkar hans betalning av arbetsgivaren.

Men om patienten efter operationen inte kan flytta utan hjälp av utomstående eller i princip är läkaren skyldig att komma till patientens hus och förlänga sjuklistan efter patientens undersökning.

Sjukfrånvaro efter operation i buken

Vissa operationer kräver en lång återhämtningsperiod för patienten på grund av dess komplexitet och hälsorisk. Till exempel är äggstocksresektion ganska farlig. I sådana fall kan en sjukhuspatient förlängas upp till en månad eller mer, för att inte tala om fall då postoperativa komplikationer observeras.

För att förlänga inkapacitetsskiktet för den patient som genomgått bukoperation, måste du först kontakta huvudläkaren hos den medicinska institutionen där operationen utfördes, och sedan huvudet på det medicinska centret.

Bukoperationerna är uppdelade i två typer - laparotomi (när bukhålan öppnas) och laparoskopi (när manipuleringar utförs med hjälp av verktyg i plaströr). I det första fallet är återhämtningsperioden förutbestämd så länge, och sjukhuset utfärdas under lång tid. I det andra fallet varar sjukhuset en vanlig tid - 15 dagar, eftersom kroppens återhämtning sker inom en vecka:

 • 5 dagar tilldelas för sjukhusvistelse, så att läkare har möjlighet att övervaka patientens tillstånd;
 • 10 dagar ska patienten spendera hemma och väntar på full återhämtning av hälsan.

S: t Petersburg, Leningradregionen ring: +7 (812) 309-13-76

Sjukfrånvaro efter operation för skakning av hjärnan

Hjärnskakning involverar ett stort antal komplexa kirurgiska ingrepp, såsom att ta bort ett fragment av en ven från en hand / ben och sy i den i hjärnan, utföra en skur i skallen etc. När operationen är klar observerar en specialist patienten i minst 24 timmar i intensivvården. Den ursprungliga återhämtningsperioden varar åtminstone fem till åtta dagar.

Sjuklistan kommer att utfärdas i minst 30-45 dagar, eftersom denna operation kräver att patienten vilar och inte ska träna. En sådan lista över oförmåga kan utfärdas av den behandlande läkaren, men efter en månad kommer en särskild kommission att ansvara för förlängningen om patienten behöver mer tid för rehabilitering.

Lagstiftning om ämnet

Typiska misstag

Fel: En patient som inte kan röra sig självständigt efter operationen, orsakar att en social taxa kommer till den övervakande läkaren för att förlänga sjukhuset.

Kommentar: Patienter som inte kan röra sig självständigt efter att ha genomgått en operation bör ringa den närmaste läkaren hemma - det här är medicinsk professionell ansvar.

Fel: Patienten kräver att den behandlande läkaren förlänger sitt sjukhusvistelse till honom, även om förlängningen endast tillhandahålls på grund av komplikationer.

Kommentar: Den behandlande läkaren har inte alltid rätt att utöka listan över arbetsoförmåga - i de flesta fall, om patienten insisterar på att han behöver mer tid för att återställa hälsan, samlas en medicinsk kommission, vars uppgift är att bestämma omfattningen av behovet av att förlänga sjukhusvistelsen.

Svar på vanliga frågor om sjukskrivningsperioden efter operationen

Fråga nummer 1: I vilka fall kan laparoskopi förlänga sjukskrivningen efter laparoskopi?

Svar: Laparoskopi kräver ingen lång återhämtningsperiod, eftersom detta kirurgiska ingrepp inte orsakar mycket kroppskada, och därför är förlängningen av listan över arbetsoförmåga endast möjlig efter att ha gått till sjukvården - den behandlande läkaren har inte rätt att förlänga ledigheten. Det är möjligt att förlita sig på en andra sjuklista endast om postoperativa komplikationer observeras, eller om det visade sig att en andra operation krävs.

Fråga nr 2: Hur kommer den arbetare som förfalskade sjukskrivningen straffas?

Svar: Förfalskning av handlingar är en allvarlig kränkning av lagen, som omfattas av strafflagen.

Fråga nummer 3: Vad är termen på sjukhuset efter operationen för att ta bort bilagan?

Svar: Om blindtarmsinflammation upptäcktes i tid, och det fanns inga komplikationer, är bara en vecka tillräcklig för återhämtning, och därför är standard sjuklistan 15 dagar. Om tillägget hade tid att bryta, och peritonit började, utökades sjukhuset till en månad eller mer.

St. Petersburg, Leningrad-regionen, ring: +7 (812) 628-71-73

Sjukfrånvaro efter operationen - vad kan vi förvänta oss?

Sjukhusförmåner: Vad ska arbetstagaren vänta efter operationen?

Arbetaren, sjuk, återhämtar sig inte alltid snabbt. Det finns fall då operation är nödvändig. Och då kan sjukskrivningen vara försenad. Och hur mycket? Och vad bestämmer dess längd? Hur man beräknar sjukskrivningen? Låt oss räkna ut det tillsammans.

Vem bestämmer sjukskrivningsperioden efter operationen

Enligt gällande lagstiftning i Ryssland kan en sjuklista endast utföras för en viss period som har en gräns. Och inte alla vårdpersonal kan utfärda en sjuklista.

Så, listan över funktionshinder kan inte erhållas:

 • vid stationen där blodet transfekteras;
 • ambulansarbetare.

Sjukhuset efter operationen ska, som i alla fall, vara ordinerad av den behandlande läkaren. Dens varaktighet bestäms också av läkaren.

Maximal och minsta sjukhusvistelse

Enligt doktorens vittnesbörd kan arbetstagaren drivas på och stanna i samband med detta på sjukhuset. Efter operationen behöver arbetaren lite tid att återhämta sig och rehabilitera.

Någon gång efter operationen släpps patienten hem. Sedan fortsätter han behandling i hans klinik, som han tilldelas. Och vad sägs om sjukhusets maximala löptid?

Lag nr 255-FZ anger att patienten är utfärdat ett intyg om oförmåga för hela perioden av hans vistelse på sjukhuset. Hans läkare ger ut.

Han öppnar sjukhusdatumet när patienten är inlagd på sjukhuset och stänger den med datumet för urladdning.

Därefter måste det presenteras på sjukhuset på bostadsorten där patienten kommer att observeras under en tid.

Lagstiftningen möjliggör förlängning av sjukhuset i ytterligare 10 dagar efter det att patienten har tömts från sjukhuset. Sålunda är sjukskrivningsperioden efter operationen 10 dagar.

Den medicinska kommittén har befogenhet att förlänga sjukhuset efter operationen i upp till 10 månader, men det måste finnas en positiv dynamik under sjukdomsförloppet.

Om patienten genomgått en komplicerad operation, på grund av vilken långsiktig rehabilitering krävs, kan sjuklistan ökas till 1 år.

Följaktligen kan varaktigheten av arbetsoförmågan efter operationen från sjukhusets tidpunkt gå ut till ett år.

Men det finns en egenhet - patienten måste komma till den medicinska institutionen där operationen utfördes en gång var 15: e dag för att hans närmaste läkare ska genomföra en undersökning och ge bekräftelse på behovet av en sådan lång sjukhusvistelse.

Oftast, efter tunga operationer, för en lyckad rehabilitering skickas patienten till ett specialiserat sanatorium för behandling. I det här fallet kan sanatoriet öka sjukhusets längd under ytterligare 24 dagar.

Om patienten under lång tid efter operationen inte förbättras, ska han skickas för medicinsk och social kompetens för att bestämma möjligheten att tilldela en handikappgrupp till en sådan patient.

Det är möjligt att skicka en sjuk anställd till denna undersökning om det endast finns en positiv trend i behandlingsresultaten inom sex månader efter operationen.

Om operationen utfördes i en annan stad, tar sjukhuset hänsyn till den tid som spenderas på vägen till vägen tillbaka.

Sjukhusets term för olika verksamheter

Antalet sjukdagar, som nämnts ovan, bestäms av den behandlande läkaren. Dess tidpunkt kan variera från operationens allvar. Dagen som presenteras i vårt bord är långt ifrån fullständigt.

Återigen, här är indikativa datum. Ytterligare behandling och återhämtning efter operationen är allt efter den läkare som är behandlad och medicinsk och social kompetens. (ITU)

Sjukhusets löptid löpte ut. Vad man ska göra

Särskild siktlista är inte upprättad enligt lag - arbetstagaren kommer att behandlas till full återhämtning eller tills handikappgruppen tilldelas honom.

När denna period löper ut skickas patienten nödvändigtvis till ITU (medicinsk och social kompetens).

Personer för vilka funktionshinder inte har upprättats, utökas sjukhuset till det ögonblick full återställande av arbetsförmåga eller omdirigeringstidpunkten till ITU.

Om patientens behandlingstid på sjukhuset är mer än 30 kalenderdagar i sammandrag, måste i kolumnen "Läkarundersökning" underskrivas av ordföranden för medicinska kommissionen och den behandlande läkaren. Om sjukhusperioden är mindre än 30 dagar enligt kalendern, är det i det här fallet tillräckligt att endast underteckna den behandlande läkaren.

Kära läsare, informationen i artikeln kan bli föråldrad, använd det fria samrådet genom att ringa: Moskva +7 (499) 350-80-59, S: t Petersburg +7 (812) 309-94-01 eller fråga advokaten en fråga med feedbackformuläret, nedan.

Sjukhuslista efter operation: tid och varaktighet

Välkommen! I denna artikel kommer vi att prata om tidpunkten för sjukhusarket efter att en person genomgår ett kirurgiskt ingrepp.

Idag lär du dig:

 1. Vilka läkare och organisationer ställer in en tidsgräns och hur många dagar
 2. Typer av operationer. Vilka tidsgränser gäller för olika typer;
 3. Är det möjligt att förlänga sjukhuset efter utgången
 4. Hur sjukpenningen betalas, vilka faktorer påverkar förmånens storlek?
 5. Vad ska man göra om sjukhuset är stängd.

Vid sjukdomsfallet har arbetstagaren rätt att få sjukskrivning. Han har sina egna villkor som patienten behandlas hemma eller på sjukhus.

Dokumentet som definierar sjukdomen utfärs endast av den behandlande läkaren, men inte på något sätt en ambulansläkare eller honung. en blodtransfusionsstationarbetare.

Den maximala tid som en läkare kan tillhandahålla självbehandling är 15 dagar och tandläkaren är 10 dagar. Om en person har genomgått operation har sjukhuset sina egna villkor, som bestäms av en särskild medicinsk provision.

Ursprungligen, när en patient tas in på en läkarmottagning och det finns en sjukdom som kräver kirurgisk behandling skriver läkaren ut ett dokument om sjukdomen i 15 dagar. Om det finns behov, ordinerar läkaren patientkirurgi och postoperativt sjukhus för sin rehabilitering.

Efter återhämtning, för egenvård, avlämnas den person som rehabiliteras på bosättningsorten, det vill säga måste han återvända till sin klinik för att få en fullständig behandling av läkemedelsbehandling.

På dagen för tillträde till sjukhuset för kirurgi öppnar kirurgen en ny sjuklista och stänger den endast vid urladdning från sjukhuset. Detta regleras av federal lag nr 255. Denna lag tillåter att förlänga postoperativ behandling i ytterligare 10 dagar.

När man observerar den positiva dynamiken i patientens återhämtning kan VC-specialisterna förlänga sjukhusperioden till 10 månader, och om patienten måste behandlas efter en komplicerad operation, då upp till 1 år.

Om en patient sänds för rehabilitering till en apotek eller sanatorium, innebär detta faktum förlängningen av medicinska dokumentet i ytterligare 24 dagar, inklusive resedag till platsen.

Om en person inte gör några positiva förändringar i sin hälsa som han är på anslaget bör han genomgå ITU - medicinsk och social kompetens.

Det här är ett samråd med läkare som, efter att ha undersökt patientens tillstånd, lägger fram ett beslut om att ytterligare förlänga behandlingsperioden eller ge honom graden och gruppen av funktionshinder. Patienten skickas till MSE efter 4 månader. sedan sjukdomsuppkomsten.

Datum på sjukhus efter olika operationer

I medicinsk praxis är alla typer av kirurgiska ingrepp indelade i två grupper:

Lätta operationer är de efter vilka patientpatienten står upp nästa dag och kan släppas ut från sjukhuset på tredje eller femte dagen. I vissa fall kan sjukhuset släppas ut i 15 dagar, och på den 16: e dagen är det nödvändigt att börja utföra arbetsuppgifter.

Medium - det här är operationer, varav vistelsen på sjukhuset kan vara försenad och återhämtningen tar upp till 30 dagar.

Svåra operationer - fall där en person efter operation kan kräva långvarigt hjälp av kvalificerad personal att lyfta till fötterna. I detta fall kan tidpunkten för sjukdomen vara försenad i flera månader.

Dessa verksamheter omfattar:

 • Öppna frakturer eller förskjutna frakturer;
 • Skador på mänsklig skalle med hjärnskakning;
 • Djupa, kraftiga sår eller nackdelar som uppstår på grund av hårt arbete.
 • Appendicit med peritonit;
 • Hjärtinterventioner;
 • På ryggraden.

Tänk på hur mycket tid det tar att stanna på sjukhuset efter olika operationer.

Vistelsetiden på sjukhuset beror på typen av operation:

Det första fallet i bukoperation är det svåraste och kräver långtidsvård, så att läkaren själv kan utfärda ett medicinsk dokument länge.

Den andra typen är mindre traumatisk för människor. Det förutsätter punkteringar med specialverktyg, varefter kroppen snabbt kan återhämta sig, så att vistelsetiden på sjukhuset är 15 dagar.

Alla ovanstående möten med kirurgen måste betalas av arbetsgivaren i enlighet med lagen.

Vad sägs om plastikkirurgi? Om patienten vände sig till en plastikkirurg för hjälp med att förbättra en eller annan del av kroppen, kommer sjuklistan inte att släppas ut.

Men under operationen för att eliminera svårigheter för livet, till exempel krumningen i septum i näsan eller munhålan, kan läkaren inte vägra invaliditetscertifikatet. Det utfärdas för perioden från inträde till sjukhuset för att lossna från det.

Är det möjligt att förlänga sjukhuset efter tidsfristen?

Lagar fastställer inte styva gränser för sjukhusperioden, de bestäms individuellt i varje enskilt fall. Men den sista dagen beror på patientens fullständiga återhämtning, vilket bestämmer hans lämplighet att börja arbeta.

Ett annat resultat av sjukdomen och postoperativ behandling är tilldelningen av en grad eller en grupp av funktionshinder som ligger inom ITU: s kompetens.

I händelse av funktionshinder stängs handikappcertifikatet automatiskt på undersökningsdagen. Och om ett sådant alternativ är uteslutet, bestäms sjukdomsperioden för en period tills full återhämtning.

Hur görs sjukhusbetalning?

En revisor ska vara uppmärksam när man tar en sjuklista från en patient till korrekt att fylla i dokumentet som bekräftar sjukdomen.

 1. Om sjukdomsperioden är längre än 30 dagar, måste VK-specialistens underskrift vara förutom underskriften hos den behandlande läkaren.
 2. Och när man genomgår en läkarundersökning bör kolumnerna fyllas i med en indikation på datumet för innehav, förlängningen av sjukhuset eller dess stängning med utnämning av en annan.
 3. Personuppgifter för den anställde.

Vid överträdelser måste arbetstagaren ansöka på behandlingsplatsen med en begäran om att korrigera fel. Om detta inte händer är funktionsbeviset ogiltigt.

I alla fall måste sjuklistan efter operationen eller inte betalas av arbetsgivaren om en anställd har anställningsavtal och försäkringspremier betalas till Socialförsäkringskassan (FSS).

När operationen och rehabilitering är inom 15 dagar måste arbetstagaren lämna in sjuklistan till företaget, där den betalas inom 10 dagar.

Betalning av sjukhus beror på vissa faktorer:

 • Varaktigheten av sjukdomen från den första dagen av sjukdom fram till urladdning;
 • Anställningstiden för en anställd under vilken försäkringsbetalningar gjordes för honom
 • Det genomsnittliga resultatet för de senaste två åren före sjukdomen.

Om termen på grund av sjukdom beräknas i månader, sker betalningen i delar, för varje förlängt blad. Detta beror på det faktum att formuläret endast innehåller några rader för förlängningen av sjukdomen.

Revisorn beräknar invaliditetsförmånen, ersätter medel från FSS och betalar sedan arbetstagaren. Betalningsbeloppet beror på antal års tjänst och betalas till 60, 80 och 100%.

Vad ska man göra efter sjukhusets utgång?

Arbetstagarens effektivitet beror på den överförda verksamheten. Många sjukdomar efter urladdning kräver lätta arbeten.

 1. Om en anställd har haft en operation i ögonen, och hans verksamhet är kopplad till en lång vistelse framför datorn, kan arbetstagaren räkna med förlängningen av villkoren för sjukhuset.
 2. Om en anställd har haft en operation på fötterna, till exempel med åderbråck, så förlängs termen upp till 30 dagar, men denna sjukdom kräver en längre vila, därför måste arbetsgivaren tillhandahålla arbetstagaren lätt arbete i ytterligare två, tre månader.
 3. Om en kvinna har förlorat ett livmoderrör eller livmoder under operationen, ska hon inte lyfta tunga föremål (upp till 3 kg) i tre månader, detta bör också beaktas av arbetsgivaren.

I alla fall kirurgisk ingrepp är patientens belastning på kroppen kontraindicerad för första gången efter att ha gått i arbete, för att inte förlora en bra specialist är arbetsgivaren skyldig att ge honom en sparsam operation.

Sjukfrånvaro efter operation

Operativ inblandning i människokroppen, utöver obestridlig hjälp, medför långsiktigt återhämtning och oförmåga att utföra olika slags arbete under en viss tid.

Hur är vistelsetiden på sjuklistan efter operationen bestämd? Är det möjligt att förlänga sjukhuset efter operation för att återställa ett hälsosamt tillstånd? Och på vilka avgöranden beror beslut om varaktigheten av ett handikappbevis som doktorerna fattar?

Behörighet för sjukskrivning

Varje medborgare i Ryska federationen eller en bosatt i landet har rätt att få vård. De som arbetar, förutom behandling, får också en sjuklista, som gör det möjligt för dem att ansöka om betalning av funktionsdagar.

Sjuklistan ger, utöver den ekonomiska kompensationen, patienten en grund för tillfällig närvaro på sin arbetsplats lagligt. För sjukdomsperioden sparas arbetstagaren sin position och lön.

En sjuklista är ett officiellt dokument som endast utfärdas i de medicinska institutionerna som har särskild ackreditering.

Av denna anledning kan en handikappsform endast erhållas genom att besöka en läkare, när du ringer till en ambulans eller en läkare till hans hus, är hans urladdning omöjlig.

Ett handikappark är ett specialdokument som har en unik streckkod och flera skyddsnivåer. Detta förfarande förhindrar förfalskning av dokument.

Ryska federationens lagstiftning fastställer följande skäl för att utfärda en sjuklista:

 1. Sjukdom eller skada hos en arbetande person.
 2. En nära släktingars sjukdom som är en medlem av arbetstagarens familj om patienten behöver vård. Ej utfärdad för perioden av behandling av en släkting.
 3. Karantänaktiviteter. Ansök på både arbetstagaren själv och hans barn under 7 år.

Kompensationsbetalningar för funktionshinder garanteras av staten. Följande kategorier av medborgare har rätt till monetärt stöd och betalning av sjukskrivning:

 1. Anställd enligt anställningskontrakt.
 2. Anställda i statliga och kommunala organ.
 3. Entreprenörer, som leder enskilda aktiviteter inom olika verksamhetsområden.
 4. Personer som frivilligt betalar försäkringspremier.

En faktor som förenar alla kategorier är den regelbundna betalningen av försäkringsavgifter till socialförsäkringsfonden. Månatliga avdrag för anställda görs av arbetsgivare.

Standardavdragsräntan motsvarar 2,9% av upplupen lönebelopp. Om en person arbetar i farligt och / eller skadligt arbete ökar insatsbeloppet.

Alla medel som skickas till FSS utgör en budget, från vilken ersättningsbelopp därefter betalas.

 1. Dagar med tillfällig funktionshinder.
 2. Moderskapsförmåner föräldrar.

Maximal längd

Frågor om själva försäkringen och betalning av ersättningsbelopp för sjukdomstid regleras av federal lag nr 255 "om obligatorisk socialförsäkring för funktionshinder".

I synnerhet står det om sjukskrivningstiden. Lagen fastställer maximala perioder för olika fall.

Maximalt bestämmer inte sjukhusets obligatoriska tillslutning efter den angivna tiden, men indikerar att patienten måste utöka formuläret på ett annat sätt.

De maximala termer som anges i FZ-255 beräknas på grundval av allmän medicinsk praxis och patientåtervinningsperioder.

Om patienten av någon anledning inte har återhämtat sig inom den tilldelade perioden, bör han genomgå ytterligare undersökningar och medlemmarna i den medicinska kommittén kommer att föreskriva en ytterligare förlängningsperiod och nyanser av behandlingen.

Sjuklistan kan lämnas av läkaren i 15 dagar, om han är registrerad av en medicinsk assistent, blir varaktigheten reducerad med fem dagar.

Sådana termer används för vanliga sjukdomar, för vilka denna period är mer än tillräckligt.

Det finns dock andra sjukdomar eller skador som kräver betydligt mer tid för att återställa kroppsfunktioner.

För återvinning ges:

 1. Upp till 15 dagar för förkylningar, såsom akuta respiratoriska virusinfektioner, ont i halsen, influensa.
 2. Upp till 3 veckor med vattenkoppor.
 3. 20-28 dagar om en hjärnskakning inträffade.
 4. För sprickor och skador tills återhämtning. Oftast tar benfrakturer upp till 2 månader och ryggraden upp till 8 månader.
 5. Onkologiska sjukdomar behandlas tills ett positivt resultat uppnås, men oftast ges de upp till sex månader.
 6. Tuberkulospatienter kan förlängas till ett år.

Återhämtningsperioden för kirurgiska ingrepp bestäms av den sjukdom som orsakade operationen och graden av komplikationer efter det.

Som framgår av dessa figurer kan den maximala varaktigheten av funktionshinder betraktas som en period på ett år.

Om vårdkommissionen bestämmer att patienten inte återhämtar sig och hans kropp inte återhämtar sig, är det fråga om att erkänna hans partiella eller fullständiga funktionshinder och ge honom invaliditetsgruppen.

Sjukhusets tid under operationen

Hur många dagar sjukskrivningen ges efter operationen bestäms av patientens tillstånd.

Bulletins längd under operationen beror på andra kategorier.

Om en medborgare själv ansöker på sjukhuset med klagomål om dålig hälsa, är läkaren skyldig att ge honom ett funktionsbevis i högst 15 dagar.

Under denna period testas och undersöks patienten. Om diagnosen bekräftas skickas han till operation för operation.

En persons vistelse på ett sjukhus kan variera i varaktighet. De vanligaste kirurgiska ingreppen kräver en sådan tid:

 1. 10 till 15 dagar då appendicit tas bort.
 2. När livmodern är borttagen är återhämtningsperioden från 65 till 100 dagar.
 3. Upp till 55 dagar utfärdade till dem som har skurit ut gallblåsan.
 4. 20-28 dagar tilldelas cysten.
 5. Åtgärden för att ta bort tänderna kan släppa från arbete under en period av tre till tio dagar.
 6. Aborten ges i tre, fem dagar.
 7. En inguinal bråck kommer att kräva upp till en och en halv månaders rehabilitering.
 8. Ögonoperationer lindrar en person från arbete i upp till två månader.
 9. Vid avlägsnande av äggledarna och återhämtning ges upp till 40 dagar.
 10. Varicose surgery kommer förlänga sjukhuset i en månad.
 11. Spinalintervention kommer att kräva minst två månader.
 12. Hjärtkirurgi och återhämtning varar upp till 70 dagar.

Återhämtningsperioden beror direkt på typen av operation. De är indelade i två typer:

 1. Laparotomi, där de yttre och inre hålen utsätts för snitt. Denna typ av operation är extremt svårt och kräver mer tid att läka in snitten och återställa kroppen.
 2. Laparoskopi är mindre traumatisk, det kräver inte snitt, men är gjord med hjälp av små punkteringar av yttre och inre vävnader. Denna metod kan du orsaka mindre skador på kroppen och läka sår mycket snabbare.

Den slutliga varaktigheten av sjuklistan efter operationen bestäms av den behandlande läkaren och vid behov av den medicinska kommittén.

Möjlighet till förlängning

För hur många dagar de ger sjukskrivning beror på kroppens individuella vittnesbörd och operationens komplexitet. Är det möjligt att förlänga det efter urladdning från sjukhuset? Låt oss se vad lagen säger om detta.

Som regel hålls den opererade patienten på en sjukhusbädd för en strikt bestämd tid, då släpps han hem för uppföljning och återhämtning.

Efter att patienten får gå hem med villkoret för vidare behandling hemma, är observatör upprättad för honom, det vill säga patienten är skyldig att besöka läkaren på bestämda dagar för undersökning, byte av dressingar etc.

Med fortsatt behandling som utfärdas i operation, stängs och i kliniken öppnas en ny blankett.

Men det kan hända att en person släpptes utan behov av uppföljning och rehabilitering, men han känner sig inte så bra och vill förlänga sjukhuset. I båda fallen är förnyelse möjlig.

För att öka sjukskrivningstiden efter operationen måste patienten kontakta hälsokortet.

Kommissionen utan patientens närvaro, styrd av sin sjukdomshistoria och resultaten av postoperativ undersökning, bestämmer om behovet av att öka längden på sjukhusets standardperiod.

För hela förnyelseperioden är det nödvändigt att besöka den behandlande läkaren med intervaller om minst 1 gång om 15 dagar.

Om patientens tillstånd är erkänt som kroniskt, och fullständig återhämtning är omöjlig, skickas den till MSEC, där det handlar om att erkänna funktionshinder.

Sjuklönebelopp

Oavsett varaktighetsbevisets varaktighet är arbetsgivaren skyldig att betala för det. Sjuklistan ska vara korrekt upprättad och i händelse av förlängning ha underskrifterna från företrädarna för läkarutredningen om lagenligheten av förlängningen av varaktigheten.

Sjuklistan betalas enligt operativa åtgärder enligt följande:

 1. De första tre dagarna av den öppna blanketten löses in på bekostnad av arbetsgivarens egna medel.
 2. Följande dagar kompenseras från socialförsäkringsfonden.

Trots delningen av betalningen görs arbetsgivaren av kvittot på dokumentet och hela upplupen på den.

Kompensationsbeloppet för sjukdomsdagen beror på tre indikatorer:

 1. Sjukfrånvaro.
 2. Den genomsnittliga dagliga inkomsten för en anställd.
 3. Varaktighet för individuell försäkringserfarenhet.

Procentsatsen beror på antalet ackumulerade anställningstider under vilka försäkringspremier betalades.

Tre procentiga utbetalningsnivåer accepteras:

 1. 60% om ackumulerade mindre än fem års försäkringserfarenhet.
 2. 80% med en erfarenhet av fem till åtta år.
 3. 100% om de arbetat mer än åtta år.

Beräkningen av den genomsnittliga dagliga indikatorn på den opererade patientens inkomster har gjorts under de senaste 24 månaderna.

För att göra detta betalas löner i två år och delas med det genomsnittliga antalet kalenderdagar för denna period.

För att erhålla det totala beloppet multipliceras den genomsnittliga dagslönen med antalet sjukdomsdagar och den procentuella procentsatsen som anges. 13% av personskatt dras av från upplupen ersättning. Nettobeloppet överförs till arbetstagaren på löpande konto.

Sjukfrånvaro efter operation

Återhämtning från skada tar oundvikligen en viss tid. Om en liknande situation uppstår med en anställd som är officiellt anställd, betalas sjuklistan.

I detta fall betalas arket för återhämtning efter kirurgisk behandling på bekostnad av arbetsgivaren och socialförsäkringsfonden.

De första tre dagarna av att vara hemma på grund av arbetsoförmåga betalas av organisationens pengar och följande betalas av socialförsäkringsfonden.

Registrering av sjuklistan efter operation

Varje kirurgiskt ingripande innebär en återhämtningsperiod. Dess längd beror på operationens komplexitet och karaktären hos arbetarens kropp.

Följaktligen är den period under vilken arbetstagaren är sjukledig inte direkt beroende av honom.

Arbetstagaren är skyldig att utfärda ett lämpligt blad om vistelsen på sjukhuset och lägga fram det för arbetsgivaren. Dessa dokument är doktorn. Sedan utfärdas de till arbetstagaren för överföring till arbetsgivaren.

Pappersarbete sker utan medverkan av arbetstagare och styrs av hushållsavdelningarna i hälsovårdsministeriet.

Hur man blir sjuk efter operationen

Den tid det tar att återställa kan delas in i två olika perioder:

 • Behandlas med sjukhusets villkor. Varaktigheten bestäms av läkaren, baserat på komplexiteten i arbetstagarens tillstånd. Han kommer att behandlas på sjukhuset så länge som nödvändigt för återhämtning;
 • Poliklinisk behandling. Den tid som krävs för att genomgå denna form av behandling beror också på doktorn. Varaktigheten av poliklinisk behandling begränsas emellertid av hälsovårdsministeriets normer och kan inte förlängas på obestämd tid.

Den angivna tiden kan variera kraftigt. I det här fallet ingår operationen och hur lång tid för återhämtning som ingår i den allmänna sjuklistan och är föremål för betalning. Du kan få det nödvändiga dokumentet från din läkare.

Dessutom är utfärdandet av ett ark efter operation inte rätt, men en läkares plikt. Därför utfärdas och utfärdas dokumentet i alla fall av verksamhet.

Patienten behöver bara ta emot den.

Hur många dagars sjukskrivning ger efter operationen

Villkor, hur man beräknar ett sjukhus efter operationen, beror på vilken typ av behandling. Det här påverkar hur länge återhämtningen är:

 • Inpatientbehandling. Det kan ta den tid som krävs för relativ patientåterhämtning. Antalet dagar är inte begränsat. Återhämtningstiden kan ta flera veckor eller flera månader - det spelar ingen roll. Allt detta kommer att betalas av FSS, oavsett hur länge
 • Hembehandling tar inte mer än 10 dagar. Den angivna varaktigheten av dagar kan ökas av läkaren för en annan månad. Detta är möjligt enligt doktorns enda beslut. Om en sådan period är otillräcklig kan arket förlängas med ytterligare 10 dagar. Men för detta behöver du ett beslut av den medicinska kommittén.

Arbetstagarens funktionshinder är arbetsgivaren skyldig att betala.

Hur man betalar sjukskrivning efter operationen

Ett blad av tillfälligt funktionshinder efter medicinskt ingripande betalas på vanliga villkor. Anställda får ersättning baserat på tjänstens längd.

Om försäkringsperiodens löptid inte överstiger 6 år, ersätts inte mer än 60% av det genomsnittliga resultatet. När en anställd har arbetat i mer än 5 år men mindre än 8 år betalas denna löptid med 80% av genomsnittlig inkomst.

Men om erfarenheten är mer än 8 år betalas behandlingen med högsta möjliga hastighet. Sjukfrånvaro återbetalas 100%.

Hur många dagar går sjukhuset efter blindtarmsoperation?

Eftersom borttagning av appenditit är en av de enklaste operationerna tar återhämtningstiden bara 3 dagar. Om ingreppet har orsakat en långvarig ökning av temperaturen eller andra konsekvenser kan invaliditets tiden ökas.

Sjukhusplåt efter bukoperation - hur många dagar

Varaktighet beräknas enligt standardregeln.

Inpatientvård kan ta en obegränsad tid och varaktigheten av poliklinisk behandling - 10 dagar med möjlighet till förlängning av en läkare, och sedan en medicinsk provision.

Det måste förstås att bukintervention kan ge ett antal komplikationer. Och de kan i sin tur innebära en lång återhämtningsperiod.

Dessutom föreslår vissa yrken att arbetarna är i god hälsa. Om arbetslöshets varaktighet överstiger sex månader har arbetsgivaren rätt att säga upp avtalet med betalning av ersättning.

Om du har frågor, kontakta en advokat. Du kan ställa din fråga i formuläret nedan, i fönstret online konsult längst ned till höger på skärmen eller ringa numren (klockan och ingen lediga dagar):

 • +7 (499) 577-01-78 - Moskva och region;
 • +7 (812) 467-38-97 - St Petersburg och region;
 • +7 (800) 707-31-40 - alla regioner i Ryska federationen.

Syglistans maximala längd efter operation, vid onkologi, om graviditet och förlossning:

En sjuklista är ett dokument som bekräftar medborgarens tillfälliga funktionshinder på grund av en viss sjukdom.

Reglerna för genomförandet och betalningsförfarandet är inte kända för alla medborgare i vårt land, även om en sådan situation kan påverka alla.

Sjukdomen kan bero på hur länge sjukskrivningen utfärdas.

Vem utfärdade dokumentet

Dokumentet om funktionshinder för poliklinisk behandling för akuta respiratoriska virusinfektioner, lätt matförgiftning, mindre skador, inflammatoriska processer i mild form upprättas i kliniken.

Den maximala längden på en sjuklista är 15 kalenderdagar, inklusive de första och sista dagarna av åtgärden. Efter denna tid måste patienten visas på läkarmottagningens kontor. Om hans sjukdom fortsätter kan sjukhuset förlängas.

Termen för vilken sjukskrivningen förlängs bestäms individuellt och beror på arten och prognosen för sjukdomen.

I vissa fall, att utfärda det dokument kan tandläkaren - om det finns en akut sjukdom i munhålan, vilket begränsar förmågan att arbeta, eller en sjukvårdare - för vistelser på patienter på landsbygden. Sicklistens maximala längd är i detta fall upp till 10 kalenderdagar.

Endast statliga medicinska institutioner - polykliniker, sjukhus, sjukvårdspersonal och obstetriska centra har rätt att utfärda handlingar om funktionshinder.

Du kan utfärda en sjuklista och presentera ett identitetsdokument (oftast är det ett pass).

Om en medborgare är anställd i flera institutioner, utfärdas 1 dokument för varje arbetsplats.

Graviditet och förlossning

För kvinnor som förbereder sig på att bli mödrar föreskriver lagen särskilda villkor. Sjukfrånvaro utfärdas när graviditeten har uppnått 30 veckor, i 140 dagar, dvs 70 - före barnets födelse och 70 - efter det.

Denna procedur gäller om kvinnan bär 1 barn. Om förlossning kommer för tidigt eller om komplikationer finns, förlängs arbetsoförmågan till 156 dagar.

När graviditeten diagnostiseras med 2 eller fler frukter, förbereder läkaren en sjuklista i 194 kalenderdagar.

Inpatientbehandling

Vid allvarlig sjukdom som kräver sjukhusvistelse och långvarig behandling kan patienten inte kunna arbeta mycket längre än standard 15 dagar.

Detta sker efter akuta sjukdomar i hjärncirkulationen (stroke), med patologier i hjärt-kärlsystemet, kroniska sjukdomar med allvarlig kurs. I sådana fall utfärdas sjukhuset under hela vistelsetiden på sjukhuset.

Om det behövs kan patienten ges ytterligare 10 dagar efter urladdning. Vad är den maximala sjukfrånvaron (per år)? Det beror helt på arten av sjukdomen och den behandling som kommer att bli nödvändig.

I vissa situationer når varaktigheten av tillfällig funktionshinder 12 månader.

Åtgärder för onkologisk diagnos

Med en diagnosen onkologisk sjukdom utges sjuklistan i upp till 120 kalenderdagar. Ytterligare åtgärder beror på förutsägelsen av patientens tillstånd.

Med en förväntad förbättring kan sjuklistan förlängas med upp till 10 månader. I de flesta fall tar behandlingen av cancerpatologin mycket längre.

Om prognosen är negativ rekommenderas patienten att genomgå en medicinsk och social undersökning som bestämmer behovet av att tilldela en handikappgrupp.

Sjukfrånvaro efter operation

Efter operationen kan återhämtningsperioden vara flera veckor eller tom månader. Sjukfrånvaro efter operationen är max 120 dagar utan paus. Detta inkluderar sjukhusvistelser och återhämtningsperioder utanför det.

Patientens tillstånd ska övervakas, för vilket han måste uppträda vid läkarens möte 2 gånger om månaden.

I ett otillfredsställande tillstånd efter allvarliga kirurgiska ingrepp kan den maximala varaktigheten av en sjuklista vara 10, och i vissa fall även 12 månader.

Om barnet är sjuk

Dokumentet om arbetsoförmåga vid barnets sjukdom utges endast för en familjemedlem. Ofta mottas sjuklistan av moderen.

Om du behöver barnvård eller barnvård för ett barn under 7 år, utfärdas ett handikappdokument under sjukdomsperioden.

När det gäller barn i åldrarna 7-15 år har en mamma eller en annan familjemedlem rätt att ge sjukskrivning i 15 dagar för varje fall av sjukdomen.

Förfarandet för beräkning av förmåner

Sjukfrånvaro betalas individuellt i varje enskilt fall. Beräkningen av beloppet på grund av en person inkluderar hans genomsnittliga inkomster för de senaste 2 åren, varaktigheten av funktionshinder (i dagar) och koefficienten beroende på tjänstens längd i företaget.

Du kan bara räkna med förmånen efter att dokumentet själv har skickats till bokföringsavdelningen.

Detta måste göras inom 6 månader efter sjukhusets nedläggning.

I praktiken kräver dokumentet att passera mycket snabbare, annars har företaget rätt att överväga de obekräftade dokumenterade dagarna av frånvaro.

Med tjänstens längd mindre än 5 år betalas sjukskrivningen till 60 procent av det genomsnittliga intäkterna. Detta beräknar medarbetarens genomsnittliga dagliga intäkter och multipliceras med antalet dagar med funktionshinder.

En anställd med erfarenhet från 5 till 8 år kan räkna med en vinst på 80% av resultatet. Arbetare i mer än 8 år debiteras 100%, det vill säga hela beloppet av deras ersättning.

Mödrar på mammaledighet kan räkna med att ersättningar med liknande koefficienter betalas.

Om sjukdomen inträffade i 30 dagar efter uppsägning av en anställd, har han rätt till en ersättning på 60% av den genomsnittliga mängden av inkomsten för hela perioden av funktionshinder.

Om sjuklistan öppnades när personen formaliserades på företaget och stängdes och presenterades efter det att arbetet hade stoppats, fortsätter beräkningskoefficienten att vara densamma.

Detta gäller endast den anställdes handikapp, men inte hans familjemedlemmar.

Hur mycket ger ett sjukhus efter en bråckoperation?

Ryska federationens lag föreskriver bestämmelser som kan styra tidpunkten för en sjuklista efter en operation. Vissa föreskrifter är inte sanna.

Det betyder att patienten för den tid som lagen tillåter kanske inte fullt ut återhämtar sig. I denna situation kommer bara läkare att besluta: förläng det tillfälliga handikappcertifikatet till patienten eller stäng den.

Arbetsgivaren kan inte invända mot lag.

Hur många dagars sjukskrivning ger efter operationen?

I lagen enligt lagen under nummer 255 anges att patienten är försedd med ett handikappdokument under den tid som spenderas på sjukhuset. Endast den behandlande läkaren har rätt att öppna den.

När en patient registrerar sig på sjukhuset öppnas ett tillfälligt handikappdokument. Efter urladdning är den omedelbart stängd. I framtiden ska det officiella papperet skickas till den medicinska institutionen på bosättningsorten.

De har behörighet att övervaka patienten till full återhämtning.

Enligt lagen, efter en fullständig urladdning från sjukhuset, kan patienten vara på poliklinisk återhämtning i 10 dagar. Därefter är dokumentets varaktighet om tillfälligt funktionshinder 10 dagar från det att sjukhuset lämnar utskrivningen.

För vilken period är sjukfrånvaro efter operationen?

Patienten kanske inte har tillräckligt med tid för full återhämtning. Vad gör du om du vill förlänga dokumentet om tillfälligt funktionshinder? Konvene en medicinska styrelse.

Det är hon som är behörig att lösa sådana problem. I enlighet med övriga läkare kan sjuklistan förlängas upp till 300 dagar (beroende på patientens tillstånd).

Men bara om ett positivt resultat av återhämtning förutses.

Har en allvarlig operation utförts och patienten behöver en lång och högkvalitativ återhämtning? Ett tillfälligt handikappdokument kan förlängas med upp till 12 månader.

Hur länge ger de sjukskrivning efter operation?

Under alla omständigheter kan endast den behandlande läkaren bestämma termen för det officiella dokumentet, vilket senare ska lämnas till arbetsgivaren för betalning. Läkaren får ordinera sjukskrivning i upp till 30 dagar.

Men vad ska man göra om det inte finns några komplikationer och några kontraindikationer? I det här fallet ges ett tillfälligt handikappdokument i en och en halv vecka.

Men genom att skicka den till sjukvården kan den förlängas med tanke på patientens långsamma återhämtning.

Hur många dagar hålls på sjukskrivning efter en inguinal bråckoperation?

Med en inguinal bråck kan en sådan ledighet vara upp till 45 dagar. Patienten måste dock uppfylla alla krav från läkaren vid urladdning eller på sjukhus. Till exempel är rökning kontraindicerad.

Som en följd av detta uppstår en karakteristisk och samtidigt kronisk hosta. Efter operationen kan detta faktum orsaka ökat inre tryck, vilket leder till att sömmarna är brutna.

Efter en månad kan du gå tillbaka till det förflutna livet. Det vill säga: att jobba, spela sport, koppla av eller cykla.

Väggarna återhämtar sig dock endast 6 månader efter operationen.

Följ dessa krav. Då kommer återhämtningsperioden att gå utan komplikationer. Tänk inte att en inguinal bråck kan dyka upp igen. Behöver patienten sekundär operation? Förfarandet bör utföras tidigast sex månader.

Efter hjärtkirurgi

En sådan operation anses vara ett allvarligt ingripande i varje persons kropp. Patienten behöver ytterligare vård och medicinsk övervakning. Återhämtningsprocessen, som regel, kan fördröjas på obestämd tid.

Det händer att för den sista återhämtningen saknar patienten ett kirurgiskt ingrepp på hjärtat. Det kan dock finnas flera. Det beror allt på kirurgens skicklighet och ett gynnsamt resultat.

Det är omöjligt att säga exakt hur mycket de håller på sjukhuset efter hjärtkirurgi.

I sådana fall görs sjuklistan vid den tiden tills patienten återställer sin normala livsaktivitet.

Detta inträffar efter flera månader, då patienten inte observerar en återhämtningsdynamik. Patienten kommer att granskas av olika smala specialister, var och en kommer att meddela ett sådant beslut.

Om du har frågor, kontakta en advokat. Du kan ställa din fråga i formuläret nedan, i fönstret online konsult längst ned till höger på skärmen eller ringa numren (klockan och ingen lediga dagar):

 • +7 (499) 577-01-78 - Moskva och region;
 • +7 (812) 467-38-97 - St Petersburg och region;
 • +7 (800) 707-31-40 - alla regioner i Ryska federationen.