Levercyst: vad det är och behandling

Många ställer frågan "Levercyst: Vad det är och behandling." I denna artikel kommer vi att försöka prata om denna patologi i detalj, med ett särskilt fokus på CT- och MR-diagnostik.

Vad är en levercyst och hur behandlas det?

Så lever cystor (kod ICD 10 - K76.8) in i:

Förvärvade formationer, baserat på orsaken till cysten, är levern uppdelad i:

Enkel levercystor

Levercyster som utvecklas som en följd av gallkanalobstruktion kallas enkla. De finns i 5-14% av den vuxna befolkningen och är ofta ett diagnostiskt resultat i strålningsstudier. Enkla cystor kan vara:

Multipla cyster kombineras ofta med njurcyster.

Ultraljudsdiagnostik

Med ultraljud, ser okomplicerade enkla cyster ut som klara, avrundade, anekoformiga formationer med ett antal specifika egenskaper: detta är effekten av att stärka ytterväggen, den distala pseudoförstärkningen av ekosignalen, effekten av laterala skuggor.

CT diagnos

Med CT har enkla leverkystor en typisk bild. Vid CT har de formen av runda, homogena strukturstrukturer med mycket tydliga och jämnaste kanter. Om den beräknade tomografiska skivan passerar närmare cystpolen kommer dess gräns emellertid att vara otydlig på grund av den genomsnittliga effekten på grund av att organets parankyma och vätskan ingår i skivan (se ett CT-foto ovan). Kapseln av en enkel levercystst är vanligtvis inte definierad. Det densitometriska indexet för enkla cystiska formationer ligger i intervallet från 0 till 10 enheter av Hounsfield-skalan (HU), det vill säga motsvarar den en vätska. Små formationer kan visa densitetsvärden på mer än 20 enheter. HU, vilket också förklaras av medelvärdet av denna indikator på grund av införandet av den intilliggande delen av hepatisk parenkyma i sektionen. I sådana fall rekommenderas användningen av tunnare sektioner för differentialdiagnos. Ibland kan en levercyst orsaka lokal brott mot utflödet av gallan på grund av att man klämmer fast i de intilliggande gallkanalerna (foto CT se nedan).

På en serie CT i det fjärde segmentet av levern bestäms av en enkel cyste som orsakar en lokal kränkning av gallflödet. Pilen indikerar de expanderade intrahepatiska gallkanalerna.

Svårigheter vid diagnos av levercystor uppträder vid atypi, som uppenbarar sig:

 1. eller inre blödning i cystisk bildning, medan densititometriskt index ökar med mer än 20 enheter. HU,
 2. eller närvaron av flera partitioner och förtjockning av väggen.

För differentiering av enkla levercystrar från cystiska metastaser och cystadenokarcinom är kontrastförbättring nödvändig. En enkel cyste fläckar inte, medan det med maligna racema finns en ackumulering av läkemedlet i tumörkomponentens mjukvävnadskomponenter. Uppfyllning av en enkel levercyst är en sällsynt komplikation, men i händelse av förekomsten förekommer heterogenitet i strukturen, densiteten ökar, kapseln blir tjockare och blir väl synlig.

Traumatiska levercyster

Traumatiska levercystor innefattar:

Levernas hematom

För diagnos av leverhematom är anamnestisk samband med trauma mycket viktigt. Om ett organ är skadat på datortomogram, kan du se brytslinjen (bild CT-skanning ovan). Blod ackumuleras ofta under kapseln. I detta fall har hematomet en begränsad lentikulär form av vätskeackumulering med en densitet på mer än 60 HU (foto CT nedan).

Subkapsulärt hematom i levern, subakutivt stadium. CT-skanning under kapseln i leverens vänstra lob bestäms av en lentikulär ackumulering av blod, vars densitometriska index är från 40 till 65 enheter. HU.

Inom 2-3 dagar efter skadan förblir det densitometriska indexet för det utbrutna blodet högt. Senare, som blod lyseras, sjunker densitometriska indexet av hematom ojämnt, och på lång sikt motsvarar det det hos vätskan. Hematom med lyserat blod är svår att skilja från en enkel levercystst.

Parenkymalt leverhematom. På CT- och 8-segmentet bestäms av ackumulering av blod, som har ett genomsnittligt densitometriskt index på 60 enheter. HU. På periferin av hematomet spolas lizirovania blod. Hematom orsakar en lokal kränkning av utflödet av insidan av lever gallgångarna (pilar).

Diagnosering av ett hematom som har bildats djupt i leverparenchymen är inte heller svårt under den akuta perioden, eftersom friskt blod ger en karakteristisk CT-skanning - en begränsad, jämn ökning i densitet. Blodlys i det parenkymala hematomet sker från periferin till mitten (foto CT-scan ovan). Men inte alla hematomer blir till traumatiska levercyster. Processen för involution av ett hematom kan fortsätta längs flera vägar. I vissa fall dominerar lysis-processerna, såsom visat ovan, att hematomomhalten omvandlas till en homogen vätska. Parallellt bildas en falsk kapsel. Denna utvecklingsväg gör hematomen till en variant av serom som skiljer sig lite från en enkel levercyststorlek. I andra fall sker organisationen av ackumulerat blod. I hematomet utvecklar bindervävnaden, spridar kärlen in i den, det finns en minskning i storlek och en förändring i den inre strukturen till fast substans. Processen slutar med ärrbildning tills kalcineringsställena uppträder. Denna utveckling är mer karakteristisk för intrahepatiskt hematom. Och om studien genomförs i scenen av hematomomärr, kan diagnosen vara svårare. I detta fall manifesteras hematom som en sektion med låg densitet med ojämna och fuzzy konturer och simulerar bildandet av levern. När blodkärlens blodkroppar och blodkroppen förstörs, ökar likheten med bildningen ännu mer. Kontrastförbättring ger inte heller klarhet, eftersom det med kontrastförbättring kan det vaskulära nätet observeras i artärfasen med kontrastförbättring i hematomstrukturen och aktiv bindvävsackumulering i venösfasen leder till aktiv ackumulering av kontrastmaterialet. Processens historia är avgörande för differentialdiagnosen. Den relativt snabba dynamiken i bilden, inom två veckor, observerad med vilken visualiseringsmetod som helst, är ett övertygande tecken på parenkymal hematom.

I en MR-studie kommer signalets intensitet att bero på hematomens ålder. Under den akuta perioden finns en hög signal i T2 vägd bild och låg signal i T1 Vidare ökar signalintensiteten gradvis, och i T2 ändras inte (foto MR nedan).

Samma observation som CT-skanning av en sluten leverskada (se ovan). MPT i T1 (a) och T2 (b) sekvenser (förklaras i texten).

Komplikationer av hematom innefattar pågående blödning och suppuration. Vid fortsatt blödning observeras en ökning av hematomens storlek och vätska och filament av fibrin observeras ständigt i dess innehåll (sistnämnda är klart definierad av ultraljud). Med hematomuppsättning bildas ett typiskt leverabsessmönster.

Lever-bilom

Bilom i levern bildas på grund av skador på gallkanalen och som ett resultat ackumulering av gallan i organets vävnad. Det har få differentiella egenskaper som skiljer det från ett serom eller en enkel cyste. Även om det är värt att notera att bilom i levern kan öka, och därför är det nödvändigt att periodiskt övervaka sin storlek för att förhindra att denna patologiska bildning bryts.

Parasitiska levercyster

De parasitiska cysterna i ett levermötet i genomsnittliga breddgrader har oftare echinokocks naturen.

Echinokockscyst i leveren

Differentiell diagnos av leverns echinokockcystor ska inte orsaka svårigheter: Närvaron av en kapsel är ett övertygande tecken på en parasitisk cystor av naturen (se foto CT och MR).

Echinococcus lever typ II. Vid CT-skanning i leverns segment 5 definieras en flerskammig cyste, separerad av tjock septa.

Med MR är kapseln av den parasitiska cysten, septum, inre innehåll och utfallsområdena bättre visualiserade i alla sekvenser (foto MR nedan).

Lever-echinokocker på MR.
A-T2-vägd bild i koronarplanet.
B-T2-vägd bild och axiellt plan. I det åttonde segmentet i levern bestäms multichambercystret. De förtjockade partitionerna och kapseln är tydligt synliga, såväl som dotterens cystiska formationer som är karakteristiska för parasiten.

Alveokockscystret i levern

Alveokockala levercyster på Ryska federationens territorium är mindre vanliga. De är mer aggressiv tillväxt. De har en tendens att sprida sig genom invasionen i de intilliggande strukturerna och organen. På CT utmärks en alveokockcystst med en tjockare kapsel, medan dess inre yta är ojämn. Kapseln kan innehålla kalcifieringar. Ett viktigt distinkt kännetecken för den cystiska bildningen av alveokok natur är en relativt homogen och tät inre struktur. densitometriskt index som når 40 enheter. HU.

Enligt de indikerade tecknen kan alveokock levercystret simulera bildandet av en annan natur. Användningen av intravenös kontrastförbättring löser problemen med differentialdiagnos: innehållet i en parasitisk cysta ackumulerar inte ett kontrastmedel (se MR-foto ovan).

Levercystbehandling

Behandling av cystorbakning utförs endast kirurgiskt (se video ovan). Endast konservativ och symptomatisk läkemedelsbehandling utförs konservativt.

Så svaret på frågan "Levercyst: Vad är det och behandling?" Blivit tydlig ur artikeln. För mer ingående kunskap rekommenderar vi dig att hänvisa till andra artiklar om operation på vår hemsida.

Njurcyst med septum

Cyst i levern - orsaker till sjukdomen och behandlingen

För behandling av levern använder våra läsare framgångsrikt Leviron Duo. Med tanke på populariteten av det här verktyget bestämde vi oss för att erbjuda det till er uppmärksamhet.
Läs mer här...

En levercyst är en godartad neoplasma, som ser ut som en blåsan fylld med en klar vätska. Blåsans väggar är formade av bindväv eller epitelvävnad, det kan vara en tunn delning inuti. Vätskan är vanligtvis klar, luktfri och färglös.

I vissa fall blir det grönt, förvärvar en tjockare konsistens, och när en infektion tränger fyller cysten med pus. Den kan vara belägen i någon del av levern, både på ytan (subkapsulär) och i djupet av detta organ (parenkymalt). Väldigt varierad och storleksanpassad.

Vad är cystor och deras behandling?

Cystens natur kan vara annorlunda. När det gäller sanna cyster med epitelmembran, talar vi oftast om en genetisk mutation. Lever av en patient med polycystisk från födseln har flera neoplasmer av olika storlekar som inte stör organets arbete och är farliga endast vid bristning, vilket leder till blödning. Funnit medfödd polycystiskt barn oftast strax efter födseln.

Falska cystor bildas på grund av olika sjukdomar.

Tänk på exemplen på sådana sjukdomar och deras behandlingsmetoder:

Efter behandling av sjukdomens tarmfas är kirurgisk behandling möjlig.

Vad är farliga cyster?

En liten formation med en diameter från millimeter till 1-2 centimeter utgör vanligtvis ingen fara, speciellt om det inte finns någon pus eller blod i den. Patienter med polycystisk kan leva i många år utan att ha problem med leverans arbete.

Stora cyster 5-10 centimeter eller mer utövar emellertid tryck på levervävnaden, vilket kan leda till ruptur av blodkärl eller gallvägar. Detta leder till följande konsekvenser:

 • gulsot;
 • smärta;
 • Inre blödning
 • Leverdysfunktion;
 • Infektionspenetration;
 • överbelastning;
 • svaghet;
 • Fever.

Faren för en cyste ökar med sin storlek. Formationer av pus bära ett allvarligare hot: bakterier som multiplicerar i deras hålighet kan orsaka blodförgiftning eller fortsätta att förstöra levervävnaden och deras avfallsprodukter leder till patientens snabba dödsförgiftning. Därför bör cystor med pus tas bort först.

En allvarlig fara kan också vara cystadenom, cystisk godartad tillväxt, med förmåga till degenerering i en cancer.

Parasitiska cyster

Dessa är arter som orsakas av parasitära maskers aktivitet, såsom echinokocker, trematoder och andra. Parasiten kan matas på levervävnad eller blod, som gradvis ökar i storlek och utövar tryck på omgivande vävnader.

Oftast är dessa cyster orsakade av echinokocker, som överförs till människor från husdjur, som hundar. Mannen är en mellanliggande värd, parasitens larver lever i hans kropp. En gång i tarmen penetrerar larven blodet och överförs till levern, där det börjar växa långsamt.

Om echinokocker inte behandlas kommer cysten som bildas av parasiten att nå storleken på barnets huvud.

Den sällsynta patogenen är alveokocker. Detta är en mask som parasiterar vilda djur. Mekanismen för penetration i levern är densamma som för echinokocker, men konsekvenserna är mycket allvarligare. Alveokocker kan orsaka nekros av levervävnad och cirros, obstruktiv gulsot, samt transporteras med blod till andra organ, inklusive hjärnan och lungorna.

För en sådan förmåga att bilda metastaser kallas alveokokos "parasitisk cancer". Alveokockcystor är mindre, men farligare.

Kan en cyst upplösas?

Vissa typer av neoplasmer kan lösas utan operation. För att en cyst ska kunna lösa måste den vara icke-parasitisk, och för den snabba resorptionen bör man använda folkmedicinska lösningar:

 • Burdock rötter Ta en matsked torkade rötter, häll ett glas vatten och laga i 15 minuter. Då insisterar vi på en halvtimme, vi filtrerar den resulterande buljongen. Det är nödvändigt att dricka betyder under dagen på 1/3 glas i 15 minuter före varje måltid.
 • Kocksaft Juice squeezes ur unga blad, utspätt med vatten 1: 1, och det bör konsumeras i 2 matskedar 3 gånger om dagen, även 15 minuter före måltiderna.
 • Kopplingssticka. En matsked av en krukas krossade torkade stjälkar hälls med kokande vatten (0,5 liter) och lämnas för att stå i en timme. Drick sedan infusionen i små portioner hela dagen.
 • Rötterna devyasila. 100 g rötter hälls med en liter vatten, varefter torr jäst (1 matsked) läggs till dem, blandningen placeras i två dagar på en mörk plats. Drick infusion om 20 minuter. efter att ha ätit, inte mer än 100 g. När infusionen är över, ta en paus på 1-2 månader.

Kom ihåg! Diagnosera och ordinera behandling, inkl. och folkmedicin kan bara läkare. Läkemedel är inte helt ofarliga.

Cyst Diet

I de flesta fall kräver en levercystst inga kostbegränsningar. Ibland, om gallflödet är svårt, kan läkaren ordinera några förändringar i kosten.

Oftast gäller de tunga livsmedel som är rika på fetter:

 • Stekt, saltat, rökt, konserverat djurprodukter är begränsade;
 • Djurlever motsatsen rekommenderas;
 • En fullständig avvisning av kaffe och kolsyrade drycker rekommenderas.
 • I stället är det bättre för patienten att konsumera mer juice och färska frukter;
 • I stället för stekt mat av vegetabiliskt ursprung - kokt;
 • Antalet måltider ökar (upp till 5-6 gånger), mängden mat som tas i taget sjunker;
 • Det är önskvärt för en patient att äta mer mejeriprodukter, särskilt kefir och yoghurt;
 • Svampar i någon form är uteslutna från kosten tills full återhämtning;
 • Inlagda grönsaker är också uteslutna;
 • Också, senap, ketchup och kryddor rekommenderas inte.
 • Mjölprodukter ska vara mager, bäst av allt - torkat bröd.

Nutrition hos kvinnor skiljer sig inte från näring hos män.

Solitary cyst

Ensam cyste är den enklaste av alla. Det är en sfärisk flaska utan ben och skiljeväggar inuti, som är placerad i enstaka delar. Den har tunna väggar och en stor volym vätska som ackumuleras inuti.

Vanligtvis ofarligt, men bara tills volymen blir för stor. Från en 3-5 cm i volym börjar en ensam cyste att störa leverns arbete och orsaka obehagliga känslor. Dock stannar inte tillväxten, och det kan lätt nå en decimeter eller mer.

Lyckligtvis kan en ensam cyste lätt avlägsnas genom punktering: en nål sätts in i patientens lever direkt genom hudens, musklerna och väggarna i bukhålan, varefter innehållet ritas ut. Processen utförs under lokal eller allmän anestesi, efter avslutad åtgärd av anestesi kan vara smärta. I de flesta fall kan patienten återvända hem inom några timmar efter proceduren.

Ensamcystrar är ofta anekoformationer (nästan reflekterar inte ultraljud på grund av sin form och tunna väggar), och därför är de nästan omöjliga att upptäcka med ultraljud.

Var bildas cystor oftast?

Cystiska formationer kan bildas i vänster lobe och till höger. Sannolikheten för bildandet av en parasitisk cysta i högerbladen är större, detta beror på särdragen i blodcirkulationen. Också den högra loben är mer mottaglig för mekanisk skada, eftersom den är närmare ribborna.

slutsats

Levercyst - avaskulär (utan blodkärl), ihålig i tumören, vilket beror på olika orsaker. Det är omöjligt att tydligt svara på frågor om hur man behandlar en sjukdom och vilka följder: det beror på orsakerna, storleken och andra egenskaper hos neoplasmen.

Symtom kan också vara annorlunda - från mild smärta i levern till organs dysfunktion och gulsot. Mikrocyst och små (upp till 1-2 cm) cyster behöver vanligtvis inte avlägsnas, bildningen av stora storlekar avlägsnas genom excision eller punktering. Cystisk neoplasma är inte alltid lätt synlig på ultraljud. Under inga omständigheter ska du försöka behandla en cytos på egen hand utan att ha råd med en läkare.

 1. Hepatisk (gallär) kolik - symtom hos kvinnor och män, behandling
 2. Levermetastaser - hur många lever med dem?
 3. Vad är polycystisk lever? Symtom, behandling och kost
 4. Glykogenos hos barn - typer, symptom och behandling av glykogensjukdomar

Levercyst: orsaker, behandling

En levercyst är en neoplasma, som ofta bildas i ett organs vänstra område och innehåller i sig en flytande substans eller en geléliknande gul färgfärg. Cystens storlek och dess form beror på tidpunkten för dess bildning och orsakerna till mottagandet. Det finns många typer av levercyster, och de är uppdelade enligt flera kriterier.

Det finns cyster med partitioner och utan, med kameror (multichamber) och hydatidarter. Kvinnor från 30 till 50 år är mer utsatta för sådan utbildning. Levercyster kan nå upp till 25 cm och formas på kroppens yta och inuti den, liksom på en klot eller två. I akuta former kan en neoplasma fylla upp till 30% av hela leveren.

Alla tumörer är uppdelade i flera typer.

Det finns två huvudkategorier (rätt och fel), som i sin tur är indelade i underkategorier.

 • Onormala cystor uppträder vanligen som ett resultat av skada eller förekomsten av inflammatoriska processer. Kan bero på abscess och echinokocksjukdomar. Formationer av denna typ detekteras ofta av ultraljud.
 • De korrekta tumörerna är cyster i form av tumörer som uppstår i utero.

Alla korrekta levercyster är uppdelade i:

 • ensamma - neoplasmer i rätt leverområde, vanligtvis runt, tumören har en fallande karaktär mot bukregionen;
 • polycystiska - bildas i leverans vänstra område, mindre ofta till höger, förknippas med förändringar eller mutationsprocesser i orgeln;
 • cystisk fibros är ärvt och medfödd.

Parasitiska cyster är resultatet av att bakterier intas, oftast överförda från djur. Alla parasitformationer är uppdelade i:

 • Echinokock - orsaken till bildandet är förknippad med inmatning av bandmaskar i kroppen, vanligtvis är denna typ inte behandlad med medicinering och kräver kirurgisk ingrepp;
 • alveokock - associerad med intag av maskar.

Nybildade levercystrar visar inga små symtom. Oftast blir symtomen märkbara med tumörens tillväxt, vilket innebär att patienten kan känna:

 • nagging och tråkiga smärtor i höger sida;
 • illamående, kräkningar;
 • i sällsynta fall, ökad svettning och andfåddhet;
 • reducerad prestanda;
 • avföring förändras (blir flytande);
 • rapningar;
 • i sällsynta fall, mekanisk gulsot.

Den parasitiska levercystret bildas genom intag av skadliga bakterier. Icke-parasitiska bildas på grund av intag av läkemedel som påverkar hormoner, såväl som till följd av skador eller operationer på levern, inflammatoriska processer eller på grund av gallblåsans patologier.

I fall av små formationer väljer läkare observationstaktik. Kanske receptet av en speciell diet och medicinering. Detektion av tumörer sker med hjälp av en ultraljudsundersökning i buken eller ett tachogram. MR används också.

Cystor som orsakar obehagliga symtom och samtidigt växer snabbt kräver kirurgisk ingrepp, eftersom det kan finnas ett hot om brist på neoplasmen. Om en neoplasma lämnas utan behandling kan leverns atrofi och ersättning av parenkymen inträffa, och sår, tumörer och olika patologier kan uppstå.

Ett mer konservativt alternativ för kirurgisk ingrepp kan vara laparoskopi, en partiell införing av ett tunt kirurgiskt instrument i kroppen för att avlägsna en tumör.

Under operationen och utan det rekommenderar läkare en diet med en levercyst, vilket innebär att röka och stekta livsmedel elimineras, liksom alkohol, tobak, kryddor, kaffe, muffins och andra produkter, vilken lista måste kontrolleras med en specialist.

Rekommenderat intag av kokt mat, fettfattiga sorter av kött och fisk, rosa höftdekor, komposter, svagt te och lågmjölkade mejeriprodukter.

Du måste följa flera viktiga principer för kost:

 • kosten bör innehålla en viss mängd lätt smältbart protein, som beräknas individuellt med din läkare;
 • i kosten bör högst finnas närvarande vegetabiliska fetter och produkter beredda genom kokning eller stewing;
 • mat bör vara fraktionerad - åtta gånger om dagen i små portioner, varav inte högst 200 gram;
 • Dieten är utformad så att antalet kalorier inte överstiger 3000.

Effektiviteten av behandling av folkmedicin i detta fall är väldigt relativ. Vid användning av oupptäckta droger kan en cyste öka i diameter och framsteg. Innan behandling med olika avkroppar eller andra metoder, var noga med att konsultera en läkare.

Traditionell medicin rådgör mottagandet av avkolning av celandine, beredd genom att omröna en droppe plantor i ett glas vatten. Förutom örter kan du äta vaktelägg varje morgon, vilket enligt traditionella läkare kommer att rädda dig från sjukdomen om tre veckor.

Glöm inte att med hjälp av traditionell medicin kan en levercyst inte botas - det är omöjligt. Behöver alltid medicineringskurs, kontinuerlig undersökning och korrekt genomförande av instruktioner hos den behandlande läkaren.

Behandling av levercystor kan kompletteras med användning av örtberedningar från tusenårsåldern, mjölktisteln, skumbenet, mullein.

Om neoplasmen inte har nått en stor storlek, kan kirurgi undvikas och dosering av läkemedel och kost kan undvikas. Även med stora tumörer, efter att ha tagit bort en cyste, är prognosen ganska fördelaktig. I sällsynta fall är komplikationer och återkommande möjliga. Om du lämnar ovanstående symtom utan uppmärksamhet och inte börjar behandla levercyster i tid, kan bildningen ta för stor volym av levern, vilket kommer att vara dödligt.

Om en patient har en cyste som inte har visat några symtom (ökar inte, ingen smärta), överförs operationen för att ta bort den till postpartumperioden. Gör detta endast för att begränsa den negativa påverkan på fostret.

Se även: Symtomen på Gilbert syndrom

Och lite om hemligheterna.

En hälsosam lever är nyckeln till din livslängd. Denna kropp utför ett stort antal vitala funktioner. Om de första symtomen på mag-tarmkanalen eller leversjukdomen uppmärksammades, nämligen: gulning av ögonsklera, illamående, sällsynta eller vanliga pallar, måste du helt enkelt vidta åtgärder.

Vi rekommenderar att du läser Elena Malyshevas uppfattning om hur du snabbt och enkelt återställer LIVERs funktion på bara 2 veckor. Läs artikeln >>

Medinfo.club

Portal om levern

Vad är farlig levercyst, orsakerna till dess förekomst och vad ska man göra så att det löser sig?

En cyst i levern är en godartad tumör fylld med vätska och har en bindande kapsel. Det finns fall så att en septum, det vill säga ett ben, bildas inuti tumören.

Distributionszonen och platsen för bildandet av en levercyst är varierad: på ytan av det viktiga viktiga organet i en och lobes eller i djupet. Tumörens storlek varierar från några millimeter till 25-30 centimeter.

Vad är anledningen? Med ett patologiskt fenomen som kan vara närvarande i människokroppen i eftergift, och endast göra sig känd vid 30-50 års ålder.

Det är värt att notera att i en gastroenterologi diagnostiseras en cyst på levern endast i 1% av fallen. Men den mest mottagliga gruppen av denna sjukdom är kvinnor, deras frekvens (frekvens) är 5 gånger högre än hos män. Åldersgränsen är 35-50 år. Enligt medicinska observationer åtföljs cystor i levern av andra sjukdomar, såsom: njurstenar, cirros av ett vital organ, polycystisk äggstock och bukspottkörtel.

arter

Enligt deras art är neoplasmer i vital organ indelade i:

 1. parasitisk:
 • Echinokok utbildning - slog kroppens högra kropp. Anledningen till förekomsten av parasiter - bandmaskar.
 • alveokockformationer - cestoder vid inledningsskedet.
 1. icke-parasitiska:
 • sant - är en följd av felaktig utveckling av gallkanaler, förekommer oftast hos nyfödda:
 • soliarna - som bildas i leverens höga lager eller i underdelen av kroppen, har en septum. Denna sjukdom förekommer hos nyfödda och är resultatet av genetiska mutationer.
 • polycystisk - är en följd av patologiska förändringar i generna. Platsen är absolut hela vitala organet, tillväxten av en sådan tumör ses hela livet.
 • cystofibros - skada på levern, krageven och bildandet av många små cyster.
 • falskt - är en farlig bieffekt av leverbrott, i de flesta fall anses det som en förvärvad sjukdom, den kan ha en inflammatorisk effekt och återkommer även efter operationen:
 • enstaka kvantitet - 1;
 • flera - från 2 eller mer.

Orsaker till

Du har en cyste i din lever, men du vet inte vad orsakerna till dess bildande och vad ska behandlingen vara? Oroa dig inte, vi hjälper dig att räkna ut det.

De vanligaste orsakerna till tumörer i levern är:

 • genetisk predisposition av människokroppen,
 • hormonellt misslyckande
 • inflammatorisk process i levern,
 • leverskada (skada) som leder till sådana konsekvenser.

Men hittills har läkare inte fullt ut fastställt de särskilda orsakerna till förekomsten av en sådan sjukdom. Därför kan endast en omfattande diagnos av patientens kropp visa en komplett bild av sjukdomen, tack vare vilken din läkare kommer att ordinera korrekt och snabb behandling.

Tecken på utbildning

Forskare noterar att det inte finns några nervändamål i det vitala organet, så de första tecknen i de flesta fall kan förbises. Som regel gör tumören sig själv endast när den växer till 8 centimeter, eller med en ökning av bukmagasinet eller, till exempel, vid ett blodprov.

I ett senare skede av cystutveckling i kroppen är det möjligt att skilja sådana tecken på sjukdomen som:

 • utseendet på tråkig smärta i höger sida eller navel,
 • diarré,
 • kväljningar,
 • minskad aptit
 • allmän sjukdom och andnöd,
 • gulsot,
 • drastisk viktminskning
 • ökning av bukhålets storlek.

I en mindre utsträckning kan närvaron av en cyste etableras genom palpation, det vill säga på undersökning av en läkare. Men oftare, när minst ett av de angivna symtomen utvecklas, skickar läkaren sin ultraljuds- och CT-skanning för att bekräfta eller förneka hans rädsla för att upprätta denna diagnos.

Konsekvenser och komplikationer

Vad är farlig levercyst? Denna sjukdom är farlig i händelse av komplikationer som sjukdomen kan orsaka. Till exempel kan en tumör växa och nå stora storlekar, såsom 20-25 centimeter. Samtidigt kommer det att finnas en signifikant ökning av bukvolymen. allt detta kan provocera:

 • frisättningen av fluidcystrar i bukhålan, åtföljd av tumörsbrott,
 • blödande vital organ
 • suppuration av cysten med efterföljande förgiftning av människokroppen,
 • Spridningen av parasiter i blodet och gallan - vid brott av en echinokocktumör.

En cyst som har nått en stor storlek kan åtföljas av gulsot och en kraftig viktnedgång, vid vilken en signifikant ökning i bukhålan kommer att observeras.

diagnostik

Fanns en cyste på levern, men orsakerna till att den uppträder är inte fastställda? Vad ska man göra då? Först måste du konsultera en läkare för att undersöka kroppen, det hjälper till att snabbt förstå orsaken till tumör i levern. Oftast, för diagnos av någon sjukdom, ordinerar läkare en abdominal ultraljudsskanning. Tack vare denna diagnos av interna organ är det möjligt att bestämma tumörens storlek, dess plats, antal, skadans område samt bestämma typen av vätska. I det senare fallet är ultraljudet kontrollmetoden för tumörpunktur (laparoskopi).

Det är inte heller sämre än ultraljud och CT (computertomografi), som är tilldelad för att bestämma cystens exakta storlek. MRI (magnetisk resonansbildning) tillåter dig också att bestämma orsaken till tumören i levern.

Om du har misstankar om en parasitär variation av en tumör, kommer läkaren att ordinera ett serologiskt test för att bestämma vilken typ av parasit som orsakade sjukdomen. Sådan diagnostik inkluderar:

 • ELISA-immunoanalys,
 • RIA-analys - radioimmun,
 • RAC-analys - reaktionen av bindningskomplementet,
 • XRF-analys - Röntgenfluorescens,
 • markörer för hepatit C är virala,
 • PCR-analys - polymeraskedjereaktion.

Läkaren kommer också att förskriva de vanligaste testerna, till exempel:

 • slutföra blodtal (från finger),
 • blodbiokemi (från en ven).

För att åtminstone på något sätt förstå värdena på de erhållna blodindikatorerna är det nödvändigt att känna till deras normer och möjliga avvikelser, vilket indikerar närvaron av en tumör. Det är värt att notera att varje laboratorium som utför ett blodprov sätter in egna standardindikatorer, så de kan skilja sig något från de som presenteras nedan.

Cyst med septum i levern

Levercyst - volymfokalvätskedannande i levern. Den främsta orsaken till förekomsten av en levercystst kan vara medfödd eller förvärvad natur, infektiös (echinokokos, amebias), tumörsprung eller vara ett resultat av trauma. Levercyster är vanliga i enskilda (ensamma) cyster och multipla, förenade med kollektiva termen polycystiska leversjukdomar. I de flesta fall kan det uppstå symtom som smärta i rätt hypokondrium eller buk, dyspepsi, utan att några symtom uppträder och det når endast signifikanta storlekar, när man klämmer ihop den omgivande vävnaden eller elementen i leverparenchymen. Ett sådant symptom som feber, kan frysningar indikera en komplicerad inflammatorisk kurs i cysten eller utvecklingen av en leverabscess. Eftersom symtom på levercystor ofta saknas, visar sig i många fall en cyste att vara ett diagnostiskt resultat vid utförande av sådana diagnostiska metoder som ultraljud eller beräknad tomografi (CT) -skanning av bukhålan. Samma forskningsmetoder används för aktuell diagnos av cyster och bestämning av behandlingstaktik. Behandlingen som väljs beror på typen av levercyst och dess orsak. De mest populära och effektiva metoderna betraktas med rätta punktering av cystor under ultraljudsrådgivning eller avlägsnande av dem med hjälp av laparoskopisk teknik. I sällsynta fall där cystor är stora eller uppvisar tecken på salivation (malign degeneration) består kirurgisk behandling av resektion av ett segment eller leverkon, och ännu mindre transplantation.

Vad är en levercyst?

Vad är en levercyst?

Uttrycket "levercyst" avser en volyminformig vätskedannelse i levern eller en så kallad icke-parasitisk cyste, även känd som en enkel levercyststorlek. Det finns emellertid andra cystiska skador som ska särskiljas från sanna enkla cyster. Hela gruppen av levercystiska lesioner innefattar enkla cyster, flera cystor som uppstår av polycystisk leversjukdom, parasitiska cyster eller leverekookokos (echinokock levercyst), cystiska tumörer och leverabcesser. I de överväldigande majoriteten av fallen kan dessa sjukdomar vanligtvis diagnostiseras på grundval av patientens klagomål, kliniska symptom, sjukdomshistoria och ultraljud. Cystor i gallkanalerna, koledochus och Caroli sjuka skiljer sig från levercystor genom involvering av gallvägarna i den patologiska processen och kommer inte att diskuteras i denna artikel.

Det antas att för patienter som lider av enkla cystor i lever, uppnås det optimala förhållandet mellan säkerheten hos behandlingen och dess effektivitet genom användning av minimalt invasiv behandlingsteknik, såsom punkteringsdränering under ultraljudskontroll eller laparoskopisk ingrepp som syftar till att eliminera cystdäcket (cyst-övre delen) sug av cysteinnehållet med efterföljande behandling av den inre ytan av den återstående cysten med argonförstärkt plasmakoagulering (till exempel med användning av koagulator Force triad, USA). När det gäller patienter med flera enkla levercyster, är behandlingstaktiken inte så entydig på grund av bildandet av många "fönster" efter att ha tagit bort "däck" från ytan av många cyster och en stor såryta. Leverresektion är i detta fall en effektivare behandling, men de upplevda riskerna med postoperativa komplikationer är höga. Det finns också ingen entydig algoritm vid behandling av echinokock leverskador.

Vilka är orsakerna till bildandet av levercyster och vilka typer av cystiska formationer som släpper ut?

Enkel äkta levercystor

Orsakerna till utseendet på enkla sanna levercystor är inte helt kända, men i de flesta fall anses de vara medfödda. Dessa cyster är fodrade med epitel av galltypen och kanske bildas som ett resultat av störningen av processen att förbinda de laterala (avvikande) gallkanalerna till det gemensamma gallvägarna, vilket leder till en progressiv utvidgning av isolerade kanaler fodrade av det utsöndrande epitelet. Sådana cystor innehåller sällan gallon, och i regel liknar vätskan i dessa cystor blodplasmaskompositionen, där det inte finns någon gall, amylas och leukocyter.

Cystväggen i epitelformen utsöndrar ständigt vätska, i samband med vilka det ofta uppstår återkommande sanna levercyster efter deras punktering.

Polycystisk lever

Polycystisk autosomal dominant leversjukdom hos vuxna är ärftlig och är i regel ofta associerad med autosomal dominant polycystisk njursjukdom. Vid detta stadium av sjukdomsstudien avslöts att autosomal dominant polycystisk leversjukdom är en följd av mutationen av PKD1- och PKD2-generna. Men hos vissa patienter identifierades inte en kombination av polycystisk lever och polycystisk njursjukdom. Forskare binder aktiv variant isolerad polycystiskt lever PRKCSH med en mutation i en gen som kodar för ett fosfoprotein, som är ett substrat för proteinkinas C. Trots dessa skillnader i genotyp, fenotyp isolerade autosomal dominant polycystisk levern sochetannyj mycket lik autosomal dominant polycystisk njure och lever. Hos patienter med kombinerad polycystisk patologi förekommer cyster i njuren utseende i levern. Det bör noteras en signifikant skillnad i det kliniska förloppet av polycystiskt njure och lever om polycystisk njursjukdom leder vanligen till uppkomsten av njursvikt, polycystiskt lever som sällan förknippas med utvecklingen av fibros och efterföljande leverinsufficiens.

Tumörcyster

Levertumörer med central nekros på ultraljudsbilder misstas ofta för levercyster. En sann levercyst är mycket sällan av tumöruppkomst. Orsakerna till adenom och adenomatöst karcinom förblir okända, men de kan vara resultatet av spridningen av abnorma embryonala rudiment av gallblåsan eller gallret epitel. På insidan är cystiska levertumörer fodrade med enkel kubisk eller cylindrisk epitel av galltypen och omgiven av en bindvävskapsel. Cystadenom är en precancerös sjukdom med hög risk för malign transformation i cystadenokarcinom, som kännetecknas av papillära tillväxten av det utsöndrande epitelet och kiemningens kimning.

I en retrospektiv studie undersökte Kim och andra värdet av den kvantitativa färgdisplayen för den förbättrade arteriella leverfraktionen (arteriell förstärkningsfraktion) för att detektera hepatocellulärt karcinom (HCC) under beräknad tomografi (CT). Forskarna fann att den genomsnittliga känsligheten vid HCC-detektering vid analys av färgkartor i kombination med multiphas-CT nådde 88,8%, jämfört med 71,7% av känslighetskomponenterna för detektering av HCC med endast en multipas-CT.

Echinokockcystrar (lever echinokocker)

Echinokocker i levern med bildandet av cystor orsakas av infektion med Echinococcus granulosus. Denna parasit är allestädes närvarande, men det är särskilt vanligt i gårdar som bedriver fåra och boskapsuppfödning. De viktigaste distributörer av hundar är echinococcos - definitiva värdar, och en mängd olika växtätare och allätare hovdjur - som är mellanvärdar i livscykeln av denna mask. Mannen är den mellanliggande värden i en given biologisk kedja. Äldre echinokocksägg utsöndras från avföring från infekterade djur som faller på pälsen och i miljön. Mänsklig infektion sker genom fekalösning i strid med hygieniska och hygieniska normer. Mogna binnikemask ägg in i människans matsmältnings och omvandlar den till hexacanth (larver av parasiten), vilka absorberas in i blodströmmen av tarmväggen och tillsammans med blod sprids i hela kroppen. Enligt portalåtsystemet kommer echinokocks larver in i levern, där de bosätter sig i de hepatiska kapillärerna. I levern växer larverna och snubblar. Sålunda bildade runt den växande larverna kapseln (gidatida), som innefattar en yttre (kitin) och en inre (germenativny) skikten, tät belagd fibrös kapsel, som är en naturlig kropps svar på införandet av en främmande kropp. Hypatmembranet av hydatid ger vätska och dottercyster, utsöndrar dem inuti kapseln. När en hund äter en skadad lever, kommer hydratiderna från echinokocken att komma in i matsmältningsvägarna och utvecklas till en vuxen mask i den och därigenom fullborda maskens livscykel.

Fig. 1 Echinococcus livscykel

Hepatiska abscesser

Leverabcesser kan vara amebiska och bakteriella ursprung. Orsaksmedlet för amoebisk leverabscess är dysenteriamoeba. Amebiasis uppstår med konsumtionen av mat och vatten som är infekterat med parasitcyster. Vanligtvis påverkar amebiasis tjocktarmen, men en patogen kan även spridas till levern genom de mesenteriska åren, där den sätter sig ner och därmed bildas leverabsorber.

Purulenta abscesser kan också vara resultatet av en överträdelse av reglerna för asepsis och antiseptika under operationen, men oftast är deras förekomst associerad med stigande kolangit med obstruktion av gallvägarna. Bland de isolerade mikroorganismerna är representanter för tarmfloran vanligast. Portvenen och leverartären är också smittvägar till levern. Hos patienter med intra-abdominal infektion sker spridningen av mikroorganismer genom portalveinsystemet. Hematogen spridning av infektionen med involvering av den hepatiska artären är extremt sällsynt, enbart vid foci av intra-abdominal infektion.

Hur ofta uppträder levercyster i en befolkning?

Den exakta förekomsten av levercyster är okänd, eftersom de flesta inte orsakar symtom. Det finns bevis för att 5% av befolkningen har enstaka eller flera levercyster av olika etiologier. Dock har endast 10-15% av dem klagomål som är kliniskt signifikanta och kräver diagnostiska och terapeutiska åtgärder. Som regel är en levercyst en oavsiktlig upptäckt med en ultraljudsundersökning av levern eller under en laparotomi som utförs av andra skäl. De flesta av de vetenskapliga publikationerna om cystisk leversjukdom är studier, med högst 50 patienter som ingår i varje studie, vilket ofta inte är tillräckligt ur bevisbaserad medicin.

Vilka symtom karakteriserar olika cyster i levern, varför är det nödvändigt att behandla dem och vilka resultat åtföljs av behandling?

Det finns flera publicerade bevis på laparoskopisk avlägsnande av enkla enda levercystor, rapporterande läkning i 90% av fallen och över. Kneuertz et al rapporterar också om förbättring av livskvaliteten hos de opererade patienterna. Patienter med polycystisk leversjukdom har lägre effekt av kirurgisk behandling.

Tabell 1 Resultaten av operation för olika former av cystisk leversjukdom.

Studier av effektiviteten av kirurgisk behandling för icke-parasitala levercystor, Mazza et al. analyserade dess resultat beroende på typen av operation. Studien omfattade 131 patienter (enkel levercyst - 78 patienter och polycystisk leversjukdom - 53 patienter). Som ett resultat, de laparoskopiska borttagning arch cystor följt av behandling med en inre kavitet (66 patienter), komplikationer, dödlighet och frekvensen av återfall var 2%, 0% respektive 2% för patienter med enda enkla cystor, medan samma parametrar för patienter med polycystisk leversjukdom var 25%, 0% och 5%. Hos patienter med infekterade cyster (19 patienter) var perkutan (transkutan) punkteringsdränering av cyster under ultraljudsråd det val som valde. Samtidigt var indikatorerna för komplikationer, dödlighet och återkommande frekvenser vid enkla cyster 0%, 0% och 75%, medan samma siffror för polycystiska leverskador var 0%, 0% respektive 20%.

Enkla cystor

Enkla levercystrar ger vanligtvis inga klagomål eller symtom. Men om cysten når en signifikant storlek kan patienterna klaga på tråkig smärta i magen övre högra kvadranten, buk distans och en känsla av snabb mättnad efter att ha ätit. Ibland med palpation undersökning av bukhålan definieras en stor cyste som en stor kavitetsbildning av en tät elastisk konsistens. Komplikationer som gulsot som orsakas av gallkanalobstruktion, cystbrott och cyst-vridning är sällsynta. När torsocyster kan utveckla en klinisk bild av en akut buk. Hos patienter med cystbrott är anslutningen av en sekundär infektion möjlig, vilket leder till förekomst av leverabscess med smärtsyndrom, feber och leukocytos och ofta peritonit.

Polycystisk lever

Polycystisk leversjukdom uppträder sällan i barndomen. Multipla cyster diagnostiseras under puberteten, och deras storlek ökar i vuxen ålder. Polycystisk lever är vanligare hos kvinnor. En ökning i storleken på cystor och deras antal korrelerar med nivån av östrogen. Vanligtvis kombineras flera levercyster med polycystisk njursjukdom, vilket är en manifestation av en medfödd orsak till patologin. Vid polycystisk leversjukdom kan hepatomegali nå en avsevärd storlek och framsteg till utvecklingen av märkt fibros, åtföljd av portalhypertension och leversvikt. Komplikationer som ruptur, blödning och infektion är sällsynta. En patient med buksmärta har emellertid alltid en chans att misstänka att levercystret gradvis ökar i storlek.

Tumörcyster

Cystadenom är vanligast hos medelålders kvinnor, även om malignisering (malignitet) förekommer i både kvinnor och män i samma utsträckning. Många patienter har inga symptom eller deras klagomål är av låg specificitet för en levercyst. De kan klaga på uppblåsthet, illamående och en ökning eller minskning av kroppsvikt. Med tiden, när processen fortskrider, blir smärtan i buken huvudklagomålet. Sällan, huvudsakligen med stora storlekar av cystor, finns kliniska tecken på gallstrup hos sådana patienter.

Echinokockcyst

En echinokockscyst i en lever är vanligtvis asymptomatisk tills cysten når en signifikant storlek, vilket orsakar smärta i buken hos patienter. Ju större storleken på cysten är, desto oftare klagar man av smärta, och oftare finns det komplikationer. Stora eller flera cystiska formationer leder i regel oftare till smärta och utveckling av komplikationer. När studien av bukhålan i den högra övre kvadranten påvisbar utländsk utbildning. Cystbrott är den mest allvarliga komplikationen av echinokockcystret. Ett brott av en cyste kan leda till brist i gallvägen, liksom tömma dess innehåll i bukhålan eller genom öppningarna av membranet i bröstkaviteten. Rubbning av gallgången kan leda till gulsot eller kolangit. Tömning av en sådan levercystst i det fria bukhålan kan orsaka anafylaktisk chock. Patienter med enkla cyster, såväl som patienter med echinokock-neoplasmer, kan utveckla en sekundär infektion och efterföljande leverabsorber.

Leverabcesser

Den kliniska bilden av patienter med leverabscesser kännetecknas av klagomål i buksmärtor, åtföljd av feber och leukocytos. Typiskt är de kliniska symptomen i sådana fall vaga och icke-specifika, och som ett resultat är diagnosen försenad. Noggrann granskning av sjukdomshistorien är i sådana fall ytterst viktig, eftersom identifierande sjukdomar i samband med leverabscess hjälper till att göra den korrekta diagnosen. Till exempel kan patienter med amebiasis ha rapporterat klagomål om diarré och viktminskning tidigare, även om amoebias kan vara asymptomatisk hos vissa patienter. Purulenta leverabcesser är ofta resultatet av kolangit, intra-abdominal infektion och sepsis. Sällan, men möjlig genombrott ytlig abscess i bukhålan, och som en konsekvens utvecklingen av peritonit.

Hur diagnostiseras levercystor?

Laboratorietester

Undersökning av patienten med en enkel cysta levern inkluderar en grundlig historia, utföra en medicinsk undersökning och forskningsmetoder för att visuellt utvärdera anatomin av cystor (t.ex. datortomografi eller CT buk). En läkare kan minimera kostnaden för att undersöka en patient genom att utföra enbart grundforskning som kan påverka behandlingsplanen. Definitionen av standard laboratorieparametrar bör utföras under preoperativperioden. Således leverfunktionstester, såsom transaminaser eller alkaliskt fosfatas, kan vara något förhöjd, men bilirubin, protrombintid (PT) och aktiverad partiell tromboplastintid (APTT), tenderar att stanna kvar i det normala intervallet. Enligt resultaten av laboratorietester för leverprov och leverenzym i polycystisk leversjukdom uppenbarades en uttalad avvikelse från normen, men leverfel är sällsynt i detta fall. Indikatorer för njurefunktion, inklusive blodkarbamid eller blodurea kväve (BUN) och kreatininnivåer, går ofta utöver det normala intervallet och måste därför utföras vid det inledande skedet av patientbedömningen.

Om hydatidcystor är närvarande observeras eosinofili hos cirka 40% av patienterna och echinokocka antikroppstitrar är positiva hos nästan 80% av patienterna.

Laboratorieindikatorer för leverfunktion hos patienter med cystiska tumörer, liksom med enkla cyster, oftast inom det normala intervallet. Även om vissa patienter kan ha en måttlig avvikelse i laboratorietester. Till exempel kan nivån av kolhydratantigen ökas - CA 19-9. I det här fallet sänds cystvätskan som erhålls under operationen för testning till CA 19-9, som en markör för cystadenom eller cystadenokarcinom.

Patienter med leverabscess kan som regel lätt diagnostiseras baserat på den kliniska bilden. Dessutom är leukocytos vanligtvis närvarande i det allmänna blodprovet, och enzymbunden immunosorbentanalys (ELISA) detekterar ofta specifika antikroppar mot E.histolytica.

Innan allmänt införande i massan av abdominala avbildningstekniker, inklusive ultraljud av buken och CT lever cystor diagnostiseras endast när de antingen nått en enorm storlek och blev ganska iögonfallande för ögat, i form av utskjutande genom bukväggen massorna, infiltrerar, eller slumpmässigt detekterades under laparotomi.

Idag visar bildbehandlingstekniker ofta någon asymptomatisk leverskade.

Läkaren har ett antal möjligheter att visualisera levern hos patienter med levercystor. Ultraljud är en enkel att använda, prisvärd, icke-invasiv och mycket känslig metod. CT är också en mycket känslig och lättare tolkningsmetod för de flesta kliniker, vilket är särskilt lämpligt för att utveckla behandlingstaktik. Magnetic resonance imaging (MR), nukleär skanning och leverangiografi används i begränsad utsträckning vid bedömning av levercyster.

Fig. 2 Enkel levercyst (ultraljud)

En enkel levercyst under beräknad tomografi har ett karakteristiskt radiografiskt utseende. Det är vanligtvis tunnväggigt med ett enhetligt internt innehåll med låg densitet. Polycystisk leversjukdom bekräftas av abdominal ultraljud eller CT-skanning och kännetecknas av flera cyster i levern identifierad vid den första bedömningen.
Hydatidcystor kan identifieras genom närvaron av dottercyster i den tjockväggiga håligheten.

Fig.3 Enkel levercyst (CT)

Endoskopisk retrograd kolangiopancreatografi (ERCP) bör utföras för patienter med echinokocker som är icteric för att bestämma om cystväggen har brutit direkt i gallkanalen.

Central nekros av stora täta neoplasmer kan efterlikna levernas cystiska tumörer, eftersom i detta område av nekros uppträder en cystehålighet. Cystoadenom och cystadenokarcinom är vanligen multiloculära (flerkammare), har inre partitioner, heterogen densitet och skada i cystens vägg. Till skillnad från många andra tumörer förkalkas cystadenom och cystadenokarcinom sällan (det vill säga kalcium sällan deponeras i vävnaden).

Fig.4 Levercystadenom (CT)

Det huvudsakliga praktiska problemet vid undersökning av en patient med cystisk leversjukdom är differentialdiagnosen av cystiska tumörer och enkla cyster. Cystiska neoplasmer har som regel tjockare, ojämna, hypervaskulära väggar, medan en enkel levercystst har som regel tunna väggar och jämnväggar. Det inre innehållet i enkla cyster är vanligen homogen och låg densitet, medan den inre strukturen i regel är heterogen och har septa och papillär (papillär) tillväxt (framkallningar av väggens inre del i kaviteten).

Leverabsorber ser ut som en enkel levercyst, men i regel kombineras de med en karakteristisk klinisk bild.

Andra test

I de flesta fall, för att klargöra diagnosen är det tillräckligt med CT eller ultraljudsdiagnos. Det är tillrådligt att undvika den diagnostiska användningen av en cyste perkutan aspirationspunkt i samband med eventuell utveckling av anafylaktisk chock när en hydatidcyst tömmer eller en infektion i bukhålan vid leverabsepunktur, och sådant punkteringsintervention bör alltid åtföljas av terapeutiska åtgärder.

Fig.5 Echinokockscyst i lever (ultraljud)

histologi

Det är nödvändigt att göra en histologisk bedömning av cystväggens biopsimaterial för att inte missa cystadenomet - en cyst av tumör natur. Väggen av enkla cystor representeras av ett lager av enkel kubisk epitel.

Vilka är de kända behandlingsalternativen för levercyster?

Behandling av polycystiska lever eller enskilda icke-parasitala levercystor utförs endast om patienten har några symptom som är karakteristiska för denna patologi. "Asymptomatiska" patienter behöver inte behandling, eftersom risken för att utveckla komplikationer i samband med behandling av cystor oftast är högre än riskerna för komplikationer hos patienter utan behandling.

Patienter med echinokockcystor ska endast behandlas för att förhindra utveckling av komplikationer i samband med cysttillväxt och ruptur. Om cystor med användning av visuella forskningsmetoder ser onormala ut, kan det här indikera närvaron av cystiska tumörer, i vilka fall resektion av ett segment eller leverkon visas. Behandling av abscesser bör utföras vid tidpunkten för identifieringen. I regel utförs perkutan punkteringsdränering under ultraljudskontroll i kombination med antibiotikabehandling.

Den huvudsakliga kontraindikationen för behandling av aktiva, i termer av symtom, levercyster är närvaron av en kombinerad (comorbid) patologi, vilket ökar risken för kirurgisk ingrepp. I synnerhet ökar hjärtsvikt och leverfel med portalhypertension och ascites kirurgiska risker. Symptom som är förknippade med angina pectoris eller transienta ischemiska attacker bör uppmuntra läkare att genomföra ytterligare preoperativa diagnostiska studier för att detektera hemodynamiskt signifikant stenos vid ateroskleros hos koronar och / eller karotidartärer.

Drogterapi

Enkla cystor

Det är känt att läkemedelsbehandling inte är effektiv för att minska storleken på enkla cyster. Perkutan punktur aspiration av en cyste under kontroll av en ultraljud eller beräknad tomografi (CT) är en tekniskt enkel procedur, men har inte hittat tillräckligt med godkännande från det medicinska samfundet på grund av det stora antalet återfall, vars frekvens når höga siffror. Hos vissa patienter kan tekniken för aspiration av cystor i kombination med deras härdning med etanol eller andra ämnen vara ganska framgångsrik, men har också sina egna signifikanta nackdelar, och nivån av återfall är fortsatt hög. "Scleroterapi" -framgången beror på tillgången på förmågan att genomföra en komplett dekompression av cysten och dess vägg. Detta är praktiskt taget ouppnåeligt i fall där cystens väggar är förtjockade, eller om cysten når en stor storlek.

Placera inte perkutan katetrar i cystehålan för dess dränering, eftersom det leder till förorening av håligheten och bildandet, i framtiden, leverabscess. I motsats till leverns typiska purulenta abscess, med denna komplikation, kommer kateterets återinstallation att vara ineffektiv på grund av det faktum att cystens epitel expanderar vätska i sin hålighet.

Polycystisk lever / tumörcyst

Polycystisk lever och cystadenokarcinom är inte tillgängliga i någon av de för närvarande kända metoderna för läkemedelsbehandling. Med tanke på den maligna potentialen hos cystadenom utförs inte läkemedelsbehandling för denna patologi.

Echinococcuscyster

Drogterapi med anti-echinokockmedel (albendazol och mebendazol) anses inte vara mycket effektivt. Dessa läkemedel används som adjuverande terapi, men de ersätter inte kirurgisk eller perkutan ingrepp. Patienter som genomgår kirurgisk behandling ges vanligtvis anti-erektila läkemedel under operationen. Men när innehållet löper ut under operation eller perforering av cystor är deras användning begränsad. Antihydatidläkemedel används i kombination med perkutan behandling, d.v.s. i kombination med punktering av cystehålan. Drogterapi bör påbörjas 4 dagar före perkutan ingrepp och fortsätta för antingen 1 månad (albendazol) eller 3 månader (mebendazol), som rekommenderas av Världshälsoorganisationen.

Punktering, aspiration av innehållet, införande av droger, reaspiration - allt detta är en teknik för perkutan behandling av echinokockcyster. Med denna minimalt invasiva behandlingsteknik sätts en tunn nål in i cysten under ultraljudsledning. Vätskan som finns i cysten aspireras (avlägsnas), dess makroegenskaper utvärderas visuellt och skickas därefter till laboratoriet för analys. Därefter injiceras en hypertonisk lösning eller etanol i cystehålan, följt av upprepad aspiration eller re-aspiration. I vissa fall installeras en dränering eller kateter, som är kvar på plats efter att proceduren är avslutad. Perkutan teknik med dränering används huvudsakligen för att behandla stora levercyster. Denna effektiva behandling infördes först på 1980-talet. Sedan dess har dess effektivitet vid behandling av hydatidcystrar upprepade gånger varit föremål för vetenskapliga tvister och diskussioner. Men eftersom tekniken blev mer utbredd, och dess höga grad av säkerhet och effekt blev vanligare angiven i litteraturen, kunde denna typ av behandling allmänt erkännas som huvudterapin för echinokockcystor.

WHO stöder för närvarande den perkutana behandlingsmetoden som ett effektivt alternativ till kirurgiska metoder, även om användningen har begränsningar.

WHO har utvecklat följande indikationer för perkutan behandling:

 • Non-echogenic lesioner större än eller lika med 5 cm i diameter.
 • Cystor med dottercyster och / eller stratifiering av deras membran (membran).
 • Multipla cyster, utsatt för en punktering.
 • Infekterade cyster.
 • Patienter som vägrar kirurgisk behandling.
 • Patienter som har ett återfall efter operationen.
 • Patienter som är kontraindicerade vid operation.
 • Patienter som är resistenta mot kemoterapi.
 • Barn över 3 år gammal
 • Gravida kvinnor

Perkutan behandling, som ett alternativ till kirurgiska metoder, är ganska effektivt, men det finns vissa begränsningar i dess användning.

Kontraindikationer som fastställts av WHO är följande:

 • Icke-kooperativa patienter (narkomaner och alkoholism).
 • Svårt att få tillgång till levercykeln.
 • Cystor i ryggraden, hjärnan och / eller hjärtat
 • Inaktiv eller förkalkad cyst.
 • Cyst kommunicerar med gallkanaler.

Patienterna ska övervakas under en tid efter perkutan minimalt invasiv ingrepp. Återfallshastigheten ökar i direkt proportion till "komplexiteten" av cyster, till exempel i närvaro av en cyste med flera dottercyster, bör perkutan ingrepp endast utföras i specialiserade centra med lämplig kvalificerad och erfaren personal. Vidare måste en anestesiolog under manipuleringen vara närvarande för att observera och behandla patienten under utvecklingen av den senaste anafylaktiska chocken. I händelse av en sådan komplikation bör kirurger omedelbart underrättas.

Leverabcesser

Patienter med leverabscess ska ges omedelbar antibiotikabehandling / antiparasitisk behandling. Om abscesserna är små kan patienterna bara behöva en medicinsk behandling. Det är dock mer sannolikt att perkutan dränering krävs för fullständig utrotning (avlägsnande) av det smittsamma medlet.

Kirurgisk behandling

Enkla cystor

De flesta patienter med enkla cystor visar inga klagomål, och denna form av cystisk leversjukdom är asymptomatisk utan att det krävs behandling. Men när cyster blir stora och börjar orsaka symtom som buksmärta, blir behandlingen berättigad. Kirurgisk behandling av enkla levercyster involverar borttagning av cystfornixen genom att utplåna en del av sin vägg som sträcker sig över ytan av levern. Avlägsnande av denna ytligt belägna del av cystväggen gör den återstående delen av cysten liknande plattan, och som ett resultat häller vätskan som utsöndras av dess epitel i bukhålan, där den reabsorberas av bukhinnan. Även om det i vissa fall är möjligt att avlägsna det återstående epitelet med hjälp av elektrokoagulering eller en argonlaser, krävs det vanligtvis inte eftersom volymen av vätska som släpps varje dag enkelt absorberas av bukhinnan utan några negativa konsekvenser för patienten. Du bör dock vara uppmärksam på det faktum att avlägsnandet av cystväggen kan leda till blödning eller läckage av galla från de underliggande kärlen i cysten och gallkanalen.

Vävnadsplatsen, den avlägsna delen av cysten, måste skickas för histologisk undersökning för att bekräfta diagnosen av en enkel levercyst och utesluta cystadenom eller cystadenokarcinom.

Historiskt har behandlingen av symtomatiska levercystor tidigare krävt en laparotomi, men idag kan borttagning av en cyste göras på laparoskopiskt sätt, det vill säga med hjälp av laparoskopi. Separata rapporter om framgångsrik laparoskopisk behandling började dyka upp i mitten av 1990-talet, och nu betraktas denna teknik som standardbehandling. Jämfört med laparotomi kännetecknas denna metod av färre postoperativa komplikationer, i synnerhet mindre allvarlig smärta, en kort period av inpatientbehandling och rehabilitering samt utmärkta "kosmetiska" resultat.

Fig. 6 Behandlingsalternativ för levercyster

Polycystisk lever

Med denna patologi uppträder en ökning i levern långsamt och påverkar sällan leverfunktionen. Därför bör operationen utföras endast hos patienter med svår smärta. I detta fall är det kirurgiska målet att dekomprimera så mycket av de cystiska formationerna som möjligt. Detta kan uppnås genom en kombination av borttagning av cystfornixen och fenestrationen (bildandet av meddelandet) eller, hos vissa patienter, genom resektion av den drabbade delen av levern. Återkommande av de tidigare symtomen, oavsett vilken teknik som valts, är fortfarande på en hög nivå, eftersom nya cyster snabbt ersätter de som resekterades. Levertransplantation indikeras för vissa patienter.

Fig. 7. Resektion av segmentet och leverkapet

Tumörcyster

Det är värt att notera några grundläggande principer i metoderna för kirurgisk behandling av cystadena och cystadenokarcinom. Oavsett kirurgisk teknik bör alla kirurgiska metoder baseras på fullständigt avlägsnande av tumören. Enuktering och resektion av en tumörcyst anses vara den optimala behandlingsstrategin. Fenestration eller fullständig fulguration (en typ av diatermokoagulering, laserablation) kan också utföras, även om dessa behandlingsmetoder gör det omöjligt att utföra en histologisk analys av cystvävnadsprover.

Fig. 8 Enukleation av en tumörcyst

Echinococcuscyster

Alla patienter med echinokockos bör bedömas för möjligheten att välja perkutan eller kirurgisk behandling och riskerna med livshotande konsekvenser om kirurgisk eller minimalt invasiv behandling inte utvärderas. Komplexa cyster (till exempel med flera barn) är mer mottagliga för kirurgisk behandling.

Behandling av hydatidcyst åtföljs av olika tekniska problem - risken för anafylaksi på grund av utstötningen av cystvätska som innehåller ägg och parasitlarver i bukhålan och den efterföljande återkommande sjukdomen som orsakas av de återstående äggen. För att förhindra dessa komplikationer använder de flesta kirurger en teknik där cysteinnehållet aspireras och sedan bytas ut med hypertonisk saltlösning för att utrota de återstående dottercystorna i grodemembranet, följt av avlägsnande av cystens och perikistektomi. Syftet med det senare förfarandet är att avlägsna det germina (germinala) membranet, bevara de inflammatoriska och fibrösa (fibrösa) komponenterna i cystväggen. Försök att ta bort hela muren av en echinokockcyst eller utföra partiell hepatektomi avbröts på grund av den höga incidensen av komplikationer efter ett sådant kirurgiskt ingrepp.

Hepatiska abscesser

Abscesser är väl behandlingsbara med antibiotika och perkutan dränering under ultraljudsrådgivning. Om abscesser kvarstår trots prestation av minimalt invasiv ingrepp indikeras kirurgisk dränering. Andra indikationer för öppen operation är närvaron av stora cyster, som kännetecknas av risken för ruptur och efterföljande frisättning av innehållet i bukhålan, vilket gör att transkutan behandling är omöjlig.

Tekniska aspekter av levercystoperationer

I de flesta fall utförs öppna och laparoskopiska operationer under tillstånd av allmän endotrakeal anestesi. Under punkteringsbehandling är det möjligt att utföra lokalbedövning med intravenös sedation. Användning av profylaktisk antibiotika är inte nödvändig. Patienten ligger belägen, med en nasogastrisk sond och en kateter installerad i urinblåsan för att dekomprimera magen och blåsan. Därefter utarbetandet av det kirurgiska fältet, vilket är begränsat till steril vävnad (lakan).

Arbetsfaser

Operationen börjar med pneumoperitoneum koldioxidgas. Detta kräver en Veress-nål eller en Hasson-trokar. Som regel utförs 3 laparoskopiska öppningar - för ett teleskop med en kamera, för retraktion (förskjutning av vävnader och organ) och för dissektion (dissektion av vävnader). Normalt kan storleken, formen, lokaliseringen av cystor, deras antal lätt bestämmas genom laparoskopi, om så inte är fallet kan laparoskopisk ultraljud utföras för att klargöra cysternas anatomi. Vidare, med hjälp av en elektrokoagulator eller en ultraljudskalpel, är linjen längs vilken bågen ska avlägsnas märkt. Avlägsnande av hela cystväggen är för det mesta obefogad och till och med oönskad, om ett sådant försök görs, måste riskerna för skada på portalen eller leveråren, som kan lokaliseras och "sträckas" på cystväggen, beaktas. Om den del av cystens vägg som lätt kan skäras är liten, så är det nödvändigt att placera oljetätningen i cystehålan för att förhindra att defekten av cystfornixen stängs och att sjukdomen återkommer igen. Omentumet ska sys eller klippas till kanterna av resten av cysten. Säkerställ att hemostas är fullständig, pneumoperitoneumet desufleras, d.v.s. gas avlägsnas från bukhålan, och därefter sugas trokar sår. Vid slutet av operationen pålägger vattentäta förband.

Optimal ingrepp kan göras med en bred och praktisk översikt över operativzonen, för vilken, om nödvändigt, levermobilisering kan utföras och excisionsområdet kan märkas med en villkorlig linje. Som en övning visar en ultraljudskalpel mindre rök och ger en mer tillförlitlig hemostas än monopolär elektrokoauulering, vilket också bör beaktas vid planering av en operation. För att säkerställa en bra inverkanseffekt fylls kaviteten bildad efter borttagning av en levercystst med en omentum.

Vad händer under den postoperativa perioden?

Efter en laparoskopisk cystektomi av enkla levercyster, och innan patienten vaknar upp från anestesi, ska det nasogastriska röret och urinkatetern avlägsnas. På kvällen efter operationen åberopas en sparsam kost av patienten, och nästa dag kan den som regel redan släppas hem.

Vanligtvis återhämtar sig snabbt, och de flesta patienter kan helt återuppta välkända aktiviteter under den första veckan efter operationen. Nästa dag efter operationen kan patienterna ta en dusch med vattentäta förband placerat på det postoperativa såret, som kan avlägsnas efter 2-3 dagar.

Vilka komplikationer kan uppstå vid behandling av levercyster?

Komplikationer av laparoskopisk kirurgi är sällsynta. Infektion av trokarhål och sår är nästan ett dödsfall. En plötslig läckage av gallan från cystens skäreggar kan leda till vätskesammanhängning i de subhepatiska eller subfreniska utrymmena eller, mindre vanligt, till biliala ascites. Hos patienter med echinokockcyster kan utbytet av cysteinnehållet i bukhålan orsaka anafylaxisk chock. Därför bör man genomföra några terapeutiska åtgärder för echinokocker mycket noggrant och det är önskvärt att en erfaren kirurg utför operationen.

Varför är uppföljningsobservation så viktig?

Efter en framgångsrik laparoskopisk cystektomi hos leverkystorna observerades patienten i öppenhet i 2 veckor, därefter 6 veckor efter operationen. Detta är nödvändigt så att läkaren kan bedöma patientens allmänna tillstånd, liksom i tid för att identifiera komplikationer som sårinfektion eller ascites. Rutinmässiga radiologiska undersökningar ska inte utföras om symptomen inte längre återkommer, och i de flesta fall är en standard ultraljudsundersökning tillräcklig.