Kronisk hepatit

Kronisk hepatit är en polyetologisk inflammatorisk leversjukdom som kännetecknas av inflammation och nekros av hepatisk parenkym, som varar mer än 6 månader. I milda fall utvecklas inte sjukdomen eller fortskrider långsamt. I allvarliga fall utvecklas fibros i strid med leverns struktur och över tiden bildar levercirros.

Kronisk hepatit är en av de vanligaste sjukdomarna i världen. Detta beror till stor del på den stora spridningen av hepatotropa virus, som spelar en ledande roll i utvecklingen av kronisk hepatit. I Ryssland finns hyperendemiska områden där bärarstatusen för hepatit B-viruset når 10% (Nordkaukasien, Yakutia, Tuva). Män överväger bland de sjuka, med undantag för autoimmun hepatit, vilket är vanligare för flickor och unga kvinnor.

Kronisk hepatit utmärks: viral, giftig och autoimmun. Om kliniska och laboratoriedata inte innehåller hepatit någon av dessa grupper, prata om idiopatisk (kryptogen) hepatit, som också är benägna att ha en autoimmun ursprung. Dessutom kan kronisk hepatit utvecklas i ärftliga metaboliska störningar (till exempel hepatit i Wilsons sjukdom-Konovalov).

Etiologi och patogenes

Kroniska inflammatoriska lesioner i levern är heterogena i naturen:

 • Primära hepatit - en diffus inflammatorisk leversjukdom med en förändring i sin parenkymet, som förekommer som separata sjukdom vid exponering för hepatotropiska virus, toxiner, eller autoimmuna sjukdomar.
 • Sekundär hepatit. I många leversjukdomar utvecklas persistent inflammation med ett övervägande svar hos mesenkymvävnaden. Dessa sekundära reaktiva hepatit finns oftast i kroniska sjukdomar i mage, tarmar, gallvägar och flera andra organ. Den sekundära kronisk hepatit inkluderar fokal, ofta - granulomatös leverskada i vissa infektioner och infestationer (tuberkulos, brucellos, syfilis, olika svampar, schistosomiasis, ascariasis, giardiasis, rickettsiosis et al.) Och ett antal systemiska sjukdomar (sarkoidos, systemisk vaskulit och et al.). Reaktiva och brännhepatitsjukdomar är inte oberoende, inte avgöra den kliniska bilden av sjukdomen och deras dynamik bestäms över den underliggande sjukdomen.

virus

Den främsta orsaken till kronisk hepatit är exponering för hepatotropa virus. För närvarande finns det 6 typer av hepatitvirus (indikeras av de första bokstäverna i det latinska alfabetet), flera typer av dem (stammar). Kroniska hepatitvirus som orsakar hepatit B, C och D (defekt RNA-virus som kan orsaka en patologisk process i människokroppen endast i närvaro av viral hepatit typ B).

Viral hepatit står för 70-80% av all kronisk hepatit. Hepatit B, C och D-virus delar samma väg: genom blod och dess produkter. Hepatit D-virus (deltainfektion) observeras ofta hos drogmissbrukare och hos patienter som genomgår hemodialys eller frekventa parenterala manipuleringar.

Efter viral hepatit B är incidensen av kroniska utfall 6-10% efter viral hepatit C, 75-85%. I viral hepatit D beror resultatet på sjukdomsformen: vid samtidig infektion (infektion samtidigt med B + virus D) sker kroniskitet hos 30% av dem som har haft akut hepatit. Om hepatit B utvecklas i HBsAg-bärare (superinfektion) uppstår bildandet av kronisk hepatit hos 70-80% av de som har varit sjuk.

 • I viral hepatit B bestämmer enzymimmunanalysen i blodet: HBsAg är ett ytantigen; HBeAg-antigen, vilket indikerar viral replikation; HBcAg-kärnantigen ("ko"); anti-HBs - antikroppar mot ytantigenet; anti-HBc-antikroppar mot ko antigenet.
 • Viral hepatit delta D kännetecknas av närvaron i blodet hos patienter med anti-HDV (antikroppar till D) klass IgM, HBs Ag, som är en virushölje D och andra markörer för hepatit B.
 • I viral hepatit C, anti-HCV IgM och G och HCV RNA, som är en indikator på virusreplikation, cirkulerar i blodet.

Replikation av det hepatotropa viruset stöder den immune-inflammatoriska processen, vilket bidrar till sjukdomsprogressionen. Kontinuerlig replikering steg vanligtvis i defekter i cellulär och humoral immunitet som leder till hepatocyte skador som involverar T-lymfocyter. I blodserum hos patienterna avslöjar släta, mitokondriella och andra autoantikroppar och immunkomplex, komplettera den med en minskning av de kostnads ​​gepatodepressii är oftast aggressiva.

De sällsynta orsaker till kronisk hepatit hör Coxsackie virus, herpes, påssjuka, mononukleos, röda hund, mässling, cytomegalovirus.

Effekter av giftiga ämnen på levern

Giftiga ämnen som påverkar levern (droger, alkohol, vegetabiliska och industriella gifter) kan komma in i kroppen på olika sätt:

 • Genom matsmältningskanalen: mun → mage → blod → lever.
 • Genom luftvägarna: luftvägar → lungor → blod → lever.
 • Genom huden: hud → blod → lever.

Hepatotropiskt gift har antingen en direkt skadlig effekt på levercellerna (koltetraklorid, fosfor, acetaldehyd et al.) Eller indirekt (tetracyklin, metotrexat, 6-merkaptopurin, acetaminofen, alkylerade anabola steroider, gift blek Grebe et al.) Genom att ändra metaboliska processer i levercellerna eller stör störningen av gallan, med efterföljande skada på levern och brott mot dess funktioner.

Alkohol. Kronisk alkoholhaltig utveckling utvecklas som en följd av en direkt effekt på levern av alkohol och dess metaboliter (acetaldehyd). Levern lesion känne perivenulyarnoe hepatocyter, manifesteras genom svallning av individuella hepatocyt cytoplasma och bestruket karyopyknotiskt (ballong degeneration), pericellulär fibros och närvaron av alkoholisk hyalina (Mallory kroppar). Alkoholhaltig leverskada utvecklas vid konsumtion av hepatotoxiska doser alkoholhaltiga drycker. De anses vara 40 g / dagar när det gäller ren alkohol. Detta uppgår till 50 ml 40% vodka eller brandy, 200 ml 10% torrt vin eller champagne, 500 ml 5% lätt öl. För kvinnor är hepatotoxiska doser 1/2 mindre än för män. Mängden ren alkohol beräknas med formeln Widmark: vol% x0,8 = mängden alkohol i 100 ml / g. Otvivelaktigt, vid bedömningen hepatotoxiska doser av alkohol är nödvändigt att överväga olika faktorer såsom mängden och varaktigheten av alkohol, den föredragna alkoholen, kön, ålder, etnisk tillhörighet, närvaron av genetiska leversjukdomar (metabola sjukdomar, pigment, mineraler), infektion hepatotropiska virus. Samtidigt beror risken att utveckla leverskador direkt av hur mycket alkohol som konsumeras. Den cirkulerande nivån av alkoholkonsumtion är från 80 g ren etanol per dag. En säker dos av alkohol anses vara 20-40 gram alkohol per dag för män och upp till 20 gram för kvinnor.

Läkemedel. Kronisk hepatit orsakas av många läkemedel med hepatotropa biverkningar. Läkemedel hepatit inträffar med nekros av hepatisk parenkym, och kännetecknas av svår sjukdom svårighetsgrad, utvecklas under behandling dopegitom, tubazid (INH), rifampicin, paracetamol, metotrexat, fenytoin et al. Mindre svår hepatit utvecklas när tar vissa antibiotika (kloramfenikol, tetracyklin, gentamicin, tseporin och andra), sulfonamider (biseptol), saluretika, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Cholestatiska former av läkemedels hepatit uppträder ofta vid utnämningen av klorpromazin och dess derivat, testosteron, orala preventivmedel etc.

Vegetabiliska gifter. Vissa typer av svampar och gräs-ogräs innehåller vegetabiliska gifter som har en uttalad hepatotropisk effekt och kan orsaka giftig hepatit när de tas in.

Industriella gifter. Industriella giftiga ämnen kommer in i kroppen på olika sätt när man arbetar i farliga miljöer (arsenik, fosfor, klorerade kolväten, aldehyder, fenoler, etc.) eller jordbruksarbete (gödningsmedel, bekämpningsmedel och andra.). När stora doser intas, utvecklas akut giftig skada på levern med leverceller och deras ersättning av fettceller. Systematisk lågdosexponering leder till utveckling av kronisk toxisk hepatit.

Andra skäl

En speciell utföringsform av kronisk hepatit - autoimmun hepatit, som har en genetisk predisposition och uppstår (vanligen 80%) bland flickor och unga kvinnor i åldern 10-30 år, eller (sällan) hos kvinnor i klimakteriet. Nyligen har fall av manliga sjukdomar ökat. Bland de sällsynta orsaker till kronisk hepatit avger olika metaboliska rubbningar ( "metabolisk" hepatit): nedsatt koppar metabolism (hepatolentikulär degeneration eller Wilsons sjukdom), otillräcklig α1-proteashämmare.

klassificering

Den morfologiska klassificeringen av kronisk hepatit baseras på inflammationens aktivitet och dess lokalisering i förhållande till strukturen hos leverparenchymen. På grundval av detta för några år sedan för ljuset, har termen "kronisk persistent hepatit" och "kronisk lobulär hepatit" införts, men för tyngre - "kronisk aktiv hepatit" Tidigare ansågs det att denna klassificering återspeglar prognosen, men senare blev det ifrågasatt. När de nya uppgifter om etiologin, patogenes, serodiagnos och behandling av kronisk hepatit B, en ny klassificering har fastställts som tar hänsyn inte bara morfologiska data, men även den kliniska bilden och serologiska data. Således innefattar klassificeringen av kronisk hepatit etiologi, aktivitet och stadium av sjukdomen. Därför kan en noggrann diagnos inte göras på basis av endast en klinisk bild eller leverbiopsi resultat.

Etiologi. Kronisk hepatit utmärks: viral (orsakad av hepatit B-, C- och D-virus eller andra virus), autoimmuna (typ I, II och III), giftig och kryptogen (idiopatisk, hepatit med okänd etiologi). Alkoholhaltig och ärftlig (metabolisk) hepatit är utesluten från klassificeringen, eftersom det rekommenderas att överväga dem inom ramen för den underliggande sjukdomen (särskilt alkoholhaltig sjukdom, Konovalov-Wilson-sjukdomen eller a1-hämmare av proteasbrist).

Aktivitet. Vid diagnos är det nödvändigt att ange inte bara etiologin för kronisk viral hepatit utan även graden av aktivitet, stadium och fas. Detta är möjligt vid utförande av punkteringsbiopsi i levern, eftersom de kliniska tecknen och förändringarna i biokemiska parametrar inte alltid korrelerar med aktivitetsgraden av processen, speciellt vid kronisk hepatit C.

Huvudkriterierna är närvaro och svårighetsgrad:

 • gränsplatta hepatocytnekros, som ersätts av lymfoidcellinfiltrera (stegnekros);
 • bronekros, där "broar" bildas mellan de vaskulära strukturerna - intilliggande portalvägar, centrala vener eller portalvägar och centrala vener;
 • degenerering och nekrotiska förändringar av hepatocyter inuti lobulerna och infiltration av portala områden.

Det finns följande aktivitetsgrader:

 1. minimal (motsvarande den ihållande formen i den gamla klassificeringen);
 2. liten;
 3. måttlig;
 4. uttalad eller hög.

Enligt punkteringsbiopsi bestäms indexet för histiocytisk aktivitet (IHA) av Knodel, liksom graden av fibros (leversklerosindex). Dessa data tillåter oss att fastställa inte bara graden av aktivitet av hepatit, men också dess stadium tills utvecklingen av levercirros.

Baserat på Knodel-indexet, som tar hänsyn till de 3 listade komponenterna, motsvarar kronisk hepatit med minimal aktivitet 1-3 poäng, med låg (mild) aktivitet -4-8 poäng; med måttlig aktivitet - 9-12 poäng; svår hepatit (hög aktivitet) - 13-18 poäng. Vanligtvis används detta Knodel-index i kliniska studier för att utvärdera effektiviteten av olika behandlingsmetoder. I praktiken isoleras en tillräckligt kvalitativ bedömning av inflammationens aktivitet, på grundval av vilken mild, måttlig och svår kronisk hepatit.

Morfologiska förändringar i levern detekteras genom punkteringsbiopsi och de så kallade "friska" bärarna av HBsAg. Därför motsvarar transporten av HBsAg i 6 månader eller mer som kronisk hepatit.

Fas. För kronisk viral hepatit är det viktigt att bestämma fasen: närvaron eller frånvaron av viral replikation. Replikeringsindikator är detektering av HBV-DNA, HCV-RNA, HDV-RNA med användning av laboratorie-PCR-metoden. Vid kronisk hepatit B fungerar HBeAg-detektering också som en indikator för replikation, men det är sällan detekterat.

Staden av kronisk hepatit återspeglar sjukdomsprogressionen och bestäms av graden av fibros:

 • 0 - ingen fibros,
 • 1 - mild fibros
 • 2 - måttlig fibros
 • 3 - svår fibros (inklusive bro)
 • 4 - levercirros.
Vid levercirros detekteras uttalad fibros, i vilken strukturen i levervävnaden störs, liksom regenereringsnoder.

symptom

Symtomatologin av sjukdomen bestäms av inflammatoriska förändringar i levern, vilket leder till ökad och dysfunktion. Asthen-vegetativt syndrom förekommer hos patienter: svaghet, ökad trötthet, nedsatt arbetsförmåga, psykomotional labilitet, vilket orsakas av en minskning av leverns antitoxiska funktion. Det näst mest frekventa subjektiva tecknet är en känsla av tyngd eller smärta av tråkig karaktär i rätt hypokondrium (i levern). Ofta är dyspeptiskt syndrom: torrhet, bitterhet i munnen, illamående, dålig tolerans av fett, flatulens, instabil avföring. Gulsot observeras ofta. Med en hög aktivitet av processen - en ökning av kroppstemperatur, som regel till subfebrila siffror; eventuellt hemorragiskt syndrom (blödning från näsan, tandköttet, subkutan blödning). En objektiv studie bestäms av en förstorad lever, ofta en förstorad mjälte; cirka 1/3 av patienterna har små leverskador: palmerets erytem, ​​telangiectasia.

Leverdysfunktion - pigment, protein, antitoxisk - bekräftad genom biokemiska blodprov. Cirka hälften av patienterna uppvisar hyperbilirubinemi i varierande grad, främst på grund av det associerade bilirubinet. Kronisk hepatit kännetecknas av dysproteinemi: hypoalbuminemi, hyperglobulinemi (ökning av gammafraktion), förändringar i proteinsedimentära prover (tymol, kadmium, Takat-Ara, etc.). När hepatocyter skadas ökar aminotransferaserna (ALT, AST). Ofta reducerat kolesterol, protrombin, fibrinogen. I allmänhet är analysen av blodet en ökning i ESR, vilket beror på cytos och proteinförändringar. Brott mot absorption och evakueringsfunktion i levern bestäms av nedbrytningen med bromsulfalein.

Kronisk hepatit med minimal aktivitet - I grad (ihållande) brukar fortsätta med mindre kliniska symtom, levern är något förstorad, vanligtvis smärtfri, laboratorieparametrar förändras också något (aminotransferaser ökas maximalt med 1,5-2 gånger, ESR är högst 25 mm / h).

Kronisk hepatit med måttlig och uttalad aktivitet av processen (aktiv) kännetecknas av en levande klinisk bild, uttalade förändringar i biokemiska tester (aminotransferaser ökas 3-5 gånger med måttligt uttalad aktivitet i processen, 5-10 gånger med hög aktivitet). Tillsammans med förstorad lever finns en förstorad mjälte. Ofta utvecklas intrahepatisk kolestas, som manifesteras av gulsot, hudklåda, ökat bilirubin på grund av det associerade (direkta) kolesterol-, alkaliska fosfataset.

Den autoimmuna varianten av hepatit kännetecknas av hög aktivitet och progressiv förloppsförlopp, stort protein och immunologiska förändringar (hypergammaglobulinemi, ökade cirkulerande immunkomplex, antinucleära antikroppar, antikroppar mot glatta muskelceller, levermikrosomer). Systemiska manifestationer är vanliga: vaskulär lesion (vaskulit, hemorragisk syndrom), artrit, glomerulonefrit med nefrotiskt syndrom, thyroidit, erytem nodosum etc.

diagnostik

Diagnosen är baserad på sjukdomens symtom, på upptäckten av en förstorad lever och ofta mjälten (med en objektiv undersökning, hepatoscintigrafi, ultraljud), bestämning av nedsatt leverfunktion och leverbiopsi-data. Processens aktivitetsgrad möjliggör bestämning av svårighetsgraden av kliniska symptom, förändringar i leverfunktionstester, protein och immunologiska förändringar, morfologiska manifestationer.

För att identifiera hepatitens virala natur, sjukdomsstadiet används laboratoriemetoder för att bestämma markörer av hepatitvirus i blodserum:

 • Serologiska markörer av viral hepatit B är HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb IgM, HBc Ab IgG, HBV-DNA, varav HBeAg, HBV DNA, HBcAb IgM bestäms i replikationsfasen. Serokonversion, åtföljd av ersättning av HBeAg med HBeAb, observeras under övergången till den integrerade fasen av sjukdomen med en tendens till en minskning av aktiviteten hos den patologiska processen i levern; förvärring av sjukdomen under denna period kan utlösas genom exponering för levern av giftiga ämnen eller infektion med andra hepatitvirus (D, C).
 • Hepatit D-serummarkörer är HDV Ab IgG, HDV IgM, HDV RNA, med de sista två markörerna närvarande i viral replikationsfasen.
 • Infektion med hepatit C-virus i den replikativa perioden i patientens serum kan bestämmas IgM antikroppar mot virus C (HCV Ab IgM) och viralt RNA (HCV RNA) och i den integrativa perioden - IgG antikroppar (HCV IgG).

Differentiell diagnos:

 • Uppkomsten av kronisk hepatit kan likna akut viral hepatit. Leverbiopsi krävs för att bestämma svårighetsgraden av sjukdomen, klinisk och laboratoriedata är inte tillräckliga för detta.
 • Hos ungdomar bör Wilsons sjukdom uteslutas, eftersom bilden av kronisk hepatit i hennes fall kan utvecklas långt före utseendet av neurologiska symptom och Kaiser-Fleischer ringar; För att klargöra diagnosen bestämma nivån av ceruloplasmin och koppar i serum och urin och kopparhalten i levern.
 • Postnekrotisk cirros och primär gallkirros har vissa vanliga egenskaper med kronisk autoimmun hepatit, men dessa sjukdomar kan särskiljas genom biokemiska, serologiska och histologiska studier.
 • Kronisk autoimmun hepatit är inte alltid möjlig att särskilja från kronisk viral hepatit, speciellt om antikroppar mot virusantigener finns i kronisk autoimmun hepatit och autoantikroppar återfinns i viral hepatit.
 • Artrit, allergisk vaskulit i huden, pleurisy och andra extrahepatiska manifestationer, förutom autoantikroppar, tjänar ofta som grund för felaktig diagnos av reumatoid artrit eller systemisk lupus erythematosus. Till skillnad från kronisk autoimmun hepatit är dessa sjukdomar ovanliga för allvarlig skada på levern.

Moderna diagnostiska möjligheter gör det möjligt att identifiera kronisk hepatit i de tidiga utvecklingsstadierna och välja adekvata behandlingsmetoder.

Är hepatit C överförd från far och mor till barn?

Är hepatit C överförd från pappa till barn? Denna fråga oroar många, särskilt de som förväntar sig ett barn eller planerar en graviditet. Vissa tror att denna sjukdom bara sprider sig bland droganvändare eller bland personer som hör till den så kallade riskgruppen.

De viktigaste metoderna för överföring av viruset

Du kan förvärva ett virus på flera sätt, men det vanligaste av dessa är följande överföringsvägar:

 1. Narkotikamissbruk.
 2. Användningen av otillräckligt sterila instrument i manikyr och tatueringssalonger.
 3. Arbeta med infekterat blod.
 4. Använd smutsiga verktyg.
 5. Underlåtenhet att följa hygienkraven i medicinska institutioner.

Det finns stor risk att få HCV i fängelser. I vissa fall (ca 4% sannolikhet) är detta möjligt med ett blodtransfusionsförfarande. Risken för infektion är särskilt hög i utvecklings- och underutvecklade länder, i medicinska institutioner med låg läkarvård och användning av icke-sterila instrument, såväl som i strid med alla normer och sanitetsregler.

Är hepatit C överförd från pappa till barn? Sexuell överföring av viruset är inte vanligt, men det finns fortfarande (ca 4%). I samband med homosexuella relationer är sannolikheten för infektion ännu lägre, men den ökar i proportion till ökningen av antalet sexpartners och tillfälliga relationer. För att minimera sannolikheten för infektion genom samlag, är en ganska grundläggande metod för skydd (med hjälp av kondom) tillräcklig.

HCV överförs exklusivt med parenteralmetoden, det vill säga om huden är skadad och tillräckligt med virus går in i blodomloppet. Sexuellt överföres det mycket mindre ofta än hepatit B. Till exempel, hos gifta par, där en partner är infekterad är sannolikheten för infektion över 10 år bara 5%.

Hepatit C och graviditet

Är hepatit C överförd från moder till barn? Sannolikheten att det framtida barnet kommer att infekteras från moderen är extremt liten, men det är möjligt i cirka 5% av fallen, medan infektion endast kan uppstå i vissa fall:

 • direkt under förlossningen
 • fosterets passage genom födelsekanalen.

Är hepatit C överförd till barnet från fadern? Överföring av HCV från en infekterad far till ett ofödat barn är omöjligt. Dessutom kan specialister i vaccinera ett barn från en infekterad mamma som förhindrar vidare utveckling av sjukdomen i moderna medicinska centra.

För närvarande kan en man och en kvinna vaccineras mot hepatit B (vaccinet mot HCV är för närvarande inte i efterfrågan): det här skyddar det framtida barnet från infektion.

Sammanfattningsvis bör det noteras att HCV inte är hemskt för den kommande barnen, men planerar en graviditet, man borde genomgå den nödvändiga undersökningen och klara alla tester för att fastställa risken för infektion hos barnet. Dessutom, i närvaro av HCV hos en av föräldrarna, kan du vaccinera barnet, vilket kommer att förhindra ytterligare utveckling av sjukdomen.

Vad är farligt för hepatit C?

Nästan 500 miljoner människor över hela världen lider av hepatit C- och B-infektioner. Man kan säga att en av 12 personer lider av hepatit B eller C. Det är förvånande att virus kan förbli i människokroppen länge (beroende på typen av ), samtidigt som inga smärtsamma fenomen uppenbaras. Namnlösa: En person på lång tid misstänker inte ens att han är sjuk. Därför är det tidigt upptäckt av sjukdomen dubbelt viktigt.
Vad är hepatit C?
Kronisk hepatit är en kronisk inflammation i levern, som genom åren kan omvandlas till levercirros och orsaka dödsfall. Hepatit kan förekomma av olika skäl, och hepatit C är en sjukdom som överförs av infektion.
Vad är infektionsvägarna?
Hepatit C-virus överförs på följande tre sätt:
1. kontakt med blod när en hälsosam person kommer i kontakt med ett infekterat blods blod, främst genom smittade sprutor, piercing och skärverktyg
2. du kan få sexuellt överförd;
3. Det överförs från en infekterad mamma till en bebis under graviditeten, och oftast under förlossningen.
Hur påverkar detta sexuell funktion?
Även om hepatit C också överförs sexuellt, påverkar sjukdomen inte omedelbart reproduktionssystemet. Huvudet "mål" för ett virus är levern. Men när levern redan är allvarligt påverkad och det kommer till levercirros, lider både män och kvinnor kraftigt av sexuell funktion. Hos kvinnor är menstruationen försämrad eller stoppad, och hos män observeras impotens (impotens) och kvinnliga sexuella tecken, såsom bröstförstoring, uppträder.
Kan hepatit C vara ärftlig?
Hepatit C är inte en ärftlig sjukdom, viruset flyttar till människor från den yttre miljön. Om en gravid kvinna är infekterad kan viruset passera blodet till sin bebis före eller under leveransen, men detta kan inte anses vara ärftligt. Sannolikheten för en sådan infektion är cirka 5-10%.
Tål män och kvinnor tolererar hepatit C lika?
Sjukdomsprocessen är ungefär densamma, även om det är möjligt att män är mer benägna att utveckla snabb cirros. Den största risken för denna sjukdom är dock dess sekretess, efter infektion i många år kan det inte uppenbaras alls och personen kommer inte att veta om sin sjukdom tills den når en svår grad. När det inte finns några klagomål, är det enda sättet att upptäcka sjukdomen ett blodprov som kan detektera antikroppar mot hepatit C-viruset eller själva viruset. Det är mycket viktigt tidigt diagnos, för i det här fallet kan du effektivt förstöra infektionen med medicinering, frigör fullständigt människokroppen från viruset.
Hur förhindrar sjukdomen?

För det första är drogmissbrukare i den högsta riskgruppen, eftersom flera personer ofta använder samma spruta, bör du undvika att använda en engångsspruta flera gånger - det här är det bästa sättet att förhindra det.

För det andra är det mycket viktigt för varje familjemedlem att ha personliga hygienartiklar, särskilt de som kan interagera med blod: sax, nagelsnipare, tandborste, rakhyvel, etc.

För det tredje bör man komma ihåg att i skönhetssalonger under manikyr, pedikyr och tatuering används verktyg som är i direkt kontakt med blod och desinfektionsåtgärder följs inte alltid. Detta gäller även för dentala instrument.

Du bör också alltid följa reglerna för säker sex.

Det bör noteras att enligt statistiken är det inte möjligt att upptäcka smittkällan hos omkring 40% av de infekterade patienterna. Därför, om du tror att du inte befinner dig i en högriskgrupp, så finns det flera argument som "kommer att skicka dig till forskning just idag:

- Infektion är mycket vanligt.

- Sjukdomen får inte känna sig länge och, förutom som blodprov, kommer ingenting att berätta att personen är smittad.

Det är viktigt att veta att om det upptäckts tidigt är infektionen helt behandlingsbar. Därför finns det alla nödvändiga diagnostiska metoder och läkemedel. I avancerade fall är den enda effektiva behandlingen levertransplantation.
Så akta dig.

Hepatit C - symptom och behandling, första tecken

Hepatit C är en inflammatorisk sjukdom i levern, den utvecklas under påverkan av hepatit C-viruset. Ett effektivt vaccin som kan skydda mot detta virus finns ännu inte i naturen, och det kommer inte att dyka upp snart.

Det är av två typer - akut och kronisk. I 20% av fallen har personer med akut hepatit en bra chans att återhämta sig och i 80% kan patientens kropp inte övervinna viruset själv och sjukdomen blir kronisk.

Överföring av viruset sker genom infektion genom blodbanan. Idag finns det 150 miljoner människor som bär bär av kronisk hepatit C, och varje år med dödlig utgång slutar hepatit hos 350 tusen patienter.

I grunden uppträder de första symptomen på hepatit C efter 30-90 dagar från infektionstillfället. Det är därför som du känner dig sjuk, apati, trötthet och andra fenomen som är ovanliga för din kropp, då går du bättre till en läkare. Detta är nödvändigt för att läkaren ska kunna göra en noggrann diagnos och på grundval av den valde den mest effektiva behandlingen.

Hur överförs hepatit C

Vad är det Infektion sker huvudsakligen genom kontakt med ett infekterat blods blod. Hepatit C överförs också under medicinska förfaranden: insamling och transfusion av blod, kirurgiska operationer och manipuleringar hos tandläkaren.

Källan för infektion kan vara manikyrverktyg, tatueringar, nålar, sax, rakhyvel, etc. Om huden eller slemhinnan är skadad kan infektion uppträda vid kontakt med ett infekterat blods blod.

I sällsynta fall överför hepatit C genom sexuell kontakt. Infekterade gravida kvinnor har risk att barnet också smittas med viruset under leveransen.

Virusets kurs är svårast att tolerera:

 • alkoholmissbrukare.
 • personer som lider av andra kroniska leversjukdomar, inklusive annan viral hepatit.
 • HIV-infekterade individer.
 • äldre och barn.

Hepatit C-sjukdomen överförs inte genom hushållskontakter genom kramar, handslag, med denna sjukdom kan du använda vanliga rätter och handdukar, men du kan inte använda gemensamma personliga hygienartiklar (rakhyvlar, nagelsaxar och tandborstar). Mekanismen för sjukdomsöverföring är bara hematogen.

Symptom på hepatit C

I de flesta fall fortsätter viral hepatit C långsamt, utan markerade symtom, att återstå odiagnostiserad i flera år och manifesterar sig även med signifikant förstöring av levervävnaden. Ofta för första gången diagnostiseras patienter med hepatit C, då tecken på cirros eller hepatocellulär levercancer redan uppträder.

Inkubationsperioden för hepatit är 1 till 3 månader. Även efter slutet av denna period kan viruset inte manifestera sig tills leverlesionerna blir alltför uttalade.

Efter infektion hos 10-15% av patienterna uppstår självläkning, utvecklar de återstående 85-90% primär kronisk hepatit C utan några specifika symtom (som smärta, gulsot etc.). Och endast i sällsynta fall utvecklar patienter en akut form med gulsot och svåra kliniska manifestationer, vilket med adekvat terapi leder till en fullständig botning av patienten för hepatit C.

De första tecknen på hepatit C hos kvinnor och män

Under lång tid stör symtomen praktiskt taget inte patienterna. Under den akuta perioden uppenbarar sig sjukdomen endast svaghet, trötthet, ibland fortsätter under dödsfallet av en respiratorisk virusinfektion med smärta i muskler och leder. Dessa kan vara de första tecknen på hepatit C hos kvinnor eller män.

Gulsot och eventuella kliniska manifestationer av hepatit utvecklas i en mycket liten andel av infekterade (den så kallade icteriska formen av sjukdomen). Och det här är riktigt bra - patienter vänder sig omedelbart till specialister, och de lyckas bota sjukdomen.

Flertalet infekterade personer bär dock hepatit C på sina fötter: med en anicterisk form märker de inte heller någonting alls eller avskriver sjukdomen för förkylning.

Kronisk hepatit

Egenheten hos kronisk hepatit C är ett latent eller mildt symptom i många år, vanligtvis utan gulsot. Ökad aktivitet av ALT och ACT, detektering av anti-HCV och HCV RNA i serum i minst 6 månader är huvudsymptomen på kronisk hepatit C. Vanligtvis förekommer denna kategori av patienter av en slump, under undersökning före operation, under läkarundersökning etc..

Förloppet av kronisk hepatit C kan åtföljas av sådana immunförmedlade extrahepatiska manifestationer som blandad kryoglobulinemi, lichenplanus, mesangiokapillär glomerulonefrit, sen kutan porfyri, reumatoid symtom.

På bilden leverskador under lång tid av hepatit.

form

Genom närvaron av gulsot i den akuta fasen av sjukdomen:

Under flödet.

 1. Akut (upp till 3 månader).
 2. Långvarig (mer än 3 månader)
 3. Kronisk (mer än 6 månader).
 1. Återhämtning.
 2. Kronisk hepatit C.
 3. Levercirros.
 4. Hepatocellulärt karcinom.

Med karaktären av de kliniska manifestationerna av den akuta fasen av sjukdomen särskiljs typiska och atypiska hepatit C. Typiskt ingår alla fall av sjukdomen, åtföljd av kliniskt synlig gulsot och atypisk - icke-gula och subkliniska former.

stadium

Sjukdomen är uppdelad i flera steg, beroende på vilken behandling som föreskrivs.

 1. Akut - det kännetecknas av asymptomatiskt flöde. En person är ofta omedveten om vad virusets bärare och källa till infektion är.
 2. Kronisk - i överväldigande majoriteten av fallen (cirka 85%) börjar sjukdoms kroniska kondition efter det akuta scenen.
 3. Levercirros - utvecklas med ytterligare utveckling av patologin. Detta är en mycket allvarlig sjukdom som hotar patientens liv i sig och med sin närvaro ökar risken för att utveckla andra komplikationer - i synnerhet levercancer - signifikant.

En särskiljande egenskap hos viruset är förmågan att genetiska mutationer, vilket resulterar i att cirka 40 subtyper av HCV (inom en genotype) samtidigt kan detekteras i människokroppen.

Virusgenotyper

Sjukdomen och sjukdomen beror på genotypen av hepatit C, som smittar kroppen. Sex genotyper med flera undertyper är för närvarande kända. Oftast i blodet hos patienter detekteras virus 1, 2 och 3 genotyper. De orsakar sjukdomens mest uttalade manifestationer.

I Ryssland är den vanligaste genotypen 1b. Mer sällan - 3, 2 och 1a. Hepatit C orsakad av 1b genotypvirus kännetecknas av en mer allvarlig kurs.

Diagnos av hepatit

Den huvudsakliga metoden för diagnos av hepatit B är bestämning av förekomsten av antikroppar mot hepatit C-viruset (anti-HCV) och HCV-RNA. Positiva resultat från båda proven bekräftar förekomst av infektion. Förekomsten av IgM-antikroppar (anti-HCV IgM) gör det möjligt att skilja aktiv hepatit från vagnen (när IgM-antikroppar inte är närvarande och ALT är normalt).

En PCR-studie av hepatit C (polymeraskedjereaktion) möjliggör bestämning av närvaron av hepatit C-RNA i patientens blod. PCR är obligatorisk för alla patienter med misstänkt viral hepatit. Denna metod är effektiv från de första infektionsdagarna och spelar en viktig roll vid tidig diagnos.

När är hepatit C svårare att behandla?

Enligt statistiken är det svårare att behandla hepatit C hos män, personer över 40 år, hos patienter med normal transaminasaktivitet, med hög viral belastning och de med 1 b-virusgenotyp. Naturligtvis är närvaron av cirros vid det att behandlingen börjar, försämrar prognosen.

Effektiviteten av antiviral behandling beror på många faktorer. Med en lång tid av hepatit C är det inte lätt att uppnå fullständig utrotning av viruset. Huvuduppgiften är att sakta ner processen med aktiv reproduktion av virus.

Detta är i de flesta fall möjligt med användning av moderna antiviralbehandlingar. I avsaknad av aktiv multiplikation av virus i levern, minskar inflammationsgraden avsevärt, fibrosis utvecklas inte.

Hepatit C-behandling

I fallet med hepatit C är standardbehandlingen kombinationsterapin med interferon-alfa och ribavirin. Det första läkemedlet är tillgängligt i form av en lösning för subkutana injektioner under varunamnen Pegasis® (Pegasys®), PegIntron® (PegIntron®). Peginterferon tas en gång i veckan. Ribavirin är tillgängligt under olika varumärken och tas i form av piller två gånger om dagen.

 1. Interferon-alfa är ett protein som kroppen syntetiserar oberoende som svar på en virusinfektion, d.v.s. Det är faktiskt en del av det naturliga antivirala skyddet. Dessutom har interferon-alfa antitumöraktivitet.
 2. Ribavirin som självbehandling har låg effekt, men i kombination med interferon ökar det effektivt sin effekt.

Varaktigheten av behandlingen kan variera från 16 till 72 veckor, beroende på genotypen av hepatit C-viruset, svaret på behandlingen, vilket till stor del beror på patientens individuella egenskaper, vilka bestäms av dess genom.

En behandling med antiviral terapi som använder "guldstandarden" kan kosta patienten från $ 5000 till $ 30.000 beroende på valet av läkemedel och behandlingsregim. Huvudkostnaderna står för interferonpreparat. Pegylerade interferoner av utländsk produktion är dyrare än konventionella interferoner från vilken tillverkare som helst.

I de flesta regioner i Ryssland omfattas inte behandlingen av OMS och genomförs genom regionala program. Till exempel, i Moskva ensam, spenderas upp till 2.000.000.000 rubel årligen på behandlingen av personer med hepatit C, som behandlar upp till 1500 patienter per år. I detta fall, endast officiellt registrerad i Moskva 70.000 patienter. Det visar sig att för att bota dem alla tar det 50 år.

Förutom standardterapi år 2018, patienter med kronisk hepatit C, som inte riskerar att dö av andra orsaker, rekommenderar vi interferonfri terapi med direktverkande antivirala läkemedel (DAA) under en period av 8-24 veckor. Patienter med hög risk för komplikationer (bedömda av graden av leverskador) bör övervägas först. För närvarande används replikationshämmare av tre icke-strukturella proteiner av HCV i de noninterferon-specifika PVT-systemen: NS3 / 4A-proteas, NS5A-interferonresistent protein, NS5B-polymeras.

Effektiviteten av hepatit C-behandling utvärderas med blod biokemiska parametrar (minskning av transaminasaktivitet) och närvaron av HCV-RNA genom att minska nivån av viral belastning.

Nytt i behandlingen av hepatit

Trots det faktum att det kombinerade läkemedlet Mavyret från AbbVie Inc., som bestod av inhibitorer av virala proteiner NS3 och NS5A i andra generationens gletsaprevir / Pibrentasvir, registrerades av FDA den 3 augusti 2017, är den sista tredje fasen av kliniska studier av individuella lägen baserat på Maviret fortfarande pågående och kommer att ligga till 2019. I synnerhet är den optimala varaktigheten av behandlingen för glecaprevir / pibrentasvir av akut hepatit C etablerad och som en sista utvägsterapi, för personer med multidrugsresistens, studier uetsya kombination gletsaprevir / pibrentasvira och Sofosbuvir.

Fas I-II i kliniska prövningar innefattar de första pangenotypiska representanterna för klassen av icke-nukleosidhämmare av NS5B-polymeraset, GSK2878175 och CC-31244. Båda hämmarna kan potentiellt användas i kombinationsterapi med DAA i andra klasser, liksom med antivirala läkemedel med indirekt verkan.

Officiellt registrerades Rysslands hälsovårdsministerium Maviret den 13 april 2018, varefter han dök upp i apotek. Den genomsnittliga kostnaden för förpackning "Mavyret" överstiger 350 tusen rubel, och priset på en standard 8-veckors behandlingssätt når 600-700 tusen rubel eller mer.

Det är värt att notera att normerna för behandling av personer med hepatit C förändras snabbt. Sofosbuvir, daclatasvir och det kombinerade läkemedlet sofosbuvir / ledipasvir är en del av de behandlingsregimer som föredras i WHO: s riktlinjer och kan bidra till en 95% härdningsgrad.

Biverkningar av antiviral terapi

Om interferonbehandling är indicerad kan biverkningar inte undvikas, men de är förutsägbara.

Efter de första injektionerna av interferon upplever de flesta människor ARVI syndrom. Efter 2-3 timmar ökar temperaturen till 38-39 ° C, det kan finnas frysningar, muskel- och ledvärk, en märkbar svaghet. Varaktigheten av detta tillstånd kan vara från flera timmar till 2-3 dagar. Inom 30 dagar kan kroppen vända sig till introduktionen av interferon, så vid denna tidpunkt försvinner det influensaliknande syndromet. Svaghet och trötthet kvarstår, men vi måste klara av det.

När det gäller ribavirin tolereras det vanligtvis väl. Men ganska ofta i den allmänna analysen av blod noteras fenomenen mild hemolytisk anemi. Mild dyspepsi kan uppträda, sällan huvudvärk, en ökning av urinsyran i blodet, mycket sällan intolerans mot läkemedlet.

Hur mycket lever med hepatit C, om det inte behandlas

Det är mycket svårt att säga exakt hur många människor lever med hepatit C, precis som med HIV-infektion. I ett genomsnittligt antal patienter kan levercirros utvecklas på ungefär 20-30 år.

Som en procentandel, beroende på åldern hos personen, utvecklas cirros:

 • hos 2% av patienterna infekterade före 20 år
 • 6% fick ett virus i åldrarna 21-30 år;
 • 10% av de infekterade är 31-40 år gamla
 • 37% av fallen är 41-50 år
 • 63% av de smittade är över 50 år gamla.

De flesta studier har också visat att utvecklingen av fibros beror på kön. Hos män utvecklas denna patologi mycket snabbare och i en mer allvarlig form, även om de är engagerade i behandling.

Hepatit C är ärvt

Virala sjukdomar i inre organ kan orsaka allvarliga skador på kroppen. Den största risken representeras av hepatit C - den har en skadlig effekt på levercellerna, vilket leder till betydande kränkningar av funktionaliteten. I dag är över 500 miljoner människor i världen bärare av viruset, det finns ett stort antal människor i riskzonen, så information om överföring av sjukdomen är avgörande för många.

Huruvida hepatit C är ärvt

För några årtionden sedan var huvudvägen för infektion med hepatit C blodtransfusion. Sedan 1992 genomgår donatorblod obligatorisk testning för förekomsten av ett virus, vilket minimerar risken för infektion. Men idag finns det flera sätt att överföra sjukdomar:

 • blodtransfusion eller behovet av regelbunden användning av dess droger;
 • injicerande läkemedelsanvändning;
 • användning av icke-sterila instrument för kirurgisk ingrepp eller kosmetiska procedurer, liksom andra människors personliga vårdprodukter;
 • sexuellt sätt.

Risken är också anställda hos medicinska institutioner, så de genomgår regelbundet en omfattande diagnos av kroppen. I 40% av fallen är emellertid källan till infektion okänd. Den maximala koncentrationen av virala medel finns i en sjuks blod, dessutom kan de hittas i obetydliga mängder i saliv, lymf, menstruationsblod hos kvinnor och i manliga spermier. Sannolikheten för infektion beror på människans immunförsvar och graden av viral skada i kontaktpersonen.

Enligt forskningsdata är överföringen av hepatit C-viruset ärvt omöjligt, men i vissa fall kan sjukdomen fortfarande överföras från moder till barn.

Överförs moder hepatit C?

Ett barn kan bli infekterat med hepatit C från en sjuk mamma - läkare kallar denna överföring av sjukdomen "vertikal". Infektion kan inträffa under födseln, medan risken kan betraktas som relativt liten - enligt statistiken är den cirka 5%. Det är värt att notera att barnet under graviditeten är helt skyddad - viruset kan inte tränga in i den uteroplacentala barriären.

I vissa fall överförs hepatit C-viruset till barnet under passage av födelsekanalen när det finns risk för kontakt med den sjuka moderens blod. Om vi ​​pratar om laktationsperioden, finns det inga bestämda data, men samtidigt rekommenderar läkare att sluta amma i händelse av sår eller sprickor i bröstvårtor.

Mamman, som är bärare av hepatit, bör få fullständig information om sjukdomsverkan på det ofödda barnet, liksom möjligheten till infektion. Under graviditeten är det nödvändigt att noggrant övervaka graden av virusbelastning hos den förväntade mamman, vilket gör det möjligt att korrekt bedöma risken för överföring av sjukdomen till barnet och välj lämplig behandling.

Det optimala sättet att förlossa, vilket minskar risken för överföring av hepatit C från mamma till barn, har ännu inte fastställts, trots att kesarean enligt vissa uppgifter anses vara det bästa alternativet. Under alla omständigheter är noggrann övervakning av barnets tillstånd född från en infekterad mamma nödvändig.

Är hepatit C överförd från far

Par där en av partnerna är infekterad med hepatit C-viruset är ofta oroad över frågan hur detta kan påverka graviditeten och fostrets hälsa. Enligt de senaste forskningsuppgifterna är överföringen av sjukdomen från pappa till framtida bebis omöjlig: infektion sker endast när viruset går in i blodet.

Om fadern har hepatit C är det emellertid nödvändigt att följa de elementära reglerna som kan rädda hälsan och livet för både barnet och hans mor. Det viktigaste är att ingen familjemedlem borde använda varandras personliga hygienartiklar. Dessutom är det nödvändigt att övervaka hudens integritet. Ett annat viktigt villkor är användningen av kondom vid varje sexuell kontakt. Under oskyddad sex kan en man infektera sin fru, och redan från henne kan sjukdomen överföras till barnet.

Förekomsten av hepatit C-virus i moderen eller pappan i den överväldigande majoriteten av fallen utgör inte en fara för det ofödda barnets hälsa, men när man planerar en graviditet är det nödvändigt att genomgå en omfattande diagnos och test för att bestämma sannolikheten för att infektera barnet. Om ett positivt testresultat från en eller båda parter är nödvändigt för att genomgå en fullständig behandling före graviditeten. Under behandlingsperioden kan generika användas, vilket enligt statistik visar utmärkta resultat, medan sannolikheten för biverkningar minimeras. Om en sjukdom upptäcks redan vid fostrets utveckling, bör framtida föräldrar informeras om konsekvenserna. Tidig diagnos och rätt behandlingsschema kommer att bidra till att avsevärt minska risken för överföring av sjukdomen till barnet. Följ alla rekommendationer från den behandlande läkaren, och då kommer du säkert att kunna föda en hälsosam baby.

Hepatit med ärftlighet

hepatit med ärftlighet?
Svaret är!
Hepcinat LP är den bästa generiken av världsberömda Harvoni (ledipasvir + sofosbuvir) från Indien, släppt av Natcopharma den 28 oktober 2015 (det finns nyheter om detta på företagets officiella hemsida).
Aktiva substanser Hepcinat-lp är helt liknade de som ingår i Harvoni-preparatet, skillnaden är endast i pris.
Medan kostnaden för en Harvoni-behandlingskurs uppnår $ 100 000, är ​​priset på Hepcinat-lp mindre än $ 1500 för en tre månaders kurs.
Läkemedlet Hepcinat-lp har nästan hundra procent effekt i kampen mot hepatit C, vilket bekräftas av forskningsresultat. Hepcinat-lp har alla nödvändiga licenser och certifikat, vilket kan ses på Natcopharmas officiella hemsida.
hepatit med ärftlighet? Hepcinate LP du kan köpa på vår hemsida.
1. Den bästa moderna generiska;
2. Kräver inte kombinationer med andra läkemedel som vanligen högtoxiska (förutom behandling av andra genotyper, förutom 1, 3 och 4, när Ribavirin ska läggas till kursen);
3. Den lägsta kostnaden hittills;
4. Endast en bieffekt är en känsla av mild utmattning.
5. Snabb och effektiv behandling (vanligtvis en 12-veckors kurs).
Alla andra generika som replikerar andra hepatit C-droger är sämre än Hepcinat-lp i alla avseenden, vilket du lätt kan se genom att läsa instruktionerna. Förvirra inte Hepcinat-lp och helt enkelt Hepcinat - det här är olika droger, och den andra når inte den första halvan.
Vi hjälper till med leveransen av Hepcinat-lp direkt från Indien till någonstans i världen och erbjuder det bästa priset för det idag. Vi styr del av fonderna till Hepatit-C Charitable Foundation.
Alla som erbjuder att köpa drogen "från ett lager i Moskva" - bara svindlarar, för Drogen är inte avsedd för försäljning i Ryssland, det har dessutom just släppts.
hepatit med ärftlighet?
Du vet redan svaret. Den tid då hepatit C instängd horror hos människor löper ut. Monsterets kraft kommer till ett slut. Om förut kan bara de utvalda tillåta behandling, idag kan alla. Låt oss krossa reptilen tillsammans!

Om du vill köpa Hepcinat LP kan du alltid skriva till vår operatör i onlinechatten längst ner till höger på webbplatsen eller ring 8-800-775-72-82. Du kan också läsa Hepcinat LP instruktionerna på vår hemsida.

Hepatit och ärftlighet

God kväll!
Hepatit C-virus kan överföras till barnet vid födseln under passage av födelsekanalen. Hur det händer: Födseln är i kontakt med slemhinnorna och moderns blod på grund av förstörelsen av den skyddande placentalbarriären under födseln. Det finns en uppfattning att kejsarsnittet kommer att minska risken för överföring av viruset från moder till barn, men läkare har fortfarande inte exakt svar på vad som är bättre, kejsarsnitt eller det vanliga sättet. En nyfödd kan få viruset i amning också, men inte genom själva mjölken, utan genom mikrosprickor i halongen runt bröstvårtan. Försiktighet måste göras för att ägna särskild uppmärksamhet åt brösthygien. Om du får nötningar eller sprickor i bröstvårtor, bör amning stoppas innan såren läker, eftersom blodet som frigörs från såren medför en verklig risk för infektion.

En kvinna med diagnos av hepatit C måste observeras inte bara hos gynekologen utan även hos infektiologen.

Ärftlighet av hepatit C

Hepatit och hudutslag

 • 1 utslag och hepatit
  • 1.1 Hepatit orsakar ett utslag?
  • 1.2 Karakteristiska symtom och orsaker till utslag
   • 1.2.1 Hur det ser ut, beroende på typen av hepatit
 • 2 Vad ska man göra?
  • 2.1 Hepatitbehandling
  • 2.2 Är förebyggande möjlig?

För behandling av levern använder våra läsare framgångsrikt Leviron Duo. Med tanke på populariteten av det här verktyget bestämde vi oss för att erbjuda det till er uppmärksamhet.
Läs mer här...

Leversjukdomar manifesteras ofta av yttre tecken. Detta beror på att leverfunktionen är nedsatt för att avlägsna toxiner och avfall från kroppen. Som ett resultat ackumuleras skadliga ämnen omedelbart i organ själv och sedan gå in i blodet. De ackumuleras gradvis i kroppen, vilket orsakar förgiftning, som uppenbaras på huden. Denna process är onaturlig, så det ser utslag på huden.

Hepatit - en leversjukdom, men den kommer att påverka estetiskt och på patientens hud.

Utslag och hepatit

Hepatit orsakar ett utslag?

Pruritus och utslag är ofta symtom på leversjukdom, men allergiska reaktioner uppträder ofta, så det är viktigt att känna skillnaderna. Pruritus, som orsakas av leverskada, uppenbaras på natten och även skrapa orsakar inte lättnad. Dessutom finns gulsot och smärta i rätt hypokondrium, blåmärken och blödningar, pigmentfläckar är synliga. Antihistaminer som är effektiva för allergier hjälper inte alls. Hepatit utvecklar oftast gulsot, speciellt i det akuta skedet eller i akut form. Utseendet av hemorragisk utslag och kliande hud är också bland de tydliga tecknen på sjukdomen.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Symtom och orsaker till utslag

Huden, slemhinnorna och sclera i ögonen, mindre ofta ändrar språket sin naturliga färg, gulsot uppträder. Färgen tar på nyanser från citron till saffran, ibland grön. Anledningen till detta är ackumuleringen av bilirubin i blodet. För det första ändrar färgen ögonens sclera, sedan slemhinnan i munnen, tungan och först därefter huden. Hemoragisk utslag försvinner inte när det pressas, har formen av en punktblödning. Ett utslag inträffar på grund av en överträdelse av proteinmetabolism. Därefter bildas punktkapillära blödningar, som ser ut som ett utslag. Ibland visar bara utslag en sjukdom. Urtikaria framträder ofta efter sjukdomsöverföringen.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Hur beror på vilken typ av hepatit

Hepatit kan vara av olika slag: viral och icke-viral. Non-viral - en konsekvens av alkoholmissbruk eller förgiftning, i vilket fall utslag och fläckar förekommer på huden. Viral spridas i hepatit A, B och C. Således:

 • med sjukdom i kategori A, symptom som influensa, hud hyperpigmentering och gulsot observeras;
 • Form B kännetecknas av hög feber, ledsmärta, kräkningar, illamående, fläckar och hudutslag, klåda;
 • Hepatit C är den svåraste formen av sjukdomen, ibland kan den förekomma utan symptom och det kan upptäckas av en slump vid undersökning av andra sjukdomar.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Vad man ska göra

Om det finns misstanke om hepatit, måste du genomgå en fullständig undersökning: en ultraljud i bukorganen, MR och CT. Ett obligatoriskt tillstånd är leveransen av en allmän analys av blod, urin och avföring. Fullständigt blodtal i närvaro av sjukdomen kommer att visa en minskning av hemoglobin, urinalys - närvaron av gallpigment. Samtidigt är kal missfärgad. När hepatit bekräftas utförs en PCR-metod för att bestämma virusstammen. Efter att ha studerat de erhållna resultaten föreskriver den behandlande läkaren en individuell effektiv behandling. Hudutslag behandlas med symptomatiska läkemedel som föreskrivs av en läkare.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Hepatitbehandling

Behandling av sjukdomen är en mödosam process, men om du följer läkarens rekommendationer är sjukdomen helt härdbar. Om fall av botemedel och kroniska former. Metod för behandling beror på kategorin hepatit. Vid akut hepatit används inte antivirala medel. Kronisk hepatit B och C kan behandlas med antiviral kombinationsbehandling, bestående av nukleosider och interferoner. Tack vare terapi är viruset blockerat, levern är oförstörbar och utslaget sprider sig inte längre. Endast en omfattande behandling kommer att ge önskat resultat.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Är förebyggande möjlig?

För att förebygga hepatit av kategori A och E borde du ofta tvätta händerna med tvål och vatten, tvätta alltid frukt och grönsaker före konsumtion och övervaka deras friskhet. Förebyggande kategori B - snabb vaccination, skyddad kön. Det är viktigt att övervaka steriliteten hos enheter när man besöker skönhetssalonger, kliniker, användning av engångsprodukter (sprutor, handskar). Det huvudsakliga tillståndet för sjukdomens giftiga form - avbrottet av kontakt med ett ämne som orsakar förändringar i levern. Skadliga vanor (rökning och alkohol) och förgiftning av kroppen (långsiktig antibiotikabruk, skadliga miljöfaktorer) är också viktiga att utesluta.

Viral hepatit C - symtom på sjukdomen, diagnosen och behandlingen

Hepatit C (hepatit C), före 1989 är varken A- eller B-hepatit (icke-A, icke-B-hepatit eller NANBH)) en viral leversjukdom. Hepatit C-viruset (HCV) tillhör familjen Flaviviridae. Den distribueras över hela världen och finns hos vuxna och barn. 11 genotyper och mer än 90 subtyper av HCV är kända. Deras distribution beror på regionen. Till exempel i Europa är 2 och 3 genotyper vanliga, i USA - 1. I Ryssland är genotyperna 1b och 3a vanligast. Genotyp 1b finns också ofta i det tidigare Sovjetunionens territorium.

Några statistik

I världen, enligt WHO, finns det över 150 miljoner patienter med kronisk hepatit C. Varje år dör 350-500 tusen människor av de sjukdomar som orsakas av dem.

Sjukdomsförloppet kan vara mildt, i flera veckor, följt av en fullständig botemedel och kan förvärva en svår livslång form.

I cirka 15-45% av de infekterade, förstör kroppen själva viruset utan speciell behandling inom sex månader efter infektion. Hos 55-85% av patienterna är sjukdomen kronisk, och sannolikheten för cirros hos dem är 15-30% inom 15-20 år.

De flesta infekterade och sjuka människor fortsätter att leva ett normalt liv, omedvetna om sin sjukdom, fram till manifestationerna av cirros eller levercancer.

Hur överförs hepatit C?

Hepatit C-virus överförs parenteralt genom blodet. Huvudöverföringsvägar:

 • Oftast - bland narkomaner som använder injektionsdroger med en enda spruta eller nål.
 • I processen att ge vård vid användning av felaktigt behandlade verktyg.
 • Vid transfusion av förorenat blod och dess komponenter, men nu är denna överföringsväg inte ledande på grund av noggrannare testning av blodtransfusionsmaterial.
 • Användning av ett icke-sterilt eller underbehandlat instrument vid applicering av tatueringar, genomträngning av öronlocket, akupunktur, manikyr eller pedikyr.
 • Mer sällan (i 8-10% av fallen) uppstår överföring genom oskyddad sex och vertikal överföring från moder till barn.
 • I 30-40% av uppgifterna på infektionskällan är det inte.

Det är viktigt att veta att hepatit C inte överförs under kontakt med patienten (kramar, kyssar, genom vanliga redskap etc.) om din hud eller slemhinnor inte skadas, såväl som genom bröstmjölk.

Vad är tecknen på hepatit C?

Inkubationstiden för hepatit C varar i genomsnitt cirka 6-8 veckor (men enligt statistiken kan det ta mellan 2 och 28 veckor).

Den akuta kursen av hepatit C i 85-90% av fallen sker i anicterisk form, vilket i praktiken inte uppenbaras på något sätt. Extremt sällsynt akut form har en fulminant kurs.

De första tecknen på akut hepatit är icke-specifika: svaghet, trötthet, sömnförmåga eller sömnstörningar, lätt klåda i huden, låg feber, obehag i levern eller epigastrium. Det kan finnas ledsmärta, hudutslag. Många andra sjukdomar än hepatit, till exempel influensa, har liknande symtom.

Många patienter associerar dessa symtom med överarbete, hårt arbete, stress etc. Ingen, även läkare, kommer att misstänka hepatit.

I studien kan man hitta förstorad mjuk lever och ibland - och mjälten. Gulsot förekommer endast i en tredjedel av patienterna med manifestationer av sjukdomen. Tecken på hepatit C hos män och kvinnor är inte särskilt olika.

Gynnsamma resultat och botemedel efter akutfasen observeras hos bara 15-20% av fallen. I andra fall utvecklas ett kroniskt stadium som fortsätter med tecken på hepatit eller virusinfektion.

Transport av HCV manifesteras genom detektering av viruset i blodet, nivåerna av levertransaminaser är normala och det finns inga uppenbara symptom på leverskador. Och bara i leverbiopsi punctates, detekteras dess kroniska inflammation. Det är detta tillstånd som tillåter patienter med hepatit C-bärare att leva ett relativt normalt liv länge utan att söka medicinsk hjälp.

Hepatit C i sjukdoms kroniska kondition är farlig eftersom, i avsaknad av snabb diagnos och lämplig behandling, lever levercirros ofta och ibland hepatocellulärt karcinom.

Hepatit C hos barn och ungdomar

Infektion med hepatit C hos barn kan ske både genom överföring av viruset från moderen till fostret (vertikal väg) och av samma skäl som hos vuxna (medicinska ingrepp med nedsatt sterilitet, narkotikamissbruk hos ungdomar etc.).

Under graviditeten och under arbetet kan antikroppar mot hepatit C överstiga placentan till fostret. Statistik säger att de vanligtvis kan cirkulera i blodet av nyfödda i ett år eller så och försvinna sedan. Med den aktiva formen av sjukdomen hos mamman ökar sannolikheten för överföring av viruset till barnet. Dessutom ökar risken för infektion i akut under graviditetens tredje trimester.

Symptom på hepatit C hos kvinnor under graviditeten kan också vara frånvarande. Ibland finns en minskning av levertransaminasaktivitet och viral belastning.

Om endast antikroppar mot hepatit C detekteras i moderns blod, är sannolikheten att infektera barnet upp till 2%. Men om HCV RNA också bestäms tillsammans med detta ökar denna sannolikhet till 5,7-6%. Det är också viktigt att överväga virusbelastning: ju större det är, ju högre risk är det.

Inkubationstiden för hepatit C hos barn är densamma som hos vuxna. Symptomen på sjukdomen verkar som dolda, utan en viss specificitet, vilket möjliggör att misstänka att något var fel.

Hepatit C behandlas hos barn med samma läkemedel som vuxna. Doserings- och behandlingsregimen väljs utifrån barnets ålder.

diagnostik

De kliniska manifestationerna av hepatit C är extremt knappa och icke-patognomoniska.

Det är därför hepatit C är så farligt - det kallas en "mild mördare" på grund av dess förmåga att flöda under "mask" av andra relativt ofarliga sjukdomar.

I laboratoriediagnostik används biokemiska blodprov, som visar en signifikant - flera dussin gånger - ökning av aktiviteten av serum-hepatintransaminaser, särskilt alaninaminotransferas (AlAT, ALT). Hyperbilirubinemi noteras också. Dessa siffror ändras om 2-8 veckor. efter infektion. Men med latent kurs av hepatit kan de förbli inom det normala området eller vara något förhöjda.

Vid verifiering av ett virus appliceras det:

 1. enzymbunden immunosorbentanalys (ELISA) - antikroppar mot hepatit C bestäms för screening och preliminära slutsatser om närvaron av HCV;
 2. hjälpanalys genom rekombinant immunoblotting (RIBA) - att motbevisa eller bekräfta resultaten av ELISA hos individer med latent kurs, blodgivare;
 3. Molekylär analys (bestämning av HCV RNA genom PCR) utförs för att bekräfta infektionen, bestämma virusgenotypen och närvaron av viremi.

Anti-HCV-antikroppar (anti-HCV, antikroppar mot hepatit C) detekteras av ELISA när de första tecknen på sjukdomen uppträder i 50-70% och efter 3 månader hos 80-90% av patienterna. Efter akut hepatit C kan anti-HCV förbli i kroppen och detekteras i blodet i upp till 10-15 år. De har emellertid inte skyddande egenskaper och tillhandahåller därför inte immunitet mot sannolika upprepade infektioner.

Förekomsten av HCV RNA (HCV RNA) och anti-HCV är obestridligt bevis på infektion med hepatit C-viruset. Detektion av IgM-antikroppar mot HCV gör det möjligt att skilja den aktiva fasen av hepatit från bäraren.

Även virusbelastning och virusgenotyp bestäms.

Viral belastning i hepatit C, eller bestämning av virusets koncentration i blodet, tillåter oss att sluta om aktiviteten hos smittämnet eller graden av dess reproduktion. Ju högre denna indikator desto mer aktiv är virusets vitala aktivitet, och ju svagare effekten av terapi och ju mer negativ prognosen är. En sådan patient kan också vara farlig när det gäller att infektera andra personer (till exempel sexuella partners). Analysen görs flera gånger under behandlingsperioden och observationen.

För behandling av levern använder våra läsare framgångsrikt Leviron Duo. Med tanke på populariteten av det här verktyget bestämde vi oss för att erbjuda det till er uppmärksamhet.
Läs mer här...

Dekodning av genotypen utförs för att välja en effektiv behandlingsregim, eftersom vissa genotyper är mindre mottagliga för standardterapi, exempelvis 1b. En patient kan till och med ha flera HCV-genotyper, till exempel 1b och 3c. Det bestäms vanligtvis en gång.

Dessutom kan andra metoder användas vid diagnosen (ultraljud, leverbiopsi).

Hepatit C-behandling

Ibland uppstår självläkning på grund av kroppens immunsvar.

Om patienten är bärare av hepatit C rekommenderas att man övervakar nivån av serumtransaminaser en gång i kvartalet. Den ökade aktivitetsnivån, speciellt i kombination med de kliniska manifestationerna av hepatit, indikerar aktivering av processen och behovet av behandling.

Kan Hepatit C Cure? För några år sedan skulle de flesta läkare svara på denna fråga med ett tydligt "nej". Men tack vare världsmedicinens framgångar har hepatit C upphört att vara en dödsdom.

Antiviral terapi tillåter i många fall att glömma sjukdomen för evigt och leva ett normalt liv med några begränsningar i matvanor. Så till frågan: "Är hepatit C härdbar?" Kan redan besvaras jakande.

Behandlingen är baserad på antiviral terapi. Beredningarna av alfa-interferon i kombination med ribavirin, som är effektiva mot alla HCV-genotyper, används. Hepatoprotektorer kan också användas för att förbättra leverns funktion, immunmodulatorer för att stimulera immunsvaret och mer aktiv bekämpning av infektion, andra grupper av läkemedel enligt indikationer.

Läkemedlets namn, dosering och varaktighet av behandlingen bestäms av läkaren efter en omfattande undersökning och laboratorietester.

Tack vare den senaste vetenskapliga utvecklingen har nya antivirala läkemedel för behandling av hepatit C, som har en effektivare och säker handling, presenterats. Sådana läkemedel innefattar Vikeyra Pak ™.

Vikeyra Pak är en kombinationsbehandling som består av tre antivirala komponenter med olika verkningsmekanismer. På grund av detta utförs effekten på hepatit C-viruset på olika stadier av sin livscykel vilket förhindrar dess reproduktion.

Det finns svårigheter med behandling om behandlingen av hepatit C-viruset börjar redan vid levercirros.

Ofta finns det ett behov av att korrigera behandlingen av hepatit C hos män, människor efter 50 år, med hög virusbelastning, med 1b av virusgenotypen. Förresten, exakt 1b genotyp anses vara en av de farligaste, och snabbt leder till komplikationer. Tyvärr är 1b vanligt i Ryssland.

Om behandling startas efter den långvariga existensen av HCV i kroppen är återhämtningen svårare. Huvuduppgiften i detta fall är att stoppa reproduktionen av viruset.

Behandling kostar tyvärr mycket pengar: från 1-2 tusen till flera tiotusentals dollar. Vad är den sorgligaste saken - det finns inga absoluta garantier för att behandlingsförloppet kommer att hjälpa till att besegra viruset för första gången. Ibland måste du genomföra flera kurser för att få ett resultat. Patienter som inte har pengar ofta har inte råd med det. Det finns lite pengar fördelat på statliga program, eller de finns helt enkelt inte. Sådana patienter tillgriper ofta behandling av hepatit C i olika "psykiker" och "healers", som tar mindre pengar för sina tjänster, men ibland orsakar de mycket mer skada.

Nontraditional metoder

Om det inte finns några pengar för läkemedelsbehandling, tar patienterna ibland till behandling med traditionell medicin. Det bör noteras att det inte finns några tillförlitliga uppgifter om effekten av dessa medel på orsaksmedlet. Diskutera alltid med din läkare alla möjliga förändringar i behandlingen!

Kom ihåg att allt som du konsumerar, inklusive avkok av medicinska örter och andra traditionella läkemedel, behandlas av din lever. Om orgelen redan är sjuk kan du orsaka honom ännu mer skada genom att ta något sätt utan läkarens kontroll!

Trots insjuktheten hos hepatit C-viruset, dolda och ospecifika symptom, ett stort antal HCV-bärare - det är säkert att säga att hepatit C behandlas och dessutom fullständigt härdbar. Det är möjligt att permanent bli av med HCV och leva livet till fullo med en tidig upptäckt av patogenen och den väl valda behandlingen.

Hur man behandlar hepatit C

Olagad av patienten förstör denna sjukdom gradvis levercellerna i flera år, vilket hindrar dem från att återhämta sig. Trots det faktum att levercellregenerering är tillgänglig hindrar viruset det normala förloppet av denna process. Därför är det nödvändigt med en sådan diagnos som hepatit C eller vid behandling. Utan terapi upphör levern snabbt att utföra sina funktioner och börjar gifta kroppen med sönderdelningsprodukter från insidan.

Är det möjligt att fullständigt bota hepatit C

Det första jag vill veta är om det är möjligt att bota hepatit C delvis eller helt av med det? Behandling av hepatit C är att patienten måste ta antivirala läkemedel, följ en strikt diet och sluta dricka alkohol. Antivirala läkemedel hjälper gradvis levern att återhämta sig och efter ett tag visar sig att patienten har återhämtat sig från hepatit C för alltid. Dessa läkemedel syftar till att förstöra viruset i levern och i blodet, vilket minskar sannolikheten för komplikationer och utvecklingen av sjukdomen. Är det möjligt att bota viral hepatit c eller inte? Det beror inte bara på viruset, utan även på kroppens immunsystem, patientens ålder och närvaron av samtidiga sjukdomar. Dessutom riskerar den alltid att bli sjuk igen - kroppen utvecklar inte skydd mot denna sjukdom, som rubella eller vattkoppor.

Kan viruset försvinner i sig själv? I vissa fall intas hepatit C med kroppen förstörs av kroppens immunförsvar. I dessa fall vet personen inte ens att han smittades. Men detta gäller bara situationer där viruset dör nästan omedelbart efter att ha gått in i kroppen. Alla andra steg i viruset som ska behandlas.

Kronisk hepatit C kommer att behöva behandlas mycket längre, dessutom visar det sig inte i sig själv förrän situationen blir för allvarlig. Men speciella mediciner, rätt livsstil och måttlig övning hjälper till att hantera detta problem. Recensioner av dem som kunde slå sjukdomen bekräfta detta.

Statligt program för fri behandling

Fri behandling av hepatit C ges till Rysslands medborgare som har huvuddokumenten: ett pass, en OMS-policy och forskningsresultat. Diagnosen ska omfatta hepatit C och alla relaterade problem. Det statliga programmet för behandling av hepatit C ges till personer i åldrarna 18 till 65 år som inte har graviditet och har inga kontraindikationer mot användningen av droger. Även dessa personer borde inte vara benägna att depression och självmordstankar. På händerna borde vara resultatet av en biopsi senast ett år och blodprov. Detta är inte bara ett federalt program där behandlingen är ledig. Detta är det enda sättet för sjuka, om det inte finns några pengar för behandling.

Kan Hepatit C C Cure Free? För att starta behandlingen måste du skicka en kommission, vilket gör det slutliga beslutet. Det bör finnas en kvot för behandling av hepatit C endast hos vuxna, såväl som åsikt av en ögonläkare och en smittsam specialist. Landet ska behandla hepatit med interferon och ribavirinpreparat. Huvudmålet med denna behandling är att undertrycka eller förstöra viruset. Denna kombinationsbehandling har dock ett antal biverkningar.

Den förmånsbehandling av statens behandling är fri, men inte lika effektiv som behandling med främmande läkemedel. Tyvärr kostar terapi med hjälp av utländska läkemedel mycket pengar - det ursprungliga läkemedlet Sofosbuvir kommer att kosta mer än en miljon rubel för en behandlingsperiod i 3 månader. Det finns analoger av denna medicinering, för hur många människor vill bli av med hepatit. Men behandlingen med dessa läkemedel kommer också att vara dyrare än 100 tusen rubel under behandlingsperioden.

Symtom och diagnos

Det är viktigt att förstå att symptomen på hepatit C inte alltid framträder. I vissa fall lär patienten att han endast har utsatts för infektion när han går in i det kroniska skedet eller när comorbiditeter som cirros eller fibros börjar. När du bestämmer hepatit C kan du dock fokusera på tecken som ibland uppträder:

 • Svaghet, slöhet och trötthet.
 • Yellowness av huden och slemhinnorna.
 • Sans för bitterhet i munnen.
 • Illamående eller kräkningar.
 • En skarp reaktion på vissa typer av droger.
 • Intoxicering och aptitlöshet.
 • Manifest spindelvener.

För att på ett tillförlitligt sätt kunna diagnostisera är diagnos nödvändig. Det innehåller några specifika blodprov, ett komplett blodantal, en ultraljud av organen, CT och en punktering med hjälp av en biopsi. Vad är en biopsi? Detta är en studie av den del som tas från orgeln. Huruvida det är möjligt att bota hepatit är en vanlig fråga om patienten vid den första undersökningen, men läkaren kommer endast att kunna svara på det när han får resultatet av hela diagnosen.

Hur man botar hepatit c

Hepatit C-behandling bör börja i tid för att förhindra allvarliga leverproblem. Var ska man börja och vart ska man vända? Med ett besök till en läkare som behandlar levern och dess sjukdomar, en hepatolog. Det är han som kommer att berätta hur man botar hepatit C, vilket inte tillåter irreversibla problem med levern, förskriva de första blod- och urintesterna och sedan rikta den till en ultraljud. Det kan botas, men det tar tid, eftersom sjukdomen behandlas under lång tid - ibland tar det år att bli av med det.

I vissa fall, efter upptäckt av sjukdomen, är det nödvändigt att genomgå en behandlingskurs på ett sjukhus. Detta är vanligtvis fallet när hepatit har orsakat allvarlig leverskada eller en allvarlig störning i kroppen. Även på sjukhus är det lättare att klara alla tester och snabbt genomgå en allmän undersökning. Ju snabbare diagnosen är och den korrekta behandlingen börjar, ju högre är sannolikheten att bota. Inpatienten kommer läkaren att kunna avgöra inte bara scenen i själva hepatiten, utan även de medföljande sjukdomen i kroppen. Och även - under behandlingen som redan föreskrivits, kommer han att rätta till det, se reaktionen hos patientens kropp.

Frågan om när man ska börja och hur man behandlar beror alltid på patienten själv. Men det är viktigt att komma ihåg - över tiden blir det bara värre. Och när tiden går, krävs läkemedlen i en större volym och svårare att rätta till de problem som har uppstått under den förlorade tiden. Hepatitbehandling kan vara både inhemskt och gratis, och med hjälp av utländska droger, som vanligtvis hjälper mycket mer, men är mycket dyra.

preparat

Terapi som används i offentliga institutioner för behandling av hepatit C, inkluderar droger:

 • Interferon.
 • Ribaverin.
 • Direkt antivirala läkemedel (DAA).
 • Hepatoprotectors.
 • Hämmare.
 • Interferoner.

Detta är en effektiv läkemedelsbehandling som tillhandahålls i kliniker över hela landet för att bli av med viruset. Men du måste förstå att det i många fall bara bidrar till att blockera sjukdomsutvecklingen. Dessa läkemedel har inte tillräckligt med kraft för att förstöra viruset permanent, särskilt om det är hepatit med genotyp 1 eller kronisk form. De är svårare att behandla, i vissa fall är det möjligt att uppnå endast en tillfällig återhämtning av kroppen, så de är ordinerade att dricka för livet. Kostnaden för enkla interferoner varierar från 700 rubel till 10 tusen rubler, ribaveriner - från 600 till 6 000 rubler, hepatoprotektorer - upp till 2 200 rubel.

Förutom gratis och mycket dyr, finns det också ett generiskt behandlingsprogram - indiska eller europeiska motsvarigheter till dyra droger som bekämpar viruset. Sådana droger kan inte köpas på ett vanligt apotek, eftersom de inte är registrerade i landet. De kan endast beställas i ett paket via Internet eller oberoende levereras från ett annat land. Kostnaden för en månatlig kurs av en sådan medicin kommer att vara lägre - från 7 till 20 tusen rubel, kursen kommer att kosta mindre än 100 tusen.

Behandlingsregim

Behandlingsregimen för hepatit C presenteras vanligtvis som:

 • Interferon + Ribaverin.
 • Liknande droger + läkemedel direkt antivirala effekter (DAA).
 • Interferonfri terapi med endast DAA.
 • Hepatoprotektorer + inhibitorer + interferoner.

Du måste ställa in att behandlingen kommer att ta lång tid, och kommer att bero på genotypen av viruset. Behandlingsregimen för ren hepatit C genotyp 2 eller 1 presenteras som tabellen nedan.