ULTRASOUND LIVER ANATOMI

Gränsen mellan leverns högra och vänstra lobar (i form av en remsa med hög echogenicitet) är leverans lutning och runda ledband. Leverans runda ligament i tvärsnitt är avbildad som hyperekoformad bildning av en oval eller rundad form, vilket ibland ger en akustisk skugga.

En ultraljud av levern gör det i de flesta fall möjligt att tydligt skilja alla fyra sina lober. Anatomiska landmärken gränserna mellan loberna är i detta fall: bed gallblåsan (mellan höger och fyrkantiga lober), rund lever ligament och spont runda ligament (mellan de kvadratiska och vänster lober), lever grind (mellan de kvadratiska och caudatus lober), venös ligamentet urtagning i form av hyperechoic septum (mellan vänster och caudate lobes). Svansdelen har en process, vars svårighetsgrad är tydlig

är individuell. Svansprocessen, som har en tillräckligt stor storlek, kan väsentligt utskjuta från leverns viscerala yta.

Förutom de fyra lobarna, i levern med ultraljud är det möjligt att isolera 8 anatomiska segment. Med sned och transversell avsökning är lokaliseringen av dessa segment följande:

I segmentet motsvarar caudatloben avgränsad av venös ligament från II och III-segment, leverportar - från IV-segmentet, från VIII-segmentet av höger lob - underlägsen vena cava (delvis) och munen på den högra levervenen;

Segment II - Det ligger i den underlägsna caudala delen av den vänstra lobben, i dess centrum finns en segmentär gren av portalens vänstra lobe stammen;

Segment III - upptar övre kronen av vänstra loben med ett liknande arrangemang av den motsvarande grenen av portalvenen.

Gränserna för II och III-segmenten med de återstående segmenten passerar längs gränsen på vänstra loben.

IV-segmentet motsvarar en fyrkantig lob; dess gränser är leverns runda ligament och den runda ligamentens furu (med III-segmentet), leverens port (med I-segmentet); indirekta landmarks gränserna för segmentet med segmenten hos den högra loben är fossa (säng) gallblåsan som hyperechogenic strängen (dess tjocklek beror på svårighetsgraden av fettvävnaden) sänds från porta hepatis till den nedre kanten av den högra loben (gränsen med Vsegmentom), och den genomsnittliga lever Wien, delvis bakom IV-segmentet (gränsen mot VIII-segmentet)

V-segmentet - beläget bakom gallblåsans säng och något lateralt.

VI-segmentet - beläget under och i sidled mot V-segmentet, som sträcker sig ungefär på '/, högerkanten.

Segment VII - lokaliserat under VI-segmentet och når membranets kontur.

VIII-segmentet "reed", upptar den kvarvarande delen av höger loben, rör sig till den membranytan bakom torget och inte har en tydlig gräns med den senare.

Det bör noteras att under ultraljudsundersökning finns det inga tydliga anatomiska landmärken som tillåter att leversegmenten begränsas i sina lober. Portarna av portalvenen kan ge viss hjälp vid isolering av de centrala segmenten av leversegmenten.

Leverns form på ett längdsnitt genom alla sina lober med sned skanning (längs kalkbågen) kan jämföras med ett stort horisontellt komma. Tvärsnittet av levern vid nivån på högerkanten (med längsgående skanning) med sin form liknar ofta en halvmåne, och vid nivån på den vänstra lobben - en triangel.

Leveren är täckt med en kapsel, som tydligt lokaliseras som en hyperechoisk struktur, med undantag för områden som gränsar till membranet, eftersom det "sammanfogar" med sistnämnda.

Konturerna i levern verkar ganska smidiga och tydliga. På visceral (bukhålan vänd) yta av levern har flera fördjupningar kännedom av nära hennes organ: rätt njure, höger adrenal körtel, böja den högra kolon, tolvfingertarmen, magen. Den coronoid sulcus representeras oftast av en retraktionsplats längs leverens främre yta under sned skanning. Andra delar av leverns ligamentapparat blir synliga med ultraljud endast i närvaro av fluid runt dem. Med ålder, särskilt efter 60 år, ökar echogeniciteten hos leverens nedre kant på grund av sklerotiska processer i kapseln.

Med longitudinell skanning blir det möjligt att visualisera och utvärdera leverens nedre kant. Vinkeln på den nedre kanten av leverns högra löv överstiger inte 75 °, vänster - 45 °. I detta fall sticker nedre delen av levern inte ut under kanten av costalbuken. Undantag är

fall av lever prolapse och särdrag av konstitutionell struktur (i hypersthenics, leverans nedre kant är vanligtvis 1-2 cm under costal arch).

Storleken på levern med ultraljud kan bestämmas med olika metoder. Den mest informativa och allmänt accepterad metod för att bedöma leverstorleksmätningar är snedställda vertikala storlek (CWR) och tjocklek (anteroposterior storlek) hos den högra loben, craniocaudal storlek (MCC) och tjockleken på den vänstra loben.

CVR på leverens höga löv är avståndet från underkanten till den största utbuktningen av membranets kupol när den mottar en skiva med ett maximalt område. Denna bild för att mäta CWR uppträder när skenbar avsökning i sensorns position längs midklavikulärlinjen längs kullbanan (ultraljudsstrålen riktas uppåt i en vinkel från 75 ° till 30 °). I avsaknad av en ökning i leveren överstiger inte CWR på leverens höga löv 150 mm. Tjockleken av den högra loben pecheni- avstånd från den främre ytan till punkten för övergångs diafragma yta visceral för mätning utföra längsgående avsökning vid den vänstra medioklavikularlinjen eller flera främre axillarlinjen. Denna indikator bör inte överstiga 120-125 mm.

CCR i leverens vänstra lager mäts från dess nedre kant till den membranytan och normalt överstiger den inte 100 mm. Tjockleken på leverns vänstra lob är avståndet från dess främre del till den bakre ytan. I avsaknad av patologi överstiger denna indikator inte 50-60 mm. Mätningen av de angivna indexerna på vänstra loben utförs med en longitudinell skanning i sagittalplanet längs kroppens mittlinje (bild 11.1).

Ytterligare information kan erhållas genom att mäta (med en längsgående, snedställd eller tvärgående avsökning) tjockleken på kaudatloben, vars värde normalt inte överstiger 30-35 mm.

Hos barn med CWR på leverns höga löv är det på 5 år 40 + 10 mm, på 12 år - 80 ± 10 mm, på 15 år - 97 + 10 mm.

Det bör emellertid observeras att de erhållna digitala resultaten av leverns mätning inte alltid är en objektiv indikator som gör det möjligt att skilja patologi från normen, eftersom de bland annat beror på konstitutionella särdrag.

Fig. 11,1. USA. Vänsterblod i levern.

1 - främre yta; 2 - övre yta; 3 - nedre ytan; 4 - kranio-storlek; 5 - anteroposterior storlek.

Fig. 11,2. Ultraljudsbild av portåven.

I - portens venans lumen; 2 - portalen på väggen.

Med ultraljud är levern ganska homogen, särskilt hos barn, fungerar bra i ljud, innehåller rörformiga strukturer av små och medelstora kaliber, som orsakas av närvaro av vener, artärer, gallkanaler. Tja, särskilt hos barn, kan det venösa systemet i levern spåras. Bindvävnadselement som utgör leverparenchymen kompletterar den echografiska bilden.

Portenvenen (bild 11.2), som bildas av sammanflödet av de överlägsna mesenteriska och mjält-venerna, är indelad i höger och vänster lobargrenar i leverens port. Portionsvenens segmentgränser är belägna i de centrala delarna av leversegmenten och är vidare uppdelade i subsegmentära grenar, vars särskiljningsförmåga på skanningarna är det horisontella arrangemanget och de eko-positiva väggarna. Portalens inre diameter minskar gradvis i distalriktningen. Normalt är dess diameter 10-14 mm.

Leveråren (figur 11.3) representeras vanligtvis av tre stora stamkranar (höger, mitten och vänster) och mindre grenar. I vissa fall är det möjligt att observera en "lös" typ, där i stället för tre stora trunkar finns flera mindre vener. Den högra levervenen ligger i leverens höga löv, den mellersta passerar i huvudflöden sulcus och vänster - i leverans vänstra lager. Bakom kaudatloberna faller de in i den sämre vena cava. Kännetecken hepatisk vener är deras radiellt från periferin mot mitten (i form av en fläkt) när ingen plats och ultraljud av deras väggar (med undantag för de fall i vilka ultraljudsstrålen riktas mot venväggen med en vinkel nära

Fig. 11,3. Ultraljudsbild av leveråren.

1 - höger leveråre; 2 - vänster hepatisk ven; 3-segmenta förgreningar av den högra levervenen.

till 90 °). Diametern hos de oförändrade levervenerna ligger i intervallet 6-10 mm. Små (upp till 1 mm i diameter) kan deras grenar spåras till orgelns periferi.

Den sämre vena cava (IVC) är placerad i spåret mellan leverans högra, vänstra och caudate lobes, definieras som en anechoisk bandliknande bildning med tydliga synliga väggar upp till 20-5 mm i diameter. Det finns en förändring i dess lumen, nästa synkrona djupa andning.

Hepatartären bestäms i leveransportens område i form av en rörformad struktur med en diameter av ca 4-6 mm, har hyperechoiska väggar, ligger längs portvenen. Dess grenar kan identifieras inom området bifurcation, liksom på nivåerna av lobesna. Vid nästa delningsfas ligger vanligen inte leverns grenar.

Intrahepatiska gallrör i ett normalt tillstånd kan endast detekteras på lobarnivå, har hyperechoiska väggar och en inre diameter på ca 1 mm.

Strukturen hos parenchymen hos den oförändrade leveren verkar vara finkornad, den innehåller många små linjära och punktstrukturer placerade jämnt över hela organets volym. Echogennost hos den normala leveren är jämförbar med den hos en hälsosam njurs kortikala substans eller något överstiger den. Ett undantag kan vara leverns caudatklob, vars ekchogenicitet ibland är något lägre än echogeniciteten hos leverns vänstra lob.

Ljudledningen av den oförändrade leveren är bra, vilket möjliggör visualisering av dess djupa sektioner och membran.

Datum tillagd: 2015-02-03; Visningar: 1145; ORDER SKRIVNING ARBETE

Storleken på leverns caudatlöpning

Video. Föreläsning av Vladimir Izranov "Leverans storlek på ultraljud"

Storleken på leverens höga löv på ultraljud

Storleken på leverens höga löv på ultraljud mäts av den mid-klavikulära linjen

(A) - längd (vertikal eller kranio-caudal storlek) av den högra leverkloben i hypersthenik upp till 120 mm och i astheniker upp till 140 mm;

(B) - tjocklek (bakre bakre dimension) på höger lob - normen är upp till 110-125 mm;

(C) - sned vertikal storlek (CWR) - från leverns kant till membrans mest avlägsna kranipunkt - normen är upp till 150 mm, med CWR-hepatomegali mer än 160 mm;

Vinkeln på den nedre kanten av leverns högra lob ska vara mindre än 75 °.

Storleken på leverens vänstra lob på ultraljud

Storleken på leverens vänstra lob på ultraljud mäts av mittlinjen

(A) - längd (vertikal eller kranio-caudal storlek) på vänstra leverloben - normalt upp till 60 mm;

(B) - tjocklek (anteroposteriorstorlek) i leverens vänstra lob - normalt upp till 100 mm;

vinkeln på den nedre kanten av leverns vänstra lob ska vara

(C) - tjocklek (anteroposteriorstorlek) av leverns caudatklob.

Är viktigt. Svansfraktionen kan öka, speciellt med levercirros.

Leverans caudatlöpning (caudate lobe) är ett funktionellt autonomt segment. Dess högra och vänstra portalvener levererar blod, och det finns också direkt venös dränering från kaudatloppens portalåter i den sämre vena cava. Det skyddar svansdelen. I leversjukdomar påverkar den mindre än andra områden. Förhållandet mellan caudatkloben och den högra leverkroppen (CD / PD) är en specifik markör för levercirros.

HD / PD mindre än 0,6 - normen (utesluter inte närvaron av cirros);

HD / PD 0,6-0,65 - gränsvärden;

HD / PD större än 0,65 - sannolikheten för cirros är 96%;

HD / PD större än 0,73 - sannolikheten för cirros är 99%.

Storleken på leverns kärl genom ultraljud

Den sämre vena cava (IVC) - normal till 20-25 mm, klara väggar och nära oval form;

Diametern av leveråren mäts genom att returera 2 cm från IVC - normen är upp till 6-10 mm;

Diameteren på stammen på portvenen ("Mickey Mouse's head") - normen är upp till 13-14 mm;

Mjölk och överlägsen mesenteric vener - normalt till 10 mm.

Storleken på gallblåsan för ultraljud

Gallblåsans längd - normen 60-80 mm;

Gallbladets tvärdiameter - 30-40 mm;

Mot bakgrund av böjar mäts den totala längden ungefär;

Gallblåsans volym = (längd + bredd + höjd) x 0,523

Storleken på gallblåsan hos barn

Tabell. Gallblåsdimensioner (McGahan J.P., Phillips H.E., Cox K.L.)

Var försiktig, din diagnostiker!

Lever ultraljud för nybörjare (föreläsning på diagnostik)

Leversegment på ultraljud (föreläsning på diagnostik)

Doppler i leverkärlen (föreläsning på diagnosen)

Leverpatologi på ultraljud (föreläsning på diagnosen)

Taggar: föreläsningar lever ultraljud

Levern är ett unikt laboratorium i människokroppen: inblandad i metaboliska processer, neutraliserar toxiner.

Hur fungerar vår lever?

Detta viktigaste organ har 2 ytor och 2 kanter. Den övre konvexa ytan ligger under membranet. Den nedre ytan innehåller depression från intilliggande organ: kolon-tarm, duodenal, njure, binjur, etc. Leveren är uppdelad i fyra lobes: vänster, höger, caudate och kvadrat. En hälsosam lever har en skarp framkant, bakkanten är rundad. Denna kropps massa hos män är 1,6 kg, hos kvinnor 1,2 kg.

Anatomisk anordning av levern

Leverens vener är uppdelade i 8 segment. Ett segment är en sektion av en triangulärformad leverparenchyma som har sin egen innervering, blodtillförsel och utflöde av gallan. Caudatloben är I-segmentet i levern, II- och III-segmenten ligger i vänstra loben, IV-segmentet är en fyrkantig lobe, den femte, sjätte, sjunde segmenten är i högra delen, VIII-segmentet ligger på sin övre yta.

Leverfunktion i kroppen

Denna kropp utför följande funktioner:

neutraliserar toxiner, som bildas när man tar droger, alkohol etc., splittrar och avlägsnar kroppens överflödiga hormoner och toxiner som härrör från metabolism; ackumulerar vitaminer och spårämnen; deltar i matsmältning genom bildning och frisättning av gallon, syntetiserar matsmältningsenzymer, hormoner; deltar i kolhydratmetabolism: omvandlar aminosyror och andra ämnen till glukos, ackumulerar glykogen, som levererar energi till celler; syntetiserar blodproteiner som är ansvariga för dess koagulering, plasmaproteiner som är involverade i immunreaktioner, transportproteiner för överföring av enzymer och hormoner; det deponerar blod: med massiv blodförlust och en kraftig nedgång i trycket sänker leverkärlens smala och det ackumulerade blodet in i cirkulationssystemet för att stödja aktiviteten hos andra viktiga organ; Heme transporterar syre.

Leverans storlek hos vuxna är normal

Leverans storlek har viktigt diagnostiskt värde hos vuxna och barn.

En hälsosam leverparenchyma på ultraljud leder ultraljud bra och strukturen på jämn djupa lager kan bedömas.

Lever av ultraljud

Med en ultraljud av en hälsosam lever kan hennes ådror ses överallt. Mellanvenen är belägen i interlober sulcus och de högra och vänstra venerna ligger i tjockleken på motsvarande lob. Det finns en typ av plats för leveråren, i vilka 3 stammar inte bildas, men flera vener med mindre diameter bestäms. Den sämre vena cava är begränsad av höger, vänster, caudate lobes. Hepatisk artär på ultraljud är en rörformig bildning vid leverns port, vars väggar har hög echogenicitet. De gallära kanalerna är mindre än lobarna och är därför inte synliga. De har en diameter av 1 mm och väggar med hög ekogenitet. Gallblåsan bestäms av ultraljud som en anekoisk bildning av en päronform.

Alternativ anatomisk variabilitet av levern

Inversion: orgeln ligger i en ovanlig anatomisk region (vanligtvis i vänster hypokondrium). Detta tillstånd kombineras vanligtvis med onormal lokalisering av andra inre organ.

Rotation: Ändra kroppens position relativt axeln. Leveren är oftast intill bukväggen på den övre eller nedre ytan.

Riedel delar: begränsad hypertrofi hos höger lob, medan parenchymstrukturen inte lider. Simulerar en ökning av organet i närvaro av dess patologi.

Ytterligare sulci kan orsaka problem vid diagnos, speciellt om patienten hade en skada i övre buken. I detta fall ska läkaren under en ultraljudsskanning utvärdera tillståndet hos organets vävnader, integriteten hos kapseln av dessa formationer.

Relaterade artiklar

Normalt är den nedre kanten av leverns höga löv ungefär i nivån på den högra kostbågen, utskjutande 1-2 cm längs midklavikulärlinjen och upp till 6 cm längs mittlinjen. Utelämnande av en förstorad lever är möjlig med astmatisk bronkit, bronkial astma, massiv pleurisy. Läkets höga placering kan vara med flatulens, resektioner i rätt lunga etc. I en normal lever är vinkeln på den nedre kanten av vänstra loben cirka 30 grader, inte över 45 grader, vinkeln på den nedre kanten på höger lob är mindre än 75 grader.

Mätning av den högra lobben bör utföras på midklavikulära linjen. Man tror att den sneda vertikala storleken på leverns höga löv har en storlek hos friska människor upp till 150 mm, höjd (craniocaudal storlek) - 85-125 mm, höjden på vänster lob upp till 100 mm, tjocklek (anteroposterior storlek) på höger lob - upp till 110-125 mm, tjockleken på vänster lobe - upp till 60-80 mm, enligt andra data - upp till 50-60 mm.

I en normal lever är den vertikala storleken på längsgående ekkogrammet i midklavikulärlinjen från kupolen till den avlägsna caudala punkten i levern inte mer än 13 cm. Hepatomegali uppträder om denna storlek är lika med eller överstiger 15,5 cm, medan noggrannheten för diagnos av hepatomegali var 87%.

Storleken på caudatloben är normal: längden är 6-7 cm, tjockleken är 1,5-2 cm, papillärprocessens mått är 0,8-3,9 cm. Förhållandet mellan höger lobs tjocklek till vänster är normalt mer än 1,3. På ett tvärgående echogram är förhållandet mellan bredden av caudatlöken och bredden på höger lob på samma linje hos friska människor mindre än 0,55.

Leverans längd på echogram i tvärplanet är 17 (14-19) cm, höger lob - 13 (11-15) cm.

Med all den uppenbara enkelheten i svaret på frågan om förekomsten av jämn obetydlig hepatomegali, med ultraljud är det mycket svårt att göra detta, eftersom uppgifterna om leverstorlek som ges i litteraturen skiljer sig, är de använda mätmetoderna inte identiska. Dessutom beror kroppens storlek på konstitutionen, höjden, ämnets ålder, djupet av inandningen, under vilken echogramet registrerades. Därför är det omöjligt att sluta på organs storlek, om levern har gränsstorlekar eller nära dem, och det är tillräckligt att ange ett digitalt värde, till exempel den vertikala storleken på leverns högra och vänstra lobar.

Baserat på materialen i metodologiska rekommendationerna "ULTRASOUND DIAGNOSTICS OF FOCAL LIVER SKAM", Vitebsk, Gomel, Vitryssland

uziprosto.ru

Encyklopedi av ultraljud och MR

Normala värden på leverstorlek genom ultraljud hos vuxna

Levern är ett unikt laboratorium i människokroppen: inblandad i metaboliska processer, neutraliserar toxiner.

Hur fungerar vår lever?

Detta viktigaste organ har 2 ytor och 2 kanter. Den övre konvexa ytan ligger under membranet. Den nedre ytan innehåller depression från intilliggande organ: kolon-tarm, duodenal, njure, binjur, etc. Leveren är uppdelad i fyra lobes: vänster, höger, caudate och kvadrat. En hälsosam lever har en skarp framkant, bakkanten är rundad. Denna kropps massa hos män är 1,6 kg, hos kvinnor 1,2 kg.

Anatomisk anordning av levern

Leverens vener är uppdelade i 8 segment. Ett segment är en sektion av en triangulärformad leverparenchyma som har sin egen innervering, blodtillförsel och utflöde av gallan. Caudatloben är I-segmentet i levern, II- och III-segmenten ligger i vänstra loben, IV-segmentet är en fyrkantig lobe, den femte, sjätte, sjunde segmenten är i högra delen, VIII-segmentet ligger på sin övre yta.

Leverfunktion i kroppen

Denna kropp utför följande funktioner:

 • neutraliserar toxiner som bildas när man tar droger, alkohol etc.
 • splittrar och avlägsnar kroppens överflödiga hormoner och toxiner som härrör från metabolism;
 • ackumulerar vitaminer och spårämnen;
 • deltar i matsmältning genom bildning och frisättning av gallon, syntetiserar matsmältningsenzymer, hormoner;
 • deltar i kolhydratmetabolism: omvandlar aminosyror och andra ämnen till glukos, ackumulerar glykogen, som levererar energi till celler;
 • syntetiserar blodproteiner som är ansvariga för dess koagulering, plasmaproteiner som är involverade i immunreaktioner, transportproteiner för överföring av enzymer och hormoner;
 • det deponerar blod: med massiv blodförlust och en kraftig nedgång i trycket sänker leverkärlens smala och det ackumulerade blodet in i cirkulationssystemet för att stödja aktiviteten hos andra viktiga organ;
 • Heme transporterar syre.

Leverans storlek hos vuxna är normal

Leverans storlek har viktigt diagnostiskt värde hos vuxna och barn.

Leverans storlek på ultraljud (föreläsning på diagnostik)

Storleken på leverens höga löv på ultraljud

Vid ultraljud mäts storleken på leverns höga löv i midklavikulär linje, högre njure bör inte falla i sektionen. Utvärdera kranio-caudal (CK), anteroposterior (PZ), sned vertikal (CWR) storlek samt vinkeln på underkanten.

Cranio-caudal storlek på höger lob normal till 120-140 mm;

Anterior-posterior storlek på höger lob i normen upp till 110-125 mm;

(KK + PZ) ≤ 240-260 mm;

Den sneda vertikala storleken på högerkanten - från leverens kant till membranets mest avlägsna kranipunkt - är normalt upp till 150 mm, med hepatomegali av CWR över 160 mm;

Vinkeln på den nedre kanten på höger lob är normalt mindre än 75 °.

Storleken på leverens vänstra lob på ultraljud

Vid ultraljud mäts storleken på leverns vänstra lob i mittlinjen. Bedöma kranio-kaudal (CC) och anteroposterior (PP) storleken på den vänstra loben, anterior-posterior storlek caudatus lob (PZHD), såväl som vinkeln för den nedre kanten.

Cranio-caudal storlek på vänster lobe normalt upp till 60 mm;

Anteroposterior storlek på vänster lobe normalt upp till 100 mm;

Vinkeln på den nedre kanten på vänster lob är normal

Leverans storlek hos barn, beroende på Pykovs höjd - för utskrift

Hos barn beror leverans storlek på höjd och vikt. Observera att cranio-caudal i astenikos, medan i hypersthenics, anteroposterior storlek kan överskrida gränserna för normen, men beloppet borde inte. Förhållandet mellan den främre och bakre storleken av vänster och caudatlobben hos barn överstiger inte 30%.

Förhållandet mellan leverans och högerbladen i levern - HD / PD

Leverloben är ett funktionellt autonomt segment. Hennes höger och vänster portåra levererar blod, liksom direkt venös dränering till den sämre vena cava. I leversjukdomar påverkas kaudatloben mindre än andra områden. Förhållandet mellan leverans och högerbladen i levern (CD / PD) är en specifik markör för levercirros (Harbin et al, 1980).

HD / PD mindre än 0,6 är normalt, men utesluter inte närvaron av cirros;

HD / PD 0,6-0,65 - gränsvärden;

HD / PD större än 0,65 - sannolikheten för cirros är 96%;

HD / PD större än 0,73 - sannolikheten för cirros är 99%.

Figur. Förhållandet mellan leverans och högerbladen i levern: linje 1 - vinkelrätt från den högra kanten av den sämre vena cava till stammen av portalvenen ("Mickey Mouse-huvudet"); Linje 2 anger den vänstra kanten av kaudatloben; linje 3 - vinkelrätt från sidokanten på höger lob till linjerna 1 och 2; PD - bredden på höger lob; HD är bredden på caudatloben.

Storleken på leverns kärl genom ultraljud

Lägre vena cava normalt till 20-25 mm;

Diameterna på leveråren är normala till 6-10 mm;

Diametern på stammen på portvenen i normal till 13-14 mm;

Mjölk och överlägsen mesenteriska vener upp till 10 mm.

Figur. Den inferiora vena cava (IVC) mäts vid munnen, leveråren är 2 cm tillbaka och stammen av portalvenen (BB) ligger i nivå med "Mickey Mouse's head".

Storleken på gallblåsan för ultraljud

Gallblåsans form kan vara oval, cylindrisk, spindelformad, rundad, päronformad, G- och S-formad böjning.

Tjocklek i gallblåsarmuren

Gallblåsans längd är 60-100 mm (mätt ungefär mot bakgrunden av böjar);

Gallblåsans höjd är 15-40 mm;

Gallbladderns område är 13-18 cm²;

Diametern hos den vanliga leverkanalen mindre än 5 mm;

Diametern hos den gemensamma gallkanalen är mindre än 9 mm, efter kolecystektomi - 10-12 mm;

Den intrahepatiska gallkanalen får inte överstiga hälften av bränslets gren i grannskapet.

Figur. Gallblåsans storlek på ultraljud. Gallblåsans volym = (längd * bredd * höjd) * 0,523;

Storleken på gallblåsan hos barn (McGahan J.P. 1982) - för tryckning

Var försiktig, din diagnostiker!

Video. Föreläsning av Vladimir Izranov "Leverans storlek på ultraljud"

Skicka svar

"Jag känner inte till något bättre botemedel mot astma..." Nicholas Culpeper, 1653 Woodbine Kaprifol (L. periclymenum) en gång i stor utsträckning används i Europa för behandling av astma, urinvägar och förlossning. Pliny rekommenderar att man lägger till vin för mjältesjukdomar. På basis av infusion av blommor av kaprifolja (L. periclymenum) tillverkas traditionellt sirap, som tas som en expectorant med en stark hosta [...]

I mitten av sommaren börjar pilblomningen blomstra och täcker med en rosig matta stora områden av skogslund och röjning. Blommor och löv skördas under blomning, torkas i skuggan och förvaras i tätt slutna burkar och lådor. Kiprey är smalbladig, Ivan-te eller Koporsky te är en välkänd ört med en spröd pensel av rosa blommor. Detta är en av de få vilda växterna, som används i mat [...]

"Detta är en av de mest fantastiska örterna från sår, högt värderade och dyra, används som ett internt och externt läkemedel." Nicholas Culpeper, 1653 Herb fick sitt ryska namn på grund av skulpterade blad, som liknar dekorationen av medeltida klänningar, och dess latinska namn kommer från ordet "alkemi", vilket indikerar växtens mirakulära egenskaper. Samla gräs under blommande. Karaktär: cool, torr; smak [...]

"Naturen hos denna växt är så fantastisk att en av dess beröring slutar blöda." Pliny, 77 AD Horsetail är en botanisk relikvie nära de träd som växte på jorden för 270 miljoner år sedan, under Carboniferous perioden. I Sovjetunionen var det 15 typer av hästslag. Det största praktiska intresset är horsetail (E. arvense). Horsetail (E. arvense) är en flerårig sporejord [...]

Växten ephedra (Ma Huang, på kinesiska) innehåller alkaloider - efedrin, norepedrin och pseudoefedrin. Alkaloider från 0,5 till 3%. I ephedra är häststång och efedra större än efedrin och i mitten av efedra, pseudoefedrin. Under hösten och vintermånaderna är alkaloidhalten max. Förutom alkaloider i ephedra, upp till 10% tanniner och eteriska oljor.

Efedrin, norepedrin och pseudoefedrin liknar adrenalin - de stimulerar alfa- och beta-adrenoreceptorer.

Den här boken är avsedd för nybörjare som gillar att odla ginsengodlare i privata tomter och ginsengodlare som börjar för första gången arbeta på industrianläggningar. Växande erfarenhet och alla rekommendationer ges med hänsyn till klimatfunktionerna i den icke-svarta jordregionen. Förberedelser för att beskriva min erfarenhet av att växa ginseng tänkte jag länge och svårt om var man skulle börja med att ange den ackumulerade informationen och kom fram till att det är vettigt att kort och konsekvent prata om hela vägen för ginsengodlare som jag reste, så att läsaren kunde väga sina styrkor och förmågor fall.

Pumpa frön innehåller cucurbitin materia, som förlamar några parasiter - pinworms, bandworm, ascaris och andra bandmaskar och runda maskar. Efter att maskar lossnar sitt grepp, avlägsnas de lätt från tarmarna genom att ta ett laxermedel - till exempel ricinolja.
För en mördare drink från maskar behöver du: 3 matskedar råa (inte stekt) pumpa frön, en halv lök, 1 tesked honung,? kopp mjölk, mixer.

Dr. Popov på folkmekanismer mot Crohns sjukdom och ulcerös kolit (UC): Kronisk kolit är mycket lätt att bota om du tar en tesked plantainfrön på morgonen på tom mage och en tesked hästsörrelfrön på kvällen.

Varje vår visar en av de första skotten nässla. Nässla är vårens första gåva. Nettle te kommer att läka, föryngra, öka immuniteten och väcka kroppen på våren.

Det är dags att bli av med blödande tandkött och stärka tandköttet. På våren skapas ett unikt gräs kallat sverbig. Om du äter det minst en vecka kommer blödande tandkött att ta dig för alltid.

Fötter svettas! Den fasa! Vad man ska göra Och vägen är väldigt enkel. Alla recept som vi ger testas först och främst på oss själva och har en 100% garanti för effektivitet. Så, bli av med svettande fötter.

I patientens livs historia är det mycket mer användbart än i alla encyklopedi i världen. Människor behöver din upplevelse - "sonen av svåra misstag". Jag frågar alla, skicka recept, ångra inte råd, de är för patienten - en stråle av ljus!

Om de medicinska egenskaperna hos pumpa Ingrown nagel jag är 73 år gammal. Sår förefaller som vad som inte ens visste att de existerar. Till exempel på en storå, började en spik plötsligt växa. Smärtan hindrade mig från att gå. Erbjuder en operation. I "HLS" läste jag om pumpa salva. Jag rengjorde frön från massan, sätta den på naglar och polyeten och lindade den i [...]

Svamp på fötterna Svamp på fötterna Häll varmt vatten i bassängen (ju varmare desto bättre) och gnugga tvålen med en tvättduk. Håll benen i den i 10-15 minuter för att ordna dem ordentligt. Rengör sedan sulorna och klackarna med pimpsten, var noga med att skära dina naglar. Torka fötterna torra, torka och smörj dem med en närande grädde. Ta nu läkemedelsbjörk [...]

I 15 år stör inte benet Sjuksköterskan på benet För länge bekymrade sjuksköterskan på vänster fot mig. Jag botade honom i 7 nätter, blev av med smärtan och började gå normalt. Det är nödvändigt att gnugga en bit svart rädisa på en rivare, lägg gruel på en trasa, fast knuten till sårpunkten, linda i cellofan och sätt på en socka. Komprimering är önskvärt att göra på natten. Jag [...]

En ung doktor har ordinerat ett recept för sin mormor Gout, hälspurs. Jag skickar dig ett recept för att behandla hälspinn och kottar nära storågen. Han fick mig av en ung doktor omkring 15 år sedan. Han sa: "Jag kan inte skriva ut en sjuklista vid detta tillfälle, det är inte nödvändigt. Men min mormor blev behandlad för dessa problem så... "Jag antog rådet [...]

Aspirin från sprickor i benen. Sprickor i benen. Jag vill dela ett recept för att läka huden på tårna. 100 ml alkohol och 10 pulverformiga aspirintabletter skakas tills tabletterna upplöses. Sedan tillsätt en flaska jod och blanda igen. Förvara på ett mörkt ställe i en välsluten behållare. Smöra krackad hud. Baun L. V. [...]

Låt oss börja med gikt, främst orsakad av metaboliska störningar. Låt oss lyssna på vad Vinnitsa doktor DVNAMOV säger om padagre. Vi behandlar gikt av Naumov. Gikt "Hälsosam livsstil": En massa frågor om upplösning av salter i lederna. Du hävdar att det ätbara saltet vi använder inuti, har inget att göra med olösliga salter som urater, fosfater och oxalater. Och vad har [...]

På råd av Antonina Khlobystina, osteomyelit Vid en ålder av 12 år blev jag sjuk med osteomyelit och stannade nästan utan ett ben. Jag var på ett sjukhus i ett allvarligt skick och kördes på den dagen. Hela månaden behandlades och avlägsnades från registret först efter 12 år. Jag blev botad trots allt genom en enkel folklösning som Antonina Khlobystina föreslog mig från Chelyabinsk-70 (nu [...]

Föll, vaknade - gips. Genom åren blir benen mycket ömtåliga, utvecklar osteoporos - särskilt kvinnor lider av detta. Vad ska man göra om man har en spricka? Vad förutom gips och sängstöd kan hjälpa dig själv? Med dessa frågor vände vi till doktor i biovetenskap, professor Dmitry Dmitrievich SUMAROKOV, specialist på restaurering av benvävnad. "HLS": Du är 25 år gammal [...]

Löksoppa för osteoporos Osteoporos Läkare kallar osteoporos en "tyst tjuv". Kalcium lämnar benen tyst och utan smärta. En person lider av osteoporos och vet ingenting om det! Och sedan börjar oväntade benfrakturer. En 74-årig man med en höftfraktur kom in i vårt sjukhus. Han föll i en lägenhet på jämn mark - benet kunde inte stå i kroppen och [...]

Doktor Hepatit

leverbehandling

Lever segment på ultraljud

Traditionellt är levern uppdelad i aktier på platsen för fastsättning av halvmånebandet, respektive kvadratiska och caudatlobben tillhör den högra leverkroppen. Denna delning tar inte hänsyn till blodkärl och gallgångar.

Kirurger exciserar hälften av levern i den småvasculära zonen från mitten av gallblåsans fossa till korsningen av den mellanliggande hepatiska och underlägsen vena cava. Sålunda refereras kvadrat- och caudatlobben till leverens vänstra lob.

Figur. På den viscerala ytan av levern innehåller det vänstra längsgående spåret ett cirkulärt ledband fram och en venös ligament på baksidan, den högra längsgående furgen passerar genom gallbladderbädden fram och den sämre vena cava-furen på baksidan är leverporten central. Posterior mot stammen av portalvenen, vanlig hepatisk artär och vanlig gallgång är caudatloben och främre - en kvadratklapp.

År 1957 föreslog Quino att dela levern i segment, med hänsyn till förgreningen av portalvenen. Det här alternativet är erkänt som det mest anatomiska, eftersom portarven hos grenar, leverarterien och gallkanalerna sammanfaller.

Figur. Enligt Quino finns det två lobes, 5 sektorer och 8 segment i levern. I den högra delen är den laterala (6/7 segment) och paramediala (5/8 segment) sektorn. I vänster lobe, den laterala (2/3 segment), paramediala (4 segment) och dorsala sektorn (1 segment).

Enligt Quino delar de vänstra och högra portvenerna leverens lobar i övre och nedre loberna in i de främre och bakre segmenten. Åtta Quino segment av levern: 1 - caudat lob, 2 - vänster bakre lateral lobe, 3 - vänster främre-lateral lobe, 4a - vänster övre medial, 4b - vänster nedre medial, 5 - höger främre-nedre, 6 - höger bakre - botten, 7 - höger bakre övre, 8 - höger framsida övre.

I olika klassificeringar är namnen på segmenten olika, men numreringen är alltid densamma. Lär numrering av segmenten. Framifrån från vänster till höger är den övre raden - 2487, den nedre raden - 3456, 1: a segmentet (caudatloben) är inte synlig. Bottenvyn är moturs - 1234567, det 8: e segmentet är inte synligt.

För kirurger är det viktigt att klart förstå var det patologiska fokuset ligger. Det är lätt att bestämma leversegmentet på ultraljud, om du skiljer anatomiska landmärken (för mer information, se här):

 • i övre delen - den nedre vena cava, höger, mitten och vänster leveråren;
 • i den centrala delen, den sämre vena cava, de horisontella portåven och venös ligament;
 • i nedre delen - den sämre vena cava, runda och venösa ligament i levern.

Portalvenerna passerar inuti, och levervägarna mellan lobben och segmenten av levern.

Den mellersta leverväven delar levern i höger och vänster lobes. Den högra leverven delar upp den högra lobben i sektorn för lateral (6/7 segment) och paramedial (5/8 segment). Den vänstra leverbenen delar vänsterloben i sektorn för lateral (2/3 segment) och paramedial (4a / 4b segment).

Figur. På ultraljuds tvärsnitt i leverens övre del, där de högra, mellersta och vänstra leveråren befinner sig i den sämre vena cava. Kom ihåg segmenten på leverans övre våning - moturs.

Figur. På ultraljudets tvärsnitt av levern vid nivån på den vänstra portalvenen. Den vänstra portvenen riktas mot vänster lobe och svänger sedan brant framåt. Det enda stället i portalsystemet med en skarp framåtriktning är portfruens navelsträcka. Det delar upp leverens vänstra lob i sektorn för lateral (2/3 segment) och paramedial (4a / 4b segment). Varning. Ovals är ett tvärsnitt av de högra och mellersta leveråren som passerar mellan lobben och segmenten av levern (se ovan).

Figur. På ultraljuds tvärsnitt vid nivån på den högra portvenen. Den rätta portalvenen är uppdelad i posterior (RPS) och främre segmentet (RAS), som löper i mitten av den högra laterala (7/6 segment) och paramediala (8/5 segment) och sektorn. Linjen genom mitten av levervegen och sämre vena cava delar levern i höger och vänster lobes. Den högra leverväven delar rätt löv i paramedial och lateral sektor.

Figur. På ultraljuds tvärsnitt på nivån av mjältvenen. Den halvmåne och runda ligamenten delar upp leverens vänstra lob i sektorn för lateral (3 segment) och paramedial (4b segment).

Figur. På ultraljud i leveanekoisk utbildning med en tydlig och jämn kontur, blir den akustiska vinsten bakom sig. På ett tvärsnitt ligger fokus mellan den längsgående sektionen av mitten och höger levervein - övervåningen i den högra paramedialsektorn. Kom ihåg den eftertraktade koden - från vänster till höger, då behöver du inte tänka länge. Slutsats: En enkel levercyst i det 8: e segmentet.

Var försiktig, din diagnostiker!

Taggar: föreläsningar lever ultraljud

Ultraljud är ett mycket effektivt sätt att studera leverpatologier. En sådan studie ger en mängd information om de processer som sker i kroppen. Lever ultraljud kan hjälpa läkare att diagnostisera olika sjukdomar som fibros, hepatomegali, cancer, gulsot etc. Dessutom kan genom ultraljud av levern indirekt bedömas på sjukdomar i bukspottkörteln och andra organ i mag-tarmkanalen.

Att avkoda resultatet av undersökningen ska utföras av en specialist, men det är vettigt för patienterna att försvara sig med grundläggande kunskaper.

Korrekt tolkning av studieprotokollet är omöjligt utan kunskap om anatomi. Levern är det största organet i bukhålan hos människor, dess vikt hos en vuxen når 1,5 kg. Det är det viktigaste organet som är nödvändigt för rening av blod från giftiga ämnen, det deltar i de viktigaste biokemiska reaktionerna av syntesen av proteiner och fetter. Produktionen av gall, som är nödvändig för matsmältning, beror också på denna körtel.

Leveren är belägen i överkroppen och upptar rätt hypokondrium och epigastrium. Leveren har en membran och en nedre visceral yta, som förbinder med andra organ i bukhålan. Leverparenchymen är täckt med en kapsel.

Levern består av 4 lobes, nämligen:

De första 2 är stora i storlek, medan torget och tailed är små.

Blod kommer in i levern från följande källor:

 • 23 blodflöde ger portala venen,
 • 13 blodflöde - egen leverartär.

Avkodning av ultraljud utförs med hänsyn till data på blodflöde och leversegment.

En hälsosam lever har raka, tydliga konturer med en tunn kapsel. Dess struktur bör vara homogen, finkornig, echogent lika med eller något högre än echogeniciteten hos en frisk njureparenkym. Vaskulär mönster bör behållas. Intrahepatic gallkanaler ska inte utvidgas.

Normala parametrar för vänster lobe: främre - bakre (tjocklek) 6-8 cm, kranio - caudal (höjd) upp till 10 cm.

Normala inställningar höger lob: främre - bakre (tjocklek) 10,0 - 12,0 cm, kranio - kaudala (H) 8.5-12.5 cm, snett vertikal storlek - 15 cm.

Normala parametrar av caudatloben: längd 6-7 cm, tjocklek 1,5-2,0 cm.

Portenvenens diameter 8-12 mm.

Förgrening av portalvenen och leverartären liksom gallkanalerna delas upp i levern samtidigt, vilket utgör grunden för segmentets delning av levern. Det allmänt accepterade systemet för segmentets struktur av levern enligt Claude Quino. De är beroende av det när de utför leverans.

I ultraljud med hjälp av referenspunkter som ledband, vener och depression i levern, är det möjligt att klargöra lokaliseringen av utbildningen i levern för att planera ytterligare behandlingstaktik.

 • Enligt detta schema motsvarar segment I den caudate loben. De återstående sex segmenten går en efter en längs leverns kontur moturs, om man tittar på levern från botten upp, det vill säga på sin viscerala yta.
 • Det andra segmentet befinner sig i den bakre laterala delen av vänstra loben och det tredje segmentet är placerat i den främre loben.
 • Kvadratisk andel är IV-segmentet. V-, VI-, VII-, VIII-segmenten befinner sig i rätt hepatisk lob.
 • V-segmentet ligger på sidan av gallblåsans urtagning.
 • VI-segmentet befinner sig i leverets laterala och nedre del.
 • Segment VII är den laterala bakre och övre delen av levern.
 • Det åttonde segmentet är belägen på den membraniska ytan på leverns högra löv.

Indikationerna för lever-ultraljud kan vara följande:

 • smärta i högra övre buken
 • förstorad lever
 • gulsot;
 • misstanke om formationer i levern
 • misstänkt leverkreft
 • buken trauma;
 • misstänkt echinokock
 • övervaka effektiviteten av behandlingen och dynamiken i leversjukdomar.

Vanligtvis görs leverundersökningen tillsammans med ekologin hos andra organ i buken. Patienterna behöver veta hur man förbereder sig på en lever-ultraljud. Från beredningen till levern ultraljud är beroende av korrekt diagnos, och som en konsekvens rätt behandling ändamål.

Följ läget och reglerna för näring. Detta beror på att närvaron av innehållet i magen och tarmen, gasbildning hos patienter med svår lever kan delvis blockeras, och på så sätt effektivt utvärdera dess struktur blir omöjlig.

Senast 3 dagar före proceduren följer en diet: livsmedel som orsakar gasbildning bör uteslutas från kosten. Dessa är baljväxter, mjölksyraprodukter, svartbröd, kolsyrade drycker, surkål, alkohol. Rå grönsaker och frukter bör också uteslutas.

Du bör äta porridge, mager kött och fisk, ångad eller stuvad, brödsmulor. Drycker ska dricka svagt te och vatten. Äta med detta bör vara fraktionalt från 4 till 5 gånger om dagen.

Om trots den förändring i diet hålles gasbildning, bör vara i de 3 dagar som föregick undersökningen börja använda enzympreparat, preparat på basis av simetikon, såväl som aktivt kol eller andra sorbenter. För kronisk förstoppning bör laxermedel tas under dessa tre dagar.

Om det finns en dysfunktion eller kroniska sjukdomar i magen eller tarmarna, är det önskvärt att läkaren ordinera behandling för ett par dagar före ingreppet. Vissa droger orsakar en ökning av levern. Om patienten tar några droger ska du rådgöra med din läkare och om möjligt skjuta upp sin tid.

Om det inte finns några kontraindikationer av någon sjukdom, och tillåter patientens tillstånd rekommenderas dagen före scanningen, gör en rensning lavemang.

Transkriptet och resultaten av forskningen beror till stor del på huruvida patienten äter rätt innan förfarandet. Studien ska göras på tom mage, helst på morgonen. 8-12 timmar innan det är förbjudet att äta och dricka. Om ultraljudet utförs under dagen, bör du avstå från att äta och dricka fem till sex timmar före proceduren.

Diabetiker som använder insulin kan dricka en kopp sockerfri te två timmar före provet och äta brödsmulor gjorda av vitt bröd.

Samtidig undersökning av lever och andra organ

För att förbereda sig för studien av gallblåsan är det nödvändigt att följa alla regler för förberedelse för lever-ultraljud. Dieten är inte heller mycket annorlunda. Innan sonografi av gallblåsan ska dricka svagt te och vatten. Dessutom, i de föregående 24 timmarna är olämpligt röntgenundersökning av magtarmkanalen med barium beteende som kontrastmedel i duodenum gör det svårt att visualisera gallgången. Ultraljud av gallblåsa och lever är ganska informativ.

Rekommendationer för att förbereda för studien av bukspottkörteln är desamma som för skanning av levern. Ett nödvändigt och viktigaste villkor är brist på innehåll i magen, så studien måste göras på tom mage. Om patienten genomgick en röntgenundersökning med barium, kan en echografisk undersökning av bukspottkörteln utföras inte mindre än 24 timmar senare. Detta tillstånd orsakas av det faktum att barium kvar på väggarna i magen och tarmarna kommer att störa visualiseringen av bukspottkörteln.

Förberedelser för studien av njurarna skiljer sig inte från beredningen av leverns ultraljud. Det är önskvärt att blåsan fylldes, eftersom det är nödvändigt att undersöka urinblåsan och blåsan när det upptäcker njurpatologi på ultraljud. Dessutom kan du inte äta mat som orsakar ökad flatulens. Ultraljudsundersökning av njurarna ger tillräcklig information för diagnos av många sjukdomar, till exempel bukspottkörteln, till exempel.

Ultraljud av levern utförs vanligtvis med patienten på ryggen. En speciell gel appliceras på övre buken, varefter läkaren applicerar ultraljudssensorn till de nödvändiga punkterna i den främre bukväggen. Läkaren ber patienten att ta ett djupt andetag och hålla andan, det är nödvändigt för en bättre undersökning av levern, eftersom vanligtvis det mesta är dolt bakom revbenen som stör bildbehandling.

Ibland kan läkaren installera sensorn i mellanklassen, vilket gör det möjligt att bättre undersöka orgeln. Under det här läkar doktorn de nödvändiga mätningarna, studerar strukturen, strukturen, leverans i blodet och ger sedan patienten en beskrivning med en ultraljudsuppfattning på papper.

Med hjälp av ultraljud kan du misstänka eller identifiera följande patologier i levern:

 1. anomalier av struktur eller plats;
 2. hepatomegali, det vill säga en ökning i storlek;
 3. fet infiltration;
 4. manifestationer av akut och kronisk hepatit;
 5. leverskada;
 6. cirros;
 7. godartade och maligna tumörer i levern
 8. polycystiskt;
 9. cancer;
 10. parasitisk lesion.

Men med hjälp av ultraljudsmetoden för forskning är det inte alltid möjligt att fastställa exakt om orgeln är helt frisk. Läkaren studerar trots allt organets struktur, men kan inte bestämma hur bra levern klarar sina funktioner. För detta finns det andra forskningsmetoder.

Dessutom är med hjälp av en lever ultraljud inte alltid möjligt att tydligt fastställa vilken typ av bränn förändringar, oavsett om de är elakartade eller godartade, eftersom många av dem kan ha olika ultraljudsbild. Det mest exakta sättet att bestämma detta är diagnostisk punktering.

En echografisk studie av levern hos barn görs för samma ändamål som en vuxen.

För att förbereda sig för undersökningen behöver barnet såväl som vuxna, med undantag för spädbarn, vars diet inte förändras.

Under studien är det bättre att barnet är hos en av föräldrarna, eftersom något medicinskt förfarande ger honom ångest och rädsla. Vi måste förklara för honom att ultraljudet är helt smärtfritt.

Under leverns ultraljud undersöker läkaren noggrant strukturen hos barnets lever. Leverans normala storlek hos barn skiljer sig från vuxna och förändras med ålder. Därför jämför läkaren data med åldersstandarder vid utvärdering av ultraljudsresultatet.

En viktig uppgift som står inför doktorn är det tidiga erkännandet av cancer. Levern i cancer är ofta cirrhotisk, dess homogenitet går förlorad, det finns stora förändringar. Mot denna bakgrund kan det vara svårt att identifiera cancer.

Levercancer karakteriseras av närvaron av enstaka eller flera foci. Organets onormala struktur och konturer visualiseras.

Foci i cancer visas olika. I början av sjukdomen, om tumören är högst 5 cm, levercancer nästan omöjlig att skilja från andra fokus lesioner i normal B-mode gråskala. En liten tumör har minskat hypoechogenicity, sällan - izoehogennoe med en tunn hypoechoic obodkom.Pri ökar tumör ekogenicitet förstärkta storlekar blir ultraljudsbild ojämn, konturerna blir knölig i naturen.

Särskilt svår att diagnostisera diffus levercancer, representerad av flera echogena foci med fuzzy gränser. Samtidigt visar Dopplers sonografi en signifikant ökning av blodtillförseln i den gemensamma hepatiska artären och en kränkning av leverkärlens struktur.

En malign tumör (cancer) växer mycket snabbt, ökar cirka 2 gånger på 120 dagar. Cancer leder oundvikligen till en ökning av leverns storlek.

Den "guldstandarden" för diagnos av cancer är en finnålbiopsi av den detekterade skadorna under kontroll av en ultraljudsbild. Alternativt kan ultraljud med kontrastförbättring användas.

Sålunda bör diagnosen levercancer utföras i samband med andra studier.

Sådana anomalier uppstår som regel efter skador, såväl som kirurgiska ingrepp. Levernas hematomer kan ligga under kapseln, de kan också vara placerade inuti parenkymen.

Efter skador på stora kärl ser hematom ut som formationer av oblong oregelbunden form med flytande innehåll som har små ekogena inslag. I ett tidigt skede definieras hematom som ett anekoobjekt utan tydliga gränser.

Om blödningen fortsätter ökar också hematom på skärmen på maskinen. Med tiden uppträder ett sådant hematom som en vägg, det inre innehållet koagulerar, med ultraljud blir ekogen, heterogen. I framtiden är det här möjligt att bilda ett serom - en cystliknande struktur eller förkalkning.

Om de stora kärlkärlen inte är skadade har ultraljudsbilden av hematomet något annorlunda utseende. Leverparenchymen i detta fall blötläggs med blod, vilket i sin tur leder till utseendet av zoner med ökad ekogenitet. Med en gynnsam kurs i slutet av den andra veckan tenderar hematomstorlekar att minska, konturerna blir mindre klara, ojämna, det inre innehållet är ojämnt. En månad senare kan hematom försvinna. Med ett subkapsulärt arrangemang har hematomet ett långsträckt anecho-band.

Leverfibros kan vara primär eller är en följd av tidigare överförd hepatit eller kronisk vaskulär sjukdom. Det manifesteras av proliferation av bindväv, som ersätter levervävnad. Det finns flera stadier av fibros. I det sista steget 4 går fibros i leverens cirros, vilket leder till cancer.

För diagnos av fibros med hjälp av en omfattande undersökning av patienten. En ultraljudsskanning avslöjar närvaron av fibros, men ger inte data för att fastställa sitt stadium. Typiska ultraljuds tecken på fibros är:

 • homogen, ibland grov granularitet av leverns struktur;
 • ökad echogenicitet hos parenkymen
 • vågig eller ojämn yta;
 • livslängden hos leverns kärl
 • tecken på portalhypertension.

Dessa tecken tillåter oss att fastställa närvaron av fibros när dechiffrera mätarnas avläsningar. För att bestämma sin grad används en speciell ultraljudsteknik som gör det möjligt att mäta styvheten i levervävnaden - elastografi, som utförs på fibroscanapparaten. Detta system skiljer sig från en konventionell ultraljudsskanner genom närvaro av en sensor med en vibrator. Denna sensor sänder vibrationsvågor in i levervävnaden och registrerar samtidigt sitt beteende (utbredningshastighet), på basis av vilket det visar styvheten hos organets vävnader.

De obestridliga fördelarna med denna studie är:

 • enkel användning
 • icke-invasiv (ingen penetration i patientens kropp)
 • smärtfri.

Det finns emellertid också nackdelar: studien är ineffektiv hos patienter som lider av ascites. Dessutom gör en stor mängd fettvävnad och smala interkostala utrymmen det svårt att få exakta uppgifter om kroppen. Fibroscan har en ganska hög specificitet vid etableringen av fibros.

Ultraljud är sålunda ett verkligt effektivt och smärtfritt sätt att diagnostisera leveravvikelser, vilket hjälper till vid studier av sjukdomar som leverfibros, gulsot, godartade och maligna tumörer (cancer) etc. Resultaten, som ger denna studie är svår att överskatta. Lever ultraljud är en pålitlig assistent läkare i diagnosen av många sjukdomar. Samtidigt är det möjligt att indirekt döma processerna i bukspottkörteln, såväl som gallblåsan, genom leverns tillstånd. Dekryptera resultaten av diagnostik, en vital vitala körtel i kroppen som levern bör utföras av erfarna specialister.

Det är viktigt att förstå att levern inte har några nervändar, så det kan inte skada. Men smärta i levern kan tala om dysfunktion. När allt kommer omkring, även om levern själv inte skadar, kan organen runt, till exempel, med ökad eller dysfunktion (ackumulering av gallan) skada.

I händelse av symtom på smärta i levern, obehag, är det nödvändigt att hantera diagnosen, kontakta en läkare och, enligt läkarens föreskrift, använda hepatoprotektorer.

Hepar (översatt från grekiska betyder "lever"), är ett voluminöst glandulärt organ, vars massa når cirka 1 500 g.

Först och främst är levern en körtel som producerar gall, som sedan kommer in i duodenum genom excretionskanalen.

I vår kropp utför levern många funktioner. Huvuddelen av dessa är: metabolisk, ansvarig för ämnesomsättning, barriär, utsöndring.

Barriärfunktion: ansvarig för neutralisering i levern av toxiska proteinmetabolismsprodukter som kommer in i levern med blod. Vidare har endotelet i de hepatiska kapillärerna och stellatretikuloendoteliocyterna fagocytiska egenskaper som bidrar till att neutralisera ämnen som absorberas i tarmarna.

Leveren deltar i alla typer av metabolism; I synnerhet omvandlas kolhydrater absorberade av tarmslemhinnan i levern till glykogen (glykogen "depot").

Förutom alla andra lever kan hormonfunktionen också tillskrivas.

Hos små barn och embryon produceras funktionen av blodbildning (erytrocyter).

Enkelt sagt, vår lever har förmågan att blodcirkulation, matsmältning och metabolism av olika arter, inklusive hormonella.

För att behålla leveransfunktionerna är det nödvändigt att hålla sig till rätt diet (till exempel tabellnummer 5). Vid observation av organdysfunktion rekommenderas användning av hepatoprotektorer (enligt ordination av en läkare).

Levern i sig ligger strax under membranet, till höger, i bukhålans övre del.

Endast en liten del av levern kommer till vänster hos en vuxen. Vid nyfödda barn upptar levern det mesta av bukhålan eller 1/20 av hela kroppens massa (i en vuxen är förhållandet ca 1/50).

I levern är det vanligt att skilja mellan 2 kanter och 2 ytor.

Leverans övre yta är konvex i förhållande till membranets konkava form, till vilken den är intilliggande.

Den nedre ytan av levern, vänd upp och ner och har indragningar från den intilliggande bukhinnan.

Den övre ytan är skild från botten med en skarp bottenkant, margo sämre.

Den andra kanten av levern, den övre, tvärtom är så ojämn, därför betraktas den som leverens yta.

I leverns struktur är det vanligt att skilja mellan två lobes: höger (stor), lobus hepatis dexter och den mindre vänstra, lobus hepatis sinister.

På den membraniska ytan separeras dessa två lobes av halvmånen. falciforme hepatis.

I ledbandets fria kant finns en tät fiberkabel - leverns cirkulära ligament, lig. teres hepatis, som sträcker sig från naveln, navelsträng och är en övervuxen navelsträng, v. umbilicalis.

Den runda ligamenten böjer sig över leverens nedre kant, bildar en marmelad, incisura ligamenti teretis, och ligger på den viscerala ytan av levern i det vänstra längsgående spåret, som på denna yta är gränsen mellan leverens högra och vänstra lobar.

Det runda ligamentet upptas av den främre delen av denna spårfissiira ligamenti teretis; Den bakre delen av sulcus innehåller en fortsättning av det cirkulära ligamentet i form av en tunn fiberledare - en övervuxen venös kanal, ductus venosus, som fungerade under livets embryonala livstid. Detta avsnitt av furan heter fissura ligamenti venosi.

Läkarens högra lager på den viscerala ytan är uppdelad i sekundära lobes av två spår eller urtag. En av dem löper parallellt med vänster längsgående spår och i den främre sektionen där gallblåsan är belägen kallas vesica fellea fossa vesicae felleae; Den bakre delen av furan, djupare, innehåller den sämre vena cava, v. cava underlägsen, och kallas sulcus venae cavae.

Fossa vesicae felleae och sulcus venae cavae separeras från varandra genom en relativt smal isthmus av levervävnaden, kallad caudatprocessen, processus caudatus.

Det djupa tvärgående spåret som förbinder de bakre ändarna av fissurae ligamenti teretis och fossae vesicae felleae kallas portens portar, porta hepatis. Genom dem ange a. hepatica och v. portae med åtföljande nerver och lymfkärl och ductus hepaticus communis som lämnar gallan från levern.

Den del av leverens höga löv som är bunden bakom leverns krage, från sidorna - gallblåsans fossa till höger och slitsen av den runda ligamenten till vänster, kallas kvadratkloben, lobusquadratusen. Regionen bakom leverns port mellan fissura ligamenti venosi till vänster och sulcus venae cavae till höger utgör caudatloben, lobus caudatus.

De organ som angränsar till leverens ytor bildar fördjupningar på det, de intryck som kallas det kontaktande organet.

Leveren är täckt med bukhinnan i större delen, utom för en del av sin bakre yta, där levern ligger direkt intill membranet.

Strukturen i levern. Under leverns serösa membran är ett tunnt fibröst membran, tunika fibrosa. Det ligger i leverens port, tillsammans med kärlen, in i leverns substans och fortsätter i de tunna skikten av bindväv som omger leverlubben, lobuli hepatis.

Hos människor är lobulerna svagt åtskilda från varandra, hos vissa djur, till exempel hos grisar, är bindvävskikt mellan lobulerna mer uttalade. Hepatiska celler i lobulerna grupperas i form av plattor, vilka är placerade radiellt från den axiella delen av lobulerna till periferin.

Inuti lobulerna i leverkapillärernas väggar, förutom endoteliocyter, finns stellatceller med fagocytiska egenskaper. Lobberna är omgivna av interlobular vener, venae interlobulares, vilka är grenar av portalvenen och interlobulära arteriella grenar, arteriae interlobulares (från en. Hepatica propria).

Mellan levercellerna, vilka bildar leverlubberna, som ligger mellan kontaktytorna hos de två levercellerna, är gallkanalerna, ductuli biliferi. Kommer ut ur lobulesna, de strömmar in i interlobulära kanaler, ductuli interlobulares. Från varje lager i leverns utsöndringskanal.

Från sammanflödet av höger och vänster kanalen bildas ductus hepaticus communis, som tar gall ut ur levern, bilis och lämnar portens portar.

Den vanliga leverkanalen består oftast av två kanaler, men ibland av tre, fyra och till och med fem.

Levertopografi. Levern projiceras på den främre bukväggen i epigastriet. Leverans gränser, övre och nedre, projicerade på kroppens anterolaterala yta, konvergerar med varandra på två punkter: höger och vänster.

Den övre gränsen för levern börjar i det tionde interkostala rummet till höger, längs mitten av axillärlinjen. Härifrån stiger den brant uppåt och medialt respektive framsprutet av membranet, som levern är intill och når längs den högra bröstvårtlinjen det fjärde mellankostområdet; hence ihåliga gräns sänker sig åt vänster korsning bröstben något högre bas xiphoid processen, och i det femte interkostalrummet kommer till mittpunkten mellan bröstbenet och vänster spenkopp linjer.

Den undre gränsen börjar på samma ställe i den tionde interkostalrummet, eftersom den övre gränsen går bort snett och medialt, passerar IX och X i kust brosket till höger är på Epigastrium området snett till vänster och uppåt, korsar kust bågen på den nivå VII vänster revben brosk och i femte mellanklassen förbinder med övre gränsen.

Leveranspaket. Leverlederna bildas av bukhinnan, som passerar från membranets nedre yta till levern, till dess membranyta, där den bildar leverns koronarligament, lig. coronarium hepatis. Kanterna på detta ligament har formen av triangulära plattor, benämnda trekantiga ligament, ligg. triangulare dextrum et sinistrum. Från den viscerala ytan av levern går ligamenten till närmaste organ: till höger njure. hepaterale, till den mindre krökningen i magsäcken. hepatogastricum och till tolvfingertarmen. hepatoduodenale.

Leverens näring uppstår på grund av a. hepatica propria, men en fjärdedel av tiden från vänster magsår. Funktionerna i leverns kärl är att förutom arteriellt blod får det också venöst blod. Genom porten kommer leverens substans in i a. hepatica propria och v. portae. Gå in i portens portar, v. portae, som bär blod från orörda bukorgan, gafflar i de tunnaste grenarna, som ligger mellan lobulerna, vv. interlobulares. De senare åtföljs av aa. interlobularer (grenar a. hepatica propia) och ductuli interlobulares.

I leverns substanssubstans bildas kapillärnät från artärer och vener, från vilket allt blod samlas in i centrala vener - vv. centrales. Vv. centraler, som kommer ut ur leverkula, strömmar in i kollektiva ådrar, som gradvis förbinder med varandra, bildar vv. Hepaticae. Leveråren har sfinkter vid sammanflödet i centrala venerna. Vv. 3-4 stora hepaticae och flera små hepaticae lämnar levern på baksidan och faller in i v. cava sämre.

Således i levern finns det två venesystem:

 1. portal bildad av grenar v. portéer, genom vilka blod strömmar in i levern genom dess grind,
 2. kavaller som representerar totaliteten vv. hepaticae bär blod från levern till v. cava sämre.

I livmodern är det ett tredje navlarsystem i venerna; den senare är grenar v. navelsträng, som efter födseln utplånas.

När det gäller de lymfkärlen inuti lober i levern inga riktiga lymfatiska kapillärer: de existerar endast i interglobulära bindväv och häll i plexus av lymfkärlen medföljer gren av portvenen, leverartären och gallgångar, å ena sidan, och rötterna av levervenerna - den andra. Vents lever lymfkärlen att gå Nodi hepatici, coeliaci, gastrici dextri, pylorici och okoloaortalnym noder i bukhålan, samt diafragma noder och bakre mediastinum (brösthålan in). Ungefär hälften av hela kroppslymfer tas bort från levern.

Levernas innervation utförs från celiac plexus av truncus sympathicus och n. vagus.

Segmentstrukturen i levern. I samband med utvecklingen av kirurgi och utvecklingen av hepatologi har en undervisning på segmentets segmentstruktur nu skapats, vilket har förändrat den tidigare idén att dela levern i lobes och lobes. Som noterat finns det fem rörsystem i levern:

 1. gallvägarna
 2. artär
 3. grenar av portalvenen (portal system),
 4. leveråter (kavalsystem)
 5. lymfatiska kärl.

Portalen och kavala vensystemet sammanfaller inte med varandra, och de återstående rörformiga systemen följer förgrening av portalvenen, löper parallellt med varandra och bildar vaskulära sekretoriska buntar, vilka förenas av nerver. En del av lymfkärlen går tillsammans med leveråren.

leversegment - en pyramid del av dess parenkym intill den så kallade hepatiska triaden: en gren av portvenen av 2: a ordningen, som åtföljer sin egen gren av leverartären och den motsvarande grenen av den hepatiska kanalen.

I levern skiljer sig följande segment, allt från sulcus venae cavae till vänster, moturs:

 • I - caudat segment av vänster lobe, som motsvarar samma leverle;
 • II - bakre segment av vänster lobe, lokaliserad i bakre delen av loben med samma namn;
 • III - den främre delen av vänster loben, som ligger i samma del av den;
 • IV - kvadratisk segment av vänster loben, som motsvarar leverkroppen;
 • V - Mellans övre främre segment av höger lob;
 • VI-lateralt nedre främre segment av höger lob;
 • VII - lateralt nedre bakre segment av höger lob;
 • VIII - Mellans övre segment av höger lob. (Segmentnamn anger delar av höger lobe.)

Totalt är det vanligt att dela levern i fem sektorer.

 1. Den vänstra laterala sektorn motsvarar segment II (monosegmental sektor).
 2. Den vänstra paramediansektorn bildas av segmenten III och IV.
 3. Den rätta paramediansektorn består av V- och VIII-segmenten.
 4. Den högra laterala sektorn innefattar VI- och VII-segmenten.
 5. Vänster dorsal sektor motsvarar segment I (monosegmentär sektor).

Vid födelsetiden uttrycks leversegmenten tydligt, eftersom formas bildas i livmoderperioden.

Teorin om den segmentala strukturen i levern är mer detaljerad och djup jämfört med idén att dela levern i lobes och lobes.

Leveråren passerar mellan lober och segment av levern.

Foto. Tvärsnittet av levern vid ingången av höger, mitten och vänster leverår (pilar) i den sämre vena cava: Den mellersta leverväven (MHV) delar levern i höger och vänster lobes. Den högra levervenen (RHV) delar upp den högra lobben i de laterala segmenten 6 och 7 och mediala (segment 5 och 8). Den vänstra levervenen (LHV) delar den vänstra lobben i sidosegmenten (segment 2 och 3) och mediala (segment 4A och 4B). Kom ihåg segmenten på leverans övre våning - moturs 2487.

Portvenerna ligger centralt inuti leverns lobar och segment.

Foto. Tvärsnittet av levern vid nivån på den vänstra portvenen: Vänsterportvenen riktas mot vänster lobe och svänger sedan brant framåt. Det enda stället i portalsystemet med en skarp framåtriktning är portfruens navelsträcka. Det delar upp leverens vänstra lager i sidoformerna (segment 2 och 3) och mediala (segment 4A och 4B). Varning. Ovals är ett tvärsnitt av den högra och mellersta hepatiska venen.

Foto. Ett tvärsnitt av en lever i nivån på den högra portalvenen. B - Den rätta portalvenen är uppdelad i främre segment (RAS) och posterior (RPS). RAS och RPS går centralt inom leveranssektorns högra medial (8/5 segment) och lateral (7/6 segment). Var uppmärksam på höger och mellan levervägarna (pilen). Den högra leverveen delar den högra lobben i medial och lateral sektor. En linje som ritas genom den mellersta leverväven och den sämre vena cava delar levern i höger och vänster lobes.

Foto. Tvärsnittet på mjälkenvenens nivå: B - Sickle (FL) och runda ledband (stor pil) dela leverens vänstra lob i medial (4 segment) och lateral (3 segment) sektorn. B - Leveransblodkroppen (1) är begränsad av leverns port, den sämre vena cava och venös ligament (två pilar).

Med tanke på allt ovan kan man på basis av ultraljud bestämma vilket segment av levern det drabbade området.

A: Tvärsnitt: Förbindningspunkten mellan levervenerna till den nedre hålvenen är belägen i de övre delar av levern → genomsnittliga lever Wien separerar höger lob av vänster - en cysta i höger lob → höger lever Wien delar rätt andel av den laterala och mediala sektor - en cysta i den övre vänstra medial sektor → 8 segment. Detta bekräftas av en sagittal skiva - cysten ligger högt synliga tvärsnitt av leveråren. Varning. Kom ihåg den eftertraktade koden - från vänster till höger 2487. Då behöver du inte tänka länge → 8 segment.

Var försiktig, din diagnostiker!

Växten ephedra (Ma Huang, på kinesiska) innehåller alkaloider - efedrin, norepedrin och pseudoefedrin. Alkaloider från 0,5 till 3%. I ephedra är häststång och efedra större än efedrin och i mitten av efedra, pseudoefedrin. Under hösten och vintermånaderna är alkaloidhalten max. Förutom alkaloider i ephedra, upp till 10% tanniner och eteriska oljor.

Efedrin, norepedrin och pseudoefedrin liknar adrenalin - de stimulerar alfa- och beta-adrenoreceptorer.

Den här boken är avsedd för nybörjare som gillar att odla ginsengodlare i privata tomter och ginsengodlare som börjar för första gången arbeta på industrianläggningar. Växande erfarenhet och alla rekommendationer ges med hänsyn till klimatfunktionerna i den icke-svarta jordregionen. Förberedelser för att beskriva min erfarenhet av att växa ginseng tänkte jag länge och svårt om var man skulle börja med att ange den ackumulerade informationen och kom fram till att det är vettigt att kort och konsekvent prata om hela vägen för ginsengodlare som jag reste, så att läsaren kunde väga sina styrkor och förmågor fall.

Pumpa frön innehåller cucurbitin materia, som förlamar några parasiter - pinworms, bandworm, ascaris och andra bandmaskar och runda maskar. Efter att maskar lossnar sitt grepp, avlägsnas de lätt från tarmarna genom att ta ett laxermedel - till exempel ricinolja.
För en mördaredrink från maskar behöver du: 3 matskedar raka (inte stekt) pumpafrön, en halv lök, 1 tesked honung. kopp mjölk, mixer.

Dr. Popov på folkmekanismer mot Crohns sjukdom och ulcerös kolit (UC): Kronisk kolit är mycket lätt att bota om du tar en tesked plantainfrön på morgonen på tom mage och en tesked hästsörrelfrön på kvällen.

Varje vår visar en av de första skotten nässla. Nässla är vårens första gåva. Nettle te kommer att läka, föryngra, öka immuniteten och väcka kroppen på våren.

Det är dags att bli av med blödande tandkött och stärka tandköttet. På våren skapas ett unikt gräs kallat sverbig. Om du äter det minst en vecka kommer blödande tandkött att ta dig för alltid.

Vill bli av med blödande tandkött och bli av med periodontal sjukdom - tugga ek kvistar.

Den mänskliga leveren ligger längst ner under membranet och har en triangulär form. Huvuddelen av dess massa ligger på höger sida, och endast en liten del går utöver kroppens mittlinje. Leveren består av mycket mjuka, rosa-bruna vävnader inkapslade i bindväv (glisson kapsel). Det är täckt och förstärkt av bukhålets bukhinnor (seröst membran), vilket skyddar och håller det på plats i buken. Leverans genomsnittliga storlek är ca 18 cm lång och inte mer än 13 i tjocklek.

Peritoneum förbinder till levern på fyra ställen: koronarligamentet, de vänstra och högra trekantiga ligamenten och den runda ligamenten. Dessa föreningar är inte de enda i anatomisk mening; snarare är de komprimerade områden i bukmembranet som stöder levern.

• Det breda koronarbandet förbinder den centrala delen av levern med membranet.

• På vänster och höger lobes sidokanter ansluter de vänstra och högra triangulära ledarna organet till membranet.

• En böjd ligament sträcker sig nedåt från membranet genom framkanten av levern till botten. På botten av orgelet bildar det krökta ligamentet ett cirkulärt ligament och förbinder levern med naveln. Den runda ligamenten är en kvarleva av navelvenen, som bär blod till kroppen under fosterutveckling.

Leveren består av två separata lobes - vänster och höger. De är åtskilda från varandra med ett krökt ligament. Den högra lobben är ca 6 gånger större än vänster. Varje lobe är uppdelad i sektorer, som i sin tur delas in i segment av levern. Organet är sålunda uppdelat i två segment, 5 sektorer och 8 segment. Leversegmenten är numrerade i latinska siffror.

Som nämnts ovan är leverns högra lob cirka 6 gånger större än vänster. Den består av två stora sektorer: den laterala högra sektorn och den paramedicinska högra sektorn.

Den högra laterala sektorn är indelad i två sidosegment som inte gränsar på leverans vänstra lob: det laterala övre bakre segmentet av höger loben (VII-segmentet) och det laterala nedre segmentet (VI-segmentet).

Den högra paramedianssektorn består också av två segment: leverets främre mellanliggande övre främre och nedre främre segment (VIII respektive V).

Trots att leverns vänstra lob är mindre än höger består den av ett större antal segment. Det är indelat i tre sektorer: vänster dorsal, vänster sido, vänster paramedian sektor.

Den vänstra dorsala sektorn består av ett segment: Caudate segmentet av vänster lob (I).

Den vänstra laterala sektorn är också bildad från ett segment: det bakre segmentet av vänstra loben (II).

Den vänstra paramedianssektorn är uppdelad i två segment: kvadraten och de främre segmenten av vänstra lobben (IV respektive III).

Du kan lära dig mer om segmentets struktur av levern i diagrammen nedan. Till exempel visar figuren levern, som är visuellt uppdelad i alla dess delar. Leversegmenten i figuren är numrerade. Varje nummer motsvarar det latinska segmentnumret.

Tubulerna som bär gall genom levern och gallblåsan kallas gallkapillärer och bildar en grenad struktur - ett system av gallkanaler.

Gallen som produceras av leverns celler strömmar in i de mikroskopiska kanalerna - gallkapillärerna, som kombineras i stora gallkanaler. Dessa gallgångar kopplar sedan samman för att bilda stora vänstra och högra grenar som bär gall från leverans vänster och höger lever. Senare sammanfogar de sig i en gemensam leverkanal, i vilken allt gallan flyter.

Den gemensamma hepatiska kanalen förenar slutligen den cystiska kanalen från gallblåsan. Tillsammans bildar de den gemensamma gallkanalen, som bär gall i tarmarnas duodenum. Det mesta av gallret som produceras av levern placeras tillbaka i den cystitiska kanalen genom peristaltis och ligger i gallblåsan tills den behövs för matsmältning.

Blodtillförsel till levern är unik. Blodet tränger in från två källor: portalvenen (venöst blod) och leverartären (arteriellt blod).

Portvenen bär blod från mjälten, magen, bukspottkörteln, gallblåsan, tunntarmen och större omentum. In i leverens portar är venös ven del uppdelad i ett stort antal fartyg, där blodet behandlas innan de flyttas till andra delar av kroppen. Om man lämnar levercellerna samlas blod i leveråren, från vilket det går in i vena cava och återvänder till hjärtat.

Levern har också ett eget system av artärer och små artärer, vilket ger syre till sina vävnader precis som alla andra organ.

Leverans interna struktur består av cirka 100 000 små hexagonala funktionella enheter, kända som lobuler. Varje lobule består av en central ven omgiven av 6 hepatiska portalår och 6 hepatiska artärer. Dessa blodkärl är anslutna med en mängd kapillärliknande rör - sinusoider. Liksom ekrarna i ett hjul sträcker de sig från portalåren och artärerna mot den centrala venen.

Varje sinusoid passerar genom levervävnad, som innehåller två huvudcelltyper: Kupffer-celler och hepatocyter.

• Kupffer-celler är en typ av makrofag. I enkla ord fångar och bryter de gamla, slitna röda blodkroppar som passerar genom sinusoiderna.

• Hepatocyter (leverceller) är kuboidala epitelceller som ligger mellan sinusoiderna och utgör de flesta cellerna i levern. Hepatocyter utför de flesta leverfunktionerna - metabolism, lagring, matsmältning och gallproduktion. Små gallsamlingar, kända som dess kapillärer, löper parallellt med sinusoiderna på andra sidan hepatocyterna.

Vi är redan bekanta med teorin. Låt oss nu se hur en persons lever ser ut. Bilder och beskrivningar av dem hittar du nedan. Eftersom en ritning inte kan visa kroppen i sin helhet använder vi flera. Det är okej om två bilder visar samma del av levern.

Numret 2 markerade den mänskliga leveren själv. Bilder i det här fallet skulle inte vara lämpliga, så överväg det enligt bilden. Nedan är siffrorna, och enligt denna figur visas:

1 - rätt leverkanal 2 - levern 3 - den vänstra leverkanalen; 4 - Vanlig leverkanal; 5 - vanlig gallgång 6 - bukspottkörteln; 7 - bukspottkörtelkanalen; 8 - duodenum; 9 - Oddins sphincter; 10 - cystisk kanal; 11 - gallblåsa.

Om du någonsin sett en atlas av mänsklig anatomi vet du att den innehåller ungefär samma bilder. Här presenteras levern framför:

1 - sämre vena cava; 2 - krökt ligament; 3 - höger lob; 4 - vänster lobe; 5 - rund ligament; 6 - gallblåsa.

I denna figur presenteras levern på andra sidan. Återigen innehåller atlasen av mänsklig anatomi nästan samma bild:

1 - gallblåsa; 2 - höger lob; 3 - vänster lobe; 4 - cystisk kanal; 5 - leverkanal; 6 - hepatisk artär 7 - leverportalven 8 - vanlig gallgång 9 - sämre vena cava.

Denna figur visar en mycket liten del av levern. Några förklaringar: Nummer 7 i figuren visar en triadportal - det här är en grupp som förenar hepatortalven, leverarterien och gallkanalen.

1 - hepatisk sinusoid; 2 - hepatiska celler; 3 - centrala venen; 4 - till levervenen 5 - gallkapillärer; 6 - från intestinala kapillärer; 7 - "triad portal"; 8 - leverportalven 9 - hepatisk artär 10 - gallgång.

Inskriptionerna på engelska översätts som (från vänster till höger): höger sido sektor, rätt paramedian sektor, lämnade paramedian sektor och vänster sido sektor. Lever segment är numrerade i vita siffror, varje nummer motsvarar ett latinskt segmentnummer:

1 - höger leveråre; 2 - vänster hepatisk ven; 3 - mellan leverveven 4 - navelsträng (rest); 5 - leverkanal; 6 - inferior vena cava; 7 - hepatisk artär 8 - portalvenen; 9 - gallgång 10 - cystisk kanal; 11 - gallblåsa.

Funktionerna hos den mänskliga leveren är mycket olika: det utför en allvarlig roll i matsmältningen, i ämnesomsättningen, och även i lagringen av näringsämnen.

Levern spelar en aktiv roll i matsmältningen genom gallproduktion. Gall är en blandning av vatten, gallesalter, kolesterol och bilirubinpigment.

När hepatocyter i levern producerar gall, passerar den genom gallkanalen och förblir i gallblåsan tills den behövs. När mat som innehåller fett når duodenum, släpper duodenala celler hormonet cholecystokinin, vilket slappnar av gallblåsan. Gall, som rör sig längs gallgångarna, går in i duodenum, där det emulgerar stora fettmassor. Emulsifiering av fett med galla förvandlar stora fettfett till små bitar som har en mindre yta och är därför enklare att bearbeta.

Bilirubin, som finns i gall, är en produkt av behandlingen av slitna röda blodkroppar i levern. Kupffer-celler i levern fångar och förstör gamla, slitna röda blodkroppar och överför dem till hepatocyter. I det senare fallet bestäms hemoglobins öde - det är uppdelat i grupper av heme och globin. Globinprotein förstörs ytterligare och används som en energikälla för kroppen. Den järnhaltiga hemmruppen kan inte återvinnas av kroppen och konverteras helt enkelt till bilirubin, vilket tillsätts gallan. Det är bilirubin som ger gallan sin distinkt gröna färg. Tarmbakterier omvandlar vidare bilirubin till brunt pigment Strecobilin, vilket ger excrementet en brun färg.

Hepatocyter i levern har fått många komplicerade uppgifter i samband med metaboliska processer. Eftersom allt blod, som lämnar matsmältningssystemet, passerar genom leverportalven, är levern ansvarig för absorptionen av kolhydrater, lipider och proteiner i biologiskt användbara material.

Vårt matsmältningssystem bryter ner kolhydrater i monosackarid glukos, vilka celler använder sig som sin primära energikälla. Blodet som kommer in i levern genom leverportalen är extremt rik på glukos från överkokta livsmedel. Hepatocyter absorberar det mesta av denna glukos och förvarar den som glykogenmakromolekyler, en grenad polysackarid som gör det möjligt för levern att lagra stora mängder glukos och släppa det snabbt mellan måltiderna. Absorptionen och frisättningen av glukos genom hepatocyter hjälper till att upprätthålla homeostas och minskar blodsockernivån.

Fettsyror (lipider) av blod som passerar genom levern absorberas och absorberas av hepatocyter för att producera energi i form av ATP. Glycerin, en av lipidernas komponenter, omvandlas av hepatocyter till glukos genom processen med glukoneogenes. Hepatocyter kan också producera lipider, såsom kolesterol, fosfolipider och lipoproteiner, vilka används av andra celler i hela kroppen. Det mesta av kolesterol som produceras av hepatocyter elimineras från kroppen som en komponent i gallan.

Dieter proteiner är uppdelade i aminosyror genom matsmältningssystemet, även innan de sänds genom leverportalen. Aminosyror som kommer in i levern kräver metabolisk bearbetning innan de kan användas som energikälla. Hepatocyter avlägsnar först aminogruppen från aminosyrorna och omvandlar den till ammoniak, vilken i slutändan omvandlas till urea.

Urea är mindre giftigt än ammoniak, och kan utsöndras i urinen som en onödig matsmältningsprodukt. De återstående delarna av aminosyrorna klyvs i ATP eller omvandlas till nya glukosmolekyler genom processen med glukoneogenes.

Eftersom blod från matsmältningsorganen passerar genom portens blodomlopp kontrollerar hepatocyter blodinnehållet och tar bort många potentiellt giftiga ämnen innan de kan nå resten av kroppen.

Hepatocytenzymer omvandlar många av dessa toxiner (till exempel alkoholhaltiga drycker eller droger) till sina inaktiva metaboliter. För att upprätthålla hormonhalten i de homeostatiska gränserna absorberar och lever levern också från blodcirkulationen hormoner som produceras av körtlarna i sin egen kropp.

Levern ger lagring av många väsentliga näringsämnen, vitaminer och mineraler som härrör från överföring av blod genom leverportalsystemet. Glukos transporteras i hepatocyter under påverkan av hormoninsulin och lagras som glykogenspolysackarid. Hepatocyter absorberar också fettsyror från digererade triglycerider. Förvaring av dessa ämnen gör det möjligt för levern att behålla hemostas i blodglukos.

Vår lever innehåller också vitaminer och mineraler (vitaminer A, D, E, K och B 12 samt järn och kopparmineraler) för att säkerställa en konstant tillförsel av dessa viktiga ämnen i kroppens vävnader.

Levern är ansvarig för produktionen av flera viktiga proteinkomponenter av blodplasma: protrombin, fibrinogen och albumin. Prothrombin och fibrinogenproteiner är koagulationsfaktorer som är involverade i bildandet av blodproppar. Albuminer är proteiner som upprätthåller en isotonisk blodmiljö så att kroppens celler inte får eller förlorar vatten i närvaro av kroppsvätskor.

Leveren fungerar som ett organ i immunsystemet genom funktionen av Kupffer-celler. Kupffer-celler är makrofager som utgör en del av det mononukleära fagocytsystemet tillsammans med mjälten och mjälten i mjälten. Kupffer-celler spelar en viktig roll, eftersom de behandlar bakterier, svampar, parasiter, slitna blodceller och cellulära skräp.

Levern utför många viktiga funktioner i vår kropp, så det är mycket viktigt att det alltid är normalt. Med tanke på att levern inte kan skada, eftersom det inte finns några nervändamål i det, kanske du inte märker hur situationen blev hopplös. Det kan helt enkelt kollapsa, gradvis, men så att det i slutändan blir omöjligt att bota det.

Det finns ett antal leversjukdomar där du inte ens känner att något irreparabelt har hänt. En person kan leva länge och betrakta sig frisk, men i slutändan visar det sig att han har cirros eller levercancer. Och det här kommer inte att förändras.

Även om levern har förmågan att återhämta sig, kan hon aldrig klara av sådana sjukdomar. Ibland behöver hon din hjälp.

För att undvika problem som ingen behöver, är det tillräckligt att bara besöka en läkare ibland och att göra en ultraljud i levern, vars norm beskrivs nedan. Kom ihåg att levern är förknippad med de farligaste sjukdomarna, till exempel hepatit, som utan rätt behandling kan leda till sådana allvarliga patologier som cirros och cancer.

Låt oss nu gå direkt till ultraljudet och dess normer. Först och främst tittar en specialist på huruvida levern är förskjuten och vilken storlek det är.

Det är omöjligt att indikera leverans exakta storlek, eftersom det är omöjligt att fullt ut visualisera detta organ. Längden på hela kroppen får inte överstiga 18 cm. Läkare undersöker varje del av levern separat.

Till att börja med bör leverns ultraljud tydligt se sina två lober, såväl som de sektorer i vilka de är uppdelade. Samtidigt ska den kopulativa apparaten (det vill säga alla buntarna) inte vara synlig. Studien gör att läkare kan studera alla åtta segment separat, eftersom de också är synliga.

Vänsterloben ska vara ca 7 cm tjock och ca 10 cm i höjd. En ökning av storleken indikerar hälsoproblem, kanske att du har en inflammerad lever. Den högra lobben, vars norm är ca 12 cm i tjocklek och upp till 15 cm lång, som du ser är mycket större än den vänstra.

Förutom själva kroppen måste läkare se gallgången, såväl som stora kärlkärl. Storleken på gallgången ska till exempel inte vara mer än 8 mm, portåsen ska vara ca 12 mm och venakavaven ska vara upp till 15 mm.

För läkare är inte bara organens storlek viktigt, utan också deras struktur, organets konturer och deras vävnad.

Mänsklig anatomi (vars lever är ett mycket komplext organ) är en ganska fascinerande sak. Det finns inget mer intressant än att förstå strukturen av sig själv. Ibland kan det även skydda mot oönskade sjukdomar. Och om du är uppmärksam kommer problem att undvikas. Att gå till doktorn är inte så läskigt som det verkar. Välsigna dig

- Splenoportografi - En speciell nål genom RCC: s hud introduceras i mjälten parenchyma;

- perkutan transhepatisk portografi - en speciell nål infogas genom huden i de intrahepatiska grenarna i portalvenen.

Interventionell radiologi - en angiografisk studie med embolisering av leverns kärl.

Ultraljud på grund av dess tillgänglighet, icke-invasivitet, brist på kontraindikationer, såväl som mycket informativ mottagen förtjänat erkännande. För närvarande börjar nästan varje undersökning av patienter med lever- och gallvägarna med det.

Levern definieras som en homogen formation med fin kornad struktur och tydliga, jämnt konturer, mot vilka de intrahepatiska kärlen (främst portens vener och grenar) kan särskiljas. I leveransgränsen visualiseras den så kallade levertriaden: portalvenen (huvudkammarens diameter - 0,9-1,4 cm), leverartären (diameter - 0,45-0,51 cm) och den gemensamma gallkanalen (diameter - ca 0, 7 cm). Gallblåsan ser ut som en ekko-negativ bildning av en oval form med tydliga, jämnt konturer som sträcker sig i storlek från 6 till 12 cm i längd och från 2,5 till 4 cm i diameter. Dess väggtjocklek sträcker sig från 2 mm i botten och kroppen till 3 mm vid tratten och nacken (bild 11.6).

Med hjälp av Doppler ultraljud är det möjligt att icke-invasivt bedöma tillståndet hos alla större kärl i levern och blodflödet i dem. Denna metod är speciellt demonstrant när du använder TsDK-läget (se bild 11.7 på färginställningen).

X-RAY COMPUTER TOMOGRAFI Native computed tomography

På inbyggda CT-bilder har levern normalt tydliga, jämnka kanter, en enhetlig struktur och densitet på ca + 60... + 70 HU, levernas venösa kärl är väl urskiljbara (+ 30... + 50 HU). Beroende på nivån vid vilken skärningen görs är det möjligt att utvärdera vissa kroppsstrukturer. Om du följer kranio-caudal riktningen (från topp till botten), visas den högra delen av levern först, som ligger direkt under den högra halvan av membrankupolen (ThIX-ThX-nivån). Gränsen mellan levern och membranet är normalt omöjligt att rita, eftersom röntgendämpningskoefficienterna för dessa strukturer är nästan identiska. Något lägre (nivå ThX-ThXI) börjar

Universell ultraljudsscanner, ultrakompakt design och innovativa funktioner.

Ultraljudsteknik i levern

Levern är det största mänskliga organet som väger cirka 1 500 gram och ligger i bukets högra övre kvadrant. Användningen av ultraljudsskanning i realtid har avsevärt underlättat abdominal ultraljud i leverstudien. Detta underlättas av den höga upplösningen och tillgängligheten av metoden, vilket ökar de diagnostiska egenskaperna vid bedömning av olika leverskador. Levern anses vara det enklaste organet för ultraljudsundersökning, och användningen av ekografi ger mycket för att diagnostisera dess sjukdomar.

Förbereder patienten. Helst bör patienten avstå från att äta i 6 timmar före proceduren, för att buk distans ska minska och gallblåsan fylls. Även om det är lätt att skanna levern, rekommenderar vi, särskilt för nybörjare, att följa en fast algoritm för att säkerställa att hela leverparenchymen undersöks och alla uppgifter i studien är avslutade.

Teknisk forskning. Patientens position kan vara både på baksidan och på höger sida. Den tekniska sekvensen av åtgärder är som följer.

Vi placerar sensorn under den högra nedre kanten (bild 3) och trycker lätt på huden, producerar fläktliknande rörelser från topp till botten och utsidan av insidan (bild 4). När vi leder sensorn upp ser vi leveråren (Figur 5) och studerar levers segmentstruktur. Därefter kan du rikta sensorn neråt, du kan se portalens ådror (bild 6).

Fig. 3. Layout av sensoröverlagret för att få subkostal lever.

Fig. 4. Diagram över fläktformad rörelse hos sensorn med ultraljud i levern.

Fig. 5. Ultraljud av leveråren.

a) Nivån på platsen för leveråren (schema).

b) Normal bild av leveråren (echogram).

Fig. 6. Nivån av bifurcation.

a) Nivån av bifurcation uppnås när sensorn styrs något caudalt (diagram).

b) Normal bild av portvenerna vid nivån av bifurcationen (echogram).

Långsektion av levern

Montera sensorn på huden under xiphoidprocessen och rikta den uppåt (bild 7), sätt sedan in den i sidled (parallellt med startpositionen) för att inspektera hela leveren (bild 8). Detta avsnitt är idealiskt för att undersöka leverens vänstra lob.

Fig. 7. Långtidsskanning av levern - systemet för att påföra sensorn. Håll huden i nära kontakt med sensorn.

Fig. 8. Echogram av den längsgående delen av levern.

a) Längdsektion av levern genom höger lob.

b) Längdsektion av levern genom vänstra lobben.

Lever tvärsnitt

Ett tvärsnitt av levern kan erhållas genom att vrida sensorn 90 ° från det längsgående läget och passera det genom levern (fig 9). Dessa sektioner bidrar avsevärt vid bedömningen av dilatationen av de intrahepatiska gallkanalerna, vilket är tydligt synligt i de tvärgående sektionerna av höger loben.

Fig. 9. Få en tvärsnitt av levern.

a) Layout av sensoröverlagret för att få en tvärsnitt av levern.

b) Tvärsnitt av en hälsosam lever (echogram).

Vi avslutar leverns buk ultraljud, placera sensorn i 7-10 interkostala rymden för att studera buken i leverens levande löv, som ibland inte klart kan visualiseras, särskilt hos överviktiga patienter. Dessutom kan intercostal tillgång hjälpa till med undersökning av kärl och gallblåsan.

Segmentstrukturen i levern är en viktig del av ultraljudet, eftersom information om vilket segment av orgelet som ligger i lesionen är av stor betydelse. Leveren kan delas upp i leveråren enligt följande: den högra venen delar den högra lobben i två segment - den bakre och främre delen (fig 10) och vänstra venen delar den vänstra loben i sido- och mediasegmenten (bild 11). Om vi ​​nu ritar längsgående plan genom vänster, mitten och höger huvudportåven (figur 12), kommer levern att delas in i åtta segment (figur 13).

Fig. 10. Subcostal snett snitt genom leverens höga löv låter dig se fram- och baksegmenten (echogram).

Fig. 11. Mediala och laterala segment av leverens vänstra lob (echogram).

Fig. 12. Längdgående plan ritade genom portalens venstre vänster, mitten och höger gren.

Beteckningar i figuren:
RHV - höger leveråre,
MHV-medium hepatisk ven,
LHV - vänster leveråre,
RPV - rätt huvudportalven,
LPV är den vänstra huvudportenvenen.

Fig. 13. Leveren är uppdelad i åtta segment enligt följande:

1 - Caudate Lobe, som är avgränsad bakre delen av den sämre vena cava och framför den huvudsakliga lever sulcus;
2 och 3 - det vänstra laterala segmentet;
4 - vänster medial segment;
5 och 8 - det högra främre segmentet;
6 och 7 - det högra bakre segmentet.

Kliniskt fall

En ogift kvinna av 23 år antogs för icke-specifik epigastrisk smärta. En ultraljudsundersökning av bukhålorganen utfördes, vars resultat visas i fig. 1.

Fig. 1. Ultraljudsundersökningen visar närvaron av en stor hypoechoisk skada med ojämna hyperechoiska kanter som förhindrar och ersätter gallblåsans vägg och orsakar en inryckning.

a) Det bakre segmentet av leverns högra löv.

b) Lateral segment av leverns vänstra lob.

Vad är patientens diagnos?

Tolkning: Två hypoecho-lesioner identifieras, den första i det bakre segmentet av höger lobben och den andra i laterala segmentet av vänster lobben. Båda foci, följt av dorsal förstärkning av ljud, har tydliga konturer, flera interna partitioner och hyperechoic innehåll.

Diagnos: hydatidcyst.

Den vanligaste orsaken till hydatidsjukdom hos människor är invasionen av parasitten Echinococcus granulosus, som är vanlig i länder där fåra- eller boskapsuppfödning utvecklas, främst i Mellanöstern, Australien och Medelhavet. Efter de mellanliggande värdsvallarna, kommer E. granulosus ägg (3-6 mm lång bandworm, som vanligtvis lever i tarmarna av hundar), embryotimplantat genom duodenalslimhinnan och genom portalvinsystemet når levern, där det är försenat, även om lungorna kan påverkas njurar, mjälte.

Tecken på sjukdomen med echografi: en enkel cysta utan inre ekon (fig 2), en cyste med dottercyster, en cyste med fristående endokista, förkalkade formationer.

Fig. 2. En enkel cyste utan inre ekon.

Tecken på sjukdomen med beräknad tomografi. Sjukdomen manifesteras av närvaron av cyster med tydliga konturer, som kan vara flera eller enkla kammare, med en tunn eller tjock vägg och en lämplig dämpningsnivå (vanligtvis 15-25). Små cyster kan ibland ses i en stor cyste. Central eller perifer förkalkning kan inträffa. Förstärkning observeras endast i en cystväggen.

Differentiell diagnos av levercyster: medfödd levercyst, leverabces, koledokcyst, cystisk metastaser, pseudopankreatisk cyst i levern.

Universell ultraljudsscanner, ultrakompakt design och innovativa funktioner.

Levern är inblandad i sådana viktiga funktioner som matsmältning, metabolism och näringslagring i människokroppen. Eventuella misslyckanden i arbetet i denna kropp har många konsekvenser, eftersom kroppens vävnader försvagar och gradvis dör. För att bättre förstå kroppens egenskaper föreslår vi att vi undersöker segment av levern.

Leversegment är integrerade delar av detta organ. Varje segment har en kanal för gallutflöde och en separat blodtillförsel.

Leveren kan delas in i två lober: höger och vänster. Varje lobe är indelad i sektorer som är fyllda med leversegment. Slutsats: I kroppen finns det andelar på 2 stycken, 5 sektorer och 8 segment.

Uppdelningen av levern i segment är extremt viktig, eftersom det gör att du kan bestämma fokalförändringarna i vävnaden noggrant. Det finns ett system för att dela ett organ i segment, som 1957 komponerades av Dr. Quino från Frankrike.

Idag baseras principen att dela ett organ i segment på den allmänna funktionen av den utförda funktionen och blodcirkulationen. De största enheterna som utgör levern är lobbenen.

Levernas struktur är enligt följande:

 • Höger dela. Denna andel överstiger storleken på vänster mer än 6 gånger och består av 2 sektorer, som kallas lateral och paramedian. Sidodel är uppdelad i 2 segment - övre och nedre bakre, och ingen av dem gränsar på organets vänstra lob. Paramediansektorn består också av 2 segment - övre fram och mitt.
 • Vänsterloben. Trots dess storlek har denna andel ett stort antal segment och sektorer. Vänsterloben presenteras i form av 3 sektorer: dorsal, paramedian, lateral.

Dorsal sektorn har 1 segment - caudate, paramedian - kvadrat och främre och lateral-bakre segment av höger lob.

Varje leverdel har sin egen karaktäristik och numreras i latinska siffror.

Egenskaper hos de enskilda strukturerna i levern i segment är tydligt synliga på ultraljud, MR eller CT.

Du kan se segmentstrukturerna i tabellen nedan.