Om kostnaden för behandling, om fri eller förmånsbehandling av kronisk viral hepatit C

Ryska federationens konstitution strängt och tydligt fastställer rätten till fri sjukvård.
I synnerhet har artikel 41 i Ryska federationens konstitution följande lydelse:
"1. Alla har rätt till sjukvård och sjukvård. Medicinsk vård i statliga och kommunala hälsovårdsinrättningar tillhandahålls gratis till medborgarna på bekostnad av motsvarande budget, försäkringspremier och annan inkomst.

2. I Ryska federationen finansieras federala program för skydd och främjande av folkhälsan, åtgärder vidtas för att utveckla statliga, kommunala, privata hälsosystem och aktiviteter som främjar människors hälsa, fysisk kultur och sport, miljö och sanitär-epidemiologiskt välbefinnande främjas.

3. Dömning av tjänstemän av fakta och omständigheter som äventyrar människors liv och hälsa innebär ansvar enligt federal lag. "

Men i det verkliga livet tvingar staten att spela efter helt olika regler. Och du behöver bara veta dessa regler och använda dem i dina personliga intressen.

"Din hälsa behövs inte av någon utom dig!"

En uppskattning av den möjliga kostnaden för antiviral terapi och information om priserna på nödvändiga droger finns i artikeln "På kostnaden för behandling och priser på droger." Här kommer vi att prata om att hitta en möjlighet att få fri behandling, bland annat samråd med de närstående läkarna, kostnaden för droger och kostnaden för undersökningen.

Varianter av fri eller förmånsbehandling av viral hepatit

Baserat på erfarenheten av förekomsten av en virtuell gemenskap av människor med viral hepatit, kan vi prata om tre huvudsakliga sätt att få fri behandling:

 • Fri behandling på bekostnad av medel fördelade från budgetar av olika nivåer direkt för behandling av viral hepatit. Huvudvägen för vanliga dödliga medborgare.
 • Fri behandling av viral hepatit (få gratis antivirala läkemedel) inom ramen för "statligt socialt bistånd som tillhandahålls i form av att ge medborgarna en uppsättning sociala tjänster" (Kapitel 2 i Ryska federationens lag nr 122 av den 22.8.2004 om intäktsförmåner) för vissa grupper av befolkningen.
 • Deltagande i kliniska prövningar (CI) av de senaste antivirala drogerna som utförs av olika farmakologiska företag.

Det här är de tre viktigaste och mest troliga sätten att få riktigt fri behandling i Ryssland för närvarande. Det finns också andra möjligheter, men de är redan ganska privata i naturen och är inte tillgängliga för de flesta hepatitpatienter.

Dessa inkluderar:

 • Behandling inom ramen för ytterligare sjukförsäkring. Det finns ytterligare sjukförsäkringsprogram (tillgängliga för en mycket smal cirkel av personer), som ger ersättning för kostnaderna för behandling av viral hepatit på bekostnad av försäkringsbolag.
 • Behandling av vissa kategorier av befolkningen i vissa regioner är gratis eller på gynnsamma villkor på grundval av lokal lagstiftning eller några lokala avdelningar. Någonstans mediciner behandlas som en riskgrupp, någonstans finns det regionala fördelar, någonstans finns det några fördelar på grundval av lagen "På garantier för rättigheter för inhemska minoriteter i Ryska federationen" etc.
 • Av en eller annan anledning beslutade staten att utan dröjsmål behandla vissa kategorier av våra medborgare och glömma det som redan finns skrivet i konstitutionen, utfärdat ett antal olika rättsakter som redogör för fri behandling av viral hepatit.
  Till exempel, förutom konstitutionen, är fri HIV-antiviral terapi (HTP) "garanterad" för personer med hiv och lagen "Förhindrande av spridningen i den ryska federationen av sjukdom som orsakas av det mänskliga immunbristviruset (HIV-infektion)" daterat den 30 mars 1995 N 38. Men hälsovårdsministeriet lanserar det välkända hälsoprogrammet där, med olika order, "återställer" fri behandling av viral hepatit hos HIV-infekterade personer.


Det bör noteras att även om dessa privata sätt att få fri behandling finns, så som du förstår, har ingen garantier för att få fri behandling. På detta område (inom recept och mottagande dyra behandling) finns det fullständig förvirring, och som ett resultat av godtyckligheten och laglösheten som skapats av olika medicinska tjänstemän och byråkrater.

Därför är det viktigt att känna till våra rättigheter, att veta med vilka dokument de är garanterade för oss och av fullständiga rättsliga skäl att kräva av tjänstemännen att våra rättigheter till fri behandling respekteras. Dessutom beräknar kostnaden för behandling mer än din "arbetskraftskostnad" för dessa ansträngningar.

Mer detaljer om huvudfunktionerna.

Fri behandling av viral hepatit som en del av den obligatoriska sjukförsäkringen

Ja, exakt. Både konstitutionen i Ryska federationen och lagen om obligatorisk sjukförsäkring ger fri behandling av viral hepatit mot ryska medborgare. Varför betalar vi för det? Hela frågan är i de juridiska invecklingarna i de byråer som utfärdas av medicinska byråkrater. Rysslands hälsovårdsministerium, regionala hälsoavdelningar definierar inte ett tydligt förfarande för att förskriva behandling för personer med en viss sjukdom. Och följaktligen bär inte något ansvar för att behandling inte ges till patienter som behöver det.

I vårt vårdsystem finns inga protokoll för behandling av sjukdomar som reglerar läkarens handlingar, även om det bara är i de bredaste områdena.

Så det visar sig att läkaren, efter att ha identifierat dig med viral hepatit, kan ordinera dig en detaljerad undersökning och en del av den modernaste behandlingen med de senaste drogerna, och kan slå på axeln och lugnt (och med straffrihet!) Skicka dig hem, "vänja dig på marken" - Förbered dig på begravningen, ordna arvet. Och detta är i närvaro av moderna behandlingsmetoder, med nästan 100% sannolikhet att bli av med sjukdomen för alltid.

Under de senaste åren börjar en viss ordning för att erhålla (förskrivning) antiviral terapi (PVT) av viral hepatit i stor utsträckning på grund av patientens aktiva ställning. En form av informell, inblandad i någon ordning eller ordning från hälsovårdsministeriet, krav på utnämning av terapi. Orsakat mer sannolikt inte med hjälp av behandling, och omöjlighet att skjuta upp behandlingen ytterligare.

Denna order har några obetydliga skillnader i olika regioner i landet, men i allmänhet är det helt förenat. Det viktigaste är att det, även om det inte är offentligt, existerar här och där. På vissa ställen talar de inte ens om honom. Läkare i kliniken kommer att försäkra dig om att sjukdomen inte behandlas, att det inte finns några medel för behandling, för att säga att behandlingen kommer att kosta dig dyrt, enligt uppgift att inte veta att medel från olika budgetar tilldelas för behandling. Men...

I respektive region har hälsovårdsministeriet ett eller flera grundläggande hepatologiska centra. Som regel bildas de på grundval av ett regionalt infektionssjukhus eller centrum för behandling av aids och infektionssjukdomar. Dessa regionala hepatologiska centra är försedda med medel och mediciner som är nödvändiga för HTP. Dessa centra utgör i huvudsak eller bestämmer behovet, prioritet, prioritet etc. vid utnämning av HTP till personer med viral hepatit. De bestämmer behoven, de gör begäran om nödvändiga resurser, de planerar sina utgifter.

De utför HTP, d.v.s. bestämma behandlingsregimen för patienter (specifika droger, doser av läkemedel, behandlingstid, etc.) och övervaka patienter under behandlingen.

I de flesta fall är det nödvändigt att ha antingen "avancerad" leverfibros (steg 2 och högre på METAVIR-skalan) eller att vissa redan existerande komplikationer orsakats av en diagnos (förutom att det görs en diagnos (vilket i allmänhet är rimligt att anta ett tillräckligt villkor) extrahepatisk manifestation av viruset. Man kan diskutera mänskligheten för ett sådant tillvägagångssätt, utvidgningen av det epidemiologiska hotet etc., men den befintliga ordern är en given som vi måste tänka på för närvarande.

I vissa regioner är allt mycket värre. Gratis HTP är endast föreskriven vid HIV + -infektion med hepatitviruset (B eller C). Om endast hepatit B-virus är närvarande, nekas den fria behandlingen.

Det är uppenbart att de sparar oss på alla möjliga sätt, applikationerna skärs ner, det faktiska antalet patienter döljs etc. Men möjligheten finns och det är ganska verkligt. Hur man genomför det? Mycket enkelt. Det är ganska enkelt att försöka genomföra det.

Du går till din distriktsklinik till din smittsamma sjukdomsläkare. Du genomgår en inledande undersökning, får en primär diagnos och kräver hänvisning till det regionala hepatologiska centret för en fördjupad undersökning och för att avgöra om antiviral behandling ska genomföras. Din smittsamma specialist är skyldig att veta vem (vilken klinik, vilket medicinska centrum) i ditt område behandlar viral hepatit centralt och är skyldig att skicka dig dit. Det är en skriftlig riktning på en speciell form, inte en rekommendation, inte en post i journalen. Vid vägran kan du begära detta hänskjutande genom en skriftlig redogörelse riktad till läkare av läkare.

Med denna riktning och resultaten av den preliminära undersökningen går du till detta regionala centrum (till exempel i Moskva är det först och främst hepatocentret vid 1: a kliniska infektionssjukhus på Volokolamskoye Highway). Där kommer du om nödvändigt att få ytterligare läkarundersökning (någon form av klargörande blodprov, biopsi eller elastografi i levern, kommer att utvärdera eventuella extrahepatiska manifestationer av hepatit C-viruset etc.).

Alresa och telefonnummer till de viktigaste regionala hepatologiska centra, kliniker, infektionssjukhus är listade i avsnittet "Kliniker" på vår hemsida.

Efter att ha klarat ditt hepatitproblem och identifierar statusen för eventuella comorbiditeter, kommer ett samråd med läkare (vanligtvis) att ge dig en slutgiltig "dom" om behovet och brådskan av din HTP. Kanske även med förädling av behandlingsregimen. Och i det här fallet talar vi verkligen om behandling inom ramen för MLA. dvs - om fri behandling.

Det är viktigt! Varje gång du tilldelar en viss undersökning, analys, fråga din läkare om denna procedur omfattas av obligatorisk sjukförsäkring (MHI)? Om inte, varför inte omfattas och var du kan klargöra denna fråga. Ofta döljer läkare möjligheten att gratis bevilja olika medicinska tjänster, citerar byråkrati, behovet av att samla in olika certifikat, skriva några uttalanden, svårigheter med finansiering, vissa slutna förbud, och så vidare.

Men dina pengar spenderas, och det är upp till dig att bestämma om du är rädd för byråkrati och oroa dig för sina interna förbud. Varför inte skriva ett par applikationer, om du sparar några tusen rubel på den, får du en hänvisning till en kostnadsanalys eller någon form av instrumentanalys?

Som regel täcker alla nödvändiga instrumentella och instrumentella undersökningar, blodprov etc. som utförs av läkaren för att klargöra diagnosen och ta reda på hela bilden av sjukdomen - omfattas av OMS-fonden. Läkaren kan rekommendera någonting som är oförskämd eller SUPERstandard till dig - då själv, väger dina ekonomiska resurser, godkänner en sådan undersökning eller vägrar det.

Slutligen kan du, om det behövs, alltid kolla läkarens ord genom ett enkelt samtal till din regionala OMS-fond. Där finns hela avdelningar för att "skydda" våra intressen.

En liten anteckning. Förutom regionala hepatologiska centra (kliniker) finns det också federala medicinska centra som behandlar behandling av viral hepatit. De är belägna i de största städerna i landet (i Moskva, St Petersburg...) och accepterar även medborgare från alla hörn av landet för undersökning och behandling. Detta garanterar inte dig fria droger för behandling. Men gratis sjukvård från högkvalificerade specialister kommer att ges. Och det här, under nästan fullständig analfabetism (tyvärr är det så!) Att öva smittsamma sjukdomar i våra kliniker är värt mycket.

Gratis antivirala läkemedel inom ramen för socialt bistånd till vissa grupper av befolkningen

Denna möjlighet, som bedöms av erfarenheten av vår webbplats, är riktig för en ganska bred grupp av hepatit. Lagen om intäktsättning av förmåner definierar följande sociala kategorier av medborgare som behöver statligt stöd:

 1. krigsinvalider
 2. deltagare i det stora patriotiska kriget;
 3. krigsveteraner bland de personer som avses i punkterna 1-4 i punkt 1 i artikel 3 i federal lag "På veteraner"
 4. militär personal som tjänstgjorde i militära enheter, institutioner, militära utbildningsinstitutioner som inte var delaktiga i den aktiva armén, från 22 juni 1941 till 3 september 1945 i minst sex månader, gav militära män order eller medlar av Sovjetunionen för att tjäna i specificerad period
 5. personer som tilldelades tecknet "Till invånare av belejdade Leningrad";
 6. personer som arbetade under det stora patriotiska kriget om luftförsvarsanläggningar, lokalt luftförsvar, byggande av befästningar, sjöbaser, flygfält och andra militära anläggningar inom de operativa fronternas bakre gränser, operativa områden i operationsflottor, på främre delar av järnväg och väg vägar, liksom medlemmar av besättningarna på fartyg i transportflottan, internerade i början av andra världskriget i hamnarna i andra stater;
 7. medlemmar av familjer av döda (avlidna) krigsinvalider, deltagare i det stora patriotiska kriget och krigsveteraner, medlemmar av familjer av personer som dödades under andra världskriget bland personal av självförsvarsgrupper av mål- och akutteam för lokalt skydd mot luftfartyg samt medlemmar av familjer av döda anställda på sjukhus och sjukhus i staden Leningrad;
 8. funktionshindrade personer;
 9. funktionshindrade barn.

Samma lag ger dem en uppsättning sociala tjänster:

 1. tilläggsfri sjukvård, inklusive tillhandahållande av nödvändiga läkemedel enligt läkarmottagarens föreskrifter (paramedicinsk), tillhandahållande av kuponger för sanatorium-utvägsbehandling i enlighet med lagstiftningen om obligatorisk socialförsäkring, om det finns medicinska indikationer,
 2. fri resa med järnvägstransport på järnvägen, samt genom långdistanstransport till platsen för behandling och tillbaka.

Listan över läkemedel samt listan över sanatorium-anläggningar, till vilka kuponger beviljas, godkänns av det federala verkställande organet som ansvarar för utvecklingen av statlig politik och lagstadgad lagstiftning inom hälsovård och social utveckling.

Så, de förberedelser som är nödvändiga för den befintliga standarden HTP (interferoner, peginterferoner, ribavirin) ingår i denna lista av denna mycket federala kropp.
Det är bara nödvändigt att komma in i ovanstående sociala kategorier av medborgare.

Den mest realistiska kategorin för patienter med viral hepatit är funktionshinder.

Det är viktigt att veta. Antivirala droger kommer att vara tillgängliga oavsett vilka sjukdomar, med vilka kriterier du har fått ett funktionshinder. Och det är sant, funktionshinder förutsätter att en person har begränsad kapacitet och behöver hjälp av annan art. Inklusive när det gäller de ekonomiska kostnaderna för att upprätthålla sin hälsa.

Hur man får handikappstatus - ett separat samtal. Det viktigaste att komma ihåg är att en handikappad person är en social status som låter dig leva och njuta av alla fördelarna med ett civiliserat samhälle tillsammans med friska människor. Detta är inte skadligt för bilden eller direkt av en persons personlighet, det är en rättelse av orättvisa, utjämning av rätten att få tillgång till de många fördelarna med civilisationen, inklusive behandling av deras sjukdomar.

Efter att ha fått en funktionshindrad person och har utfärdat alla nödvändiga papper på kontoret och i pensionsfonden går du till din egen klinik och ansöker om en smittsam specialist för utnämning av en HTT med de nödvändiga antivirala drogerna under DLO-programmet. Det är möjligt att den smittsamma sjukdomsspecialisten inte tar ett sådant ansvar och kommer att driva dig genom en stor samordningskrets, upp till det redan nämnda regionala hepatocentret. Detta är inte läskigt. Frågan om utnämning av fri behandling - en fråga om tid och din flitighet.

Det är viktigt! När du registrerar ditt funktionshinder i pensionsfonden eller i samhället tänker du inte ens på att neka ytterligare drogstöd, vilket ibland föreslås att göras av vissa personer med funktionshinder för en liten penningkompensation. Vinn en öre, och tappa chansen att få gratis antivirala droger för hundratusentals rubel.

En liten hjälp. Mekanismen för genomförandet av programmet är följande: myndigheter gör en lista över läkemedel som är viktiga för socialt skyddade segment av befolkningen (veteraner, handikappade etc.). Dessa "förmånstagare" kan få mediciner från denna lista på apotek via recept gratis.

Staten som representeras av den federala obligatoriska sjukförsäkringsfonden väljer dels leverantörer av "fria" läkemedel på konkurrensutsatt grund och i slutet av året kommer de att kompensera dem för kostnaderna för dessa varor.

Medborgare som inte vill delta i programmet, som vägrar att ta emot en uppsättning sociala tjänster, kan ta emot kontanter i utbyte och köpa läkemedel själva.

Den så kallade månatliga kontantbetalningen (EDV) till personer med funktionshinder under 2014 kommer att vara:

 • Handikappade i grupp I - 2,832.41 rubel;
 • Disabled Group II - 2 123.92 rubel;
 • Grupp III funktionshindrade - 1 700.23 rubel;
 • Handikappade barn - 2.022.78 rubel;
 • Invalidiserad försäkring - 3 834,65 rubel;
 • Handikappade i Tjernobyl NPP - 2 022,78 rubel + EDV för handikappgruppen;

Det tredje sättet att få fri behandling är att delta i KI av de nyaste drogerna.

Denna väg kräver tillräcklig uthållighet för att uppnå målet - att få fri behandling.

Hur hittar man en klinik, där liknande CI hålls och hur man kommer dit? Det finns två onlinekällor för information om planerad och pågående klinisk forskning i världen, inklusive i Ryssland.

Den första är på engelska: http://clinicaltrials.gov/

På denna sida är det möjligt att söka efter en specifik klinisk forskning som du är intresserad av enligt olika kriterier. Till exempel, här är resultaten du får genom att begära alla öppna kliniska prövningar på hepatit C, genomförd i Ryssland:
http://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=Russian+Federation+hepatitis+crecr=Open

När det gäller beskrivningen av en specifik studie kan du hitta i vilka medicinska centra-kliniker det utförs, om det finns rekrytering av patienter, kontaktuppgifter om de personer som är ansvariga för att utföra klinisk behandling i detta centrum och annan användbar information. Dessutom beror allt på ditt rimliga initiativ och hårdhet.
Skriv, ring, slå på dörrar och fönster... och de öppnar dig!

Tillgång till delsystemet utförs från avsnittet "Hem" underavsnitt "Register över tillåtna kliniska prövningar [RCT]".

Leta efter en klinik där CIs för ett visst läkemedel är planerade eller redan pågår, ta reda på vem som rekryterar volontärer för att delta i CI och komma in i deltagarna! Det finns inga regler och instruktioner här - bara din beslutsamhet och uthållighet kommer att hjälpa till.

Naturligtvis, att inkluderas i deltagarna i CI, är det nödvändigt att uppfylla kraven för deltagare av vissa CI av antivirala droger formulerade i programmen för dessa CI (som finns på ovan nämnda webbplatser). I synnerhet kan det finnas restriktioner på genotypen av viruset, på den humana genotypen, vid samtidiga sjukdomar, på kön och ålder etc.

Klinisk forskning Patient Hotline

Den 29 april 2010 har Ryska föreningen för kliniska forskningsorganisationer (AOKI) en hotline för patienter som deltar i kliniska studier om sina rättigheter och skyldigheter. Godkännande och underhåll av samtal utförs av en operatör som har speciell kunskap om deltagarnas rättigheter och skyldigheter i kliniska studier.

Hotline nummer är 8 (916) 990 03 85. Arbetstiden är från måndag till fredag ​​från 9.00 till 18.00 (Moskva tid).

Observera att föreningen inte ger råd om deltagande av friska frivilliga i kliniska studier.

Föreningen har utvecklat detaljerade riktlinjer för att hitta kliniska prövningar i ditt område.

Hur uppnår man utövandet av sina rättigheter?

Det finns förmodligen många sannolika sätt att utöva din rätt till fri behandling. Men det hände sålunda i vår stat att betydande ansträngningar måste göras för att genomföra dem. Och inte alls det faktum att resultatet blir framgångsrikt.

Listan över alternativ för möjliga åtgärder är ganska omfattande. Om du inte har kunnat få gratis terapi på ett vanligt sätt (en infektionssjukdom specialist i kliniken är en regional hepatocentre) ska du samla alla dina undersökningsresultat, vara omgiven av lagar, order och andra stadgar och starta en riktig kamp för dina rättigheter: slå på dörren till tillsynsmyndigheterna för vård, regionala ministerier-avdelningar för hälsa och hotlines för hälso- och sjukvård, lokala grenen av MHI-fonden, lokala, regionala och federala eputatam, hälsoministeriet i Ryssland, de federala tillsynsmyndigheter, åklagarmyndigheten, och så vidare upp till presidentens kansli (han inte har en garanti för vår konstitution, försäkran om överensstämmelse med alla våra medborgerliga rättigheter?).

Bara de som börjar kämpa för sina rättigheter kan räkna med deras genomförande. På vår hemsida finns det många exempel på hur människor sökte gratis behandling för sin aktiva livsstil.

Möjligheter att kompensera för de finansiella kostnaderna för behandlingen

Om du fortfarande inte inser din rätt till fri behandling, försök på något sätt att kompensera för de ekonomiska kostnaderna.

Till viss del kommer detta att göra det möjligt att återbetala en del av de betalade skatterna. Ryska federationens lagstiftning föreskriver det så kallade sociala skatteavdraget. I synnerhet är en av dess sorter ett skatteavdrag för behandling, vilket gör det möjligt för dig att returnera upp till 15 600 rubel från skatter som betalats för året per person. Vi tar hänsyn till att ett skatteavdrag för behandling kan utfärdas inom två till tre kalenderår och dessutom kan det utfärdas inte bara för en patient som har genomgått dyr behandling, men också för hans nära släktingar.

För låginkomstmänniskor finns det fortfarande möjlighet att få materialhjälp var sjätte månad genom social trygghet grundad på Ryska federationens lag nr 178 av den 17 juli 1999. "På statligt socialt bistånd". Premien är vanligtvis liten från 500 till 3000 rubel. I vissa regioner betalades emellertid stora summor, 20-30 tusen rubel. Det beror allt på tjänstemännen på kontoret och hur du övertygar dem om verkligheten i dina problem. Tja, det är möjligt att få denna hjälp i princip var sjätte månad.

Hur får man det här ekonomiska stödet? Ansökningar från sökande accepteras i mötet på bosättningsorten, det är nödvändigt att klargöra fattigdomen i deras ställning. Urvalskriterierna för kandidater som behöver materialhjälp är olika i varje region. I regel övervägs ansökningar från familjer där den genomsnittliga inkomst per capita förblir under subsistensminimum. Beslutet att ge stöd fattas kollektivt vid kommitténs möten i flera veckor. Om ett positivt beslut i kontanter inte ges ut: För att få dem måste du öppna ett konto i banken och vänta på överföringen.

Ett annat alternativ till delvis ersättning för utgifter är att få engångsfinansiering på arbetsplatsen för egen behandling eller för behandling av barn. För att göra detta gäller för administrationen eller fackföreningsorganen, om något. Enhetliga regler och regler är inte här. Det beror allt på de personer i din administration, på dina fackliga tjänstemän.

Finansiellt stöd eller hjälp med fria droger (ibland med droger till nedsatt pris) kan erhållas i vissa sociala fonder. Så vid en tidpunkt kunde nästan alla patienter med hepatit C applicera till barnfonden och få gratis behandling för läkemedlet ribamidil (inhemsk produktion av ribavirin) för en fullständig kurs av HTP.

Sammanfattningsvis vill jag vädja till alla de människor som redan har gått igenom allt detta. Om du har några förtydliganden om ovanstående problem har du någon effektiv erfarenhet av att få gratis terapi eller åtminstone delvis kompensera för dina kostnader för behandling - dela det med dina "kollegor" i kampen mot viral hepatit!

Statligt program för fri behandling av hepatit C i Moskva och Rysslands regioner

Fri behandling av hepatit C är möjlig under regeringens program för att stödja personer som lider av denna allvarliga sjukdom. Frågan om fri behandling av hepatit C är av intresse för många patienter. Detta beror på att diagnosen och terapi av hepatit, särskilt högkvalitativ, idag är mycket dyr. Utgåva - från 1 till 30 tusen dollar för kursen, beroende på valda läkemedel. Det är uppenbart att det är nästan omöjligt att bota hepatit om det inte finns några pengar på egen hand.

Kan hepatit C behandlas gratis?

Hur man behandlar hepatit C med statligt stöd? Det är på grund av den höga kostnaden för behandling av hepatit C att ett statligt program har utvecklats i Ryska federationen idag, vilket möjliggör för vissa kategorier av personer med hepatit C att få behandling gratis.

Frågan om kategorier idag är mycket smärtsam. Drogmissbrukare, alkoholister och andra medlemmar av den marginella minoriteten faller oftast i fria program.

Men ett barn infekterat med hepatit C i kliniken, för att komma in i det fria programmet för behandling av hepatit är mycket svårt, men det är möjligt, särskilt om föräldrarna är ihållande.

Det finns några subtiliteter att få fri behandling för hepatit C i Ryssland. Gratis regeringsprogram och fri behandling för hepatit C finns i Ryssland, men det finns inget enhetligt federalt program och allmän lagstiftningsbas. Det finns olika regionala statsprogram, som med stor önskan och ansträngning är möjliga att komma in i.

Nu försöker fler och fler regioner att hitta och allokera pengar till den så kallade icke-interferonterapin för patienter med hepatit C. För att kunna använda den måste patienten skickas till ett regionalt hepatologiskt centrum. Det här blir inte lätt. Först måste du få ett möte med en infektionssjukdomsläkare på din klinik. Om det inte finns någon sådan läkare (vilket är ganska realistisk) är följande nödvändigt:

 • få ett möte med en allmänläkare;
 • passera test;
 • Bekräfta den primära diagnosen;
 • få vägbeskrivningar.

Felalternativet är ganska möjligt. I det här fallet, förtvivla inte. Det är nödvändigt att skriva en ansökan adresserad till huvudläkaren på polikliniken och be om att utfärda det nödvändiga hänvisningen på officiell blankett och undertecknad av huvudläkaren. Det är bäst att skriva det i två exemplar och med en begäran om att stämpla inkommande brev. Om sekreteraren vägrar att göra det kan du skicka ett registrerat brev. Den skriftliga förfrågan måste besvaras inom 10 dagar.

Kom ihåg att distriktets infektionssjukhus eller AIDS-behandlingscentra kan spela rollen som hepatologiska centra.

Vidare i regionens centrum är det nödvändigt att genomgå en mer allvarlig och djupare granskning. Detta är nödvändigt för att komma in i statsprogrammet. Centret kan begära test som blodbiokemi, leverelastografi. Vissa analyser kommer att vara gratis (som ingår i OMS-policyen), vissa måste betalas. Listan över alla analyser, både betalda och gratis, är bäst förtydligad i förväg.

Till vem kan statsprogrammet kvalificera sig för fri behandling?

Vanligtvis är patienter som har diagnostiserats med följande sjukdomar och patologier ansedda för fri behandling:

 • avancerad fibros (F3 / F4);
 • hög viral aktivitet (förhöjda leverhastigheter).

Patienterna bör inte ha kontraindikationer mot antiviral behandling:

 • graviditet;
 • amning;
 • mentala störningar
 • För patienter med diabetes eller högt blodtryck utförs mer forskning med läkare.

Patienter med F0 / F2 uppmanas att stå i kö och vänta ett tag. De kan endast räkna med hjälp om utvecklingen av fibros kommer att ske i snabb takt.

Situationen med fri behandling av hepatit C i Ryssland förändras gradvis till det bättre. Och nu är det inte nödvändigt att vänta på försämringen av hälsan för att komma in i statsprogrammet. Du kan räkna med statligt stöd om du tar ett annat steg - du måste övervakas ständigt av en läkare.

Faktum är att varje region har sin egen databas över patienter med hepatit C. För sin behandling tilldelas sjukhus vissa medel, som oftast används för att köpa läkemedel. Om du regelbundet kommer till läkarmottagningen och bekräftar diagnosen finns det en verklig möjlighet att få gratis medicinering under det statliga programmet för stöd till patienter med hepatit C.

Vad är behandlingen av hepatit C i det statliga programmet?

Denna fråga gäller många patienter med hepatit. Idag kan du räkna med 48 veckors interferonbehandling och ribavirin. I vissa regioner producerar de läkemedel med direkt antiviral verkan och kan till och med ordinera interfererande terapi (men detta är i mycket sällsynta fall). Så, i fråga om hur hepatit behandlas enligt statsprogrammet finns det inget bestämt svar.

Under 2017-2018 tilldelades fler medel specifikt för läkemedel med direkt antiviral verkan. Därför ökar chansen att få en bra behandling för det fria programmet. Staten gör allt som är möjligt för att ge patienterna en mer godartad interferonbehandling gratis. I exempelvis Moskva ökade antalet patienter som fick behandling med icke-interferon flera gånger.

Vilka specifika program finns i Ryssland? För närvarande kan det prioriterade nationella projektet "Hälsa" betraktas som det mest allvarliga programmet. Detta gratisprogram täcker 30 ämnen från federationen. Var kan jag få veta mer om detta program? På webbplatsen för hälsovårdsministeriet i Ryska federationen eller på webbplatser för lokala hälsoavdelningar. För att komma in i programmet är det viktigt att känna till några punkter, nämligen:

 1. Inte alla kan komma in i det, bara personer i åldern 18 till 65 år.
 2. Prioritet för idag ges till HIV-infekterade.

Vissa patienter med hepatit C försöker självständigt säkerställa högkvalitativ behandling för sig själva genom att köpa dyra certifierade och beprövade droger. Kom ihåg att det i det här fallet är en delkompensation av kostnader genom skatteavdrag möjligt. Detta gör det möjligt att returnera 13% av de pengar som spenderas vid behandling. Här är det viktigaste att tillhandahålla all nödvändig information till skatteverket i sin helhet och i tid.

Det finns ett annat sätt, lämpligt, snarare för de fattiga: att skriva en ansökan om statligt stöd i form av en engångsbetalning. En sådan rättighet bestäms av lag nr 178 av den 17 juli 1999. "På statligt socialt bistånd." Ansökan måste lämnas in till Befolkningens sociala skydd, och betalningar, om de utses, ska tas emot var sjätte månad. Vanligtvis är stöd 20-30 tusen rubel.

State Hepatitis C Behandlingsprogram - En chans för fri behandling

Du kommer inte att neka dig själv nöjet att få manikyr och pedikyrprocedurer, och ingen vill uthärda tandvärk! Tyvärr har ingen lyckats undvika medicinsk intervention, och därför är risken för infektion sannolikt för alla.
Det är viktigt att veta att efter att ha utfört några medicinska procedurer i samband med operation, plasmautbyte, hemodialys och andra förfaranden, är det nödvändigt att skicka en analys för förekomsten av antikroppar mot hepatit C.

Kanske är medicinska institutioner som fungerar som en plattform för spridningen av hepatit C-viruset näst enbart för drogmissbrukare. Vidare, när det gäller spridningen av HCV, lider inte bara patienter i medicinska institutioner utan även specialister själva - läkare, sjuksköterskor, laboratorie tekniker och orderlistor. Och vad som är viktigt, även om man vet att infektionen inträffade i en medicinsk institution - det är inte meningsfullt att kräva ersättning för kostnaderna för behandling, det föreskrivs inte i lagstiftningen i vår lagstiftning. Ingen har ännu kunnat bevisa infektionen. Men med tanke på sjukdoms epidemiologiska karaktär tog staten fortfarande hand om problempatienter som lider av hepatit C. Sådant vård återspeglas i utvecklingen och genomförandet av det statliga programmet för behandling av hepatit C.

Vilken typ av hjälp från staten kan patienter med hepatit C förlita sig på?

Antalet patienter som blev sjuka årtionden sedan och lyckades hantera sjukdomen är inte så mycket, men de är fortfarande kvar. Hepatit C-behandlingsprogrammet för staten hjälpte dem att övervinna viruset. Som en del av programmet fick patienterna interferon och ribavirin injektioner gratis. För vissa var behandlingen framgångsrik, någon hade återfall, andras kropp svarade inte på denna behandling. Naturligtvis är tidigare använda metoder för behandling i princip experimentell, och för många av dem var resultatet en besvikelse, för många biverkningar från sådan behandling.

Med andra ord finns det nackdelar med statligt stöd:

 • Programmet kan endast användas av patienter i vilka den kroniska formen av hepatit C har lett till levercirros och de har en dödlig fara (resten kan i själva verket bara vänta tills processerna i levern blir irreversibla, då kommer de bara att få behandling).
 • Antalet personer som är infekterade med HCV är så höga att cirka 15% av patienterna kan räkna med reell hjälp från staten.

Tänk, är det värt att vänta?

Du kan bli av med hepatit C utan statens hjälp.

Det finns chanser att återvända till ett helt friskt liv i närvaro av hepatit C-virus i blodet - dessutom är de idag tillgängliga för alla. Och för detta är det inte alls nödvändigt att "förstöra" organismen med interferoner i 48 veckor. Moderna metoder för behandling av hepatit C innefattar komplex terapi med användning av antivirala medel för direkt åtgärd. Särskilt är Sofosbuvir tilldelat patienter med olika HCV-genotyper och dessutom Daclatasvir, Ledipasvir, Velpatasvir.

Denna behandling har inga biverkningar, lätt att använda - piller tas dagligen i tre månader på morgonen. Och inte minst är behandlingsbanan tillgänglig för alla, motsvarande 600-1000 dollar. Det är inte värt att vänta på det ögonblick då staten innehåller dessa droger i det fria tillståndsprogrammet, förseningen innebär en risk för livet. Du kan köpa droger själv, med hjälp av leverantörernas tjänster på Internet.

Programmet för statligt stöd för patienter med hepatit C

"Tillgiven mördare" är ett vackert namn som ges av specialister till en allvarlig leversjukdom - hepatit C. Risken för denna patologi ligger i det faktum att det under lång tid kan vara nästan asymptomatisk. Därför görs diagnosen ofta redan i händelse av komplikationer.

Frågan om att få behandling med hepatit C på bekostnad av budgetmedel är relevant för många patienter. Förberedelser för kampen mot denna virussjukdom är mycket dyra. Därför kan inte alla betala för deras behandling.

Incidensen av hepatit C i Ryska federationen är en av de högsta i världen. Hittills är antalet fall minst 5 miljoner personer. Detta nummer ökar årligen. Detta beror på spridningen av parenterala läkemedel, liksom ungdomsolycklighet i valet av partner. Därför behöver alla i dag veta att infektion med virus inte är en mening, och det är möjligt att återhämta sig från hepatit C gratis, men det kommer att göra mycket för att göra detta.

Lagstiftningsdokument

Medborgare i Ryssland infekterade med hepatit C-viruset garanteras sjukvård på bekostnad av statliga medel. Detta styrs av följande juridiska dokument:

 • Ryska federationens konstitution, artikel 41. Det står att varje medborgare kan undersökas och behandlas med medel som är avsedda för detta från statsbudgeten.
 • Federal lag nr 323 "om grunderna för hälsoskydd av medborgare i Ryska federationen" av den 11/21/2011. Det talar om att etablera patientens rättigheter att genomföra förebyggande, diagnostiska, terapeutiska och rehabiliteringsåtgärder helt på bekostnad av budgetmedel.
 • Beställningen av Ryska federationens hälsovårdsministerium daterad den 8 november 2012 nr 689n. Det tilldelar aids centrerar uppgiften att genomföra förebyggande, diagnostiska och terapeutiska åtgärder hos patienter med hepatit C i kombination med HIV.

Beställning av Ryska federationens hälsovårdsministerium nr 685n daterad den 7 november 2012 "Vid godkännande av standarden för specialistvård för kronisk viral hepatit C".

Denna order reglerar medicinska vårdstandarden, listar de nödvändiga diagnostiska åtgärderna vid behandling av patienter med denna sjukdom. Dessutom innehåller den en lista över patientens fria medicinering.

 • Hälsodepartementets rekommendationer om diagnos och behandling av vuxna med hepatit, publicerad 2013, som meddelades regionala hälsovårdsmyndigheter. Enligt dem har volymen av sjukvård för hepatit C upprättats. Dessa rekommendationer är inte bindande, därför följer de ofta inte.
 • Tyvärr finns det för tillfället inte något enda regleringsdokument som kan systematisera alla befintliga lagar om genomförande av förebyggande, diagnostiska och terapeutiska åtgärder hos patienter med denna virussjukdom. Därför är det i vissa regioner i Ryssland svårt att få fri behandling av hepatit C.

  Sätt och mekanism för att få hjälp

  Det finns flera sätt på vilka en smittad person kan få möjlighet att behandlas gratis. Tänk på de viktigaste programmen som kan hjälpa till med att få medicinen, såväl som läkemedel som erbjuds inom ramen för dem.

  Programval

  I vissa regioner i Ryssland, sedan 2006, har det nationella projektet "Hälsa" varit i drift, enligt vilket medborgare som är infekterade med HCV kan få medicinsk och social hjälp gratis. Inte alla som behöver det kan delta i det.

  Kriterier för tillträde:

  • Patientålder 18 till 65 år.
  • HCV-DNA och RNA bestäms i serum.
  • Den ytterligare närvaron av HIV i patienten (ej obligatorisk, men ett prioriterat tillstånd).
  • Fibrösa förändringar i levern på metavirskalan enligt biopsiedata från F2 och över. Receptbelagd biopsi bör inte överstiga 1 år före behandlingens början.
  • Frånvaron av absoluta kontraindikationer för genomförandet av antiviral terapi.
  • I sökandens historia borde det inte vara något allvarligt depressivt tillstånd och försök till självmord.
  • Kandidater med samtidig hypertoni eller diabetes bör konsultera en ögonläkare.

  Även droger kan erhållas:

  • med medel som årligen fördelas från budgetar av olika nivåer specifikt för tillhandahållande av sjukvård till de som är infekterade med hepatit C-viruset.
  • Om patienten uppfyller vissa krav kan han delta i de kliniska prövningarna av innovativa anti-HCV-läkemedel som organiseras och genomförs av farmakologiska företag.
  • I vissa fall kan kostnaden för att köpa antivirala läkemedel omfatta en frivillig sjukförsäkring.
  • genom beslut av lokala myndigheter.

  Vad är behandlingen?

  På vilket program av bistånd som valts kommer det att bero på vilka droger som ska behandlas. Tänk på de droger som patienten kan få i Ryssland idag, deras fördelar och nackdelar (Tabell 1).

  Tabell 1 - Preparat som används vid behandling av hepatit C

  • Detta system är tillgängligt under det statliga programmet.
  • ll och lll genotyper av viruset kan behandlas i 80% av fallen.
  • graviditet är en absolut kontraindikation;
  • ett stort antal biverkningar
  • Effektiv i 98% av fallen
  • alla genotyper av hepatit C-virus kan behandlas
  • biverkningar är praktiskt taget frånvarande
  • Behandlingsförloppet är 12 veckor.
  • behandling med dessa läkemedel kan inte erhållas gratis
  • hög kostnad;
  • Daclatasvir är fortfarande i kliniska prövningar.
  • i kombination med Sofosbuvir och Ribavirin ger 100% garanti för botemedel;
  • effektivt mot alla genotyper av viruset
  • inga allvarliga biverkningar.
  • Läkemedlet är på scenen av kliniska prövningar;
  • högt pris.

  Algoritm design

  En approximativ algoritm för åtgärder av en infekterad HCV för att få fri behandling består av flera punkter:

  Det är nödvändigt att få en hänvisning till det regionala centrumet för hepatologi. Det utfärdas vanligen av en smittsam sjuksköterska efter att diagnosen är klar och den primära diagnosen är gjord. Om det inte finns någon infektionssjukdom i kliniken på bosättningsorten, kan certifikatet utfärdas av distriktets läkare.

  Referensen måste utfärdas skriftligen på en särskild blankett. Om frågan om hans kvitto med läkaren misslyckas kan du begära ett hänskjutande genom att skriva ett skriftligt uttalande riktat till polyklins huvudläkare.

  Besök centrum för hepatologi. Vanligtvis skapas de på grundval av aidscentra eller sjukhus för sjukhus i distriktet.

  Som regel utnämns ytterligare studier där, varav några kan behöva betalas självständigt. Baserat på de erhållna resultaten behandlas frågan om möjligheten att inkludera patienten i det statliga programmet för fri behandling av viral hepatit C.

 • Vid avslag ska patienten fortsätta att besöka läkaren regelbundet. Kanske kommer en chans att komma in i programmet fortfarande fram.
 • Positiva och negativa sidor

  Trots det faktum att det i vissa fall är svårt att få fri behandling för patienter med hepatit C, har programmet fortfarande sina fördelar:

  • För de flesta patienter är detta det enda sättet att bota, eftersom få människor har råd att köpa dyra droger på egen hand.
  • tack vare henne, i 2016 började den officiella förekomsten av hepatit C minska.

  Tyvärr finns det mycket mer problematiska stunder:

  • otillräcklig finansiering. För närvarande får endast 30% av de infekterade behandlingsfri behandling.
  • Hepatit C-epidemin är inte känd. Detta beror på bristen på officiell statistik om incidensprocenten. Många patienter eller aldrig ens begärt hjälp eller behandlas i privata kliniker på egen bekostnad. På grund av detta finns det ingen utveckling av en enhetlig regelverk om möjligheten till fri diagnostik, behandling och rehabilitering hos patienter med viral hepatit C;
  • läkemedelsfördelning är ojämn. Sannolikheten att bli med i statsprogrammet bland invånare i avlägsna regioner är betydligt lägre än bland de som bor i centrala regioner.
  • ofta för att uppnå inkludering i statsprogrammet tar det mycket tid och utgifter för fysisk och moralisk styrka, och därför har en person ibland inte tid att få hjälp innan utvecklingen av irreversibla processer i levern uppstår.
  • Förteckningen över droger som är tillgängliga för behandling av hepatit C vid statliga utgifter inkluderar inte de som rekommenderas för att bekämpa viruset i EU-länder och USA. Anledningen är att de inte är registrerade i vårt land;
  • Drogköp är inte centraliserade.
  • Det finns inget arbete med farmakologiska företag för att sänka priserna på sina produkter.

  Möjligheten att återhämta sig från hepatit C gratis är liten. Men du måste försöka använda dem.

  De medel som sparas vid köp av dyra läkemedel kommer mer än att betala alla de ansträngningar som patienten måste göra för att uppnå rätten till helande på bekostnad av offentliga medel.

  Varje år ökar statligt stöd gradvis, och inhemska farmakologiska företag utvecklar antivirala läkemedel, vars kostnad är betydligt lägre än utländska. Så det finns hopp om att inom den närmaste framtiden blir det lättare att bli av med hepatit C.

  Hepatit c fri behandling

  Ryska federationens konstitution strängt och tydligt fastställer rätten till fri sjukvård.
  I synnerhet har artikel 41 i Ryska federationens konstitution följande lydelse:
  "1. Alla har rätt till vård och vård. Medicinsk vård i statliga och kommunala hälsovårdsinrättningar tillhandahålls gratis till medborgarna på bekostnad av relevant budget, försäkringspremier och annan inkomst.

  "Din hälsa behövs inte av någon utom dig!"

  En uppskattning av den möjliga kostnaden för antiviral terapi och information om priserna på nödvändiga droger finns i artikeln "På kostnaden för behandling och priser på droger". Här kommer vi att prata om att hitta en möjlighet att få fri behandling, bland annat samråd med de närstående läkarna, kostnaden för droger och kostnaden för undersökningen.

  Varianter av fri eller förmånsbehandling av viral hepatit

  Baserat på erfarenheten av förekomsten av en virtuell gemenskap av människor med viral hepatit, kan vi prata om tre huvudsakliga sätt att få fri behandling:

  • Fri behandling på bekostnad av medel fördelade från budgetar av olika nivåer direkt för behandling av viral hepatit. Huvudvägen för vanliga dödliga medborgare.
  • Fri behandling av viral hepatit (få gratis antivirala läkemedel) inom ramen för "statligt socialt bistånd som tillhandahålls i form av att ge medborgarna en uppsättning sociala tjänster" (Kapitel 2 i Ryska federationens lag nr 122 av den 22.8.2004 om intäktsförmåner) för vissa grupper av befolkningen.
  • Deltagande i kliniska prövningar (CI) av de senaste antivirala drogerna som utförs av olika farmakologiska företag.

  Det här är de tre viktigaste och mest troliga sätten att få riktigt fri behandling i Ryssland för närvarande. Det finns också andra möjligheter, men de är redan ganska privata i naturen och är inte tillgängliga för de flesta hepatitpatienter.

  Dessa inkluderar:

  • Behandling inom ramen för ytterligare sjukförsäkring. Det finns ytterligare sjukförsäkringsprogram (tillgängliga för en mycket smal cirkel av personer), som ger ersättning för kostnaderna för behandling av viral hepatit på bekostnad av försäkringsbolag.
  • Behandling av vissa kategorier av befolkningen i vissa regioner är gratis eller på gynnsamma villkor på grundval av lokal lagstiftning eller några lokala avdelningar. Någonstans mediciner behandlas som en riskgrupp, någonstans finns det regionala fördelar, någonstans finns det vissa förmåner baserade på lagen "På garantier för rättigheter för inhemska minoriteter i Ryska federationen" etc.
  • Av en eller annan anledning beslutade staten att utan dröjsmål behandla vissa kategorier av våra medborgare och glömma det som redan finns skrivet i konstitutionen, utfärdat ett antal olika rättsakter som redogör för fri behandling av viral hepatit.
   Till exempel, förutom konstitutionen, är fri HIV-antiviral terapi (HTP) "garanterad" för personer med hiv och lagen "Förhindrande av sjukdomsförlust som orsakas av det mänskliga immunbristviruset (HIV-infektion) i Ryska federationen" daterat den 30 mars 1995 N 38. Men hälsovårdsministeriet lanserar det välkända hälsoprogrammet där, med olika order, "återställer" fri behandling av viral hepatit hos HIV-infekterade personer.

  Det bör noteras att även om dessa privata sätt att få fri behandling finns, så som du förstår, har ingen garantier för att få fri behandling. På detta område (inom recept och mottagande dyra behandling) finns det fullständig förvirring, och som ett resultat av godtyckligheten och laglösheten som skapats av olika medicinska tjänstemän och byråkrater.

  Därför är det viktigt att känna till våra rättigheter, att veta med vilka dokument de är garanterade för oss och av fullständiga rättsliga skäl att kräva av tjänstemännen att våra rättigheter till fri behandling respekteras. Dessutom beräknar kostnaden för behandling mer än din "arbetskraftskostnad" för dessa ansträngningar.

  Mer detaljer om huvudfunktionerna.

  Fri behandling av viral hepatit som en del av den obligatoriska sjukförsäkringen

  Ja, exakt. Både konstitutionen i Ryska federationen och lagen om obligatorisk sjukförsäkring ger fri behandling av viral hepatit mot ryska medborgare. Varför betalar vi för det? Hela frågan är i de juridiska invecklingarna i de byråer som utfärdas av medicinska byråkrater. Rysslands hälsovårdsministerium, regionala hälsoavdelningar definierar inte ett tydligt förfarande för att förskriva behandling för personer med en viss sjukdom. Och följaktligen bär inte något ansvar för att behandling inte ges till patienter som behöver det.

  I vårt vårdsystem finns inga protokoll för behandling av sjukdomar som reglerar läkarens handlingar, även om det bara är i de bredaste områdena.

  Så det visar sig att läkaren, efter att ha identifierat dig med viral hepatit, kan ordinera dig en detaljerad undersökning och en del av den modernaste behandlingen med de senaste drogerna, och kan klappa på axeln och lugnt (och med straffrihet!) Skicka dig hem, "vänja dig på marken" - Förbered dig på begravningen, ordna arvet. Och detta är i närvaro av moderna behandlingsmetoder, med nästan 100% sannolikhet att bli av med sjukdomen för alltid.

  Under de senaste åren börjar en viss ordning för att erhålla (förskrivning) antiviral terapi (PVT) av viral hepatit i stor utsträckning på grund av patientens aktiva ställning. En form av informell, inblandad i någon ordning eller ordning från hälsovårdsministeriet, krav på utnämning av terapi. Orsakat mer sannolikt inte med hjälp av behandling, och omöjlighet att skjuta upp behandlingen ytterligare.

  Denna order har några obetydliga skillnader i olika regioner i landet, men i allmänhet är det helt förenat. Det viktigaste är att det, även om det inte är offentligt, existerar här och där. På vissa ställen talar de inte ens om honom. Läkare i kliniken kommer att försäkra dig om att sjukdomen inte behandlas, att det inte finns några medel för behandling, för att säga att behandlingen kommer att kosta dig dyrt, enligt uppgift att inte veta att medel från olika budgetar tilldelas för behandling. Men...

  I respektive region har hälsovårdsministeriet ett eller flera grundläggande hepatologiska centra. Som regel bildas de på grundval av ett regionalt infektionssjukhus eller centrum för behandling av aids och infektionssjukdomar. Dessa regionala hepatologiska centra är försedda med medel och mediciner som är nödvändiga för HTP. Dessa centra utgör i huvudsak eller bestämmer behovet, prioritet, prioritet etc. vid utnämning av HTP till personer med viral hepatit. De bestämmer behoven, de gör begäran om nödvändiga resurser, de planerar sina utgifter.

  De utför HTP, d.v.s. bestämma behandlingsregimen för patienter (specifika droger, doser av läkemedel, behandlingstid, etc.) och övervaka patienter under behandlingen.

  I de flesta fall är det nödvändigt att ha antingen "avancerad" leverfibros (steg 2 och högre på METAVIR-skalan) eller att vissa redan existerande komplikationer orsakats av en diagnos (förutom att det görs en diagnos (vilket i allmänhet är rimligt att anta ett tillräckligt villkor) extrahepatisk manifestation av viruset. Man kan diskutera mänskligheten för ett sådant tillvägagångssätt, utvidgningen av det epidemiologiska hotet etc., men den befintliga ordern är en given som vi måste tänka på för närvarande.

  I vissa regioner är allt mycket värre. Gratis HTP är endast föreskriven vid HIV + -infektion med hepatitviruset (B eller C). Om endast hepatit B-virus är närvarande, nekas den fria behandlingen.

  Det är uppenbart att de sparar oss på alla möjliga sätt, applikationerna skärs ner, det faktiska antalet patienter döljs etc. Men möjligheten finns och det är ganska verkligt. Hur man genomför det? Mycket enkelt. Det är ganska enkelt att försöka genomföra det.

  Du går till din distriktsklinik till din smittsamma sjukdomsläkare. Du genomgår en inledande undersökning, får en primär diagnos och kräver hänvisning till det regionala hepatologiska centret för en fördjupad undersökning och för att avgöra om antiviral behandling ska genomföras. Din smittsamma specialist är skyldig att veta vem (vilken klinik, vilket medicinska centrum) i ditt område behandlar viral hepatit centralt och är skyldig att skicka dig dit. Det är en skriftlig riktning på en speciell form, inte en rekommendation, inte en post i journalen. Vid vägran kan du begära detta hänskjutande genom en skriftlig redogörelse riktad till läkare av läkare.

  Med denna riktning och resultaten av den preliminära undersökningen går du till detta regionala centrum (till exempel i Moskva är det först och främst hepatocentret vid 1: a kliniska infektionssjukhus på Volokolamskoye Highway). Där kommer du om nödvändigt att få ytterligare läkarundersökning (någon form av klargörande blodprov, biopsi eller elastografi i levern, kommer att utvärdera eventuella extrahepatiska manifestationer av hepatit C-viruset etc.).

  Alresa och telefonnummer till de viktigaste regionala hepatologiska centra, kliniker, infektionssjukhus är listade i avsnittet "Kliniker" på vår hemsida.

  Efter att ha klarat ditt hepatitproblem och identifierar statusen för eventuella comorbiditeter, kommer ett samråd med läkare (vanligtvis) att ge dig en slutgiltig "dom" om behovet och brådskan av din HTP. Kanske även med förädling av behandlingsregimen. Och i det här fallet talar vi verkligen om behandling inom ramen för MLA. dvs - om fri behandling.

  Det är viktigt! Varje gång du tilldelar en viss undersökning, analys, fråga din läkare om denna procedur omfattas av obligatorisk sjukförsäkring (MHI)? Om inte, varför inte omfattas och var du kan klargöra denna fråga. Ofta döljer läkare möjligheten att gratis bevilja olika medicinska tjänster, citerar byråkrati, behovet av att samla in olika certifikat, skriva några uttalanden, svårigheter med finansiering, vissa slutna förbud, och så vidare.

  Men dina pengar spenderas, och det är upp till dig att bestämma om du är rädd för byråkrati och oroa dig för sina interna förbud. Varför inte skriva ett par applikationer, om du sparar några tusen rubel på den, får du en hänvisning till en kostnadsanalys eller någon form av instrumentanalys?

  Som regel täcker alla nödvändiga instrumentella och instrumentella undersökningar, blodprov etc. som utförs av läkaren för att klargöra diagnosen och ta reda på hela bilden av sjukdomen - omfattas av OMS-fonden. Läkaren kan rekommendera någonting som är oförskämd eller SUPERstandard till dig - då själv, väger dina ekonomiska resurser, godkänner en sådan undersökning eller vägrar det.

  Slutligen kan du, om det behövs, alltid kolla läkarens ord genom ett enkelt samtal till din regionala OMS-fond. Där finns hela avdelningar för att "skydda" våra intressen.

  En liten anteckning. Förutom regionala hepatologiska centra (kliniker) finns det också federala medicinska centra som behandlar behandling av viral hepatit. De är belägna i de största städerna i landet (i Moskva, St Petersburg...) och accepterar även medborgare från alla hörn av landet för undersökning och behandling. Detta garanterar inte dig fria droger för behandling. Men gratis sjukvård från högkvalificerade specialister kommer att ges. Och det här, under nästan fullständig analfabetism (tyvärr är det så!) Att öva smittsamma sjukdomar i våra kliniker är värt mycket.

  Gratis antivirala läkemedel inom ramen för socialt bistånd till vissa grupper av befolkningen

  Denna möjlighet, som bedöms av erfarenheten av vår webbplats, är riktig för en ganska bred grupp av hepatit. Lagen om intäktsättning av förmåner definierar följande sociala kategorier av medborgare som behöver statligt stöd:

  1. krigsinvalider
  2. deltagare i det stora patriotiska kriget;
  3. krigsveteraner bland de personer som avses i punkterna 1-4 i punkt 1 i artikel 3 i federal lag "På veteraner"
  4. militär personal som tjänstgjorde i militära enheter, institutioner, militära utbildningsinstitutioner som inte var delaktiga i den aktiva armén, från 22 juni 1941 till 3 september 1945 i minst sex månader, gav militära män order eller medlar av Sovjetunionen för att tjäna i specificerad period
  5. personer som tilldelades tecknet "Till invånare av belejdade Leningrad";
  6. personer som arbetade under det stora patriotiska kriget om luftförsvarsanläggningar, lokalt luftförsvar, byggande av befästningar, sjöbaser, flygfält och andra militära anläggningar inom de operativa fronternas bakre gränser, operativa områden i operationsflottor, på främre delar av järnväg och väg vägar, liksom medlemmar av besättningarna på fartyg i transportflottan, internerade i början av andra världskriget i hamnarna i andra stater;
  7. medlemmar av familjer av döda (avlidna) krigsinvalider, deltagare i det stora patriotiska kriget och krigsveteraner, medlemmar av familjer av personer som dödades under andra världskriget bland personal av självförsvarsgrupper av mål- och akutteam för lokalt skydd mot luftfartyg samt medlemmar av familjer av döda anställda på sjukhus och sjukhus i staden Leningrad;
  8. funktionshindrade personer;
  9. funktionshindrade barn.

  Samma lag ger dem en uppsättning sociala tjänster:

  1. tilläggsfri sjukvård, inklusive tillhandahållande av nödvändiga läkemedel enligt läkarmottagarens föreskrifter (paramedicinsk), tillhandahållande av kuponger för sanatorium-utvägsbehandling i enlighet med lagstiftningen om obligatorisk socialförsäkring, om det finns medicinska indikationer,
  2. fri resa med järnvägstransport på järnvägen, samt genom långdistanstransport till platsen för behandling och tillbaka.

  Listan över läkemedel samt listan över sanatorium-anläggningar, till vilka kuponger beviljas, godkänns av det federala verkställande organet som ansvarar för utvecklingen av statlig politik och lagstadgad lagstiftning inom hälsovård och social utveckling.

  Så, de förberedelser som är nödvändiga för den befintliga standarden HTP (interferoner, peginterferoner, ribavirin) ingår i denna lista av denna mycket federala kropp.
  Det är bara nödvändigt att komma in i ovanstående sociala kategorier av medborgare.

  Den mest realistiska kategorin för patienter med viral hepatit är funktionshinder.

  Det är viktigt att veta. Antivirala droger kommer att vara tillgängliga oavsett vilka sjukdomar, med vilka kriterier du har fått ett funktionshinder. Och det är sant, funktionshinder förutsätter att en person har begränsad kapacitet och behöver hjälp av annan art. Inklusive när det gäller de ekonomiska kostnaderna för att upprätthålla sin hälsa.

  Hur man får handikappstatus - ett separat samtal. Det viktigaste att komma ihåg är att en handikappad person är en social status som låter dig leva och njuta av alla fördelarna med ett civiliserat samhälle tillsammans med friska människor. Detta är inte skadligt för bilden eller direkt av en persons personlighet, det är en rättelse av orättvisa, utjämning av rätten att få tillgång till de många fördelarna med civilisationen, inklusive behandling av deras sjukdomar.

  Efter att ha fått en funktionshindrad person och har utfärdat alla nödvändiga papper på kontoret och i pensionsfonden går du till din egen klinik och ansöker om en smittsam specialist för utnämning av en HTT med de nödvändiga antivirala drogerna under DLO-programmet. Det är möjligt att den smittsamma sjukdomsspecialisten inte tar ett sådant ansvar och kommer att driva dig genom en stor samordningskrets, upp till det redan nämnda regionala hepatocentret. Detta är inte läskigt. Frågan om utnämning av fri behandling - en fråga om tid och din flitighet.

  Det är viktigt! När du registrerar ditt funktionshinder i pensionsfonden eller i samhället tänker du inte ens på att neka ytterligare drogstöd, vilket ibland föreslås att göras av vissa personer med funktionshinder för en liten penningkompensation. Vinn en öre, och tappa chansen att få gratis antivirala droger för hundratusentals rubel.

  Staten som representeras av den federala obligatoriska sjukförsäkringsfonden väljer dels leverantörer av "fria" läkemedel på konkurrensutsatt grund och i slutet av året kommer de att kompensera dem för kostnaderna för dessa varor.

  Medborgare som inte vill delta i programmet, som vägrar att ta emot en uppsättning sociala tjänster, kan ta emot kontanter i utbyte och köpa läkemedel själva.

  Den så kallade månatliga kontantbetalningen (EDV) till personer med funktionshinder under 2014 kommer att vara:

  • Handikappade i grupp I - 2,832.41 rubel;
  • Disabled Group II - 2 123.92 rubel;
  • Grupp III funktionshindrade - 1 700.23 rubel;
  • Handikappade barn - 2.022.78 rubel;
  • Invalidiserad försäkring - 3 834,65 rubel;
  • Handikappade i Tjernobyl NPP - 2 022,78 rubel + EDV för handikappgruppen;

  Det tredje sättet att få fri behandling är att delta i KI av de nyaste drogerna.

  Denna väg kräver tillräcklig uthållighet för att uppnå målet - att få fri behandling.

  Hur hittar man en klinik, där liknande CI hålls och hur man kommer dit? Det finns två onlinekällor för information om planerad och pågående klinisk forskning i världen, inklusive i Ryssland.

  Den första är på engelska: http://clinicaltrials.gov/

  På denna sida är det möjligt att söka efter en specifik klinisk forskning som du är intresserad av enligt olika kriterier. Till exempel, här är resultaten du får genom att begära alla öppna kliniska prövningar på hepatit C, genomförd i Ryssland:
  http://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=Russian+Federation+hepatitis+crecr=Open

  När det gäller beskrivningen av en specifik studie kan du hitta i vilka medicinska centra-kliniker det utförs, om det finns rekrytering av patienter, kontaktuppgifter om de personer som är ansvariga för att utföra klinisk behandling i detta centrum och annan användbar information. Dessutom beror allt på ditt rimliga initiativ och hårdhet.
  Skriv, ring, slå på dörrar och fönster... och de öppnar dig!

  Tillgång till delsystemet utförs från avsnittet "Hem" underavsnitt "Register över tillåtna kliniska prövningar [RCT]".

  Leta efter en klinik där CIs för ett visst läkemedel är planerade eller redan pågår, ta reda på vem som rekryterar volontärer för att delta i CI och komma in i deltagarna! Det finns inga regler och instruktioner här - bara din beslutsamhet och uthållighet kommer att hjälpa till.

  Naturligtvis, att inkluderas i deltagarna i CI, är det nödvändigt att uppfylla kraven för deltagare av vissa CI av antivirala droger formulerade i programmen för dessa CI (som finns på ovan nämnda webbplatser). I synnerhet kan det finnas restriktioner på genotypen av viruset, på den humana genotypen, vid samtidiga sjukdomar, på kön och ålder etc.

  Klinisk forskning Patient Hotline

  Den 29 april 2010 har Ryska föreningen för kliniska forskningsorganisationer (AOKI) en hotline för patienter som deltar i kliniska studier om sina rättigheter och skyldigheter. Godkännande och underhåll av samtal utförs av en operatör som har speciell kunskap om deltagarnas rättigheter och skyldigheter i kliniska studier.

  Hotline nummer är 8 (916) 990 03 85. Arbetstiden är från måndag till fredag ​​från 9.00 till 18.00 (Moskva tid).

  Observera att föreningen inte ger råd om deltagande av friska frivilliga i kliniska studier.

  Föreningen har utvecklat detaljerade riktlinjer för att hitta kliniska prövningar i ditt område.

  Hur uppnår man utövandet av sina rättigheter?

  Det finns förmodligen många sannolika sätt att utöva din rätt till fri behandling. Men det hände sålunda i vår stat att betydande ansträngningar måste göras för att genomföra dem. Och inte alls det faktum att resultatet blir framgångsrikt.

  Listan över alternativ för möjliga åtgärder är ganska omfattande. Om du inte har kunnat få gratis terapi på ett vanligt sätt (en infektionssjukdom specialist i kliniken är en regional hepatocentre) ska du samla alla dina undersökningsresultat, vara omgiven av lagar, order och andra stadgar och starta en riktig kamp för dina rättigheter: slå på dörren till tillsynsmyndigheterna för vård, regionala ministerier-avdelningar för hälsa och hotlines för hälso- och sjukvård, lokala grenen av MHI-fonden, lokala, regionala och federala eputatam, hälsoministeriet i Ryssland, de federala tillsynsmyndigheter, åklagarmyndigheten, och så vidare upp till presidentens kansli (han inte har en garanti för vår konstitution, försäkran om överensstämmelse med alla våra medborgerliga rättigheter?).

  Bara de som börjar kämpa för sina rättigheter kan räkna med deras genomförande. På vår hemsida finns det många exempel på hur människor sökte gratis behandling för sin aktiva livsstil.

  Möjligheter att kompensera för de finansiella kostnaderna för behandlingen

  Om du fortfarande inte inser din rätt till fri behandling, försök på något sätt att kompensera för de ekonomiska kostnaderna.

  Till viss del kommer detta att göra det möjligt att återbetala en del av de betalade skatterna. Ryska federationens lagstiftning föreskriver det så kallade sociala skatteavdraget. I synnerhet är en av dess sorter ett skatteavdrag för behandling, vilket gör det möjligt för dig att returnera upp till 15 600 rubel från skatter som betalats för året per person. Vi tar hänsyn till att ett skatteavdrag för behandling kan utfärdas inom två till tre kalenderår och dessutom kan det utfärdas inte bara för en patient som har genomgått dyr behandling, men också för hans nära släktingar.

  För låginkomsttagare finns det fortfarande möjlighet att få materialhjälp var sjätte månad genom social trygghet baserat på Ryska federationens lag nr 178 av den 17 juli 1999. "På statligt socialt bistånd". Premien är vanligtvis liten från 500 till 3000 rubel. I vissa regioner betalades emellertid stora summor, 20-30 tusen rubel. Det beror allt på tjänstemännen på kontoret och hur du övertygar dem om verkligheten i dina problem. Tja, det är möjligt att få denna hjälp i princip var sjätte månad.

  Hur får man det här ekonomiska stödet? Ansökningar från sökande accepteras i mötet på bosättningsorten, det är nödvändigt att klargöra fattigdomen i deras ställning. Urvalskriterierna för kandidater som behöver materialhjälp är olika i varje region. I regel övervägs ansökningar från familjer där den genomsnittliga inkomst per capita förblir under subsistensminimum. Beslutet att ge stöd fattas kollektivt vid kommitténs möten i flera veckor. Om ett positivt beslut i kontanter inte ges ut: För att få dem måste du öppna ett konto i banken och vänta på överföringen.

  Ett annat alternativ till delvis ersättning för utgifter är att få engångsfinansiering på arbetsplatsen för egen behandling eller för behandling av barn. För att göra detta gäller för administrationen eller fackföreningsorganen, om något. Enhetliga regler och regler är inte här. Det beror allt på de personer i din administration, på dina fackliga tjänstemän.

  Finansiellt stöd eller hjälp med fria droger (ibland med droger till nedsatt pris) kan erhållas i vissa sociala fonder. Så vid en tidpunkt kunde nästan alla patienter med hepatit C applicera till barnfonden och få gratis behandling för läkemedlet ribamidil (inhemsk produktion av ribavirin) för en fullständig kurs av HTP.

  Sammanfattningsvis vill jag vädja till alla de människor som redan har gått igenom allt detta. Om du har några förtydliganden om ovanstående problem har du någon effektiv erfarenhet av att få gratis terapi eller åtminstone delvis kompensera för dina kostnader för behandling - dela det med dina "kollegor" i kampen mot viral hepatit!

  I regel handlar det om att behandla allvarliga sjukdomar den huvudsakliga frågan i samband med förvärv av medel den ekonomiska sidan. Den höga kostnaden för droger verkar för många patienter en faktor som inte kan kringgås.

  I Ryssland finns dock särskilda program enligt vilka patienter med vissa förutsättningar (både fysiskt och socialt) kan börja behandla hepatit C. För att kunna utnyttja denna möjlighet bör du noggrant överväga villkoren för att få ett godkänt och andra möjliga metoder som gör det möjligt för dig att starta kursen utan finansiella kostnader.

  Fri behandling av hepatit C i Moskva

  Till att börja med bör det noteras att HCV behandlas med hjälp av speciella antivirala medel. Användningen av särskilda tabletter (interferon och ribavirin) kostar upp till 70 tusen rubel. Om du ersätter utländska droger med inhemska kostnader minskar något - till 20-30 tusen rubel.

  Om vi ​​talar om behandling med en ny generation droger (sofosbuvir, Dactalasvir, Ledipasvir, Velpatasvir), ökar mängden. Original droger kostar ca 600 tusen per kurs. Alternativet är sofosbuvir generika från Indien, som är flera gånger billigare och kommer direkt från tillverkaren. I 2016 erkänns sofosbuvir officiellt i Ryssland, och sedan dess har det aktivt introducerats i behandlingen av HCV.

  För dem som inte kan spendera pengar på behandling, finns ett speciellt program. Det bör genast noteras att det inte är tillgängligt för alla. Till exempel tillhandahålls behandling av hepatit C i Moskva kostnadsfritt av endast ett sjukhus som arbetar under detta program - Infektionssjukhus sjukhus №1. För invånare i Moskva regionen och regionen finns sådana tjänster i centrum av MONICA.

  Fri behandling för hepatit C i 2018 - är det riktigt?

  Om patienten fick diagnosen hepatit C, kan han botas med statliga medel? Svaret är ja. Men alla svårigheter är gömda i detaljerna.

  Det första steget för dem som vill få fri behandling för hepatit C år 2018 är ett överklagande till en smittsam sjukdomsspecialist i samhället. Efter att ha fått provresultatet utfärdar specialisten en hänvisning till en hepatolog - med detta dokument måste patienten gå till ett speciellt hepatologiskt centrum.

  Nästa steg är en ytterligare undersökning. Inom ramen för detta förfarande kommer centrumets personal att ta reda på om ärendet i fråga överensstämmer med lagstiftningen. Vem har en verklig chans till ett positivt svar? Patienter som lider av både HCV och HIV har ofta ett verkligt hopp för att slutföra kursen i programmet. Chanserna är stora hos personer vars lever påverkas av hög grad av fibros.

  Under dessa förhållanden förlorar flertalet patienter omedelbart allt hopp om att anmäla sig till kvoten hos personer som kan få behandling för hepatit C i Ryssland gratis. Å andra sidan är detta ett gott tecken, eftersom det talar om ganska allvarliga chanser till återhämtning - det största hotet mot kroppen är frånvarande, sjukdomen har inte gått in i ett avancerat stadium och det finns ytterligare tid att välja ett annat behandlingsalternativ.

  Gratis Hepatit C behandlingsprogram - Andra alternativ

  Ett annat mycket intressant sätt att få pengar är att delta i laboratorietester. Hepatit C-läkemedel ges gratis till de som är inskrivna i testgruppen. Det finns också vissa standarder - ålder, kön, specifik genotyp, utvecklingsstadium, missbruk, graviditet (eller brist på det) etc.

  Ytterligare gratis behandling program för hepatit C - inköp av droger för hepatit C med pengar som mottagits från fonder eller organisationer som hanterar dessa frågor. I vårt land finns det några strukturer som tar behandlingsprodukter och skickar dem vidare till dem som behöver en fullständig medicineringskurs.

  Det finns mer sällsynta men också effektiva alternativ. Till exempel, enligt beslut av lokala myndigheter i vissa regioner, kan omfattande åtgärder för behandling av hepatit C utföras kostnadsfritt. Vissa får också pengar för droger enligt försäkringsbrevet.

  För de som har bestämt sig för att få en översyn av ärendet och införlivandet i den officiella statskvoten finns det speciella fall där du kan göra en ny undersökning eller påverka centrumets specialister. Överklagande till presidentstyrelsen eller till åklagarmyndigheten, till OMSYU: s gren eller kontrollorgan som ansvarar för vården är bara några av de möjliga åtgärderna. Det bör dock noteras att dessa lösningar ofta innebär långsiktiga, kostsamma och mycket tråkiga processer.

  Ofta är sådana ansträngningar inte motiverade även med ett positivt resultat - behandling kan inte återställa tiden och nerverna som används i kampen för rätten till fri behandling. För de som vill övervinna hepatit C resulterar fri behandling i Ryssland ofta i stora förluster.

  Moderna Hepatit C-droger

  Traditionell terapi, inklusive användning av interferon, orsakar ofta de mest obehagliga biverkningarna. De vanligaste fenomenen är huvudvärk och illamående, håravfall, depression och depression. En stor nackdel med denna terapi är den låga sannolikheten att bota - cirka hälften av det totala antalet patienter som använder dessa läkemedel misslyckades med att uppnå ett tillfredsställande resultat.

  Upptäckten av de senaste åren - sofosbuvir, som ger nästan 95% garanti för återhämtning. Det är dock ett läkemedel som inte kräver användning av injektioner - behandlingen kan utföras fritt hemma. Det är tack vare sofosbuviru att hepatit C inte längre anses vara en obotlig sjukdom.

  Bland fördelarna med detta alternativ:
  • hög effektivitet;
  • ingen effekt på kroppen (sofosbuvir hämmar själva viruset);
  • En relativt kort behandlingstid - i genomsnitt 3 månader.
  • Låg biverkningar, låg svårahet;
  • bekvämt mottagningsschema.

  Sofosbuvir är lämplig för alla HCV-genotyper, men tas alltid i kombination med ett annat antiviralt medel - ribavirin, velpatasvir, ledipasvir, daclatasvir.

  Den enda nackdelen med denna terapi fram till nyligen betraktades som den höga kostnaden för läkemedlet. Utseendet hos indiska generiker har gjort behandlingen mer tillgänglig. Dessa läkemedel tillverkas under en legitimation som tillhandahålls av indiska läkemedelsföretag av författarna sofosbuvir (Gilead). Deras produktivitet motsvarar originalet, och därför ger de fullständigt hopp om återhämtning.

  Inte alla kan ta med sig sofosbuvir från Indien, men vi är alltid redo att acceptera en order och göra det för våra kunder.

  Fri behandling av hepatit C är möjlig under regeringens program för att stödja personer som lider av denna allvarliga sjukdom. Frågan om fri behandling av hepatit C är av intresse för många patienter. Detta beror på att diagnosen och terapi av hepatit, särskilt högkvalitativ, idag är mycket dyr. Utgåva - från 1 till 30 tusen dollar för kursen, beroende på valda läkemedel. Det är uppenbart att det är nästan omöjligt att bota hepatit om det inte finns några pengar på egen hand.

  Kan hepatit C behandlas gratis?

  Hur man behandlar hepatit C med statligt stöd? Det är på grund av den höga kostnaden för behandling av hepatit C att ett statligt program har utvecklats i Ryska federationen idag, vilket möjliggör för vissa kategorier av personer med hepatit C att få behandling gratis.

  Frågan om kategorier idag är mycket smärtsam. Drogmissbrukare, alkoholister och andra medlemmar av den marginella minoriteten faller oftast i fria program.

  Men ett barn infekterat med hepatit C i kliniken, för att komma in i det fria programmet för behandling av hepatit är mycket svårt, men det är möjligt, särskilt om föräldrarna är ihållande.

  Det finns några subtiliteter att få fri behandling för hepatit C i Ryssland. Gratis regeringsprogram och fri behandling för hepatit C finns i Ryssland, men det finns inget enhetligt federalt program och allmän lagstiftningsbas. Det finns olika regionala statsprogram, som med stor önskan och ansträngning är möjliga att komma in i.

  Nu försöker fler och fler regioner att hitta och allokera pengar till den så kallade icke-interferonterapin för patienter med hepatit C. För att kunna använda den måste patienten skickas till ett regionalt hepatologiskt centrum. Det här blir inte lätt. Först måste du få ett möte med en infektionssjukdomsläkare på din klinik. Om det inte finns någon sådan läkare (vilket är ganska realistisk) är följande nödvändigt:

  • få ett möte med en allmänläkare;
  • passera test;
  • Bekräfta den primära diagnosen;
  • få vägbeskrivningar.

  Felalternativet är ganska möjligt. I det här fallet, förtvivla inte. Det är nödvändigt att skriva en ansökan adresserad till huvudläkaren på polikliniken och be om att utfärda det nödvändiga hänvisningen på officiell blankett och undertecknad av huvudläkaren. Det är bäst att skriva det i två exemplar och med en begäran om att stämpla inkommande brev. Om sekreteraren vägrar att göra det kan du skicka ett registrerat brev. Den skriftliga förfrågan måste besvaras inom 10 dagar.

  Kom ihåg att distriktets infektionssjukhus eller AIDS-behandlingscentra kan spela rollen som hepatologiska centra.

  Vidare i regionens centrum är det nödvändigt att genomgå en mer allvarlig och djupare granskning. Detta är nödvändigt för att komma in i statsprogrammet. Centret kan begära test som blodbiokemi, leverelastografi. Vissa analyser kommer att vara gratis (som ingår i OMS-policyen), vissa måste betalas. Listan över alla analyser, både betalda och gratis, är bäst förtydligad i förväg.

  Till vem kan statsprogrammet kvalificera sig för fri behandling?

  Vanligtvis är patienter som har diagnostiserats med följande sjukdomar och patologier ansedda för fri behandling:

  • avancerad fibros (F3 / F4);
  • hög viral aktivitet (förhöjda leverhastigheter).

  Patienterna bör inte ha kontraindikationer mot antiviral behandling:

  • graviditet;
  • amning;
  • mentala störningar
  • För patienter med diabetes eller högt blodtryck utförs mer forskning med läkare.

  Patienter med F0 / F2 uppmanas att stå i kö och vänta ett tag. De kan endast räkna med hjälp om utvecklingen av fibros kommer att ske i snabb takt.

  Situationen med fri behandling av hepatit C i Ryssland förändras gradvis till det bättre. Och nu är det inte nödvändigt att vänta på försämringen av hälsan för att komma in i statsprogrammet. Du kan räkna med statligt stöd om du tar ett annat steg - du måste övervakas ständigt av en läkare.

  Faktum är att varje region har sin egen databas över patienter med hepatit C. För sin behandling tilldelas sjukhus vissa medel, som oftast används för att köpa läkemedel. Om du regelbundet kommer till läkarmottagningen och bekräftar diagnosen finns det en verklig möjlighet att få gratis medicinering under det statliga programmet för stöd till patienter med hepatit C.

  Vad är behandlingen av hepatit C i det statliga programmet?

  Denna fråga gäller många patienter med hepatit. Idag kan du räkna med 48 veckors interferonbehandling och ribavirin. I vissa regioner producerar de läkemedel med direkt antiviral verkan och kan till och med ordinera interfererande terapi (men detta är i mycket sällsynta fall). Så, i fråga om hur hepatit behandlas enligt statsprogrammet finns det inget bestämt svar.

  År 2017 tilldelades fler medel specifikt för direkta antivirala droger. Därför ökar chansen att få en bra behandling för det fria programmet. Staten gör allt som är möjligt för att ge patienterna en mer godartad interferonbehandling gratis. I exempelvis Moskva ökade antalet patienter som fick behandling med icke-interferon flera gånger.

  Vilka specifika program finns i Ryssland? För närvarande kan det prioriterade nationella projektet "Hälsa" betraktas som det mest allvarliga programmet. Detta gratisprogram täcker 30 ämnen från federationen. Var kan jag få veta mer om detta program? På webbplatsen för hälsovårdsministeriet i Ryska federationen eller på webbplatser för lokala hälsoavdelningar. För att komma in i programmet är det viktigt att känna till några punkter, nämligen:

  1. Inte alla kan komma in i det, bara personer i åldern 18 till 65 år.
  2. Prioritet för idag ges till HIV-infekterade.

  Vissa patienter med hepatit C försöker självständigt säkerställa högkvalitativ behandling för sig själva genom att köpa dyra certifierade och beprövade droger. Kom ihåg att det i det här fallet är en delkompensation av kostnader genom skatteavdrag möjligt. Detta gör det möjligt att returnera 13% av de pengar som spenderas vid behandling. Här är det viktigaste att tillhandahålla all nödvändig information till skatteverket i sin helhet och i tid.

  Det finns ett annat sätt, lämpligt, snarare för de fattiga: att skriva en ansökan om statligt stöd i form av en engångsbetalning. En sådan rättighet bestäms av lag nr 178 av den 17 juli 1999. "På statligt socialt bistånd." Ansökan måste lämnas in till Befolkningens sociala skydd, och betalningar, om de utses, ska tas emot var sjätte månad. Vanligtvis är stöd 20-30 tusen rubel.

  Patienter som lider av viral skada på levern och inte kan köpa dyra läkemedel ges kvoter för behandling av hepatit C. Det är mycket svårt att klara av en allvarlig sjukdom utan tillräcklig mängd pengar. Därför försöker regeringen hjälpa patienter genom att bevilja rätten till fri medicinsk behandling. För att få förmåner är det nödvändigt att kontakta en särskild kommission i god tid och genomgå en lämplig undersökning.

  Är fri patologi behandling möjlig?

  Hepatit C skiljer sig i att den är benägen för ojämn utveckling utan några uttalade tecken. Människor som har smittats kan inte vara medvetna om förekomsten av en farlig sjukdom under lång tid. Ofta uppfattas sjukdoms manifestationer som symtomen på förkylningen, vilket bidrar till sjukdoms vidareutveckling. Om patologin utvecklas snabbt, står patienten inför en koma, medan det inte finns några andra symtom.

  Genomgången av antiviral terapi kräver betydande finansiella kostnader, speciellt vid användning av främmande droger, vilket är omöjligt för de flesta patienter.

  På grund av den höga kostnaden för droger har ett statligt program för behandling av hepatit C utvecklats, vilket gör det möjligt för vissa grupper av patienter att hantera patologin utan att spendera sina egna pengar på terapi.

  Det finns flera alternativ för fri behandling.

  Du kan bli av med sjukdomen på grund av:

  1. Tilldelning av medel från budgetar av olika nivåer direkt för att bekämpa viral hepatit.
  2. Terapi som tillhandahålls av det statliga programmet för vissa kategorier av befolkningen.
  3. Deltagande i testning av läkemedel med antiviral verkan, som utförs av farmakologiska företag.
  4. Ett sjukförsäkringsprogram. Med andra ord kompenseras kostnaden för behandling av försäkringsbolaget.
  5. Förmåner enligt lokala lagar i vissa regioner.

  Men för att erhålla kvoter har deras subtiliteter. Trots tillgängligheten av fria regeringsprogram och fri behandling för viral leverskada finns det inget federalt program. Det finns också ett behov av att skapa en enda rättslig ram.

  Därför, medan patienter kan dra nytta av en rad regionala statliga program, och att bli deras deltagare, måste de försöka hårt.

  Hepatit C-behandling utan interferon blir mer och mer populär. För att gå igenom det kan man inte göra det utan hänvisning från en specialist.

  För behandling vid det regionala hepatologiska centret krävs:

  • samråd med en specialist på smittsamma sjukdomar (i hans frånvaro kan du kontakta terapeuten)
  • passerar de nödvändiga testen;
  • Bekräftelse av den primära diagnosen;
  • få vägbeskrivningar.

  Nästa steg är undersökningen i mitten, vars roll även kan utföras av smittsamma sjukhus. Det är nödvändigt att vara beredd på att du måste betala för vissa analyser, därför är det lämpligt att klargöra denna fråga i förväg.

  Om vård på statlig nivå inte är tillgänglig finns det möjlighet att få ersättning. Detta är ett skatteavdrag för behandling, vilket gör det möjligt för dig att returnera några av de medel som spenderades för att bekämpa en allvarlig sjukdom.

  Till vilken fri terapi är tillgänglig.

  Programmet, skapat för passage av fri behandling av hepatit C, intresserar varje patient som behandlar en liknande patologi. Tyvärr kan inte alla utnyttja befintliga möjligheter.

  Vem är kvoten för hepatit C-behandling?

  Enligt de etablerade reglerna har patienter som lider av:

  • fibros av grad 3 eller 4;
  • patogenas höga aktivitet (förhöjda leverparametrar).

  Patienterna kommer emellertid att behandlas endast i de fall där inga kontraindikationer föreligger.

  Deras lista presenteras:

  • fertil och amning
  • mentala störningar (svår depression, en historia av självmordsberoende).

  Diabetiker och patienter med högt blodtryck bör ha en slutsats från en ögonläkare.

  Om patienten har ett initialt stadium av fibros kan de inte behandlas på bekostnad av offentliga medel. Även om programmet ger gratis sjukvård för den snabba utvecklingen av fibros.

  Varje år förändras situationen gradvis, vilket gör det möjligt för fler att söka behandling utan att ha betydande summor på droger.

  Att få gratis medicinering görs genom att ha en databas över patienter som lider av hepatit C, som ägs av sjukhus i varje region. Fonder tilldelas specifikt för kampen mot patologi. Därför, när patienten ständigt undersöks av en läkare och bekräftar sin diagnos, har han en chans att bli deltagare i statsprogrammet.

  Funktioner av behandlingen under programmet "Hälsa"

  Effektiv eliminering av manifestationer av hepatit C involverar användning av dyra läkemedel. Naturligtvis kan inte alla ha råd med sådan terapi. Därför skapas lämpliga program, tack vare vilka patienter får efterlängtad vård.

  Det nationella projektet "Hälsa" är ett av de mest ambitiösa programmen, som involverade mer än 30 regioner i Ryska federationen.

  Detaljerad information om projektet finns på den officiella hemsidan för Ryska federationens hälsovårdsministerium. Ett annat alternativ är att kontakta din lokala hälsoavdelning.

  Programmet är inte tillgängligt för alla patienter med kronisk virusinfektion.

  Projektet "Hälsa", skapat för behandling av hepatit, kommer att hjälpa till:

  • patienter i en viss åldersgrupp - från 18 till 65 år;
  • i närvaro av HBV-DNA och HCV-RNA i blodet (RNA-ribonukleinsyra - hepatit C-virus kan detekteras i en koncentration som ligger under den lägre tröskeln för det linjära koncentrationsområdet);
  • vid diagnos av leverfibros, som befinner sig på scenen F2 och över (analysen ska göras tidigast ett år före behandling).

  Patienterna bör inte ha kontraindikationer mot behandling med antivirala medel.

  Även terapi är inte tillåtet:

  • kvinnor i position och amning;
  • patienter som har en historia av depression och självmordsförsök.

  Om patienter har diabetes eller högt blodtryck, måste de genomgå en undersökning av de optiska organen.

  För att bli projektdeltagare måste du uppfylla ett antal villkor:

  1. Du bör göra ett möte med smittsamma sjukdomar. Om det inte finns någon sådan specialist på distriktskliniken kan du kontakta en terapeut. Ett besök hos läkaren är nödvändigt för den första diagnosen.
  2. Det är obligatoriskt att skicka de tester som läkarna föreskriver, varefter han måste skriva ut ett hänskjutande till Hepatologicentralen för nästa tentamensstadium.

  Om patientens centrum nekas, har han rätt att klaga till hälsodepartementet. Endast kommissionen kan fatta det slutliga beslutet om huruvida patienten ska erkännas eller inte.

  Patienterna är intresserade av frågan om vilken medication behandlingen utförs. Terapi ordineras vanligtvis med interferon och ribavirin, med en kurs på 48 veckor. Ibland kan läkemedel som har en direkt antiviral effekt ordineras. Terapi utesluts inte utan användning av interferon.

  Behandlingen, som utförs enligt statsprogrammet, syftar till att

  • undertryckande av patogenens aktivitet
  • förstörelse av viruset.

  Patienter som genomgår årlig behandling med antivirala läkemedel bör beredas för att de använda läkemedlen kan orsaka biverkningar.

  I synnerhet förekomsten av:

  • huvudvärk;
  • illamående;
  • depressivt tillstånd
  • trötthet.

  För närvarande allokerar staten mycket mer pengar till inköp av droger som har en direkt antiviral effekt. Sålunda förefaller patienterna troligare att de får effektiv behandling. Allt möjligt görs så att patienter som drabbas av hepatit C kan genomgå en mer godartad behandling.

  Läkare varnar alltid om behovet av aktuell undersökning, vilket är särskilt viktigt vid virala skador på levern. Ju längre sjukdomen utvecklas desto svårare blir det att hantera och ju mer pengar du behöver. Och eftersom alla patienter inte kan delta i statliga program som ger fri behandling, är det nödvändigt att vara uppmärksam på sin egen hälsa och reagera i tid på negativa förändringar i deras välbefinnande.