Hepatit C-virusgenotyp 3

Genotype 3 är en av de vanligaste underarterna av hepatit C-viruset i världen. Liksom 1 genotyp har den tredje sin egen specifika egenskaper och unika behandlingsregimer.

Ju tidigare du börjar behandla genotyp 3, desto större är risken för att förhindra allvarliga leversjukdomar: fibros, hepatos eller leversvikt. Vid tidig inlärning av behandlingen kan fullständig botning uppnås hos 98-100% av patienterna. Även om för några år sedan kunde detta inte ens drömma om.

Idag behandlar Sofosbuvir i kombination med Daclatasvir eller Velpatasvir hepatit C under 12-24 veckor. Och effektiviteten av behandlingen är nästan oberoende av förekomsten av komplikationer: Cirrhosis, HIV eller hepatit B co-infektioner, misslyckad erfarenhet av peg-interferon etc.

Hur bestämmer du vilken genotyp?

För att förstå vilken genotyp av viruset du har, ta en analys som heter "Genotyping". Det är han som ska visa om du är sjuk av genotyp 3 eller 1, 2 och 4.

För att påbörja behandling av hepatit C genotyp 3 behöver du veta resultaten av följande test:

 • slutföra blodräkningen
 • biokemiskt blodprov,
 • fibroscan eller ultraljud och leverbiopsi,
 • RNA PCR är kvantitativ för att veta din virala belastning.

Funktioner av genotyp 3

 1. Upptäcks oftare hos personer yngre och medelålders. Äldre patienter minskar effektiviteten av behandlingen.
 2. Tre genotyper enligt statistik är mindre benägna att orsaka levercirros än den första genotypen.
 3. Det är nödvändigt att följa kosten för hepatit C 3 genotyp för att inte få extra vikt - det kommer att minska effektiviteten av behandlingen av DAA.
 4. Hos kvinnliga patienter, mer optimistiska förutsägelser om sjukdomsutfallet.
 5. De tidigare personerna med genotyp 3 börjar antiviral terapi, ju högre sannolikheten är att levern är hälsosam. Om du avbryter HTP, kommer cirros och levercancer att utvecklas tillräckligt snabbt (till exempel HCC - hepatocellulärt karcinom).

Trots det faktum att initial 3 genotyp var den vanligaste bland asiatiska länder finns den nu hos patienter i CIS-länderna och är "populär" såväl som genotyp 1b.

Huvudmetoderna för överföring av HCV-genotyp 3a och 3b:

 • blodtransfusion;
 • icke-sterila instrument i tandkliniker, manikyr- / pedikyr- / tatueringssalonger;
 • intravenös läkemedelsanvändning;
 • Operationer med dåligt desinficerade instrument;
 • samlag (lägsta sannolikhet).

Vad skiljer genotyp 3a från 3b

3a och 3b är subtyper av den tredje genotypen, som kan särskiljas under genotypning. Dessa virusfeeds kan detekteras separat, tillsammans 3a / 3b eller inte isolerade alls. Det fanns inga skillnader i beteendet hos de 3 genotypsartarterna a och b som inte observerades, så standardbehandlingsregimer för genotyp 3 kommer att fungera för alla.

Vad är behandlingen för hepatit C 3 genotyp?

Glöm interferonbehandling, som undertryckte replikationen av hepatit C, men förstörde inte viruset. För effektiv behandling av 3 genotyper kommer system med Ledipasvir inte att fungera, eftersom Det är endast avsett för genotyp 1 och 4.

Men på 98-100% kommer följande droger att göra ett utmärkt jobb med den 3: e genotypen:

 • Sofosbuvir i kombination med Dactatasvir,
 • Sofosbuvir och den nyaste medicinen Velpatasvir.

Behandlingsregimer av den tredje genotypen

I den medicinska litteraturen beskrivs den tredje genotypen av hepatit C-viruset som en som svarar väl på behandlingen. Tack vare moderna terapeutiska tillvägagångssätt är det möjligt att uppnå ett tidigt och snabbt uppehållande virusrespons hos 60-84% av patienterna.

Denna HCV-genotyp är vanlig i Europa och Amerika. Det svarar väl på behandling med interferon och ribavirin. Med införandet av moderna antivirala läkemedel med direkt åtgärd har effektiviteten av terapi ökat avsevärt.

Nyckeln är RNA-polymerashämmarmedlet Sofosbuvir. Enligt rekommendationerna från European Association for Liver Study of 2016 (EASL 2016) rekommenderas det som underlag för terapeutiska regimer.

För behandling föreslås två beprövade effektregimer där sofosbuvir kombineras med velpatasvir eller daclatasvir. För enkelhetens skull finns färdiga kombinationsläkemedel tillgängliga, en tablett innehåller en daglig dos av läkemedel.

Med otillgängligheten av dessa läkemedel betyder användningen av den tidigare generationen - ribavirin, peg-interferon, men du borde fortfarande försöka introducera sofosbuvir i systemet med det tredje läkemedlet. Ett annat alternativ är när optimala rekommendationer måste överges - idiosynkrasi av komponenterna i den senaste generationen kombinationsdroger.

För patienter med HCV-gen.3 tillhandahålls differentiering mellan inhemska och tidigare behandlade patienter.

VHC 3 genotyp, tidigare obehandlade patienter

Från och med 2016 anser EASL att sådana system är adekvata:

 • Sofosbuvir / Velpatasvir i 12 veckor. Ribavirin är inte indicerat.
 • Sofosbuvir / Daclatasvir - i 12 veckor. Ribavirin är inte indicerat.

VHC 3 genotyp, förbehandling misslyckande

Patienter som inte kunde uppnå ett varaktigt viralt svar efter en kurs av peg-interferonbaserad terapi kräver något justerade regimer:

 • Sofosbuvir / Velpatasvir utan att tillsätta ribavirin i 24 veckor eller i 12 veckor, men med anslutningen av ribavirin ***.
 • Sofosbuvir / Daclatasvir utan att tillsätta ribavirin i 24 veckor eller i 12 veckor, men med anslutande ribavirin ***.

*** Det är nödvändigt att tillsätta ribavirin om det finns tillförlitlig information om virusets resistens mot NS5A-hämmare orsakad av Y93H-mutationen.

För att öka effektiviteten rekommenderas att man tar ett piller som innehåller en daglig dos av läkemedel. Dosjustering med tillräcklig njurfunktion är inte nödvändig. Mot bakgrund av njurinsufficiens ska blodnivåerna övervakas noggrant.

Utnämningen av kombinationen av sofosbuvir med ledipasvir bör överges på grund av den senare ineffektiviteten med avseende på genotyp 3.

När ribavirinintolerans och tillgången på data i viss grad av resistens Y93H, bör du tillgripa kombinationsmedicin i 24 veckor.

Behandling med cirros

Fiberförändringar i leverparenkymen, som ofta åtföljer kroniska virusinfektioner, kräver vanligtvis inte korrigering av det antivirala systemet.

Med kompenserad cirros och bevarande av leverfunktionens funktion är tillvägagångssättet följande:

 • Sofosbuvir / Velpatasvir utan att tillsätta ribavirin i 24 veckor eller i 12 veckor, men med anslutningen av ribavirin ***.
 • Sofosbuvir / Daclatasvir med införande av ribavirin i 24 veckor.

*** Det är nödvändigt att tillsätta ribavirin om det finns tillförlitlig information om virusets resistens mot NS5A-hämmare orsakad av Y93H-mutationen.

Patienter med dekompenserad cirros uppvisade SVR:

 • Sofosbuvir / Daclatasvir i 12 veckor - 60%.
 • Sofosbuvir / Daclatasvir + ribavirin i 12 veckor - 71%.

Det finns rekommendationer om att leda en patient med dekompenserad cirros bör vara med utnämningen av ett kombinerat läkemedel och ribavirin i 24 veckor. Samma schema tillämpas mot bakgrund av cirros och omöjligheten med transplantation.

Co-infektion av HCV och HIV

Enligt europeiska riktlinjer kräver behandling av samtidig infektion med HIV och HCV-gen 3 ingen förändring av terapeutiska regimer.

VHC genotyp 3 + HIV, tidigare obehandlade patienter

Från och med 2016 anser EASL att sådana system är adekvata:

 • Sofosbuvir / Velpatasvir i 12 veckor. Ribavirin är inte indicerat.
 • Sofosbuvir / Daclatasvir - i 12 veckor. Ribavirin är inte indicerat.

VHC genotyp 3 + HIV, förbehandling misslyckande

Patienter som inte kunde uppnå ett varaktigt virusrespons efter en behandling med peg-interferonbaserad terapi kräver något modifierade regimer:

 • Sofosbuvir / Velpatasvir utan att tillsätta ribavirin i 24 veckor eller i 12 veckor, men med anslutningen av ribavirin ***.
 • Sofosbuvir / Daclatasvir utan att tillsätta ribavirin i 24 veckor eller i 12 veckor, men med anslutande ribavirin ***.

*** Det är nödvändigt att tillsätta ribavirin om det finns tillförlitlig information om virusets resistens mot NS5A-hämmare orsakad av Y93H-mutationen.

Läkemedel som ingår i rekommenderad behandling med hepatitbehandling kan orsaka biverkningar med HAART-läkemedel. Det bör vara uppmärksamt på samtidig användning:

 • Sofosbuvir + Velpatasvir och Tenofovir, Stribild.
 • Daklatasvir och efavirenz, Etravirin, nevirapin, atazanavir, "Genvoya" (Elvitegravil / Kobitsistat / Emtritsitabin / Tenofovir alafenamid).

I sådana fall krävs korrigering av standarddoser. Kan inte användas samtidigt:

 • Sofosbuvir + Velpatasvir och Efavirens, Etravirin, Nevirapin.
Inkompatibiliteten hos dessa läkemedel kräver särskild uppmärksamhet.

Med ett negativt svar på tidigare behandling

Genotyp 3 reagerar ofta bra på behandling med moderna läkemedel. I vissa fall uppnås dock inte SVR första gången.

Då måste man tillämpa alternativa system, vars sammansättning beror på ineffektiv kombination av droger:

1. Ett preliminärt schema alternativ: Sofofusvira monoprime, eller i kombination med ribavirin eller plus pegylerat a-interferon. Det nya systemet kan se ut så här:

 • Sofosbuvir / Velpatasvir + Ribavirin i 12 veckor (24 med fibros F3-F4).
 • Sofosbuvir / Daclatasvir med ribavirin i 12 veckor. (24 med fibros F3-F4).
2. Fel i regimen med användning av NS5A-hämmare (ledipasvir, velpatasvir, ombitasvir, elbasvir, daclatasvir). Rekommendationer för kursen är:
 • Sofosbuvir / Velpatasvir + Ribavirin i 24 veckor.
För att bestämma graden av fibros bör icke-invasiva tekniker vara föredragna.

Funktioner av användningen av Sofosbuvir i hepatit C av olika genotyper.

Det upptäcktes i USA 2013 och är det ledande läkemedlet för behandling av infektion. Sofosbuvir för behandling av virus 1 och 2 genotyper började användas parallellt med ribavirin och peginterferon.

Sofosbuvir vid 2 och 3 genotyper började användas samtidigt med ribavirin.

Under 2014 utvecklades läkemedel Ledipasvir och Daclatasvir, vilket gjorde det möjligt att helt byta till interferonfri behandling.

Sofosbuvirbehandling vid genotyp 1 började genomföras parallellt med Ledipasvir, medan behandlingstiden var reducerad till 12 veckor.

Om hepatit provokeras av 2 stammar, föreskrivs läkemedlet i kombination med Daclatasvir. Detta system möjliggör att uppnå hos patienter utan cirros av SVR vid 100%.

Sofosbuvir med genotyp 3 ordineras också med Daclatasvir.

Fördelarna med läkemedlet innefattar följande:

 • Minsta oönskade reaktioner
 • väl tolereras även av äldre patienter;
 • behandlingsförloppet är 2-3 gånger kortare;
 • Det kan ordineras till HIV-positiva patienter.

Vad är genotypen av viruset?

HCV är mycket variabel, det är av flera typer, som kallas genotyp. Beroende på det kommer behandlingen och prognosen för återhämtning att skilja sig.

Det finns totalt 11, men 1, 2 och 3 stammar diagnostiseras vanligtvis i länder i utlandet och i Europa. Den vanligaste bland dem är den första genotypen, som är värsta behandlingsbar. I Mellanöstern och Afrika upptäcks 4 stammar vanligare, i Sydafrika, den 5: e stammen, och i Sydostasien, den 6: e stammen. Bland narkomaner diagnostiseras hepatit som utlöses av genotyp 3a vanligtvis.

Varje stam är också indelad i undertyper - "kvasi-arter", till exempel finns ett virus 1a och 1c.

På grund av detta förändras hepatitviruset ständigt, en persons immunitet kan inte identifiera och förstöra det. En kvasi-individ ersätts av en ny, som immunsystemet måste ständigt känna igen. Det är därför många patienter har en kronisk sjukdom.

Det är hypotesen att miljontals olika subtyper observeras i patientens kropp. Det beror på hur kroppen reagerar på behandlingen.

Varje subtyp är resistent mot specifika läkemedel, de har ett annat system och varaktighet av behandlingen. Så om hepatit orsakas av genotyp 1, fortsätter standard terapi 48 veckor, vid 2 och 3-24 veckor, med utnämningen av Sofosbuvir är behandlingsförloppet betydligt kortare. Quasi-arter behandlas lika. Det vill säga, Sofosbuvir behandlar likartat genotyperna 1b och 1a.

Det är därför du behöver donera blod för genotypsdetektion innan du börjar behandling. Ibland finns det på formuläret med resultaten från undersökningen att viruset inte skrivs. Detta kan innebära att stammen sannolikt kommer att vara atypisk för området. Det rekommenderas att donera blod i ett annat centrum, där reagenserna är känsligare. Om en omprövning misslyckas med att identifiera en variation, föreskrivs regimerna liknande, som i fallet med genotyp 1.

Hos vissa patienter kan flera stammar vara närvarande i kroppen samtidigt, men en av dem är dominerande, så den andra är inte detekterad till en viss tid. Det fanns fall när en person behandlades för 1: a genotypen, men efter positiv behandling var 3: e hittad.

Förutom typ av stam påverkas behandlingens framgång av:

 • patientens ålder - den unga kroppen svarar bättre på terapi
 • Könskvinnor är mer benägna att återhämta sig.
 • Leveransläget - ju mindre nedsatt funktionen desto större är sannolikheten för ett positivt resultat av behandlingen.
 • kroppsvikt - med fetma är effekten av terapi sämre.

Leverstatos kan påverka resultatet av behandlingen, men problemet har ännu inte studerats fullständigt. Det har bara visat sig att fet hepatos observeras hos individer med 3 stammar, men efter framgångsrik behandling passerar den.

Behandlingsregim

Vid behandling av hepatit Sofosbuvir enligt ordningen utvecklad av den europeiska organisationen som behandlar leversjukdomar.

Endast en läkare ska välja en behandling.

Läkemedlet vid 1: a stammen, om cirros och HIV-infektion inte observeras, ordineras i 12 veckor i kombination med:

 1. Ledipasvir, medan återhämtning observeras i 98%;
 2. Ledipasvir och Ribavirin (99% chans att lyckas);
 3. Daclatasvir, både med och utan ribavirin som ingår i schemat (återhämtning når 100%).

Sofosbuvir med 1 stam hos patienter som lider av cirros, är det önskvärt att förskriva i kombination med Ledipasvir och Ribavirin, vilket bör tas i 12 veckor. I detta fall ses återvinning hos 98% av patienterna.

Om en patient har saminfektion med HIV, då om det är föreskrivet i kombination med Ledipasvir eller Daclatasvir i 12 veckor är återhämtning möjlig hos 97% av de infekterade.

Om patienten tidigare har fått behandling för hepatit C och det inte fungerade, är det mest framgångsrika kombinationen av Sofosbuvir med Ledipasvir och Ribavirin. De måste ta 12 veckor. Med denna behandling observeras återvinning i 100%, om inte Ribavirin, då endast hos 97% av patienterna.

Vid behandling av genotyp 2 rekommenderas att Sofosbuvir administreras samtidigt med Daclatasvir. Effekten av sådan behandling når 100%. Kursens längd ska vara 24 veckor.

Om hepatit åtföljs av levercirros eller HIV-infektion, ordineras Sofosbuvir tillsammans med Ribavirin, ses återvinningen 84% respektive 88%, med en behandlingstid på 12 veckor.

Med 3 stammar administreras Sofosbuvir antingen samtidigt med Daclatasvir i 12 veckor eller parallellt med Ribavirin i 24 veckor. Om behandling med bezinterferonovaya skulle vara ineffektiv utse Peginterferon.

Daclatasvir är inte lämpligt för alla HIV-positiva patienter, så de förskrivs Sofosbuvir med Ribavirin. Ett positivt resultat hos sådana patienter är möjligt i 91% av fallen.

Om hepatit hos sådana patienter åtföljs av cirros, då vid samtidig förskrivning av både Sofosbuvir och Ribavirin har 86% chanser att återhämta sig. Om en patient med en sådan infektion redan hade en negativ erfarenhet av behandling, förutom förutom Sofosbuvir och Ribavirin, förskriver jag mediciner baserade på Interferon. Med en behandlingstid på 12 veckor är återhämtning möjlig i 92%.

Den effektiva behandlingsregimen för den 4: e genotypen i sig är utnämningen av Sofosbuvir samtidigt med Ribavirin och Peginterferon i 12 veckor, SVR är 100%. Det ger samma resultat hos HIV-positiva patienter.

Om sjukdomen åtföljs av cirros, måste Soforsbuvir i kombination med ribavirin tas 24 veckor, SVR når också 100%, då patienten redan har haft misslyckad behandlingserfarenhet tidigare, är SVR 91%.

Resultaten av kliniska studier och kontraindikationer

När man studerade läkemedlets effektivitet testades den på olika kategorier av patienter, bland dem var följande patientgrupper:

 1. De som aldrig har behandlats för hepatit.
 2. Patienter som inte hade ett positivt svar på föregående behandling.
 3. Lider av levern.
 4. HIV-smittade.

I varje grupp fanns höga resultat, återhämtning observerades i 95%.

Efter applicering av Sofosbuvir finns det några biverkningar som kan uppstå:

Interferonfri behandling är mycket lättare. Och de flesta biverkningarna utvecklas inte på grund av användningen av Sofosbuvir, men de läkemedel som föreskrivs i kombination. För att göra det lättare att flytta terapin är det värt att finna dig själv att röka, dricka alkohol, banta, träna regelbundet och ta vitamin- och mineralkomplex.

Läkemedlet kan inte användas i följande fall:

 • om det finns intolerans mot drogen
 • under graviditet och amning
 • personer under 18 år.

Innan läkemedel förskrivs är det viktigt att bestämma genotypen av det virus som provocerade infektionen. Endast en läkare kan välja rätt behandlingsschema som ökar risken att besegra sjukdomen, så du borde inte självmedicinera.

Lägg till en kommentar Avbryt svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.

Köp Sofosbuvir och Daclatasvir

Behandling av hepatit C med 3 genotyp Sofosbuvir och Daclatasvir

Behandlingsregim

Modern medicin idag bekämpar framgångsrikt många sjukdomar. Hepatit C, som inte anses vara oåterkallelig så nyligen, var inte ett undantag. Effektiva antivirala läkemedel som Sofosbuvir, Ledipasvir, Daclatasvir, velpatasvir tillåter denna sjukdom att övervinnas idag. Användningen av dessa inhiberande läkemedel är emellertid effektiv endast i fallet med en riktigt vald strategi.

Behandlingsregimen för hepatit C varierar beroende på HCV-genotypen och levertillståndet - fibros eller cirros. För bara några år sedan innebar behandlingsalternativ för hepatit C med endast pegylerat interferon i kombination med ribavirin. Denna metod gav emellertid bara 50% av återhämtningen, många orsakade inga svar på terapi, och efter det verkar framgångsrik behandling ledde till virusets återkomst. Samtidigt förvärrades interferonbehandling av svåra biverkningar, inklusive håravfall, anemi och förändringar i sköldkörteln.

Med det amerikanska läkemedelsföretaget Gileads genombrott har världen blivit tillgänglig för en ny metod, godkänd av WHO. Grunden för de nya regimerna är komplex terapi med Sofosbuvir, Daclatasvir, Ledipasvir, ribavirin. Alla ovanstående droger finns att köpa i Moskva, för att ta emot dem behöver du bara ställa en förfrågan på hemsidan för vårt onlineapotek. Och för att välja rätt behandlingsplan, titta bara på tabellerna nedan.

Följande tabeller visar de vanligaste behandlingsregimerna för hepatit C.

Denna tabell innebär system för behandling av patienter som inte tidigare fått antiviral medicinering, såväl som för patienter med dekompenserad cirros och HIV-samtidig infektion med en diagnostiserad genotyp 1a, b. På grundval av ovanstående blir det klart att Kombinationen av sof + is och sof + duck är 99% av svaren på behandlingen. Trots tillgängligheten av Sofosbuvir + Ribaverine-systemet rekommenderar hepatologerna fortfarande att lägga Daclatasvir till den. Men, viktigast av allt, kanske är det faktum att även de som har mycket litet hopp om att bli av med sin sjukdom, som redan har kämpat mot viruset med interferoner, har en stor chans att komma över och bli av med viruset för alltid.

Hepatit C är inte en mening dessa dagar, och det blir tydligt för alla och tittar på hur mycket effekten av behandlingen är. Ovan är behandlingsregimer för den andra genotypen. I dessa metoder är Ledipasvir helt uteslutet, och Sofosbuvir används i kombination med Daclatasvir, vilket ger ett 99% resultat för patienter med levercirros och utan fibros. I vissa försök är Ribaverin också närvarande, vilket rekommenderas för patienter som tidigare behandlats och för de som diagnostiserats med grad 4 fibros.

Det är också värt att betona att förändringar på området för behandling av virala leversjukdomar år 2016 också inträffade. Till exempel har Unified Association of American Hepatologists (EASL) dragit sig tillbaka från HCV-regimen med interferoner. Sofosbuvir + ribavirinmetoden som tidigare användes för att behandla typ II-hepatit C har också visat sig vara ineffektiv.

Behandlingsregimen för den tredje genotypen liknar den första. Med införlivandet av Sofosbuvir, Daclatasvir eller Ledipasvir-hämmare i kursen ger det också en återhämtning på 99%.

Statistiken visar att patienterna med 4: e HCV-genotyp för närvarande i allt högre grad observeras i Ryssland. Denna genotyp, som visas i tabellen ovan, är effektivt behandlad med Sofosbuvir i kombination med både Ledipasvir och Daclatasvir. Ett upprepat virologiskt svar ses hos 99% av alla typer av patienter - med minimal fibros och levercirros. Hittills har alla ovanstående system godkänts och har genomgått kliniska prövningar. De visar ett uppehållande virologiskt svar hos 99% av patienterna, vilket innebär att på bara 3-6 månader kan varje HCV-patient glömma det förföriska viruset för alltid.

Om du är intresserad av behandling av HCV-antivirala läkemedel av den senaste generationen i Moskva, vänligen kontakta. Våra konsulter hjälper dig att välja det bästa behandlingsregimen för hepatit C, som optimalt svarar på din genotyp och tar hand om att läkemedlet lämnas i rätt tid.