Sjukfrånvaro efter operation

Operativ inblandning i människokroppen, utöver obestridlig hjälp, medför långsiktigt återhämtning och oförmåga att utföra olika slags arbete under en viss tid.

För arbetsgivaren är det å ena sidan extremt viktigt för arbetstagaren att gå till sin arbetsplats snarast möjligt, men å andra sidan är det i hans intresse att arbetaren är helt botad.

Hur är vistelsetiden på sjuklistan efter operationen bestämd? Är det möjligt att förlänga sjukhuset efter operation för att återställa ett hälsosamt tillstånd? Och på vilka avgöranden beror beslut om varaktigheten av ett handikappbevis som doktorerna fattar?

Behörighet för sjukskrivning

Varje medborgare i Ryska federationen eller en bosatt i landet har rätt att få vård. De som arbetar, förutom behandling, får också en sjuklista, som gör det möjligt för dem att ansöka om betalning av funktionsdagar. Sjuklistan ger, utöver den ekonomiska kompensationen, patienten en grund för tillfällig närvaro på sin arbetsplats lagligt. För sjukdomsperioden sparas arbetstagaren sin position och lön.

En sjuklista är ett officiellt dokument som endast utfärdas i de medicinska institutionerna som har särskild ackreditering. Av denna anledning kan en handikappsform endast erhållas genom att besöka en läkare, när du ringer till en ambulans eller en läkare till hans hus, är hans urladdning omöjlig. Ett handikappark är ett specialdokument som har en unik streckkod och flera skyddsnivåer. Detta förfarande förhindrar förfalskning av dokument.

Ryska federationens lagstiftning fastställer följande skäl för att utfärda en sjuklista:

 1. Sjukdom eller skada hos en arbetande person.
 2. En nära släktingars sjukdom som är en medlem av arbetstagarens familj om patienten behöver vård. Ej utfärdad för perioden av behandling av en släkting.
 3. Karantänaktiviteter. Ansök på både arbetstagaren själv och hans barn under 7 år.

Kompensationsbetalningar för funktionshinder garanteras av staten. Följande kategorier av medborgare har rätt till monetärt stöd och betalning av sjukskrivning:

 1. Anställd enligt anställningskontrakt.
 2. Anställda i statliga och kommunala organ.
 3. Entreprenörer, som leder enskilda aktiviteter inom olika verksamhetsområden.
 4. Personer som frivilligt betalar försäkringspremier.

En faktor som förenar alla kategorier är den regelbundna betalningen av försäkringsavgifter till socialförsäkringsfonden. Månatliga avdrag för anställda görs av arbetsgivare. Standardavdragsräntan motsvarar 2,9% av upplupen lönebelopp. Om en person arbetar i farligt och / eller skadligt arbete ökar insatsbeloppet. Alla medel som skickas till FSS utgör en budget, från vilken ersättningsbelopp därefter betalas.

 1. Dagar med tillfällig funktionshinder.
 2. Moderskapsförmåner föräldrar.

Endast de medborgare som för närvarande arbetar och drar av avgifter kan ansöka om ersättning. Antingen de som slutade, men inte mer än 30 dagar har gått sedan uppsägningen.

Maximal längd

Frågor om själva försäkringen och betalning av ersättningsbelopp för sjukdomstid regleras av federal lag nr 255 "om obligatorisk socialförsäkring för funktionshinder". I synnerhet står det om sjukskrivningstiden. Lagen fastställer maximala perioder för olika fall. Maximalt bestämmer inte sjukhusets obligatoriska tillslutning efter den angivna tiden, men indikerar att patienten måste utöka formuläret på ett annat sätt.

De maximala termer som anges i FZ-255 beräknas på grundval av allmän medicinsk praxis och patientåtervinningsperioder. Om patienten av någon anledning inte har återhämtat sig inom den tilldelade perioden, bör han genomgå ytterligare undersökningar och medlemmarna i den medicinska kommittén kommer att föreskriva en ytterligare förlängningsperiod och nyanser av behandlingen.

Sjuklistan kan lämnas av läkaren i 15 dagar, om han är registrerad av en medicinsk assistent, blir varaktigheten reducerad med fem dagar. Sådana termer används för vanliga sjukdomar, för vilka denna period är mer än tillräckligt. Det finns dock andra sjukdomar eller skador som kräver betydligt mer tid för att återställa kroppsfunktioner.

För återvinning ges:

 1. Upp till 15 dagar för förkylningar, såsom akuta respiratoriska virusinfektioner, ont i halsen, influensa.
 2. Upp till 3 veckor med vattenkoppor.
 3. 20-28 dagar om en hjärnskakning inträffade.
 4. För sprickor och skador tills återhämtning. Oftast tar benfrakturer upp till 2 månader och ryggraden upp till 8 månader.
 5. Onkologiska sjukdomar behandlas tills ett positivt resultat uppnås, men oftast ges de upp till sex månader.
 6. Tuberkulospatienter kan förlängas till ett år.

Återhämtningsperioden för kirurgiska ingrepp bestäms av den sjukdom som orsakade operationen och graden av komplikationer efter det.

Som framgår av dessa figurer kan den maximala varaktigheten av funktionshinder betraktas som en period på ett år. Om vårdkommissionen bestämmer att patienten inte återhämtar sig och hans kropp inte återhämtar sig, är det fråga om att erkänna hans partiella eller fullständiga funktionshinder och ge honom invaliditetsgruppen.

Sjukhusets tid under operationen

Bulletins längd under operationen beror på andra kategorier. Om en medborgare själv ansöker på sjukhuset med klagomål om dålig hälsa, är läkaren skyldig att ge honom ett funktionsbevis i högst 15 dagar. Under denna period testas och undersöks patienten. Om diagnosen bekräftas skickas han till operation för operation.

En persons vistelse på ett sjukhus kan variera i varaktighet. De vanligaste kirurgiska ingreppen kräver en sådan tid:

 1. 10 till 15 dagar då appendicit tas bort.
 2. När livmodern är borttagen är återhämtningsperioden från 65 till 100 dagar.
 3. Upp till 55 dagar utfärdade till dem som har skurit ut gallblåsan.
 4. 20-28 dagar tilldelas cysten.
 5. Åtgärden för att ta bort tänderna kan släppa från arbete under en period av tre till tio dagar.
 6. Aborten ges i tre, fem dagar.
 7. En inguinal bråck kommer att kräva upp till en och en halv månaders rehabilitering.
 8. Ögonoperationer lindrar en person från arbete i upp till två månader.
 9. Vid avlägsnande av äggledarna och återhämtning ges upp till 40 dagar.
 10. Varicose surgery kommer förlänga sjukhuset i en månad.
 11. Spinalintervention kommer att kräva minst två månader.
 12. Hjärtkirurgi och återhämtning varar upp till 70 dagar.

Återhämtningsperioden beror direkt på typen av operation. De är indelade i två typer:

 1. Laparotomi, där de yttre och inre hålen utsätts för snitt. Denna typ av operation är extremt svårt och kräver mer tid att läka in snitten och återställa kroppen.
 2. Laparoskopi är mindre traumatisk, det kräver inte snitt, men är gjord med hjälp av små punkteringar av yttre och inre vävnader. Denna metod kan du orsaka mindre skador på kroppen och läka sår mycket snabbare.

Den slutliga varaktigheten av sjuklistan efter operationen bestäms av den behandlande läkaren och vid behov av den medicinska kommittén.

Möjlighet till förlängning

För hur många dagar de ger sjukskrivning beror på kroppens individuella vittnesbörd och operationens komplexitet. Är det möjligt att förlänga det efter urladdning från sjukhuset? Låt oss se vad lagen säger om detta.

Som regel hålls den opererade patienten på en sjukhusbädd för en strikt bestämd tid, då släpps han hem för uppföljning och återhämtning. Efter att patienten får gå hem med villkoret för vidare behandling hemma, är observatör upprättad för honom, det vill säga patienten är skyldig att besöka läkaren på bestämda dagar för undersökning, byte av dressingar etc.

Men det kan hända att en person släpptes utan behov av uppföljning och rehabilitering, men han känner sig inte så bra och vill förlänga sjukhuset. I båda fallen är förnyelse möjlig.

För att öka sjukskrivningstiden efter operationen måste patienten kontakta hälsokortet. Kommissionen utan patientens närvaro, styrd av sin sjukdomshistoria och resultaten av postoperativ undersökning, bestämmer om behovet av att öka längden på sjukhusets standardperiod. För hela förnyelseperioden är det nödvändigt att besöka den behandlande läkaren med intervaller om minst 1 gång om 15 dagar.

Om patientens tillstånd är erkänt som kroniskt, och fullständig återhämtning är omöjlig, skickas den till MSEC, där det handlar om att erkänna funktionshinder.

Sjuklönebelopp

Oavsett varaktighetsbevisets varaktighet är arbetsgivaren skyldig att betala för det. Sjuklistan ska vara korrekt upprättad och i händelse av förlängning ha underskrifterna från företrädarna för läkarutredningen om lagenligheten av förlängningen av varaktigheten.

Sjuklistan betalas enligt operativa åtgärder enligt följande:

 1. De första tre dagarna av den öppna blanketten löses in på bekostnad av arbetsgivarens egna medel.
 2. Följande dagar kompenseras från socialförsäkringsfonden.

Trots delningen av betalningen görs arbetsgivaren av kvittot på dokumentet och hela upplupen på den.

Kompensationsbeloppet för sjukdomsdagen beror på tre indikatorer:

 1. Sjukfrånvaro.
 2. Den genomsnittliga dagliga inkomsten för en anställd.
 3. Varaktighet för individuell försäkringserfarenhet.

Procentsatsen beror på antalet ackumulerade anställningstider under vilka försäkringspremier betalades.

Tre procentiga utbetalningsnivåer accepteras:

 1. 60% om ackumulerade mindre än fem års försäkringserfarenhet.
 2. 80% med en erfarenhet av fem till åtta år.
 3. 100% om de arbetat mer än åtta år.

För att göra detta betalas löner i två år och delas med det genomsnittliga antalet kalenderdagar för denna period.

För att erhålla det totala beloppet multipliceras den genomsnittliga dagslönen med antalet sjukdomsdagar och den procentuella procentsatsen som anges. 13% av personskatt dras av från upplupen ersättning. Nettobeloppet överförs till arbetstagaren på löpande konto.

Sjukhusförmåner: Vad ska arbetstagaren vänta efter operationen?

Arbetaren, sjuk, återhämtar sig inte alltid snabbt. Det finns fall då operation är nödvändig. Och då kan sjukskrivningen vara försenad. Och hur mycket? Och vad bestämmer dess längd? Hur man beräknar sjukskrivningen? Låt oss räkna ut det tillsammans.

Vem bestämmer sjukskrivningsperioden efter operationen

Enligt gällande lagstiftning i Ryssland kan en sjuklista endast utföras för en viss period som har en gräns. Och inte alla vårdpersonal kan utfärda en sjuklista.

Om du vill ta reda på hur du löser exakt ditt problem, vänligen kontakta via online-konsultformuläret eller ring:

Så, listan över funktionshinder kan inte erhållas:

 • vid stationen där blodet transfekteras;
 • ambulansarbetare.

Sjukhuset efter operationen ska, som i alla fall, vara ordinerad av den behandlande läkaren. Dens varaktighet bestäms också av läkaren.

Maximal och minsta sjukhusvistelse

Enligt doktorens vittnesbörd kan arbetstagaren drivas på och stanna i samband med detta på sjukhuset. Efter operationen behöver arbetaren lite tid att återhämta sig och rehabilitera.

Någon gång efter operationen släpps patienten hem. Sedan fortsätter han behandling i hans klinik, som han tilldelas. Och vad sägs om sjukhusets maximala löptid?

Lag nr 255-FZ anger att patienten är utfärdat ett intyg om oförmåga för hela perioden av hans vistelse på sjukhuset. Hans läkare ger ut. Han öppnar sjukhusdatumet när patienten är inlagd på sjukhuset och stänger den med datumet för urladdning. Därefter måste det presenteras på sjukhuset på bostadsorten där patienten kommer att observeras under en tid.

Om du vill ta reda på hur du löser exakt ditt problem, vänligen kontakta via online-konsultformuläret eller ring:

Lagstiftningen möjliggör förlängning av sjukhuset i ytterligare 10 dagar efter det att patienten har tömts från sjukhuset. Sålunda är sjukskrivningsperioden efter operationen 10 dagar.

Den medicinska kommittén har befogenhet att förlänga sjukhuset efter operationen i upp till 10 månader, men det måste finnas en positiv dynamik under sjukdomsförloppet.

Om patienten genomgått en komplicerad operation, på grund av vilken långsiktig rehabilitering krävs, kan sjuklistan ökas till 1 år.

Följaktligen kan varaktigheten av arbetsoförmågan efter operationen från sjukhusets tidpunkt gå ut till ett år.

Men det finns en egenhet - patienten måste komma till den medicinska institutionen där operationen utfördes en gång var 15: e dag för att hans närmaste läkare ska genomföra en undersökning och ge bekräftelse på behovet av en sådan lång sjukhusvistelse.

Oftast, efter tunga operationer, för en lyckad rehabilitering skickas patienten till ett specialiserat sanatorium för behandling. I det här fallet kan sanatoriet öka sjukhusets längd under ytterligare 24 dagar.

Om patienten under lång tid efter operationen inte förbättras, ska han skickas för medicinsk och social kompetens för att bestämma möjligheten att tilldela en handikappgrupp till en sådan patient.

Det är möjligt att skicka en sjuk anställd till denna undersökning om det endast finns en positiv trend i behandlingsresultaten inom sex månader efter operationen.

Om operationen utfördes i en annan stad, tar sjukhuset hänsyn till den tid som spenderas på vägen till vägen tillbaka.

Hur många dagars sjukskrivning ges efter operationen, var och hur ska man utöka, hur betalas den

Lagstiftningen fastställer exakt hur många dagar sjukskrivningen ges efter operationen, men den period som lagen definierar är ibland inte tillräckligt för att patienten ska kunna återhämta sig. I en sådan situation är läkarnas händer fulla av "carte blanche": om de anser det nödvändigt, lämnar de patienten sjukskrivning under extremt lång tid, och arbetsgivaren kan inte göra invändningar mot detta.

Vilket begrepp sätter lagen?

Enligt lagen är sjukskrivningsperioden efter operationen 10 dagar. Naturligtvis är hela perioden medan patienten var på sjukhuset också registrerad.

Om den behandlade patientens behandlande läkare anser att 10 dagar för att återställa kroppen inte räcker kan han personligen rulla in handikappslistan i upp till 30 dagar. Om patienten behöver ännu mer tid att återhämta sig har den behandlande läkaren rätt att lägga fram frågan om förlängning av sjukhuset för behandling av medicinska styrelsen. Så är det bestämt hur många dagar sjukskrivningen kommer att ges efter operationen, vilket har visat sig vara svårt.

Kollegialkroppens befogenheter är inte ett exempel som är bredare än en enskild doktor. Medicinsk kommissionen kunde enkelt skicka den opererade medborgare på betald ledighet i längd 10-12 månader - men bara om läkaren kommer att kunna övertyga kommittémedlemmar att patienten verkligen behöver det.

Det är uppenbart att frestelsen är stor, men du borde inte försöka gå in i en kriminell konspiration med en läkare. Ingen läkare kommer att riskera sitt rykte, särskilt med nuvarande böter - alla som har försökt "köpa" en sjuklista under de senaste 3-4 åren vet redan detta.

Det långsiktiga arbetsskiktet har en nackdel: den opererade medborgaren får inte glömma sjukhuset - han kommer att behöva besöka läkarinstitutet en gång var 15: e dag. Efter varje undersökning är den behandlande läkaren skyldig att bekräfta behovet av att fortsätta rehabiliteringsperioden. Om doktorn konstaterar att patienten redan är hälsosam nog för att gå till jobbet, stänger han handikappcertifikatet före schemat.

Den listiga som förstår detta, vet hur man förlänger sjukhuset efter operationen: De börjar "bryta komedi" framför sina närmaste läkare, klaga på smärta på ett eller annat ställe. Dock bör sådana medborgare vara medvetna om att det finns en risk "spela för" om inom 6 månader, kommer läkarna inte några framsteg, det kommer att skicka en medborgare till medicinsk och social kompetens.

Du kan fortfarande ansöka om förlängning av vila i ett fall - om läkaren skickar en patient till ett sanatorium efter en svår operation. Därefter förlängs handikapparket i högst 24 dagar.

Medicinsk praxis: Varaktigheten av rehabilitering efter olika operationer

Det faktum att lagen "repor" alla "en storlek passar alla" är åtminstone konstig, för det mesta - oklokt. Inrätta samma rehabiliteringsperiod för personer som har upplevt blindtarmsavlägsnande och ryggradsoperation - vilken grind går det in? Du behöver inte ha en medicinsk utbildning och i allmänhet åtminstone hur mycket du ska förstå sjukvården för att förstå: denna rättsregel behöver justeras.

Lyckligtvis låter lagen läkare rätten att styras av sunt förnuft när man föreskriver en rehabiliteringsperiod. Inom ramen för medicinsk praxis har vissa oskrivna normer etablerats, så patienten kan ungefär veta hur många dagar av betald vila som läkaren kommer att tillhandahålla, utgående från typen av kirurgisk ingrepp. Ungefärliga datum är som följer.

Avlägsnande av bilagan. Från 10 till 15 dagar - det här är hur länge sjukhuset efter appendicitkirurgi varar. Observera att dessa villkor endast är relevanta om patienten kördes med hjälp av laparotomi-metoden - det vill säga, mjukvävnaderna skars ovanför bilagan. Efter laparoskopi - en operation som innebär mindre invasivitet - invaliditetsbeviset utfärdas för endast 5-7 dagar.

Vila kan förlängas till 1 månad, om patienten har feber efter borttagning av bilagan. Emellertid uppstår problem efter operation för appendicit oftast hos äldre och barn - varken den ena eller den andra behövs.

Avlägsnande av inguinal bråck. Detta är en ganska seriös operation. Sjukhusets varaktighet efter en inguinal bråckoperation är i genomsnitt 1,5 månader. En sådan lång period av rehabilitering på grund av att patienten först efter en månad börjar återgå till livets normala rytm.

Ögonkirurgi. Saker karaktären av kirurgisk ingrepp. Till exempel, när retinalavlossning efter ögonoperation ges, är den sjuk i upp till 2 månader. Handikappbeviset kan stängas ännu tidigare om det är uppenbart att återställandet av hälsa går fort i en snabb takt. Efter avlägsnande av katarakt är resten mycket kortare - dess längd är cirka 14 dagar.

Observera: sjukhusets varaktighet beror inte bara på patientens hälsotillstånd utan även på arbetets art. Om patienten är en vanlig kontorsanställd som spenderar hela arbetsdagen framför en dataskärm har han en chans till ganska lång vila.

Avlägsnande av äggledaren. Syglistens maximala längd efter operationen för att ta bort livmodern är 40 dagar. En mer långvarig vila hos en läkare är värdelös att beg: det är bara möjligt om det är komplikationer. Om patientens arbete är förknippat med kraftig fysisk ansträngning, bör hon diskutera med arbetsgivaren möjligheten att byta till lättare arbete - det finns ingen anledning att tvivla på att den behandlande läkaren kommer att utfärda en sådan rekommendation. Inom 3 månader efter borttagning av livmoderröret är det förbjudet att lyfta något som väger mer än 3 kg, annars kan du lätt vara kvar på operationsbordet igen.

Spinal kirurgi. Den maximala varaktigheten av sjukfrånvaron efter ryggradshjälp har inte fastställts - vilandeperioden beror på hur rehabiliteringen fortskrider. Arbetsgivaren borde definitivt inte vänta på att en anställd ska visas på arbetsplatsen tidigare än 2 månader efter operationen.

Kirurgi på benens ben. Sjukhuset efter operation på benens bender utfärdas i två veckor. Resten kan förlängas upp till 1 månad om patientens arbete är stillasitt eller i samband med stor fysisk ansträngning.

Observera: efter avlägsnande av åderbråck bör belastningar i 2-3 månader undvikas. Därför är det värt att diskutera med arbetsgivaren möjligheten att tillfälligt byta till lätt arbete.

Men var för att förlänga sjukhuset efter operationen, om du känner dig dålig? Du måste komma till sjukhuset för att se din läkare och tala om hälsoproblem och illamående. Det borde komma precis på dagen som doktorn bestämde - det här är viktigt. Om en medborgare saknar den angivna dagen utan att ha en giltig anledning, läggs en särskild anteckning på funktionsbeviset. Med ett sådant märke kan mängden tillfälligt funktionshinder nedsättas.

Om den opererade patienten efter operationen inte kan röra sig självständigt, måste läkaren komma fram till sitt hus för att förlänga sitt sjukhusvistelse. Denna skyldighet är upprättad av ministeriet för hälsa och social utveckling nr 624 av den 29 juni 2011.

Betalning av funktionshinder efter operationen

Ordningen på hur sjuklistan betalas efter operationen är inte på något sätt annorlunda än betalningsordningen för sjuklistan, utfärdad, till exempel på grund av förkylning. De första tre dagarna kompenseras på bekostnad av arbetsgivarens medel, resten betalas av socialförsäkringsfonden. Betalningsbeloppet beror på 2 faktorer: den totala arbetslivserfarenheten och den genomsnittliga nivån på arbetsinkomsten under de senaste 2 åren.

Beräkningen görs enligt följande.

Om arbetstagarens erfarenhet är mindre än 5 år betalas han 60% av genomsnittslönen.

Med en erfarenhet av 5 till 8 år får en medborgare 80% av RFP.

Om erfarenheten överstiger 8 år har medarbetaren rätt till ersättning i full av medellönen.

Dagar för vilka sjukhuset förlängdes betalas som huvudämne.

Den huvudsakliga rekommendationen till de personer som genomgick operationen är följande: man bör inte tillbringa rehabiliteringsperioden "på fötterna" och rusa för att gå till jobbet så fort som möjligt. Det här är det bästa sättet att hitta dig själv igen i ett sjukhusbädd. Tyvärr är de ryska arbetsgivarna inte benägna att vara flexibla när det gäller hälsan hos deras underordnade - de strävar efter att göra vinst nu utan att tänka på hur arbetstagaren kommer att leva med en bruten hälsa efteråt. Om företaget inte bryr sig om arbetstagarens stat och hälsa, förtjänar hon att ge henne det mest värdefulla - livstid?

Sjukfrånvaro efter operation

Från sjukdomar, som du vet, är ingen immun. Men vad händer om sjukdomen kräver kirurgisk behandling och berövar dig, för ett tag, av din förmåga att arbeta? Ja, i det här fallet är situationen väldigt annorlunda från alternativet när till exempel en sjuklista utges för att ta hand om sjuka föräldrar.

Hur länge kommer sjukfrånvaran efter operationen för olika typer av sjukdomar? Vi kommer att försöka svara på dessa och andra frågor i den här artikeln.

Hur mycket är semester efter operation för Ryska federationens arbetsordning?

Den viktigaste lagstiftningen om arbetskraft i Ryssland i artikel 183 definierar tydligt att alla arbetsgivare måste betala för sina anställda sjukskrivning utfärdad i statliga sjukhus (polikliniker och sjukhus) i de belopp som föreskrivs i lagen (för närmare uppgifter, vad är sjuklängdens maximala längd? genom hänvisning).

Lag nr 255-FZ reglerar i sin tur att för alla dagar som anställts av en anställd medborgare i sjukhusavdelningen utfärdar han ett särskilt medicinskt dokument, enligt vilket då företagets förvaltning betalar ut en ekonomisk ersättning.

Därefter beaktar vi medelvärdena för detta blad för olika typer av operation.

Sjukfrånvaro efter ryggraden

Vid kirurgisk behandling av ryggraden (till exempel vid borttagning av ryggradsbråck), finns ett läkarintyg för hela vistelsetiden för en medborgare på sjukhuset.

Oftast varierar denna period från 21 dagar till 45 dagar, beroende på svårighetsgraden av de överförda kirurgiska förfarandena och förekomsten (eller frånvaron) av komplikationer. Emellertid slutar patientens behandlingsperiod inte vid denna tidpunkt, eftersom han efter avskrivning från sjukhuset måste ägna viss tid åt rehabilitering i poliklinisk miljö eller i sanatorium.

Denna period är lagligt inställd till 10 dagar. Den ytterligare perioden av personens vistelse vid rehabiliteringsrehabilitering har redan beslutats av läkarkommissionen.

Efter operation för att avlägsna gallblåsersjukhuset hur många dagar?

Gallbladderkirurgi hänvisar till operation av medelkomplexitet och uppträder som regel redan med tillräcklig försummelse av sjukdomen. Därför behöver patienten inte bara spendera tid i en sjukhusbädd, utan också genomgå en behandling av rehabiliteringsbehandling.

I genomsnitt varar en persons funktionshinder i ca en månad, vilket sedan kompenseras av kontantbetalningar för läkarintyget.

Sjukhus efter knäoperation

Med kronisk eller akut smärta i knäet kan en person inte längre fullgöra sina arbetsuppgifter i produktionen och behöver snabb behandling av sjukdomen.

Det finns många sjukdomar i knäleden, och det är deras grad av svårighetsgrad som bestämmer hur snart en anställd kommer att återvända till att utföra sina uppgifter på jobbet.

Under alla omständigheter, med operation på knäet, kommer patienten inte att kunna röra sig normalt under lång tid. Sjukhus för behandlingsperioden på sjukhuset, och sedan rehabiliteringen är en månad.

Vid slutet av denna period, om en person behöver förlänga behandlingen, är han redan utsedd av ITU (medicinsk och social kompetens).

Sjukhus efter ögonoperation

Vid kirurgisk behandling av ögonsjukdomar är vistelsetiden på sjukhuset från en vecka till två månader beroende på diagnosen och komplexiteten hos de utförda procedurerna.

Oftast är användarna intresserade av frågan om hur många dagar som är sjuka efter en kataraktoperation? Denna period är i genomsnitt tio dagar på sjukhuset och tio dagar på kliniken.

Hur många är kvar på sjukskrivning efter hjärtoperation?

Hjärtkirurgi anses vara den svåraste typen av operation. Därför är det svårt att otvetydigt svara på frågan om hur länge de behandlade dagarna av behandlingen kommer att vara i det här fallet.

Om allt är färdigt säkert, kommer patienten att kunna gå till jobbet (och först till lätt att arbeta) på 30 - 70 dagar. Men oftast efter sådana radikala insatser utnämns ITU och personen får funktionshinder hos en viss grupp.

Sjukhus efter bukoperation hur många dagar?

Bandkirurgi kan vara väldigt annorlunda - från enkel borttagning av appendicit till borttagande av cancer. Därför skiljer sig villkoren för betalda läkarintyg också markant.

Därefter analyserar vi mer noggrant hur länge betalad behandling beror på vilken typ av kirurgisk ingrepp.

Varaktigheten av sjuklistan efter operationen för att ta bort livmodern

Avlägsnande av livmodern anses vara en operation av medelstor typ. Minimiperioden för behandlade behandlingsdagar är i detta fall tre veckor och högst 45 dagar.

Hur många dagar hålls på sjukskrivning efter en inguinal bråckoperation?

När man avlägsnar manuell ingrepp är återvinningsperioden från tre veckor till 45 dagar, vilket också kompenseras av arbetsgivaren i monetära termer i enlighet med artikel 183 i Ryska federationens arbetsordning (du kan hämta koden från länken ovan).

Efter operation för blindtarmsbesvär, hur länge är sjukhuset kvar?

Avlägsnande av appendicit är den vanligaste typen av operation, som emellertid inte anses vara särskilt svår och kräver långvarig rehabilitering. Dock måste du tillbringa lite tid i församlingen och sedan genomgå en kort poliklinisk behandling.

Varaktigheten av den betalda behandlingstiden beror på svårighetsgraden av operationen:

 • med vanligt borttagande av appendicit utan komplikationer - från 5 till 10 dagar;
 • om ett nödoperativt ingrepp utfördes och patienten utsattes för förgiftning som kräver ytterligare antibiotikabehandling - från 2 veckor till en månad;
 • om komplikationer uppstår under ingreppet - med tillstånd av sjukhusets huvudläkare kan patienten lämnas på sjukhuset under en period som är längre än en månad.

I vilket fall som helst enligt lag nr 255-ФЗ, för hela den tid en person är på sjukhuset, får han betald sjukskrivning.

Sjuklistan efter operationen är hur många dagar

Välkommen! I denna artikel kommer vi att prata om tidpunkten för sjukhusarket efter att en person genomgår ett kirurgiskt ingrepp.

Idag lär du dig:

 1. Vilka läkare och organisationer ställer in en tidsgräns och hur många dagar
 2. Typer av operationer. Vilka tidsgränser gäller för olika typer;
 3. Är det möjligt att förlänga sjukhuset efter utgången
 4. Hur sjukpenningen betalas, vilka faktorer påverkar förmånens storlek?
 5. Vad ska man göra om sjukhuset är stängd.

Innehållet

Vem och hur etablerar sjuklängdsperioden

Vid sjukdomsfallet har arbetstagaren rätt att få sjukskrivning. Han har sina egna villkor som patienten behandlas hemma eller på sjukhus.

Dokumentet som definierar sjukdomen utfärs endast av den behandlande läkaren, men inte på något sätt en ambulansläkare eller honung. en blodtransfusionsstationarbetare.

Den maximala tid som en läkare kan tillhandahålla självbehandling är 15 dagar och tandläkaren är 10 dagar. Om en person har genomgått operation har sjukhuset sina egna villkor, som bestäms av en särskild medicinsk provision.

Ursprungligen, när en patient tas in på en läkarmottagning och det finns en sjukdom som kräver kirurgisk behandling skriver läkaren ut ett dokument om sjukdomen i 15 dagar. Om det finns behov, ordinerar läkaren patientkirurgi och postoperativt sjukhus för sin rehabilitering.

Efter återhämtning, för egenvård, avlämnas den person som rehabiliteras på bosättningsorten, det vill säga måste han återvända till sin klinik för att få en fullständig behandling av läkemedelsbehandling.

På dagen för tillträde till sjukhuset för kirurgi öppnar kirurgen en ny sjuklista och stänger den endast vid urladdning från sjukhuset. Detta regleras av federal lag nr 255. Denna lag tillåter att förlänga postoperativ behandling i ytterligare 10 dagar.

I fallet då en person behöver ytterligare behandling och 10 dagar inte räckte för att återhämta sig efter operationen, förlängs varaktigheten av arket av den medicinska kommittén (VC).

När man observerar den positiva dynamiken i patientens återhämtning kan VC-specialisterna förlänga sjukhusperioden till 10 månader, och om patienten måste behandlas efter en komplicerad operation, då upp till 1 år.

En funktion av postoperativ behandling är ett besök på sjukhuset en gång vartannat vecka, där en operation utfördes så att kirurgen bekräftar behovet av att förlänga handikappscertifikatet.

Om en patient sänds för rehabilitering till en apotek eller sanatorium, innebär detta faktum förlängningen av medicinska dokumentet i ytterligare 24 dagar, inklusive resedag till platsen.

Om en person inte gör några positiva förändringar i sin hälsa som han är på anslaget bör han genomgå ITU - medicinsk och social kompetens.

Det här är ett samråd med läkare som, efter att ha undersökt patientens tillstånd, lägger fram ett beslut om att ytterligare förlänga behandlingsperioden eller ge honom graden och gruppen av funktionshinder. Patienten skickas till MSE efter 4 månader. sedan sjukdomsuppkomsten.

Datum på sjukhus efter olika operationer

I medicinsk praxis är alla typer av kirurgiska ingrepp indelade i två grupper:

Lätta operationer är de efter vilka patientpatienten står upp nästa dag och kan släppas ut från sjukhuset på tredje eller femte dagen. I vissa fall kan sjukhuset släppas ut i 15 dagar, och på den 16: e dagen är det nödvändigt att börja utföra arbetsuppgifter.

Medium - det här är operationer, varav vistelsen på sjukhuset kan vara försenad och återhämtningen tar upp till 30 dagar.

Svåra operationer - fall där en person efter operation kan kräva långvarigt hjälp av kvalificerad personal att lyfta till fötterna. I detta fall kan tidpunkten för sjukdomen vara försenad i flera månader.

Dessa verksamheter omfattar:

 • Öppna frakturer eller förskjutna frakturer;
 • Skador på mänsklig skalle med hjärnskakning;
 • Djupa, kraftiga sår eller nackdelar som uppstår på grund av hårt arbete.
 • Appendicit med peritonit;
 • Hjärtinterventioner;
 • På ryggraden.

Tänk på hur mycket tid det tar att stanna på sjukhuset efter olika operationer.

Sjukfrånvaro efter operationen - vad kan vi förvänta oss?

Sjukhusförmåner: Vad ska arbetstagaren vänta efter operationen?

Arbetaren, sjuk, återhämtar sig inte alltid snabbt. Det finns fall då operation är nödvändig. Och då kan sjukskrivningen vara försenad. Och hur mycket? Och vad bestämmer dess längd? Hur man beräknar sjukskrivningen? Låt oss räkna ut det tillsammans.

Vem bestämmer sjukskrivningsperioden efter operationen

Enligt gällande lagstiftning i Ryssland kan en sjuklista endast utföras för en viss period som har en gräns. Och inte alla vårdpersonal kan utfärda en sjuklista.

Så, listan över funktionshinder kan inte erhållas:

 • vid stationen där blodet transfekteras;
 • ambulansarbetare.

Sjukhuset efter operationen ska, som i alla fall, vara ordinerad av den behandlande läkaren. Dens varaktighet bestäms också av läkaren.

Maximal och minsta sjukhusvistelse

Enligt doktorens vittnesbörd kan arbetstagaren drivas på och stanna i samband med detta på sjukhuset. Efter operationen behöver arbetaren lite tid att återhämta sig och rehabilitera.

Någon gång efter operationen släpps patienten hem. Sedan fortsätter han behandling i hans klinik, som han tilldelas. Och vad sägs om sjukhusets maximala löptid?

Lag nr 255-FZ anger att patienten är utfärdat ett intyg om oförmåga för hela perioden av hans vistelse på sjukhuset. Hans läkare ger ut.

Han öppnar sjukhusdatumet när patienten är inlagd på sjukhuset och stänger den med datumet för urladdning.

Därefter måste det presenteras på sjukhuset på bostadsorten där patienten kommer att observeras under en tid.

Lagstiftningen möjliggör förlängning av sjukhuset i ytterligare 10 dagar efter det att patienten har tömts från sjukhuset. Sålunda är sjukskrivningsperioden efter operationen 10 dagar.

Den medicinska kommittén har befogenhet att förlänga sjukhuset efter operationen i upp till 10 månader, men det måste finnas en positiv dynamik under sjukdomsförloppet.

Om patienten genomgått en komplicerad operation, på grund av vilken långsiktig rehabilitering krävs, kan sjuklistan ökas till 1 år.

Följaktligen kan varaktigheten av arbetsoförmågan efter operationen från sjukhusets tidpunkt gå ut till ett år.

Men det finns en egenhet - patienten måste komma till den medicinska institutionen där operationen utfördes en gång var 15: e dag för att hans närmaste läkare ska genomföra en undersökning och ge bekräftelse på behovet av en sådan lång sjukhusvistelse.

Oftast, efter tunga operationer, för en lyckad rehabilitering skickas patienten till ett specialiserat sanatorium för behandling. I det här fallet kan sanatoriet öka sjukhusets längd under ytterligare 24 dagar.

Om patienten under lång tid efter operationen inte förbättras, ska han skickas för medicinsk och social kompetens för att bestämma möjligheten att tilldela en handikappgrupp till en sådan patient.

Det är möjligt att skicka en sjuk anställd till denna undersökning om det endast finns en positiv trend i behandlingsresultaten inom sex månader efter operationen.

Om operationen utfördes i en annan stad, tar sjukhuset hänsyn till den tid som spenderas på vägen till vägen tillbaka.

Sjukhusets term för olika verksamheter

Antalet sjukdagar, som nämnts ovan, bestäms av den behandlande läkaren. Dess tidpunkt kan variera från operationens allvar. Dagen som presenteras i vårt bord är långt ifrån fullständigt.

Återigen, här är indikativa datum. Ytterligare behandling och återhämtning efter operationen är allt efter den läkare som är behandlad och medicinsk och social kompetens. (ITU)

Sjukhusets löptid löpte ut. Vad man ska göra

Särskild siktlista är inte upprättad enligt lag - arbetstagaren kommer att behandlas till full återhämtning eller tills handikappgruppen tilldelas honom.

När denna period löper ut skickas patienten nödvändigtvis till ITU (medicinsk och social kompetens).

Personer för vilka funktionshinder inte har upprättats, utökas sjukhuset till det ögonblick full återställande av arbetsförmåga eller omdirigeringstidpunkten till ITU.

Om patientens behandlingstid på sjukhuset är mer än 30 kalenderdagar i sammandrag, måste i kolumnen "Läkarundersökning" underskrivas av ordföranden för medicinska kommissionen och den behandlande läkaren. Om sjukhusperioden är mindre än 30 dagar enligt kalendern, är det i det här fallet tillräckligt att endast underteckna den behandlande läkaren.

Kära läsare, informationen i artikeln kan bli föråldrad, använd det fria samrådet genom att ringa: Moskva +7 (499) 350-80-59, S: t Petersburg +7 (812) 309-94-01 eller fråga advokaten en fråga med feedbackformuläret, nedan.

Sjukhuslista efter operation: tid och varaktighet

Välkommen! I denna artikel kommer vi att prata om tidpunkten för sjukhusarket efter att en person genomgår ett kirurgiskt ingrepp.

Idag lär du dig:

 1. Vilka läkare och organisationer ställer in en tidsgräns och hur många dagar
 2. Typer av operationer. Vilka tidsgränser gäller för olika typer;
 3. Är det möjligt att förlänga sjukhuset efter utgången
 4. Hur sjukpenningen betalas, vilka faktorer påverkar förmånens storlek?
 5. Vad ska man göra om sjukhuset är stängd.

Vid sjukdomsfallet har arbetstagaren rätt att få sjukskrivning. Han har sina egna villkor som patienten behandlas hemma eller på sjukhus.

Dokumentet som definierar sjukdomen utfärs endast av den behandlande läkaren, men inte på något sätt en ambulansläkare eller honung. en blodtransfusionsstationarbetare.

Den maximala tid som en läkare kan tillhandahålla självbehandling är 15 dagar och tandläkaren är 10 dagar. Om en person har genomgått operation har sjukhuset sina egna villkor, som bestäms av en särskild medicinsk provision.

Ursprungligen, när en patient tas in på en läkarmottagning och det finns en sjukdom som kräver kirurgisk behandling skriver läkaren ut ett dokument om sjukdomen i 15 dagar. Om det finns behov, ordinerar läkaren patientkirurgi och postoperativt sjukhus för sin rehabilitering.

Efter återhämtning, för egenvård, avlämnas den person som rehabiliteras på bosättningsorten, det vill säga måste han återvända till sin klinik för att få en fullständig behandling av läkemedelsbehandling.

På dagen för tillträde till sjukhuset för kirurgi öppnar kirurgen en ny sjuklista och stänger den endast vid urladdning från sjukhuset. Detta regleras av federal lag nr 255. Denna lag tillåter att förlänga postoperativ behandling i ytterligare 10 dagar.

När man observerar den positiva dynamiken i patientens återhämtning kan VC-specialisterna förlänga sjukhusperioden till 10 månader, och om patienten måste behandlas efter en komplicerad operation, då upp till 1 år.

Om en patient sänds för rehabilitering till en apotek eller sanatorium, innebär detta faktum förlängningen av medicinska dokumentet i ytterligare 24 dagar, inklusive resedag till platsen.

Om en person inte gör några positiva förändringar i sin hälsa som han är på anslaget bör han genomgå ITU - medicinsk och social kompetens.

Det här är ett samråd med läkare som, efter att ha undersökt patientens tillstånd, lägger fram ett beslut om att ytterligare förlänga behandlingsperioden eller ge honom graden och gruppen av funktionshinder. Patienten skickas till MSE efter 4 månader. sedan sjukdomsuppkomsten.

Datum på sjukhus efter olika operationer

I medicinsk praxis är alla typer av kirurgiska ingrepp indelade i två grupper:

Lätta operationer är de efter vilka patientpatienten står upp nästa dag och kan släppas ut från sjukhuset på tredje eller femte dagen. I vissa fall kan sjukhuset släppas ut i 15 dagar, och på den 16: e dagen är det nödvändigt att börja utföra arbetsuppgifter.

Medium - det här är operationer, varav vistelsen på sjukhuset kan vara försenad och återhämtningen tar upp till 30 dagar.

Svåra operationer - fall där en person efter operation kan kräva långvarigt hjälp av kvalificerad personal att lyfta till fötterna. I detta fall kan tidpunkten för sjukdomen vara försenad i flera månader.

Dessa verksamheter omfattar:

 • Öppna frakturer eller förskjutna frakturer;
 • Skador på mänsklig skalle med hjärnskakning;
 • Djupa, kraftiga sår eller nackdelar som uppstår på grund av hårt arbete.
 • Appendicit med peritonit;
 • Hjärtinterventioner;
 • På ryggraden.

Tänk på hur mycket tid det tar att stanna på sjukhuset efter olika operationer.

Vistelsetiden på sjukhuset beror på typen av operation:

Det första fallet i bukoperation är det svåraste och kräver långtidsvård, så att läkaren själv kan utfärda ett medicinsk dokument länge.

Den andra typen är mindre traumatisk för människor. Det förutsätter punkteringar med specialverktyg, varefter kroppen snabbt kan återhämta sig, så att vistelsetiden på sjukhuset är 15 dagar.

Alla ovanstående möten med kirurgen måste betalas av arbetsgivaren i enlighet med lagen.

Vad sägs om plastikkirurgi? Om patienten vände sig till en plastikkirurg för hjälp med att förbättra en eller annan del av kroppen, kommer sjuklistan inte att släppas ut.

Men under operationen för att eliminera svårigheter för livet, till exempel krumningen i septum i näsan eller munhålan, kan läkaren inte vägra invaliditetscertifikatet. Det utfärdas för perioden från inträde till sjukhuset för att lossna från det.

Är det möjligt att förlänga sjukhuset efter tidsfristen?

Lagar fastställer inte styva gränser för sjukhusperioden, de bestäms individuellt i varje enskilt fall. Men den sista dagen beror på patientens fullständiga återhämtning, vilket bestämmer hans lämplighet att börja arbeta.

Ett annat resultat av sjukdomen och postoperativ behandling är tilldelningen av en grad eller en grupp av funktionshinder som ligger inom ITU: s kompetens.

I händelse av funktionshinder stängs handikappcertifikatet automatiskt på undersökningsdagen. Och om ett sådant alternativ är uteslutet, bestäms sjukdomsperioden för en period tills full återhämtning.

Hur görs sjukhusbetalning?

En revisor ska vara uppmärksam när man tar en sjuklista från en patient till korrekt att fylla i dokumentet som bekräftar sjukdomen.

 1. Om sjukdomsperioden är längre än 30 dagar, måste VK-specialistens underskrift vara förutom underskriften hos den behandlande läkaren.
 2. Och när man genomgår en läkarundersökning bör kolumnerna fyllas i med en indikation på datumet för innehav, förlängningen av sjukhuset eller dess stängning med utnämning av en annan.
 3. Personuppgifter för den anställde.

Vid överträdelser måste arbetstagaren ansöka på behandlingsplatsen med en begäran om att korrigera fel. Om detta inte händer är funktionsbeviset ogiltigt.

I alla fall måste sjuklistan efter operationen eller inte betalas av arbetsgivaren om en anställd har anställningsavtal och försäkringspremier betalas till Socialförsäkringskassan (FSS).

När operationen och rehabilitering är inom 15 dagar måste arbetstagaren lämna in sjuklistan till företaget, där den betalas inom 10 dagar.

Betalning av sjukhus beror på vissa faktorer:

 • Varaktigheten av sjukdomen från den första dagen av sjukdom fram till urladdning;
 • Anställningstiden för en anställd under vilken försäkringsbetalningar gjordes för honom
 • Det genomsnittliga resultatet för de senaste två åren före sjukdomen.

Om termen på grund av sjukdom beräknas i månader, sker betalningen i delar, för varje förlängt blad. Detta beror på det faktum att formuläret endast innehåller några rader för förlängningen av sjukdomen.

Revisorn beräknar invaliditetsförmånen, ersätter medel från FSS och betalar sedan arbetstagaren. Betalningsbeloppet beror på antal års tjänst och betalas till 60, 80 och 100%.

Vad ska man göra efter sjukhusets utgång?

Arbetstagarens effektivitet beror på den överförda verksamheten. Många sjukdomar efter urladdning kräver lätta arbeten.

 1. Om en anställd har haft en operation i ögonen, och hans verksamhet är kopplad till en lång vistelse framför datorn, kan arbetstagaren räkna med förlängningen av villkoren för sjukhuset.
 2. Om en anställd har haft en operation på fötterna, till exempel med åderbråck, så förlängs termen upp till 30 dagar, men denna sjukdom kräver en längre vila, därför måste arbetsgivaren tillhandahålla arbetstagaren lätt arbete i ytterligare två, tre månader.
 3. Om en kvinna har förlorat ett livmoderrör eller livmoder under operationen, ska hon inte lyfta tunga föremål (upp till 3 kg) i tre månader, detta bör också beaktas av arbetsgivaren.

I alla fall kirurgisk ingrepp är patientens belastning på kroppen kontraindicerad för första gången efter att ha gått i arbete, för att inte förlora en bra specialist är arbetsgivaren skyldig att ge honom en sparsam operation.

Sjukfrånvaro efter operation

Operativ inblandning i människokroppen, utöver obestridlig hjälp, medför långsiktigt återhämtning och oförmåga att utföra olika slags arbete under en viss tid.

Hur är vistelsetiden på sjuklistan efter operationen bestämd? Är det möjligt att förlänga sjukhuset efter operation för att återställa ett hälsosamt tillstånd? Och på vilka avgöranden beror beslut om varaktigheten av ett handikappbevis som doktorerna fattar?

Behörighet för sjukskrivning

Varje medborgare i Ryska federationen eller en bosatt i landet har rätt att få vård. De som arbetar, förutom behandling, får också en sjuklista, som gör det möjligt för dem att ansöka om betalning av funktionsdagar.

Sjuklistan ger, utöver den ekonomiska kompensationen, patienten en grund för tillfällig närvaro på sin arbetsplats lagligt. För sjukdomsperioden sparas arbetstagaren sin position och lön.

En sjuklista är ett officiellt dokument som endast utfärdas i de medicinska institutionerna som har särskild ackreditering.

Av denna anledning kan en handikappsform endast erhållas genom att besöka en läkare, när du ringer till en ambulans eller en läkare till hans hus, är hans urladdning omöjlig.

Ett handikappark är ett specialdokument som har en unik streckkod och flera skyddsnivåer. Detta förfarande förhindrar förfalskning av dokument.

Ryska federationens lagstiftning fastställer följande skäl för att utfärda en sjuklista:

 1. Sjukdom eller skada hos en arbetande person.
 2. En nära släktingars sjukdom som är en medlem av arbetstagarens familj om patienten behöver vård. Ej utfärdad för perioden av behandling av en släkting.
 3. Karantänaktiviteter. Ansök på både arbetstagaren själv och hans barn under 7 år.

Kompensationsbetalningar för funktionshinder garanteras av staten. Följande kategorier av medborgare har rätt till monetärt stöd och betalning av sjukskrivning:

 1. Anställd enligt anställningskontrakt.
 2. Anställda i statliga och kommunala organ.
 3. Entreprenörer, som leder enskilda aktiviteter inom olika verksamhetsområden.
 4. Personer som frivilligt betalar försäkringspremier.

En faktor som förenar alla kategorier är den regelbundna betalningen av försäkringsavgifter till socialförsäkringsfonden. Månatliga avdrag för anställda görs av arbetsgivare.

Standardavdragsräntan motsvarar 2,9% av upplupen lönebelopp. Om en person arbetar i farligt och / eller skadligt arbete ökar insatsbeloppet.

Alla medel som skickas till FSS utgör en budget, från vilken ersättningsbelopp därefter betalas.

 1. Dagar med tillfällig funktionshinder.
 2. Moderskapsförmåner föräldrar.

Maximal längd

Frågor om själva försäkringen och betalning av ersättningsbelopp för sjukdomstid regleras av federal lag nr 255 "om obligatorisk socialförsäkring för funktionshinder".

I synnerhet står det om sjukskrivningstiden. Lagen fastställer maximala perioder för olika fall.

Maximalt bestämmer inte sjukhusets obligatoriska tillslutning efter den angivna tiden, men indikerar att patienten måste utöka formuläret på ett annat sätt.

De maximala termer som anges i FZ-255 beräknas på grundval av allmän medicinsk praxis och patientåtervinningsperioder.

Om patienten av någon anledning inte har återhämtat sig inom den tilldelade perioden, bör han genomgå ytterligare undersökningar och medlemmarna i den medicinska kommittén kommer att föreskriva en ytterligare förlängningsperiod och nyanser av behandlingen.

Sjuklistan kan lämnas av läkaren i 15 dagar, om han är registrerad av en medicinsk assistent, blir varaktigheten reducerad med fem dagar.

Sådana termer används för vanliga sjukdomar, för vilka denna period är mer än tillräckligt.

Det finns dock andra sjukdomar eller skador som kräver betydligt mer tid för att återställa kroppsfunktioner.

För återvinning ges:

 1. Upp till 15 dagar för förkylningar, såsom akuta respiratoriska virusinfektioner, ont i halsen, influensa.
 2. Upp till 3 veckor med vattenkoppor.
 3. 20-28 dagar om en hjärnskakning inträffade.
 4. För sprickor och skador tills återhämtning. Oftast tar benfrakturer upp till 2 månader och ryggraden upp till 8 månader.
 5. Onkologiska sjukdomar behandlas tills ett positivt resultat uppnås, men oftast ges de upp till sex månader.
 6. Tuberkulospatienter kan förlängas till ett år.

Återhämtningsperioden för kirurgiska ingrepp bestäms av den sjukdom som orsakade operationen och graden av komplikationer efter det.

Som framgår av dessa figurer kan den maximala varaktigheten av funktionshinder betraktas som en period på ett år.

Om vårdkommissionen bestämmer att patienten inte återhämtar sig och hans kropp inte återhämtar sig, är det fråga om att erkänna hans partiella eller fullständiga funktionshinder och ge honom invaliditetsgruppen.

Sjukhusets tid under operationen

Hur många dagar sjukskrivningen ges efter operationen bestäms av patientens tillstånd.

Bulletins längd under operationen beror på andra kategorier.

Om en medborgare själv ansöker på sjukhuset med klagomål om dålig hälsa, är läkaren skyldig att ge honom ett funktionsbevis i högst 15 dagar.

Under denna period testas och undersöks patienten. Om diagnosen bekräftas skickas han till operation för operation.

En persons vistelse på ett sjukhus kan variera i varaktighet. De vanligaste kirurgiska ingreppen kräver en sådan tid:

 1. 10 till 15 dagar då appendicit tas bort.
 2. När livmodern är borttagen är återhämtningsperioden från 65 till 100 dagar.
 3. Upp till 55 dagar utfärdade till dem som har skurit ut gallblåsan.
 4. 20-28 dagar tilldelas cysten.
 5. Åtgärden för att ta bort tänderna kan släppa från arbete under en period av tre till tio dagar.
 6. Aborten ges i tre, fem dagar.
 7. En inguinal bråck kommer att kräva upp till en och en halv månaders rehabilitering.
 8. Ögonoperationer lindrar en person från arbete i upp till två månader.
 9. Vid avlägsnande av äggledarna och återhämtning ges upp till 40 dagar.
 10. Varicose surgery kommer förlänga sjukhuset i en månad.
 11. Spinalintervention kommer att kräva minst två månader.
 12. Hjärtkirurgi och återhämtning varar upp till 70 dagar.

Återhämtningsperioden beror direkt på typen av operation. De är indelade i två typer:

 1. Laparotomi, där de yttre och inre hålen utsätts för snitt. Denna typ av operation är extremt svårt och kräver mer tid att läka in snitten och återställa kroppen.
 2. Laparoskopi är mindre traumatisk, det kräver inte snitt, men är gjord med hjälp av små punkteringar av yttre och inre vävnader. Denna metod kan du orsaka mindre skador på kroppen och läka sår mycket snabbare.

Den slutliga varaktigheten av sjuklistan efter operationen bestäms av den behandlande läkaren och vid behov av den medicinska kommittén.

Möjlighet till förlängning

För hur många dagar de ger sjukskrivning beror på kroppens individuella vittnesbörd och operationens komplexitet. Är det möjligt att förlänga det efter urladdning från sjukhuset? Låt oss se vad lagen säger om detta.

Som regel hålls den opererade patienten på en sjukhusbädd för en strikt bestämd tid, då släpps han hem för uppföljning och återhämtning.

Efter att patienten får gå hem med villkoret för vidare behandling hemma, är observatör upprättad för honom, det vill säga patienten är skyldig att besöka läkaren på bestämda dagar för undersökning, byte av dressingar etc.

Med fortsatt behandling som utfärdas i operation, stängs och i kliniken öppnas en ny blankett.

Men det kan hända att en person släpptes utan behov av uppföljning och rehabilitering, men han känner sig inte så bra och vill förlänga sjukhuset. I båda fallen är förnyelse möjlig.

För att öka sjukskrivningstiden efter operationen måste patienten kontakta hälsokortet.

Kommissionen utan patientens närvaro, styrd av sin sjukdomshistoria och resultaten av postoperativ undersökning, bestämmer om behovet av att öka längden på sjukhusets standardperiod.

För hela förnyelseperioden är det nödvändigt att besöka den behandlande läkaren med intervaller om minst 1 gång om 15 dagar.

Om patientens tillstånd är erkänt som kroniskt, och fullständig återhämtning är omöjlig, skickas den till MSEC, där det handlar om att erkänna funktionshinder.

Sjuklönebelopp

Oavsett varaktighetsbevisets varaktighet är arbetsgivaren skyldig att betala för det. Sjuklistan ska vara korrekt upprättad och i händelse av förlängning ha underskrifterna från företrädarna för läkarutredningen om lagenligheten av förlängningen av varaktigheten.

Sjuklistan betalas enligt operativa åtgärder enligt följande:

 1. De första tre dagarna av den öppna blanketten löses in på bekostnad av arbetsgivarens egna medel.
 2. Följande dagar kompenseras från socialförsäkringsfonden.

Trots delningen av betalningen görs arbetsgivaren av kvittot på dokumentet och hela upplupen på den.

Kompensationsbeloppet för sjukdomsdagen beror på tre indikatorer:

 1. Sjukfrånvaro.
 2. Den genomsnittliga dagliga inkomsten för en anställd.
 3. Varaktighet för individuell försäkringserfarenhet.

Procentsatsen beror på antalet ackumulerade anställningstider under vilka försäkringspremier betalades.

Tre procentiga utbetalningsnivåer accepteras:

 1. 60% om ackumulerade mindre än fem års försäkringserfarenhet.
 2. 80% med en erfarenhet av fem till åtta år.
 3. 100% om de arbetat mer än åtta år.

Beräkningen av den genomsnittliga dagliga indikatorn på den opererade patientens inkomster har gjorts under de senaste 24 månaderna.

För att göra detta betalas löner i två år och delas med det genomsnittliga antalet kalenderdagar för denna period.

För att erhålla det totala beloppet multipliceras den genomsnittliga dagslönen med antalet sjukdomsdagar och den procentuella procentsatsen som anges. 13% av personskatt dras av från upplupen ersättning. Nettobeloppet överförs till arbetstagaren på löpande konto.

Sjukfrånvaro efter operation

Återhämtning från skada tar oundvikligen en viss tid. Om en liknande situation uppstår med en anställd som är officiellt anställd, betalas sjuklistan.

I detta fall betalas arket för återhämtning efter kirurgisk behandling på bekostnad av arbetsgivaren och socialförsäkringsfonden.

De första tre dagarna av att vara hemma på grund av arbetsoförmåga betalas av organisationens pengar och följande betalas av socialförsäkringsfonden.

Registrering av sjuklistan efter operation

Varje kirurgiskt ingripande innebär en återhämtningsperiod. Dess längd beror på operationens komplexitet och karaktären hos arbetarens kropp.

Följaktligen är den period under vilken arbetstagaren är sjukledig inte direkt beroende av honom.

Arbetstagaren är skyldig att utfärda ett lämpligt blad om vistelsen på sjukhuset och lägga fram det för arbetsgivaren. Dessa dokument är doktorn. Sedan utfärdas de till arbetstagaren för överföring till arbetsgivaren.

Pappersarbete sker utan medverkan av arbetstagare och styrs av hushållsavdelningarna i hälsovårdsministeriet.

Hur man blir sjuk efter operationen

Den tid det tar att återställa kan delas in i två olika perioder:

 • Behandlas med sjukhusets villkor. Varaktigheten bestäms av läkaren, baserat på komplexiteten i arbetstagarens tillstånd. Han kommer att behandlas på sjukhuset så länge som nödvändigt för återhämtning;
 • Poliklinisk behandling. Den tid som krävs för att genomgå denna form av behandling beror också på doktorn. Varaktigheten av poliklinisk behandling begränsas emellertid av hälsovårdsministeriets normer och kan inte förlängas på obestämd tid.

Den angivna tiden kan variera kraftigt. I det här fallet ingår operationen och hur lång tid för återhämtning som ingår i den allmänna sjuklistan och är föremål för betalning. Du kan få det nödvändiga dokumentet från din läkare.

Dessutom är utfärdandet av ett ark efter operation inte rätt, men en läkares plikt. Därför utfärdas och utfärdas dokumentet i alla fall av verksamhet.

Patienten behöver bara ta emot den.

Hur många dagars sjukskrivning ger efter operationen

Villkor, hur man beräknar ett sjukhus efter operationen, beror på vilken typ av behandling. Det här påverkar hur länge återhämtningen är:

 • Inpatientbehandling. Det kan ta den tid som krävs för relativ patientåterhämtning. Antalet dagar är inte begränsat. Återhämtningstiden kan ta flera veckor eller flera månader - det spelar ingen roll. Allt detta kommer att betalas av FSS, oavsett hur länge
 • Hembehandling tar inte mer än 10 dagar. Den angivna varaktigheten av dagar kan ökas av läkaren för en annan månad. Detta är möjligt enligt doktorns enda beslut. Om en sådan period är otillräcklig kan arket förlängas med ytterligare 10 dagar. Men för detta behöver du ett beslut av den medicinska kommittén.

Arbetstagarens funktionshinder är arbetsgivaren skyldig att betala.

Hur man betalar sjukskrivning efter operationen

Ett blad av tillfälligt funktionshinder efter medicinskt ingripande betalas på vanliga villkor. Anställda får ersättning baserat på tjänstens längd.

Om försäkringsperiodens löptid inte överstiger 6 år, ersätts inte mer än 60% av det genomsnittliga resultatet. När en anställd har arbetat i mer än 5 år men mindre än 8 år betalas denna löptid med 80% av genomsnittlig inkomst.

Men om erfarenheten är mer än 8 år betalas behandlingen med högsta möjliga hastighet. Sjukfrånvaro återbetalas 100%.

Hur många dagar går sjukhuset efter blindtarmsoperation?

Eftersom borttagning av appenditit är en av de enklaste operationerna tar återhämtningstiden bara 3 dagar. Om ingreppet har orsakat en långvarig ökning av temperaturen eller andra konsekvenser kan invaliditets tiden ökas.

Sjukhusplåt efter bukoperation - hur många dagar

Varaktighet beräknas enligt standardregeln.

Inpatientvård kan ta en obegränsad tid och varaktigheten av poliklinisk behandling - 10 dagar med möjlighet till förlängning av en läkare, och sedan en medicinsk provision.

Det måste förstås att bukintervention kan ge ett antal komplikationer. Och de kan i sin tur innebära en lång återhämtningsperiod.

Dessutom föreslår vissa yrken att arbetarna är i god hälsa. Om arbetslöshets varaktighet överstiger sex månader har arbetsgivaren rätt att säga upp avtalet med betalning av ersättning.

Om du har frågor, kontakta en advokat. Du kan ställa din fråga i formuläret nedan, i fönstret online konsult längst ned till höger på skärmen eller ringa numren (klockan och ingen lediga dagar):

 • +7 (499) 577-01-78 - Moskva och region;
 • +7 (812) 467-38-97 - St Petersburg och region;
 • +7 (800) 707-31-40 - alla regioner i Ryska federationen.

Syglistans maximala längd efter operation, vid onkologi, om graviditet och förlossning:

En sjuklista är ett dokument som bekräftar medborgarens tillfälliga funktionshinder på grund av en viss sjukdom.

Reglerna för genomförandet och betalningsförfarandet är inte kända för alla medborgare i vårt land, även om en sådan situation kan påverka alla.

Sjukdomen kan bero på hur länge sjukskrivningen utfärdas.

Vem utfärdade dokumentet

Dokumentet om funktionshinder för poliklinisk behandling för akuta respiratoriska virusinfektioner, lätt matförgiftning, mindre skador, inflammatoriska processer i mild form upprättas i kliniken.

Den maximala längden på en sjuklista är 15 kalenderdagar, inklusive de första och sista dagarna av åtgärden. Efter denna tid måste patienten visas på läkarmottagningens kontor. Om hans sjukdom fortsätter kan sjukhuset förlängas.

Termen för vilken sjukskrivningen förlängs bestäms individuellt och beror på arten och prognosen för sjukdomen.

I vissa fall, att utfärda det dokument kan tandläkaren - om det finns en akut sjukdom i munhålan, vilket begränsar förmågan att arbeta, eller en sjukvårdare - för vistelser på patienter på landsbygden. Sicklistens maximala längd är i detta fall upp till 10 kalenderdagar.

Endast statliga medicinska institutioner - polykliniker, sjukhus, sjukvårdspersonal och obstetriska centra har rätt att utfärda handlingar om funktionshinder.

Du kan utfärda en sjuklista och presentera ett identitetsdokument (oftast är det ett pass).

Om en medborgare är anställd i flera institutioner, utfärdas 1 dokument för varje arbetsplats.

Graviditet och förlossning

För kvinnor som förbereder sig på att bli mödrar föreskriver lagen särskilda villkor. Sjukfrånvaro utfärdas när graviditeten har uppnått 30 veckor, i 140 dagar, dvs 70 - före barnets födelse och 70 - efter det.

Denna procedur gäller om kvinnan bär 1 barn. Om förlossning kommer för tidigt eller om komplikationer finns, förlängs arbetsoförmågan till 156 dagar.

När graviditeten diagnostiseras med 2 eller fler frukter, förbereder läkaren en sjuklista i 194 kalenderdagar.

Inpatientbehandling

Vid allvarlig sjukdom som kräver sjukhusvistelse och långvarig behandling kan patienten inte kunna arbeta mycket längre än standard 15 dagar.

Detta sker efter akuta sjukdomar i hjärncirkulationen (stroke), med patologier i hjärt-kärlsystemet, kroniska sjukdomar med allvarlig kurs. I sådana fall utfärdas sjukhuset under hela vistelsetiden på sjukhuset.

Om det behövs kan patienten ges ytterligare 10 dagar efter urladdning. Vad är den maximala sjukfrånvaron (per år)? Det beror helt på arten av sjukdomen och den behandling som kommer att bli nödvändig.

I vissa situationer når varaktigheten av tillfällig funktionshinder 12 månader.

Åtgärder för onkologisk diagnos

Med en diagnosen onkologisk sjukdom utges sjuklistan i upp till 120 kalenderdagar. Ytterligare åtgärder beror på förutsägelsen av patientens tillstånd.

Med en förväntad förbättring kan sjuklistan förlängas med upp till 10 månader. I de flesta fall tar behandlingen av cancerpatologin mycket längre.

Om prognosen är negativ rekommenderas patienten att genomgå en medicinsk och social undersökning som bestämmer behovet av att tilldela en handikappgrupp.

Sjukfrånvaro efter operation

Efter operationen kan återhämtningsperioden vara flera veckor eller tom månader. Sjukfrånvaro efter operationen är max 120 dagar utan paus. Detta inkluderar sjukhusvistelser och återhämtningsperioder utanför det.

Patientens tillstånd ska övervakas, för vilket han måste uppträda vid läkarens möte 2 gånger om månaden.

I ett otillfredsställande tillstånd efter allvarliga kirurgiska ingrepp kan den maximala varaktigheten av en sjuklista vara 10, och i vissa fall även 12 månader.

Om barnet är sjuk

Dokumentet om arbetsoförmåga vid barnets sjukdom utges endast för en familjemedlem. Ofta mottas sjuklistan av moderen.

Om du behöver barnvård eller barnvård för ett barn under 7 år, utfärdas ett handikappdokument under sjukdomsperioden.

När det gäller barn i åldrarna 7-15 år har en mamma eller en annan familjemedlem rätt att ge sjukskrivning i 15 dagar för varje fall av sjukdomen.

Förfarandet för beräkning av förmåner

Sjukfrånvaro betalas individuellt i varje enskilt fall. Beräkningen av beloppet på grund av en person inkluderar hans genomsnittliga inkomster för de senaste 2 åren, varaktigheten av funktionshinder (i dagar) och koefficienten beroende på tjänstens längd i företaget.

Du kan bara räkna med förmånen efter att dokumentet själv har skickats till bokföringsavdelningen.

Detta måste göras inom 6 månader efter sjukhusets nedläggning.

I praktiken kräver dokumentet att passera mycket snabbare, annars har företaget rätt att överväga de obekräftade dokumenterade dagarna av frånvaro.

Med tjänstens längd mindre än 5 år betalas sjukskrivningen till 60 procent av det genomsnittliga intäkterna. Detta beräknar medarbetarens genomsnittliga dagliga intäkter och multipliceras med antalet dagar med funktionshinder.

En anställd med erfarenhet från 5 till 8 år kan räkna med en vinst på 80% av resultatet. Arbetare i mer än 8 år debiteras 100%, det vill säga hela beloppet av deras ersättning.

Mödrar på mammaledighet kan räkna med att ersättningar med liknande koefficienter betalas.

Om sjukdomen inträffade i 30 dagar efter uppsägning av en anställd, har han rätt till en ersättning på 60% av den genomsnittliga mängden av inkomsten för hela perioden av funktionshinder.

Om sjuklistan öppnades när personen formaliserades på företaget och stängdes och presenterades efter det att arbetet hade stoppats, fortsätter beräkningskoefficienten att vara densamma.

Detta gäller endast den anställdes handikapp, men inte hans familjemedlemmar.

Hur mycket ger ett sjukhus efter en bråckoperation?

Ryska federationens lag föreskriver bestämmelser som kan styra tidpunkten för en sjuklista efter en operation. Vissa föreskrifter är inte sanna.

Det betyder att patienten för den tid som lagen tillåter kanske inte fullt ut återhämtar sig. I denna situation kommer bara läkare att besluta: förläng det tillfälliga handikappcertifikatet till patienten eller stäng den.

Arbetsgivaren kan inte invända mot lag.

Hur många dagars sjukskrivning ger efter operationen?

I lagen enligt lagen under nummer 255 anges att patienten är försedd med ett handikappdokument under den tid som spenderas på sjukhuset. Endast den behandlande läkaren har rätt att öppna den.

När en patient registrerar sig på sjukhuset öppnas ett tillfälligt handikappdokument. Efter urladdning är den omedelbart stängd. I framtiden ska det officiella papperet skickas till den medicinska institutionen på bosättningsorten.

De har behörighet att övervaka patienten till full återhämtning.

Enligt lagen, efter en fullständig urladdning från sjukhuset, kan patienten vara på poliklinisk återhämtning i 10 dagar. Därefter är dokumentets varaktighet om tillfälligt funktionshinder 10 dagar från det att sjukhuset lämnar utskrivningen.

För vilken period är sjukfrånvaro efter operationen?

Patienten kanske inte har tillräckligt med tid för full återhämtning. Vad gör du om du vill förlänga dokumentet om tillfälligt funktionshinder? Konvene en medicinska styrelse.

Det är hon som är behörig att lösa sådana problem. I enlighet med övriga läkare kan sjuklistan förlängas upp till 300 dagar (beroende på patientens tillstånd).

Men bara om ett positivt resultat av återhämtning förutses.

Har en allvarlig operation utförts och patienten behöver en lång och högkvalitativ återhämtning? Ett tillfälligt handikappdokument kan förlängas med upp till 12 månader.

Hur länge ger de sjukskrivning efter operation?

Under alla omständigheter kan endast den behandlande läkaren bestämma termen för det officiella dokumentet, vilket senare ska lämnas till arbetsgivaren för betalning. Läkaren får ordinera sjukskrivning i upp till 30 dagar.

Men vad ska man göra om det inte finns några komplikationer och några kontraindikationer? I det här fallet ges ett tillfälligt handikappdokument i en och en halv vecka.

Men genom att skicka den till sjukvården kan den förlängas med tanke på patientens långsamma återhämtning.

Hur många dagar hålls på sjukskrivning efter en inguinal bråckoperation?

Med en inguinal bråck kan en sådan ledighet vara upp till 45 dagar. Patienten måste dock uppfylla alla krav från läkaren vid urladdning eller på sjukhus. Till exempel är rökning kontraindicerad.

Som en följd av detta uppstår en karakteristisk och samtidigt kronisk hosta. Efter operationen kan detta faktum orsaka ökat inre tryck, vilket leder till att sömmarna är brutna.

Efter en månad kan du gå tillbaka till det förflutna livet. Det vill säga: att jobba, spela sport, koppla av eller cykla.

Väggarna återhämtar sig dock endast 6 månader efter operationen.

Följ dessa krav. Då kommer återhämtningsperioden att gå utan komplikationer. Tänk inte att en inguinal bråck kan dyka upp igen. Behöver patienten sekundär operation? Förfarandet bör utföras tidigast sex månader.

Efter hjärtkirurgi

En sådan operation anses vara ett allvarligt ingripande i varje persons kropp. Patienten behöver ytterligare vård och medicinsk övervakning. Återhämtningsprocessen, som regel, kan fördröjas på obestämd tid.

Det händer att för den sista återhämtningen saknar patienten ett kirurgiskt ingrepp på hjärtat. Det kan dock finnas flera. Det beror allt på kirurgens skicklighet och ett gynnsamt resultat.

Det är omöjligt att säga exakt hur mycket de håller på sjukhuset efter hjärtkirurgi.

I sådana fall görs sjuklistan vid den tiden tills patienten återställer sin normala livsaktivitet.

Detta inträffar efter flera månader, då patienten inte observerar en återhämtningsdynamik. Patienten kommer att granskas av olika smala specialister, var och en kommer att meddela ett sådant beslut.

Om du har frågor, kontakta en advokat. Du kan ställa din fråga i formuläret nedan, i fönstret online konsult längst ned till höger på skärmen eller ringa numren (klockan och ingen lediga dagar):

 • +7 (499) 577-01-78 - Moskva och region;
 • +7 (812) 467-38-97 - St Petersburg och region;
 • +7 (800) 707-31-40 - alla regioner i Ryska federationen.