Hepatit A, B, C och deras inkubationsperiod

All hepatit, under vilken bokstav de är utsedda, är en infektionssjukdom. Denna sjukdom påverkar levern och påverkar friska celler i varierande grad. Men någon typ av hepatit tillåter inte att bli av med sjukdomen helt. Svårigheten att upptäcka viruset är att sjukdomen hos människor kan manifestera sig på olika sätt. Det beror på människors hälsa, på organismens individuella egenskaper.

Efter infektion i hepatit börjar en inkubationsperiod. Inkubationsperioden är perioden för mognad av sjukdomsviruset i organismen där det föll. Under denna period är patienten helt omedveten om viruset och känns ganska hälsosamt.

Hepatit A-infektion

Gulsot eller Botkins sjukdom är en sjukdom av infektiös natur som påverkar den tidigare hälsosamma levervävnaden. Källan för sjukdomen ligger i hepatit A-viruset. Den infekterade patienten anses vara bäraren av sjukdomen och kan inte vara medveten om förekomsten av viruset i kroppen. Sjukdomen överförs via fekal-oral väg genom intag av en frisk person genom mat, smutsiga händer, vatten och blod.

En gång i kroppen sönder det patogena viruset genom blodet i levervävnaden, varefter de friska vävnaderna påverkas och processen med deras massdöd börjar. Inkubationstiden för hepatit A varar från trettio till femtio dagar, varefter sjukdomen manifesterar tydliga tecken.

Manifestationen av hepatit A efter inkubationsperioden:

 • Temperaturökning.
 • Svåra migränattacker.
 • Förekomsten av värk i alla delar av kroppen.
 • Ökad sömnighet.

Följande symptom på hepatit A-sjukdom uttrycks i form av influensaliknande eller gastrologiska.

Denna virusinfektion upptar de ledande platserna i länder där ohälsovårdsförhållanden blomstra. Men samtidigt svarar det bra på behandlingen och konsekvenserna av denna virussjukdom kan inte påverka patientens hälsa.

Infektion med hepatit b

Hepatit B (serum) virussjukdom som påverkar hepatocyter. Källan till sjukdomen ligger i DNA-viruset. En infektionsbärare som infekterar andra är en infekterad patient.

Infektion med detta virus sker endast genom blodet. Därför kallas processen för överföring av denna sjukdom hematogen.

Inkubationsperioden för hepatit B varar från två månader till ett halvt år. Enligt experter manifesterar viruset i storleksordningen 60 till 80 dagar i majoriteten av patienterna. Även i medicin finns fall då inkubationsperioden varade från fyrtio till fyrtiofem dagar.

Om en massepidemi av ett virus börjar och infektion uppträder mellan femtio och hundra personer, förkortas inkubationstiden för sjukdomen. Mognaden av sjukdomen är i detta fall begränsad till en och en halv, två månader.

Om det finns en inhemsk infektion, varar infektionsperioden i plasman en längre period. Först efter att ha gått igenom en halvårsperiod kan patienten gissa om förekomsten av allvarliga hälsoproblem och gå till sjukhuset för att diagnostisera orsakerna till sjukdomar.

Hepatit C-infektion

Den allvarligaste risken för människors hälsa ligger i det virus som klassificeras under bokstaven "C". Hepatit C (posttransfusion) hotar med döden. Många moderna läkare jämför denna sjukdom med HIV-infektion.

Enligt statistiken infekterar detta virus två procent av invånarna i hela världen, men denna siffra ökar varje år. Dessutom påverkar sjukdomen den unga befolkningen, vilket innebär att sjukdomen blir "yngre".

Infektionsprocessen sker genom hematogena medel:

 • Sänds genom injektion med påfyllningsbara sprutor från en infekterad person.
 • Tatueringar och piercingar med dåligt steriliserade instrument.
 • Medicinska förfaranden och donationer som utfördes i strid med etablerade hygienkrav.
 • Användning av utländska hygienartiklar som nagel- och pedikyrsax, tandborste, rakhyvel.
 • Transfusion av infekterat blod.
 • Oskyddad sex och en stor krets av instabila sexpartners.

Detektion av viruset är svårt av det faktum att inkubationstiden för hepatit C inte beror på någon tydlig period. Mognad och distribution av blod kan uppstå i sex månader eller till och med ett år. I vissa fall kan sjukdomen förekomma i början av tiden - det kan hända två veckor efter infektion.

Hepatit C, inkubationstiden för vilken beräknades av specialister på nittio dagar, är en obotlig sjukdom. Och dess första tecken kan dyka upp i sådana tecken:

 • Diarré.
 • Kräkningar.
 • Depression.
 • Smärta i lederna.
 • Allmän svaghet i kroppen och trötthet.

Tecken på gulsot och feber när det är infekterat med detta virus hos sjuka personer är frånvarande. Därför detekteras denna infektion oftast under en planerad läkarundersökning.

Den akuta hepatit C som finns i de sena stadierna av sjukdomen modifieras i kronisk form och hotar med komplikationer. Det kan vara cirros eller cancer. Enligt läkare observeras ett sådant infektionsresultat i åttio procent av fallen. Så denna typ av virus präglas av ökad dödlighet. Dessutom finns det inget vaccin som skulle hjälpa till att skydda kroppen från infektion. Europeiska forskare arbetar ständigt i den här riktningen, men i detta skede är inte viruset besegrat och vaccinet har inte hittats.

Hepatit e-infektion

Symtomen på viral hepatit E är mycket lik viruset under klassificering A. Den enda skillnaden med dessa virus är att när patienten blir gul, då med virus A, känns patienten som om sjukdomen hade gått och personen återhämtade sig. Med virus E sker den omvända reaktionen, i stället för lättnad, det finns en komplikation av välbefinnande.

Likheten hos dessa två virusinfektioner observeras vid infektionsprocessen, vilken uppträder med samma fekal-orala väg som i hepatit A.

Incubationstiden för viruset varar från tio dagar till två månader. Sjukdomen börjar bli gradvis. Det finns en minskning av aptiten, det är svaghet, yrsel, alla tecken på litet obehag är uppenbara. I sällsynta fall kan kräkningar uppstå. Alla dessa tecken är inneboende i många sjukdomar, så det är svårt att avgöra om ett virus har gått in i kroppen.

Perioden före den "jaundiced" perioden, när sjukdomen uppträder trögt, kan vara upp till nio dagar. Det andra steget, när sjukdomen själv aktivt börjar visa, finns tecken på en leveröverträngning. Under den här perioden blir ögonens vita gula, urinen blir mörk och avföring blir missfärgad. Det händer att denna "gulsot" -period åtföljs av rezami i buken, hudklåda. Dessutom är levern i denna period förstorad, så det är lätt att sondra. Denna period kan variera från en till tre veckor.

Detta virus är särskilt farligt för gravida kvinnor. Det finns statistik som tyder på att denna sjukdom inte tillåter att bära barnet och missfall förekommer. Möjlig och dödlig mest gravid.

Hur man bor med infektion i kroppen

Ju tidigare viruset detekteras och behandlingen initieras, desto troligare är det att minimera sjukdomseffekterna. Kostnäring kommer att minska belastningen på skadade celler.

Statistiken hävdar att den överförda sjukdomen inte är en dom och sjuttiofem procent som har haft denna infektionssjukdom lever i ålderdom. I samma fall, om intensiv behandling inte utfördes, kan den förkorta en smittad persons liv i fem år från det att viruset kommer in i kroppen.

Patienter med "sovande" form av hepatit bör alltid komma ihåg detta. För dem är deltagande i blodtransfusion som givare förbjuden. Sådana patienter bör ständigt bibehålla sin normala hälsotillstånd med piller som föreskrivs av en läkare.

Förstå risken för infektion med hepatit du måste vara extremt försiktig och följa alla regler som minskar risken för sjukdom. Användning av engångssprutor, individuella hygienanordningar och tvätta händerna noggrant vid varje tillfälle, kommer att öka risken för att undvika smitta med denna infektionssjukdom.

Symtom på viral hepatit B och kursvarianter

Viral hepatit B är en av de vanligaste infektionssjukdomarna i många länder runt om i världen. Sjukdomen uppstår med skada på levern, vars progressiva inflammation leder till utveckling av fibros och cirros av organ, mot bakgrund av vilken i vissa fall utvecklas hepatocellulärt karcinom (primär levercancer). Symtomen på hepatit B och sjukdomsformen varierar.

Ett stort antal kroniska bärare av virus (HBV), kontakt-blodmekanism för överföring och hög resistans hos patogener i miljön bidrar till den vida sprida smittspridningen. Mer än 400 miljoner (1/3 av världens befolkning) är kroniskt infekterade idag. Förekomsten av hepatit B hos individer i åldern 15-20 år har ökat 2-3 gånger de senaste åren. Förlusten av moraliska värden, drogmissbruk, alkoholism och sexuell promiskuitet är de viktigaste faktorerna i smittspridningen bland den yngre generationen.

Fig. 1. Fotoet visar hepatit B virus under ett mikroskop.

Mekanismer för skador på leverceller

Antalet leverceller som skadats av virus (som bevisat av många studier) är små. I allmänhet uppträder lysis (destruktion) av infekterade hepatocyter som ett resultat av utvecklingen av T-cell-cytotoxiska reaktioner. T-mördare (cytotoxiska lymfocyter) utför en lys av celler i en lever genom en nekros och apoptos. I målens roll använder de HBcAg- och HBeAg-nukleära antigener. Som ett resultat av dessa reaktioner undertrycks replikering av hepatit B-virus (RNA förstörs i kärnan i målceller), varigenom sammansättningen av den virala nukleokapsiden i cellcytoplasmen stoppas.

Formade antikroppar mot HBV minskar virusbelastningen, vilket förhindrar nederlag av nya hepatocyter. Men hos vissa patienter är immunkomplex (ytantigen (HbsAg) + antikroppar) också fastsatta på kärlens inre ändar (endotel) i olika organ, vilket orsakar både extrahepatiska lesioner av autoimmun natur och lesioner i levervävnaden. Diffus hepatit, periarterit nodosa, vaskulit, glomerulonefrit och andra sjukdomar är huvuddragen på utvecklingen av autoimmuna processer. I periportala zoner och i centrum av de hepatiska loblerna utvecklas dystrofa och nekrotiska processer, vilket leder till utveckling av organfibros och cirros.

Vid kronisk hepatit utvecklar 90% av patienterna inflammatoriska processer i gallgångarna. Brott mot syntesen av gallan och dess sammansättning, en minskning av trycket i kanalerna och gallblåsan leder till konstanta spastiska sammandragningar av Oddi sfinkter. Syndromet av kronisk gallbesvär utvecklas.

Fig. 2. Macrodrug. Levercirros, som en följd av viral hepatit.

Hepatit B-former

Lämplig behandling och ett starkt immunförsvar i 80-90% av fallen leder patienten till återhämtning. I 0,1-1% av fallen är sjukdomen dödlig, i 5-10% av fallen blir hepatit kronisk.

Former av akut hepatit B:

 • Carrier HbsAg (70 - 90% av fallen). Ett antal forskare anser att denna form av viral hepatit B är en subklinisk (asymptomatisk) form av sjukdomen.
 • Anicterisk form (subklinisk (asymptomatisk) kurs).
 • Icterisk form.
 • Subakut form.
 • Långvarig form
 • Återkommande kurs (2 - 15% av fallen).
 • Kolestatisk form (10-15%).
 • Lightning (fulminant) form (1% av fallen).

Fig. 3. Intense ascites med levercirrhose. Det venösa nätverket är tydligt synligt på den främre bukväggen.

Inkubationstiden för hepatit B

Varaktigheten av inkubationsperioden för hepatit B beror på överföring av virus, antalet viruspartiklar som har gått in i kroppen och patientens immunstatus. Inkubationsperioden (latent period) är 50 - 180 dagar (i genomsnitt 50 - 90 dagar). En kortare inkubationsperiod (upp till 25 dagar) och längre (upp till 200 dagar) observeras sällan.

De första tecknen på akut hepatit B

Efter inkubationsperioden fram till själva sjukdomsfasen utvecklas en prodromalperiod, vars första tecken är svaghet, slöhet, trötthet och aptitlöshet. Hos vissa patienter är de första tecknen på hepatit B svaga, eller vice versa, kraftigt när sjukdomen börjar omedelbart med gulsot. I 65% av fallen har patienter influensaliknande symtom: kroppstemperaturen stiger till 38-39 ° C under 1 till 2 dagar (utan kalla symptom), illamående och kräkningar, muskelskada och huvudvärk. I vissa fall kan patienter med sömnighet och yrsel, blödande tandkött och näsblod, smärta i övre högra kvadranten, bitterhet i munnen, gasbildning, förstoppning eller diarré. Några dagar före gulsot avföring blir missfärgad och urin mörknar. Svårighetsgraden hos de första symtomen ökar gradvis och når maximalt vid gulsot.

Prodromalperioden varar ca 1 vecka, i vissa fall förlängs den till 12 dagar, sällan upp till 1 månad eller förkortas till 1-2 dagar.

Fig. 4. Petechiae och blödningar i huden kan vara ett tecken på hepatit B.

Tecken och symtom på hepatit B i isterperioden

I de flesta fall försämras patientens välbefinnande gradvis: pulsminskningar, takykardi noteras, hjärtljud blir döva, blodtryckminskningar, apati, sömnstörning och yrsel noteras.

Gulsot. Gulsot ökar under veckan. Dess svårighetsgrad och nyanser är förknippade med kolestas syndrom och svårighetsgraden av själva sjukdomen. Urin hos patienter är färgad mörk, som är associerad med bilirubinemi, avföring lyser, eftersom utsöndringen av bilirubin med gallan minskar. Gulsot följs ofta av pruritus, vilket indikerar utvecklingen av en kolestatisk variant av hepatit. När toppen nås stabiliseras gulsot inom 5 till 10 dagar och sedan smälter gradvis bort.

I genomsnitt varar icteric perioden 3 till 4 veckor. Ibland är det en fördröjning på upp till 6 - 8 veckor. Det är nödvändigt att skilja sig från mekanisk gulsot.

Fig. 5. Gulsot hos patienter med viral hepatit.

Levern. Ofta åtföljs av ökad hepatisk gulsot: i lindrig leversjukdom svårighetsgrad skjuter ut från under costal marginal vid 2 - 3 cm, med måttlig - 3 - 5 cm i Palpation lever smärtsam mjuk konsistens, är kanten avrundad... Med allvarlig malign hepatit med symtom på allvarlig förgiftning och ljusgulsot ökar inte levern.

Mjälte. Tillsammans med en ökning i levern hos patienter med en förstorad mjälte - ett typiskt tecken på hepatit B. Den är måttligt tät, ibland smärtsam. Den stora storleken på kroppen upprätthålls under hela den akuta perioden. Feedback dynamiken är långsam. Splenomegali registreras i 50-60% av fallen.

Fig. 6. Förstorad lever och mjälte med hepatit (indikerad av en spetspenna).

Lymfkörtlar. Hos 10-20% av patienterna ökar olika grupper av lymfkörtlar.

Hudutslag. I hepatit B kan akut hudutslag i form av urtikaria, papiller, skarletliknande och kärnliknande utslag förekomma på huden. Barn har utslag i form av papulär dermatit (Janotti Crost syndrom). Förekomsten av dermatit anses vara ett självhäftande svar från huden mot infektioner, inklusive hepatit B-virus.

Vid svår hemorragisk benägenhet fenomen uppstår: På huden verkar punkten (petekier) eller större blödning, markerade blödande tandkött och näsblod, rikligt månatliga cykler hos kvinnor. Hepatisk purpura, hepatiska "palmer" och stjärnor är huvuddragen på leverskador. Orsaken till ökad blödning är ett brott mot blodkoagulationssystemet, vilket är förknippat med en minskning av leverfunktionens grundläggande funktioner.

Kliande hud. Klåda i huden med hepatit beror på det faktum att ett överskott av gallsyror ej utsöndras i tarmen, men absorberas i blodet och irriterar huden. Klåda stör patienten i olika delar av kroppen.

Fig. 7. I fotopapulär dermatit (Janotti-Crost syndrom) är ett tecken på en virusinfektion hos barn.

Återhämtningsperiod

Akut hepatit B i 80-90% av fallen slutar med återhämtning. Återhämtningsperioden börjar med förbättring av det allmänna välbefinnandet, försvinnandet av gulsot och dyspeptiska störningar och varar 1 till 3 månader. I vissa fall en långsiktig förblir liten ökning levern långsamt minskar bilirubinemi och transaminas, förhöjda nivåer av gamma-glutamyltransferas (g-GT) och alkaliskt fosfatas indikerar regenerering av leverceller. Hos vissa patienter kvarstår astenisk syndrom (trötthet, svaghet, irritabilitet, minskad tolerans mot fysisk ansträngning etc.) under längre tid - upp till 6 månader.

Fig. 8. "Hepatiska" palmer för kronisk hepatit B.

Tecken och symtom på hepatit B speciellt varianter av kursen

I vissa fall förekommer inte akut hepatit B i den klassiska formen men har speciella flödesalternativ beroende på patientens immunstatus, ålder och nivå av viremia (antalet virus i blodet).

Subklinisk form

När subklinisk form av hepatit B är asymptomatisk. Sjukdomsbasen är försvagningen av immunreaktioner i sambandet med viruset. Följaktligen mindre uttalade reaktioner av förstörelsen av leverceller, vilka uppenbaras av en liten ökning av transaminasnivåerna. Som ett resultat blir sjukdomen långvarig.

Resultatet av den subkliniska formen av sjukdomen är kronisk viral transport. Dessa patienter, omedvetna om sin sjukdom, blir en källa till infektion för andra, vissa fortsätter att missbruka alkohol, ta hepatotoxiska droger, arbeta i farliga industrier, vilket leder till kroniskhet i processen.

Långvarig form

Den långvariga kursen av hepatit B registreras i 5-15% av fallen. Dess orsak är utvecklingen av kolestatiskt syndrom när produktionen och mängden gallan som kommer in i tolvfingertarmen minskas.

Sjukdomen kännetecknas av en lång monotont naturligtvis inte uttryckta symptom på förgiftning hos patienter med märkt mörk urin och missfärgade avföring, levern under en lång tid inte reduceras i storlek, finns närvarande i blodet under en lång tid monotont höga hastigheter av ALT och AST, alkaliskt fosfatas nivån stiger och g-GT.

Återkommande form

I 12-15% av fallen i återhämtningsstadiet noteras återkommande sjukdom. Nivået av transaminaser och andra biokemiska parametrar ökar. Orsaken till detta fenomen anses vara anslutning till en annan infektionsvirus hepatit D, mindre ofta hepatit C och A. Orsaken till återfall kan vara alkoholintag, hepatotoxiska läkemedel, exponering för industriella gifter.

Fulminativ (blixt) form

Fulminantform av hepatit B observeras i 1% av fallen. Oftast sker denna sjukdomsförlopp när patienter smittas med hepatit D-virus eller mutant HBV-stammar. Kliniskt kännetecknas den fulminanta formen av hepatit B av den snabba utvecklingen av leversvikt. En patient utvecklar gulsot, utvecklar hemorragisk syndrom, encefalopati, ascites, multipel organsvikt och infektiösa komplikationer ingår. Leveren reduceras i storlek. I 60-80% av fallen slutar sjukdomen i dödsfallet, som orsakas av lung- eller hjärnödem, massiv blödning från esofagus och mag. I 90% av fallen är orsaken till patientdöd hepatisk encefalopati.

Subakut form

Subakut hepatit B utvecklas sällan. Oftast utvecklas denna patologi hos kvinnor. Hepatit blir snabbt kronisk med omvandling till cirros. Graden av leverfel bestämmer den negativa prognosen.

Fig. 9. Vascular asterisker i levercirros. Deras stora antal indikerar en hög grad av organskada.

Kronisk hepatit B

Patienter med kronisk hepatit B är registrerade i alla länder i världen. Deras antal på jorden är mer än 400 miljoner människor (1/3 av den totala befolkningen). Övergångsfrekvensen från akut till kronisk hepatit B är annorlunda. I genomsnitt är denna siffra 5 - 10%. Hos nyfödda är denna siffra 90%, hos barn i åldern 1-5 år - 40%.

Ett tidigt tecken på kroniskhet är, tillsammans med bestämningen av HBV-DNA i serum, persistensen av den yta (australiensiska) HBsAg-antigenen i mer än 10-12 veckor. Diagnosen av kronisk viral hepatit B fastställs inte tidigare än efter 6 månader från sjukdomsuppkomsten. Det bör klargöras att 30-40% av patienterna med kronisk hepatit i det förflutna inte tolererade den manifesta formen av akut hepatit.

Spektret av manifestationer av kronisk hepatit och dess varianter av kursen varierar - från asymptomatisk till progressiv. Sjukdomen leder till slut till utvecklingen av fibros, cirros och primär levercancer.

De flesta patienter har inga symptom på kronisk hepatit B. I vissa fall, markerade svaghet, trötthet, muskel ledvärk, det finns tecken och symtom som tyder på leverskada: tyngd och smärta i övre högra kvadranten, gulsot, tecken på hemorragisk syndrom (petekier, "lever palmer" vaskulär "asterisker" flera blödningar etc). Från extrahepatiska manifestationer uppträder tecken på periaritit nodosa, aplastisk anemi, papulär acrodermatit, glomerulonephritis.

Det finns 4 stadier (faser) av kronisk hepatit B:

 • Immunotolerant stadium.
 • Steg av HBeAg-positiv kronisk hepatit B.
 • Steg HBeAg-negativ kronisk hepatit B.
 • Steg av inaktiv bärare HBV.

Fig. 10. Asciter med levercirros. Flera blödningar är synliga på huden, som ett tecken på organdysfunktion.

Immunotolerant flödessteg

Kursens immunotoleranta stadium sker under perinatal överföring av viruset. Upp till 85% av barn som är födda till smittade barn lider av denna form av hepatit B. Immunsystemet svarar dåligt på infektionen, vilket resulterar i att virus aktivt prolifererar. I serum bestäms av nukleärt antigen HBeAg och en hög nivå av viral belastning. ALT registrerad inom normala gränser. Leverbiopsi visar att det inte finns inflammation och fibros i orgeln, eller det är minimalt. Det här steget varar länge - i många år och till och med årtionden.

HBeAg-positiv fas av kronisk hepatit B

HBeAg-positiv fas karakteriseras av närvaron av en inflammatorisk process i levern och immunförmedlad förstöring (lysis) av hepatocyter, vilket bekräftas genom histologisk undersökning av biopsiematerialet. Immunsystemet börjar reagera aktivt på infektionen. I serum minskar koncentrationen av HBV-DNA, nivån av ALT och AST ökar, och kärnantigenet HBeAg bestäms över ett antal år. Men sedan, som en följd av mutationer börjar virusstammar som inte producerar HBeAg-antigenet dominera. Så HBeAg-positiv kronisk hepatit blir HBeAg-negativ. Förlängd kronisk infektion leder till bildandet av leverfibros.

HBeAg-negativ fas av kronisk hepatit B

Övergången av kronisk hepatit till HBeAg-negativa scenen indikerar sjukdomsprogressionen och försämringen av den långsiktiga prognosen. Denna form av sjukdomen är extremt utbredd i hela världen, registreras oftare hos män mellan 35 och 46 år, och är benägen att ständigt utvecklas, med sällsynta remisser. Leverens inflammation är nekrotisk med resultat i fibros och organscirros. Uppgiften att behandla patienter är aktiv antiviral terapi, som är nödvändig för att sakta ned progressionen av hepatit.

HBV inaktivt bärarstadium

Detta stadium av sjukdomen utvecklas efter produktion av antikroppar mot HBeAg-kärnantigenet och kännetecknas av en signifikant minskning av viral belastning, normalisering av biokemiska parametrar och upplösning av den inflammatoriska processen i levern. Steget med inaktiv HBV-vagn kan vara tillräckligt länge. Därefter återgår cirka 10-20% av patienterna till HBeAg-positiv status. HBeAg-negativ status bildas hos vissa patienter.

Kronisk HBV-infektion är en dynamisk process. Stages av sjukdomen kan snabbt ersätta varandra, vilket kräver konstant klinisk och laboratorieövervakning.

Fig. 11. Gulsot med levercirros.

Långsiktiga resultat (konsekvenser) av hepatit B

Upprepade episoder av exacerbationer av den infektiösa processen leder till utveckling av leverfibros och i 0,4-0,6% till progressiv cirros och hepatocellulärt karcinom i levern. Riskfaktorerna för cirros innefattar: manlig kön, ålder över 40 år, en hög grad av inflammation, markerad organfibros, genetisk predisposition och kombinationen av HBV-infektion med HDV- och HIV-infektioner. Alkoholism, fetma, diabetes, leverstatos, rökning etc. bidrar till utvecklingen av cirros. Patienter med avancerad levercirros är kandidater för organtransplantation.

Vid utvecklingsstadiet av cirros utvecklas primär levercancer i 70-90% av fallen. Riskfaktorer för hepatocellulärt karcinom är infektionens längd, manlig kön, ålderdom, alkoholmissbruk och tillägg av HDV- och HCV-infektioner. Det har fastställts att risken att utveckla primär levercancer ökar trefaldigt med tillsatsen av HDV-infektion.

Bland alla dödsorsaker är HBV-associerade sjukdomar rankade 10: e i världen.

Fig. 12. Långsiktiga resultat av kronisk viral hepatit B: hepatocellulärt karcinom (vänster foto) och levercirros (rätt foto).

Hepatit C inkuberingsperiod

Hepatit C är en av de allvarligaste virologiska sjukdomarna. Sjukdomens särdrag ligger i inkubationsperioden, liksom motsvarande symtom. Problemet är att detekteringen av viruset i blodet endast är möjligt vid provtagning. I motsatt fall kan sjukdomen länge vara dold i människokroppen.

Enligt medicinsk statistik är över 2% av världens befolkning en bärare av viruset. Med tanke på att patologins överföringsvägar är specifika ökar antalet patienter årligen. Övervägande manifesterar sig sjukdomen i drogmissbrukare som använder en icke steril spruta för att injicera skadliga ämnen. Så innefattar riskgruppen personer som arbetar inom det medicinska området. Hur är inkubationstiden för hepatit C och är det möjligt att upptäcka sjukdomen i förväg? Dessa frågor oroar alla som är rädda för sin hälsa.

Inkubationstid för viral hepatit

Efter infektionstillfället går viral hepatit genom en inkubationsperiod. I tidsekvivalent varierar varaktigheten av utveckling från 20 till 160 dagar, beroende på hur viruset erhölls, såväl som kroppens immunitet. Inkubationstiden är tillfället för anpassning av skadliga mikroorganismer till kroppsbetingelserna. Det är värt att notera att ju längre viruset utvecklas desto större är riskfaktorn för att få kronisk hepatit C

Bland medicinska terminologier finns det ett alternativt namn på sjukdomen - "slow killers". Detta beror på det faktum att hepatit utvecklas extremt långsamt eller att replikation av viruset slutar helt. Tyvärr leder till och med förekomsten av skadliga mikroorganismer i blodet till allvarliga konsekvenser. Levern förstörs, arbetet i mag-tarmkanalen störs, immuniteten faller.

För det mesta, efter inkuberingsperioden, strömmar sjukdomen i kronisk form. Oftast beror detta på att patienten har andra patologier, obehandlade eller inte behandlade. Förekomsten av andra sjukdomar ökar riskfaktorn för levercirros.

Symptom på hepatit C-inkubationstiden

Problemet är att de karakteristiska symptomen fortsätter i latent form, vilket inte bara stör sjukdomen i tidig diagnos utan ökar också chansen att utveckla en kronisk typ av patologi. Det är möjligt att identifiera sjukdomen genom en slump: vid bloddonation, oskadad diagnos eller under graviditet. Men i sällsynta fall uppvisar hepatit C under inkubationsperioden följande symtom:

 • Asthenisk syndrom. Manifesterade en fullständig förlust av fysisk styrka. Även en full 8-timmars sömn tillåter inte en person att helt ta sig i form.
 • Gulning av huden. Indikerar skador på levern.
 • Frekvent blödning. Oftast betyder det förekomst av hemorragisk patologi. Det orsakas av bristen på korrekt mängd protein som produceras av levern, vilket är ansvarigt för blodkoagulering.
 • I vissa fall finns det uttalade allergiska tecken.

Sådana tecken manifesterar sig efter inkuberingsperiodens slut, men i vissa fall (till exempel svag immunitet eller närvaro av en sekundär kronisk sjukdom) är symtom närvarande från början av sjukdomsutvecklingen.

Viktigt: gulfärgning av huden - ett säkert tecken på problem i leverans funktionalitet. Det är nödvändigt att utföra ett antal diagnostiska åtgärder för att motbevisa eller bekräfta problem.

Är det möjligt att upptäcka hepatit C i början av sjukdomen?

Det enda sättet att upptäcka sjukdomen i tid är att studera blodet i laboratoriet. Som tidigare nämnts framträder symtomen i latent form, vilket inte tillåter att bestämma förekomsten av patologi. Men oftare uppenbarar de initiala symptomen smärta i levern, liksom hudens yellowness, som fungerar som huvudskyltar för hepatit.

Med sådana tecken måste du omedelbart besöka vårdcentralen för genomförande av diagnostiska åtgärder. Om virologiska kroppar detekteras är det nödvändigt att omedelbart börja behandlingen för att eliminera riskfaktorn för utveckling av komplikationer och konsekvenser.

Inkubationstiden för annan hepatit

Tabellen visar varaktigheten av inkubationsperioderna för olika typer av humant hepatit med naturliga infektionsmetoder.

Hepatitinkubationperiod

2 mars 2017, 11:32 Expertartiklar: Nova Vladislavovna Izvchikova 0 7 192

Alla virala sjukdomar har en inkubationsperiod - längden av tiden efter infektion tills början av de ursprungliga symptomen. Inkubationsperioden för hepatit bestäms av dess variation. Den korta anpassningsperioden för virala hepatit A-celler är upp till 4 veckor medan för hepatit B tar anpassning 6 månader. Hepatit under inkubationsperioden manifesteras inte, så personen är omedveten om förekomsten av dåliga celler i kroppen.

Allmän information

Hepatit B är ett virus som förstör goda leverceller och är svår att behandla. Det finns 6 typer: hepatit A, B, C, D, E och G, bland dem typ A, B och C - den vanligaste. Vilken typ av virus som helst är inte helt botad, och det är svårt att diagnostisera sjukdomen. Detta faktum kan förklaras av de symptom som manifesterar varje person individuellt. Virusens stammar och en kort egenskap presenteras i tabellen:

Smittvägar

Bärarna av typ A-viruset är personer som besöker platser där ohälsovårdsförhållanden är närvarande eller de som inte känner till deras infektion. Virusceller anpassar sig till vattenförsörjning eller avloppssystem som inte har reparerats under lång tid. Denna stam av viruset överförs på följande sätt:

 • luftburet, fekal, urin;
 • med otvättad mat eller smutsigt vatten;
 • under samlag
 • genom icke-sterila medicinska instrument.

Serum hepatit B överförs endast via blod. Denna överföringsväg kallas också hematogen. Liknande metoder för infektion med hepatit C:

 • Genom sprutor som används efter en infekterad person.
 • När piercing och tatuering. Källan för infektion är dåligt desinficerade instrument.
 • Vid donation eller förfaranden som utförs under förhållanden som bryter mot hygieniska och sanitära regler.
 • Vid användning av patienthygienartiklar omfattar detta manikyr sax, rakhyvel.
 • Blodtransfusion, som innehåller virusceller.
 • Osäkert samlag med olika partner.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Inkubationsperiod

Inkubationsperioden beror på typen av sjukdom. I genomsnitt - från en vecka till flera månader. Varaktigheten av denna period beror på den tid då virusceller kan anpassa sig och börja infektera:

 • Inkubationsperioden för gulsot (stam A) är från 30 till 50 dagar. Vid utgången uppträder primära symptom.
 • Inkubationsperioden för hepatit B är 45-180 dagar. Initiala symtom uppträder ofta på 60-80: e dagen. Den kortaste inkubationsperioden varar från 40 till 45 dagar.
 • Inkubationsperioden för hepatit C. Innan ett virus detekteras i blodet, tar det ett halvt år eller till och med ett år, ibland två veckor. Virusets C-kännetecken är att tidsgränserna inte är tydligt definierade, därför är läkare villkorligt inriktade på 49-dagarsmärket.

Snart kan sjukdoms manifestationen prova en ohälsosam livsstil, alkoholmissbruk.

Funktioner av infektion hos barn

Hepatit A påverkar ofta barn, detta faktum är berättigat för det första genom nära kontakt med barn i daghem och skolor, och för det andra är det inte så välutvecklat hos barn som barn Dessutom kommer dåligt tvättade händer, förorenade leksaker, smutsiga diskar att bidra till den snabba utvecklingen av sjukdomen. Inkubationsperioden för hepatit B hos spädbarn är kortare med 1,5 eller 2 dagar, medan hos äldre barn är den kortare med 2,5 dagar. Men den särdrag hos hepatit C hos barn är det faktum att sjukdomen är minimal (mindre än 1%). Viruset av denna stam kan tolerera sig på grund av den hälsosamma aktiviteten hos leverenzymer och stark immunitet. Infektion med typ B och C baby kan från mamman under födseln.

De första tecknen på hepatit

Efter infektion uppträder virusets primära tecken på olika sätt. De första symptomen på gulsot är lätt förvirrad med influensa eller gastrologiska störningar. En sjuk person kan uppleva:

 • värk i höger sida;
 • frossa, feber;
 • huvudvärk och svaghet
 • svettning;
 • aptitlöshet;
 • tarmstörning (mindre vanligt);
 • total apati, aptitlöshet, illamående och kräkningar, vilket är mer karakteristiskt för barn.
Tarmsjukdomar är karakteristiska för hepatit A, B och C.

Symtomen på hepatit B liknar typ A på många sätt. Först kan du känna obehag i rätt hypokondrium, feber, värkande leder och huvudvärk. Hepatit C manifesteras enligt följande:

 • tarmproblem: diarré, kräkningar;
 • deprimerat tillstånd
 • svaghet, trötthet
 • ledsmärta.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Vad ska man göra när ett virus upptäcks?

Läkarna försäkrar att hepatit inte är en mening. 75% av dem som har varit sjuk lever i ålderdom, men under förutsättning att intensiv terapi utförs. Ju tidigare sjukdomen upptäcks, desto större är risken för att minska risken för komplikationer. Dieten kommer att minska belastningen på det sjuka organet. Från infektionstillfället kan infekterade personer inte vara blodgivare eller delta i transfusioner. De lever på piller för att behålla lever och övergripande välbefinnande.

Förebyggande åtgärder

För att undvika sjukdom, måste du vara försiktig: använd inte andra människors hygienartiklar, tvätta händer, använd engångssprutor och led inte ett hektiskt liv. Om du känner till de karakteristiska symptomen är det bättre att inte skjuta upp besöket till doktorn, för idag har forskningsmetoder uppfunnits som kan upptäcka viruset vid något tillfälle.

Infektionsvägar och inkubationsperiod för hepatit C

Viral hepatit C (HCV) är en av de farligaste virussjukdomarna i den moderna världen. Infektionsmetoder, inkubationsperioden för hepatit C, symtomen och komplikationerna hos denna sjukdom har sin egen specificitet som alla borde veta. Detta kommer att göra det möjligt för honom att förstå sjukdomens allvar och för att skydda sig mot eventuell infektion.

Hur överförs hepatit C?

Den främsta infektionskällan är smittade eller sjuka. I det första fallet kommer personen inte ha några symtom på infektion och kan inte ens vara medveten om förekomsten av skadliga mikroorganismer i hans blod. HCV överföres endast genom blodet, det vill säga infektion sker endast när blodet hos en sjuk person på något sätt går in i en hälsosam person. Därför är det inte nödvändigt att tro att en infekterad person är en outcast och bör undvikas med alla medel. Viral hepatit C överförs inte genom luft, handskakning etc. Därför kan patienten fortsätta att gå till skolan, studera vid institutet, arbeta, kommunicera med sina vänner och familj.

Den vanligaste orsaken till infektion är delningen av en spruta av en grupp människor som använder intravenösa droger. Det är också möjligt att överföra bakterier i skönhetssalonger när de utför piercingar, tatueringar och manikyr med ett dåligt steriliserat arbetsredskap.

Hepatit C kan också infekteras i medicinska institutioner genom blodtransfusion, hemodialys, operation, etc. I det här fallet är den främsta orsaken till infektion den vårdslösa inställningen hos den medicinska personalen till deras uppdrag, otimlig eller ofullständig desinfektion av lokaler och verktyg.

I utvecklingsländer, med medicinska manipulationer med blod (till exempel i tandläkare) finns det en viss risk för infektion. I Ryssland finns det fortfarande skönhetssalonger där alla sanitära normer och regler för steriliseringsinstrument är grovt kränkta. I sådana fall är det mycket svårt att fastställa infektionskällan, eftersom inkubationsperioden för hepatit C är ganska stor.

Sexuell överföring anses inte trolig för HCV. Om oskyddad samlag med en sjukpartner har inträffat är smittlängden ungefär 4%. Risken för infektion ökar med frekvent oskyddad sex med okända partners.

Mycket sällan kan ett barn bli sjuk med hepatit C från moderen under förlossningen. Under graviditeten överförs inte sjukdomen via moderkakan, men barnet kan vara infekterat under födseln, och detta kan inte åtgärdas.

HCV diagnostiseras oftast hos personer i åldern 18-46 år, mycket mindre ofta hos barn och äldre. Det finns en hög risk att få hepatit C att ingå bland följande kategorier av befolkning:

 • drogmissbrukare tar intravenösa droger;
 • människor som ofta tvingas att genomgå hemodialys
 • personer som fick blodtransfusioner
 • människor som besöker skönhetssalonger;
 • medicinsk personal vars arbete är förknippat med patienternas blod.

Symtom på viral hepatit C

I allmänhet är HCV en asymptomatisk sjukdom som i de flesta fall diagnostiseras av en slump när patienter testas för andra sjukdomar. Symtom uppträder praktiskt taget inte under de första veckorna, och hudens yellowness är ett ganska sällsynt fenomen som kan ses i senare skeden av sjukdomen. Vanligtvis upplever patienten generell svaghet, frekvent utmattning, aptitlöshet, sömnstörning. I den akuta formen av hepatit kan en person klaga på matsmältningsbesvär och intermittenta ledsmärta.

Det bör noteras att ovanstående symtom är inneboende i många andra sjukdomar, så deras manifestation är extremt sällan associerad med hepatit C.

På grund av den svåra tidiga diagnosen utvecklas kronisk hepatit C, som kan utvecklas under 10-15 år, ofta under infektion. Under denna period kan patienten uppvisa följande symtom:

 • mörk urin;
 • återkommande muskelsmärta
 • smärta i lederna
 • liten skinnhet i huden;
 • klåda.

I avsaknad av kvalitetsbehandling kan cirros eller leverkreft inträffa, vilket kommer att vara dödligt. Med en svår form av sjukdomen har patienten följande symtom:

 • ofrivillig muskelkontraktion;
 • rodnad av palmer;
 • buken svullnad;
 • smärta i levern
 • nedsatt koncentration och minne;
 • yellowness av huden och ögonen;
 • blödning i matsmältningskanalen.

Hepatit C inkuberingsperiod

Inkubationsperioden för en infektionssjukdom är tiden mellan infektion hos en person och början av de första symtomen. Inkubationsperioden är ett av de viktigaste kriterierna för sjukdomen, vilket återspeglar kroppens svar på viruset och deras interaktion.

Inkubationstiden för viral hepatit C kan vara kort (ca 14 dagar) och den kan nå mer än 20-30 veckor, det kan ta mer än ett år från infektionsfasen till de första tecknen på sjukdomen.

I detta liknar hepatit C liknande hepatit B, vars inkubationstid kan variera från 2 månader till ett halvt år. I genomsnitt anses HCV-inkubationsperioden vara 59 dagar.

Under inkubationstiden av hepatit B och C multipliceras viruset i människokroppen vilket leder till en ökning av dess antal. Därefter sprider sig det genom kroppen och når de organ som det är typiskt, det vill säga levern. Därefter går viruset in i det aktiva skedet och börjar patologiskt påverka cellerna och levervävnaden. I första hand motverkar levern celler de skadliga kropparna, men med tiden minskar deras skyddsegenskaper vilket leder till förekomsten av kliniska förändringar.

I 45% av fallen är hepatit C akut. I detta fall varar inkubationsperioden omkring 14-20 dagar, varefter de första symtomen på sjukdomen uppträder. Detta gör att du kan diagnostisera patologi i de tidiga stadierna och att utföra högkvalitativ behandling, med hjälp av vilken en person kommer att vara hälsosam om några månader.

I de återstående 55% av fallen är inkubationsperioden ganska lång och sjukdomen blir omedelbart kronisk utan några uppenbara symptom. I det här fallet misstänker personen inte ens att han är en passiv bärare av viruset, som gradvis förstör hans lever.

Med tanke på att det är extremt svårt att identifiera hepatit C, och behandlingen av sjukdomen är dyr och lång, för att förhindra försök att utföra följande åtgärder:

 • Använd inte andra personliga hygienartiklar på vilka blod från en smittad person (rakhyvlar, tandborstar etc.) kan förbli;
 • gå bara till beprövade skönhetssalonger;
 • försök att kontrollera alla medicinska procedurer som du genomgår
 • i fråga om aktivt sexuellt liv, ge företräde endast till skyddat kön.

Uppfyllandet av dessa enkla krav kommer att rädda dig från eventuella hälsoproblem.

Vad är inkubationsperioden för hepatit: A, B, C, D, E, D och G?

Viral hepatit är en grupp smittsamma leversjukdomar. Deras former är betecknade med bokstäverna A, B, C, D, E, D, G, i enlighet med patogenen, med endast de första tre av dem väl studerade. Risken för hepatit ligger i komplexiteten i dess erkännande, diagnos. Det föreslagna materialet kommer att bidra till att förstå funktionerna i inkubationsperioden, symptomen och behandlingen av sjukdomen i de inledande stadierna av dess utveckling.

Funktioner av utvecklingen av virala patologier

Varje smittämne efter penetration i människokroppen visar inte omedelbart sin närvaro. En viss tidsperiod passerar - inkubationsperioden - före symtomstart.

Särskilda virusinfektioner är förmågan att kvarstå i vävnader under lång tid i ett inaktivt tillstånd. Av denna anledning varierar den genomsnittliga inkubationsperioden för patogenhepatit kraftigt bland olika människor. Den ungefärliga varaktigheten för vissa av dem presenteras i tabellen (tabell 1).

Tabell 1 - Egenskaper hos hepatitvirusens huvudstammar

I experimentell och klinisk praxis har det fastställts att hepatit B (HB), i motsats till hepatit A (HA), är en sjukdom med en lång och högvariabel inkubationsperiod. Antalet dagar eller månader som går från infektion till symptomstart beror på åldern hos personen, förekomsten av andra sjukdomar, immunitetstillståndet.

Tabell över inkubationstiden för viral hepatit

Vid viral hepatit B kan inkubationsperioden vara lång, skadliga förändringar sker gradvis. Hela den här tiden märker ingen person några ändringar. I ljuset utveckling av sjukdomen, växer antalet infektionsmedel i människokroppen snabbt, hälsotillståndet försämras snabbt.

Hepatit HAV-utveckling

Under inkubationsperioden är personen inte smittsam. Viruset överförs inte genom normal hushållskontakt från hushållet. Isolering är inte nödvändig, och utan särskild analys är det omöjligt att fastställa att en person är infekterad före symtomstart.

Var uppmärksam! HA överförs av luftburna droppar. Viruset lagras i vattenförsörjnings- och sanitetssystem om de inte har reparerats och desinficerats under lång tid. Infektion uppstår genom kontakt med förorenade produkter, vatten, fekalpartiklar, urin.

Hepatit A kallas därför "otvättad händer sjukdom"; mer benägna att lida barn som inte följer reglerna för personlig hygien. Det är emellertid värt att komma ihåg att bland smittsättningsvägarna också är alla typer av sexuella kontakter, intravenösa och intramuskulära injektioner.

Hepatit A är övervägande mild. Den kroniska formen av infektion med GA utvecklas inte. Efter en akut period bildas livslång immunitet. Svåra former noteras hos gravida kvinnor. Ett litet antal fall av HA dör i händelse av fulminant utveckling av akut leversvikt. Du kan skydda ditt liv och hälsa med förebyggande vaccinationer.

Kliniska manifestationer av HA skiljer sig nästan inte från förekomsten av akuta former av annan viral hepatit. Efter en inkubationsperiod på 14-50 dagar uppträder symtom på allmän förgiftning:

 • brist på energi;
 • Cephalalgia;
 • hög feber
 • ovillighet att äta;
 • obehag i buken.
 • mörk urin;
 • smärta under revbenet
 • gulning av ögonproteiner och kroppshud.

Dessa symtom förefaller inte nödvändigtvis hos varje smittad person (asymptomatisk). Den vanligaste är anicterisk hepatit. Diagnosen av sjukdomen är baserad på detektering i blodet av specifika IgM-antikroppar mot hepatit A-viruset (HAV). Ytterligare analyser: bestämning av viruset genom PCR.

Ta antiinflammatoriska, antipyretiska läkemedel (förutom Paracetamol och antiemetika). Återhämtning sker inom några veckor eller månader. Hospitalisering krävs för akut leversvikt.

De flesta patientrecensioner avser utvecklingen av sjukdomen i barndomen och vaccinsäkerheten. Som en av deltagarna i forumet som ägnas åt GA, skriver Olesya, hon led en infektion vid 13 års ålder. Symtom som uppstod efter inkubationsperioden liknade ARVI. Flickan behandlades hemma tills hon togs av ambulans till sjukhuset, där hon tillbringade en månad.

Det dolda utvecklingsstadiet av hepatit B

HBV-virus, som HA, infekterar levercellerna - hepatocyter. Inkubationsperioden varierar avsevärt. Den genomsnittliga längden från infektion till symptomstart är 75 dagar. Viruset kan detekteras i prodromfasen, vars längd kan vara upp till 60 dagar.

Var uppmärksam! Viruset överförs genom hudkontakt eller slemhinnor hos en frisk person med blod hos en patient med hepatit B. Ofta sker infektion genom sexuell kontakt, men infektion genom menstruations- och vaginala sekret, sperma och smittat saliv är möjligt.

Hepatit B virioner förblir livskraftiga utanför värden i en vecka.

Sätt att komma i kontakt med viral hepatit

 • vid tandläkare, kirurgiska, andra medicinska förfaranden;
 • när man använder ett vanligt rakhyvel-, manikyr- och pedikyrverktyg;
 • genom återanvändbara sprutor;
 • under blodmanipulation
 • piercing, tatuering
 • vertikalt sätt.

Under inkubationstiden för många infekterade finns inga specifika symptom. Under det så kallade preichelösa scenen uppträder de samma tecknen ibland som hos HA: tråkiga höger övre kvadrantsmerter, frossa, huvudvärk, feber. Ofta än hos annan viral hepatit utvecklas en kronisk form av leverinflammation, med en ogynnsam sjukdomsförlopp - cirrhota förändringar, lever onkologi.

För preikteriska scenen är urinets mörka färg karakteristisk och omvänt är ljusfärgen avföring. I nästa period finns guling av sclera och hud, utslag förekommer på kroppen (akne). Efter 3-4 månader vid återhämtningsstadiet försvinner den gula färgningen, huvudblodparametrarna normaliseras. De angivna tecknen har ett väsentligt diagnostiskt värde. Blodprov kan skilja mellan akuta och kroniska former av sjukdomen.

Var uppmärksam! Det finns risk för att hepatit B kommer att omge en infekterad person, men det är inte så bra att isolera patienten. Faran är bara ingreppet av biologiska vätskor med viruspartiklar på skadad hud eller slemhinnor hos friska människor.

Under inkubationstiden finns inga manifestationer av sjukdomen. I det preikteriska skedet förskrivs behandlingen av symptom. Det är väldigt viktigt att inte överbelasta matsmältningskanalen, levern, konsumera tillräckligt med vätskor.

Behandling av den kroniska formen av hepatit B kan innefatta administrering av medel som undertrycker utvecklingen av viruset, interferoninjektioner.

Men du kan förhindra denna patologi genom vaccination.

Bekymrade föräldrar diskuterar ofta i vilken ålder det är bättre att vaccineras. Enligt en deltagare i ett av forumen instillerade hon en dotter och son från hepatit A och B, eftersom hela familjen av en kvinna hade haft en svår sjukdom med hepatit (4 personer). De som har blivit ansikte mot ansikte med detta problem anser att det är bättre att vaccinera barn. Inkubationsperioden är asymptomatisk, kroppen har stor skada, och det kräver också kostsamma tester och terapi som inte alla har råd med. Därför är den bästa behandlingen förebyggande.

Hur man bestämmer HCV-infektionen?

Hepatit C-virus orsakar farlig leversjukdom. Inkubationsperiodens varaktighet varierar kraftigt. Ibland tar det 2 veckor att aktivera viruset i kroppen. Men oftare från infektion till början av symptom, det tar från två månader till sex månader. Det finns akuta och kroniska former av sjukdomen, mild kurs och svår patologi.

Det är viktigt! Hepatit C-virus överförs oftast via blod. Infektion sker under samma förhållanden, med samma metoder som beskrivits ovan för virus B. Den minst vanliga överföringsvägen för denna blankett är från mor till barn under födseln, under sexuell kontakt.

Inkubationsperioden är utan symptom. Även i det akuta skedet av manifestationen av sjukdomen kan raderas. Hepatit C i nästan 90% av fallen blir kronisk på grund av sjukdomens implicita lopp i den akuta fasen. Följande symtom kan uppstå:

 • subfebril temperatur (ca 37,1 ° C);
 • svaghet, slöhet, ledsmärta;
 • öm under höger kant;
 • gulning av ögonens vita;
 • missfärgning av urin och avföring.

Kroniska former präglas av nedsatt aptit, konstant smärta och tyngd i rätt hypokondrium. Förändringar i färgen på urin och avföring blir hållbara. Fartyg i nässlemhinnan blir sköra, ofta förekommer näsblod.

För det mesta görs blodprov. Enzymimmunanalysen visar att inom en månad efter infektion produceras specifika antikroppar i kroppen. Dessutom detekteras närvaron av virusantigener.

En mer noggrann bild erhålls som ett resultat av PCR-analys, biokemiska blodprov, leverbiopsi.

Cirka 30% av de infekterade personerna upplever spontan undertryckande av HS. Detta händer i fall där immunsystemet effektivt behandlar inflammation i levern. Resultaten av test för specifika antikroppar hos dessa individer kommer dock att vara positiva. Även i den kroniska studien av hepatit C, är hepatiska hepatocyter inte alltid skadade.

Behandling av HS i ett tidigt utvecklingsstadium:

 1. Antivirala medel, interferoner: Roferon, Ribavirin, Altevir, Intron.
 2. Hepatoprotektorer: Molixan.
 3. Kosttillskott: Milife.

Hepatit C vaccineras inte. Förebyggande åtgärder är att förebygga infektion genom blodtransfusioner i medicinska institutioner, desinfektionsverktyg, personlig hygien, användning av kondomer under samlag.

Ett av forumdeltagarna om hepatit skrev att han tog antibiotika under inkubationsperioden. Denna metod av behandling i recensionerna kritiserade läkare och andra sjuka människor.

Var uppmärksam! Orsaksmedlen av alla typer av hepatit är virus. Antibiotika är avsedda för behandling av bakteriella sjukdomar. Denna grupp droger verkar inte på virus.

Andra forum deltagare skriver om det faktum att i de tidiga stadierna, omedelbart efter inkubationstiden, kan du applicera växtbaserade samling från hepatit C: St John's wort, shark, yarrow, chamomile, burdock, rosehip, knotweed, salvia, devyasil, sträng. Denna metod bekräftas inte av kliniska studier, därför är det bättre att använda det som en hjälpmetod.

De inledande utvecklingsstadierna av formerna D, E, F, G

Förutom de ovan beskrivna vanliga virusen A, B, C finns också former som inte är lika vanliga. Tänk på hur de utvecklas i människokroppen efter infektion:

  Ett typ D-virus är infekterat med HBV. Antingen uppträder superinfektion - penetrationen av orsaksmedlet av hepatit D till kroppen hos en patient med kronisk hepatit B. Samtidigt ökar symtomen på sjukdomen risken att utveckla levercirros i högre grad.

För diagnos av hepatit D används samma metoder som för HB. Kliniska prövningar av Mirkludex B för behandling av hepatit B + D har utvecklats och genomgår kliniska prövningar. Vid forum som ägnas åt inkubationsperioden diskuterar patienterna möjligheterna att använda det nya läkemedlet Mirkludex vid symptom och behandling av hepatit D.

Många förväntar sig att hans utseende på marknaden blir triumferande, och användningen av medicinen kommer att ge patienterna en signifikant förbättring av hälsan.

 • Vägen för överföring, symtom på infektion med hepatit E och A-virus är liknande. Emellertid är den förstnämnda hårdare, leder oftare till patientens död, även om det i de första utvecklingsstadierna praktiskt taget inte manifesteras, liksom hepatit A. HV-viruset uppträder huvudsakligen i de varma regionerna i Centralasien.
 • Hepatit F representeras av två olika virusstammar, som fortfarande undersöktes lite.
 • Hepatit G-virus kan innefatta 3 genotyper. Möjliga överföringsvägar är via blod och samlag. Detta virus dör under kokning, i miljön är instabil.
 • Det finns emellertid inga symtom i inkubationsperioden. Ett blodprov medger tidigt detektering av ett infektiöst medel i kroppen på grund av det faktum att immunsystemet bildar antikroppar.

  Det bör följa kosten rekommenderad för leversjukdom. Mjuk mat minskar bördan på målorganet för virusinfektion, minskar sannolikheten för komplikationer. Patienter och bärare av alla stammar av hepatitvirus kan inte delta i blodtransfusion, det vill säga dess givare. För dessa människor är lämplig tidig terapi mycket viktig, vilket ger en chans att leva till en mogen ålder.